Przedmiot TYTUŁ PODRĘCZNIKA, AUTOR ,WYDAWNICTWO

Komentarze

Transkrypt

Przedmiot TYTUŁ PODRĘCZNIKA, AUTOR ,WYDAWNICTWO
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013
KLASA I
Przedmiot
Matematyka
Chemia
Informatyka
Język polski
Język niemiecki
Język angielski
Religia
Geografia
Historia
Biologia
Fizyka
Muzyka
Plastyka
TYTUŁ PODRĘCZNIKA, AUTOR ,WYDAWNICTWO
Matematyka 2001
Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka – Kruk, Zbigniew Góralewicz – wyd. WSiP
„Ciekawa chemia” cz. 1 Hanna Gulińska, Janina Smolińska wyd. WSiP
Informatyka 1. Podręcznik dla gimnazjum. Marek Kołodziej
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
dla klasy I gimnazjum
„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami
dla klasy I gimnazjum.
Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski, Anna Grabarczyk
Wydawnictwo : Nowa Era + Niezbędnik Gimnazjalisty cz. I
„Der, die , das” NEU kurs kontynuacyjny + ćwiczenia Marta Kozubska , Ewa Krawczyk,
Lucyna Zastąpiło
Wydawnictwo Szkolne PWN
Voices 1 Student's Book + ćwiczenia Catherine McBeth Macmillan Polska
„Spotkanie ze słowem” ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, wyd.św. Wojciech Poznań
„Ziemia i ludzie” cz. I –Teresa Krynicka-Tarnacka, Grażyna Wnuk, Zofia Wojtkowicz
Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń
Ziemia i ludzie cz.2 - Teresa Krynicka-Tarnacka, Grażyna Wnuk, Zofia Wojtkowicz
„Poznajemy przeszłość” Lech Moryksiewicz, Maria Pacholska,Wiesław Zdziabek
Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń
„Puls życia” + ćwiczenia – Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas – wyd. Nowa Era
„Spotkania z fizyką” cz. 1 G. Francuz – Ornat, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Nowotny –
Różańska Wydawnictwo Nowa Era
„Muzyka” Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko wyd. OPERON
„Plastyka” Katarzyna Czernicka wyd. OPERON
Zatwierdzono
Uchwała Rady Pedagogicznej
Nr 1 / 2012 r.
z dnia 15.06.2012 r.
Numer
dopuszczenia
39/1/2009
40/1/2009
91/1/2009
95/1/2009
95/1/2009
165/1/2009
313/1/2011
AZ-31-01/10-PO-1/11
110/1/2009
186/1/2009
58/1/2009
93/1/2009
166/2009
47/2009
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013
KLASA II
Przedmiot
Matematyka
Chemia
Informatyka
Język polski
Język niemiecki
Język angielski
Religia
Geografia
Historia
Biologia
Fizyka
WOS
Zajęcia
artystyczne
TYTUŁ PODRĘCZNIKA, AUTOR ,WYDAWNICTWO
Matematyka 2001 Anna Bazyluk, Anna Dubiecka ,Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew
Góralewicz, Tomasz Malicki, Piotr Piskorski wyd. WSiP
„Ciekawa chemia” Hanna Gulińska, Janina Smolińska wyd. WSiP
Informatyka. Część 2. Podręcznik dla gimnazjum. Marek Kołodziej
„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
dla klasy II gimnazjum
„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami
dla klasy II gimnazjum.
Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski, Anna Grabarczyk
Wydawnictwo : Nowa Era + Niezbędnik Gimnazjalisty cz. I i II
„Der, die , das” NEU- kurs kontynuacyjny + ćwiczenie
Marta Kozubska , Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło
Wydawnictwo Szkolne PWN
Voices 2. Student's Book.+ ćwiczenia Katherine and Steve Bilsborough
wyd. Macmillan Polska
„Wolni przez miłość” ks. Szpet, D. Jackowiak, wyd. św. Wojciech Poznań
„Ziemia i ludzie cz. 2 ” Teresa Krynicka-Tarnacka, Grażyna Wnuk, Zofia Wojtkowicz
Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń
„Poznajemy przeszłość” kl. II Maria Jadczak, Małgorzata Meissner – Smoła, Stanisław Zając
Wydawnictwo Oświatowiec Toruń
„Bliżej biologii kl. II ” Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska wyd. WSiP
„Spotkania z fizyką”. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska wyd. Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie. Część 2. Podręcznik dla gimnazjum. Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof
Makara wyd. OPERON
„Malarstwo i rzeźba” – zajęcia artystyczne w gimnazjum.
Małgorzata Czuj. wyd. Mac Edukacja
Zatwierdzono
Uchwała Rady Pedagogicznej
Nr 1 / 2012 r.
z dnia 15.06.2012 r.
Numer dopuszczenia
39/2/2009
40/2/2009
91/2/2010
95/3/2009
95/4/2009
165/2/10
313/2/2011
AZ-32-02/2-0
110/2/2009
186/2/2010
74/2/2009
93/2/2010
96/2/2010
-
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013
KLASA III
Lp.
1.
Przedmiot
Matematyka
2.
Chemia
3.
Edukacja dla
bezpieczeństwa
4.
Język polski
TYTUŁ PODRĘCZNIKA, AUTOR ,WYDAWNICTWO
Matematyka 2001. Gimnazjum. Podręcznik dla klasy 3 Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk,
Zbigniew Góralewicz, Tomasz Malicki, Piotr Piskorski, Wacław Zawadowski, Andrzej
Ziemieńczuk
Ciekawa chemia. Część 3. Podręcznik gimnazjalisty. Hanna Gulińska, Janina Smolińska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum. Mieczysław Borowiecki, Zbigniew
Pytasz, Edward Rygała Wydawnictwo Szkolne PWN
Klucze do kultury. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego. Gimnazjum. Klasa III Barbara
Drabarek, Izabella Rowińska Grupa Edukacyjna S.A.
Klucze do kultury. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 3
Krzysztof Kaszewski, Magdalena Trysińska Grupa Edukacyjna S.A.
Niezbędnik gimnazjalisty, 1,2 i 3
Numer dopuszczenia
39/3/2009
40/3/2009
193/2009
19/5/2010
19/6/2010
165/3/2011
Język niemiecki
„Der, die , das” NEU + ćwiczenia kl. III – kurs kontynuacyjny Marta Kozubska ,
Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło
Wydawnictwo Szkolne PWN
6.
Język angielski
New Adventures Pre – Intermediate Ben Wetz wyd. Oxford University Press
111/3/2009
7.
Religia
„Żyjąc z innymi dla innych” ks. Szpet, D. Jackowiak, wyd. św. Wojciech Poznań
AZ-33-02/2-0
8.
Geografia
9.
Historia
10.
Biologia
5.
11.
Fizyka
12.
Zajęcia techniczne
Ziemia i ludzie. Geografia 3. Podręcznik dla gimnazjum. Wojciech Białek, Wiesława Kowalik,
Grażyna Wnuk SOP Oświatowiec Toruń
Poznajemy przeszłość. Historia 3. Gimnazjum. Ewa Chorąży, Krystyna Dyba, Stanisław Zając
SOP Oświatowiec Toruń
Bliżej biologii. Podręcznik. Gimnazjum. Część 3 Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,
Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 4 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,
Maria Nowotny-Różańska
Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum
Urszula Białka
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Technika. Zajęcia krawieckie dla ucznia gimnazjum Anna Jacek-Szabela
Zajęcia fotograficzne – Michał Gowin
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
„Muzyka różnych narodów” zbiór utworów dla ucznia. Adam Szmerek. wyd. Mac Edukacja
Zajęcia artystyczne
13.
Zatwierdzono
Uchwała Rady Pedagogicznej
Nr 1 / 2012 r.
z dnia 15.06 2012 r.
110/3/2011
186/3/2011
74/3/2010
93/3/2010
93/4/2011
199/2009
200/2009
-