SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 L

Komentarze

Transkrypt

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 L
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
ROK SZKOLNY 2015/2016
klasy 4-podręczniki bezpłatne (nie dotyczy podręcznika do religii)
L.
p.
1.
2.
3.
4.
j. polski
Tytuł podręcznika /
Wydawnictwo
Język polski 4. Między
nami. Podręcznik do
języka polskiego dla
klasy 4 szkoły
podstawowej.
matematyka
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Matematyka z plusem.
Podręcznik dla klasy
czwartej szkoły
podstawowej.
Przedmiot
Autorzy
Tytuł ćwiczeń
Autorzy
Nr dopuszczenia
podręcznika
445/1/2012/2015
A. Łuczak
A. Murdzek
Między nami. Zeszyt
ćwiczeń. Język polski 4.
Część 1i2.
Nowa wersja
A. Łuczak
A. Murdzek
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
P. Zarzycki
Liczby naturalne 1
Ułamki 2
Figury geometryczne 3
S. Wojtan
P. Zarzycki
historia i
społeczeństwo
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Wczoraj i dziś.
Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla klasy
IV szkoły podstawowej.
G. Wojciechowski
Wczoraj i dziś. Zeszyt
ćwiczeń do historii
i społeczeństwa dla klasy
4.
T. Maćkowski
443/1/2012/2015
j. angielski
Nowa Era
New Hot Spot 1
Wyd. Macmillan
Collin Granger
Zeszyt ćwiczeń 1
K. Stannett
690/1/2014/2015
340/1/2015/z1
M. Braun,
Zarzyccy
5.
6.
7.
przyroda
zajęcia
techniczne
muzyka
8.
zajęcia
komputerowe
9.
religia
Tajemnice przyrody.
Podręcznik do przyrody
dla klasy czwartej szkoły
podstawowej .
Nowa Era
Jak to działa? Podręcznik L.Łabecki
do zajęć technicznych dla M.Łabecka
klasy czwartej szkoły
podstawowej
Nowa Era
I gra muzyka. Podręcznik A. Gromek
z dodatkiem. „
Zagrajmy” i „
G. Kilbach
Zaśpiewajmy” i z płytą
dla klas 4-6 szkoły
podstawowej.
Nowa Era
Lubię to. Podręcznik do
zajęć technicznych dla
klasy czwartej szkoły
podstawowej.
Nowa Era
Jestem chrześcijaninem.
Podręcznik dla klasy 4
szkoły podstawowej.
Wyd. Księgarnia Św.
Wojciecha
399/1/2011/2014
M. MarkoWorłowska
F. Szlajfer
J. Stawarz
-
„I gra muzyka!”
zeszyt ucznia do muzyki dla
klas 4-6 szkoły podstawowej.
-
M.Gromek,
G. Kilbach
295/2010/2015
569/2012/2015
- na 3 lata nauki!
M.Kęska
-
Ks. J. Szpet
D. Jackowiak
-
-
729/1/2015
AZ-21-01-10-901/11
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
ROK SZKOLNY 2015/2016
klasy 5
L.p.
1.
2
3.
4
Przedmiot
Tytuł podręcznika /
wydawnictwo
Język polski 5 . Między
nami. Podręcznik. dla
klasy 5 szkoły
podstawowej.
Nowa wersja
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Matematyka z plusem.
matematyka
Matematyka 5.
Podręcznik dla klasy
piątej szkoły
podstawowej.
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Wczoraj i dziś.
historia i
społeczeństwo Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla klasy 5
szkoły podstawowej.
Nowa Era
Hot Spot 2. Podręcznik
j. angielski
dla klasy 5 szkoły
podstawowej + ćwiczenia.
j. polski
Tytuł ćwiczeń
Autorzy
Autorzy
A. Łuczak
A. Murdzek
Między nami. Zeszyt
ćwiczeń. Język polski 5.
Część1i2.
Nowa wersja
A. Łuczak
A. Murdzek
M. Dobrowolska
M. Karpiński
M. Jucewicz
P. Zarzycki
Matematyka 5. Zeszyt
ćwiczeń. Cz. 1 i 2.Liczby
całkowite i ułamki
–nowa wersja
Cz. 3. Geometria – nowa
Z. Bolałek
M. Dobrowolska
A. Mysior
S. Wojtan
K. P. Zarzycki
Nr
dopuszczenia
podręcznika
445/2/2013
340/2/2013
wersja
G. Wojciechowski
T. Maćkowski
Wczoraj i dziś.
Zeszyt ćwiczeń do historii
i społeczeństwa dla klasy 5.
443/2/2013
C. Granger
Zeszyt ćwiczeń Hot Spot 2
218/2/2009
K. Stannett
C. Granger
5.
przyroda
6.
zajęcia
techniczne
7
muzyka
8.
zajęcia
komputerowe
9.
religia
Książka ucznia.
Wyd. Macmillan
Tajemnice przyrody.
Podręcznik dla klasy 5.
Nowa Era
Zajęcia techniczne 4-6.
Część techniczna Ciekawi
świata
Wyd. OPERON
I gra muzyka. Podręcznik
z dodatkiem. „ Zagrajmy”
i „ Zaśpiewajmy” i z
płytą dla klas 4-6 szkoły
podstawowej.
(kontynuacja)
Nowa Era
Zajęcia komputerowe dla
szkoły podstawowej klasy
IV-VI + płyta CD
(Kontynuacja )
Wyd. Migra
Wierzę w Boga.
Podręcznik dla klasy 5
szkoły podstawowej.
Wyd. Księgarnia Św.
Wojciecha
J. Ślósarczyk,
R. Kozik
F. Szlajfer
Tajemnice przyrody. Zeszyt
ćwiczeń. Klasa 5. Część 1i 2
J. Golanko
D. Marszał
U. Moździerz
K. Orzeł,
B. TurskaPaprzycka
A. Gromek
G. Kilbach
399/2/2013
601/1/2013
I gra muzyka!”
zeszyt ucznia do muzyki dla
klas 4-6 szkoły podstawowej.
( kontynuacja)
M. Gromek,
G. Kilbach
433/03
G. Koba
-
-
373/2011
Ks. J. Szpet
D. Jackowiak
-
-
AZ-22-01/10P0-1/11
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
ROK SZKOLNY 2015/2016
klasy 6
L.p.
1.
2.
3.
4.
Przedmiot
Tytuł podręcznika/
wydawnictwo
Język polski . Między
nami. Podręcznik. dla
klasy 6 szkoły
podstawowej.
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Matematyka Matematyka z plusem.
Matematyka 6.Podręcznik
dla klasy szóstej szkoły
podstawowej.
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Wczoraj i dziś.
historia i
społeczeństwo Podręcznik do historii i
społeczeństwa dla klasy
6szkoły podstawowej.
j. polski
j. angielski
Autorzy
Tytuł ćwiczenia
Autorzy
Nr
dopuszczenia
podręcznika
445/3/2014
A. Łuczak
A. Murdzek
P. Borys
Między nami. Zeszyt
ćwiczeń. Język polski 6. Cz. A. Halasz.
1i 2. Nowa wersja.
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
M. Karpiński
P. Zarzycki
Matematyka 6. Zeszyt
ćwiczeń.Cz. 1.Liczby
wymierne
Cz.2. Wyrażenia
algebraiczne
Cz. 3 Geometria Nowa wersja
Wczoraj i dziś.
Zeszyt ćwiczeń do historii
społeczeństwa dla klasy 6
Cz. 1 i 2.
M. Dobrowolska
A. Demby
M. Dobrowolska.
P. Zarzycki
340/3/2014
T. Maćkowski
443/3/2014
Hot Spot 3.Zeszyt ćwiczeń.
Ch. Pelteret
218/3/2010
G. Wojciechowski
Nowa Era
Hot Spot 3.Podrecznik dla C. Granger
K. Stannet
klasy 6 szkoły
podstawowej. Wyd.
Macmillan.
5.
przyroda
Tajemnice przyrody.
Podręcznik dla klasy 6
A. Czerny,
K. Mnich,
H. Lach
Tajemnice przyrody. Zeszyt
ćwiczeń. Klasa 6. Część 1i 2
Wyd. Nowa Era
6.
zajęcia
techniczne
7.
Muzyka
8.
Zajęcia
komputerowe
9.
religia
Cz. 1 M. MarkoWorłowska,
U. Moździerz,
J. Stawarz /cz. 2
M. MarkoWorłowska , D.
Marszał, J.
Stawarz,
Kontynuacja podręcznika K. Orzeł, B.
Zajęcia techniczne 4-6.
Turska- Paprzycka
Część techniczna.
Ciekawi świata
Wyd. OPERON
I gra muzyka. Podręcznik
z dodatkiem. „ Zagrajmy”
i „ Zaśpiewajmy” i z
płytą dla klas 4-6 szkoły
podstawowej.
(kontynuacja) Nowa Era
Zajęcia komputerowe dla
szkoły podstawowej klasy
IV-VI + płyta CD
( kontynuacja)
Wyd. Migra
Wierzę w Kościół
Podręcznik dla klasy 6
szkoły podstawowej.
Księgarnia św. Wojciecha
A. Gromek
G. Kilbach
399/3/2014
601/1/2013
„I gra muzyka!”
zeszyt ucznia do muzyki dla
klas 4-6 szkoły podstawowej.
( kontynuacja)
M. Gromek,
G. Kilbach
433/03
G. Koba
-
-
373/2011
Ks. J. Szpet
D. Jachowiak
-
-
AZ-23-01/1-2