Wałbrzyski Informator Kulturalny 3-4

Komentarze

Transkrypt

Wałbrzyski Informator Kulturalny 3-4
dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny
Wałbrzyski
Informator
Kulturalny
ISSN 1426-8663
nr
3-4
2012
marzec - kwiecień (170)
Minister B. Zdrojewski
i wałbrzyska kultura
31 marca był szczególnym dniem dla wałbrzyskiej kultury. Prezydent Roman Szełemej potrafił zainteresować szefa resortu wałbrzyskimi
inwestycjami kulturalnymi i minister kultury i
dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski
spędził w naszym mieście cały dzień. W tym
czasie odwiedził instytucje kultury w mieście
oraz zapoznał się z projektami wzbogacenia
propozycji kulturalnych w Wałbrzychu.
Pobyt ministra rozpoczęła jego wizyta w
remontowanym Parku Wielokulturowym
Stara Kopalnia. Bogdan Zdrojewski zapewnił
o swoim poparciu dla tej niezwykłej inwestycji. - Przedsięwzięcie jest duże i wymagające,
ale jest szansa, że dzięki temu będzie promować
Wałbrzych nie tylko w kraju, ale także w Europie.
Resort zamierza ściśle współpracować z miastem
przy tej inwestycji i zapewnić źródła finansowania - podkreślił minister.
Bogdan Zdrojewski odwiedził również Teatr
Dramatyczny, w którym niedawno zakończył
się kompleksowy remont. Zobaczył nowo
wybudowany amfiteatr, miejsce twórczych
spotkań wałbrzyszan. Zapoznał się z planami
dużej inwestycji miejskiej – przywrócenia
do życia dawnego GDK przy al. Wyzwolenia,
przyszłej siedziby Filharmonii Sudeckeij z wielofunkcyjną salą. Był też w Książu, szczególnie
interesując się prowadzonym remontem na
górnych piętrach zamku.
szela
fot. A. Grudzień, B. Szeligowska
przed dawnym GDK-iem
Minister B. Zdrojewski w Starej Kopalni,
w Teatrze Dramatycznym,
i w remontowanych salach zamku Książ
Spis treści
Drodzy Państwo. Tak wiele zmienia się wokół
nas, więc nasz WIK – również. Teraz jest
w całości kolorowy, na kredowym papierze,
a więc bardziej atrakcyjny edytorsko.
Ma nieco mniejszą objętość, ale udało się
nam zawrzeć w nim zestaw informacji oraz
prezentacje dotychczas zamieszczane.
Rzadziej też będziemy spotykać się na łamach
WIK – w najbliższej przyszłości w cyklu
dwumiesięcznym.
Życzę miłej lektury
Elżbieta M. Kokowska
redaktor naczelny
Redaguje zespół:
Elżbieta Maria Kokowska - redaktor naczelna
(tel. 601786530)
Elżbieta Gargała, Kazimierz Jankowski,
Krzysztof Kobielec, Kazimierz Masiuk,
Marzena Prokopowicz - Sawicka,
Paweł Sokołowski, Barbara Szeligowska.
Wydawca:
Drukarnia „Poldruk” s.c.
Józef Grzywa, Marek Kawka
Ze środków Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu
Nakład: 3000 egz.
Projekt, skład, łamanie i druk: Drukarnia
„Poldruk” s.c.
Józef Grzywa, Marek Kawka
ul. Wrocławska 39 a, 58-309 Wałbrzych
Fot. na okładce: Kazimierz Masiuk
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz
dokonywania skrótów. Nie odpowiada za treść
reklam, repertuarów oraz nadesłanych listów.
Wytworzenie jednego produktu
Rozmowa z dyektorem Parku Wielokulturowego
Stara Kopalnia, Mirosławem Brożkiem
2
Muzeum w Wałbrzychu
4
Teatr Lalki i Aktora
6
Filharmonia Sudecka
9
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
10
Teatr Dramatyczny
12
WGS BWA „Zamek Książ”
15
Biblioteka pod Atlantami
16
Przedsiębiorstwo Zamek Książ
18
Muzeum Gross-Rosen
19
Ośrodek Społeczno – Kulturalny
na Podzamczu
20
Wędrowanie z WKW
20
Kalendarium21
ZPiT „Wałbrzych”, Teatr William-Es,
Galeria Na Piętrze, Wystawa WKF w Art Cafe
23
Prezentacje: Fotografia
Instytut Fotografii „Otwarcie”
24
Prezentacje: Plastyka
Grażyna Lelito-Dąbrowa i jej obrazy
25
Poznajemy Wałbrzych - ul. Chrobrego
26
Wydarzyło się
27
powierzchnia płatna
1
Wytworzenie jednego produktu
• Rozmowa z Mirosławem Brożkiem,
dyrektorem Parku Wielokulturowego
Stara Kopalnia w Wałbrzychu
Przystępując do konkursu na to
stanowisko miał Pan koncepcję funkcjonowania Starej Kopalni.
Jaka ona jest?
Mówiąc w skrócie – ma to być centrum
kultury, z różnymi instytucjami, działającymi zgodnie z własną specyfiką i programem, ale pracującymi na stworzenie jednego produktu. Produktu z alternatywną
ofertą, atrakcyjnego dla odbiorców w
różnym wielu i o różnych upodobaniach.
Nie zabraknie w niej restauracji – klubu
muzycznego „Montownia”, miejsc proponujących odpowiednie usługi i możliwości spędzenia wolnych chwil. Myślę też o
uruchomieniu kolejki kopalnianej, której
trasa biegłaby wokół odremontowanych
budynków. Mamy trzy lokomotywy i wagony dowożące dawniej górników. Marzy
mi się wyremontowanie jeszcze jednego
z istniejących budynków, świetnie nadającego się na obiekt recepcyjny, z salami i
zdjęcia z prac remontowych w Starej
Kopalni na tylnej okładce
2
zapleczem konferencyjnym. Nie ma go jednak
w obecnym projekcie, a na ten cel potrzebne
byłyby duże pieniądze. Może później....?
Jakie instytucje kultury mamją tu ostatecznie funkcjonować?
Muzeum Techniki z salami wielofunkcyjnymi,
maszynownią szybu, kuźnią i warsztatami, trasami podziemnymi. Zaprosiłem już do rozmów
firmę, która miałaby przygotować profesjonalną koncepcję zwiedznia i tras turystycznych.
Chcemy, aby nasze Muzeum było może nie
całkiem jak Centrum Kopernika, ale niewiele
gorsze.
Znajdzie tu siedzibę Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” i czasowo – na czas remontu – Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
I centrum ceramiki...
Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej ze
swoją ogromną powierzchnią ma prowadzić
nie tylko pokazy wypalania, warsztaty i tym
podobne działania. Rozmawiałem już z dyrektorem Muzeum w Wałbrzychu – instytucji, która
od ponad 35 lat organizuje międzynarodowe
plenery ceramiczne o prezentowaniu powstałych na nich dzieł właśnie w Centrum. Kolekcja
ich jest bardzo bogata - około tysiąca eksponatów. Rozmawiałem też o przejęciu kolekcji
geologicznej. W Starej Kopalni mamy doskonałe
warunki, by ją wyeksponować w całości.
Kiedy te wszystkie atrakcje będą
dostępne?
Tutaj mam nieco gorszą wiadomość. Termin
oddania przesunięty został na czerwiec
2013 roku. Ciągle napotykamy na fatalne
niespodzianki, utrudniające prace w rodzaju
nieuwzględnionych w żadnych planach
ukrytych pomieszczeń, zapadającej się drogi
dojazdowej dla straży pożarnej.
Ale jestem optymistą jeśli chodzi o dotrzymanie nowego terminu oraz atrakcyjność naszej
oferty. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej jest żywo zainteresowany Starą Kopalnią
i otwarty na różne rozwiązania, korzystnie
rysuje się współpraca z wałbrzyskimi instytucjami. Wiele wnosi Andrzej Tyws – dyrektor
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, wcześniej dyrektor wałbrzyskiej Biblioteki
pod Atlantami, znany z kreatywności. Jest u
nas konsultantem ds. kultury.
Co skłoniło Pana, osobę spoza Wałbrzycha, do ubiegania się o stanowisko dyrektora Starej Kopalni?
Traktuję to jako wyzwanie. Może zaważył trochę sentyment do kopalni? Bo
jestem geologiem z wykształcenia, choć
wyuczony zawód traktuję raczej jako
hobby. To wyzwanie łączy się też dla
mnie ze skutecznością sprzedaży oferty,
z możliwością dostarczenia zadowolenia bardzo dużej grupy odbiorców.
I na zakończenie. Proszę o kilka słów
o Pana dotyczasowym dorobku
zawodowym.
Przez 8 lat byłem dyrektorem sprzedaży
w Belgijskich Liniach Lotniczych „Sabena”, zwiększając ich udział w rynku z 2
rejsów tygodniono na 2 dziennie. Potem
pracowałem jako dyrektor handlowy w
hotelu Sheraton w Warszawie i krótko –
hotelu Airport Okęcie. Byłem dyrektorem
zarządzającym w dużym kompleksie
zamku Tuczno w Zachodniopomorskiem, który z zadłużonej na 300 tys. stał
się firmą o obrotach 3 mln zł i ostatnio
– w prywatnym zamku Topacz pod
Wrocławiem z Muzeum Motoryzacji.
Elżbieta M. Kokowska
PARK
WIELOKULTUROWY
STARA
KOPALNIA
58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 29
www.starakopalnia.com.pl
telefon 74 664 60 33
tel./faks 74 664 60 35
Dyrektor: Mirosław Brożek
3
3
siedziba Muzeum
N
Leopolda Nieder
zb
eu
3
B
Na monecie o no
Dukaty
zbudowany
wed³
6k
Seria
„Wielcy
europejskiego Ar
O
charakterystyczn
Budowê
koœcio³a
by
Budowle zaproje
(W
6
1
Ostatnia
z serii pw
m
Pierwsza
z
serii
by³ wroc³awianinm
siedziba Muzeum
(Wroc³aw,
Bielaw
Leopolda
Nieder
pw. Œw. Micha³a
DUKAT
Dukaty wałbrzyskie
Dukaty z serii „Wielcy architekci”
wydane przez Muzeum prezentują
najciekawsze budynki Śródmieścia,
zaprojektowane przez słynnych
architektów. Są to: Pałac Albertichch – siedziba Muzeum (Leopold
Niederacker), ewangelicki kościół Św.
Zbawiciela (Carl G. Langhans) oraz
kościół Św. Aniołów Stróżów (Alexis
Langer).
3
Na monecie o no
Porcelana fabryk
zbudowany wed³
dolnośląskich
europejskiego k
Zasadniczą część zbioru stanowią wyroBudowê
by wałbrzyskich fabryk – C. Kristera
i C. koœcio³a
Wystawy
stałe
Tielscha, a także innych działających na Dolnym Śląsku w II poł. XIX w. oraz I poł. XX w.
– w Jaworzynie Śl., Parowej,6
Szczawienku,
Strzegomiu, Żarach, Zofiówce.
Ta wysoko z serii m
Ostatnia
ceniona kolekcja zachwyca różnorodnością
form ceramicznych, szeroką by³
gamąwroc³awianin
barw i
efektowną dekoracją.
(Wroc³aw, Bielaw
Minerały, skamieniałości
i skały Dolnego Śląska
Prezentuje bogaty i barwny świat minerałów. Szczególnie interesująca jest kolekcja
kwarców pochodzących z masywów granitoidowych Dolnego Śląska oraz chryzoprazów i nefrytów – najsłynniejszych kamieni
ozdobnych regionu. Poznać też można
historię rozwoju geologicznego Dolnego
Śląska utrwaloną w skałach oraz skamieniałościach roślin i zwierząt, zobaczyć lecznicze
pastylki „terra sigillata” wytwarzane w XVII
i XVIII wieku z glinek wydobywanych w
okolicach Strzegomia.
4
pw. Œw. Micha³a
Historia miasta i regionu
Pokazuje tylko część bogatych zbiorów
obrazujących dzieje Wałbrzycha w różnorodnych formach – ikonograficznej,
archiwaliów, dokumentacji współczesności,
numizmatyki, kartografii, górnictwa.
Muzeum w Wałbrzychu ma
największe zbiory porcelany
śląskiej w Europie.
„Tytus - najsłynniejszy
harcerz Rzeczypospolitej,
czyli historia Tytusa, Romka
i A’Tomka”
• wystawa komiksu
• 13 kwietnia – 13 maja
• wernisaż: 13. 04 – godz. 14
• Galeria Na Piętrze (Civitas
Christiana, Rynek 22)
58-300 Wałbrzych, ul. 1 Maja 9
www.muzeum.walbrzych.pl
tel./fax: 74 664 60 30, 74 664 60 31
Dyrektor: Jacek Drejer
Struktura i architektura
postindustrialne.
Dziedzictwo Górnego
Śląska
• wystawa stała
• wernisaż:
16 kwietnia - godz 16
Wystawa organizowana przez Muzeum
w Wałbrzychu, gościnnie prezentowana jest
w Galerii Na Piętrze.
5
Młodzi pasjonaci na
scenie „Lalek”
- Przyszła do mnie grupka gimnazjalistów.
Młodzi ludzie powiedzieli, że nie chcą stać w bramach, ale zagrać u nas przygotowany przez nich
spektakl, przedstawienie na rzecz wałbrzyskiego
Domu Małego Dziecka. Zgodziłem się od razu,
bo i idea szczytna i ciekawy pomysł, tym bardziej,
że niektórzy młodzi ludzie to fani naszego teatru,
którzy nie opuszczają premier i niedzielnych
spektakli – wspominał początki współpracy
dyrektor Zbigniew Prażmowski.
24 marca, na scenie Teatru Lalki i Aktora zobaczyliśmy efekt ich pracy - sztukę „Piotruś Pan”.
Spektakl w całości przygotowany samodzielnie
przez dziewczyny i chłopców był prezentacja
naprawdę bardzo udaną, o czym najlepiej
świadczyły owacje na stojąco na zakończenie.
W tę niebanalną podróż do baśniowej krainy
zabrali nas – Piotruś Pan (Denis Owsianny),
Wendy (Katarzyną Kozłowską), Zagubieni
Chłopcy (Filip Orliński, Adrian Misiak), Syreny
(Nicole Michałkiewicz, Hania Sroka) oraz Dzwoneczek, a cała siódemka wygrywając walkę
ze złym Kapitanem Hakiem (Michał Radoń),
uchroniła Nibylandię przed zniszczeniem. Sztukę wyreżyserował Denis Owsianny, scenografię
przygotował Maciej Mosak, oprawę muzyczną
– Alex Łabudka.
„Piotrusia Pana”, charytatywne przedstawienie
przygotowane przez młodych ludzi, dla których teatr jest nie tylką pasją, ale i formą po-
fot. M. Mrożkiewicz
6
mocy wychowankom Domu Małego Dziecka
i wówczas przekazane im zostaną pieniądze
zebrane podczas marcowego spektaklu. Być
możę grupę gimnazjalitów zobaczymy i przy
innych okazjach, bo wszystko wskazuje na to,
że będą współpracować z ”Lalkami” na stałe,
czym obie strony są żywo zainteresowane.
I jeszcze jedna informacja. Twórcami spektaklu jest Młodzieżowa Grupa Teatralna „Żarówka” przy współpracy Teatru Lalki i Aktora oraz
Stowarzyszenie Te – Art.
Szczególny dzień
Data występu młodych twórców nie była
przypadkowa. Wybrano ją współnie, by
jednocześnie zaakcentować ważne dla Teatru
dni – Światowy Dzień Lalkarstwa (21.03)
i Międzynarodowy Dzień Teatru (27. 03).
Można zatem powiedzieć, że młodzi ludzie
grali też dla wszystkich, którzy pracują w
wałbrzyskich „Lalkach”.
Zespół Teatru Lalki i Aktora otrzymał inne
jeszcze dowody sympatii. Z okzji święta podziękowania i najlepsze życzenia wystosował
do całego zespołu prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej. Przekazał je wiceprezydent
Zygmunt Nowaczyk, co pokazuje zdjęcie.
E.K.
Prapremiera
Bajka o rozczarowanym
Rumaku Romualdzie
• 21 kwietnia - godz. 17
58-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
www.teatrlalek.walbrzych.pl
Sztukę i scenariusz napisała Malina
Prześluga – znakomita autorka młodego pokolenia, spektakl reżyseruje Lech
Chojnacki – znany wałbrzyskim widzom
z przedstawienia „Och, Emil!”, scenografię
przygotował Jacek Zagajewski, muzykę
skomponował Tomasz Benn, a przygotowanie wokalne: zapewnia Małgorzata
Jaworska-Kaczmarek
Rezerwacja biletów: 74 666 73 40
e-mail: [email protected]
Sekretariat: tel./fax 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Zbigniew Prażmowski
Przedstawienie opowiada historię Rumaka
Romualda, przewrotnie nazywanego Romkiem, który marzy o tym, by stać się bajkowym bohaterem i dokonywać wiekopomnych czynów. Pełen uporu i sił, bez względu
na przeciwności losu i własne słabości, dąży
do osiągnięcia upragnionego celu.
Obsada:
Bożena Oleszkiewicz, Małgorzata Olkowska,
Urszula Raczkowska, Jerzy Gronowski,
Seweryn Mrożkiewicz
Jaś i M
ałgosia
nie
Krai
ja w
Alic ów
r
Cza
15 .04 - godz.. 12:30
22 i 29. 04 - godz. 12:30
8. 04 - teatr nieczynny
R
Bajka o Rozczarowanym
Rumaku Romualdzie
RTUA
REPE
Alicja w Krainie Czarów
7
Cała prawda o „Czerwonym Kapturku”
Zawsze podejrzewałem, że historia
„Czerwonego Kapturka” jest zafałszowana, być może przez cenzurę, tłumacza,
jakieś tajemnicze siły, ale zafałszowana. I
premiera w Teatrze Lalki i Aktora była tego
najlepszym dowodem.
Scenarzysta i reżyser, Jerzy Jan Połoński
jednoznacznie to udowodnił. Poprowadził
widownię przez las bajek, wiódł ścieżkami
wyobraźni i dowcipu szyderczo traktując
osobistości takiego formatu jak królewna
Śnieżka. Uczłowieczył ją na miarę dziecięcych potrzeb i kabaretowej konstrukcji
spektaklu. -. „Kazała nam myć nogi, a sama
nie myła” – skarżyły się krasnoludki, budząc
śmiech publiczności.
udowadniając, że jakość leży w pracy zespołowej.
Po inscenizacji „Balladyny” to kolejny spektakl tej
sceny, który udowadnia, że żal takich aktorów
skrywać w cieniu lalki.
Dzięki tej produkcji wszyscy zyskaliśmy dzieci bajkę, rodzice kabaret. To także nieco
sentymentalna wycieczka do własnego
dzieciństwa, którego pamięć zafałszowana
jest przez upływ czasu, ale do którego
zdarza nam się zatęsknić.
Całość opatrzona jest znakomitą muzyką Michała Kowalczyka. Ruch sceniczny
wpisuje się w konwencję wybraną przez
reżysera, dopełnia lekkością całość
spektaklu. Oszczędna, ale przekonująca
scenografia i kostiumy, stanowiące substytut lalki, znakomicie ograne przez aktorów.
Ci ostatni wyraźnie się spełnili w formule
kabaretowej odsłony bajki. Z wdziękiem
i lekkością podjęli temat, po raz kolejny
8
Jestem przekonany, że wałbrzyską wersję
„Czerwonego Kapturka” mogą oglądać wszyscy
widzowie i bez względu na wiek będą się znakomicie bawić. A dowodem niech będą owacje na
stojąco.
Krzysztof M. Kobielec
Scenariusz i reżyserią - Jerzy Jann Połoński,
scenografia i kostiumy - Marika Wojciechowska,
muzyka - Michał Kowalczyk,
ruch sceniczny - Jarosław Staniek,
przygotowanie wokalne Małgorzata Jaworska-Kaczmarek.
Obsada:
Anna Golonka, Sylwia Nowak, Jakub Grzybek,
Paweł Pawlik
13 kwietnia
Roman Lasocki
godz. 19:00
58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4
www.filharmonia-sudecka.pl
KO N C E R T
S YM F O N I C Z NY
biuro koncertowe: 74 842 28 93
dział audycji szkolnych i przedszkolnych:
74 842 64 09
O rk iest ra Sym fo ni c z na
Filh ar m o ni i S ud e c k i e j
sekretariat: 74 842 32 87
D y r yg e nt :
Ta d e u s z St ru g a ł a
S o lis t a :
Roman Lasocki
Dyrektor naczelny i artystyczny: Jerzy Kosek
(sk r z yp ce)
20 kwietnia
Pro g ra m :
H . M. G ó rec k i : Tr z y u t wo r y w
d awny m s t y l u
G . B acew i c z : V I I Ko n ce r t
s k r z y p cow y
R . Sh u m an n :
I V Sy m fo n i a d - m o l l
o p. 1 2 0
Tadeusz Strugała
27 kwietnia
KO N C ER T
S YMF O N IC Z NY
O rk ies tra Sy m fo nic z na
Fil harm o nii S u dec k iej
D y r yge nt:
Ste fa n Tsi a l i s
godz. 19:00
S ol i sta :
To ma sz Stra hl (w i o l o n c ze l a )
KONCERT K AME R AL NY
Pro g ram:
Tr i o „ Ste l l a Ar t i s
En s e m b l e” :
B arb ara Kle ewe i n ( w i o l o n czela)
K at ha r i na S c hwe i t l ( k l a r net )
An d rea s Te ufe l ( fo r tepi a n)
Pro g ra m :
L. van B e e thoven : Tr i o k l ar n etowe
B - d u r o p. 1 1
J. Bra hm s:
Tr i o k l ar n etowe
o p. 1 1 4
godz. 19:00
Tomasz Strahl
P. H i ndemi t h: M et amor foz y
s ymfoni c z ne
R . Wa gner:
Ws tęp i mi ł os na
ś mi erć I zoldy z
dramat u ” Tr i s t an i
I zolda”
A . D vořá k :
Koncer t
wi olonc zelow y
h- moll op. 104
„Zagrajmy to inaczej”
„Livingroom music”
Audycja muzyczna dla dzieci z cyklu „Gdzie
mieszkają dźwięki” odpowie na oytanie
na ile sposobów można zagrać tę samą
melodię.
To program zespołu Repercussion w ramach audycji dla starszych dzieci i młodzieży z cyklu „Klasyka dla młodych”. Zdominuje
ją rytm, a przedmioty codziennego użytku
zmienią się w pełnoprawne instrumenty.
9
WOK na nudę
• WOK zaperasza - przyjdź, zobacz
i zapisz się na jedno z wielu zajęć.
Jeszcze można dołączyć.
Warsztaty plastyczne
WOK Piaskowa Góra
Przygotowują na ASP. Zajęcia dla
młodzieży i dorosłych teoretyczne i
praktyczne z podziałem na uczestników
zaawansowanych i początkujących.
No name
WOK Piaskowa Góra
Taniec nowoczesny dla początkujących,
zajęcia dla dzieci 7 – 12 lat.
Pilates
WOK Piaskowa Góra
Ćwiczenia poprawiające sprawność
całego ciała i samopoczucie. Propozycja
dla dorosłych i młodzieży.
Pastelki i Pastele
WOK Piaskowa Góra
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4,5
– 6 lat oraz 7 – 12 lat.
Latino Dance
WOK Biały Kamień
Taniec łączący różne tańce
latynoamerykańskie, wykonywany
indywidualnie. Propozycja dla dorosłych.
Mini Mini
WOK Biały Kamień
Sekcja tańca dla najmłodszych dzieci w
wieku 3 - 6 lat. Zajęcia prowadzone są w
formie zabawy.
Taniec współczesny
WOK Biały Kamień
Zajęcia to kombinacja różnych technik
pracy z ciałem i tańca, adresowane do
osób powyżej 11 lat.
Warsztaty Fotograficzne
WOK Biały Kamień
Propozycja przeznaczona dla osób
od 15 lat. które chcą wgłębić się w
tajniki fotografii również podczas zajęć
plenerowych.
10
Gala artystyczna
• 14 kwietnia
Od godz. 10, WOK przy ul. Andersa 185
Nadany zostanie wówczas tytuł Artystycznej
Szkoły. Otrzyma ją placówka, która uzyska
największą liczbę punków podczas Otwartych Spotkań Artystycznych. OSA to propozycja dla uczniów szkół różnych szczebli,
którzy chcieli zaprezentować się podczas 5
turniejów (taneczny, plastyczny, muzyczny,
dziennikarsk, teatralny), składających się na
ten przegląd.
W tym samym dniu rozstrzygnięty zostanie
także Turniej Taneczny, ostatni w tym cyklu
OSY.
Kultura znów połączy
Wałbrzych i Hradec Kralove
Wehikuł czasu, gra miejska, szachy pogranicza, polsko – czeski plener malarski- to
nowe propozycje WOK.
Liliana Gronuś
Obrazy z guzików
• WOK Biały Kamień
• wernisaż: 12 kwietnia, godz. 18
58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 185
www.wok.walbrzych.pl
telefon 74 666 43 50
e-mail: [email protected]
58-309 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 65a
telefon 74 666 43 54
faks 74 666 43 55
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Jarosław Buzarewicz
Euro PrzeWAŁka 2012
• 18-19 maja
Tuż przed Euro 2012 WOK zaprasza na 14.
już Ogólnopolską Giełdę Kabaretową „PrzeWAŁka 2012”. Atrakcje zapewnione.
Również w Hradec Kralove odbędzie się
wiele imprez, m.in. festiwale jazzowy i folklorystyczny, z udziałem artystów z naszego
regionu. Na kilkudniowej wycieczce spotkają się polscy i czescy seniorzy. Dyrektorzy
WOK, Jarosław Buzarewicz i Adalbertinum,
Miroslav Franc podpisali porozumienie
o współpracy (na zdjęciu). Wszystko jest
dopięte na ostatni guzik.
Imprezy w Wałbrzychu rozpoczną się już
na przełomie czerwca i lipca, odbywać się
będą w sierpniu, we wrześniu i w listopadzie. Ich organizacja będzie kosztować
blisko 30 tys. euro, z czego blisko 25 tys.
euro stanowi dofinansowanie.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Festiwal Piosenki
Przedszkolnej
• 21 kwietnia - godz. 11
• WOK Biały Kamień
Na każdego uczestnika imprezy czeka upominek, a spośród najlepszych wokalistów
zostanie wyłonionych trzech równorzędnych laureatów. Festiwal jest kontynuacją
Konkursu Piosenki Przedszkolnej, organizowanego od ponad 30 lat.
Więcej informacji - zakładka konkursy na
stronie wok.walbrzych.pl.
11
Agencja Koncertowa WilMa
II Teatralna Bezsenność
z „Bohaterem Roku”
ul. Kasztelańska 88/5,
58-316 Wałbrzych,
tel. 0-607-67-23-97, 74 841-31-11,
email: [email protected]
• 13 kwietnia
Małgorzata Wiłkomirska
w programie:
zaprasza na koncerty edukacyjne
• godz. 18
„O dobru”
III próba generalna z udziałem 13 osób,
które pierwsze zakupiły bilet na spektakl
„Bohater Roku”.
Scena Kameralna
LEGENDY DOLNEGO ŚLĄSKA
W kwietniu przedstawimy legendę pt. „Wił,
Wawrzek i powódź”. Opowiada o tym, jak
ważna jest ludzka solidarność, umiejętność
przewidywania, rozsądek i pracowitość.
A także muzyka, która pomaga w robocie.
Przy okazji dzieci dowiedzą się jak żyli nasi
przodkowie na Dolnym Śląsku, jak dawniej
powstawały książki i skąd wzięła się nazwa
Głuszyca.
• godz. 19
„Bohater Roku”
projekcja filmu, reż. F. Falk
Amfiteatr
• godz. 21
Tsigunz Fanfara Avantura
koncert plenerowy eksperymentalnej
orkiestry dętej z Poznania
Amfiteatr
SPOTKANIA MUZYCZNE
Kolejne Spotkanie, noszące tytuł „Pod
pagodami” zostało poświęcone tańcom
Dalekiego Wschodu. Muzyka chińska
czy japońska dotarła do Europy bardzo
późno, a różne instrumenty, na których
ją wykonywano były całkowicie nieznane
europejskiej publiczności. Dopiero w XIX
wieku nieliczni kompozytorzy rosyjscy,
angielscy i francuscy zaczęli pisać utwory
o charakterze orientalnym, które można było
wykonać oczywiście na naszych europejskich
instrumentach. Powstały pierwsze opery,
operetki oraz dzieła symfoniczne, kameralne
i solistyczne. Ale aż do XX wieku trzeba
było czekać, aby pojawili się kompozytorzy
chińscy i japońscy, wykształceni zresztą w
Ameryce i Europie. Jeszcze później pojawiły
się tańce hinduskie czy indonezyjskie.
Na kwietniowych Spotkaniach uczniowie
będą mogli usłyszeć zarówno utwory
kompozytorów europejskich nawiązujące do
tańców Dalekiego Wschodu jak i oryginalne
tańce autorstwa kompozytorów z tak
odległych, egzotycznych krajów jak Chiny,
Japonia, Indie, Indonezja, Wietnam.
• godz. 22
„Bohater roku” - Pożegnanie z tytułem
spektakl w reż. P. Ratajczaka
Duża Scena
• godz. 22
„Wodzirej”
projekcja filmu, reż. F. Falk
Amfiteatr
• godz. 00
nocne zwiedzanie Teatru
Konkurs
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
(27 marca) Teatr Dramatyczny ogłosił konkurs. Jego celem jest stworzenie pełnego
fantazji, atrakcyjnego hasła promującego
ten wałbrzyski teatr. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji: www.teatr.walbrzych.pl
12
TEATR DRAMATYCZNY
IM. JERZEGO
SZANIAWSKIEGO
W WAŁBRZYCHU
Prem
14 kwie
58-300 Wałbrzych, pl. Teatralny 1
www.teatr.walbrzych.pl
iera
tnia - go
e-mail: [email protected]
centrala: 74 664 96 90 do 92
sekretariat: 74 664 96 93
faks: 74 664 96 94
biuro współpracy z publicznością: 74 664 96 95
dz. 19
„O do
bru”
Paweł D
em
irski
REPERT
Dyrektor: Danuta Marosz
Dyrektor artystyczny: Sebastian Majewski
UAR
Dzięki Bogu już czwartek
12.04 - godz. 17
„Śpioch”, reż. W. Allen
Bunkier
26.04 - godz. 17
Getz/Gilberto Stan Getz & Joao
Gilberto oraz Achados e Perdidos
Curumin - Świetlica
POŻEGNANIE Z
„BOHATEREM ROKU”
Ratajczak/Czapliński
• 15. 04 - godz. 20
Duża Scena
O DOBRU
Paweł Demirski
• 15. 04 - godz. 17 • 17, 27 i 28. 04 godz. 19 • 29. 04 - godz. 18
Scena Kameralna
ALEKSANDRA.
RZECZ O PIŁSUDSKIM
Sylwia Chutnik
• 20 i 21. 04 - godz. 19 • 22. 04 - godz. 18
Scena Kameralna
Z „Aleksandry...”. Fot. B. Sowa
KANAPA TEATRALNA
NIECH ŻYJE WOJNA
Paweł Demirski
• 24. 04 - godz. 19 • 25. 04 - godz. 18
Scena Kameralna
16 kwietnia - godz. 18
foyer
13
Pastisz polski, czyli wzloty i upadki
Koprodukcja Wydziału Aktorskiego wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie i Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu zaowocowała spektaklem parodystyczno-prześmiewczym.
„Świadectwa wzlotów upadku (…) Antka
Kochanka” to w pierwszym rzędzie parodia
teatru faktu, wszelkiej maści paradokumentów, słowem wszystkiego co żywi się tzw.
rzeczywistością. Autor, Sebastian Majewski,
wziąwszy na tapetę patrona zapomnianej
wałbrzyskiej ulicy wprowadza nas w świat
konfabulacji, iluzji, surrealizmu - byle dalej
od rzeczywistości. Bo tu nie idzie o prawdziwego Antka Kochanka, ale o szyderstwo
z historii, właściwego nam patetycznego
zadęcia.
Jest jeszcze inny podskórny wątek, o wiele
boleśniejszy. To wątek samotności bohatera, naznaczonego innością lub innością
obarczonego przez wrogów. Bo kto nam
nie pasuje jest przecież masonem, żydem
i gejem.
Trzeba zaznaczyć, że studenci wystawiający
spektakl dyplomowy popisali się licznymi
umiejętnościami, udowodnili, że potrafią
śpiewać, poruszać się dynamicznie w małej
przestrzeni, że rozumieją własny organizm
jako perfekcyjne narzędzie aktorskie. Mając
możliwość wygłaszania monologów,
14
które śmiało można porównać do muzycznych
improwizacji pokazali, że sprostają każdemu
zadaniu aktorskiemu. Mnie osobiście urzekła Sara
Celler - Jezierska, w której kreacji dostrzegłem
pastisz postaci granej przez Krystynę Jandę w
wajdowskich filmach „O człowieku z…”. Jej nazwisko warto zapamiętać. Znakomity był Adam
Wolańczyk, grający personifikację starego Antka.
A zapewniam - spektakl wcale nie był o patronie
wałbrzyskiej ulicy. Spytacie o czym, o kim?. Tego
dowiecie się Państwo ze spektaklu, bo warto
go obejrzeć, dla aktorstwa, muzyki, choreografii, reżyserii i wreszcie samej dramaturgicznej
intrygi. Tylko śmiejąc się pamiętajcie, z kogo się
śmiejecie.
Krzysztof Kobielec
Tekst - pilgrim/majewski, reżyseria – majewski, scenografia -howańska
muzyka - Juraszek, choreografia - soroka, asystent
reżysera - piotr mokrzycki
obsada:
Ewa Bobrowska, Sara Celler-Jezierska, Karolina Krawiec, Adam Mortas, Piotr Mokrzycki, Kamila Pieńkos,
Ewelina Ruckgaber, Piotr Rodak (studenci) oraz Adam
Wolańczyk – Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału
Aktorskiego wrocławskiej filii PWST w Krakowie.
Leon Maciej Matschay
WAŁBRZYSKA
GALERIA SZTUKI
BWA „ZAMEK KSIĄŻ”
Tajemnice przestrzeni
• wystawa malarstwa
• 3 marca - 6 maja
58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1
www.www.bwa.walbrzych.pl
e-mail: [email protected]
telefon: 74 665 62 62
Dyrektor: Alicja Młodecka
Pomóżmy przyrodzie
rozkwitnąć na wiosnę
Autor jest profesorem w Akademii
im. J. Długosza w Częstochowie. Uprawia
malarstwo, rzeźbę, grafikę i rysunek, łącząc
je w integralną całość. Pracuje cyklami,
realizując je zgodnie ze swoim motto prawdziwa twórczość artystyczna wymaga otwartości i wrażliwości na drugiego
człowieka oraz szczerości i uczciwości w
wyrażaniu przeżyć twórcy.
• wystawa pokonkursowa
• 30 marca - 20 czerwca
Artysta uczestniczył w wielu plenerach i
wystawach malarstwa współczesnego w
Polsce i za granicą.
Jest ona wynikiem ekologicznego konkursu plastycznego adresowanego do dzieci
i młodzieży. Jego sponsorem jest PGNiG
Gazownia Wałbrzyska.
15
[email protected] pod Atlantami
wrzesien
´ 2010
WYSTAWA
Seans Filmowy
Przyboś typograficznie
9
Seans pod Atlantami
Tomy poetyckie Juliana Przybosia z lat 1925 – 1
16. 04 - „Szwecja
– nordycki
skarb”w Galerii Książki (c
Władysława
Strzemińskiego
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00. T
Akademia
Młodych - godz. 11
Galeria pod Atlantami - godz. 17:30
12. 04 - „Rosenkrantz i Guildenstern
nie żyją” (reż. T. Stoppard)
IMPREZA PLENEROWA
24. 04 - „Życie
i twórczość
Edouarda
Festyn
Wielokulturowy
12
Maneta”pod patronatem Prezydenta Miasta Piotra Kru
26. 04 - „Synekdocha, Nowy Jork”
(reż. Ch. Kaufman)
Współorganizuje
Filia na Piaskowej
Górze - Biblioteka
godz. 16 pod Atlantami. Odb
w rynku od godz. 14.00
KONKURS
Dyskusyjny
Klub Młodych
Ogólnopolski
Konkurs
Warsztaty
15
na Recenzję Książki Mówione
„Stowarzyszenie
wędrujących dżinsów”
Upływa termin składania prac na konkurs ogło
programu „Zasłuchaj się w książce – nie tylko p
(reż. K. Kwapis)
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Nar
24. 04 - godz.
15 - na
Oddział
dziecięco -i www.pzn.org.pl
dostępny
www.atlanty.pl
Młodzieżowy
PRZYSTANEK ATLANTY
19.04 - godz. 11 - Akademia Młodych
Poradnia zdrowia - warsztaty multimedialne dla seniorów
17
Dyskusyjny Klub Książki
Kobieta na zakręcie A. Maruszeczko
23. 04 - godz. 15:30 - Filia na Podzamczu
Akademia Ludzi z Pasją
Biblioteka pod Atlantami zaprasza
25.04 - godz. 17:30
czytelnia czasopism (Rynek)
2
Zabytki techniki Dolnego Śląs
Wykład dra hab. Stanisława Januszewskiego w
Spotkanie
przy Książce
Atlantami o godz. 11.00 organizuje Pracownia
17. 04 - godz.
16POD
- Filia
na Piaskowej Górze
SEANS
ATLANTAMI
reż. Susanne
Bier
Elżbieta „Bracia”
Czyżewska. w
Rozmowa
o życiu i
23
Projekcję filmu w sali Galerii pod Atlantami o g
twórczości
aktorki filowej i teatralnej.
Oddział Zbiorów Audiowizualnych
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
autorskieJana Grzegorczyka
2Spotkanie
7 „Chaszcze”
Rozmowa o książce w Filii nr 11 (Podzamcze) o
Józef Wiłkomirski
- dyrygent, kompozytor,
PRZYSTANEK ATLANTY
Spotkanie z Ireną Olczak
publicysta
Dzieje
rezydencji
szlacheckich
twórczynią obrazów na szkle i nie28
21. 04 - godz.
15:30 - Filia naWałbrzycha
Podzamczu
w okolicach
do 19
konwencjonalnych fotografii.
Wykład dra Romualda M. Łuczyńskiego w sali G
Towarzyszy ono otwarciu wystawy
o godz. 11.00 organizuje Pracownia Regionalna
jej fotografii
SPOTKANIE AUTORSKIE
„Kolor, szczegół, zagadka”
O D 29
D Z I A ŁYEwa
B I BNowak
L I O T E–Kpisarka
I
i public
Autorka spotka się z czytelnikami w Filii nr 7 (P
o godz. 10.00 w ramach programu profilaktyki
problemowych „Znaleźć swoje miejsce”
ODDZIAŁ ZBIORÓW
AUDIOWIZUALNYCH
czynny: pon. - pt. 10 - 18
www.atlanty.pl
sob.
9 - 15
ODDZIAŁ ZBIORÓW
DLA NIEWIDOMYCH
czynny: pon.– pt. 10 - 16
ODDZIAŁ
ODDZIAŁ DLA
DLA NAJMŁODSZYCHWYSTAWA
DZIECI I MŁODZIEŻY
czynny: pon. - pt. 10 - 17Malarstwo
Krzysztofa
Jędrze
1 - 30
czynny: pon.
- pt. 10 - 18
Ekspozycja trwa przez cały miesiąc w Galerii po
sob.
915
czynnej
od
poniedziałku
do
piątku
w
godz. 10.0
WYPOŻYCZALNIA
GŁÓWNA
czynna: pon. - pt. 10 - 18
DZIAŁ INFORMACJI
sob. 9 - 15
NAUKOWEJ I CZYTELŃ
czytelnia naukowa,
PRACOWNIA
czytelnia czasopism
REGIONALNA
czynne: pon. - pt. 10 - 18
czynna: pon. - pt. 10 - 17
- sob. 9-15
PiMBP Biblioteka pod Atlantami – instytucja kultury gminy Wałbrzych, R
tel. 74 6649921, faks 74 6648705. Projekt koordynuje Renata Nowicka (
Patron medialny: Polska The Times. Gazeta Wrocławska
Druk DZG „Unipap”. Proj. typograf. C. Kasiborski
16
POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Galeria Książki
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
www.atlanty.walbrzych.pl
telefon: 74 664 99 21
fax: 74 664 87 05
e-mail: [email protected]
dyrektor: Renata Nowicka
Bernadetta Nowak
Obraz dźwiękiem
malowany
• 12 – 30 kwietnia
• wernisaż: 12. 04 - godz. 12
Wystawa dla widzących i niewidzących.
Malarstwo autorki pokazanezostanie z
audiodeskrypcją. . Ekspozycja zorganizowana we współpracy z Fundacją na rzecz
Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”.
ntami
Galeria pod Atla
BZ WBK Press Foto2012
• 13 kwietnia - 4 mają
• wernisaż: 13. 04 - godz. 17
To ogólnopolskia pokonkursowa wystawa fotografii reportażowej, organizowanej przez Bank Zachodni WBK
pod patronatem medialnym dziennika
„Rzeczpospolita”.
Wałbrzych wielokulturowy
Dni Kultury Szwedzkiej
• 17 kwietnia
Ich program obejmuje: prezentacje, prelekcje, wykłady i wystawy.
Same Dni Kultury Szwedzkiej trwają jeden
dzień, ale kwietniowe spotkania organizowane przez Akademię Młodych odbywać
się będą pod hasłem „Szwecja”.
17
Jerzy Plesner
PRZEDSIĘBIORSTWO
„ZAMEK KSIĄŻ”
Sudeckie fascynacje
W WAŁBRZYCHU Sp. z o.o.
• do 13 kwietnia
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
www.ksiaz.walbrzych.pl
[email protected]
centrala: +48 74 66 43 800
prezes: Krzysztof Urbański
Maria Gostylla Pachucka
Tkaniny, akwarele,
rysunki
Wystawa przedstawia cykle akwarel,
powstałych w różnych latach. Ich tematyka obejmuje zamek Książ wraz z parkiem
zamkowym i kompleksem Stada, a także
inne motywy sudeckie, głównie z otoczenia
Wałbrzycha i rejonu Gór Stołowych. Obrazy
są wynikiem fascynacji autora Książem i
Sudetami.
• 19 kwietnia - 17 maja
Maria Gostylla-Pachucka artystka niemal wszechstronna.
Uprawia malarstwo akwarelowe,
rysunek i tkaninę artystyczną.
Jest także muzykiem i nauczycielem gry na fortepianie, co
jest jej drugim zawodem. Na
wystawie zaprezentuje tkaniny,
akwarele (krajobrazy, kwiaty)
i rysunki. Wszystkie przepojone ciepłem, kolorem i kobiecą
wrażliwością.
Momenty królewskie w
Keukenhof
• wystawa fotograficzna
• 1 kwietnia - 20 maja
Holenderskie Keukenhof to największy
ogród, zachwycający wiosną (do 20.05)
milionami tulipanów, hiacyntów, żonkili,
narcyzów. Od kilku lat wystawy mają temat
przewodni. W 2012 r. jest nim „Polska – Sercem Europy”. Jedną z atrakcji jest ogromny
portret z kwiatów Chopina. Są tam ekspozycje: Romantyka Chopina, Zadziwiająca Polska, Percepcja Kopernika, Duch Solidarności.
W Keukenhof jest też prezentowana na
dwóch planszach wałbrzyska atrakcja zamek Książ.
18
Zostały rzeczy, pamięć, żal...
MUZEUM
GROSS-ROSEN
• od 14 marca
• budynek dawnej tkalni
58-152 Goczałków ul. Ofiar Gross-Rosen 26
Rogoźnica
www.gross-rosen.eu
Prezentuje zabytki materialne, pozyskane
podczas wykonywania wszystkich prac
ziemnych związanych z realizacja tego projektu. Ukazuje powiązanie pokazywanych
artefaktów z codziennym życiem więźniów
i funkcjonowaniem obozu.
Przywrócić pamięć –
materialne znaki historii
• od lutego
Wystawa mieści się w zrekonstruowanym
baraku węźniarskim (projekt „Kamienne
Piekło KL Gross-Rosen I) i pokazuje część
przygotowawczą i projekt odtworzenia w
tym miejscu sztuby więźniarskiej.
telefon: 74 855 90 07 fax: 74 664 87 05
e-mail: [email protected]
Dyrekcja i pracownie naukowo-badawcze
58-304 Wałbrzych ul. Szarych Szeregów 9
telefon: 74 846 45 66
74 842 15 80
tel./fax: 74 842 15 94
Dyrektor: Janusz Barszcz
Kobiety w Powstaniu
Warszawskim
• 1 marca – 30 maja
Wystawa opowiada o udziale kobiet w
walce zbrojnej w czasie II wojny światowej,
historii ich trudnych wyborów, odwagi,
poświęcenia i patriotyzmu. Kolejne odsłony
pokazują losy 27 uczestniczek Powstania
Warszawskiego – kobiet i dziewcząt. Jedna
z nich, Krystyna Krahelska, była autorką
znanej piosenki powstańczej „Hej, chłopcy,
bagnet na broń”, a jej twarz uwieczniona
została w rysach stołecznej Syrenki.
Organizator ekspozycji - Muzeum Niepodległości w Warszawie.
19
OŚRODEK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
„PODZAMCZE”
58-314 Wałbrzych, Al. Podwale 1
www.smpodzamcze.com.pl/osk
tel. 74 66 56 982
e-mail: [email protected]
Kierownik: Włodzimierz Palusko
Wałbrzyski
Klub Wędrowców
przy Oddziale PTTK
Ziemi Wałbrzyskiej
i jego prezes
Stanisław Tomkowiak
zapraszają na wycieczki
www.wkw.plfotoart.com
e-mail: [email protected] | tel: 074 842 40 52
ul. Konopnickiej 19, 58-309 Wałbrzych
WAŁBRZYSKI KLUB DYSKUSYJNY
Ośrodek Społeczno - Kulturalny
16 kwietnia - od godz. 17
14 kwietnia BROUMOV - OLIVETIN
Zbiórka: godz. 7:45, OSiR
wycieczka przeniesiona z 12. 02
OSIEDLOWE ROZGRYWKI PIŁKARSKIE
boisko przy ul. Grodzkiej
rozpoczęcie - II połowa kwietnia
GIEŁDA I SPOTKANIE KOLEKCJONERÓW
oraz Akcja Cytelnicza WYMIEŃ SIĘ KSIĄŻKAMI
Ośrodek Społeczno - Kulturalny
24 kwietnia - od godz. 16
15 kwietnia WZGÓRZA WŁODZICKIE
- cześć płn.
Zbiórka: godz. 8:45, dworzec PKP Wałbrzych
Główny
odjazd pociągu - godz. 9:14 do Głuszycy Górnej
Trasa: Głuszyca Górna - Wyrębina - Świerki Nowa Ruda
Prowadzący: T. Koguciuk , T. Koguciuk
trasa łatwa – długa
22 kwietnia WZGÓRZA WŁODZICKIE
- cześć płd.
Zbiórk: godz. 8:45, dworzec PKP Wałbrzych
Główny
odjazd pociągu - godz. 9:14 do Nowej Rudy
Trasa: Nowa Ruda - Góra Św. Anny – Słupic –
Bożków - Gorzuchów
Prowadzący: T. Koguciuk , T. Koguciuk
trasa łatwa - długa
29 kwietnia TRASA E3
kontynuacja
Zbiórka: godz. 6:45, OSiR Wałbrzych
odjazd - godz.7.00
Trasa: Trzcińsko – Szwajcarka – Starościńskie
Skały – Wołek – Przełęcz pod Bielcem - Skalnik Czarnów „Czartak”
zapisy u skarbnika - Stanisławy Michalak
Koszt przejazdu 20 zł (dla członków WKW 15 zł do dnia 15. 04)
Prowadzący: W. Świętochowski; S. Tomkowiak
trasa bardzo trudna – długa
Zajęcia stałe
Ośrodek Społeczno-Kulturalny
aerobik dla pań
środy - godz. 18 - 19
pilates dla pań
poniedziałki - godz. 18 - 19
kurs komputrerowy
wg zapisów
20
12
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Galeria Książki – otwarcie wystawy
malarstwa B. Nowak „Obraz dźwiękiem
malowany”
Seans pod Atlantami
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Otwarcie wystawy L. Gronuś „Obrazy z
guzików”
TEATR DRAMATYCZNY
Z cyklu „Dzięki Bogu już czwartek”
Kalendarium
15
TEATR LALKI I AKTORA
„Alicja w Krainie Czarów”
TEATR DRAMATYCZNY
Pożegnanie z „Bohaterem Roku”
WĘDROWANIE Z WKW
13
16
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
Otwarcie wystawy „Tytus –
najsłynniejszy harcerz Rzeczypospolitej,
czyli historia Tytusa, Romka i A’Tomka”,
prezentowanej gościnnie w Galerii Na
Piętrze
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
Otwarcie stałej wystawy „Struktura
i architektura postindustrialne.
Dziedzictwo Górnego Śląska”
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert symfoniczny
OSK NA PODZAMCZU
Wałbrzyski Klub Dyskusyjny
TEATR DRAMATYCZNY
2 Teatralna Bezsenność z „Bohaterem
Roku”
TEATR DRAMATYCZNY
Kanapa Teatralna
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Galeria pod Atlantami – otwarcie
ogólnopolskiej wystawy fotografii
„BZ WBK Press Foto 2012”
14
TEATR DRAMATYCZNY
Premiera - „O dobru”
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
OSA: gala artystyczna
WĘDROWANIE Z WKW
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Seans filmowy
17
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dni Kultury Szwedzkiej
Spotkanie przy książce
TEATR DRAMATYCZNY
„O dobru”
19
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Poradnia zdrowia - warsztaty dla
seniorów
21
20
OSK NA PODZAMCZU
Giełda i spotkanie kolekcjonerów oraz
akcja Wymień się książkami
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert symfoniczny
TEATR DRAMATYCZNY
„Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim”
25
21
TEATR LALKI I AKTORA
Prapremiera - „Bajka o rozczarowanym
Rumaku Romualdzie”
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Akademia ludzi z pasją
TEATR DRAMATYCZNY
„Niech żyje wojna”
26
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Seans pod Atlantami
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie autorskie
TEATR DRAMATYCZNY
Z cyklu „Dzięki Bogu już czwartek”
TEATR DRAMATYCZNY
„Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim”
27
22
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert kameralny
TEATR LALKI I AKTORA
„Bajka o rozczarowanym Rumaku
Romualdzie”
TEATR DRAMATYCZNY
„O dobru”
TEATR DRAMATYCZNY
„Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim”
28
WĘDROWANIE Z WKW
TEATR DRAMATYCZNY
„O dobru”
23
29
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Książki
24
TEATR LALKI I AKTORA
„Bajka o rozczarowanym Rumaku
Romualdzie”
TEATR DRAMATYCZNY
„Niech żyje wojna”
TEATR DRAMATYCZNY
„O dobru”
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Młodych
Seans filmowy
WĘDROWANIE Z WKW
22
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
„WAŁBRZYCH”
58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 185
www.zpit.pl
tel. 74 666 42 60
tel./faks 74 848 15 25
email: [email protected]
[email protected]
Dyrektor: Arkadiusz Simm
Galeria „Na piętrze”
58-300 Wałbrzych, Rynek 22
tel./fax: 74 842 63 77
„Tytus - najsłynniejszy harcerz
Rzeczypospolitej, czyli historia
Tytusa, Romka i A’Tomka”
13 kwietnia - 13 maja
Art Cafe Pod Pretekstem
wystawa zorganizowana przez
Muzeum w Wałbrzychu
Wałbrzych Rycerska 1 do 10 maja
OGÓLNOPOLSKI TEATR
WILLIAM-ES
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych
www.teatrwilliam-es.com
Tel.: 603 532 360,
697 634 978
[email protected]
„Odwiedzając czarownice”
marcowa prapremiera
23
Prezentacje:
fotografia
Instytut Fotografii
„Otwarcie”
26 lutego w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA
„Zamek Książ”, w korytarzowych przestrzeniach otworzyliśmy wystawę fotografii
„Otwarcie”.
Stanowiła ona podsumowaniem wspólnej,
czteromiesięcznej pracy piątki twórców
rodem z Wałbrzycha. Anna Wawrzyniak,
Rafał Cechnicki, Łukasz Stabrowski, Norbert
Wawrzyniak oraz Paweł Sokołowski byli autorami tej ekspozycji. Prezentowane prace
były autorską refleksją o nas i otaczającą
nas rzeczywistości..Tematem przewodnim
wystawy było hasło: „To, co jest mi najbliższe”, a zestawy odnosiły się do postawionego problemu. Stylistyka wypowiedzi była
różna, w zależności od preferowanego stylu
fotografii. Podkreślić jednak należy bardzo
wysoki poziom estetyczny prac.
Spotykaliśmy się na warsztatach raz w tygodniu. Przyjrzeliśmy się początkom powstania fenomenu fotografii, prześledziliśmy
kilka ważnych życiorysów, dyskutowaliśmy
24
o stylach i trendach fotografii artystycznej. Zagłębiliśmy się w ciszę historii, by
wynurzyć się, we współczesności ogarniętej
szałem cyfrowej rejestracji obrazu. Pracowaliśmy nad materiałem fotograficznym,
poszerzając poznanie medium. Były zadania
praktyczne, zabawa i intensywna praca
własna.
Instytut Fotografii „Otwarcie” jest zalążkiem
profesjonalnego, wyspecjalizowanego
kursu, zajmującego się głównie fotografią
artystyczną, którego założycielami jesteśmy razem z Katarzyną Karczmarz. Mamy
nadzieję, że nasze doświadczenia i miłość
do fotografii będziemy mogli przekazywać
innym mieszkającym w Wałbrzychu fascynatom. Pierwsza edycja za nami, pierwsza
wystawa za nami. Czas na zebranie doświadczeń i... kontynuowanie dzieła.
Pawel Sokolowski
Maluje obrazy, które niosą radość odbiorcy. Sceny rodzajowe, akty kobiece
pełne są żywych kolorów. Postaci
umieszczone są raz we wnętrzu, czy
w pejzażu miejskim, innym razem
w nieokreślonej przestrzeni. Pracuje
szpachlą lub pędzlem, pozostawiając
fakturę farby na płótnie. Tematy czerpie z otoczenia, ale również z gazet,
inspirację stanowią zamieszczane w
nich ciekawe fotografie.
Grażyna Lelito-Dąbrowa
- Moja twórczość jest antidotum na
stres, przemijanie. Malarstwo popchnęło mnie do całkowitej zmiany życia
zawodowego. Dzisiaj moja profesja
związana jest ze sztuką. Malowałam od
dziecka, a malarstwo zawsze było moją
wielką pasją. Wybrałam jednak inną
drogę, ukończyłam studia prawnicze,
prowadziłam działalność gospodarczą. Cały czas marzyłam o tym, aby
malować. Rozpoczęłam uprawiać
twórczość mając 48 lat. Przebywałam
na wakacjach u koleżanki w Holandii,
tam odwiedziłyśmy żonę burmistrza z
Laangraf, Polkę z pochodzenia - panią
Bożenę. Ta osoba mnie przekonała,
zainspirowała swoją postawą, bo
rozpoczęła studia w Akademii Sztuk
Pięknych, mając już ukończone 40
lat. Zachęciła mnie do malowania,
obdarowując kompletem pasteli i
stosownym papierem. Po powrocie do
Polski wiedziałam, że muszę malować,
a otrzymane pastele mam do dzisiaj.
Zapisałam się na zajęcia do pana Kazimierza Starościaka i pod jego profesjonalnym okiem rozwijam warsztat. Już
od 8 lat prowadzi mnie artystycznie i
dokonuje korekt moich prac. Zaczęłam
od malowania obrazów realistycznych,
dzisiaj przetwarzam rzeczywistość,
jest ona tylko inspiracją do tworzenia
własnych kompozycji - powiedziała
malarka.
Prezentacje:
plastyka
Marzena Prokopowicz-Sawicka
25
Poznajemy Wałbrzych
Ulica C
hrobreg
o dawn
iej
Spacerując ulicami naszego miasta
często nie zdajemy sobie sprawy jak
bardzo prawdziwe jest stwierdzenie, że
Wałbrzych „na węglu stoi”. Przykładem
prawdziwości tego stwierdzenia może
być ul. Chrobrego. Ongiś był to teren
kopalni Tiefbau, należącej do rodziny
Hochbergów. Szyby tej kopalni znajdowały się się na terenie dzisiejszego
Śródmieścia. Wśród ich były dwa leżace
blisko siebie Konrad i Graf Schweinitz unieruchomione w 1879 r. Po zakoczeniu
wydobycia budynki te adaptowano na
inne cele. Na początku XX w. obiekty szybowe szybu Konrad stały się piekarnią,
maszynownia - szynkiem, później restauracją. Natomiast cechownia z charakterystyczną wieżyczką (ongiś sygnaturka)
została budynkiem mieszkalnym. Po
drugiej stronie ul. Chrobrego, w pobliżu
dzisiejszej ul. Szpitalnej, stał szyb Graf
Schweinitz, którego budynki wyburzono
w 1936 r. Oba szyby łączył wiadukt (usunięty wkrótce po zakończeniu wydobycia), na którym umieszczono kolejkę
łańcuchową. Służyła ona do transportu
urobku na platformę przeładunkową,
zlokalizowaną przy szybie Konrada. W
pobliżu szybu znajdował się towarowy
dworzec kolejowy – nieistniejący już dziś
Wałbrzych Dolny. Do końca lat 90-tych
XIX w. szyb Konrada - który znalazł się
potem pod bufetem szynku - pełnił rolę
magazynu drewna. Obecnie na terenie dawnego szybu Konrada (pod nr 14) znajduje się
warsztat samochodowy i kilkanaście firm.
Między dawnymi szybami znajdował się jeszcze jeden budynek związany z górnictwem –
tzw. willa Schultego (obecnie budynek pod
nr 13). Jej właściciel był generalnycm dyrektorem kopalń wałbrzyskich, należących do
księcia pszczyńskiego. Wśród wałbrzyszan
znany był przede wszystkim dzięki działaniom społecznym i charytatywnym. Schulte
wraz z księżną Daisy opracował i wprowadził
program łączacy edukację z przygotowaniem
do zawodu i opieką medyczną, pozwalając
na włączenie niepełnosprawnych do rodziny i
społeczeństwa. Zasady, które wówczas wprowadzał stały się później powszechnie obowiązujące. Wprowadził on także w Wałbrzychu
pionierski „projekt mleczny”. Dzięki niemu w
ciągu roku powstała sieć „stacji mlecznych”,
w których matki za darmo otrzymywały dla
dzieci pasteryzowane mleko.
Kazimierz Jankowski
tekst i stare widokówki
Restauracja Konrad Schacht
26
Wydarzyło się
Rockowe małżeństwo
Jubileusz Kazimierza Starościaka
Ten znany i ceniony wałbrzyski artysta plastyk
obchodził 80 urodziny. Z tej wyjątkowej
okazji sympatycy i uczniowie artysty – grupa
MalAmat przygotowała mistrzowie wspaniałą
uroczystość w Galerii Ogród Sztuki w Szczawnie – Zdroju. - Dla nas ważne jest otoczenie,
w jakim się spotykamy. Dzięki pięknu i radości
ludzie sztuki dłużej żyją – stwierdził jubilat.
fot. K. Kołowicz
Upamiętniony został historyczny fakt zawarcia
związku małżeńskiego w Wałbrzychu przez
Mirę Kubasińską i Tadeusza Nalepę, założycieli
legendarnego zespołu „Breakout”. Romantyczne chwile miały miejsce 9 stycznia 1964 r. 48
lat później przed wejściem do Urzędu Stanu
Cywilnego przy ul. Matejki pojawiła się tablica,
przypominająca ten doniosły dla miłośników
rocka fakt. Przy dźwiękach kultowej piosenki
„Kiedy byłem małym chłopcem, hej”, tablicę
odsłonili syn słynnej pary, Piotr Nalepa i wiceprezydent Wałbrzycha, Zygmunt Nowaczyk.
To, że początkujący wówczas, rockowi muzycy
wzięli ślub w Wałbrzychu, wyszperał znany
animator życia muzycznego, Leszek Grodziński . Wspólnie z Marcinem Kuleszo z Parku
Wielokulturowego Stara Kopalnia, postanowili
udokumentować ten fakt pamiątkową tablicą.
Leszek Grodziński jest także fundatorem tablicy. Autor jej projektu to Bartosz Szczepański.
Tego samego dnia w sali koncertowej WOK,
na tej samej scenie, na której czterdzieści lat
temu występowali jego rodzice - Piotr Nalepa
z zespołem hipnotyzował publiczność.
Kazimierz Starościak jest nie tylko znakomitym
malarzem. Od 50 lat artysta prowadzi amatorskie grupy plastyczne, dawniej w GDK, teraz w
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, właśnie grupę
MalAmat. Mówi, że przekazywanie tajników
pracy twórczej jest jego przeznaczeniem, że
dobrze czuje się ze swoimi uczniami, a oni z
nim. Tworzą też zaprzyjaźnione grono.
Dołączamy się do życzeń i gratulacj.
E.G.
100 tysięcy na Festiwal
Miało nie być dofinansowania z Ministerstwa
Kultury, ale starania m.in. prezydenta R. Szełemeja przyniosły znakomity skutek w postaci
dotacji 100 tys. zł, większej niż w latach ubiegłych. Dzięki niej IX Międzynarodowy Festiwal
Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy
będzie miał wzbogaconą formułę i jego koncerty odbędą się również w wałbrzyskim Śród-
mieściu. Potrwa od 18 do 26 sierpnia, a jego
repertuar muzyczny obejmie nieznane utwory
(nawet bardzo znanych kompozytorów). Będą
(jak i poprzednio) prezentacje aktorskie, nie
zabraknie i innych atrakcji. Dodajmy, że po raz
pierwszy wałbrzyski festiwal muzyczny znalazł
się w wydawnictwie Narodowego Centrum
Kultury, zapowiadającym najciekawsze zdarzenia kulturalne w Polsce.
27
Kryształy i Kamienie
Marcowa gala w Teatrze Zdrojowym zakończyła
plebiscyt Kryształy i Kamienie, organizowany
przez tygodnik „30 minut” i Forum Aktywności
Lokalnej, Statuetkami Krysztaów i w niektórych
kategoriach czekami na 2 tys. zł uhonorowano
osobowości życia kulturalnego, społecznego i
politycznego w regionie wałbrzyskim i świdnickim za 2011 r., statuetką Kamienia – największą
porażkę roku.
Kryształ Kulturalny i 2 000 zł otrzymała Edyta
Nawrocka. Ta młoda wałbrzyszanka wiele lat
pracowała konsekwentnie, by zaistnieć na rynku
muzycznym kraju. Odniosła sukcesy, m.in. w 2011
r. jej teledysk „See More” znalazł się na 5 pozycji
wśród 10 najchętniej oglądanych teledysków
portalu onet.pl.Gratulujemy!.
Dodajmy, że w tej samej kategorii nominowane
zostały również – prapremiera polska sztuki „Ox
und Esel/ Wół i osioł” w Teatrze Lalki i Aktora
w Wałbrzychu, XIX Międzynarodowy Festiwal
Teatrów ulicznych w Jedlinie-Zdroju, Wałbrzyski
Informator Kulturalny i uruchomienie Małej Sceny wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora.
Daisy symbolem Wałbrzycha
Podpisanie aktu założycielskiego, wykłady o
dziedzictwie rodziny Hochbergów w Wałbrzychu
i okolicach, koncerty kwartetu smyczkowego z
występem rapera oraz chóru Freundschaft zainaugurowały działalność Fundacji Księżnej Daisy
von Pless. Jej pomysłodawcami są wałbrzyscy
dziennikarze, Mateusz Mykytyszyn (obecnie prezes fundacji) oraz Michał Wyszowski. Celami fundacji są: promocja regionu, wspieranie lokalnej
tożsamość, integracja mieszkańców wokół idei,
reprezentowanych przez księżną Daisy, a także
utworzenie jej muzeum w willi przy ul. Moniuszki, w której spędziła ostatnie lata życia i zmarła.
Cienie i blaski
Zespół Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu jest
rozczarowany zachowaniem organizatorów
Festiwalu Teatrów Lalkowych EUROFEST w
Słupsku. Byli zaproszeni do udziału z „Calineczką”,
ale nie pojechali, bo dyrektorka teatru w Słupsku
„Odwiedzając czarownice”
Teatr „William-Es” i Wydawnictwo Dreams
zaprosili do zamku Książ na sztukę „Odwiedzając
czarownice”. Powstała ona na podstawie książki
dla dzieci (nagroda Związku Literatów Polskich za
najlepszy debiut prozatorski w 2004 r.) autorstwa
Lidii Miś. Reżyserem przedstawienia i twórcą
scenariusza jest Robert Delegiewicz, muzykę
przygotował Marek Banaszczyk, scenografię Andrzej Prokop. Ten prapremierowany spektakl
to dziesiąta realizacja Bajkowej Sceny Teatru William-Es i połączony był ze spotkaniem z autorką
książki oraz kiermaszem ksiązek Wydawnictwa
Dreams. Ta magiczna opowieść o czarodziejskiej
podróży 8-letniej zobaczyć będzie można podczas majowego Festiwalu Kwiatów i Sztuki.
Drugi w Wałbrzychu
Paweł Sokołowski, artysta fotograf (kolumna
autorska i recenzje z zakresu fotografii w WIK)
został niedawno członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego wprowadzającymi byli
Katarzyna Karczmarz i Jakub Byrczek. Droga do
członkowstwa była długa i pełna szczegółowych
procedur. W ten sposób mamy w Wałbrzychu
drugiego członka tego wymagającego Związku.
Pierwszym jest Andrzej Ślusarczyk.
Wspólne imprezy
Organizatorzy Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej zainaugurowali w zamku Książ
kolejny rok wspólnych imprez. Będą to plenery
artystyczne, wystawy, odczyty, prelekcje i konferencje naukowe, organizowane w wielu różnych
miejscach po obu stronach granicy. Szczegółowe
informacje na temat poszczególnych wydarzeń
można znaleźć na stronie internetowej Dni.
skreśliła Wałbrzych z programu, bez uzgodnienia z komisją kwalifikacyjną. Pozostał niesmak i
skandal na całą Polskę. Jednak wałbrzyskie „Lalki”
nie mają czasu na rozdzieranie szat, bo już się
szykują na kolejny festiwal, tym razem w Serbii.
Przegląd jest zaplanowany na maj.
Opracowanie: szela
28
Zdobywczyni Kryształu Kulturalnego - Edyta Nawrocka oraz
Arkadiusz Czocher - gospodarz wieczoru podczas gali plebiscytu Kryształy i Kamienie
Inauguracja działalność Fundacji Księżnej Daisy von Pless w
zamku Książ. Od lewej: Barbara Obelinda, Magdalena Woch
i Mateusz Mykytyszyn (wiceprezes i prezes fundacji) oraz
Michał Wyszowski
Wydarzył
o się
Prapremiera polska sztuki „Odwiedzając czarownice”, wystawionej przez Teatr William-Es w zamku Książ
Dyrektor Z. Prażmowski z Lalek czyta niemiłą
wiadomość związaną z EUROFESTEM w Słupsku
Rozpoczęcie dorocznych Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej w zamku Książ
Zabytkowy Dworzec Wałbrzych Miasto po remoncie
fot. Barbara Szeligowska
fot. Kazimierz Masiuk
Druga młodość
Starej Kopalni

Podobne dokumenty