Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Komenda Główna Straży

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Straż Graniczna Komenda Główna Straży
Komenda Główna Straży Granicznej
Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/1748,Konferencja-BSRBCC.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:59
Strona znajduje się w archiwum.
Konferencja BSRBCC
Autor:
18.11.2013
W dniach 20-22 listopada w Helsinkach odbędzie się spotkanie Szefów
Służb Granicznych w ramach Konferencji Współpracy Służb Granicznych
Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BSRBCC). Straż Graniczną
reprezentować będą Komendant Główny SG oraz Komendant Morskiego
OSG oraz przedstawiciel MOSG.
W dniach 20-22 listopada w Helsinkach odbędzie się spotkanie Szefów Służb Granicznych w
ramach Konferencji Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego
(BSRBCC). Straż Graniczną reprezentować będą Komendant Główny SG oraz Komendant
Morskiego OSG oraz przedstawiciel MOSG.
Podczas spotkania podsumowane i omówione zostaną przedsięwzięcia realizowane
podczas przewodnictwa Finlandii w BSRBCC, które dobiega już końca, oraz kwestie
dotyczące m.in. działalności Agencji FRONTEX i współpracy z Radą Państw Morza
Bałtyckiego (CBSS) i Grupą Zadaniową ds. Przestępczości Zorganizowanej w Regionie
Morza Bałtyckiego (BSTF).
W następnym roku przewodnictwo w BSRBCC obejmie na Estonia.

Podobne dokumenty