Komunikat UKW - Politechnika Gdańska

Komentarze

Transkrypt

Komunikat UKW - Politechnika Gdańska
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Uczelniana Komisja Wyborcza
Gdańsk, 15.03.2016 r.
KOMUNIKAT nr 7/2016
1. Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że 14 marca 2016 r. pracownicy, studenci
i doktoranci, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, zgłaszali kandydatów na
Rektora Politechniki Gdańskiej.
Zgłoszono następujące osoby (kolejność alfabetyczna):
prof. sztuki Jan Buczkowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw.PG
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
2. Wszystkie zgłoszone osoby spełniają wymagania stawiane kandydatom na stanowisko
rektora (pkt. 1.4 Instrukcji Wyborczej PG).
3. Wymienieni profesorowie zostaną powiadomieni o zgłoszeniu ich na kandydatów na
rektora pocztą mailową zarejestrowaną w domenie "pg.gda.pl" oraz na piśmie, a niniejszy
komunikat zostanie opublikowany na stronie głównej Politechniki Gdańskiej
(www.pg.edu.pl) w zakładce "Wybory 2016-2020" w folderze Komunikaty UKW".
4. Wg pkt 5.2.4 Instrukcji Wyborczej PG, zgłoszony kandydat powinien złożyć na ręce
przewodniczącego UKW, w ciągu 2 dni (48 godzin) roboczych po ogłoszeniu przez UKW
wstępnej listy kandydatów, tj. liczonych od 15 marca 2016 r. godz. 9.00 pisemne
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczenie o złożeniu Ministrowi Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w pkt 3.8 Instrukcji
Wyborczej PG. Brak pisemnej zgody wyrażonej w tym terminie lub brak oświadczenia
o złożeniu oświadczenia lustracyjnego uznany będzie za rezygnację z kandydowania.
5. Uczelniana Komisja Wyborcza określa dzień 17 marca br. do godz. 9.00 jako ostateczny
termin złożenia w Dziale Organizacyjnym (pok. 217 Gmach Główny PG) oświadczeń,
o których mowa wyżej.
6. Zgodnie z pkt 5.1.2 Instrukcji Wyborczej PG sylwetki kandydatów na funkcję Rektora PG
prezentowane są alfabetycznie, po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów na rektora,
w zakładce "Wybory 2016-2020".
7. Materiał prezentujący sylwetki kandydatów na Rektora Politechniki Gdańskiej należy
przesłać najpóźniej w terminie do 17 marca 2016 r.:
a) w celu publikacji w "Piśmie PG" na adres [email protected] - tekst o łącznej
objętości nieprzekraczającej 10 tys. znaków wraz ze spacjami (czcionka 11) oraz
zdjęcie kandydata (szer.12 cm, wysokość 9 cm, rozdzielczość 300dpi),
b) w celu publikacji w zakładce Sylwetki Kandydatów na stronie http//pg.edu.pl./wybory2016-2020 na adres [email protected] (zgodnie z pkt 5.1.2 Instrukcji Wyborczej
PG)
8. W sprawie zebrania informacyjnego z kandydatami na rektora zostanie wydany odrębny
komunikat.
Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
2