Formularz cenowy: Dostawa mebli do wyposażenia pomieszczeń

Komentarze

Transkrypt

Formularz cenowy: Dostawa mebli do wyposażenia pomieszczeń
Załącznik nr 2 do zaproszenia
OKS.4424.40.2016 z dn. 11.07.2016 r.
Formularz cenowy:
Dostawa mebli do wyposażenia pomieszczeń wychowania przedszkolnego
w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej przy ul. Tysiąclecia oraz
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim
Jednostka
miary
Ilość
2
3
szt.
szt.
szt.
komplet
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
komplet
szt.
szt.
szt.
szt.
10
50
20
20
50
1
1
1
1
8
1
1
1
1
2
100
3
1
1
3
1
9
1
1
1
3
1
szt.
1
29. Duży pojemnik w kolorze żółtym - Gratnells
szt.
2
Duży pojemnik w kolorze czerwonym Gratnells
szt.
2
Lp.
Przedmiot zamówienia
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
Szatnia 5 osobowa
Drzwiczki do szatni 5 osobowej”
Blat prostokątny kolorowy
Nogi
Krzesło z regulowaną wysokością
Duża szafa
Szafka z aplikacją w kształcie wiewiórki
Szafka z aplikacją w kształcie liska
Szafka na pojemniki z tkaniny
Pojemnik z tkaniny
Regał z aplikacją ślimaka
Regał duży
Regał narożny
Szafka pies
Szafka kot
Łóżeczko przedszkolne
Multikącik
Straganik narożny
Szafka z aplikacją jeża
Biurko
Zestaw kolorowe regały
Skrzynia zielono-żółta
Zestaw meblowy
Podwójna szafka z szufladami
Pojedyncza szafka z szufladami
Metalowa suszarka
Szafa z 4 schowkami i półką w każdym
Regał na pojemniki plastikowe z półkami
w środkowej części
Cena jednostkowa
brutto
4
Wartość brutto
5 (3x4)
Załącznik nr 2 do zaproszenia
OKS.4424.40.2016 z dn. 11.07.2016 r.
Lp.
Przedmiot zamówienia
1
Jednostka
miary
Ilość
2
3
31.
Duży pojemnik w kolorze zielonym Gratnells
szt.
2
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Szafka dwudrzwiowa z 2 półkami
Regał z 2 schowkami i przegrodami
Regał z półkami i szufladami
Regał z 2 półkami
Szatnia z wysuwaną ławeczką 2-osobowa
Szatnia z wysuwaną ławeczką 4-osobowa
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
1
1
1
1
6
38.
Drzwiczki do szatni czteroosobowej
z wysuwaną ławeczką - zestaw
komplet
6
39.
Drzwiczki do szatni dwuosobowej
z wysuwaną ławeczką - zestaw
komplet
1
40. Krzesło rozmiar 2
41. Krzesło rozmiar 3
szt.
szt.
Cena jednostkowa
brutto
4
Wartość brutto
5 (3x4)
12
28
Łączna wartość brutto:
Łączna wartość brutto:………………………………………..zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
............................................................................................
(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
............................................................................................
(miejscowość i data)