Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
Kielce. 30.06.2010r.
INFORMACJA
dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „ sukcesywna dostawa piasku
budowlanego i piasku naturalnego do zasypywania wykopów”
przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
w Spółce „Wodociągi Kieleckie”
„Wodociągi Kieleckie” Sp.z o.o. informują, że w prowadzonym postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywną dostawę piasku budowlanego
i piasku naturalnego do zasypywania wykopów” nie wyłoniono Wykonawcy:
Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
w Ogłoszeniu o przeprowadzanym przetargu. Procedura była prowadzona na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie”.