Gdańska firma zbuduje wiadukt kolejowy w al. Piłsudskiego

Komentarze

Transkrypt

Gdańska firma zbuduje wiadukt kolejowy w al. Piłsudskiego
Gdańska firma zbuduje wiadukt
kolejowy w al. Piłsudskiego
Po podpisaniu umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą rozpocznie
się budowa obiecywanej w kampanii wyborczej inwestycji.
Na kolejowy wiadukt płocczanie czekają już bardzo długo. Prezydent
Andrzej Nowakowski, który w kampanii w 2010 roku obiecywał tę inwestycję,
decyzję o jej rozpoczęciu wstrzymywał do zakończenia budowy ulicy
Granicznej i Otolińskiej, by, jak tłumaczył, nie doprowadzić do
kompletnego zakorkowania miasta. Wiekopomna chwila w końcu nadeszła. Na
ten
rok
jest
bezkolizyjnego
zaplanowany
początek
skrzyżowania
ulicy
budowy
z
linią
wiaduktu,
a
kolejową,
dokładnie
w
miejscu
istniejącego przejazdu kolejowego.
Zakres inwestycji obejmuje budowę obniżonych jezdni na odcinku ok. 556 m
(wg dokumentacji) dwujezdniowej ulicy z chodnikami, wzdłuż obu jezdni
wraz z likwidacją przejazdu kolejowego i budową wiaduktu kolejowego dla
przeprowadzenia nad ulicą odcinka kolidującej linii.
Przewidziano przebudowę istniejącego odcinka chodnika, który częściowo
zlokalizowany jest w przylegającym pasie drogowym ul. Gierzyńskiego,
drogi gminnej. W celu umożliwienia komunikacji z poziomu chodnika na
taras, zaprojektowano nowe schody dwubiegowe – jedne od strony Warszawy,
drugie
od
strony
Centrum.
Od
strony
Warszawy
oprócz
schodów
zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych (matek z wózkami)
umożliwiając im dostęp z poziomu chodnika na poziom tarasu.
Przetarg wygrała gdańska firma Polwar S.A. z ceną 27 988 281 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia to 30 września.
W imieniu miasta za inwestycję odpowiada Wydział Inwestycji i Remontów.

Podobne dokumenty