SPIS TREÂCI

Komentarze

Transkrypt

SPIS TREÂCI
pwn_historia_ogrod_t1_1.qxd
6/8/07
8:09 am
Page 7
Księgarnia PWN: Longin Majdecki - Historia ogrodów. T. 1
SPIS TREÂCI
WST¢P
11
Istota ogrodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Twór natury a dzie∏o sztuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciàg∏oÊç rozwojowa ogrodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadania historii ogrodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OGRODY STARO˚YTNOÂCI
11
12
12
13
17
19
Egipt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mezopotamia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiszàce ogrody Babilonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody asyryjskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rzym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody domowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody cesarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody przy willach i rezydencjach wiejskich . . . . . . . . . . .
Villa Hadriana w Tibur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OGRODY ÂREDNIOWIECZA
19
28
29
31
33
36
42
43
48
50
51
55
61
Ogrody kultury europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody klasztorne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody zamkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody miejskie domowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody miejskie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letnie rezydencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
61
63
81
86
87
87
pwn_historia_ogrod_t1_1.qxd
6/8/07
8:09 am
Page 8
OGRODY ISLAMU
89
Ogrody Kairu i Bagdadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody arabskie w Hiszpanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody arabskie na Sycylii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody w Persji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody Mogo∏ów w Indiach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OGRODY RENESANSU I MANIERYZMU
Cechy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzywo roÊlinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementy przestrzenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W∏ochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody w∏oskie wczesnego renesansu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody w∏oskie klasycznego renesansu . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody w∏oskie manieryzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody dziedziƒcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody Watykanu i kwirynalskie w Rzymie . . . . . . . . .
Villa d’Este w Tivoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villa Lante w Bagnáia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody zamkowe i Villa Farnese . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody Rzymu i okolic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody Florencji i okolic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palladio i wille palladiaƒskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promenady leÊne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwierzyƒce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody botaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody wczesnego renesansu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody renesansowe rozwini´te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody póênego renesansu i manieryzmu . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody botaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
92
102
103
105
111
112
114
115
130
132
135
140
140
143
146
155
160
164
171
175
177
179
180
182
183
189
194
202
....................................
203
Hiszpania i Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niderlandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody zamkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody pa∏acowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody klasztorne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwierzyƒce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cechy rodzime polskich ogrodów renesansowych . . . . . . . .
203
207
208
212
217
217
218
219
224
226
227
INNE KRAJE EUROPEJSKIE
8
pwn_historia_ogrod_t1_1.qxd
6/8/07
8:09 am
Page 9
OGRODY BAROKOWE
229
Cechy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzywo roÊlinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementy przestrzenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prace teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody wczesnego baroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody barokowe André Le Nôtre’a . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody barokowe XVIII wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody przy pa∏acach miejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejskie ogrody publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
230
232
271
271
272
279
320
326
331
....................................
337
W∏ochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rosja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W´gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody wczesnego baroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody barokowe drugiej po∏owy XVII wieku . . . . . . . . . .
Ogrody barokowe XVIII wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za∏o˝enia urbanistyczno-ogrodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za∏o˝enia krajobrazowo-ogrodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody rozbudowywane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejskie ogrody pa∏acowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejskie ogrody publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody botaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogrody klasztorne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
350
350
365
372
378
378
381
385
389
399
402
402
407
414
433
439
442
447
447
449
451
INNE KRAJE EUROPEJSKIE
S¸OWNIK TERMINÓW
459
LITERATURA
467
èRÓD¸A ILUSTRACJI
472
INDEKS NAZWISK
475
INDEKS
481
9

Podobne dokumenty