10:40:46 1 750 3,35 0,0009% 10:40:49 2 000 3

Komentarze

Transkrypt

10:40:46 1 750 3,35 0,0009% 10:40:49 2 000 3

										                  

Podobne dokumenty