Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Wolanów na 2017

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Wolanów na 2017
HARMONOGRAM
odbioru odpadów z terenu gminy Wolanów na 2017 rok
SEGREGOWANE
KOMUNALNE
ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
DZIEŃ MIESIACA
DZIEŃ MIESIACA
DZIEŃ MIESIACA
STYCZEŃ
9
10
LUTY
13
14
MARZEC
13
14
KWIECIEŃ
10
11
MAJ
15
16
CZERWIEC
12
13
LIPIEC
10
11
SIERPIEŃ
14
16
WRZESIEŃ
11
12
PAŹDZIERNIK
9
10
LISTOPAD
13
14
GRUDZIEŃ
11
12
MIESIĄC
14
18
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
ZLOKALIZOWANY W GARNIE UL. KASZTANOWA 21, 26-625 WOLANOW CZYNNY :
ŚRODA 7.00-15.00 SOBOTA 8.00 – 12.00
Do punktu przyjmujemy nieodpłatnie odpady po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy tj: zużyte baterie, zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte opony,
przeterminowane leki, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach, popiół, odpady komunalne, poremontowe
(z drobnych remontów)
UWAGA :
ODPADY ZIELONE, POPIÓŁ I ŻUŻEL NALEŻY DOSTARCZAĆ WYŁĄCZNIE DO PUNKTU PSZOK
ODPADY WIELKOGABARYTOWE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W SPOSÓB MOŻLIWY
DO TRANSPORTU.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu
nr 98 9115 0002 0030 0300 0286 0002 w terminach:
do 15 marca – za I kwartał
do 15 maja – za II kwartał
do 15 września – za III kwartał
do 15 listopada – za IV kwartał
SPOSÓB SEGREGACJI:
Worek żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobny metal butelki po napojach , chemii gospodarczej
pojemniki i naczynia plastikowe; folie, puszki po napojach i konserwach , drobny złom itp.
Worek zielony- szkło opakowaniowe po napojach i żywności oraz stłuczka szklana
Worek niebieski – papier i tektura gazety, książki, kartony itp.(duże kartony należy powiązać i ustawić obok worków).
Worek czarny - odpady komunalne, odpady pozostałe po wstępnej segregacji, porcelana, pampersy itp.
Nie należ wrzucać szkła, butelek plastikowych, metali, makulatury, papy, ziemi, eternitu, gruzu i popiołu.
Segregując pamiętaj też o tym, aby:
• zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do worka;
• wiązać i zapełniać worki minimum do połowy;
• worki wystawiać do godz. 7.00 przed ogrodzeniem posesji w widocznym miejscu.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu
nr 98 9115 0002 0030 0300 0286 0002 w terminach:
do 15 marca – za I kwartał
do 15 maja – za II kwartał
do 15 września – za III kwartał
do 15 listopada – za IV kwartał