Nowi właściciele, nowa historia domu?

Komentarze

Transkrypt

Nowi właściciele, nowa historia domu?
Nowi właściciele,
nowa historia domu?
architektura
pamięci
Ćwiczenie w kojarzeniu zależności historycznych
międzykulturowe
materiały edukacyjne
na spotkania
młodzieży
arkusz pytań
wiek: 16+
liczba osób: min. 4
miejsce:
powiat wrzesiński
(Wielkopolska)
czas: 20 min.
1. Zdjęcia 1-7 przedstawiają budynki znajdujące się w tej samej wsi w Wielkopolsce. Zwróćcie
uwagę na podobieństwa i różnice między nimi. Czy zbudowane są w podobnym stylu?
Dlaczego umieszczone na nich daty są od siebie tak odległe? Czy domy te mogły powstać
w tak różnym czasie?
Fot. 1-7
2. Jak myślicie, co mogło wpłynąć na to, że ludzie decydowali się na umieszczenie na swoich domach takich, a nie innych dat? Przedyskutujcie ten problem, uwzględniając wiedzę o okolicznościach politycznych i historycznych, które wpływały na dzieje Wielkopolski, w szczególności
o problemie migracji.
3. Czy były lub są w waszych rodzinach osoby, które wyprowadziły się za granicę? Jeśli tak, dlaczego
to zrobiły? W jakich okolicznościach podjęły taką decyzję? Jak udało im się zaadaptować
w nowych warunkach? Czy informacje na ten temat przekazywane są w rodzinie łatwo, czy
może są przemilczane?
Opracowanie:
Patricia Krolik, Anna Stefaniak,
Agnieszka Szczepańska
Nowi właściciele,
nowa historia domu?
Ćwiczenie w kojarzeniu zależności historycznych
architektura
pamięci
międzykulturowe
materiały edukacyjne
na spotkania
młodzieży
Fot. 1 Domy w miejscowości
Czeszewo (Wielkopolska)
Fot. 3
Fot. 2
Fot. 4
Fot. 6
Fot. 5
Fot. 7