pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

pobierz dokument
Prawidłowy
PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH
na sezon 2015/ 2016.
L.p.
1.
2.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Data
11.10.2015
niedziela
24.10.2015
sobota
07.11.2015
sobota
15.11.2015
niedziela
21.11.2015
sobota
29.11.2015
niedziela
05.12.2015
sobota
13.12.2015
niedziela
19.12.2015
sobota
27.12.2015
niedziela
02.01.2016
sobota
10.01.2016
niedziela
16.01.2016
sobota
23.01.2016
sobota
Obwód
264
261
284
264
284
261
261
264
261
284
284
261
264
261
284
261
284
284
Miejsce zbiórki
Głębock przy
transformatorze
Kępa Muraszki
Piwnica
Jeleniówka
Chromiec
Kościół w
Staniszowie
Jeleniówka
Chromiec
PKS Stara
Kamienica
Kościół w
Staniszowie
PKS
Kopaniec
Jeleniówka
Chromiec
Kępa Muraszki
Kościół w
Staniszowie
PKS Kopaniec
Jeleniówka
Chromiec
Jeleniówka
Chromiec
Gatunek
zwierząt
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
dziki, jelenie
drapieżniki
Jelenia Góra 24.09. 2015 r.
Odpowiedzialny
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Gosp. obwodu.
Strażnik
Uwagi
Hubertus
(polow. 8.00-12.00)
Polowanie
wigilijne
Zakończenie
sezonu
Uwagi :
1.W polowaniach indywidualnych i zbiorowych mogą brać udział kol. którzy: na bieżąco wykonują
i rozliczają prace , mają opłacone składki na rzecz Koła i PZŁ, używają na polowaniach zbiorowych
dwukolorową czapkę, szalik lub kamizelkę ostrzegawczą, uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim,
spełniają inne wymogi zgodnie z przepisami prawa.
2. W dniu poprzedzającym polowanie zbiorowe, wstrzymuje się pol. indywidualne w całym obwodzie.
3. Wszystkie polowania rozpoczynają się o godz. 8.00.
4. Prace zbiorowe: 17,18 października; sobota i niedziela budowa nowych ambon, prosimy o zabranie;
młotków , siekier, wkrętarek, kluczy 17-24, poziomic, pił, itp. zbiórka o godz. 8.00(sobota)
„Jeleniówka” (udział mogą brać tylko członkowie i kandydaci-obecność obowiązkowa), oraz wywóz
pasz, naprawa lizawek. Prosimy o zabranie narzędzi (widły, młotki, piły). Zbiórka o godz. 8.00
(niedziela)przy magazynie Koła w Chromcu.
5. Przypominamy kol. o bezwzględnym rozliczeniu się z prac zbiorowych, indywidualnych, wykonania
liściarki oraz o złożeniu sprawozdania z realizacji prac indywidualnych, zgodnie z planem prac
na sezon 2015/16 z dnia 26.05.2015 r. na odpowiednim druku
6. W dniu 07.11.2015r (sobota) po polowaniu, od. godz. 13.00, w stanicy odbędą się obchody patrona
myśliwych – Hubertowiny (zapraszamy z rodzinami).
7.Zezwolenia na odstrzał, które utraciły swoją ważność, należy niezwłocznie zwracać Łowczemu .
8. Myśliwy raz w sezonie może zaprosić na polowanie zbiorowe członka PZŁ po uzgodnieniu z Łowczym.
9.W dniu 30.09.wszystkie odstrzały tracą ważność, wyjątkowo w tym dniu odbędzie się posiedzenie
Zarządu i będą wydawane nowe odstrzały (kol. rozliczonym z prac i liściarki). Następne
planowe posiedzenie Zarządu w dniu 07 października.
Łowczy Koła
Mgr inż. Stanisław Gmyrek