Kolejny projekt w Programie Kapitał Ludzki zakończony. Pomoże

Komentarze

Transkrypt

Kolejny projekt w Programie Kapitał Ludzki zakończony. Pomoże
Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia - www.zdrowie.gov.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/02:57:05
Kolejny projekt w Programie Kapitał
Ludzki zakończony. Pomoże lepiej
zarządzać podmiotami leczniczymi
Sektor Zdrowia, 16.09.2014
Dobiegła końca realizacja projektu Studia podyplomowe - Zarządzanie w ochronie zdrowia. To
kolejne przedsięwzięcie z grupy projektów, które mają przyczynić się do poprawy zarządzania
podmiotami leczniczymi. Projekt skierowany był do szeroko rozumianej kadry zarządzającej. Jego celem było podniesienie
jakości zarządzania w podmiotach leczniczych poprzez realizację studiów podyplomowych. Zakłada się
także, że projekt pozytywnie wpłynie na poprawę postrzegania opieki zdrowotnej przez pacjentów oraz
współpracę instytucji w systemie ochrony zdrowia.
Program nauczania objął m.in. takie zagadnienia jak ekonomia menedżerska, prawodawstwo i
ekonomika ochrony zdrowia, zarządzanie jakością, marketing usług medycznych, rachunkowość i
finanse oraz prawne i organizacyjne aspekty przekształceń podmiotów leczniczych.
Projekt ukończyło 280 przedstawicieli kadry zarządzającej. Wartość przedsięwzięcia wyniosła nieco
ponad 1 mln zł. Za jego wdrażanie odpowiedzialna była Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w
Krakowie.
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 1/1

Podobne dokumenty