Ogólnopolska Konferencja PTD i IPUG Dysleksja – co nowego w

Komentarze

Transkrypt

Ogólnopolska Konferencja PTD i IPUG Dysleksja – co nowego w
Ogólnopolska Konferencja PTD i IPUG
Dysleksja – co nowego w teorii i praktyce?
Gdańsk, 17 września 2016 r.
Godzina
Sobota, 17 września
Rejestracja uczestników
7.00-9.00
Ceremonia otwarcia
9.00-9.30
9.30-10.15
Tytuły robocze
Wręczenie nagród „Honorowy Członek PTD”
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
mgr Ewa Jakacka
10.15-10.45
dr hab. n.med. Jolanta Wierzba
10.45- 11.30
dr Katarzyna Jednoróg
11.30-11.45
Miejsce
hol główny
aula 208
Prezentacja 25 lat PTD
aula 208
Genetyczne uwarunkowania dysleksji
aula 208
Najnowsze doniesienia z badań nad
patogenezą dysleksji
aula 208
Dyskusja i podsumowanie bloku
11.45-12.15
przerwa kawowa
hol główny
stoiska informacyjne wydawnictw, producentów pomocy dydaktycznych
12.15-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
prof. dr hab. Krasowicz-Kupis
Implikacje do praktyki
dr Katarzyna Wiejak
diagnostycznej z badań nad językiem
dr Katarzyna Maria Bogdanowicz
dzieci z dysleksją
Prof. WSP
im. Janusza Korczaka
dr hab. Barbara Skałbania
dr Teresa Wejner-Jaworska
aula 208
Kierunki rozwoju terapii
pedagogicznej - od wykluczenia do
aula 208
inkluzji
Uczniowie podwójnie wyjątkowi
Ogólnopolska Konferencja PTD i IPUG oraz Walny Zjazd Delegatów
17 września 2016r. – Gdańsk
Polskiego Towarzystwo Dysleksji
aula 208
Indywidualizacja w terapii
14.00-14.30
dr Elżbieta Szala
pedagogicznej a nowoczesne
aula 208
technologie
14.30-15.00
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Co nowego w praktyce?
Komitet Naukowy
Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Prof. UG. dr hab. Małgorzata Lipowska
Komitet Organizacyjny
Dr Anna Jankowska - przewodnicząca
Mgr Ewa Jakacka
Mgr Marta Badowska
Ogólnopolska Konferencja PTD i IPUG oraz Walny Zjazd Delegatów
17 września 2016r. – Gdańsk
Polskiego Towarzystwo Dysleksji
aula 208