barometr_pharmaexpertania200903

Komentarze

Transkrypt

barometr_pharmaexpertania200903
BAROMETR PHARMAEXPERTA
RYNEK APTEK OTWARTYCH, CENY DETALICZNE
Tysiące
Statystyczna apteka - wartość sprzedaży w marcu 2007-2009, tys pln
Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu w latach 2007-2009
160,0
marzec 2007 marzec 2008
+/-
marzec 2009
+/-
140,0
Leki Refundowane
69,2
67,2
-2,91%
74,5
10,91%
Leki Pełnopłatne
29,0
28,5
-1,78%
32,2
12,92%
Sprzedaż Odręczna
49,0
54,2
10,64%
57,0
5,16%
Całkowity obrót
147,2
149,9
1,82%
163,7
9,21%
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
marzec 2007
marzec 2008
Sprzedaż Odręczna
Statystyczna apteka
Leki Rx i sprzedaż odręczna, % wartości sprzedaży w marcu 2007-2009
Leki Refundowane
Wartość sprzedaży statystycznej apteki
w marcu 2009
+/-
marzec 2009
+/-
Leki Refundowane
47,01%
44,82%
-4,65%
45,52%
1,55%
Leki Pełnopłatne
19,70%
19,00%
-3,53%
19,65%
3,40%
Sprzedaż Odręczna
33,29%
36,17%
8,66%
34,83%
-3,71%
marzec 2007 marzec 2008
marzec 2009
Leki Pełnopłatne
34,83%
45,52%
19,65%
Leki Refundowane
Statystyczna apteka - Obrót i refundacja, tys pln
Obrót apteki
Całkowita sprzedaż apteki
Leki Pełnopłatne
Sprzedaż Odręczna
Całkowity obrót apteki, marzec 2009
marzec 2007 marzec 2008 marzec 2009
147,2
149,9
31,8%
163,7
69,8%
Refundacja
% refundacji w obrocie
43,6
44,0
52,0
Refundacja
marzec 2007 marzec 2008 marzec 2009
całkowitym
29,6%
29,3%
31,8%
tylko refundowane
63,0%
65,5%
69,8%
Zapłata pacjenta
Leki refundowane, marzec 2009
30,2%
69,8%
Refundacja
Zapłata pacjenta
Średnia cena produktów w aptece w marcu w latach 2007-2009
Średnia cena produktów w aptece, pln
marzec 2007 marzec 2008 marzec 2009
Ogółem
13,45
13,89
14,87
Leki refundowane
23,55
24,87
26,06
Pozostałe produkty
7,97
8,43
8,91
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
marzec 2007
marzec 2008
Ogółem
Leki refundowane
marzec 2009
Pozostałe produkty
Średnia marża apteczna, %
Marża liczona w stosunku do ceny zakupu
Średnia marża apteczna w marcu w latach 2007-2009
marzec 2007 marzec 2008 marzec 2009
30%
Ogółem
24,1%
24,3%
25,3%
Leki refundowane
18,6%
18,8%
19,7%
Pozostałe produkty
28,8%
29,5%
30,2%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
marzec 2007
marzec 2008
Ogółem
Rynek Apteczny - wartość sprzedaży w marcu 2007-2009, mln pln
Leki refundowane
marzec 2009
Pozostałe produkty
Rynek Apteczny - wartość sprzedaży w marcu w latach 2007-2009
Miliony
marzec 2007 marzec 2008
+/-
marzec 2009
+/-
Leki Refundowane
875
887
1,38%
1 017
14,65%
Leki Pełnopłatne
367
376
2,57%
439
16,73%
619
716
15,54%
778
8,71%
1 861
1 978
6,33%
2 233
12,89%
Sprzedaż Odręczna
Całkowity obrót
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
marzec 2007
marzec 2008
Sprzedaż Odręczna
Leki Pełnopłatne
Rynek Apteczny - obrót i refundacja, mln pln
Całkowity obrót aptek, marzec 2009
marzec 2007 marzec 2008 marzec 2009
Całkowita sprzedaż aptek
Refundacja
1 861
1 978
2 233
551
580
709
31,8%
69,8%
Refundacja
Zapłata pacjenta
marzec 2009
Leki Refundowane
PharmaExpert - podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2009
Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2009r. wyniosła 163,7 tys. PLN i była wyższa o 9,21% od wartości sprzedaży w marcu 2008r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży
rynku aptecznego w marcu 2009r. wyniosła 2 233 mln PLN, tj. o 12,89% w porównaniu do analogicznego okresu 2008r.
Marzec 2009, po słabszym lutym przyniósł ponownie wzrost wartości sprzedaży całego rynku aptecznego. W porównaniu do poprzedniego miesiąc a wartość rynku aptecznego wzrosła
o 8,47%. Tym razem nie segment sprzedaży odręcznej (+6,29%) , ale segmenty leków na receptę (refundowane +9,40%, pełnopłatne +10,32%) odpowiadały za wzrost rynku.
Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w marcu 2009 w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 9,21%. Największy wzrost odnotował segment leków
pełnopłatnych wydawanych na receptę (+12,92%). Nieco mniejszy wzrost był udziałem segmentu leków refundowanych (+10,91%). Na jsłabszym wzrostem rok do roku wykazał się
segment sprzedaży odręcznej (+5,16%).
Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu br. wynosiła 14,87 PLN. W porównaniu do marca ub.r. (13,45 PLN) średnia cena wzrosła o 7,06%. Dla leków
refundowanych średnia cena wzrosła o 4,78%, a dla pozostałych produktów leczniczych wzrosła o 5,69%. W porównaniu z średnimi cenami z lutego b.r. (14,65 PLN) cena produktów w
aptekach w marcu była nieznacznie wyższa (o 1,50%). Natomiast średnia marża apteczna w marcu br. w porównaniu do marca ub.r. wzrosła o 0,98 pp i wyniosła 25,32%. W
porównaniu do lutego br. była jednak niższa o 0,32 pp.
Rynek apteczny w marcu wzrósł zarówno wobec marca ubiegłego roku, jak również względem poprzedniego miesiąca. Na taki stan rzeczy wpłynęły dwa czynn iki.
Po pierwsze wzrosło zapotrzebowanie na leki na alergię i astmę (początek sezonu). To widać również poprzez zmianę w dynamice sprzedaży poszczególnych segmentów rynku. (spada
dynamika wzrostu segmentu sprzedaży odręcznej, rośnie dla leków na receptę). Drugim czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost wa rtości rynku aptecznego są zmiany na wykazach
leków refundowanych, które weszły w życie w połowie marca br. W pierwszej połowie marca widoczny był wzrost wartości sprzedaż y leków z segmentu leków refundowanych, co jest
charakterystycznym zjawiskiem z jakim mamy do czynienie przed każdą zmianą na wykazach leków refundowanych. Zgodnie z sezonow ą charakterystyką sprzedaży leków w kwietniu
należy sie spodziewać , iż wartość sprzedaży całego rynku spadnie.
Opracował: Włoczkowski Adam