POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 2503

Komentarze

Transkrypt

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 2503
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY
ICS 25.160.30
PN-EN ISO 2503:2009/Ap1
Sprzęt do spawania gazowego
Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia
z urządzeniami dozującymi przepływ do butli
gazowych stosowanych w spawaniu, cięciu
i procesach pokrewnych, do 300 bar
 Copyright by PKN, Warszawa 2015
nr ref. PN-EN ISO 2503:2009/Ap1:2015-06
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
PN-EN ISO 2503:2009/Ap1:2015-06
Przedmowa
Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 8 czerwca 2015 r.
W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl
Treść poprawki
Na krajowej stronicy tytułowej tytuł normy zmienia się następująco:
Sprzęt do spawania gazowego – Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z urządzeniami dozującymi
przepływ do butli gazowych stosowanych w spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych, do 300 bar (30 MPa)
2