1.Oświadczam, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty

Komentarze

Transkrypt

1.Oświadczam, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty