PROGRAM RODZINA 500 PLUS – jeszcze raz.. Z

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM RODZINA 500 PLUS – jeszcze raz.. Z
PROGRAM RODZINA 500 PLUS – jeszcze raz..
Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci. Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice
będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i
kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł
netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 lat. 500 zł to kwota
netto, zwolniona z podatku dochodowego i niepodlegająca egzekucji, podobnie jak inne
świadczenia dla rodzin.
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września.
Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od
1 kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku.
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć
kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Istnieje możliwość zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmów
zapobiegających marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowania świadczenia
niezgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia,
u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda
sytuacja w danej rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego
świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić
gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania
usług (np. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu itp.).
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego. W sytuacji zamieszkiwania poza granicami Polski
przez jednego z rodziców, wnioski o świadczenie wychowawcze przekazywane będą do
Marszałka Województwa.
W naszej gminie realizatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Z uwagi
na duże zainteresowanie mieszkańców, informuję, iż w miesiącu kwietniu wydłużamy godziny
pracy Ośrodka. I tak, w poniedziałki i czwartki Ośrodek będzie czynny w godz. 700 - 1700,
pozostałe dni w godz. 700 – 1500.
Obecnie można już pobierać druki wniosków w Ośrodku lub na stronie internetowej
www.opsdominowo.pl.
Od 1 kwietnia wypełnione wnioski będzie można złożyć w Ośrodku, wysłać za pośrednictwem
Poczty Polskiej oraz przez internet. Jednakże należy pamiętać, że e-wniosek o świadczenie
wymaga podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Lidia Szewczyk