pszenica ozima – wyniki doświadczeń

Komentarze

Transkrypt

pszenica ozima – wyniki doświadczeń
PSZENICA OZIMA – WYNIKI DOŚWIADCZEŃ
Uwagi ogólne i omówienie wyników.
Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na
wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy potencjał plonowania. W ostatnich latach
powierzchnia uprawy tego zboża zwiększyła się od niespełna 1,8mln ha w latach 2006-2007 do ponad
2mln ha w 2009 roku. Na Mazowszu udział w strukturze zasiewów nie przekracza 10%. Mimo nieco
gorszej jakości forma ozima jest podstawowym zbożem chlebowym, gdyż dzięki większej wydajności
mąki i mniejszej zawartości popiołu niż u formy jarej jest preferowana w skupie na cele młynarskopiekarskie. Duża część ziarna przeznaczana jest także na pasze oraz inne cele konsumpcyjne (np.
ciastka, makaron).
Pszenica ozima wyróżnia się dużymi właściwościami adaptacyjnymi do zróżnicowanych
warunków środowiskowych. Wartość gospodarcza tego gatunku wyznaczana jest przez wiele cech,
jednak najważniejszymi są wielkość i jakość plonu. Podstawowym kryterium wyboru odmiany do
uprawy jest cel na jaki ma być przeznaczone wyprodukowane ziarno. Obecnie w krajowym rejestrze
znajduje się 77 odmian pszenicy ozimej, 40 stanowią odmiany z grupy jakościowej (A), 26 to odmiany
chlebowe (B), 2 odmiany na ciastka (K) i 9 należących do grupy pozostałych (C). W roku 2011
zarejestrowano siedem nowych odmian. Spośród nich tylko jedna ( Arkadia ) pochodzi z krajowej
hodowli.W ostatniej dekadzie nastąpił wyraźny wzrost udziału odmian zagranicznych w krajowym
rejestrze. W roku 2001 wynosił on tylko 10%, w roku 2004 - 25%, w 2008 - 35% a obecnie już 52%.
Od wielu już lat zwiększa się udział odmian jakościowych i chlebowych, maleje natomiast znaczenie
odmian pastewnych. Wynika to ze znacznego postępu w plenności, jaki wnoszą najnowsze odmiany
jakościowe i chlebowe.
W sezonie 2010/2011 na terenie województwa mazowieckiego badanych było
30 odmian pszenicy ozimej zaproponowanych przez Zespół Wojewódzki PDO, 17 z nich to odmiany z
grupy A, 10 z grupy B oraz 3 odmiany z grupy C.
Doświadczenia z pszenicą ozimą zlokalizowane były w następujących jednostkach:
-
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Płońsk
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie
DANKO Hodowla Roślin Zakład Hodowli Roślin O/Laski
Zakładanie doświadczeń i jesienna wegetacja przebiegały w optymalnych warunkach.
Wschody roślin były wyrównane. Mroźna i śnieżna zima spowodowała niewielkie uszkodzenia roślin ,
szczególnie w Seroczynie. Stan roślin wiosną dobry. Długo zalegający śnieg spowodował porażenie
pszenicy pleśnią śniegową w Seroczynie. Rozwój roślin wiosną bardzo dobry. Największe porażenie
mączniakiem prawdziwym zaobserwowano w Laskach, Kawęczynie i Poświętnym. Porażenie
septoriozą liści w większym nasileniu wystąpiło w Radzikowie, Kawęczynie i Seroczynie, natomiast
porażenie rdzą brunatną w większym stopniu zaobserwowano w Radzikowie i Kawęczynie.
Intensywne opady deszczu w okresie żniw bardzo utrudniały zbiory zbóż i spowodowały , że jakość
ziarna była słaba. Plony jakie uzyskano w tym roku były najniższe w ostatnim trzyleciu. Odmienne
warunki pogodowe i siedliskowe w poszczególnych punktach, gdzie prowadzone były doświadczenia,
spowodowały duże różnice w plonowaniu. Najwyższe plony uzyskano podobnie jak w latach
poprzednich w Radzikowie, najniższe natomiast w Laskach.
1
Tabela 1. PSZENICA OZIMA. Odmiany badane. Rok zbioru 2011.
Lp.
Odmiana
Rok wpisania do
KRO
w
Polsce
1
2
3
Grupa
wartości
technologicznej
4
1
LEGENDA
2005
A
2
FIGURA *
2007
A
3
AKTEUR
2007
A
4
KOHELIA*
2008
A
5
ALCAZAR
2006
A
6
BOOMER
2006
A
7
ASKALON
2009
A
8
BALETKA
2009
A
9
BAMBERKA*
2009
A
10
KRANICH
2009
A
11
NATULA*
2009
A
12
SKAGEN
2009
A
13
BOCKRIS*
2010
A
14
KEPLER
2010
A
Adres jednostki zachowującej odmianę,
a w przypadku odmiany zagranicznej pełnomocnika w Polsce
5
Poznańska Hodowla Roślin sp.z o.o.
ul. Kasztanowa 5, PL 63-004 Tulce
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
DSV Polska sp.zo.o.
Ul. Straszewska 70 , PL-62-100 Wągrowiec
Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc sp z o.o. ul. Sportowa 21, PL55-040 Kobierzyce
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A
PL 87-148 Łysomice
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
ul. Staszewska 70, Pl-642100 Wągrowiec
RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A
PL 87-148 Łysomice
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
ul Główna 20, PL-99-307 Strzelce
Lantmannen SW Seed sp. z o.o.
ul. Terenowa 6g PL 52-231 Wrocław
Małopolska Hodowla roślin HBP sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 4 PL 30-002 Kraków
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
ul. Staszewska 70, Pl-642100 Wągrowiec
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
ul. Staszewska 70, Pl-642100 Wągrowiec
Limagrain Central Europe Societe
Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
Ul. Botaniczna 10, PL-60-586 Poznań
2
15
KREDO
2010
A
16
OPERETKA
2010
A
17
TORRILD
2010
A
18
NUTKA *
2001
B
19
BOGATKA *
2004
B
20
NATEJA*
2007
B
21
MUSZELKA*
22
BATUTA*
2006
B
23
KAMPANA*
2009
B
24
BANDEROLA*
2010
B
25
FIDELIUS
2010
B
26
JANTARKA*
2010
B
27
KWS OZON
2010
B
28
BELENUS
2009
C
29
FORKIDA*
2010
C
30
HENRIK
2010
C
2008
B
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
ul. Staszewska 70, Pl-642100 Wągrowiec
Limagrain Central Europe Societe
Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
Ul. Botaniczna 10, PL-60-586 Poznań
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
ul. Staszewska 70, Pl-642100 Wągrowiec
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
ul Główna 20, PL-99-307 Strzelce
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
KWS Lochow Polska sp.zo.o.
Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL-57-150 Prusy
RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A
PL 87-148 Łysomice
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Choryń 27, PL- 64-000 Kościan
Limagrain Central Europe Societe
Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
Ul. Botaniczna 10, PL-60-586 Poznań
„*” – odmiana chroniona krajowym wyłącznym prawem hodowcy
3
Tabela 2
PSZENICA OZIMA . Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2011
Sochaczew
DANKO HR
ZHR O/ Laski
Grójec
IHAR
Radzików
W-wa Zachód
4
3
3
Miejscowość
SDOO Seroczyn
ZDOO Kawęczyn
Powiat
Kompleks rolniczej przydatności
gleby
Klasa bonitacyjna gleby
PH gleby w KCI
Przedplon
Data siewu
Obsada nasion
(szt./m2 )
Data zbioru
Siedlce
4
III b
6,55
Gorczyca biała
24.09
450
05.08
N na poziomie a1
N na poziomie a2
P2O5
K 2O
(kg/ha)
(kg/ha)
(kg/ha)
(kg/ha)
100
140
90
Zaprawa nasienna
(nazwa)
Oxafun T
Herbicyd
(nazwa, dawka)
Insektycyd
(nazwa, dawka)
IIIa
III b
6,27
6,0
rzepak ozimy
rzepak ozimy
24.09
04.10
450
450
6.08
10.08
Nawożenie mineralne
100
115
140
155
60
50
90
75
Środki ochrony roślin
Vitavax 200 FS
Maxim 025 FS
Legato Plus 600 SC
– 1,5 l
Legato Plus 600 SC
– 1,5 l
Huzar Activ-1,0 1
–
–
_
MODR Warszawa
O/Poświętne
Płońsk
2
IIIb
*
rzepak ozimy
06.10
400
04.08
IIIa
6,64
rzepak ozimy
24.09
400
03.08
70
110
60
90
120
160
30
54
Vitavax 200 FS
Scenic 080 FS
Boxer 800 EC-3,0 l
Lintur 70 WG -180 g
Mustang Forte 195 SE 1,0 l
Maraton 375 S.C. -4 l
Karate Zeon 050 CS
– 0,2 l
Talstar 100 EC– 0,1
Karate Zeon 050 CS
– 0,1 l
Alert 375 SC – 1,0 l
Tilt Turbo 575 EC -1,0 l
-
Artea 33 EC+ Olympus
480 SC -0,4+1,8 l
Cerone 480 SL – 0,75 l
Cerone 480 SL – 0,75 l
Tylko poziom a2
Fungicyd
pierwszy zabieg
Fungicyd
- drugi zabieg
(nazwa, dawka)
(nazwa, dawka)
Regulator wzrostu
(nazwa, dawka)
„*” – brak danych
Alert 375 SC – 1,0 l
Input 460 EC -0,75 l
Amistar 250 SC +
Artea 330 EC
– 0,6l + 0,4 l
Amistar 250 SC +
Artea 330 EC
– 0,6l + 0,4 l
Cerone 480 SL – 0,75 l
Cerone 480 SL – 0,75 l
„–” nie było potrzeby wykonywania oprysku
-4-
Input l,0l
Prosaro 250 EC – 1,0 l
Modus 250 EC-0,3 l
Antywylegacz płynny
675- 1,0 l
Tabela 3.
PSZENICA OZIMA .Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: 2011
Lp.
Cecha
Seroczyn
a1
a2
Kawęczyn
a1
a2
Laski
a1
a2
Radzików
a1
a2
Poświętne
a1
a2
1
Stan roślin przed zimą
(skala 90)
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
2
Stan roślin po zimie
(skala 90)
7,6
8,8
7,5
9,0
8,7
3
Martwe rośliny
(%)
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Termin kłoszenia
(dzień, m-c)
30.05
01.06
28.05
30.05
31.05
01.06
*
*
27.05
27.05
5
Termin dojrzałości woskowej
(dzień, m-c)
09.07
11.07
16.07
18.07
24.07
25.07
*
*
12.07
12.07
6
Wysokość roślin
(cm)
Wyleganie roślin w fazie dojrzałości
mlecznej
(skala 9o)
Wyleganie roślin przed zbiorem
(skala 9o)
85,8
84,2
89,8
84,3
82,2
69,8
91,2
91,7
86,5
85,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
7,2
7,3
7,8
8,5
8,7
8,7
8,3
8,4
9,0
9,0
7
8
Porażenie przez choroby
9
( skala 9o)
Pleśń śniegowa
7,2
9,0
9,0
9,0
9,0
10 Mączniak
8,7
8,8
7,9
8,1
7,4
9,0
8,2
8,9
7,9
8,5
11 Rdza brunatna
8,6
9,0
7,6
8,7
9,0
9,0
7,5
7,6
7,9
8,4
12 Septorioza liści
7,6
7,6
7,5
8,4
9,0
9,0
6,8
7,0
7,8
8,3
13 Septorioza plew
6,7
7,7
7,4
7,9
9,0
9,0
9,0
9,0
7,8
8,5
(g)
48,2
50,3
44,6
46,9
39,1
38,2
*
*
50,1
50,1
(%)
14,4
15,6
11,0
11,2
11,4
11,1
12,5
12,7
12,0
12,4
(dt/ha)
75,3
87,3
73,6
82,7
63,7
60,4
96,1
105,2
74,5
84,2
14 Masa tysiąca ziaren
15 Wilgotność ziarna podczas zbioru
16 Plon ziarna
Wyniki średnie ze wszystkich badanych odmian
„* ” – brak danych
a1 - przeciętny poziom agrotechniki; a2 – wysoki poziom agrotechniki
Skala 9o : 9 – oznacza stan najkorzystniejszy, 1 – oznacza stan najmniej korzystny
-5-
Tabela 4 PSZENICA OZIMA. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2011
Wzorzec dt/ha
75,3
73,6
63,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Legenda
Figura
Akteur
Kohelia
Alcazar
Boomer
Askalon
Baletka
Bamberka
Kranich
Natula
Skagen
Bockris
Kepler
Kredo
Operetka
Torrild
92
105
97
97
93
104
104
100
96
101
105
97
101
104
106
105
99
95
92
104
96
91
115
101
102
97
108
92
100
97
117
103
107
96
103
96
101
94
92
106
98
104
99
98
99
103
101
104
95
95
107
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nutka
Bogatka
Nateja
Muszelka
Batuta
Kampana
Banderola
Fidelius
Jantarka
KWS Ozon
92
97
105
104
97
92
96
99
99
105
97
91
97
98
91
108
99
95
90
101
95
99
94
107
98
90
101
90
105
111
101
101
104
112
96
113
109
104
103
28
29
30
Belenus
Forkida
Henrik
96,1
74,5
Jakościowe (grupa A)
108
107
101
98
104
89
96
108
86
96
108
85
97
94
106
98
116
99
94
95
112
98
89
104
103
110
97
101
98
108
101
102
103
95
Chlebowe (grupa B)
111
107
85
104
106
100
87
104
111
104
73
96
105
98
98
98
94
95
98
101
Pozostałe (grupa C)
97
107
105
98
112
102
-6-
Poświętne
Radzików
Laski
Kawęczyn
Seroczyn
Poświętne
Poziom a2
Radzików
Laski
Odmiana
Kawęczyn
Lp.
Seroczyn
Poziom a1
87,3
82,7
60,4
105,2
84,2
93
105
96
98
94
102
98
103
104
100
103
95
102
105
104
105
94
102
95
103
99
94
107
109
102
98
99
97
99
95
115
98
103
92
111
103
101
89
90
106
103
108
99
96
98
100
103
107
89
101
111
107
101
101
97
84
108
93
102
110
96
110
89
99
101
98
95
103
109
101
100
104
94
99
94
95
98
98
97
102
103
102
104
100
98
98
99
100
101
101
97
96
98
98
107
106
91
94
101
98
99
104
96
90
101
91
92
92
98
95
93
103
100
104
109
108
95
105
90
100
82
101
99
103
99
103
95
96
101
96
97
96
94
105
101
99
99
107
108
98
108
115
95
96
106
104
115
107
101
109
Tabela 5. PSZENICA OZIMA . Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru: 2009, 2010, 2011
Odmiany
Wzorzec(dt/ha)
Mrozoodpor
ność
skala 90
a1
a2
2011
2010
2009
2010 -2011
2009 -2011
2011
2010
2009
2010 -2011
2009 -2011
76,6
82,2
88,2
79,4
82,3
84,0
97,7
99,9
90,9
93,9
102
100
104
99
-
104
101
100
98
91
105
99
101
102
98
102
97
100
105
99
101
99
100
98
99*
97
97
102
103
101**
101
101
101
98
-
102
103
103
103
-
102
100
100
98
94
103
101
101
102
100
101
98
-
102
101
101
101
-
97
97
101
101
-
102
95
98
98
98
93
100
97
100
103
96
95
101*
100
99
101
-
98
103
103
103
-
99
95
100
99
99
98
-
99
98
101
100
-
15
106
100
108
5
105
5
5
106
10
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Legenda
Figura
Akteur
Kohelia
Alcazar
Boomer
Askalon
Baletka
Bamberka
Kranich
Natula
Skagen
Bockris
Kepler
Kredo
Operetka
Torrild
6
4,5
3,5
5
2,5
3
3
3,5
3,5
2,5
4,5
4
3
2,5
2
2,5
3,5
101
99
99
98
92
104
99
102
102
99
102
98
103
104
102
102
100
102
98
107*
94
101
103
103
100**
100
107
100
103
-
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nutka
Bogatka
Nateja
Muszelka
Batuta
Kampana
Banderola
Fidelius
Jantarka
KWS Ozon
3
5
5
3
5,5
2,5
2,5
4,5
4,5
3,5
101
95
101
99
101
91
100
96
96
103
93
93
97*
101
100
98
-
28 Belenus
29 Forkida
30 Henrik
Liczba doświadczeń
3
4,5
2,5
105
101
107
5
95
5
Jakościowe (grupa A)
102
102
106
99
107
103
108
96
96
104
101
101
101
103
101
101
Chlebowe (grupa B)
99
97
103
94
105
99
103
100
101
95
Pozostałe (grupa C)
100
5
10
Wzorzec stanowią wszystkie badane odmiany
-7-
Tabela 6 PSZENICA OZIMA . Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki – a 1 ( odchylenie od wzorca).
Rok zbioru 2011, 2009-2011
Lp.
Odmiana
Liczba
lat
badań
0
Wzorzec (skala 9 )
1
Legenda
2
Figura
3
Akteur
4
Kohelia
5
Alcazar
6
Boomer
7
Askalon
8
Baletka
9
Bamberka
10 Kranich
11 Natula
12 Skagen
13 Bockris
14 Kepler
15 Kredo
16 Operetka
17 Torrild
18 Nutka
19 Bogatka
20 Nateja
21 Muszelka
22 Batuta
23 Kampana
24 Banderola
25 Fidelius
26 Jantarka
27 KWS Ozon
28 Belenus
29 Forkida
30 Henrik
Liczba doświadczeń
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
Mączniak
Septorioza liści
Rdza brunatna
2011
2009-2011
2011
2009-2011
2011
2009-2011
7,8
0,3
0,0
-0,6
-0,7
0,3
-0,3
0,2
-0,1
-0,1
0,3
-0,1
0,4
0,0
0,0
0,5
-0,1
0,5
-0,8
0,3
-0,8
0,7
-0,3
-0,1
-0,2
0,4
0,0
0,2
0,4
-0,3
0,3
4
7,4
0,2
0,2
-0,2
-0,6
-0,4
0,2
-0,4
0,6
14
7,9
0,4
-0,5
0,1
0,0
0,2
0,5
0,0
0,2
0,0
0,2
0,2
-0,1
-0,3
-0,1
0,6
0,5
0,4
-0,8
0,0
0,7
0,0
-0,4
-1,0
-0,1
0,4
0,4
0,4
-1,6
0,2
-0,1
4
6,9
0,4
-0,9
-0,2
-0,2
-0,2
0,7
14
7,4
0,5
-0,2
0,0
-0,3
0,0
0,1
0,3
-0,4
0,0
0,2
0,2
0,2
-0,4
0,6
-0,2
0,0
-0,2
0,2
0,2
0,1
-0,2
-0,2
-0,4
-0,2
0,0
0,0
0,0
-0,3
0,2
0,2
4
6,9
0,5
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
0,1
13
Wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których dana choroba wystąpiła; wyższa wartość oznacza cechę korzystniejszą-Wzorzec stanowią wszystkie badane odmiany
* - odmiany badane tylko w 1 doświadczeniu; ** odmiany badane w 4 doświadczeniach
-8-
Tabela 7 PSZENICA OZIMA. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenie od wzorca). Lata zbioru 2011, 2009-2011
Lp.
Odmiana
Liczba
lat
badań
Wyleganie (skala 90)
w fazie dojrzałości mlecznej
przed zbiorem
2011
2009-2011
2011
2009-2011
Poziom agrotechniki a1
Legenda
Figura
Akteur
Kohelia
Alcazar
Boomer
Askalon
Baletka
Bamberka
Kranich
Natula
Skagen
Bockris
Kepler
Kredo
Operetka
Torrild
Nutka
Bogatka
Nateja
Muszelka
Batuta
Kampana
Banderola
Fidelius
Jantarka
KWS Ozon
Belenus
Forkida
Henrik
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
Nie wystąpiło
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nie wystąpiło
Wzorzec
-9-
Wysokość roślin
(cm)
2011
2009-2011
Masa 1000 ziarn
(g)
2011
2009-2011
8,0
8,1
87,1
93,8
45,5
44,6
-0,2
-1,6
0,6
-1,0
0,1
0,6
0,5
0,3
0,6
0,8
-0,2
-0,4
-0,7
0,6
0,6
-0,4
0,5
0,3
-0,9
-1,1
0,4
0,1
0,5
0,4
0,0
-0,2
0,4
-0,7
0,0
0,0
-0,1
-0,6
0,6
-1,6
0,4
-0,7
-0,8
0,5
-
19,6
11,7
7,4
9,8
-13,6
-8,2
-5,5
-3,5
-0,6
-8,4
9,6
1,0
4,4
-8,3
-13,2
0,4
4,1
10,3
7,5
14,7
-14,4
2,9
-14,3
-6,9
3,0
1,5
-6,9
-4,3
6,3
2,8
17,6
10,0
5,2
9,2
8,0
4,9
-17,0
-
-0,6
-0,2
1,8
2,6
-3,7
-1,1
-2,6
-5,6
0,0
-3,6
1,4
0,0
3,5
3,0
-3,3
0,9
-2,6
1,1
-2,4
4,5
-1,4
2,1
-4,2
2,2
-0,3
2,9
0,4
-3,7
3,8
1,0
0,0
0,1
1,8
2,6
0,7
2,8
5,8
-0,9
-
Ciąg dalszy tabeli 7
Lp.
Odmiana
Liczba
lat
badań
Wyleganie (skala 90)
w fazie dojrzałości mlecznej
przed zbiorem
2011
2009-2011
2011
2009-2011
Poziom agrotechniki a2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
- 10 -
Nie wystąpiło
1
Legenda
2
Figura
3
Akteur
4
Kohelia
5
Alcazar
6
Boomer
7
Askalon
8
Baletka
9
Bamberka
10 Kranich
11 Natula
12 Skagen
13 Bockris
14 Kepler
15 Kredo
16 Operetka
17 Torrild
18 Nutka
19 Bogatka
20 Nateja
21 Muszelka
22 Batuta
23 Kampana
24 Banderola
25 Fidelius
26 Jantarka
27 KWS Ozon
28 Belenus
29 Forkida
30 Henrik
Liczba doświadczeń
Nie wyspąpiło
Wzorzec
8,2
-0,2
-1,2
0,5
-1,3
0,3
0,5
0,3
0,2
0,5
0,4
-0,1
-0,5
-0,6
0,5
0,4
-0,5
0,5
0,4
-0,1
-0,1
0,4
0,3
0,3
0,5
0,2
-0,1
0,3
-0,8
-0,2
0,0
4
8,4
0,0
-0,5
-1,4
0,4
-0,3
0,3
11
Wysokość roślin
(cm)
2011
2009-2011
83,1
17,8
11,3
7,1
9,4
-11,2
-7,8
-4,1
-2,1
0,3
-8,5
8,9
-2,1
7,9
-8,0
-11,0
2,1
-5,1
8,2
4,7
11,6
-13,6
3,1
-16,2
-4,4
3,8
2,5
-8,9
-5,0
7,5
3,0
5
90,0
16,3
8,0
7,9
7,1
3,6
-15,3
15
Masa 1000 ziarn
(g)
2011
2009-2011
46,3
-1,3
0,3
2,3
1,5
-3,3
-1,6
-2,1
-5,0
1,2
-4,1
0,4
1,0
3,6
2,4
-3,1
0,8
-2,2
0,9
1,9
3,3
-1,5
1,7
-3,8
2,2
-0,3
3,6
1,5
-3,4
3,1
0,1
4
46,4
-1,2
0,9
3,1
0,2
4,5
-1,4
14
PSZENICA OZIMA
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN BADANYCH W ROKU 2011
(sporządzona na podstawie wieloletnich badań
przeprowadzanych na terenie całego kraju)
1. LEGENDA - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na fuzariozę
kłosów – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę
liści i brunatną plamistość liści – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny dość niskie,
o dość
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn mała do bardzo
małej, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie
w
kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik
sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Plenność średnia. Tolerancja na zakwaszenie
gleby przeciętna.
2. FIGURA - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - prawie średnia. Odporność na
mączniaka – duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów– przeciętna,
na choroby podstawy źdźbła –dość mała, na rdzę brunatną– mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren dość
duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania - dość duża. Zawartość białka- średnia, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik
sedymentacji SDS - duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność - dość dobra. Tolerancja na
zakwaszenie gleby - przeciętna.
AKTEUR - Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych.
Mrozoodporność - mała do średniej. Odporność na mączniaka duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów
duża, na rdzę brunatną , septoriozę liści i plew dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy
źdźbła przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania - średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie dobre do bardzo dobrego, gęstość w
stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania- bardzo duża.
Zawartość białka bardzo duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do
bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki przeciętna, barwa mąki - żółta. Plenność - średnia. Tolerancja na
zakwaszenie gleby -przeciętna.
4. KOHELIA - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – średnia. Odporność na wszystkie
ważniejsze choroby – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o małej do bardzo małej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie
i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania –
duża. Zawartość białka i glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego.
Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
5. ALCAZAR - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka – duża
do bardzo dużej, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę liści i plew –
średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała, na brunatną plamistość liści – mała do bardzo małej. Rośliny
bardzo niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Odporność na
porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik
sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna.
- 11 -
6. BOOMER - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną –
duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i septoriozę plew – średnia,
na brunatną plamistość liści – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o
dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała,
wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna,
liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży.
Wydajność ogólna mąki przeciętna, barwa mąki żółta. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie
gleby dość mała.
7. ASKALON – Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na
mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów
i choroby podstawy źdźbła – średnia, na brunatną plamistość liśći – dość mała. Rośliny są niskie, o dużej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – dość mała,
wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie – średnia,
liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość mała. Wskaźnik
sedymentacji SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki - średnia. Tolerancja na
zakwaszenie gleby – przeciętna.
8. BALETKA – Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała do średniej.
Odporność na rdzę brunatną - dość duża, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów – średnia, na
brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny są
dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie.Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego,
dojrzewania - dość wczesny. Masa 1000 ziaren – mała do bardzo małej, wyrównanie – dość słabe, gęstość
w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania – dość duże. Zawartość
białka – średnia, ilość glutenu – dość mała. Wskaźnik sedymentacji SDS – duży. Wydajność ogólna mąki –
dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
9. BAMBERKA – Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność nieco poniżej średniej. Mrozoodporność
mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści,
septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny
są średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie.Termin kłoszenia i dojrzewania - średni.
Masa 1000 ziaren – duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – przeciętna. Odporność
na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża, ilość
glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki –
dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
10. KRANICH – Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność –
mała. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści,
fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na brunatną plamistość liści – średnia. Rośliny są
niskie o przeciętnej odporności na wyleganie.Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren –
mała, wyrównanie – dość słabe, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie
średnia, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Wskaźnik
sedymentacji SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
11. NATULA – Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność – średnia. Odporność
na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy
źdźbła – średnia, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej
odporności nawyleganie. Termin kłoszenia - dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren – duża,
wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik
sedymentacji SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość
duża.
- 12 -
12. SKAGEN - Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność – prawie średnia.
Odporność na septoriozę liści i plew - duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną
plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny są dość
niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie.Termin kłoszenia i dojrzewania - późny. Masa 1000 ziaren –
dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość w stanie zsypnym – dość mała. Odporność na porastanie w
kłosie dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka – duża i ilość glutenu dość
duża. Wskaźnik sedymentacji SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia.
Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
13. BOCKRIS- Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność – mała. Odporność na
podstawowe choroby średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie.Termin
kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren – duża do bardzo dużej, wyrównanie – dość dobre,
gęstość w stanie zsypnym – przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania –dość
duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS – duży. Wydajność ogólna
mąki – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
14. KEPLER- Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność – mała.
Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na septoriozę plew i
fuzariozę kłosów dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny
niskie, o dość dużej odporności na wyleganie.Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania późny. Masa
1000 ziaren – duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym – przeciętna.
Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość
glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS – duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na
zakwaszenie gleby – przeciętna.
15. KREDO - Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność – mała
do bardzo małej. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na
septoriozę liści duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość duża, na brunatną plamistość liści
i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na
wyleganie.Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w
stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość
białka i ilość glutenu przeciętne. Wskaźnik sedymentacji SDS – duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra.
Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
16. OPERETKA - Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na
rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka
prawdziwego, septoriozę lisci, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość
wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn
dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przecietne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie
średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji
SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
17. TORRILD - Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Mrozoodporność – mała do
średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę
brunatną, septoriozę liści i plew, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość niskie,
o przecietnej odporności na wyleganie.Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość
mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba
opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji
SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby –
przeciętna.
- 13 -
18. NUTKA - Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporność na septoriozę liści,
septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – mała, na rdzę
brunatną – mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie
zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie mała, liczba opadania duża. Zawartość białka
dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna
mąki średnia. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
19. BOGATKA - Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka, rdzę
brunatną i septoriozę liści – dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła –
średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
i
dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w
stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża, ilość
glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dobra. Plenność
dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
20. NATEJA - Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność -średnia. Odporność na fuzariozę kłosów
dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na brunatną
plamistość liści i septoriozę plew dość mała. Rośliny są wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziarn - duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie
zsypnym- dość duża. Odporność na porastanie w kłosie- dość mała, liczba opadania - duża. Zawartość
białka i glutenu - dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS - duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra.
Plenność - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna
21. MUSZELKA - Odmiana jakościowa (grupa B). Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na
mączniaka i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na septoriozę liści –
dość mała, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – mała. Rośliny są bardzo
niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni.
Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na
porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – duża. Zawartość białka – średnia, ilość glutenu – dość
duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – dobra.
Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
22. BATUTA - Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka,
fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość liści – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie
zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej.
Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna
mąki średnia. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
23. KAMPANA - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała.
Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła –
średnia, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści , septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała.
Rośliny są bardzo niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni.
Masa 1000 ziarn –mała, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – mała.
Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania – dość duża. Zawartość białka – mała, ilość
glutenu – średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Tolerancja
na zakwaszenie gleby – przeciętna.
24. BANDEROLA - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność
mała. Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na choroby podstawy
źdźbła średnia, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów dość mała.
Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dosć wczesny, dojrzewania
- 14 -
średni. Masa 1000 ziarn dość duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym
dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i
ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki
średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna
25. FIDELIUS - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia.
Odporność na mączniaka prawdziwego duża , na rdzę brunatną dość duża, na brunatną plamistość liści i
fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, na septoriozę liści
mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo
wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym
przecietne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej.
Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki
dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna
26. JANTARKA - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na
rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka
prawdziwego, septoriozę lisci, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość
wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn
dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przecietne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie
średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji
SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna
27. KWS OZON - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała
do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści,
brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość
mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa
1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przecietne. Odporność na porastanie
ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu
mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość
słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna
28. BELENUS – Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała do
średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża, na septoriozę liści – średnia, na brunatną
plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę
brunatną bardzo mała. Rośliny są niskie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni,
dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn –mała, wyrównanie – słabe, gęstość w stanie zsypnym – mała
do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża. Zawartość białka i
glutenu – dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – średni. Wydajność ogólna mąki – dość słaba.
Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
29. FORKIDA- Odmiana pastewna (grupa C). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia.
Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka
prawdziwego, septoriozę plew, fuzariozę kłosów dość mała, na septoriozę liści mała. Rośliny dość
wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.
Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym – mała. Odporność na porastanie w
kłosie, liczba opadania oraz zawartość białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.
30. HENRIK - Odmiana pastewna (grupa C). Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała.
Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę
brunatną , septoriozę plew, fuzariozę kłosów i brunatną plamistość liści średnia. Rośliny o przeciętnej
wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie
średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie
gleby – przeciętna.
- 15 -