Pobierz dokument PDF z ofertą

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument PDF z ofertą
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
AC
Assistance Standard
NNW
Ważne cechy ubezpieczenia:
Dokumenty do pobrania:
Suma ubezpieczenia: 16 416 zł
OWU Pakiet Auto
Tak
OWU Pakiet Auto
500 zł
Zgloszenie roszczenia NNW
Brak
OWU NNW kierowcy i pasażerów 15.04.2012
Wprowadzona
Pierwsze ubezpieczenie pojazdu
Kosztorys
Tabela Norm Oceny Procentowej Uszczerbku Na Zdrowiu
OWU Pakiet Auto
Zniesiona
Pojazd, podsumowanie:
Właściciel, podsumowanie:
Yamaha FZ6-S S2
Mężczyzna
Przebieg: 31 000km
Zniżka OC: -30%
Rok produkcji: 2008
Zniżka AC: -30%
Cena: 5 734 zł
Zadzwoń do nas: 22 395 52 71
Plusy i minusy oferty
Możliwość wykupienia nowej polisy AC dla pojazdów do 13
lat(nowe ubezpieczenia), kontynuacje bez ograniczeń
wiekowych
W ramach ubezpieczenia AC Assistance Standard oraz
ubezpieczenie bagażu do 300 zł.
Ubezpieczenie oparte na formule All Risk
Udział własny w szkodzie w wysokości 500 zł.
Za opłata dodatkowej składki rozszerzenie zakresu o za
granice
Płatny do OC
Holowanie pojazdu za granicą do 1000 km za opłatą
dodatkowej składki
Za opłatą dodatkowej składki możliwość rozszerzenia o stałą
sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat
Możliwość wykupienia zniesienia udziału własnego dla osób
fizycznych poniżej 25 lat i powyżej 65 lat
Darmowy do AC
Suma ubezpieczenia 10 000 euro
Zakres terytorialny RP
Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia i pokrycie kosztów
drobnych części do 100 zł.
Holowanie pojazdu w RP oraz za granicą do 100 km
Parkowanie pojazdu poza godzinami pracy warsztatu do 3 dni
Refundacja kosztów holowania na autostradzie do 125 euro w
RP, za granicą do 250 euro
Pojazd zastępczy po awarii do 3 dni, po wypadku lub kradzieży
do 7 dni
Hotel do 3 dób
Wymiana koła, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie
kluczyków, dowóz paliwa
Możliwość zniesienia franszyzy 20 km za dopłatą
Dostawa części zamiennych, złomowanie pojazdu (usługa
organizowana, gdy wypadek miał miejsce za granicą)
Suma ubezpieczenia od 5000 do 100000 zł
Pokrycie różnorodnych kosztów poniesionych na leczenie oraz
przysposobienie do nowych warunków życia
Zakres ochrony
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm)
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na
rzecz wojska i policji
Wybuch
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu
Powódź
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu
z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój
z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego
Pożar
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia
brak
Zakres terytorialny
Polska i Europa
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie
Do 10 lat
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie
samochody osobowe, samochody
ciężarowo-osobowe, terenowe, samochód
ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a
car)
Opcje zawarcia
z AC lub/i z OC
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
Pomoc w razie awarii
Pomoc w razie wypadku
Limit odległości od miejsca zamieszkania
Miejsce holowania
Do 50 km do najbliższego punktu obsługi
albo miejsca zamieszkania(jeśli nie jest w
dalszej odległosci niż najbliższy punkt
obsługi)
Samochód zastępczy
Do 7 dni z powodu awarii, 14 dni z powodu
wypadku lub kradzieży( porównywalnej klasy
o max pojemności do 2000 cm3)
Złomowanie pojazdu
pokrycie kosztów złomowania za granicą w
razie wystąpienia szkody całkowitej, nie
więcej jednak niż do kwoty 125 EUR
Parkowanie pojazdu
Do 3 dni ( nie więcej jednak niż do kwoty 50
EUR)
Transport zastępczy/przewóz osób
tak( jeśli pojazd nie może zostać naprawiony
tego samego dnia i nie dłużej niż na 3 dni )
Nocleg/zakwaterowanie
Z powodu awarii nie dłużej niż 3 dni, z
powodu wypadku lub kradzieży nie dłuższy
niż 7 dni
Dodatkowe informacje
odbiór naprawionego pojazdu po naprawie,
dostawa części zamiennych, organizacja
przejazdu i pokrycie kosztów przejazdu do
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
miejsca zamieszkania, pomoc
administarcyjna w przypadku utraty lub
kradzieży niezbędnych dokumentów, pomoc
prawną
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu
Terytorium ochrony
Terytorium ochrony ubezpieczenia AC
Kraje Unii Europejskiej
Algeria
Albania
Libia
Maroko
Mołdawia
z wyłączeniem kradzieży (możliwość
rozszerzenia)
Białoruś
z wyłączeniem kradzieży (możliwość
rozszerzenia)
Rosja (część europejska)
z wyłączeniem kradzieży (możliwość
rozszerzenia)
Czarnogóra
Serbia
Bośnia i Hercegowina
Tunezja
Iran
Turcja
Izrael
Ukraina
z wyłączeniem kradzieży (możliwość
rozszerzenia)
Wyłączenia
Wyłączenia ubezpieczenia AC
Udział własny w szkodzie
W wariancie "wycena" wynosi 20 proc. W
wariancie Warsztat zniesiony (możliwość
wprowadzenia (500 zł).
Amortyzacja za części
Jest. Możliwość wykupienia amortyzacji.
Rodzaj stacji naprawczej (ze względu na metodę naprawy)
Faktura - serwis / Kosztorys - stacja
naprawcza
Rodzaj używanych części do naprawy
Faktura - części nowe oryginalne / Kosztorys
- zamienniki
Okres eksploatacji pojazdu w jakim można wykupić polisę AutoCasco
Do 10 lat lub 12 lat (pod warunkiem, że
suma ubezpieczenia nie jest niższa niż 8000
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
zł)
Minimalna szkoda (franszyza integralna)
500 zł
Szkoda została spowodowana wskutek rażącego niedbalstwa
Nie wypłaci
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych, lub jego pochodnych
Nie wypłaci
Kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu
Nie wypłaci
Sprawca zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia
Nie wypłaci
Pojazd nie miał ważnego przeglądu technicznego lub nie jest dopuszczony do ruchu
Nie wypłaci
Przywłaszczenie pojazdu
Nie wypłaci
Kradzież wyposażenia dodatkowego
Wypłaci, jeżeli zostało doubezpieczone
wyposażenie dodatkowe
Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego pojazdu
Wypłaci, jeżeli zostało doubezpieczone
wyposażenie dodatkowe
Wada fabryczna pojazdu, jego naprawa, użytkowanie w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem
Nie wypłaci
Uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia
Nie wypłaci, chyba, że zostały też
uszkodzone inne części.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Wprowadzona (możliwość zniesienia). Nie
dotyczy odszkodowań do 2000 zł.
Szyby
Wypłaci (traci się zniżki)
Wartość pojazdu
Z dnia szkody.
Zasada proporcji
Nie jest stosowana
Dodatkowe wyłączenia
Brak
Młody kierowca
Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25.
roku życia, a nie była uwzględniona we
wniosku, to odszkodowanie zostanie
pomniejszone o 20%
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line

Podobne dokumenty