Grudzień - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komentarze

Transkrypt

Grudzień - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
Telefon: 58 326-39-00, fax: 58 309-09-45
e-mail: [email protected], www.podr.pl
NIP 583-28-80-729, REGON 003003186
Gdańsk, 30.12.2011 r.
Informacja o sytuacji w rolnictwie na koniec grudnia 2011r.
Dane meteorologiczne z Lubania, za miesiąc GRUDZIEŃ -2011r.
Średnie temperatury na wysokości 2 m
I dekada
3, 4º C
II dekada
2,5 º C
III dekada
2,9 º C
Średnia miesięczna
2,9º C na wys.2 m
Opady w miesiącu GRUDZIEŃ 2011r.
I dekada
22,8 mm
II dekada.
44,0 mm
III dekada
11,9 mm
Suma opadów
78,7 mm
Najwyższa temperatura
Najniższa temperatura
10,7ºC/
-7,8 ºC/
27.12.11r
22.12.11r
I Produkcja roślinna
Zboża, rzepak
Zboża i rzepak znajdują się obecnie w stanie spoczynku zimowego. Zboża są dostatecznie
rozkrzewione, a rzepak posiada dobrze rozwinięta rozetę liściową, co powoduje, że są należycie
przygotowane do zimy. Obecnie, z jednej strony, wysoka temperatura, jak na tę porę roku i opady
deszczu nie przeszkadzają uprawom rolnym, a nawet im sprzyjają, ponieważ po jesiennej suszy
poprawił się bilans wodny w glebie i następuje krzewienie. Z drugiej strony, wysokie temperatury w
ciągu dnia i duża wilgotność gleby powodują wzrost porażenia zbóż przez choroby grzybowe,
szczególnie widoczne jest to na pszenżycie i jęczmieniu. W najbliższym czasie uprawom najbardziej
zaszkodziłoby gwałtowne ochłodzenie bez opadów śniegu, jednak prognozy na najbliższy okres nie
wskazują na pogorszenie się warunków pogodowych. Pojawienie się opadów śniegu byłoby
korzystne dla roślin.
II Produkcja zwierzęca
W miesiącu grudniu w produkcji mleka nie zauważa się istotnych zmian. Ceny kształtują się na tym
samym poziomie od 0,8 zł do 1,50 zł za kg mleka, w zależności od poziomu produkcji jakości mleka
oraz podmiotu skupowego. Poniżej 1,0 zł otrzymują gospodarstwa o małej liczebności krów,
dostarczające swój produkt do podmiotów o niskiej kondycji finansowej. Najwyższe ceny uzyskują
członkowie grup producenckich. Ceny jałówek cielnych kształtują się na poziomie od 3000 zł za
zwierzęta użytkowe do 4000 - 6500 zł za hodowlane. Cielęta sprzedawane są w cenie 10 złotych za
1 kg, zaś odsadki 8,00 – 12,00 złotych w zależności od rasy i stopnia umięśnienia. Ceny za młode
bydło opasowe w zależności od stopnia umięśnienia i podmiotu kupującego osiągają od 6,0 do 8,0 zł
za kg. Jałówki 5,0 do 7,0 zł za 1 kg, zaś krowy od 2,0 do 4,0 zł za kg. Nadal obserwuje się duże
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
Telefon: 58 326-39-00, fax: 58 309-09-45
e-mail: [email protected], www.podr.pl
NIP 583-28-80-729, REGON 003003186
zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego w rejonach, gdzie są duże zasoby paszowe, a produkcja
mleka z różnych powodów się nie rozwija. Najwyższa liczebność krów mamek jest w powiatach:
kościerskim, kartuskim, chojnickim i bytowskim oraz wszędzie tam gdzie są trwałe użytki zielone, a
nie ma bydła mlecznego. Dlatego materiał hodowlany ras mięsnych jest tam droższy od ras
mlecznych. Dużym powodzeniem cieszy się tworzenie stad mięsnych metodą wypierającą.
Trzoda chlewna
Następuje systematyczny wzrost cen żywca wieprzowego z okresowymi wahaniami. W ostatnim
miesiącu ceny kształtowały się na poziomie około 5,10 – 5,50 zł za kg żywca, okresowo w drugim
tygodniu grudnia przy dużych jednolitych partiach sięgały nawet 6,00 zł. Opłacalność produkcji
poprawiła się znacznie, zwłaszcza przy spadkowej ostatnio tendencji cen zbóż paszowych. Rolnicy
obawiają się jednak, że jest to sytuacja chwilowa a nie oznaka stabilizacji finansowej tej gałęzi
produkcji. W grudniu ubojnie żywca aktywnie poszukiwały dostawców, czasami oferując nawet stałe
umowy. Nie została niestety jeszcze zatrzymana tendencja spadkowa pogłowia macior, notuje się
zmniejszone krycie i unasiennianie macior. Są gospodarstwa które całkowicie rezygnują z produkcji
trzody chlewnej. Pozytywnym objawem jest pojawienie się pewnego ożywienia i wzrostu cen na
prosięta. Ich cena waha się obecnie w zależności od miejsca oraz wagi sprzedawanych prosiąt od 230
do 300 zł za parkę, najwyższe ceny zanotowano w Pucku i w Żukowie.
Zintegrowany system monitoringu rynków przez MRiRW podaje następujące ceny:
Tab. 2 Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą za okres:
12.12-18.12.2011 r.
Daty podane w tabeli oznaczają końcowy dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela).
CENA [zł/kg]
MAKROREGIONY
2011-12-18
POLSKA
5,65
2011-12-11
5,54
REGION PÓŁNOCNY
5,66
5,52
REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI
5,69
5,54
REGION POŁUDNIOWO WSCHODNI
5,61
5,49
REGION ZACHODNI
5,66
5,58
Obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC)
przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
Ceny żywca w woj. pomorskim 29.12.2011 r.
Lp. Powiat
2
4
5
6
7
8
Człuchów
Słupsk
Gdańsk
Tczew
Starogard Gdański
Kościerzyna
Cena w zł/kg żywca
wieprzowego
wołowego
drobiu
0,00
0,00
5,50
7,50**
3,70
5,13
8,02**
5,40
6,42*-8,02**
5,24 - 5,67
6,10*-7,70**
5,56
6,69*-7,00**
-
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
Telefon: 58 326-39-00, fax: 58 309-09-45
e-mail: [email protected], www.podr.pl
NIP 583-28-80-729, REGON 003003186
9
10
11
12
13
15
16
Chojnice
Kartuzy
Wejherowo
Puck
Kwidzyn
Nowy Dwór Gdański
Sztum
5,46
5,13
4,90
5,35
5,71
5,10-5,40
5,67
7,00**
8,02**
7,50**
6,74**
6,20*
5,20*-7,60**
6,50*-8,50**
3,95
-
* młody żywiec wołowy
** bydło mięsne
III. Inne spostrzeżenia, problemy
 Od 1 grudnia 2011 roku ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2011 r. wg
następujących stawek płatności:
- jednolita płatność obszarowa - 710, 57 zł/ha
- uzupełniająca płatność bezpośrednia do powierzchni upraw podstawowych - 274,23 zł/ha
- płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych
użytkach zielonych - 396, 14 zł/ha
- płatność cukrowa - 56, 00 zł/tonę
- specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych - 219, 53 zł/ha
 Z dużym niezadowoleniem i niepokojem przyjmuje się galopujące podwyżki cen na olej
napędowy i nawozy głównie azotowe (saletra amonowa i mocznik). Ponadto w niektórych
powiatach występują problemy z dostępnością nawozów azotowych głównie mocznika.
 Spory niepokój wśród rolników wywołały sygnały pochodzące z różnych źródeł o likwidacji
KRUS – u i wprowadzenie podatku dochodowego zamiast podatku gruntowego.