Gn.7000-6/04 Wykaz majątku powiatu na dzień 31.12.2004 r.

Komentarze

Transkrypt

Gn.7000-6/04 Wykaz majątku powiatu na dzień 31.12.2004 r.
Gn.7000-6/04
Wykaz majątku powiatu na dzień 31.12.2004 r.
Określenie
użytkownika
Lp.
1
1
Oznaczenie ewidencyjne
nieruchomości
Adres
2
Działdowo
ul. Chopina 6
Nazwa
nieruchomości
Nr działki
pow.
księga
wieczysta
3
4
5
6
Powiatowy Urząd
Pracy w Działdowie
105/2 z 0,2764 ha
mapy 07
20387
Wartość mienia
Pow.
budynku
użytkowa
7
Sposób
wykorzystania
na dzień 31.12.1998 r.
w złotych
grunty
budynki
8
9
23 000,00 584 510,00
( wartość wg
31.12.1999 r )
10
-
budynek biurowy
( siedziba PUP )
-
budynek biurowy
( wartość wg
31.12.1999 )
Decyzja G.7224/7/98 z dnia
23.01.1998 r. ( zarząd )
2
53 700,00 781 800,00
Działdowo
ul. Jagiełły 6/8
Siedziba Starostwa
Powiatowego
1111/2 z 0,0420 ha
mapy 12
22685
3
Działdowo
ul. Leśna 15 a
Blok wielorodzinny
25105
675,80
m2
489 099,00
aktualna wartość
gruntu i budynku
4
Działdowo
ul. Leśna 5
Blok wielorodzinny
293 z
0,2052 ha
mapy 08
udział
Powiatu
351/1000
287/5 z 0,2606 ha
mapy 08
udział
Powiatu
459/1000
28163
986,10
m2
649 272,00
aktualna wartość
gruntu i budynku
( wartość
wg wyceny
z 2003 r. )
( wartość
wg wyceny
z 2003 r. )
(siedziba Starostwa Powiatowego )
pozyskany w wyniku
zamiany
- blok wielorodzinny
Ilość lokali – 8
- budynek wielorodzinny
Ilość lokali – 18
5
6
Działdowo
ul. Leśna 5
Działdowo
ul. Leśna 1
Stacja redukcyjna
gazu
SP ZOZ
w Działdowo
287/7 z 0.0240 ha
mapy 08
270/6 z 4,0556 ha
mapy 08
26791
Akt Not. A Nr 1828/2000
z dnia 16.05.2000 r. –
przekazanie
w użytkowanie dla SP
ZOZ w Działdowie
- stacja redukcyjna gazu
8.400,00 zł
26153
1467600,00
9 310 m 2
8 733 154,51
-
2 471 m 2
1 065 m 2
1 918 m 2
-
556 m 2
255 m 2
-
21 m 2
43 m 2
82,70 m 2
-
160 000
litrów
7
Działdowo
ul. Grunwaldzka
Bursa międzyszkolna
135/4 z 0,6023 ha
mapy 07
22789
146 118,00
14 132,19 376 231,47 -
8
Działdowo
ul. Grunwaldzka
Zespół Szkół Nr 1
135/5 z 1,5210 ha
mapy 07
22789
368 995,00
134/2 z 0,0677 ha
mapy 07
22509
-
9
Działdowo
ul. Grunwaldzka
Decyzja NrGKM.T.62/41/67 z dnia
19.06.1967(zarząd na pow. 0.4286 ha)
Zespół Szkół Nr 1
Decyzja Nr GKM.T.62/64/67
z dnia 13.07.1967 r. ( zarząd )
452 772,38
7 402,50
130 139,00
292 004,89
3 000,00 14 141,12
parking
blok A ( łóżkowy – dobudowa
pogotowia )
blok B(blok operacyjny RTG )
blok C ( laboratorium, EEG )
blok D ( Pawilon
psychiatryczny z łącznikiem )
blok ( kuchnia, pralnia,
suszarnia )
budynek ( kotłownia + RUM )
tlenownia
hydrofornia
portiernia przy ul. Leśnej
portiernia przy ul. Rydygiera
magazyn ( materiały
łatwopalne apteki )
wiata murowana na kontener
zadaszona
Śmietnik murowany
zadaszony
kiosk spożywczy
obiekt ( kwiaciarnia )
zbiorniki podziemne na olej
opałowy ( 2 sztuki )
budynek internatu
budynek internatu
budynek szkolny
budynek gospodarczy
sala gimnastyczna
budynek szkolny
budynek szkolny
murowany mieszkalny
najemca ( woźny )
10
Działdowo
ul. Pocztowa
Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1
1128 z 0,0495 ha
mapy 12
10694
294,32 m 2
39 000,00
1129/2 z 0,3396 ha
mapy 12
10694
1659,29 m 2
567,63 m 2
348,90 m 2
66,12 m 2
272 000,00 294 466,26 -
2955 z 0,1780 ha
mapy 07
udział
Powiatu
28522
69 674,42
-
budynek mieszkalny
( do rozbiórki )
Akt Nr 626/91 z dnia
19.02.1991 r.
( zarząd )
11
Działdowo
ul. Pocztowa
Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1
Decyzja Nr GP.532/6/75
z dnia 5.09.1975 r.
( zarząd )
12
Działdowo
ul. Grunwaldzka
Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1
Decyzja Nr 22-19/75 z
dnia 28.11.1975 r.
( trwałe użytkowanie )
13
Działdowo
ul. Kościuszki 3
14
Działdowo
ul. M. C.
Skłodowskiej
15
Lidzbark
ul. Jeleńska
Siedziba Starostwa
Powiatowego
w Działdowo
Siedziba Starostwa
Powiatowego
w Działdowie
Filia Powiatowego
Urzędu Pracy
w Lidzbarku
8253/10000
1111/1 z 0,0270 ha
mapy 12
22684
Działka
1161/3
z mapy 12
0,0533 ha
4996
udział 1/3
części 263
z mapy 3
Udział 1/3
Części
0.1725 ha
Lidzbark
ul. Garbuzy
Liceum
Ogólnokształcące
( gruntowa )
105 000,00
207 365,68
udział powiatu
-8253/10000
86 656.50 zł
udział sam.
Wojewódz.
1747/10000
-18343.50 zł
udział powiatu
8253/10000
171138.90 zł
udział sam.
Woj.
1747/10000
36226,78 zł
budynek szkoły ( nowy )
budynek szkoły ( stary )
sala gimnastyczna
budynek gospodarczy
-
budynki byłego
internatu
- udział powiatu
8253/10000
udział samorządu
wojewódzctwa 1747/10000
22 000,00 172 085,80 -
budynek biurowy
Starostwa Powiatowego
30 300,00
wg. wyc. na
dzień
1.08.2002r
237,20 m 2- 1 000,00
402 300,00
wg. wyc. na
dzień
1.08.2002 r.
-
budynek biurowy
Starostwa Powiatowego
36 116,00
-
lokal biurowy
siedziba PUP
( wartość wg
31.12.1999 r. )
( wartość wg
31.12.1999 r. )
180 000,00
309 998,58 - budynek szkoły
22318
(lokalowa)
( Akt Not Rep. A Nr 2803/1995
z dnia 12.05.1995 r. )
16
20361
136 225,60 395 853.39 5 844,17 -
135/2 z
0.4008 ha
mapy 1
130/2
0,6274 ha
z mapy 1
26365
10992
17
Lidzbark
Powiatowy
Zarząd Dróg
w Lidzbarku
1.2018 ha
44
z mapy 2
48 000,00
6058
Decyzja Nr
GKM.61/40/69 z dnia
28.08.1969 r.
( zarząd )
18
Lidzbark
ul. Przemysłowa
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
w Lidzbarku
600,00 m 2
400,60 m 2
10 783,20
-
16 676,70
-
1 003,98
3 105,00
385,73
4 211,81
135 000,00 126 721,20
4 286,40
-
173 111,00
-
nieruchomość
niezabudowana
-
budynek szkolny
budynek gospodarczy
domki campingowe
budynek murowany
( garaże )
budynki murowany
administracyjno –
gospodarczy
portiernia
stacja benzynowa
myjnia samochodowa
zespół nad-odb maszt.
budynki szkoły
budynki warszt,.
25
0,2691 ha
z mapy 1
25597
1,0183 ha
27360
22/6 z 0,2338 ha
mapy 24
6993
330/1
z mapy
0,0900 ha
27118
10 600,00
- zbiornik wodny do odbioru wód
opadowych z drogi powiatowej
0,2761 ha
26 532
877,00
działka rolna
Decyzja Nr Gig.8224/5/87
z dnia 31.01.1987 r.
( zarząd )
20
Cibórz
gmina Lidzbark
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa w
Lidzbarku
578
z mapy
17
Decyzja WBG-On4623/36/73 z dnia
24.09.1973 r. ( zarząd )
21
Tarczyny
gmina Lidzbark
Zespół Szkół
Nr 1 w Działdowie
24 000,00 41 874,65
4 684,02
21 236,24
Decyzja Nr 7019-2/11/81
z dnia 1.07.1981 r.
( zarząd )
22
Jeleń
gmina Lidzbark
Powiatowy Zarząd
Dróg w Działdowie
Akt Not 322/2000 z dnia
28.01.2000 r.
23
Ruszkowo
Gmina
Działdowo
Starostwo Powiatowe 432 z
mapy 1
w Działdowie
24
Uzdowo
Gmina
Działdowo
Dom Pomocy
Społecznej w
Uzdowie
-
Decyzja G.7019-2/9/86
z dnia 9.04.1986 r.
( dotyczy działki 355/2
z mapy 4 )
- Decyzja G.7224/118/96/97
z dnia 27.06.1997 r
. ( dotyczy działki 353
z mapy 4 )
- Akt not. Rp. 4335/1997
z dnia 25.08.1997 r.
( dotyczy działki 352
z mapy 4 )
- Akt not .Rp. 6036/93 z
dnia 8.12.1993 r.
( dotyczy działki 351 z m 4 )
- Akt not. Rp.4531/99 z dnia
14.12.1999 r.
( dotyczy działki 335/1 z m .4 )
351 z mapy 4
352 z mapy 4
353 z mapy 4
355/2 z m. 4
257 z mapy 4
355/1 z m. 4
0,1600 ha
0,0100 ha
0,0500 ha
0,4800 ha
0,0600 ha
0,1800 ha
19 764
24 747
19 325
24 747
26 443
6 717
998,95 m 2
32,59 m 2
96,00 m 2
143,00 m 2
290,50 m 2
132,70 m 2
37,20 m 2
6 400,00
400,00
2 000,00
19 200,00
2 400,00
100,00
256 115,60
13 526,93
3 590,87
40 262,50
-
416 090,63
-
budynek główny z kotłownią
budynek agregatorowi
warsztaty
terapia zajęciowa wraz z
garażami
budynek pralni wraz z
administracją
pomieszczenia biurowe
sale narad
25
Komorniki
Gmina
Działdowo
Zespół Szkół
Rolniczych
w Malinowie
5/24 z 4,4505 ha
mapy 14
5/22 z 0,0198 ha
mapy 14
udział
Powiatu
0,50 części
Sarnowo gmina
Kozłowo
5/7 z
mapy 14
5/11 z
mapy 14
5/18 z
mapy 14
5/21
z mapy
14
5/23
z mapy
14
5/25 z
mapy 14
278
z mapy
18
299/7 z
mapy 2
304 z
mapy 2
26 959
26 959
udział
Powiatu
0,50 części
0.1200 ha
53 4060,00 zł
600,00 zł
( na 2004 r. )
1 200,00 zł
26 959
12 400.00 zł
2.6700 ha
26 959
0.0272 ha
26 959
138.72 zł
1 781,94 zł
0.3494 ha
26 959
1.6204 ha
26 959
0.5277 ha
26 959
21.3900
ha
27 707
8 264.04 zł
2 691.27 zł
110 280.00 zł
193 000.00 zł
96.3800
ha
2.3600 ha
5 000.00 zł
214 548,36
-
budynek szkoły
266 054,22
-
235 929,00
69 845,00
-
budynek gospodarczy przy
szkole
oczyszczalnia ścieków
stacja TRAFO i linia NN
30 500,00
( na 2004 r. )
- 2 lokale administracyjno-biurowe
26
Iłowo-Osada
Zespół Szkół
Zawodowych
w Iłowie-Osadzie
444/5 z m 1
444/6 z m 1
444/7 z m 1
Decyzja Nr 7019-2/5/81 444/8 z m 1
444/10 z m 1
z dnia 8.05.1981 r.
444/11 z m 1
( zarząd dla Kuratorium ) 444/12 z m 1
444/13 z m 1
444/3 z m.1
499/9 z m 1
499/10 z m 1
499/11 z m 1
499/12 z m 1
1182 z m. 2
1183 z m. 2
1184 z m. 2
1185 z m. 2
1186 z m. 2
0,0811 ha
0,0815 ha
0,0816 ha
0,0811 ha
0,0808 ha
0,0815 ha
0,0815 ha
0,0811 ha
0.9051 ha
0,0922 ha
0,1508 ha
0,0830 ha
0,2223 ha
0,0871 ha
0,0913 ha
0,0914 ha
0,0917 ha
0,0114 ha
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
27 292
24 987
24 987
24 987
24 987
24 987
5 204,00 m2
63,78 m2
350,59 m2
1 531,10 m2
10 000,00 (wg wyc. z 2004)
10 253,00 (wg wyc. z 2004)
10 265,00 (wg wyc. z 2004)
10 000,00 (wg wyc. z 2004)
9 963,00 (wg wyc. z 2004)
10 253,00 (wg wyc. z 2004)
10 253,00 (wg wyc. z 2004)
10 000,00 (wg wyc. z 2004)
90 510,00
20 611,00 (budynek+grunt)
79 393,00 (budynek+grunt)
13 014,00
141437,00 (budynek+grunt)
9 842,00 (wg wyc. z 2004)
9 961,00 (wg wyc. z 2004)
9 615,00 (wg wyc. z 2004)
9 280,00 (wg wyc. z 2004)
863,00 (wg wyc. z 2004)
-
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
nowa szkoła
była pralnia
były internat
niezabudowana
była szkoła zawodowa
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
niezabudowana
27
Gródki
Gmina Płośnica
Zespół Szkół
Rolniczych
w Gródkach
Decyzja Nr 7019-2/1/81 z dnia
28.01.1981 r.
( dotyczy działek 76/1, 76/2 ,
76/3 z mapy 3 )
Decyzja Nr 7011-5/76 z dnia
04.02.1976 r
( dotyczy działki 77 z mapy 3 )
Wysoka gmina
Działdowo
79/5 z m. 3
79/6 z m. 3
79/12 z m. 3
79/13 z m. 3
79/17 z m. 3
79/19 z m. 3
62/10 z m. 2
62/11 z m. 2
62/13 z m. 2
62/5 z m. 2
62/6 z m. 2
62/8 z m. 2
62/9 z m. 2
61/4 z m. 2
0,0484 ha
0,0645 ha
0,0760 ha
0,0452 ha
0,0395 ha
12,4869 ha
0,1151 ha
0,1370 ha
0,0568 ha
0,1683 ha
0,0689 ha
0,0299 ha
0,9150 ha
0,0870 ha
28 713
1365
28 730
1365
30948
1365
1365
29 983
1365
77 z m. 3
76/1 z m. 3
76/2 z m. 3
76/3 z m. 3
7 z mapy 1
8 z mapy 1
9 z mapy 1
11 z mapy 1
13/3 z m. 1
360/3 z m.4
1 z mapy 1
5 z mapy 1
6 z mapy 1
15 z m.2
16 z m. 2
53/3 z m. 2
61/2 z m. 2
62/2 z m. 2
65/2 z m. 2
72 z m.3
83 z mapy 3
289 z m.4
298 z m.4
307/1 z m.4
316 z m.4
358/2 z m.4
380 z m. 4
382 z m.4
387 z m.4
393 z m.4
411 z m.4
61/2 z m. 2
81/1 z m. 3
81/2 z m. 3
3,8800 ha
0,8600 ha
0,8800 ha
0,8900 ha
2.8100 ha
1.1900 ha
1.5300 ha
6.1900 ha
8.8500 ha
2.1300 ha
32.8400 ha
1.3600 ha
2.9200 ha
47.4900 ha
7.3100 ha
10.2400 ha
49,4300 ha
3.0600 ha
28.7300
6.1000 ha
0.0600 ha
12.9800 ha
57.2400 ha
0.5600 ha
10.1100 ha
9.7000 ha
8.9700 ha
0.4800 ha
0.8400 ha
2.3200 ha
31.9200 ha
49.4300 ha
0,1998 ha
4,7200 ha
1365
1365
1365
1365
4124
4121
4121
4121
4121
4121
1434
4121
4121
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
168 z m. 2
22.9300 ha
1365
1365
50,60 m2
51,00 m2
2 284,00
2 603.00 zł
2 728.96 zł
1583,13 zł
454,0(wg wyc
499 476,00 zł
173,00
3 314,00
315,00 zł
252,00 zł
1 198,00 zł
897,00 zł
1 372,00 zł
892,00 zł
(wg wyc.2002)
5 820,00
1 290,00
1 320,00
1 335,00
7 500,00
3 200,00
4 100.00
16 600,00
21 600.00
5 700.00
151 779.00
3 300.00
7 200.00
218 178.00
33 341.00
44 728.00
74 145.00
7 500.00
301 100,00
14 900.00
3 000.00
22 000.00
139 700.00
1 400.00
27 000.00
26 000.00
28 005.00
896.00
1 568.00
4 331.00
70 200,00
161 500,00
155 790,00
314 700,00
77 925,00
z2004) 22 688,00 7 742,08
(wg wyc.z 2004) 4 233,00
3 200,00
(wg wyc.2002)
1 229 000.00
( wg wyc.z 2004) ( wg wyc.z 2004) ( wg wyc.z 2004) ( wg wyc.z 2004) -
(wg wyc.z 2004)
538 026,85
6 495,00
-
1 garaż (udział w Powiatu 164/1546)
działka budowlana
garaże (udział w działce 0,28571)
poszerzenie drogi powiatowej
była pralnia (udział Powiatu 0,2448)
pałac – 9 –rodzin
niezabudowana
2 garaże (udział w działce 0,108)
droga dojazdowa ( udział 5/36 )
wolna niezabudowana
3 lokale użytkowe ( udział 0.5 )
ciąg komunikacyjny
rolna
2 garaże ( udział Powiatu 414/941 )
rolna
rolna
rola
rola
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola, las, nieużytek ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola, las, nieużytek ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola, lasy, budynki
rola ( wg wyc.z 2004)
rola i budynki
rola ( wg wyc.z 2004)
niezabudowana
wody stojące ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola, las ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola ( wg wyc.z 2004)
rola, budynki
stacja paliw
rola, budynki
rola ( wg wyc.z 2004)
28
Rynek
Gmina
Grodziczno
Zespół Szkół
Zawodowych
Nr 1
w Działdowie
107 z
mapy 1
0,3000 ha 26 603
Decyzja Nr 7011-9/2/78 z dnia
25.07..1978 r. ( zarząd )
29
Rynek
Gmina
Grodziczno
Zespół Szkół
Zawodowych
w Iłowie
6,70 m 2
6,70 m 2
3,40 m 2
3,40 m 2
9,11 m 2
9,11 m 2
9,11 m 2
8,00 m 2
12,13 m 2
12,13 m 2
14,00 m 2
33 000,00
231,00 m 2
270,00 m 2
47,00 m 2
18,00 m 2
3002 z
mapy 1
( część )
4 824,00
4 824,00
1 608,00
1 608,00
2 412,00
2 412,00
804,00
2 412,00
2 814,00
2 814,00
2 814,00
11 750,00
-
domek na filarach
domek na filarach
domek na słupkach bet
domek na słupkach bet.
domek na słupkach bet.
domek na słupkach bet.
domek na słupkach bet.
domek na słupach bet.
domek na ławie bet.
domek na ławie bet.
domek na ławie bet.
budynek socjalny
36 133,22
49 863,24
4 771,21
102 902,86
-
budynek stołówki
budynek świetlica
sklepik
domki turystyczne
-
uzyskane w wyniku
uwłaszczenia
-
siedziba Powiatowego
Zarządu Dróg w Działdowie
Umowa dzierżawy z dnia
27.01.1993 r.
30
31
Działdowo
Działdowo
Działdowo, 2004.31.12
RoG/RoG
Jagiełły 46
Siedziba Starostwa
Powiatowy Zarząd
Dróg w Działdowie
169/1 0.0025 ha
z mapy
12
169/2 0.1635 ha
z mapy
udział
12
12/100
2142/1 z 0.0979 ha
mapy 12
19779
4 100,00
19780
7 000,00
27588
33 755.01
34 000.00

Podobne dokumenty