Sprawa M 2059/06 - edycja pisma

Komentarze

Transkrypt

Sprawa M 2059/06 - edycja pisma
Kraków, dnia 2011-03-18
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
Mirosław Markow
Kancelaria Komornicza w Krakowie
31-559 Kraków
ul.Grzegórzecka 102/10
Sygn.akt KM 2059/06,KM 946/08, KM 402/10, KM 539/10,KM 595/10, KM 1368/10, KM
1868/10, KM 2120/10, KM 2874/10,KM 3239/10, KM 3231/10, KM 3232/10, KM 4278/10, KM
4279/10, KM 36/11
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia mający kancelarię w
Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 27/04/2011 roku o godz. 10,00 w kancelarii komornika odbędzie się
pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika:
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.
L.p.
1
2
3
4
Opis licytowanej
ruchomości
Monitor EIZO Flex
Scan S2411W 24"
Laptop Dell Intell
Core 2 CPU 1,2GHz
2,75 GBRAM
TV LCD Grundig
32" ok 5 lat
Samochód Volvo V70
nr rej. KR8313 rok
prod. 2000
Wartość szacunkowa w zł.
ilość
jednostkowa
łączna
1,00
1.000,00
1.000,00
1,00
1.800,00
1.800,00
1,00
600,00
600,00
1,00
20.000,00
20.000,00
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu j.w.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia
Mirosław Markow
Do wiadomości
wierzyciel
dłużnik
dozorca
Sąd-Tablica ogłoszeń

Podobne dokumenty