Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
08.04.2014r.
Zrównoważone budownictwo
może być zyskowne!
Przykład implementacji ekonomicznie uzasadnionych
rozwiązań energooszczędnych w 5* Hotelu Royal Tulip
oraz Budynku Apartamentowym w Juracie.
Struktura prezentacji
01. Qualia Development Sp. z o. o.
02. Inwestycja
03. Analiza
04. Przykłady
05. Działania rekomendowane
06. Podsumowanie
2
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Qualia Development sp. z o. o.
Qualia Development jest spółką deweloperską z
trzynastoletnim doświadczeniem. Firma należy do grupy
kapitałowej PKO Banku Polskiego.
Qualia Development znana jest z wysokiej jakości
realizowanych projektów na rynku budownictwa
mieszkaniowego, może się też pochwalić faktem, że jako
pierwszy i dotychczas jedyny deweloper w Polsce
buduje sieć condohoteli sieciowych zarządzanych pod
brandem globalnej marki hotelowej Golden Tulip
(Louvre Hotels Group).
Spółka Qualia Development w swojej dotychczasowej
działalności sprzedała i przekazała klientom łącznie
ponad 3 tys. mieszkań. O jej dokonaniach świadczy
powierzchnia użytkowa mieszkań w projektach
ukończonych - 256,5 tys. m kw. oraz 45,8 tys. m kw.
w budowie. Natomiast o potencjale firmy świadczy
powierzchnia w projektach planowanych do realizacji,
który wynosi ponad 194 tys. m kw.
3
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Zrealizowane inwestycje:
► Marina Mokotów, Warszawa
► Nowy Wilanów, Warszawa
► Rezydencja Flotylla, Międzyzdoje
► Na Fali, Sopot
► Golden Tulip Międzyzdroje Residence
► Neptun Park, Gdańsk
► Golden Tulip Gdańsk Residence
Inwestycja
Jurata
Gdynia
Apartamentowiec
4
Hotel Royal Tulip 5*
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Inwestycja
Budynek hotelowy
Pow. działki
Pow. zabudowy
Pow. całkowita
Ilość jednostek hotel. i apartam.
Ilość miejsc parkingowych
5
Budynek apartamentowy
12 751
3 942
22 942
180
186
m²
m²
m²
szt.
szt.
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Pow. działki
Pow. zabudowy
Pow. całkowita
Ilość apartamentów
Ilość miejsc parkingowych
3 882
685
3 738
29
30
m²
m²
m²
szt.
szt.
Analiza
► Qualia Development realizuje i zarządza siecią hoteli typu condo.
Codohotele zrealizowane:
 Golden Tulip Międzyzdroje Residence,
 Golden Tulip Gdańsk Residence,
Condohotele planowane:
 Royal Tulip Jurata,
 Golden Tulip Zakopane,
 Tulip Inn Warszawa.
► Nadrzędnym celem condohoteli jest generowanie przychodu dla właścicieli jednostek hotelowych.
Wysokość zysków właścicieli jednostek zależy m.in. od modelu zarządzania, przychodów operacyjnych, jak
również kosztów obsługi i utrzymania obiektu. Z tego też względu istotnym jest obniżenie kosztów
eksploatacji budynku do minimum.
► Zlecenie analizy dla budynku hotelowego i apartamentowego miało na celu identyfikację uzasadnionych
ekonomicznie rozwiązań, wpływających na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez poprawienie
charakterystyki energetycznej budynków, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz technologii
instalacyjnych wykorzystujących odnawialne i alternatywne źródła energii do wytwarzania energii
elektrycznej, cieplnej i chłodu.
6
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Zintegrowane projektowanie
Increase of workload
in concept design
Źródło: Klemens Leutgöb, 23 May 2013, e7 Energie Markt Analyse GmbH
7
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Increase of relevant know-how
and competences
Analiza
► Podstawę opracowania analizy techniczno-ekonomicznej stanowiła:
 koncepcja architektoniczna przygotowana przez biuro projektowe Arch – Deco Sp. z o.o. z Gdyni
 wytyczne Inwestora dotyczące oczekiwanego prostego czasu zwrotu kosztów poniesionych na
wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań (ok. 7 lat)
 wytyczne Inwestora dotyczące minimalnego okresu operowania hotelem przez Inwestora (15
lat) jako podstawy do obliczenia oszczędności wynikających z wprowadzenia energooszczędnych
rozwiązań.
► Opracowanie analizy zlecone zostało Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA.
NAPE SA założona została w roku 1994 z inicjatywy
Fundacji Poszanowania Energii. Utworzenie Agencji
miało na celu upowszechnianie na polskim rynku
efektywnego i racjonalnego użytkowania energii,
przede wszystkim w sektorze budownictwa, oraz zasad
zrównoważonego rozwoju. Akcjonariuszami NAPE SA są
Fundacja Poszanowania Energii (72,26%) oraz prywatni
akcjonariusze (27,74 %). Taka struktura jest gwarancją
całkowitej niezależności i obiektywności NAPE S.A. we
wszystkich podejmowanych działaniach. Organem
sprawującym nadzór jest Minister Ochrony Środowiska.
8
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Analiza
► Analizie poddane zostały rozwiązania zaproponowane w koncepcji budynku hotelowego oraz budynku
apartamentowego przez biuro projektowe Arch - Deco.
► Odniesiono się do m.in. do możliwości:
 modernizacji zaproponowanych przegród zewnętrznych i wewnętrznych oraz obniżenia strat ciepła
przez przenikanie,
 optymalizacji detali konstrukcyjnych,
 zmniejszenia zapotrzebowania na wodę,
 zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do
ogrzewania budynków,
 zmniejszenie zapotrzebowania na energię do oświetlenia,
 zastosowania technologii instalacyjnych wykorzystujących odnawialne i alternatywne źródła
energii,
 zastosowania alternatywnych źródeł energii i możliwych do zastosowania nośników energii
i wskazano optymalne rozwiązania.
► Przeanalizowane zostały również:
 możliwości uzyskania wsparcia finansowego alternatywnych źródeł energii,
 możliwości sprzedaży energii wytworzonej,
 wymagania prawne, jakie należy spełnić przy zastosowaniu danego systemu zaopatrywania budynku
w energię oraz procedury jego implementacji.
9
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Izolacyjność
► Izolacyjność ścian zewnętrznych budynku hotelu
Analizie poddana została również izolacyjność ścian zewnętrznych budynku apartamentowego, izolacyjność dachów, izolacyjność stropów
nad garażami, izolacyjność ścian pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a garażem.
Zaproponowane rozwiązania (stan
projektowy) dotyczące izolacyjności
cieplnej
przegród
odpowiadają
Rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych
jakim
powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
obowiązującemu od 1 stycznia 2014r.
Stan projektowy:
styropian gr. 13 cm, 0,042 W/mK Konstrukcja ścian
zewnętrznych: 25 cm żelbetu.
Oznaczenia wariantów w tabeli:
W15_S – wełna miner. gr. 15 cm, 0,042 W/mK
W20_S – wełna miner. gr. 20 cm, 0,042 W/mK
W13_L – wełna miner. gr. 13 cm, 0,031 W/mK
W15_L – wełna miner. gr. 15 cm, 0,031 W/mK
10
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Izolacyjność
► Izolacyjność ścian zewnętrznych budynku hotelu
Analizie poddana została również izolacyjność ścian zewnętrznych budynku apartamentowego, izolacyjność dachów, izolacyjność stropów
nad garażami, izolacyjność ścian pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a garażem.
2
m
K
W
Stan projektowy:
styropian gr. 13 cm, 0,042 W/mK
Konstrukcja ścian zewnętrznych: 25 cm żelbetu
Oznaczenia wariantów w tabeli:
S15_S – styropian gr. 15 cm, 0,042 W/mK
S20_S – styropian gr. 20 cm, 0,042 W/mK
S13_L – styropian gr. 13 cm, 0,031 W/mK
S15_L – styropian gr. 15 cm, 0,031 W/mK
11
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Straty ciepła przez przenikanie
► Straty ciepła przez przenikanie – okna w pokojach hotelowych
Analizie poddane zostały również okna w salach konferencyjnych, na basenie i spa, w biurach, w apartamentach hotelowych, w restauracji,
w budynku apartamentowym. Obliczenia uwzględniają obciążenie hotelu w poszczególnych miesiącach.
12
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Optymalizacja detali konstrukcyjnych
► Mostki cieplne - rama okna oraz naroże
13
► Mostki cieplne - słup przez strop nad garażem
nieogrzewanym - docieplenie
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Optymalizacja detali konstrukcyjnych
► Mostki cieplne - stropodach
14
► Stropodach – zmiana materiału na bloczki
gazobetonowe
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Optymalizacja detali konstrukcyjnych
► Mostki cieplne - płyta balkonowa
15
► Płyta balkonowa – przekładka termiczna
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Sterowanie mocą ogrzewania
► Analiza możliwości sterowania mocą ogrzewania w części hotelowej
Schemat użytkowania poszczególnych kondygnacji w ciągu miesiąca (podzielonego na 4 tygodnie).
W obliczeniach uwzględniono w pełni zautomatyzowany warianty sterowania.
Rekomendacja NAPE
Wyposażenie instalacji w dodatkowe
zawory regulacyjne umożliwiające
regulację ogrzewania i obniżenie
temperatury w częściach pokoi
hotelowych.
16
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Ograniczenie zużycia wody
► Analiza możliwości ograniczenia zużycia wody w budynku hotelowym
Rekomendacja NAPE
 Bezinwestycyjne sposoby oszczędzania wody m.in. przeszkolenie i zmotywowanie personelu do
oczyszczania wody, wyregulowanie systemy nawadniania, utrzymanie sprawnego działania spłuczek
ustępowych
 Zastosowanie perlatorów – napowietrzaczy
 Zastosowanie prysznicowych baterii termostatycznych
 Zastosowanie zaworów nożnych do baterii w zlewozmywakach kuchennych
17
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Wykorzystanie wód deszczowych
► Analiza możliwości wykorzystania wód deszczowych do podlewania zieleni oraz zasilania misek
ustępowych w kompleksie toalet przy restauracji i sali konferencyjnej.
Rekomendacja NAPE
Rozwiązanie wykorzystania wód opadowych nie spełnia
kryteriów ekonomicznych, pozostaje do rozważenia jako
rozwiązanie przyjazne dla środowiska, a charakteryzujące
się dość niskimi kosztami inwestycyjnymi.
18
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Kolektory słoneczne
► Analiza zastosowania cieczowych kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. w budynku hotelowym.
Schemat węzła ciepłowniczego wspomaganego kolektorami słonecznymi
Rekomendacja NAPE
W związku z długim czasem zwrotu,
przekraczającym wymagania inwestora, nie
rekomenduje się zastosowania instalacji
kolektorów słonecznych w analizowanym
budynku.
19
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Zwiększenie efektywności oświetlenia
► Zwiększenie efektywności oświetlenia garażu oraz częściach wspólnych budynku hotelowym –
opracowano warianty oświetlenia, dla różnych nakładów inwestycyjnych i spodziewanych oszczędności.
Analizie poddane zostało również oświetlenie w garażu budynku apartamentowego, w częściach wspólnych oraz pokojach hotelowych.
Rekomendacja NAPE
Proponuje się zmianę tradycyjnych źródeł
światła na źródła typu LED.
20
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Instalacja fotowoltaiczna
► Dla hotelu zaproponowano instalację fotowoltaiczną o maksymalnej mocy elektrycznej 38,4 kWp o
powierzchni modułów 167,0 m2. Instalacja ta składać się będzie ze 160 szt. modułów fotowoltaicznych
monokrystalicznych o wysokiej sprawności przetwarzania, każdy o mocy 240 Wp.
Miesięczna produkcja energii elektrycznej przez zaproponowaną instalację
fotowoltaiczną o mocy 38,4 kWp.
21
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Rekomendacja NAPE
Mimo długiego prostego czasu zwrotu
nakładów rozwiązanie to jest zasadne do
zrealizowania ze względu na efekt
ekologiczny. Do decyzji inwestora pozostaje
określenie wielkości instalacji.
Alternatywne źródła energii
► Analiza systemu zaopatrzenia budynku hotelowego w energię cieplną i chłodniczą.
System projektowany: instalacja z kotłem olejowym jako źródło ciepła oraz agregatami chłodniczymi jako źródło chłodu.
22
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Alternatywne źródła energii
Rekomendacja NAPE
Źródło ciepła: pompa ciepła plus kocioł olejowy.
Źródło chłodu: pompa ciepła plus chiller oraz instalacja
paneli fotowoltaicznych.
23
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Alternatywne źródła energii
► Analiza systemu zaopatrzenia budynku apartamentowego w energię cieplną i chłodniczą.
System projektowany: instalacja z kotłem olejowym jako źródło ciepła oraz agregatami chłodniczymi jako źródło chłodu.
24
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Alternatywne źródła energii
Rekomendacja NAPE
Źródło ciepła: pompa ciepła plus kocioł elektryczny.
Źródło chłodu: pompa ciepła.
25
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Działania rekomendowane
► Wynikiem analizy jest rekomendacja ekonomicznie zasadnych rozwiązań poprawiających charakterystykę
energetyczną budynku oraz zmniejszających koszty eksploatacyjne z uwzględnieniem koniecznych
dodatkowych nakładów, oszczędności w wymiarze 15-letniej eksploatacji oraz prostego czasu zwrotu
poniesionych nakładów.
Lp
Działania rekomendowane dla budynku apartamentowego
1
2
3
Wykonanie łączników balkonowych o podwyższonej izolacyjności cieplnej
Ocieplenie słupów w garażu na całą wysokość wełną mineralną.
Zastosowanie okien o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna
Uw=1,30 W/m2K oraz współczynniku przepuszczalności energii
promieniowania słonecznego g=0,42
Montaż prysznicowych baterii termostatycznych, perlatorów na bateriach
umywalkowych, wodooszczędnych słuchawek prysznicowych
Zastosowanie lamp LED zamiast lamp fluorescencyjnych wraz z układami
automatycznej kontroli oświetlenia PIR do oświetlenia garażu
Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego
Źródło ciepła: pompa ciepła 85 kWH plus kocioł elektryczny 45 kW, źródło
chłodu: pompa ciepła 80 kWC
4
5
6
7
26
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
zł
60 133
2 827
-362 082
Oszczędności
w okresie 15
lat
zł
33 810
1 950
169 455
Okres
zwrotu
nakładów
lata
26,67
21,69
-
31 355
149 700
3,14
44 033
211 856
6,81
19 516
280 000
233 280
1 022 100
1,25
4,11
Koszty
dodatkowe
Działania rekomendowane
Lp
Działania rekomendowane dla budynku hotelowego
1
2
Wykonanie łączników balkonowych o podwyższonej izolacyjności cieplnej
Ocieplenie słupów w garażu na całą wysokość wełną mineralną, oraz
słupów w dominancie w połączeniu z fundamentem na wysokość 1,5m
Zastosowanie okien w pokojach hotelowych, salach konferencyjnych, na
basenie, w biurach, SPA, apartamentach hotelowych i restauracji o
współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Uw=1,30 W/m2K oraz
współczynniku przepuszczalności energii promieniowania słonecznego
g=0,42
Montaż prysznicowych baterii termostatycznych, perlatorów na bateriach
umywalkowych, wodooszczędnych słuchawek prysznicowych w pokojach
hotelowych
Montaż prysznicowych baterii termostatycznych, wodooszczędnych
słuchawek prysznicowych w apartamentach hotelowych
Wprowadzenie układu do podlewania zieleni oraz zasilania misek
ustępowych w kompleksie toalet przy restauracji i sali konferencyjnej przy
wykorzystaniu wód deszczowych
Zastosowanie lamp LED zamiast lamp fluorescencyjnych wraz z układami
automatycznej kontroli oświetlenia PIR do oświetlenia garażu oraz
zastosowanie lamp LED do oświetlenia części wspólnej i pokoi hotelowych
Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego
Źródło ciepła: pompa ciepła 170 kWH plus kocioł olejowy 1100 kW, źródło
chłodu: pompa ciepła 140 kWC plus chiller 1150 kW oraz instalacja
paneli fotowoltaicznych o mocy 38,4 kWp
3
4
5
6
7
8
9
27
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
zł
208 535
31 098
Oszczędności
w okresie 15
lat
zł
113 160
14 715
Okres
zwrotu
nakładów
lata
27,64
31,69
-734 703
517 754
-
186 467
1 295 395
2,16
11 965
82 685
2,17
56 000
36 450
23,05
320 402
2 452 448
2,40
88 638
1 035 600
1 088 640
3 698 595
1,22
4,20
Koszty
dodatkowe
Podsumowanie
► Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
► Wszystkie rekomendowane działania - z branży architektoniczno-budowlanej oraz instalacyjnej - są
ekonomicznie uzasadnione, gdyż prowadzą do obniżenia kosztów eksploatacji przez co poniesione
nakłady, zwracają się w relatywnie krótkim czasie.
Koszty dodatkowe (łącznie):
Oszczędności w okresie 15 lat (łącznie)*:
Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów:
ok. 2,3 mln pln netto (2,5% kosztów realizacji)
ok. 10,4 mln pln netto
ok. 3,3 roku
► Ponadto implementacja rozwiązań energooszczędnych odpowiada wymaganiom zrównoważonego
rozwoju, stawianym przez prawo polskie i europejskie, mając na uwadze synergię trzech wskaźników:
 wyniku ekonomicznego (bilans kosztów inwestycji i kosztów eksploatacji versus zysk z
przedsięwzięcia),
 wpływu na społeczeństwo (otoczenie),
 redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
► Implementacja rozwiązań energooszczędnych sprzyja również uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
Tradycyjne podejście skupiające się wyłącznie na dostarczaniu klientom wysokiej jakości produktu nie jest
wystarczające w dzisiejszym dynamicznym świecie.
*) przy założeniu niezmienionych cen energii na poziomie z 2014r.
28
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Qualia Development sp. z o. o.
Jarosław Krawiec
Dyrektor Pionu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych
tel.
+48 22 378 98 45
tel. kom. +48 694 493 672
e-mail
[email protected]
www.ql.pl
29
Zrównoważone budownictwo może być zyskowne!
Dziękuję

Podobne dokumenty