Konferencja nt. perspektyw rozwoju portu w Cork

Komentarze

Transkrypt

Konferencja nt. perspektyw rozwoju portu w Cork
Konferencja nt. perspektyw rozwoju
portu w Cork
2014-12-15 15:49:39
2
W dniu 12 grudnia 2014 r. przedstawiciele WPHI w Dublinie wzięli udział w konferencji pod nazwą Cork Harbour –
Energising the Region.
W dniu 12 grudnia 2014 r. przedstawiciele WPHI w Dublinie wzięli udział w konferencji pod nazwą Cork Harbour –
Energising the Region. W wydarzeniu tym uczestniczyło około 150 osób, w tym przedstawiciele firm, instytucji
administracji rządowej i samorządowej oraz uczelni wyższych. Konferencja miała na celu przedstawienie
potencjału portu w Cork i planowanych w najbliższym czasie inwestycji. Jednym z prelegentów był pochodzący z
tego regionu irlandzki minister rolnictwa i obrony Simon Coveney.
W trakcie poszczególnych wystąpień omówiono rolę portu dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych kraju oraz
jego wkład dla innowacyjności gospodarki kraju. Przedstawiono również zalety i dostępne zasoby, które stanowią
silny potencjał dla rozwoju całego regionu.
Podczas konferencji zaprezentowano plany rozbudowy portu i związanej z nim infrastruktury bliżej ujścia zatoki w
rejon Ringaskiddy. Inwestycja ta nie jest niczym nowym. Władze hrabstwa już w 2008 r. składały wniosek do
urzędu planowania (Bord Pleanála) o pozwolenie na realizację tego projektu. Inspektorzy analizujący inwestycję
odrzucili ją wówczas ze względu na spodziewany znaczący wzrost ruchu samochodów ciężarowych na
niedostosowanej do tego drodze N28. Obecny plan rozbudowy portu ma być mniej ambitny i tym samym mniej
obciążający środowisko naturalne. Dodatkowo przewiduje on wdrożenie nowego systemu zarządzania ruchem
ciężarowym.
Wydarzenie to było okazją dla przeprowadzenia rozmów z irlandzkimi instytucjami odpowiedzialnymi za
planowanie i rozbudowę portu oraz jego zarządzanie, a także firmami, których działalność związana jest tym
obszarem.
Przedstawione plany rozbudowy portu dają szansę także polskim producentom lub podwykonawcom na dotarcie
ze swoimi produktami i usługami na rynek irlandzki. WPHI w Dublinie na bieżąco będzie śledził pojawiające się
irlandzkie przetargi w tym obszarze. Wszelkie informacje na ten temat będą umieszczane na naszej stronie
internetowej www.dublin.trade.gov.pl, jak i przekazywane do Portalu Promocji Eksportu www.eksporter.gov.pl.
Dodatkowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.energycork.ie/
Port położony jest w drugiej pod względem wielkości na świecie (po port Jackson w Sydney/ Australia) naturalnej
morskiej zatoce leżącej u ujścia rzeki Lee. To jeden z najważniejszych portów morskich w całej Irlandii. W tym
miejscu mieści się również główna baza irlandzkiej Marynarki Wojennej. W rejonie tym zlokalizowane są zakłady
produkcyjne międzynarodowych koncernów farmaceutycznych i urządzeń medycznych oraz jedyna w kraju
rafineria. Tu także odbywa się cała produkcja gazu ziemnego (zaspokaja około 8% potrzeb kraju), mieszczą się tu
magazyny na 90% rezerw strategicznych ropy naftowej oraz generowane jest około 25% energii kraju. Z tych też
powodów port w Cork odgrywa znaczącą rolę w handlu wewnętrznym i zagranicznym.
3