56 34 90 90 4 PAKIET III - WYSTRÓJ OKNA – pokoje kuracyjne

Komentarze

Transkrypt

56 34 90 90 4 PAKIET III - WYSTRÓJ OKNA – pokoje kuracyjne
PAKIET III - WYSTRÓJ OKNA – pokoje kuracyjne
Postępowanie nr 11/PN/2016 - zał. nr 3 do SIWZ
Wymiary (cm)
L.p.
Nazwa wyposażenia
wys/szer/głęb
3.
Ilość
Rozdział/pkt
w opisie
przedmiotu - Jm
ETAP
ETAP I
Razem
zał. nr 5 do
II
SIWZ *
4.
5.
6.
7.
Wartość
Cena jedn.
netto (kol.8
netto
x kol.9)
1.
2.
8.
9.
1
Roleta w kasecie typ 1
---------
III.1
kpl
26
30
56
2
Roleta w kasecie typ 2
---------
III.1
kpl
15
19
34
3
Firanka (147/300 i 147/500)
---------
III.2
kpl
41
49
90
4
Karnisz 390 cm
---------
III.3
kpl
41
49
90
5
Żaluzje pionowe
---------
III.4
kpl
4
0
4
10.
netto:
RAZEM:
brutto:
* - kolumna nr 4 tabeli odwołuje się do rozdziału i punktu w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ) , który precyzyjnie określa wymogi
Zamawiającego w zakresie przedmiotu wskazanego w kol. 2.
……………………………………………………………
…
pieczątka i podpisa oferenta
Stawka
VAT-u
11.

Podobne dokumenty