Wielkie dzieło Polski Podziemnej - Szkoła Podstawowa im. Juliana

Komentarze

Transkrypt

Wielkie dzieło Polski Podziemnej - Szkoła Podstawowa im. Juliana
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie
Wielkie dzieło Polski Podziemnej
26 września 2014r.
"My z niego wszyscy..."
Przed 75 laty, 27 września 1939r. rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Rocznica ta
przypomina nam o wielkim dziele Polski Podziemnej; podjęciu otwartej walki z okupantem, a także stworzeniu
ogromnej siły moralnej całego narodu, która przyczyniła się także do przetrwania czasu komunistycznej dyktatury.
Twórcy i uczestnicy PPP walczyli o zachowanie polskości, walczyli o Polskę wolną i niepodległą. Wielu z nich za
wierność tym ideałom zapłaciło najwyższą cenę - zarówno w czasie wojny, jak i w okresie powojennym. Dziś,
obchodząc rocznicę PPP, składamy cześć wszystkim tym, którzy oddali życie za wolność, choć sami jej nie doczekali,
a szczególnie tym, którzy wciąż żyją wśród nas. Dziękujemy!
Uczniowie klasy VI pod opieką p. Iwony Szmani-Dzwonik przygotowali uroczystość szkolną upamiętniającą te ważne
dla Polski wydarzenia. W apelu wziął udział szczególny gość - pan Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii
Miasta Zduńska Wola. Zapoznał nas z historią powstania Polskiego Państwa Podziemnego, a także przybliżył nam
działalność członków PPP na naszym terenie. Dyrektor szkoły, pan Krzysztof Głuszczak podkreślił znaczenie rocznicy
i poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy tych, którzy zginęli w obronie ojczyzny.
Uroczystości towarzyszyła wystawa dotycząca działalności PPP na terenie Zduńskiej Woli i okolic zorganizowana
dzięki pomocy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
Składamy również podziękowania kol. Łukaszowi Golińskiemu za udział w jej tworzeniu.
strona 1 / 2
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie
Wielkie dzieło Polski Podziemnej
Materiały otrzymane z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
strona 2 / 2