FERIE 2010 r. w POWIECIE KLUCZBORSKIM

Komentarze

Transkrypt

FERIE 2010 r. w POWIECIE KLUCZBORSKIM
FERIE 2010 r. w POWIECIE KLUCZBORSKIM
Tydzień
Dzień
tygodnia
1
Szkoła
2
Poniedziałek
MDK
ZSO
ZSLT
01-.06.02.2010 r.
MDK
Środa
ZSP1
ZSO
MDK
Czwartek
ZSO
ZSLT
MDK
Piątek
Godz. rozpoczęcia
zajęć i czas trwania
3
ZSO
ZSLT
Wtorek
Rodzaj zajęć
(dla kogo są przeznaczone)
ZSO
MDK
ZSP1
J. niemiecki (olimpiada)
Piłka koszykowa dziewcząt
Przygotowanie uczniów do egzaminu
maturalnego z matematyki
Warsztaty taneczne (uczniowie SP, G, S.
Ponadg.)
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
Piłka siatkowa dziewcząt
Ferie z Internetem „ W sieci raźniej”
Piłka siatkowa dziewcząt (przygotowanie
drużyny ZSL-T do zawodów sportowych)
Warsztaty taneczne (uczniowie SP, G,
SPonadg.)
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Warsztaty wokalne (uczniowie G,
S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
Dodatkowe zajęcia z matematyki
J. niemiecki ( olimpiada)
Piłka siatkowa dziewcząt
Ferie z Internetem „ W sieci raźniej”
Warsztaty taneczne (uczniowie SP, G,
SPonadg.)
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
Piłka koszykowa dziewcząt
Ferie z Internetem „ W sieci raźniej”
Przygotowanie uczniów ZSL-T do zawodów
sportowo-obronnych
Warsztaty taneczne (uczniowie SP, G,
S.Ponadg.)
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Warsztaty wokalne (uczniowie G,
S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
J. niemiecki ( olimpiada)
Piłka koszykowa chłopców
Warsztaty taneczne (uczniowie SP, G,
S.Ponadg.)
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
Dodatkowe zajęcia z matematyki
Osoba realizująca
4
5
900 (2 godz. lekcyjne)
900 (3 godz. lekcyjne)
Justyna Gembara
Grażyna Bilska
1000 (3 godz. lekcyjne)
Aurelia Strąg
900 (4 godz. lekcyjne)
Barbara Hanuszewicz
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
900 (8 godz. lekcyjnych)
900 (3 godz. lekcyjne)
900 (4 godz. lekcyjne)
Tadeusz Michałkiewicz
Dorota Komarnicka
Roman Lewandowski
1000 (3 godz. lekcyjne)
Agnieszka Ziółkowska
900 (4 godz. lekcyjne)
Barbara Hanuszewicz
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
1000 (3 godz. lekcyjne i
15 min)
900 (8 godz. lekcyjnych)
1000 (3 godz. lekcyjne)
900 (2 godz. lekcyjne)
900 (3 godz. lekcyjne)
900 (4 godz. lekcyjne)
Magda Durecka
Tadeusz Michałkiewicz
Andrzej Matląg
Justyna Gembara
Piotr Głodziński
Roman Lewandowski
900 (4 godz. lekcyjne)
Barbara Hanuszewicz
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
900 (8 godz. lekcyjnych)
900 (3 godz. lekcyjne)
900 (4 godz. lekcyjne)
Tadeusz Michałkiewicz
Dorota Komarnicka
Roman Lewandowski
900 (3 godz. lekcyjne)
Dariusz Pawlak
900 (4 godz. lekcyjne)
Barbara Hanuszewicz
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
1000 (3 godz. lekcyjne i
15 min)
900 (8 godz. lekcyjnych)
900 (2 godz. lekcyjne)
900 (3 godz. lekcyjne)
Magda Durecka
Tadeusz Michałkiewicz
Justyna Gembara
Piotr Głodziński
900 (4 godz. lekcyjne)
Barbara Hanuszewicz
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
900 (8
Tadeusz Michałkiewicz
Andrzej Matląg
godz. lekcyjnych)
1000 (3 godz. lekcyjne)
Poniedziałek
ZSO
ZSLT
MDK
Wtorek
ZSO
07-12.02.2010 r.
ZSLT
MDK
Środa
ZSO
MDK
Czwartek
ZSP1
ZSO
ZSLT
MDK
Piątek
ZSO
MDK
ZSP1
J. niemiecki ( olimpiada)
Halowa piłka nożna dziewcząt
Piłka siatkowa
Przygotowanie uczniów do egzaminu
maturalnego z matematyki
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
Piłka siatkowa dziewcząt
900 (2 godz. lekcyjne)
900 (3 godz. lekcyjne)
1200 (3 godz. lekcyjne)
Justyna Gembara
Grażyna Bilska
Anna Sielicka
1000 (3 godz. lekcyjne)
Aurelia Strąg
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
900 (8 godz. lekcyjnych)
900 (3 godz. lekcyjne)
Tadeusz Michałkiewicz
Renata Ząbczyk- Łysiak
Halowa piłka nożna chłopców
1200 (2 godz. lekcyjne)
Mariusz Łysiak
900 (2 godz. lekcyjne)
Monika Nowak
1100 (1 godz. lekcyjna)
Monika Nowak
1000 (3 godz. lekcyjne)
Agnieszka Ziółkowska
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
Przygotowanie uczniów do egzaminu
maturalnego z j. niemieckiego
Przygotowanie uczniów do konkursu „Moja
szkoła w Unii Europejskiej”
Piłka siatkowa dziewcząt (przygotowanie
drużyny ZSL-T do zawodów sportowych)
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Warsztaty wokalne (uczniowie G,
S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
J. niemiecki ( olimpiada)
Turniej piłki koszykowej
Gry i zabawy ruchowe
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
Zajęcia z piłki siatkowej
Halowa piłka nożna
Piłka siatkowa dziewcząt (przygotowanie
drużyny ZSL-T do zawodów sportowych)
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
Gry i zabawy ruchowe
Warsztaty ceramiczne (uczniowie kl. IV-VI
SP, G, S.Ponadg.)
Półkolonie zimowe (uczniowie SP)
Dodatkowe zajęcia z j. polskiego
1000 (3 godz. lekcyjne i
15 min)
900 (8 godz. lekcyjnych)
900 (2 godz. lekcyjne)
800 (4 godz. lekcyjne)
1300 (2 godz. lekcyjne)
Magda Durecka
Tadeusz Michałkiewicz
Justyna Gembara
Andrzej Konwiński
Anna Sielicka
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
900 (8
900 (2 godz. lekcyjne)
900 (4 godz. lekcyjne)
Tadeusz Michałkiewicz
Aleksandra Kot
Mariusz Łysiak
1000 (3 godz. lekcyjne)
Agnieszka Ziółkowska
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
900 (8 godz. lekcyjnych)
900 (3 godz. lekcyjne)
Tadeusz Michałkiewicz
Renata Ząbczyk- Łysiak
900 (8 godz. lekcyjnych)
Józef Zając
900 (8 godz. lekcyjnych)
900 (4 godz. lekcyjne)
Tadeusz Michałkiewicz
Dorota Lewicka
godz. lekcyjnych)
ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
ZSP1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku
ZSLT – Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
MDK – Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku