Cement (CEM)

Komentarze

Transkrypt

Cement (CEM)
Sparing KNMA, 17 maj 2007
Cement (CEM)
Opis
Hurtownia artykułów budowlanych zajmuje się między innymi sprzedażą cementu portlandzkiego.
Cement sprzedawany jest w workach. Worków nie otwiera się więc nie ma możliwości kupna
np połowy zawartości worka. W ofercie są 3 rodzaje worków CM-1, CM-2 i CM-3 różniące się
ilością cementu w worku i ceną worka tak jak to pokazano w poniższej tabeli. Hurtownia dysponuje
nieograniczoną ilością worków każdego typu.
Typ worka
Pojemność
Cena
CM-1
5
4
CM-2
20
13
CM-3
100
40
W zamówieniach składanych przez klientów często nie jest podana ilość worków, ale ilość
kilogramów cementu potrzebnych klientowi. Wówczas to pracownik hurtowni musi zdecydować
ile worków jakiego typu sprzedać klientowi.
Często zdarza się również, że nie ma możliwości sprzedania klientowi dokładnej zamówionej ilości
cementu (np klient zamówił 97 kg a mamy jedynie worki po 50 kg czyli musimy mu sprzedać
100 kg). W takiej sytuacji hurtownia zawsze sprzedaje z nadwyżką. Klient nie ma żadnej korzyści
z nadwyżki, gdyż zawsze zużywa dokładnie tyle ile zamówił a nadwyżkę wyrzuca.
Ponieważ hurtowni zależy na konkurencyjnych cenach i zadowoleniu klientów pracownik tak
dobiera ilość i rodzaj sprzedanych worków w ramach jednego zamówienia by ich łączna cena była
najniższa z możliwych.
Zadanie
Napisz program, który:
●
Odczyta z klawiatury ilość kilogramów cementu potrzebnych klientowi.
●
Wypisze na standardowym wyjściu ilość worków CM-1, CM-2 oraz CM-3 sprzedanych
klientowi.
Wejście
W pierwszej i jedynej linii wejścia znajduje się dokładnie jedna liczba naturalna N, 1 ≤ N ≤ 1000,
oznaczająca ilość kilogramów cementu potrzebnych klientowi.
Sparing KNMA, 17 maj 2007
Wyjście
Wyjście składa się z trzech linii. W każdej z linii program powinien wypisać dokładnie jedną liczbę
naturalną oznaczającą ilość worków sprzedanych klientowi. W pierwszej linii powinna znajdować
się ilość worków CM-1, w drugiej CM-2, zaś w trzeciej CM-3.
Przykład
Wejście:
147
Wyjście:
2
2
1

Podobne dokumenty