Plany inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe szkół.

Komentarze

Transkrypt

Plany inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe szkół.
Załącznik nr 2
do Programu modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego w latach 2014-2019
Plany inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe szkół.
Szkoła
Nazwa działania
Krótka charakterystyka
Koszt
Określenie typu planu
85 000,00
modernizacja
Parkiet na sali gimnastycznej jest bardzo zniszczony. Jego zły
stan techniczny zagraża bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli w
czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Nie spełnia
wymogów BHP. Inwestycja-remont kapitalny ma na celu
umożliwienie prawidłowej realizacji zajęć z wychowania
fizycznego.
110 000,00
modernizacja
ZSR realizuje naukę jazdy pojazdami rolniczymi i pojazdami
osobowymi. Jednak nie posiadamy własnego placu
manewrowego. Obecnie wykorzystywany jest do w/w celów plac
Zakup gruntu w celu zbudowania placu manewrowego
dzierżawiony od Gminy Piaski. Posiadanie własnego placu
do nauki jazdy.
manewrowego przyczyniłoby się do podniesienia standardu
funkcjonowania szkoły oraz do efektywniejszego wykorzystania
pojazdów
200 000,00
inwestycja
Zakup samochodu do nauki jazdy
Szkoła realizuje program do nauki jazdy samochodem
osobowym. Obecnie do tego celu służy samochód Fiat Punto
1,2 kat rok produkcji 2000. Jest to pojazd wyeksploatowany
,często się psuje ,jego dalsza eksploatacja oraz naprawy są
nieuzasadnione ekonomicznie . Inwestycja ta zapewni
odpowiedni standard i bezpieczeństwo nauki jazdy dla naszych
uczniów.
42 000,00
inwestycja
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Istniejące boisko nie spełnia standardów rekreacyjno
sportowych we współczesnej szkole. Inwestycja ma na celu
umożliwienie prawidłowej realizacji zajęć wychowania fizycznego
oraz aktywizacji społeczeństwa wiejskiego do aktywności
sportowej
550 000,00
inwestycja
budowa schodów i balustrad w budynku internatu
Schody i balustrady są wykonane z drewna. Ich wieloletnia
eksploatacja sprawiła, że są one zniszczone, nie spełniają
warunków bezpieczeństwa dla naszych uczniów i pracowników
oraz warunków przeciw pożarowych. Schody w drugiej części
internatu są wykonane z lastriko i także ich wieloletnia
eksploatacja doprowadziła do pewnych zniszczeń co także może
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników
naszej placówki. Inwestycja ta ma na celu zapewnienie
właściwych warunków dla bezpieczeństwa uczniów i
pracowników.
93 000,00
modernizacja
budowa 4-stanowiskowego garażu dla pojazdów
rolniczych
Szkoła dysponuje ciągnikami rolniczymi oraz samochodami
dostawczymi. Pojazdy te są przetrzymywane na wolnym
powietrzu. Powoduje to ich przyspieszoną utratę stopnia
niezawodności oraz zagrożenie uszkodzenia lub kradzieży.
Inwestycja ta podniesie status szkoły na terenie wiejskim
200 000,00
inwestycja
Istniejące ogrodzenie jest zniszczone przez korozję, nie stanowi
Ogrodzenie wokół boiska sportowego od strony Lipek
zabezpieczenia przed wchodzeniem na teren boiska i szkoły
osobom niepożądanym
Wymiana parkietu w sali gimnastycznej
ZSR Grabonóg
Razem
rozbudowa szkoły
boisko wielofunkcyjne
ZSS Brzezie
plac zabaw dla dzieci
remont budynku szkoły
zaadoptowanie pomieszczeń mieszkalnych w starym
budynku szkoły na cele magazynowe i częściowo
dydaktyczne
1 280 000,00
Rozbudowa szkoły dotyczy powstania czterech sal lekcyjnych
wraz z zapleczami, salki do ćwiczeń rehabilitacyjnych, małej salki
gimnastycznej i toalet z natryskami, dwóch pomieszczeń
gospodarczych, zaplecza do sprzętu gimnastycznego.
Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych bądź
ćwiczeń lekkoatletycznych
Budowa placu zabaw dla dzieci w związku z uczniami klas I-III
szkoły podstawowej
Remont dachu starego budynku szkoły. Położenie dachu wraz z
wykonaniem dostępu na dach
Po opuszczeniu przez lokatorów obecnie zajmowanego w starym
budynku szkoły lokalu mieszkalnego na poddaszu,
pomieszczenia te można przystosować na potrzeby szkoły
4 190 000,00
inwestycja
300 000,00
inwestycja
140 000,00
inwestycja
390 000,00
modernizacja
60 000,00
modernizacja
Razem
Remont elewacji budynku
110 000,00
modernizacja
Nagłośnienie i wyciszenie hali sportowo-widowiskowej
Zakup i montaż głośników, wzmacniacza z mikserem, konsoli
sterowniczej, okablowanie, odtwarzacz, mikrofony. Wyciszenie
hali
145 000,00
inwestycja
Położenie nowej papy na budynku Sali sportowej
Wymiana rur spustowych - 84 mb
255 000,00
10 000,00
2 000,00
remont
remont
wymiana drzwi
Wymiana drzwi od Sali gimnastycznej i wejścia na poddasze
5 000,00
modernizacja
demontaż boazerii
Demontaż boazerii w auli i odnowienie powierzchni ścian po
demontażu
10 000,00
remont
Wymiana okien w budynku szkolnym, odnowienie sal
lekcyjnych nr 105, 042 oraz auli
Wymiana okien na PCV 41- szt.; klasa nr 105 - cyklinowanie i
lakierowanie parkietu oraz malowanie ścian, sala nr 042 i aula
malowanie ścian
150 000,00
modernizacja
Remont korytarzy na I i II piętrze - 276 m2
Renowacja drzwi wewnętrznych, wymiana przewodów
elektrycznych, cyklinowanie i lakierowanie parkietów,
szpachlowanie i malowanie ścian, remont klatek schodowych
150 000,00
modernizacja/remont
Remont toalet na I piętrze i parterze, odnowienie klasy
nr 209 i 204
Wymiana misek sedesowych, płytek, modernizacja kabin,
wymiana rur. Malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie
podłóg w salach lekcyjnych
120 000,00
remont
Remont korytarza na parterze - 227 m2
Wymiana przewodów elektrycznych, szpachlowanie i malowanie
ścian,renowacja drzwi, położenie płytek, remont klatek
schodowych prowadzących do przyziemia
227 000,00
modernizacja/remont
Remont korytarza w piwnicy i częściowy remont
elewacji
Szpachlowanie i malowanie ścian,wymiana przewodów
elektrycznych, cyklinowanie i lakierowanie podłogi. Dokończenie
malowania elewacji
250 000,00
modernizacja/remont
150 000,00
modernizacja/remont
300 000,00
inwestycja
ZSOiZ Krobia
Razem
wymiana pokrycia dachowego
wymiana rur spustowych
ZSO Gostyń
5 080 000,00
Odbicie tynków, roboty rozbiórkowe- rozebranie pokrycia
zadaszenia, rozebranie rynien, rur spustowych, przygotowanie
podłoża, gruntowanie emulsją, nałożenie zaprawy wyrównującej
pod wyprawy elewacyjne, przyklejenie warstwy siatki, nałożenie
akrylowych tynków dekoracyjnych,wymiana rynien i rur
spustowych, malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi
elementów metalowych
Dokończenie remontu elewacji oraz remont pokoju
nauczycielskiego
Boisko sportowe z poliuretanu oraz bieżnia dł. 60 m
Szpachlowanie i malowanie ścian,wymiana przewodów
elektrycznych, cyklinowanie i lakierowanie podłogi. Dokończenie
malowania elewacji
Uzyskanie kompleksu sportowego hala sportowa i boisko
również dla użytkowników spoza szkoły
Razem
1 374 000,00
Koszty ogrzewania budynku są coraz większe, konieczność
Termomodernizacja budynku szkoły przy ulicy Tuwima
termomodernizacji wskazywała już dwukrotnie komisja rewizyjna
44
rady powiatu
Naprawa nawierzchni (położenie kostki) za budynkiem
szkoły na ul. Tuwima
ZSZ Gostyń
Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSZ w
Gostyniu pozwoli na kształcenie i egzaminowanie uczniów
zgodnie z nową podstawą kształcenia w zawodach dla zawodów
masowych. Zgonie z nowymi przepisami szkoła kształcąca w
Budowa na terenie pozyskanym od wojewody na ulicy
danym zwodzie oprócz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
Poznańskiej pracowni specjalistycznych
w zawodzie w części teoretycznej musi zorganizować część
praktyczną egzaminu, dlatego potrzebne są nowe pomieszczenia
na pracownie specjalistyczne oraz uzupełnienie
dotychczasowego wyposażenia aby sprostać wymaganiom
Razem
Kwota ogółem 14 989 000,00
remonty
inwestycje
modernizacje
modernizacje/remonty
Dotychczasowa nawierzchnia betonowa w kolejnych latach
uległa bardzo mocnemu zniszczeniu, pojawiły się już dość
sporych rozmiarów ubytki
142 000,00
12 667 000,00
1 203 000,00
777 000,00
1 800 000,00
inwestycja
200 000,00
modernizacja
5 000 000,00
inwestycja
7 000 000,00