Karta techniczna

Komentarze

Transkrypt

Karta techniczna
KESTOKOL D404 + Utwardzacz F
Klej zgodny z EN 204/D4
WŁAŚCIWOŚCI
Wodoodporność: EN 204, D4 Klasa wytrzymałości
Odporność temperaturowa EN 14257 (WATT 91) 7.5 N/mm2
ZASTOSOWANIE
Okna i drzwi
Mikrowczepy
Klejenia montażowe, klejenia w prasach na zimno, na gorąco
oraz wysokiej częstotliwości.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszania
Kestokol D 404 - 100 częśći wagowo
+ Utwardzacz F - 5 części wagowych
Żywotność mieszaniny
8 tygodni w + 20 °C
3–4 tygodnie w +30 °C
Typ kleju
PVAC-dyspersja
Kolor
biały, przezroczysty po wyschnięciu
pH
2.7
Lepkość mieszaniny
(Brookfield RVT, +20 °C)
3600 mPas
Najniższa tempertura tworzenia się filmu
+9 °C
Zużycie
150 - 250 g/m2
KIILTO–POLSKA SP. Z O.O., 00-695 WARSZAWA, UL.NOWOGRODZKA 47 A
Tel.: +48 22 7439176, Fax: +48 22 7430402, Regon 012360048, NIP 526-17-23-823
www.kiilto.pl
ver. 15/02/13
Czas otwarty 1) dla
Minut
150 g / m²
6
180 g / m²
9
220 g / m²
13
250 g / m²
16
Ciśnienie prasowania ......................................... 0.5 N/mm2
Czas prasowania1) ............................................... 20 min.
Wilgotność drewna............................................. 7–14 %
1)
Sosna, wilgotnośc drewna 12 %, temperatura 20 °C, 50 % RH
Czas otwarty i czas wiązania zależą ściśle od warunków pracy takich jak:
wilgotność drewna i powietrza, temperatura i ilość naniesionego kleju, dlatego
też nasze zalecenia mogą być traktowane tylko jako wskazówki. Z niektórymi
gatunkami drewna kwasowość kleju może spowodować odbarwienia spoiny.
Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą to
wskutek reakcji z garbnikami zawartymi w drewnie może dojść do zabarwień.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Zmieszaj dokładnie Kestokol D 404 i utwardzacz F. Zalecamy użycie urządzenia
miksującego.
Upewnij się czy elementy pasują do siebie. Nanoś klej równą warstwą na jedną
stronę. Złóż i dociśnij klejone części. Spoina osiaga swoją wytrzymałość
końcową i odporność na wilgoć po 7 dniach.
BHP
Oddzielna karta charakterystyki dostępna na zapytanie.
PRZECHOWYWANIE
Kestokol D 404 i Utwardzacz F mogą być przechowywane w zamkniętych
oryginalnych pojemnikach w temperaturze +20 °C przez 12 miesięcy. Wyższa
temperatura przechowywania skraca czas przechowywania. Chronić przed
mrozem. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.
KIILTO–POLSKA SP. Z O.O., 00-695 WARSZAWA, UL.NOWOGRODZKA 47 A
Tel.: +48 22 7439176, Fax: +48 22 7430402, Regon 012360048, NIP 526-17-23-823
www.kiilto.pl
ver. 15/02/13
DODATKOWE INFORMACJE
Powyższe zalecenia oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Ponieważ nie mamy
wpływu na sposób stosowania naszych wyrobów możemy być odpowiedzialni tylko za jednorodną
jakość produktu.
5/14 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem:
KIILTO–POLSKA SP. Z O.O., 00-695 WARSZAWA, UL.NOWOGRODZKA 47 A
Tel.: +48 22 7439176, Fax: +48 22 7430402, Regon 012360048, NIP 526-17-23-823
www.kiilto.pl
ver. 15/02/13

Podobne dokumenty