Raduj się ziemio

Komentarze

Transkrypt

Raduj się ziemio
Raduj się ziemio
 4                
           
Em
D
1.Ra
2.Ra
3.Ra
4.Ra
4
się,
się
się
się
zie
zie
zie
zie
D
lud
ciesz
co
na
6
duj
duj
duj
duj
D
mio,
mio,
mio,
mio,
A
Gość z nieba
śpie waj z
o
to świa
masz kró la
Bogiem po
z
niebia
świat przy
mi
i
go
na
cho
w
dzi,
mi.
dzi,
niebie,
      
Hm
z
je
a
koń
przy cho
anio ła
tło wscho
u
sie
A
cza
steś
wnet
ca
rto
Naj
znik
mieć
wskiej niewo
wyż
sze
ną
wszę
nie
bę
li
go,
dy
dzie,
dzi,
mi,
dzi,
bie,
co
wy
któ
Pa
Bo
chwa
re
nna,
D
Em
sy
Już
bla
Kró
nów
A
nie
pod
skiem
o
le
stwo
A
z
się
na
zie
Em
Hm
ga z
laj Bo
każ de
co wła
da
nóż
świe
Je
ludem,
ga,
go,
da
ma
kiem
ca,
go

     
D
wy
lecz
cie
gdy
http://www.nuty.religijne.org
A
rwie, wy
tro nem
mność i
tron
po
D
zwo
Je
błę
się
li.
go,
dy.
dzie.

Podobne dokumenty