klej stolarski - „profcoll

Komentarze

Transkrypt

klej stolarski - „profcoll
LAKIEROBEJCA OCHRONNO-DEKORACYJNA
WŁAŚCIWOŚCI:
• Hamuje rozwój grzybów i bakterii
• Ekologiczna o łagodnym zapachu
• Transparentna powłoka
• Podkreśla rysunek drewna
• Łatwa aplikacja
• Jedwabisty połysk
• Wodoodporna spoina
BAZA:
Produkt wodorozcieńczalny z dodatkiem pigmentu, żywicy akrylowej i środka hamującego
rozwój grzybów i bakterii.
ZASTOSOWANIE:
Lakierobejca przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych w celu ochrony drewna przed
rozwojem grzybów i bakterii oraz nadania mu dekoracyjnego wyglądu z podkreśleniem jego
faktury.
DANE TECHNICZNE:
PH
Wydajność przy jednej warstwie
Czas schnięcia
Gęstość
6,8÷7,2
9÷10 m2/l
3÷4 h
1 g/cm3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć. Podłoże przeznaczone
do malowania musi być oczyszczone, wyszlifowane, odpylone i bez ubytków. Produkt
nakłada się pędzlem o miękkim włosiu lub wałkiem wzdłuż słoi. Aby uzyskać połysk należy
pomalować drewno minimum dwukrotnie, zaleca się nakładanie 3-4 warstw. Każda kolejna
warstwa pogłębia kolor i zwiększa połysk. Po pierwszym pomalowaniu wskazane jest, aby
delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o uziarnieniu 180 lub 200, w celu
usunięcia „włosków” które powstają na powierzchni drewna przy jego wysychaniu.
MAGAZYNOWANIE:
•
•
•
Magazynować w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu.
Nie pozostawiać otwartych opakowań.
Przechowywać w temperaturze powyżej 5 oC do 9 miesięcy.
UWAGI:
•
Pomieszczenia mieszkalne należy w czasie pracy i po jej zakończeniu wietrzyć do zaniku
zapachu.
• Wszelkie zabrudzenia oraz narzędzia użyte do malowania należy umyć w wodzie z niewielkim
dodatkiem mydła lub proszku.
KOLORY:
• Według palety kolorów
OPAKOWANIA
• Butelka PET – 0,5 l
Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie
przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.
Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa

Podobne dokumenty