Kluczowe ryzyka osób zarządzających i nadzorujących spółki

Komentarze

Transkrypt

Kluczowe ryzyka osób zarządzających i nadzorujących spółki
ŚNIADANIE BIZNESOWE
Kluczowe ryzyka osób zarządzających i nadzorujących
spółki giełdowe w obszarze podatków, sprawozdawczości
i transakcji. Metody zarządzania wybranymi ryzykami.
Optymalizacje podatkowe dostępne w 2015 r.
POZNAŃ
Wtorek,
10 lutego 2015
Cykl porannych spotkań biznesowych z ekspertami TPA Horwath w 2015
roku rozpoczynamy tematyką związaną z zarządzaniem wybranymi
obszarami ryzyka w spółkach giełdowych.
WARSZAWA
Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów spółek giełdowych, emitentów
zamierzających ubiegać się o dopuszczenie do publicznego obrotu, emitentów obligacji
oraz kadrę kierowniczą dużych i średnich firm w Polsce.
Czwartek,
12 lutego 2015
Podczas spotkania poruszymy wybrane zagadnienia podatkowe, księgowe oraz
transakcyjne, najczęściej sprawiające problemy dla przedsiębiorców, np.:


niejasne i drażliwe kwestie w podatkach w roku 2014


sposoby optymalizacji podatkowej nadal dostępne w 2015 roku
wybrane problemy dot. sprawozdawczości finansowej emitentów oraz ryzyka ze
strony nadzoru KNF
ryzyko osób zarządzających związane z transakcjami (przejęcia, połączenia,
restrukturyzacje, sprzedaż)
Zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia zakresu spotkania. Prosimy
o przesyłanie do nas pytań dotyczących tematyki - nasi specjaliści odpowiedzą na
nie podczas śniadania. Pytania prosimy kierować na adres [email protected]
w terminie do 31 stycznia 2015 roku.
Spotkania prowadzone będą w języku polskim. Udział w nich jest bezpłatny. Liczba miejsc
jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane pytania. W
przypadku dużego zainteresowania spotkaniem istnieje możliwość umówienia
dodatkowych terminów.
Albania | Austria | Bułgaria | Chorwacja | Czechy | Polska | Rumunia | Serbia | Słowacja | Słowenia | W ęgry
PROGRAM SPOTKANIA
9:00 – 9:30
Rozmowy przy śniadaniu
9:30 – 9:40
Powitanie gości, wprowadzenie do tematyki spotkania
9:40 – 10:15

Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Obszary głównych problemów
podatkowych roku 2014 i metody minimalizacji ryzyka dla osób zarządzających.
Zmiany prawa podatkowego po roku 2014 – Wojciech Sztuba
10:15 – 10:45

Ryzyka związane ze sprawozdaniami finansowymi i raportowaniem
giełdowym. Główne problemy sprawozdawcze. Nowe MSSF. Ryzyka ze strony
nadzoru KNF. Jak minimalizować ryzyko dla osób zarządzających i nadzorujących
– Krzysztof Dziekoński
10:45 – 10:55
Przerwa kawowa
10:55 – 11:30

Optymalizacje podatkowe – jakie rozwiązania będą jeszcze dostępne w 2015
roku w obliczu już uchwalonych zmian ustawowych – Wojciech Sztuba
11:30 – 12:00

Ryzyko osób zarządzających związane z transakcjami - przejęcia, połączenia,
restrukturyzacje, transakcje finansowe (np. opcje). Źródła ryzyka oraz jak nimi
odpowiednio zarządzać - Krzysztof Kajetanowicz / Krzysztof Horodko
ok. 12:00

Podsumowanie. Zakończenie.
PROWADZĄCY
Wojciech Sztuba
Partner, Doradca Podatkowy
Krzysztof Dziekoński
Partner, Biegły Rewident, ACCA
Krzysztof Horodko
Partner, Biegły Rewident
Krzysztof Kajetanowicz
Menedżer, CFA
MIEJSCA I DATY SPOTKAŃ
Poznań
Wtorek, 10 lutego 2015
TPA Horwath Poznań
ul. Murawa 12-18 wejście A,
61-655 Poznań
Warszawa
Czwartek, 12 lutego 2015
TPA Horwath Warszawa, Wola Center
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
R.S.V.P. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie do nas w odpowiedzi maila
ze słowami "ZGŁASZAM SIĘ" oraz podaniem miasta, w którym odbędzie się śniadanie wraz ze swoją
stopką e-mailową na adres [email protected] do 31 stycznia 2015 roku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Rybacką ([email protected]);
tel.: +48 22 647 97 00.
Albania | Austria | Bułgaria | Chorwacja | Czechy | Polska | Rumunia | Serbia | Słowacja | Słowenia | W ęgry