Szkolny Zestaw Podręczników Technikum Nr 7 w Zespole Szkół

Komentarze

Transkrypt

Szkolny Zestaw Podręczników Technikum Nr 7 w Zespole Szkół
Szkolny Zestaw Podręczników Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im Mikołaja Kopernika
w Olsztynie w roku szkolnym 2013/2014
Zawód: technik ekonomista
Rok szkolny: 2013/2014
Klasy: drugie
Lp.
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autor podręcznika
Wydawnictwo,
rok wydania
Tytuł
serii
Uwagi
Przedmioty ogólnokształcące
1
Język polski
2
Język angielski
3
Język niemiecki
Zrozumieć tekst – zrozumieć
człowieka. Romantyzm pozytywizm. Podręcznik do języka
polskiego dla liceum i technikum.
Klasa 2. Cz. 1
1. New Matura Solutions
Pre-intermediate
Dariusz Chemperek,
Adam Kalbarczyk,
Dariusz Trześniowski
Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne,
2013
Zrozumieć
tekst –
zrozumieć
człowieka
Tim Falla,
Paul A. Davies
New Matura
Solutions
2. New Matura Solutions
Intermediate
Tim Falla,
Paul A. Davies
3. Matura Masters
Pre-intermediate
4. Real Life Pre-intermediate
Marta Rosińska,
Philip Kerr
Sarah Cunnignam,
Peter Moor,
Marta Umińska
Sylwia MrózDwornikowska,
Urszula Górecka
Oxford
University Press,
2011
Oxford
University Press,
2012
Macmillan
Welttour. Język niemiecki dla
szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 2
1
Longman, 2009
Nowa Era, 2012
New Matura
Solutions
Matura
Masters
Real Life
Płyta
4
Język francuski
Le nouveau Taxi! 1
5
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych
6
Historia
7
Wiedza
o społeczeństwie
8
Matematyka
Poznać przeszłość. Wiek XX.
Podręcznik do historii dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy
W centrum uwagi. Podręcznik do
wiedzy o społeczeństwie dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy
Matematyka w otaczającym nas
świecie. Podręcznik dla klasy 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony
Robert Menaud,
Guy Capelle
Wacław Panek
Stanisław Roszak,
Jarosław Kłaczkow
Hachette
Le nouveau
Taxi
Wydawnictwo
Polskie w
Wołominie, 2012
Nowa Era, 2011
Płyta
Arkadiusz Janicki
Nowa Era, 2011
W centrum
uwagi
Alicja Cewe,
Małgorzata Krawczyk,
Maria Kruk,
Alina Maryś-Walczak,
Halina Nahorska
Podkowa, 2013
Matematyka
w
otaczającym
nas świecie
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
9
Geografia
Podręcznik zostanie podany
we wrześniu 2013
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
10
Przedsiębiorca
w gospodarce
rynkowej
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Teresa Gorzelany,
Wiesława Aue
Funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Cz. 2, Podstawy funkcjonowania
przedsiębiorstw
Damian Dębski,
Paweł Dębski
2
Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne,
2013
Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne,
2013
11
Prawo
Funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Cz. 1, Podstawy prawa
Joanna Ablewicz
12
Analiza
ekonomiczna
i sprawozdawczość
Planowanie, analiza ekonomiczna
i sprawozdawczość
Damian Dębski,
Paweł Dębski
13
Język obcy
zawodowy
Podręcznik zostanie podany
we wrześniu 2013
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
14
Działalność
przedsiębiorstwa
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Teresa Gorzelany,
Wiesława Aue
Funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Cz. 2, Podstawy funkcjonowania
przedsiębiorstw
Damian Dębski,
Paweł Dębski
Kadry i płace
Damian Dębski,
Paweł Dębski
15
Kadry i płace
Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne,
2013
Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne,
2013
Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne,
2013
Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne,
2013
Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne,
2013
Zajęcia nieobowiązkowe
16
Religia
W świecie
17
Wychowanie do
życia w rodzinie
Brak podręcznika
Zbigniew Marek,
Anna Walulik (red.)
3
WAM Kraków,
2013
Drogi
Świadków
Chrystusa