Zwycięstwo PiS - Gazeta Starachowicka

Komentarze

Transkrypt

Zwycięstwo PiS - Gazeta Starachowicka
18. 11. 2014 r.
Światowy sukces starachowiczanki - str.
Nr 47 (1170) CENA 2,50 zł
11
(w tym 8% VAT)
Nr indeksu 359-467
Rok XXIII
NR ISSN 1232-2431
Starachowicka
BODZENTYN BRODY IŁŻA MIRZEC PAWŁÓW WĄCHOCK NOWA SŁUPIA
Zwycięstwo PiS Trudno będzie im rządzić
II tura prezydencka pewna
Wielka przegrana
Platformy
Prawo i Sprawiedliwość ma najwięcej reprezentantów w Radzie Miejskiej. Tak wybrali 16 listopada starachowiczanie. W większości są to nowi
mandatariusze. Wielką przegraną w tym głosowaniu jest Lidia Dziura - przewodnicząca Rady
w minionej kadencji.
Str.
5
Nie ma rozstrzygnięcia w wyborach prezydenta miasta. Ze
wstępnych wyników Komisji Wyborczej wynika, że szefa miasta
wybierzemy dopiero za dwa tygodnie. Będą startować liderzy
niedzielnych wyborów: Sylwester Kwiecień i Marek Materek.
Reszta kandydujących wypadła
z gry?
Sylwester Kwiecień liderem prezydenckich wyborów
Każdy z nich będzie miał
trudny czas w tej kadencji,
bo w Radzie Miejskiej sami
przeciwnicy...
Str.
Marek Materek ma powody do satysfakcji. Zdobył II miejsce
i za dwa tygodnie zmierzy się z kandydatem SLD
Potrącił
kobietę
i uciekł
Niestety, Lidia Dziura nie zdobyła mandatu w Radzie Miejskiej
W powiecie
wygrało PSL?
Są zmiany
w radzie
Str.
7
Potrącona przez auto, pozostawiona sama sobie, szuka sprawiedliwości. Pani Elżbieta ze Starachowic prosi o pomoc w odnalezieniu kierowcy,
który w Dzień Wszystkich Świętych potrącił ją przy Statoilu.
Pani Elżbieta z trudem patrzy na swoje szwy.
Przez rany na głowie, musiano jej zgolić
częściowo włosy
Sama szuka
sprawiedliwości
Str.
4
5
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
2
W trosce
o bezpieczeństwo
O częstszą kontrolę prędkości
kierowców poruszających się ulicami Zgodną i Boczną wnioskował na ostatniej w kadencji sesji
Rady Miejskiej Robert Sowula.
NR 47 (1170)
Dostarczyciele lekceważą swoje obowiązki
Korespondencja trafia
do... kałuż
W przęśle od ogrodzenia, kałuży pod skrzynką, albo na trawie - w takich miejscach „odbierała”
przesyłki mieszkająca w Wąchocku Danuta Promińska. Tak było nawet z korespondencją
Zdaniem radnego, ustawienie
w okolicach tych tras fotoradaru, z... banku. O problemie pisaliśmy wielokrotnie, informowani także przez starachowiczan.
jakim dysponuje starachowicka
Straż Miejska, po części rozwiązałoby problem, który jest poważny,
bo doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków.
Zasadność wniosku radnego Sowuli potwierdził komendant Straży
Miejskiej Waldemar Jakubowski.
Powiedział GAZECIE, że jakiś czas
temu do komendy wpłynęło pismo
od mieszkańców ul. Zgodnej interweniujących w tej samej sprawie.
Strażnicy od zarządcy terenu dostali zgodę na ustawienie tam fotoradaru i często kontrolują prędkość,
szczególnie w dni, kiedy ruch pieszych jest natężony. W związku
z prośbą radnego W. Jakubowski
obiecał też zwiększenie częstotliwości działań.
- Aby było bezpiecznie na naszych drogach, potrzeba więcej ludzi zdrowo myślących, którzy nie
ulegając medialnej nagonce czy
też próbując zbić „kapitał polityczny”, spojrzą realnie na problem i dostrzegą jego istotę. Populistyczne
jęki „piratów drogowych” nie powinny wpływać na ludzi odpowiedzialnych za stanowienie i kształtowanie prawa, bo ono ma chronić ludzi przed bezprawnym działaniem sprawców, a nie drogowych
„zabójców” przed konsekwencjami. Wspólnie z prezydentem jasno
określiliśmy zadanie naszego fotoradaru - ma pomóc mieszkańcom
miasta, zgłaszającym się do nas
z problemem „pirackich wyczynów”
na starachowickich drogach. Nie po
to, „by nabijać kasę” lecz by konsekwentnymi działaniami wyeliminować „pseudomistrzów” kierownicy, mających za nic przepisy ruchu
drogowego. Kto jeździ prawidłowo
nie musi obawiać się naszego fotoradaru - zapewnił W. Jakubowski.
(Kas)
Kartka świąteczna zaadresowana do sąsiada, list, który dotarł do nas po kilku miesiącach,
zniszczona paczka - pocztowe
pomyłki zdarzały się zawsze.
Ale firmie „InPost”, która obsługuje coraz więcej przesyłek, zdecydowanie za często, co potwierdzają mieszkańcy. Ostatnio napisała do nas Danuta Promińska
z Wąchocka, której bankowa korespondencja, zawierająca jej dane osobowe oraz wyciągi z konta, trafiała w coraz to dziwniejsze miejsca. Zamiast do skrzynki pocztowej przy ulicy Torowej
8 w Wąchocku, gdzie mieszka,
znalazła się w kratce ogrodzenia
pod numerem 40, przy budynku
przeznaczonym do generalnego
remontu.
- Dobrze, że jego właściciel
zabrał zmoczoną i zgniecioną
przesyłkę i w ramach sąsiedzkiej uprzejmości dostarczył ją do
mnie - opowiadała mieszkanka.
Wcześniej znalazła inną w bajorku wody przy ogrodzeniu, pod
skrzynką pocztową przy posesji.
Innym razem zamiast do sklepu
przy ulicy Kolejowej, list trafił na...
trawę za płotem sklepu.
- 31 października doręczycielka przekazała list i przesyłkę
bankową w ręce przechodnia, by
podał ją do klasztoru - opowiadała nam pani Danuta, sugerując, że takie doręczanie przesyłek powinno podlegać karze.
. O komentarz poprosiliśmy firmę InPost, która zapewniła GAZETĘ, że podjęła wszelkie możliwe działania, aby wyjaśnić tę sytuację. Jednak z uwagi na brak
numerów przesyłek, które znajdowały się na kopertach, przesłanych do banku wraz z reklamacją przez panią Danutę, pracownicy nie byli w stanie zweryfikować losów jej korespondencji, a co za tym idzie doszukać
się również nieprawidłowości jej
doręczenia. W najbliższym czasie mają zweryfikować, czy adresat posiada odpowiednią skrzynkę odbiorczą (jest to obowiązek
ustawowy), gdyż właśnie jej brak
- jak tłumaczono nam w Dziale
Obsługi Klienta InPost - może
być przyczyną nieskutecznej realizacji doręczeń.
- Pracownicy InPost przechodzą odpowiednie szkolenia z zakresu sposobu doręczania przesyłek oraz dokładają wszelkich
starań, aby dotrzymać określonych procedur. Stawiamy na
wzrost efektywności dostarczanej korespondencji oraz na bezpośrednie dotarcie do adresatów.
Zależy nam na tym, aby Polaków
przestała prześladować wizja
awiza pocztowego - zapewniano nas w Biurze Obsługi Klienta. - Konieczność odbioru korespondencji pocztowej w punkcie awizacyjnym będzie dla naszych klientów ostatecznością,
a nie normą. Nasi doręczyciele
są wyżej premiowani za skutecznie doręczoną przesyłkę niż pozostawione awizo. Mają więc wyjątkowa motywację do wzrostu
efektywności doręczeń. Ponadto pracują w rejonach doręczeń
z nadajnikami GPS, co umożliwia szczegółową weryfikację tego gdzie w danym dniu i o określonej godzinie znajdowała się
obsługiwana przez danego doręczyciela przesyłka. Zapisy tras
GPS poddawane są szczegółowej weryfikacji, a praca wszystkich służb monitorowana przez
jednostki kontroli i odpowiadające za nadzór nad procesem doręczania przesyłek.
W przypadku wystąpienia
wszelkich nieprawidłowości zachęcają klientów do kontaktu
z Biurem Obsługi Klienta InPost
pod numerem telefonu 801 400
100 lub przesłania zgłoszenia na
adres [email protected]
- Jesteśmy otwarci na to, aby
w sposób elastyczny odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Czekamy
więc na wszelkie tego typu sygnały - zapewnili GAZETĘ.
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że równie ochoczo będą je
wszystkie wyjaśniać. Bo trudno
się dziwić zdenerwowaniu mieszkańców, jeśli odnajdują swoją korespondencję w... kałużach.
(An)
PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)
i n f o r m u j e:
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowi-
cach ul. Radomska nr 45 na okres 21 dni wywieszone zostały następujące wykazy gruntów gminnych przeznaczonych do ponownego
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych:
- na terenie miasta Starachowice (obręb 01, 02, 03, 04, 05, 06 i 07)
dokładnie określonych w wywieszonych wykazach, przeznaczonych pod ogródki przydomowe, trawniki, uprawy warzyw, pod istniejące garaże blaszane, murowane i garaż drewniany oraz na dojazdy i dojścia do nieruchomości,
- przy ulicy Wielkopiecowej - część działek nr 1084/4 i 1084/104
(obręb 05) przeznaczonych pod dziewięć istniejących garaży
blaszanych,
- przy ulicy Juliusza Słowackiego - część działki nr 1036/2 (obręb 05)
przeznaczonej pod dwa garaże blaszane,
- przy ulicy Modrzewiowej - działki nr 628/1 i 628/2 (obręb 02) przeznaczone na powiększenie ogródka przydomowego,
- przy ulicy Radomskiej - część działki nr 327/99 (obręb 01) przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - pod parking, według załączników opublikowanych w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl
PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Sylwester Kwiecień
kino KULTURA
NOCNE DYŻURY
APTEK
W porze nocnej, niedziele, święta
i w dni wolne od pracy
dyżur pełni tylko
apteka przy ul. Hutniczej 2 a
tel. 41-274-30-17
Pozostałe apteki są czynne
zgodnie z obowiązującym
ich czasem pracy
postoje taksówek
WIKI TAXI
Tel. 41-274-90-00
POŁUDNIE -TAXI
CAŁODOBOWO
Tel. 41 273-60-00
RADIO - TAXI
CAŁODOBOWA
Tel. 41-274-50-50
BG TAXI 24h
41-274-66-66
GABINETY
ZABIEGOWE
Ambulatoryjną
opiekę lekarsko-pielęgniarską
w dni robocze (18.00 - 8.00)
i całodobowo w dni wolne
od pracy, niedziele i święta
świadczy mieszkańcom
Starachowic
NZOZ „Med-Star”
ul. Radomska 35
tel. 41-275-64-30, 509-700-773
Opiekę ambulatoryjną mieszkańcom gmin naszego powiatu
zapewnia Szpital Miejski
tel. 41-273-93-99
Rejestracja do poradni specjalistycznych
Szpitala Miejskiego
pn. – pt. w godz. 7.30 – 18.00
tel. 41 273-91-02, 41 273-91-06
mail: [email protected]
WYDAWNICTWO 24 GODZINY
Starachowicka
REDAKTOR naczelny
Gazeta
WWW.starachowicka.pl
wyświetla
18 - 21 listopada br. godz. 16.00
" Siedmiu Krasnoludków
Ratuje Śpiącą Królewnę"
pogotowia
Energetyczne 991 i 42 222 2222
Gazowe
992
Policja
997
Straż Pożarna 998
Wodociągi
godz. 18.00
"Mapy Gwiazd"
prod. USA, w technologii 2D, 112`, od l. 15
godz. 20.00
"Dzień Dobry,Kocham Cię"
prod. Polska, w technologii 2D, 98`, od l. 15
Ratunkowe 999 41 274-54-44
Straż Miejska alarmowy
prod. Niemcy, w technologii 2D, 87`, b/o
21 i 23 listopada br. godz.16.00
"Siedmiu Krasnoludków
Ratuje Śpiącą Królewnę"
prod. Niemcy,w technologii 2D, 87`, b/o
986
994 i 41 274-53-24 (centrala)
Energetyka Cieplna41 252-89-80
Ciepłownicze 41 274-85-77, 993
Straż Miejska 41 274-62-48
Dźwigowe
41 273-24-21
i 41 273-24-58
informacje
PKS – całodobowa
703-40-37-97
MZK 41 272-14-30 (nr zastępczy)
godz.18.00
"Głupi Głupszy Bardziej"
prod. USA, w technologii 2D, 95`, od l. 15
godz. 20.00 "Interstellar"
prod.Wielka Brytania,USA, w technologii 2D,
169`, od l. 15
Bilety do nabycia w kasie kina SCK
na 1h przed seansem
oraz na stronie internetowej.
TELEFON ZAUFANIA
41 273 90 97
codziennie
oprócz soboty i niedzieli
w godz. od 16.00 do 18.00
Zapewniamy absolutną anonimowość
195 25
całodobowy, bezpłatny telefon zaufania
WIESŁAWA ŻYŁA
email: [email protected]
Adres redakcji: Starachowice, ul.Konstytucji 3 Maja 23, tel./fax. 41 274-55-12, 41 274-32-87. Wydawca G. Żyła
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo skracania korespondencji.
Druk: “ODDI Poland” Sp. z o.o. Kamień ul. Radomska 2
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
muzeum
W sezonie zimowym
od (1 listopada - 31 marca)
Muzeum Przyrody i Techniki
Ekomuzeum im. Jana Pazdura
w Starachowicach będzie czynne
dla zwiedzających
w godzinach:
8.00 - 16.00
(od wtorku do piątku)
11.00 - 14.00 (sobota, niedziela)
Zwiedzanie w innych godzinach możliwe po uprzednim ustaleniu
pod nr telefonu 41 275 40 83,
kom. 783 730 094
lub za pomocą poczty elektronicznej
([email protected])
Grupy zorganizowane (powyżej 15
osób) proszone są o wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową.
instytucje
URZĄD MIASTA 41-273-82-00,41-273-83-00
Powiatowy Urząd Pracy 41 273-62-01; 41 273-62-00
STAROSTWO POWIATOWE 41 276-09-00
Punkt Pomocy Rodzinie MOPS 41 274-71-92
Centrum Leczenia Uzależnień
Starachowice, ul. Ostrowiecka 151 41 2-735-735
Punkt Interwencji Kryzysowej
dla Ofiar Przemocy Domowej
„PRZYSTAŃ” 41 274-09-97
Klub Abstynenta „Nadzieja”
ul. Murarska 15 (Przychodnia nr 7)
Informacje tel. 41-274-03-26 (po południu)
Klub Anonimowych Alkoholików
wtorek, środa 18.00-20.00, Tel. 41-266-16-66
f/w
Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania
Nieruchomościami pok.102 telefon (41-273-82-27).
parafie
rzymskokatolickie
Wszystkich Świętych
ul. Św. Barbary 1, tel.41-274-63-03
Świętej Trójcy
ul. Kościelna 12, tel. 41 274-55-77,
Najświętszego Serca
Jezusowego
ul. Złota 1, tel. 41 274-66-00,
wikary 41 274-85-19
Św. Brata Alberta
ul. Bema 16, tel. 41 274-33-43,
proboszcz 41 274-08-89
Matki Boskiej
Częstochowskiej
Łazy, ul. NMP 7, tel. 41 274-30-20
Niepokalanego
Poczęcia NMP
ul. Nowowiejska 1,
proboszcz 41 273-30-33,
wikary 41 273-37-37
M.B. Nieustającej Pomocy
ul. Jana Pawła II,
tel. 41 273-29-11, 41 273-37-33
Królowej Polski
ul. Lenartowska (Michałów),
tel. 41 273-25-93
Św. Judy Tadeusza
Osiedle Trzech Krzyży
ul. Podgórze, tel. 41 273-60-08
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
Szanowni Państwo
Wszystkim,
którzy w wyborach samorządowych
16 listopada br.
udzielili mi poparcia,
oddając na mnie głos
składam serdeczne podziękowania
Za mało, za cicho
Z poważaniem
Marian Mróz
Budżet Obywatelski
Szansa na
kolejne realizacje
- Nie każdy ma dostęp
do Internetu, więc o imprezach w mieście i okolicy wielu dowiaduje się
z plakatów albo z „GS”.
Doniosłaś „Gazeto” o monodramie na Wielkim Piecu w dniu przedstawienia.
To nic, że w porze dopołudniowej. Gdybym „GS” miała w ręce rano, nie przegapiłabym. A tak zorientowałam się poniewczasie. Tak
samo przeszedł mi przed
nosem jeden z koncertów
w ramach dni organowych.
Miałam zakodowane w głowie muzyczne niedziele,
tymczasem w Wierzbniku gospel zaprezentowano w ... sobotę. To wyłącznie moja wina, że nieuważnie słuchałam tego, co się
mówi i nie doczytałam zaproszeń do końca. Nie waham się jednak zaapelować do miejscowych animatorów kultury, by zweryfikowali miejsca tablic ogłoszeniowych. Naprzeciw
straży pożarnej i przy kortach tenisowych to za mało, jak na główne ciągi piesze. Napomknę, że dziś życie toczy się również w supermarketach. Szkoda, że
Strona
spółdzielnia mieszkaniowa dalej nie wykorzystuje
w pełni swoich witryn. Żeby
kultura trafiła współcześnie
pod strzechy, powinniśmy
się wręcz potykać o różnej
maści anonse - telefonuje
czytelniczka.
Bezradność
- Mimo zapewnień, w onkologii zmian na lepsze nie
widać. Nie dość że dalej
w świętokrzyskim centrum
kolejki nie maleją, to jeszcze dochodzą dodatkowe
koszty leczenia. Przed kolejnymi chemiami otrzymuję w Kielcach skierowania na badania analityczne.
W Starachowicach, chcąc
je zrobić, muszę zapłacić.
3
W sumie za każdym razem
wychodzi około 40 złotych.
Mógłbym pojechać na bezpłatne do ŚCO, ale za daleko i droga też kosztowałaby. Na dodatek nie czuję się
najlepiej. Bo i jak mogę się
czuć z nowotworem?! Czy
rzeczywiście w Starachowicach słusznie pobiera się
ode mnie, etatowego pracownika, a zatem ubezpieczonego, opłaty za zrobienie wyników na skierowania
z zewnątrz i w przyszłości
nie będzie inaczej? Odwiedzenie miejscowego lekarza rodzinnego jest ponad
moje siły, nie mogę ponadto
korzystać z chemii na miejscu - dzieli się swoim kłopotem starachowiczanin.
/ewa/
151 tys. 175 zł jest jeszcze do rozdysponowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Lista nowych projektów do realizacji zostanie ustalona przez Zespół ds.
Budżetu Obywatelskiego już 18 listopada br.
Każdy z okręgów miał do dyspozycji po 300 tys. zł, głosowało
ponad 3100 mieszkańców. Przypomnijmy, w okręgu nr 1 mieszkańcy wybrali do realizacji w 2015 r. projekt „Budowa placu zabaw
oraz rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych nie tylko z osiedla Wzgórze”
(koszt 260 tys. zł), w okręgu nr 2 najwięcej głosów zyskało „Bezpieczne osiedle - monitoring. Montaż kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz ul. Złotej” (217 tys.),
w okręgu nr 3 zdecydowano o „Remoncie ul. Wojska Polskiego
między wieżowcami wraz z odwodnieniem” (300 tys.), a w okręgu
nr 4 o „Remoncie ul. Józefa Dwernickiego” (271 tys. 825 zł).
W trzech okręgach zwycięskie projekty mają niższą niż 300
000 zł wartość. Co zatem z pozostałą do ich dyspozycji kwotą?18 listopada br., na spotkaniu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, omówione zostaną wyniki i ustalona zostanie lista projektów do realizacji, oprócz zwycięskich, gdzie kwota jest mniejsza niż przewidziane 300 tys. zł - powiedziała GAZECIE Iwona
Ogrodowska, rzecznik UM.
W sumie do rozdysponowania zostało151 tys. 175 zł. W okręgu
nr 1 - 40 tys. zł, nr 2 - 83 tys. zł, w okręgu nr 3 wykorzystano całą przyznaną kwotę 300 tys. zł, a w 4 jest jeszcze do dyspozycji
28 tys. 175 zł.
(J)
Kryminalni w nowym wozie
Garnizon świętokrzyski
wzbogacił się o 19 nowych samochodów, wartych ponad milion złotych, do czego dołożył
się także samorząd przekazując na ten cel pół miliona złotych. Marszałek Adam Jarubas, w towarzystwie Świętokrzyskiego Komendanta Policji w Kielcach Jarosława Szymczyka, przekazali pojazdy funkcjonariuszom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Jeden z tych samochodów, nieoznakowany opel, trafił do naszej komendy, co potwierdziła
GAZECIE Monika Kalinowska,
rzecznik prasowy starachowickiej policji. Z uwagi na to, że
będzie wykorzystywany przez
NIE PRZEŚPIJ
ZIMOWYCH PROMOCJI
NA OKNA, DRZWI I ROLETY
Skorzystaj z niezwykłej zimowej promocji
OKNOPLAST. Tylko do końca roku
na zakupione produkty możesz zyskać
nawet do 42% rabatu*.
KWP Kielce
Komenda Policji w Starachowicach ma nowy radiowóz.
Będą z niego korzystać funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego.
Wśród przekazanych pojazdów było tylko 6 oznakowanych radiowozów.
Jeden z nieoznakowanych trafił do Starachowic
policjantów Wydziału Kryminalnego, zrezygnowaliśmy z publikowania zdjęcia.
Nowe pojazdy, jak podkreślał Jarosław Szymczyk, mają pozwolić
funkcjonariuszom na zwiększenie skuteczności i szybkości reakcji,
dzięki czemu ma wzrosnąć zaufanie społeczne do policji.
(An)
Drodzy Mieszkańcy Starachowic
PARTNER HANDLOWY: ABUD
STARACHOWICE
ul. Iłżecka 33
tel. 41 275 45 20
Sprawdź szczegóły promocji na
www.oknoplast.com.pl
lub odwiedź najbliższy salon OKNOPLAST.
* szczegóły w salonach sprzedaży
Serdecznie Państwu dziękuję
za poparcie udzielone
Platformie Obywatelskiej
i oddanie głosu na mnie
oraz na kandydatów
do Rady Miejskiej
Sławomir Rymarczyk
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
4
NR 47 (1170)
Zawiodła się na policji
Sama szuka sprawiedliwości
Potrącona przez auto, pozostawiona sama sobie, szuka sprawiedliwości. Pani Elżbieta ze Starachowic prosi o pomoc w odnalezieniu kierowcy,
który w Dzień Wszystkich Świętych potrącił ją przy Statoilu.
mną, jak poczuję się lepiej.
Pytali tylko o obrażenia i o to,
kiedy wyjdę do domu - mówi
poszkodowana.
W czwartek odebrała telefon od policjantki, którą interesowało jedynie, jakich urazów
doznała.
- Pytałam, czy sprawcę odnaleziono, bo słyszałam jak ludzie
mówili o samochodzie, ale jedyne co usłyszałam, to że granatowych pojazdów na numerach starachowickich jest mnóstwo - mówi z rozgoryczeniem
kobieta.
- Wiem, że podobny samochód widziany był na Miodowej,
jak wjeżdżał, mimo zakazu, na
postój taksówek. Para, która
mi pomagała, zwróciła wcześniej uwagę na wysiadającego
z niego mężczyznę. Wyglądał
na pijanego. Szedł krok przed
nimi, chcąc jakby zobaczyć, co
się właściwie stało. Kiedy zobaczył mnie na chodniku, od
razu zawrócił i wtedy minął się
z nimi.
Wszystko to ponoć powtórzyli policji.
Ta jednak, jak twierdzi
kobieta, nie jest zaintere-
Pani Elżbieta z trudem patrzy na
swoje szwy. Przez rany na głowie,
musiano jej zgolić częściowo włosy
sowana rozwiązaniem tej
sprawy.
- Minęły już dwa tygodnie, a ja nie zostałam nawet
Handlował narkotykami?
KWP Kielce
W mieszkaniu 20-latka ze Starachowic policja znalazła 160 g prawdopodobnie marihuany i blisko 25 g amfetaminy policja znalazła. Bardzo
możliwe, że nimi handlował. Na razie objęty został dozorem.
W mieszkaniu 20 -latka policja znalazła trochę „towaru”
Policja trafiła do niego, po tym jak
w nocy ze środy na czwartek w Rudce
funkcjonariusze z Komisariatu w Kunowie zatrzymali 18-letniego mężczyznę,
przy którym znaleźli torebkę prawdopodobnie z amfetaminą. Chłopak miał ją kupić od 20 - letniego starachowiczanina,
o czym powiadomiono KPP w Starachowicach. Nasi przeszukali jego mieszkanie i znaleźli około 160 g suszu roślinnego, zidentyfikowanego wstępnie jako marihuana, blisko 25 g prawdopodobnie amfetaminy oraz dwie wagi elektroniczne.
Noc spędził w areszcie. W piątek składał
wyjaśnienia w prokuraturze. Został objęty dozorem, zażądano też poręczenia.
Zgodnie z kodeksem, grozi mu nawet 10
lat pozbawienia wolności.
(An)
oficjalnie przesłuchana. Nikt nie
chce nawet usłyszeć, co miałabym do powiedzenia - żali się
pani Elżbieta, która na skutek
wypadku doznała rozległych
obrażeń głowy, o czym świadczą dość liczne szwy. Miała także wstrząśnienie mózgu.
- Wystarczyło, żebym upadła trochę inaczej, dzisiaj mogłabym nie żyć... - mówi łamiącym
się głosem kobieta.
- Gdy tylko spojrzę w lusterko i widzę szwy, wszystko powraca. Ciągle jest mi niedobrze. Przy zmianie pozycji czuję zawroty, kiedy prostuję kolana, boli mnie w kręgosłupie.
Podobno jest to normalne. Takie objawy mogą się utrzymywać aż do miesiąca, a potem
pewnie konieczna będzie rehabilitacja. Nie mogę znieść jednak myśli, że sprawca chodzi
sobie bezkarnie. Nie pozwolę
na pewno, żeby mu się upiekło.
Mnie nie zabił, ale może zabić
kogoś innego... - stwierdza pani
Straż Miejska interweniowała
Jazda bez wyobraźni
Na jeździe bez kasku, za to promilami w organizmie, policja nakryła w sobotę dwóch mieszkańców naszego miasta, podróżujących skuterem.
Zarówno kierowca, jak i pasażer,
mieli się z czego tłumaczyć
funkcjonariuszom
Wspólne działania policji i ratowników
SOS dla ruchu
Brak koncentracji, zniekształcony obraz, spowolnienie czasu reakcji. Po alkoholu świat
wygląda inaczej. Jak bardzo - przekonali się o tym kierowcy, biorący udział w działaniach
w ramach projektu „Starachowice - Ostrowiec - Skarżysko czyli SOS dla Ruchu Drogowego”. W dwóch punktach kontrolnych na drodze nr 42, skarżyscy i starachowiccy policjanci, wspólnie z przedstawicielami Harcerskiej Grupy Ratowniczej „Starachowice”, oferowali im alkogogle, uczyli resuscytacji i wręczali odblaski.
Rzucanie piłeczki nie jest prostym zadaniem, gdy w organizmie ma się
promile, albo założy się na nos alkogogle
Akcja odbyła się w ramach
projektu profilaktycznego „Starachowice - Ostrowiec - Skarżysko czyli SOS dla Ruchu
Drogowego”, realizowanego na terenie trzech powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego i skarżyskiego. Ma
on na celu ograniczenie liczby
ofiar wypadków, podniesienie
świadomości uczestników ruchu drogowego i wykształcenie
w nich współodpowiedzialności
za bezpieczeństwo na drodze.
Jego autorzy założyli ambitnie
ograniczenie liczby wypadków
o 30 procent i o połowę liczby pijanych, wsiadających za
Elżbieta, która po wyjściu ze
szpitala zwróciła się do policji
o sygnaturę akt i - idąc za radą
pełnomocnika - o zabezpieczenie nagrania z monitoringu.
- Jeśli policja się tym nie zajmie, zrobi to mój pełnomocnik - mówi pani Elżbieta, prosząc o pomoc ewentualnych
świadków.
- W związku ze sprawą prowadzone jest postępowanie
przygotowawcze pod kątem
spowodowania wypadku drogowego - zapewniła GAZETĘ rzecznik policji Monika Kalinowska, wykonano też szereg
czynności.
- W każdym momencie poszkodowana może się zgłosić
do naczelnika, aby zapoznać
się z materiałem, jaki został już
zgromadzony - powiedziała nam
Kalinowska, apelując do świadków wypadku o kontakt telefoniczny z prowadzącą tę sprawę
funkcjonariuszką, pod numerem
tel. (41) 276-03-09.
(An)
SM Starachowice
Do wypadku doszło 1 listopada, między godziną 15.30
a 15.45.
- Wracałam właśnie z cmentarza. Byłam już na zakręcie
pomiędzy Statoilem a postojem taksówek na ulicy Miodowej, kiedy poczułam ogromną
niemoc. Nie było żadnego pisku, nie czułam też uderzenia.
W jednym momencie zaczęłam
szybko wirować. Nie mogłam
też złapać oddechu. Z głowy lała się krew. Pamiętam, że wołałam do ludzi o pomoc. Prosiłam, żeby wezwali szybko karetkę. Podałam im jeszcze numer, a później już nic nie pamiętam. Słyszałam jedynie, jak
mówili do siebie, że to był duży,
granatowy samochód. Ocknęłam się, gdy jechałam karetką
do szpitala - opowiada GAZECIE pani Elżbieta.
Dzień po wypadku, kiedy pani Elżbieta była w szpitala, odwiedziło ją dwóch policjantów.
- Powiedziałam im co wiedziałam, nie było tego za dużo. Mieli kontaktować się ze
W sobotę ok. godz. 15.30,
strażnicy zauważyli na ul.
Leśnej w Starachowicach
jadący skuter, którego pasażer nie miał na głowie kasku, a sposób jazdy kierowcy budził zastrzeżenia. Badanie przeprowadzone przez
wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji wykazało,
iż 43-letni kierowca miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie, a blisko 3 stwierdzono u 40-letniego pasażera. Mieli się zatem z czego
tłumaczyć.
(An)
Znowu wypompowali!
Blisko180 litrów oleju napędowego „wyparowało” ze Scanii,
zaparkowanej na placu w gminie
Mirzec. Doszło do tego w nocy
z 8 na 9 listopada. Wartość strat
oszacowano na ok. 880 zł.
Poszkodowany rowerzysta
W ubiegły poniedziałek wieczorem doszło do wypadku
w Osinach. 21-letni kierowca audi, wyjeżdżając z chodnika, uderzył w jadącego ulicą 75-letniego rowerzystę, który przypłacił
to urazem kręgosłupa i pobytem
w szpitalu.
Ukradziono butlę
W okresie między 31 października a 12 listopada ktoś dostał
się do niezamieszkałego domu
w gminie Wąchock i ukradł ze
środka butlę gazową.
Uwaga na oszustów!
Fałszywi wnuczkowie znów
w akcji! W ubiegłą środę dzwonili do czterech mieszkanek naszego miasta, próbując wyłudzić od nich pieniądze. Za każdym razem schemat był taki sam
- oszust podawał się za bliskiego
i prosił o pożyczenie sporej sumy
pieniędzy, twierdząc, że spowodował wypadek i tylko w ten sposób może uniknąć aresztu. Na
szczęście żadna z jego rozmówczyń, w wieku od 60 do 75 lat,
nie dała wiary tym opowieściom
i zaraz powiadomiła policję.
Bez kasy i dokumentów
Portfel z dokumentami i 750 zł
gotówki stracił w ubiegły czwartek 20 -letni starachowiczanin.
Zabrał go złodziej, który buszował w szatni jednego z miejscowych sklepów.
Uciekinier złapany
13 listopada br. po północy
ćmielowscy policjanci, podczas
patrolowania jednej z miejscowości na terenie gminy Bodzechów, zauważyli idącego ulicą
mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Ruszyli
w pościg i zatrzymali go po chwili. Zachowywał się bardzo nerwowo i podawał policjantom fałszywe dane osobowe. Funkcjonariusze szybko ustalili jego tożsamość i okazało się, że jest to
27-letni mieszkaniec Starachowic, uciekinier z zakładu karnego, który od ponad roku ukrywał
się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie,
wróci do zakładu karnego, gdzie
odsiedzi karę 6,5 roku pozbawienia wolności, orzeczoną sądowymi wyrokami.
Karambol w Bostowie
W minioną niedzielę (16 bm.
po godz. 17.00) w Starym BoKierowcy mogli sobie także przypomnieć, jak udziela się pierwszej pomocy stowie, gmina Pawłów, jadąkółko. Poświęcono w nim du- jest koordynacja wzrokowo-rucy renaultem meganą 28-lażo miejsca podnoszeniu umie- chowa. Brali też udział w szybtek, prawdopodobnie nie ustąjętności z udzielania pierwszej kim kursie resuscytacji i podpił pierwszeństwa przejazdu
pomocy, stąd m.in. obecność stawowych zasad zabezpiepodczas wykonywania maneczłonków Harcerskiej Grupy czenia miejsca wypadku. Na
wru skrętu i uderzył w jadącego
Ratowniczej.
koniec każdy dostał odblaski,
z naprzeciwka opla zafirę kieroNa drodze krajowej nr 42 z pomocą których będzie lepiej
wanego przez 42-letnią kobietę.
zorganizowano dwa punk- widoczny na drodze.
W wyniku zderzenia renault odty kontrolne, jeden na terenie
- Działania spotkały się z dubił się od opla i uderzył w stojąpodległym Komendzie Powia- żym zainteresowaniem zarówcego na drodze opla astrę kierotowej Policji w Starachowicach no pieszych, jak i kierowców.
wanego przez 21-latka, a zafira
i drugi na terenie Komendy Po- Z pewnością zostaną jeszcze
w jadącego z naprzeciwka daihatsu, za kierownicą którego siewiatowej Policji w Skarżysku - przeprowadzone w niedłudział 18-latek. Wszyscy kierujący
Kamiennej, gdzie zapraszano gim czasie - powiedziała GAbyli trzeźwi. W wyniku zdarzenia
kierowców, którym oferowano ZECIE Monika Kalinowska,
ucierpiała tylko kierująca oplem
alkogogle. Dzięki tym okula- rzecznik prasowy starachowizafirą. Doznała ogólnych obrarom mogli się oni przekonać, ckiej policji.
żeń ciała.
(An)
jak „po spożyciu” zaburzona
(An)
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
Strona
5
Tego chyba nikt sie nie spodziewał
Rada bez Dziury, prezydencka runda bez Prusia
PiS i spółdzielcy triumfują w mieście, trzeci wynik ma Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pojedyncze osoby wprowadzą do Rady
Miejskiej komitety: Samorząd 2014, Nasze Starachowice i KW Marka Materka. Największym przegranym jest jednak Platforma
Obywatelska, która nie będzie mieć w radzie swojego reprezentanta. Przegrała też bój o prezydenturę. W II rundzie spotkają się
Sylwester Kwiecień i Marek Materek.
Zupełnie nowe osoby pojawią się w Radzie Miejskiej. To
efekt jednomandatowych okręgów wyborczych. Na 23 radnych, jak wynika z naszych
nieoficjalnych szacunków, nowych będzie dwunastu. Najwięcej mandatów, bo aż siedem, obsadzi Prawo i Sprawiedliwość, które reprezentować będą: Włodzimierz Orkisz (196 głosów), Paweł Kępa (171głosów), Zygmunt Andrejas (180 głosów), Mariusz
Zaborski (149 głosów), Joanna Główka (219 głosów), Tomasz Andrzejewski (288 głosów) i Marta Zięba (268 głosów). Z poprzedniego składu
rady, jak widać, ostała się tylko Joanna Główka. Była przewodnicząca Lidia Dziura (161
głosów), przegrała w swoim
okręgu z kandydatem lewicy
- Mariuszem Konarskim, natomiast Paweł Rdzanek (216
głosów) z Sylwestrem Kwietniem. Niespodziewanie dobrze poszło spółdzielcom,
którzy w zeszłej kadencji mieli tylko dwa mandaty, a teraz
będą mieć sześć. Oprócz Elżbiety Kucy (224 głosy) i Tadeusza Różyckiego (424 głosy), do RM wchodzą: Jadwiga
Piątek (260 głosów), Janusz
który będą reprezentować: Michał Walendzik (345 głosów)
i Jarosław Nowak (233 głosy).
KWW Nasze Starachowice ma
dwóch radnych: Robert Sowula (151 głosów) i.... Marcin Sowula, który uzbierał aż 268 głosów (zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Panowie są bowiem braćmi). Swojego człowieka (Piotra Babickiego, który uzbierał 252 głosy) będzie
mieć również KW Marka Materka, ani jednego nie wprowadzili natomiast Platforma
Obywatelska ani KW Mirosława Gęborka, z którymi wyborcy obeszli się chyba najsrożej,
także w prezydenckich.
Po przeliczeniu głosów we
wszystkich komisjach wyborczych (wyniki nieoficjalne),
najwięcej, bo aż 6006 głosów
(31,9 procent) zdobył obecny prezydent Sylwester Kwiecień. O drugie miejsce bój toczył się wielki między reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość Andrzejem Prusiem
i Markiem Materkiem, który pokonał kandydata PiS niespodziewanie większością ponad
180 głosów. Zdobył 4243 głosy (22,54 proc.), podczas gdy
Andrzej Pruś miał ich 4056, co
przełożyło się na 21,55 proc.
Marek Materek musiał odczekać przy urnie, gdzie była spora kolejka
Garbarczyk (239 głosów), Tomasz Walendziak (wcześniej
Porozumienie Samorządowe)
(320 głosów) i Bronisław Paluch, były prezes SSM i radny
powiatowy, który był rekordzistą pod względem uzyskanego wyniku. Opowiedziało się
za nim 427 mieszkańców.
Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrał w pięciu okręgach, a zawdzięcza to Mirosławowi Adamusowi (181 głosów), Piotrowi Nowaczkowi
(251 głosów), Mariuszowi Konarskiemu (208) i Sylwestrowi Kwietniowi - 252 głosy (jeśli wygra wybory prezydenckie, konieczne będą wybory uzupełniające w jego okręgu) i Krzysztofowi Zubie (342
głosy). Tylko dwóch radnych
wprowadzi do Rady KWW Razem dla Mieszkańców Samorząd 2014 (w większości dawne Forum Samorządowe),
poparcia. Na czwartym miejscu był Mirosław Gęborek
(2370 głosów, 12,6 procent),
na piątym z liczbą1250 głosów
(6,64 proc.) uplasował się Andrzej Sendecki, natomiast na
szóstym z poparciem zaledwie
896 wyborców (4,76 procent)
kandydat Platformy Obywatelskiej - Sławomir Rymarczyk
- Liczyłem na więcej. Zbyt
późno rozpocząłem kampanię i za mało zaangażowałem w nią środków - powiedział na chłodno Sławomir
Rymarczyk.
Jeszcze większą niespodzianką dla niego, był wynik Platformy w wyborach do
Rady. Partii nie udało się bowiem wprowadzić ani jednego
radnego.
- Trudno mi nawet to komentować. Być może jest to odbiciem sytuacji, obserwowanej
w kraju. Ludzie mają już dość
partii politycznych, wolą stawiać na społeczników. W niczym to jednak nas nie zniechęca. Chcemy odbudować
Platformę Obywatelską w mieście oraz powiecie - zapowiedział Rymarczyk.
Na więcej liczył też Andrzej
Sendecki. Dlaczego się nie
udało?
- Być może zmieniły się preferencje, lub do lokali poszły
nowe rzesze wyborców z in-
zmiany i że tą zmianą będzie
ktoś niezależny politycznie.
Nie udało mi się pokonać polityków, choć szczerze mówiąc
liczyłem na coś więcej - przyznał Gęborek. - Nie obstawiałem żadnych rozstrzygnięć, ze
względu na bardzo małe doświadczenie jakie posiadam.
Główny wygrany - Sylwester Kwiecień, nie krył swojego zdziwienia wysokim wynikiem Marka Materka.
W sztabie SLD radość była wielka
Andrzej Pruś zagłosował w godzinach dopołudniowych
nymi nastawieniami, którym
Andrzej Sendecki nie jest potrzeby - powiedział kandydat
KWW Razem dla Mieszkańców Samorząd 2014, dodając,
że musi się z tym pogodzić, bo
życie toczy się dalej.
Dla Mirosława Gęborka wieści nie były też dobre.
- Startowałem w wyborach
prezydenckich po raz pierwszy, w dodatku jako niezależny kandydat. Jestem ze swojego wyniku zadowolony i cieszę
się, że moi wyborcy docenili zaangażowanie jakie włożyłem w te wybory. Wydawało mi
się, że mieszkańcy potrzebują
- Nie spodziewałem się, że
starachowiczanie są w stanie
powierzyć zarządzanie miastem tak młodej osobie. Osobiście nigdy bym się na to nie
zdecydował. Działam w samorządzie od 20 lat, wiem, że nie
jest to łatwy kawałek chleba,
zwłaszcza dla osoby, która nigdy nie była radnym, ma 25 lat
i - jak podejrzewam - nie zarządzała nawet własnym budżetem domowym. Myślę, że
większość starachowiczan zagłosowała na niego przez przypadek, chcąc zmian i innego
spojrzenia na zarządzanie. Zupełnym zaskoczeniem jak dla
mnie jest trzecia pozycja kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem za bardzo nawet
jak ją skomentować.
Podobnie, jak Andrzej
Pruś, który nie tego się raczej
spodziewał.
- Cóż mogę powiedzieć,
przegrałem, to wszystko. Nigdy nie podchodzę do wyborów w ten sposób, że spodziewam się czegoś. Gdy mam cel,
staram się do niego dążyć jak
najlepiej, a o takim wyniku zadecydowali mieszkańcy. Sądzę jednak, że dokonali złego wyboru, bo Prawo i Sprawiedliwość miało dobry program wyborczy, który mógłby
pomóc miastu, a teraz Starachowice straciły tę szansę
i będą trwały w stagnacji. Co
do dalszych planów w kwestii
polityki, to sprecyzowanych
nie mam, życie jest dynamiczne i pokaże co będzie dalej powiedział w rozmowie z GAZETĄ Andrzej Pruś.
Ale to właśnie do PiS-u należeć będzie aż siedem mandatów w tej radzie. Lewica będzie mieć tylko pięć.
- Utrzymaliśmy stan posiadania (z takim wynikiem Sojusz zaczynał poprzednią kadencję, zanim, opuścił go Robert Sowula i Marcin Pocheć przyp.red), z czego należy się
Mirosław Gęborek uzyskał czwarty wynik w wyborach prezydenckich
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
cieszyć, bo są przecież formacje, które straciły o wiele więcej (PO czy Razem dla Mieszkańców Samorząd 2014). Wydaje się, że dobrze wypełniliśmy swój obowiązek - powiedział S. Kwiecień, który uważa,
że jego partia ma ciągle szanse na koalicje.
- Będziemy rozmawiać
z każdą formacją, która chce
współpracować na rzecz naszego miasta. Spory z zeszłej kadencji są już kwestią
zamkniętą. Otwiera się nowy
rozdział dla Starachowic - powiedział S. Kwiecień, dodając
że SLD przyjmie z pokorą każdą propozycję.
- Fakt, że radną nie będzie
była przewodnicząca, jest też
sygnałem jakiego stylu rządzenia oczekują mieszkańcy.
Nie wiem, kto będzie nowym
przewodniczącym, ale na pewno musi to wziąć pod uwagę stwierdził S. Kwiecień.
Jak ocenia swoje szanse
w starciu z Materkiem, które przywodzi na myśl sytuację z 2006 roku, kiedy to przegrał niespodziewanie z Wojciechem Bernatowiczem?
- Dzisiaj, po pierwszej rundzie, mam o wiele większą
przewagę. Liczę, że starachowiczanie nie po popełnią drugi raz tego samego błędu. Wybiorą wiedzę i doświadczenie,
bo mają doświadczenie, jak
skończyło się to za pierwszym
razem - skonstatował Sylwester Kwiecień.
Mniej rozmowny był Marek
Materek, który stwierdził jedynie, że jest otwarty na współpracę z każdym, kto w najbliższych latach, ponad politycznymi podziałami, będzie
gotów pracować z nim dla
Starachowic.
- Jak już wielokrotnie powtarzałem: ulice i chodniki w Starachowicach nie mają legitymacji partyjnych. Dziękuję bardzo za wszystkie przejawy życzliwości i sympatii.
30 listopada możemy wygrać
walkę o Starachowice. Jest jeden warunek - musimy dokonać tego razem. Wierzę, że to
nam się uda - skwitował Marek Materek.
(An)
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
6
NR 47 (1170)
Fakty  opinie  komentarze  fakty  opinie  komentarze
Kontynuacja
Wybory mamy już za sobą. Wszystko jest już rozstrzygnięte lub prawie rozstrzygnięte,
emocje więc powoli opadają. Tymczasem krajobraz za oknem pozostaje ten sam.
Choć wybraliśmy naszych nowych przedstawicieli do władz
miasta, powiatu i województwa,
to przecież nie zmienia to faktu,
że nadal zderzamy się z tymi samymi problemami i mamy te same potrzeby, co do tej pory. Drogi bez odwodnienia i twardej nawierzchni, brak chodników, odpowiedniej kanalizacji, miejsc zabaw dla dzieci, mieszkań, itp. - to
sprawy, z którymi mierzymy się
od wielu lat i które krok po kroku
są rozwiązywane. Wszyscy są
świadomi, że budżet miasta jest
ograniczony i nie da się wszystkiego wykonać od razu. Wątpliwości wśród mieszkańców może
natomiast budzić kolejność i zasadność wykonywania różnych
inwestycji. Przykładowo - czy
w przypadku przerwania jakiegoś wieloletniego przedsięwzięcia należy w tym momencie zaczynać inne, czy też dokończyć
to zaczęte pierwotnie? Odpowiedź nie zawsze jest oczywista, bo przecież może się okazać, że ta nowa inwestycja jest
- z różnych powodów - pilna do
wykonania.
Dlatego ważne jest, aby nowe władze nie tylko prezentowały nowe pomysły i koncepcje, ale również kontynuowały przedsięwzięcia podjęte przez swoich poprzedników.
Tego wymaga wiele projektów, o które zabiegają mieszkańcy. W tym miejscu warto podać nasze rodzime przykłady, takie jak: budowa krytej
pływalni (przygotowanie w kadencji 2002-2006, wykonanie
w kadencji 2006-2010), termomodernizacja budynków
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (rozpoczęte
w kadencji 2010-2014, ma być
dokończone w kadencji 20142018), budowa mieszkań socjalnych (rozpoczęta w kadencji 2014-2018, zostanie zrealizowana w kadencji 20142018). Oprócz kontynuacji potrzebne są również zmiany.
Świeże pomysły i nowe podejście do niektórych spraw mogą wskazać na nowe rozwiązania, bardziej efektywne niż
dotychczas.
Nowi przedstawiciele mieszkańców powinni z szacunkiem
Okiem pacjentki...
Jak leczą na SOR-ze
„Wykorzystując wiedzę i doświadczenie leczymy i pielęgnujemy naszych pacjentów na
możliwie najwyższym poziomie”- to motto naszej lecznicy, które - zdaniem jednej z pacjentek - winno być umieszczone w miejscu mało widocznym, bo przeczy mu poziom
usług, świadczonych na SOR-ze.
Kobieta bardzo dokładnie opisała nam doświadczenia, które
miała z oddziałem. Pierwsze
z sierpnia 2011 roku, kiedy trafiła tam z 93-letnią matką, były dość dobre, czego nie można powiedzieć o tych ostatnich,
sprzed kilkunastu dni - z 26 października br.
- Około godz. 13.30 z korytarza prowadzącego na oddział rehabilitacji zbliżał się pacjent. To
dzięki niemu dowiedziałam się
wówczas, że konsultacje ortopedyczne odbywają się w zupełnie
innej części SOR -u - opowiadała kobieta, nie kryjąc zdenerwowania z faktu, iż wprowadzono
ją błąd. Ale czekała dalej razem
z innymi, m.in. kobietą z dwójką
malutkich dzieci, panem o kuli
czy starszą panią z ciśnieniem
250/200, dla której - jak twierdzi - nie zatroszczono się nawet
o wózek.
- Z daleka widziałam lekarza, który oddalił się na mój widok. Lekarz dyżurny na SOR-ze
stwierdził, że ortopeda jest na
planowanej operacji. Czekałam
więc dalej, kolejne 2 godziny.
Doktor widząc mnie stwierdził,
że pełni całodobowy dyżur na
oddziale i nie musi mnie wcale
badać. Moją przypadłość zdiagnozował do konsultacji w poradni ortopedycznej, bo „...nie jest to
nagły przypadek”. Dla mnie był
jednak. Nie codziennie moje nogi od kolan do kostek przyjmują dwukrotnie większą objętość!
Już samo wyjście z domu stanowiło dla mnie olbrzymi wyczyn! przekonywała mieszkanka.
W końcu, jak wynika z jej opowieści, lekarz zgodził się ją zobaczyć, ale zbadał jej tylko lewą nogę, która już wcześniej była operowana i zawyrokował, że
„jest to uszkodzenie łękotki”.
- Po mojej uwadze wskazującej, iż bóle zaczęły się od prawej nogi (zdrowej) bez przekonania nacisnął kończynę trzykrotnie w okolicy kolana i potwierdził wcześniejszą diagnozę. Kiedy zasugerowałam, że
moje kostki są także opuchnięte, stwierdził jedynie, że mam
„za ciasne skarpetki”. Szybko
wyprowadziłam go jednak z błędu, pokazując, ze są bez uciskowe. Wówczas polecił koledze
wypisanie recepty, nie wspominając mi o wykupieniu osłony.
Mimo silnych medykamentów,
kobieta czuła się coraz gorzej.
Po czterech dniach udała się do
poradni ortopedycznej.
- Pan dr Tomasz Tatarek widząc moje nogi zlecił od razu
prześwietlenie i zmienił mi leki.
Jego diagnoza mnie zaskoczyła - zapalenie kaletki stawowej.
Gdyby leki nie skutkowały, konieczna byłaby, jak powiedział,
terapia sterydowa. Jestem pełna uznania dla lekarzy z powołania, takich jak on - powiedziała nam czytelniczka, zaznaczając, że jej wizyta byłaby zbędna, gdyby pierwsza diagnoza
oraz badanie wykonane zostało profesjonalnie.
- Osoby wykonujące w szpitalu pracę w tak mechaniczny
i rutynowy sposób nie powinny
mieć do czynienia z cierpiącymi
ludźmi, a motto szpitala powinno
się przenieść w miejsce dalekie
Co, gdzie, kiedy?
Spektakl teatralny
17 listopada br. o godzinie
18.00 w sali widowiskowej Starachowickiego Centrum Kultury
wystąpią artyści z kieleckiego
Teatru im. Stefana Żeromskiego ze spektaklem pt. „Caryca
Katarzyna”. Przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych.
Wstęp wolny. Bezpośrednio po
sztuce, SCK zaprasza widzów
na warsztaty prowadzone przez
aktorów.
Zajęcia i Andrzejki
„Nad Skałą”
Biblioteka „Nad Skałą” przy
ul. Staszica 9 zaprasza dzieci
na bezpłatne zajęcia w każdy
piątek o godzinie16.00. 21 listopada uczestnicy poznają „Misiową historię” i wezmą udział
w zajęciach edukacyjnych połączonych z zabawą i konkursami. Wstęp tylko ze swoim misiem. W kolejne piątki planowane są natomiast andrzejkowe
wróżby (28 listopada br.) oraz
spotkanie z Mikołajem (5 grudnia br. godzina 17.00).
„Głośne czytanie nocą” - uczniowie Gimnazjum nr 2 i słuchacze UTW w Starachowicach
będą czytać fragmenty utworów
Stefana Żeromskiego. 22 i 26
bm. natomiast wybiorą się na
spacer z ogniskiem nad Lubianką. Spotkanie o godz. 10.30 na
przystanku MZK „Bistro”, przejazd autobusem nr „21” na ul.
Warszawka.
Czytanie nocą i spacer
Przegląd
zespołów muzycznych
21 listopada br. o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach cyklu
22 listopada br. o godzinie 14.00 w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
podejść do dorobku swoich poprzedników i pamiętać, że polityka jest polityką - dziś można być w grupie rządzącej, jutro
w opozycji - a nasze wspólne
problemy pozostają te same.
Być może w pewnych aspektach Starachowice potrzebują małych rewolucji. Muszą się
one jednak wkomponowywać
w całość koncepcji rozwoju naszego miasta.
Władze się zmieniają, a Starachowice i jego mieszkańcy
pozostają ci sami i o tym niech
pamiętają nasi przedstawiciele od pierwszego do ostatniego dnia swojej kadencji.
Michał Walendzik
Radny Rady Miejskiej
[email protected]
od SOR-u. Bo ten - jak mówiła nie zasługuje na taką ocenę.
Kobieta, jak powiedziała GAZECIE Małgorzata Kałuża - Buczyłowska, specjalista ds. komunikacji i rozwoju PZOZ w Starachowicach, nie była pacjentką
oddziału. W podanym przez siebie terminie skorzystała jedynie
z bezpłatnej porady lekarskiej
udzielanej przez personel w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.
- W niedzielę, 26 października br. pomoc doraźną świadczył
lekarz dyżurujący, który zbadał
tego dnia 66 pacjentów. Pani,
która zgłosiła się do GAZETY,
uskarżała się na bóle nóg, które
pojawiły się „po udziale w zabawie weselnej”. O godzinie 13.10
pielęgniarka na zlecenie lekarza
zaaplikowała pacjentce zastrzyk
przeciwbólowy. Lekarz dyżurny
zalecił kobiecie odpoczynek, a w
razie nie ustępowania dolegliwości konsultacje specjalistyczne.
Obecnie pacjentka znajduje się
pod opieką Poradni Ortopedycznej. Zgłosiła się tam w czwartek,
30 października bez dopełnienia
warunków formalnych na leczenie specjalistyczne. Mimo tego
została przyjęta przez lek. med.
Tomasza Tatarka, specjalistę
w zakresie ortopedii - zapewniła GAZETĘ Małgorzata Kałuża Buczyłowska, dodając, że nadal
przebywa pod fachową kontrolą
specjalisty.
(An)
w Starachowicach (os. Łazy), odbędzie się prezentacja grup muzycznych z powiatu starachowickiego. Spotkanie ma na celu
uczczenie patronki muzyki i śpiewu kościelnego, św. Cecylii.
Kabaret Pod Wyrwigroszem
Znany z dobrego humoru Kabaret Pod Wyrwigroszem odwiedzi nasze miasto 30 listopada br. W Starachowickim
Centrum Kultury zaprezentuje
program pt. „Variaté”, czyli czego nie zobaczysz w radiu i nie
usłyszysz w telewizji”. Początek
o godzinie 16.30, bilety w cenie:
indywidualne - 45 zł i zbiorowe 40 zł można nabyć w kasie kina SCK od godz. 15.00, a także online na stronie: www.sck.
org.pl/. Rezerwacje pod nr tel.
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Władza
Zapewne większość osób załatwiających rozmaite sprawy w instytucjach i urzędach nie czuje się komfortowo. Wszak występuje się w roli
proszącego o coś. I nigdy nie wiadomo, jaka będzie decyzja tego kogoś za biurkiem albo z drugiej strony lady. Pół biedy, jak się trafi na „złego”
i „dobrego” policjanta. Stres się wtedy redukuje. Ale jeśli wszyscy policjanci (przepraszam
za przywołanie akurat tej profesji, lecz przyjęła
się zwyczajowo w określaniu takich sytuacji) są
nieprzychylni? Na dodatek powinni być właśnie
życzliwi, bo petent ma duszę na ramieniu.
Zrozumiałe, że tam, gdzie w grę wchodzi rozdział środków
finansowych, decydenci muszą być ostrożni. Nie powinni jednak jawnie okazywać wrogości, gdyż oszuści zdarzają się, ale
przecież rzadko. Ma się najwyżej do czynienia z ludźmi mniej
ekspansywnymi albo zdenerwowanymi, a niekiedy i przerażonymi. W małych społecznościach, takich jak nasza, łatwo ich
wręcz prześwietlić.
O ile papierowe procedury przy ubieganiu się o dotacje na
rozkręcenie własnego interesu daje się okiełznać, choć nie bez
pomocy specjalizujących się w tym ekspertów, o tyle prezentacja projektu do przyjemnych wydarzeń nie należy. Trzeba stanąć przed kilkuosobową komisją, która ... często sceptycznie
patrzy na wniosek i wnioskodawcę traktuje niezwykle surowo.
Żeby nie powiedzieć: odstręczająco.
Jak się nie ma pracy, o co bardzo trudno na lokalnym rynku,
i to bez względu na wiek, jedynym wyjściem staje się prywatna
inicjatywa. Chęć zrobienia czegoś legalnie. Co przyniesie i profity, i da nieosiągalny gdzie indziej staż zawodowy. Dla decydujących o finansowym wsparciu powinno to mieć fundamentalne znaczenie przy egzaminowaniu tego rodzaju petentów.
Nie ma powodów, by ocenianie przeprowadzać w atmosferze
napięcia. Raczej ciekawości, z naciskiem na weryfikację predyspozycji przyszłego przedsiębiorcy. Co nie znaczy, że trzeba się go czepiać i łapać za słówka. Wychodzi wtedy z posiedzenia takiej komisji mocno sponiewierany. Chyba że ważnemu gremium zależy, by zrobić na wnioskodawcach niemiłe wrażenie... Chociaż nie sądzę, by o to chodziło. Większość z nas
przecież woli zapisać się miło w pamięci drugiej osoby. By tak
się właśnie działo, lepiej powstrzymać nieprzychylne emocje
do czasu posiedzenia komisji w gronie samych jej członków
i tam formułować swoje opinie, choćby miały przekreślać starania prezentującego wniosek. Byle on w trakcie prezentacji
owej złej energii nie czuł.
Co jest takiego, że biurko i lada natychmiast wyzwalają
w człowieku gorsze intencje? Dają poczucie władzy, a z nią
ochotę na wypróbowanie jej na żywym organizmie. Niejako
w odwecie za wszystko zło, jakie decydenta spotkało. Tymczasem nawet odmowę można przekazać w sposób kulturalny,
bez podnoszenia głosu, życzliwie patrząc w oczy rozmówcy.
Byle miała twarde uzasadnienie. Ale tak postępują nieliczni.
Zawsze przyjemniej jest przekazywać same dobre wiadomości i oceniać wyłącznie samych prymusów. Tyle że to rzadkość. Z tego wniosek, że wykonywanie każdego zawodu wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale i empatii. Zwyczajnych
ludzkich odruchów, w myśl powiedzenia: nie czyń drugiemu,
co tobie niemiłe.
/ewa/
41 274 - 65 - 25 w godzinach
od 8.00 do 15.00.
Premierowy spektakl w SDK
5 grudnia br. o godz. 17.00
w Spółdzielczym Domu Kultury wystąpi Cezary Pazura ze
spektaklem „Wszyscy jesteśmy wariatami, ale tylko ja się
leczę...”. Bilety (cena 45 zł) do
kupienia również w internecie:
http://biletynakabarety.pl/event/
Cezary-Pazura-Kabaret-Spoldzielczy-Dom-Kultury-Starachowice-e18814.html
Spotkanie z Krzysztofem
Kowalewskim
6 grudnia br. Muzeum Przyrody i Techniki w naszym mieście zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Krzysztofem
Kowalewskim i Juliuszem Ćwieluchem - bohaterem i autorem
książki „Taka zabawna historia”. Wstęp wolny.
Spektakl w Kielcach
7 grudnia br. o godzinie
17.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie
się spektakl pt. „En Vouge”,
w którym wystąpi plejada polskich gwiazd, m.in. Elżbieta Zającówna, Daria Widawska, Beata Kawka i Kamil Pruban. Organizatorem przedsięwzięcia
jest Agencja Artystyczna Radpol. Bilety w cenie: 65 zł i 70 zł
do kupienia na stronie internetowej: www.KupBilet.pl i w kasie
Filharmonii Świętokrzyskiej.
(Kas)
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
W gminie Mirzec
Strona
7
Udało się w pierwszej turze
Będzie druga tura,
są zmiany w radzie
Awaria systemu w całym kraju nie pozwoliła na uzyskanie
dokładnych informacji dotyczących wyborów do rad gmin
oraz na wójtów i burmistrzów. Z nieoficjalnych informacji
wynika, Marek Kukiełka i Bogusław Nowak powalczą w drugiej turze wyborów samorządowych w gminie Mirzec. Zmieni się nieco także skład Rady Gminy.
Jak wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, frekwencja w dniu wyborów na godzinę 17.30 wyniosła 60,54 procent. Uprawnionych do głosowania było 6 tys.
919 mieszkańców gminy, wydano natomiast 4 tys. 189 kart. Wyborcy zdecydowali, że w walce o fotel wójta spotkają się w II turze Bogusław Nowak i Marek Kukiełka.
- To społeczeństwo będzie uprzejme zdecydować o tym, kto zostanie wójtem na kolejne cztery lata - stwierdził M. Kukiełka dodając, że wciąż jest rozemocjonowany.
Optymizmem pała natomiast jego kontrkandydat B. Nowak,
który uważa, że gdyby kandydatów było tylko dwóch z pewnością wygrałby w pierwszej turze.
- Jestem zmęczony, ale bardzo optymistycznie nastawiony powiedział w rozmowie z GAZETĄ dodając, że spodziewał się,
iż będzie miał przewagę nad M. Kukiełką.
Losy obu panów rozstrzygną się w drugiej turze wyborów.
Zmiany personalne szykują się także w Radzie Gminy w Mircu, w której najprawdopodobniej zasiądą: Jan Raczyński startował z listy KWW Gospodarna Gmina Mirzec a głosowało na niego 175 wyborców, Ireneusz Zagajny (KWW Gospodarna Gmina
Mirzec, 87 głosów), Teresa Sieczka (KWW Doświadczenie i Przyszłość, 110 głosów), Kazimierz Kozieł startujący z listy KWW Razem dla Mieszkańców Samorząd 2014, który otrzymał poparcie
od 128 głosujących, Agnieszka Idzik-Napiórkowska zgłoszona
przez KWW Razem Dla Mieszkańców - Samorząd 2014 z liczbą
89 głosów, Radosław Koniarz startujący z listy KWW Marcina Franeckiego (72 głosy), Robert Gralec (KWW Roberta Gralca), Marek Kukiełka (KWW Marka Kukiełki - Razem w Przyszłość), Mirosław Seweryn (KWW Gospodarna Gmina Mirzec), Marcin Driański
(KWW Czesława Raczyńskiego), Jan Zawisza zgłoszony przez
KKW Doświadczenie i Przyszłość zdobył 99 głosów, Stanisław
Seweryn - kandydat KWW Razem dla Mieszkańców - Samorząd
2014, który zdobył 130 głosów, Sylwester Spadło z KWW Gospodarna Gmina Mirzec, Jan Myszka (KW PSL, 128 głosów), Radosław Gralec (KWW Doświadczenie i Przyszłość). Warto przypomnieć, że jeżeli Marek Kukiełka zostanie wójtem, to będzie musiał
wybrać, czy zrezygnować z mandatu radnego (wtedy w jego okręgu odbędą się wybory uzupełniające), czy też zrezygnuje z „wójtowania” na rzecz bycia radnym. To nieoficjalne informacje, jakie
udało się uzyskać GAZECIE tuż przed zamknięciem bieżącego
wydania.
(Kas)
Trzecia kadencja dla Sameli
Burmistrz Wąchocka Jarosław Samela zapewnił sobie trzecią kadencję, zdobywając w wyborach 51,1 proc. poparcia. Wygrał we wszystkich okręgach z wyjątkiem Marcinkowa. Najpoważniejszy z jego kontrkandydatów - Robert Janus
- przegrywa w stosunku do niego ponad 700 głosami.
W wyborach na burmistrza
Wąchocka nieoficjalnie wygrał aktualnie urzędujący Jarosław Samela. Opowiedziało się za nim 1788 mieszkańców, czyli 51,1 procent
głosujących.
- Uważam, że jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza przy trzech kontrkandydatach, z których jeden jest
przewodniczącym Rady, drugiego popiera PiS, a trzeci zajmuje się dziennikarstwem.
W większości okręgów, z wyłączeniem jednego (w Marcinkowie), zdobyłem ponad
50 - procentowe poparcie, co
świadczy jedynie o tym, że
mieszkańcy dobrze oceniają
to, co zostało już w gminie
zrobione. Jedyne, czego żałuję, to że nie udało się nam
wprowadzić do rady młodych
osób, które, jak choćby Ernest Główczyński czy Michał
Piętak, wniosłyby do niej trochę świeżości - powiedział
burmistrz.
Drugi wynik zdobył przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Janus, na którego głosowało 30,1 procent wyborców: 1015 mieszkańców.
- Jestem im wdzięczny powiedział nam Janus, który - mimo przegranej - zadowolony jest ze swojego wyniku. - Konkurowałem z burmistrzem, który kieruje gminą
już drugą kadencję. Przypuszczałem, że tak może się
skończyć. Nie jestem rozczarowany - zapewniał GAZETĘ Janus, który wprowadził
do Rady aż sześciu swych
kandydatów.
Jerzy Rymarski, kandydujący z ramienia PiS na fotel burmistrza, otrzymał w sumie 542
głosy, czyli 13,4 proc. Czwarty był radny Tomasz Szczykutowicz, który przekonał do
siebie tylko 6,2 procent wyborców, czyli 176 osoby.
Mandaty radnych zdobyli: w okręgu 1 - Robert Janus (85 głosów); w okręgu 2
- Tadeusz Mazurkiewicz (52
głosy); w okręgu 3 - Paweł
Opozda (64 głosy); w okręgu 4
- Zygmunt Ferka (56 głosów);
w okręgu 5 - Kazimierz Winiarczyk (69 głosów); w okręgu 6 - Ryszard Rogala (74 głosy), w okręgu 7 - Adrian Malinowski (74 głosy); w okręgu 8
- Zofia Miernik (119), w okręgu 9 - Sylwester Rudzki (131
głosów); w okręgu 10 - Zdzisław Przygoda (124 głosów);
w okręgu 11 - Edward Lipiec
(102 głosy); w okręgu 12 Ewa Szczepańska (96 głosów), w okręgu 13 - Grzegorz Retkowski (105 głosów),
w okręgu 14 - Mirosław Jaźwiec (92 głosy) i w okręgu 15 Andrzej Cioroch (233 głosy).
(An)
Ludowcy świętują!
PSL zwyciężyło w powiecie?
Polskie Stronnictwo Ludowe a także Prawo i Sprawiedliwość - to one będą miały decydujący głos w nowej kadencji
Rady Powiatu. Tak przynajmniej wynika z naszych nieoficjalnych prognoz. Oficjalne wyniki powinniśmy poznać już dziś.
Według nieoficjalnych wyników większość mandatów
w Radzie Powiatu uzyskało Polskie Stronnictwa Ludowe, dla którego prognozowane
jest siedem miejsc. Komu przypadną w udziale, na razie trudno powiedzieć. O spekulacje
nie chciał pokusić się nawet wicestarosta Dariusz Dąbrowski,
który woli poczekać do oficjalnych wyników. Drugie miejsce,
pod względem ilości mandatów, przypadnie prawdopodobnie Prawu i Sprawiedliwości.
W grę może wchodzić nawet
sześć mandatów. Dla kogo?
Najpewniejsze wydają się dla
Agaty Wojtyszek oraz Danuty
Krępy. Z pozostałymi mandata
riuszami komitet woli się wstrzymać do otrzymania dokładnych
wyników.
Trzecią siłą w powiecie został prawdopodobnie KW Razem dla Mieszkańców Samorząd 2014, który będzie mieć
piątkę reprezentantów. Najbardziej prawdopodobni to: obecny starosta Andrzej Matynia,
Andrzej Sendecki, Andrzej Duda, Tomasz Margula i obecny
przewodniczący Rady Powiatu - Jan Wzorek. Dla Sojuszu
Lewicy Demokratycznej miałyby przypaść dwa miejsca. Mówi się o Marianie Mrozie i Pawle Lewkowiczu, dla których byłaby to kolejna kadencja. Na
symboliczny jeden głos w radzie będzie mógł liczyć Komitet Porozumienie Obywatelskie.
Stwarza to szansę dla Cezarego Beraka, który obecnie jest
członkiem Zarządu Powiatu,
lub Sebastiana Staniszewskiego (wiceburmistrza Wąchocka)
i aktualnego radnego Marka
Maciukajcia, bo to oni - według
wstępnych szacunków, uzyskali
najlepsze wyniki. Trudno jednak
mówić o pewniakach, bo kiedy
zamykaliśmy numer, nie były
jeszcze znane nawet cząstkowe wyniki (ze względu na ciągłe
awarie systemu), a wiele oddanych głosów było nieważnych.
Tak szybko, jak to będzie możliwe, zamieścimy je na stronie internetowej GAZETY.
(An)
Podsumowali projekt
Z myślą o niepełnosprawnych
Podsumowano projekt ph. „Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie otwarty dla osób niepełnosprawnych”,
realizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” przy współpracy z Warsztatem Terapii
Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie.
Projekt był odpowiedzią na
problem, jakim jest coraz mniejsza ilość osób niepełnosprawnych ubiegających się o przyjęcie do warsztatów terapii zajęciowej. Jednak, jak informuje Dorota Jop, rokrocznie Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności wydaje kilkaset orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności.
- Osoby niepełnosprawne,
kończące edukację w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-
Wychowawczych, stając na
komisji ds. orzekania niejednokrotnie otrzymują wskazanie bezpośrednio do Zakładu
Aktywności Zawodowej lub Zakładu Pracy Chronionej, podczas gdy najbardziej oczekiwanym i zasadnym byłoby kierowanie do terapii zajęciowej
w ramach WTZ, jako wstępnego etapu w procesie uzawodowienia osób niepełnosprawnych - mówi GAZECIE prezes
„Radości” dodając, że można
Konferencja podsumowująca odbyła się
w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
przypuszczać, iż osoby takie,
ich rodzice i opiekunowie nie
mają dostatecznej wiedzy na
temat celów i funkcjonowania
WTZ, a także nie wiedzą nawet o tym, że mogą skorzystać
z takiej formy rehabilitacji.
Adresatami projektu były osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny i opiekunowie, a także kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz dyrektorzy szkół i osoby duchowne. W ramach zadania, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych
przez Powiat Starachowicki
za pośrednictwem Zespołu ds.
Zdrowia i Rehabilitacji Zawodowej, odbywały się spotkania
we wszystkich gminach w naszym powiecie. W gminie Brody, przy wsparciu Jolanty Grudnickiej - kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
i za pośrednictwem pracowników tej placówki, zaproszenie
na spotkanie otrzymało 80 osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
oraz dyrektorzy szkół. 50 niepełnosprawnych wraz z rodzinami oraz szefowie placówek
oświatowych spotkało się natomiast w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku. Przy organizacji tego spotkania pomocna była kierownik
MGOKu - Teresa Jurkiewicz. Do
świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie, dzięki kierownik Monice Skrzeczynie i pracownikom Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
na spotkanie przybyło 18 rodzin
a w gminie Mirzec, gdzie zorganizowano spotkanie kończące
cykl przy dużej pomocy sekretarza Marty Ziomek, rozesłano
zaproszenia do 22 osób.
- W sali „Olimpia” w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie z udziałem prezydenta miasta Sylwestra Kwietnia.
Wielkie wsparcie w zorganizowaniu tego spotkania otrzymaliśmy ze strony dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników tego
ośrodka, którzy przyjęli na siebie zadanie zaproszenia osób
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Podczas spotkań można było zapoznać się
z twórczością niepełnosprawnych
niepełnosprawnych i ich rodzin, rozesłano zaproszenia
do 27 rodzin. Duży udział miał
również naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych
Włodzimierz Jedynak, angażując się w zaproszenie dyrektorów szkół - mówi GAZECIE
prezes Stowarzyszenia Radość, Dorota Jop, która wspólnie ze swoim zastępcą Romanem Konopką prowadziła
spotkania, a udział w nich brali prelegenci: Małgorzata Mikos
i Wiesław Daszkowski, Aneta
Wróbel, Marek Kukla, Bernard
Plewa, Piotr Ruszkiewicz, Marzena Jasztal, którzy prezentowali w jaki sposób powstają rękodzieła i prace plastyczne, Mirella Mrowiec-Borek i Br. Grzegorz Baczyński oraz
Marek Karbowniczek.
Podsumowując, zaproszenia
otrzymało 197 osób niepełnosprawnych, ich rodzice i opiekunowie, skorzystały łącznie
63 osoby, w tym: przedstawiciele władz samorządowych,
kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, 28 osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Zdecydowano o zintensyfikowaniu
współpracy pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym, Powiatowym Zespołem Orzekania ds. Niepełnosprawności i Powiatowym
Zakładem Aktywności Zawodowej.
(Kas)
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
8
NR 47 (1170)
www.starachowice.eu
INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO centrala tel. 41 273-82-00, 41 273-83-00
11 Listopada w Starachowicach
Narodowe Święto Niepodległości pod patronatem prezydenta miasta Sylwestra Kwietnia odbyło się 11 listopada w Starachowicach.
Jako imprezy towarzyszące miały miejsce Szachowy Turniej Niepodległości oraz Bieg Niepodległości.
Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w kościele pod
wezwaniem Wszystkich Świętych. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz pułkownik Leonard Sadowski z Radomia. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod
Pomnik Niepodległości, gdzie
liczne przybyłe delegacje związków zawodów, szkół, stowarzyszeń oraz organizacji politycznych złożyli wiązanki kwiatów
i zapalili znicze.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił m.in. gospodarz uroczystości, prezydent miasta Starachowice Sylwester Kwiecień.
- Święto Narodowe, które dziś
obchodzimy, jest doskonałym
momentem do wyrażenia czci
wszystkim bohaterom i wielkim
postaciom, którzy w tej krwawej historii nie ugięli się w wal-
Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości gdzie liczne przybyłe delegacje związków
zawodów, szkół, stowarzyszeń oraz organizacji politycznych złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze
Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości złożyli
prezydent miasta Starachowice Sylwester Kwiecień, sekretarz miasta Tomasz Kukliński
oraz komendant Straży Miejskiej Waldemar Jakubowski
ce. Gdy myślę o poświęceniu
poprzednich pokoleń, nabieram
jeszcze większego zapału i energii, że szansy, którą dostaliśmy
nie możemy zmarnować - mówił
podczas uroczystości prezydent
miasta Sylwester Kwiecień.
- Dbałość o naszą wolność,
o tradycję, wartości duchowe, patriotyczne i religijne jest naszym
obowiązkiem, i jesteśmy to winni
ludziom, którzy za tę wolność oddali swoje życie. Bo wolność nie
jest dana na zawsze, jest czymś
co trzeba pielęgnować i nie dać
sobie tego wyrwać. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca oraz przyzwoite życie, to patriotyzm XXI wieku. Na co dzień rolą władz samorządowych jest organiczna
praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, na rzecz
W rocznicowym wydarzeniu uczestniczyli także uczniowie klas mundurowych Zakładu Doskonalenia
Zawodowego oraz harcerze ZHP Hufiec Starachowice. Po zakończonych uroczystościach „Defilada
Niepodległości” przemaszerowała spod pomnika do Starachowickiego Centrum Kultury
Okolicznościowe przemówienie wygłosił m.in. gospodarz uroczystości,
prezydent miasta Starachowice Sylwester Kwiecień
Kolejną był Bieg Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta na trasie 10 km.
Patronat główny nad imprezą sportową sprawował Hotel Europa Business&SPA
unowocześniania tej naszej małej, lokalnej wspólnoty. Walczmy
zatem każdego dnia o Niepodległą Polskę, o Polskę uczciwą,
sprawiedliwą i dbającą o tych co
sami sobie w życiu poradzić nie
mogą. Służmy jeden drugiemu,
czyńmy bliźniemu tak jak byśmy
chcieli, aby nam czyniono. Czego Państwu i sobie życzę.
W rocznicowym wydarzeniu
uczestniczyli także uczniowie
klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz
harcerze ZHP Hufiec Starachowice. Po zakończonych uroczystościach „Defilada Niepodległości” przemaszerowała spod
pomnika do Starachowickiego Centrum Kultury. Uczestnicy
uroczystości mogli tam spróbować jadła regionalnego przygotowanego przez kucharzy Hotelu Europa.
Ponadto w Starachowickim
Centrum Kultury z koncertem
„Dla Niepodległej” wystąpił Nauczycielski Chór Concentus i zespół estradowy Wiarusy. Wręczono nagrody zwycięzcom harcerskiej gry miejskiej pn. „Bohaterowie Niepodległej”. W tym wyjątkowym dniu w kinie Starachowickiego Centrum Kultury przygotowano
dla mieszkańców emisję filmu pt.
„Baczyński”.
Jedną z imprez towarzyszących, odbywających się 11 listopada w Starachowicach, był Szachowy Turniej Niepodległości
o Puchar Prezydenta Miasta Starachowice, którego organizatorem
był Katolicki Klub Szachowy GAMBIT. Kolejną był Bieg Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta
na trasie 10 km. Patronat główny
nad imprezą sportową sprawował
Hotel Europa Business&SPA.
Jedną z imprez towarzyszących odbywających się 11 listopada w Starachowicach był Szachowy Turniej
Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Starachowice, którego organizatorem był
Katolicki Klub Szachowy GAMBIT
Kolumnę redaguje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Iwona Ogrodowska
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Podsumowanie
Programu
azbestowego
na terenie
Gminy Starachowice
za 2014 rok
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku bieżącym
Gmina Starachowice realizowała „Program usuwania wyrobów zawierających
azbest”. Na ten cel corocznie zabezpieczane
są środki w budżecie
Gminy. Również w roku 2014 Gmina wystąpiła o dodatkowe środki do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach.
W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości
48.450,66zł, stanowiącej 85%
kosztów kwalifikowanych zadania. Na dotację złożyły się środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 19.950,27 zł - tj. 35%
kosztów kwalifikowanych oraz
środki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 28.500,39 zł - tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Całkowity
koszt zadania zrealizowanego
w ramach „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest
w Gminie Starachowice” wyniósł
w 2014 roku 57.000,78 zł. Na terenie naszego miasta zdemontowano i unieszkodliwiono pokrycia
dachowe wykonane z eternitu na
22 posesjach, a także usunięto zdeponowane odpady zawierające azbest z 73 nieruchomości. Łączna ilość unieszkodliwionego w 2014 roku eternitu wyniosła 12.140 m kw. Usługę tę zrealizowała wybrana w drodze zamówienia publicznego firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo
-Produkcyjne „EURO-GAZ” Sp. j.
ze Zgórska.
TEL. 41 273-82-57
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
Strona
Cząstkowe
dane PKW
O władzę powalczą Przygoda i Bernat
W Brodach druga tura
W Gminie Brody nie ma rozstrzygnięcia. W drugiej turze spotka się dotychczasowy wójt Andrzej Przygoda, członek PSL,
zgłoszony przez KWW Andrzeja Przygody z Marzeną Bernat, startującą z własnego komitetu.
Frekwencja w gminie Brody
wyniosła ponad 55%. Obecny
wójt Andrzej Przygoda zdobył
1844 głosów. O 375 mniej miała
Marzena Bernat i to oni spotkają się w II turze wyborów. Trzeci wynik wśród kandydujących
na wójta Gminy Brody ma Dariusz Krzewski z liczbą głosów
789 (KW PiS), czwarty jest Leszek Lis - 512, zgłoszony przez
KWW Rozwój Brody, a 261 głosów zdobył Marian Łęcki startujący z własnego komitetu.
- Mieszkańcy po raz kolejny
obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem, wiadomym było, że
wybory nie rozstrzygną się w I
W Iłży
Andrzej Moskwa
zwycięża
w pierwszej
turze!
turze ze względu na dużą ilość
kandydatów na stanowisko wójta. Uzyskane 38% jest bardzo
dobrym wynikiem. Moja kampania wyborcza nie była kampanią
półprawdy i naciągania faktów.
Była i będzie rzeczową dyskusją popartą faktami i nie opartą na pustych obietnicach. Tym
bardziej wynik mnie cieszy, bo
świadczy o tym, że wyborcy nie
dali się zwieść. Za wszystkie
oddane na mnie głosy chciałbym wszystkim serdecznie podziękować i poprosić o udział
w II turze wyborów i powierzenie mi po raz kolejny swego
zaufania, którego obiecuję nie
zawieść - skomentował Andrzej
Przygoda.
- Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom za udział
w wyborach i tym, którzy oddali na mnie swój głos. Gratuluję również wyniku Andrzejowi
Przygodzie. Swój oceniam jako
bardzo dobry. Rozkład głosów
i moje przejście do drugiej tury
pokazuje, że mieszkańcy oczekują zmian. Chcą, aby ich szanować i wysłuchiwać ich problemów. To wynika jasno i konkretnie. Wynik, który uzyskałam, to dla mnie osobiste wyróżnienie. Nadchodzące dwa
tygodnie zamierzam poświęcić
na intensywną pracę. Zachęcam do współpracy wszystkich,
którzy chcą dobra mieszkańców
- powiedziała Marzena Bernat.
Do Rady Gminy w Brodach
weszli: Marzena Bernat (KWW
Marzeny Bernat, 285 głosów),
Jarosław Wójcik (KWW Jarosława Wójcika, 126 głosów), Ewa
Fogiel (KWW Andrzeja Przygody, 155 głosów), Leszek Sarna (KWW Andrzeja Przygody, 165 głosów), Jadwiga Bonia (KW PiS, 109 głosów), Piotr
Kosmala (KW PiS, 134 głosy),
Rajmund Dróżdż (KW PiS, 115
głosów), Wojciech Janiec (KWW
Wojciecha Jańca, 167 głosów),
9
Tadeusz Bernaciak (KWW Andrzeja Przygody, 136 głosów),
Andrzej Jagieła (KWW Marzeny Bernat, 107 głosów), Stanisław Wrona (KWW Andrzeja
Przygody, 107 głosów), Marek
Jedliński (KWW Andrzeja Przygody, 64 głosy), Janusz Adamus (KW PiS, 164 głosy), Tomasz Budzyń (KWW Andrzeja
Przygody, 93 głosy) i Aneta Kutera (KWW Rozwój Brody 2014,
87 głosów).
Jeśli wybory na wójta w II turze wygrałaby Marzena Bernat,
wówczas w okręgu nr 1, w którym startowała odbędą się wybory uzupełniające.
(J)
PSL
wygrywa wybory
do Sejmiku
Polskie Stronnictwo
Ludowe prawdopodobnie wygrało wybory do
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - tak wynika z fragmentarycznych danych
Państwowej Komisji
Wyborczej. Awaria systemu w całym kraPo latach mieszkańcy zmienili władzę
ju uniemożliwiła jednak poznanie bliższych
i bardziej dokładnych
informacji a oficjalne
W Gminie Bodzentyn uprawnionych do głosowania było 9 tys. 503 wyborców, a do urn poszło 6 tys. mogą być znane do289 osób. Frekwencja wyniosła 66%. W I turze wybory na urząd burmistrza wygrał Dariusz Skiba piero za kilka dni.
Bodzentyn ma nowego burmistrza
(KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn") uzyskując 3 tys. 656 głosów. Pokonał tym samym obecnego szefa gminy, Stanisława Marka Kraka (KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna), który zdobył ich 2 tys. 633.
Skład Rady Gminy w nowej kadencji:
Z okręgu nr 2, obejmującego
powiaty: starachowicki, skarżyski i konecki, z list PSL o mandat radnego wojewódzkiego
ubiegali się: Ryszard Kępiński, Bożena Jaskros, Wioletta
Klamczyńska i Ernest Kumek.
Na drugim miejscu jest Prawo
i Sprawiedliwość. Z list tej partii w naszym powiecie startowali: Andrzej Pruś, Dariusz Nowak
i Aldona Korycińska.
(Kas)
Jan Zygadlewicz (KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna)
9. Jerzy Tofil (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
Andrzej Moskwa bę- 1.
2. Dariusz Świetlik (KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna)
10. Stanisław Chrzęszczyk (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
dzie rządził gminą Ił- 3. Ryszard Tusień (KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna)
11. Jadwiga Dulęba (KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna)
4. Zofia Gliwa (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
12. Jolanta Moskwa (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
ża przez kolejne 4 lata 5. Teresa Bzymek (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
13. Wojciech Kózka (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
- tak zdecydowali wy- 6. Anna Wójcik (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
14. Józef Kołomański (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
7. Katarzyna Sikora (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
15. Bożena Wyglądacz (KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna)
borcy, dzięki którym 8. Tadeusz Zieliński (KWW „Przyjazna Gmina Bodzentyn”)
(J)
uzyskał on 52,74 proc.
głosów. Zdeklasował
Andrzej Gąsior i Wiesław Gałka
tym samym swoich Wstępne wyniki w Pawłowie już znane
dalej w grze
kontrkandydatów: Mariana Kruszewskiego
(25,55 proc.) i Leszka
Kłosa (21,71 proc.).
Według nieoficjalnych wyników, w gminie Pa-
Wojtas wygrywa w I turze
W gminie Iłża uprawnionych
do głosowania było 12 tys. 606
mieszkańców a wydano 4 tys.
746 kart. Frekwencja wyniosła
37,65 proc. Wyborcy zdecydowali o zwycięstwie Andrzeja
Moskwy, ale też o składzie Rady Gminy, w którym najprawdopodobniej znaleźli się: kandydat KWW Iłżanie Józef Skrobisz, Renata Iluchin zgłoszona
przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Jolanta Borek (KW Prawo i Sprawiedliwość), Agnieszka Kaczmarzyk (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa), Wojciech Celuch (KW
PSL), Cezary Nobis (KW Prawo i Sprawiedliwość), Sławomir Ginał (KW Prawo i Sprawiedliwość), Jarosław Słomka (KW PSL), Marek Adamus
(KW PSL), Jacek Skiba (KWW
Wspólna Sprawa Wspólna
Przyszłość), Beata Głud (KWW
Prawo i Sprawiedliwość), Maria Mazur (KW PSL), Ryszard
Duraziński (KWW Porozumienie Samorządowe dla Gminy Iłża), Stanisław Kuc (KWW Porozumienie Samorządowe dla
Gminy Iłża) i Andrzej Fiołna
(KW PSL). Do czasu zamknięcia wydania GAZETY z nowym
(starym) burmistrzem nie udało
nam się skontaktować.
(Kas)
włów już w I turze zwyciężył Marek Wojtas, dotychczasowy sekretarz gminy. Swój głos na niego
oddało 52,43% wyborców uprawnionych do głosowania. Czesław Szmalec był drugi z wynikiem
28,5%, trzeci wynik uzyskał Krzysztof Sławek
(11,7%). Frekwencja w gminie wyniosła 19,09
%. Dużą niespodzianką okazało się nie uzyskanie
mandatu w Radzie Gminy przez Ignacego Gierady, dotychczasowego wójta, który startował z listy KWW GMINA PAWŁÓW 2014.
- Przede wszystkim chciałbym podziękować
moim wyborcom. Przy tak dużych niespodziankach, jakie miały miejsce w samorządach, swój
wynik uważam za duży sukces. Myślę, że uda
się nawiązać współpracę z nowo wybraną radą
gminy. W nadchodzącej kadencji będę chciał położyć nacisk przede wszystkim na aktywizację
mieszkańców oraz tworzenie nowych miejsc pracy - skomentował na gorąco wynik wyborów Marek Wojtas.
Wyniki wyborów wójta gminy Pawłów:
1. Marek Wojtas
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014) 52,43 %
2. Czesław Szmalec
(KWW Czesława Szmalca CZAS NA ZMIANY) 28,5%,
3. Krzysztof Sławek
(KWW Sławek Krzysztof) 11,7%,
4. Ryszard Grudziecki
(KWW Praworządna Gmina) 4,1 %,
5. Dariusz Nowak
(KWW Prawo i Sprawiedliwość) 3,8 %
Skład Rady Gminy w nowej kadencji:
1. Mieczysław Saramak
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014)
2. Zdzisław Zapała
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014)
3. Mirosław Kozłowski
(KWW RÓWNI RAZEM)
4. Krzysztof Jasztal
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014)
5. Andrzej Dziekan
(KWW Praworządna Gmina)
6. Halina Dąbrowska
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014)
7. Stanisław Pocheć
(KWW Czesława Szmalca CZAS NA ZMIANY)
Drugie starcie
w Nowej Słupi?
W Nowej Słupi prawdopodobnie w drugiej turze spotkają się Andrzej Gąsior (KWW Andrzeja
Gąsiora - Nasza Gmina), który uzyskał 2 tys. 553
głosy i obecny wójt Wiesław Gałka (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina), na którego zagłosowało 2 tys. 127 osób.
O fotel wójta w Gminie Nowa Słupia ubiegał się także Jarosław
Chrobot (KWW Siła w Zgodzie - Jarosław Chrobot), na którego
zagłosowało 428 osób.
Do Rady Gminy wybrani zostali:
8. Tomasz Ziewiec
1. Ewa Pastuszyńska (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina)
9. Ryszard Grudziecki
(KWW Praworządna Gmina)
3. Robert Klefas (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina)
10. Jerzy Wsół
(KWW Sławek Krzysztof)
5. Lidia Wiącek (KWW Andrzeja Gąsiora - Nasza Gmina)
(zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL)
2. Jadwiga Kot (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina)
4. Sylwester Kozłowski (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina)
11. Henryk Więcław
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014)
6. Adam Sałata (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina)
12. Mirosław Głowacki
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014)
8. Jerzy Domański (KWW Andrzeja Gąsiora - Nasza Gmina)
13. Andrzej Tomaszewski
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014)
10. Grażyna Wojtachnia (KWW Andrzeja Gąsiora - Nasza Gmina)
14. Mariola Gałka
(KWW Czesława Szmalca CZAS NA ZMIANY)
15. Karol Zuba
(KWW GMINA PAWŁÓW 2014)
7. Józef Świetlik (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina)
9. Łukasz Nowak (KWW Andrzeja Gąsiora - Nasza Gmina)
11. Jan Czaja (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina)
12. Rafał Piasecki (KWW Cząstków)
13. Jerzy Roman (KWW Andrzeja Gąsiora - Nasza Gmina)
14. Ryszard Karpiński (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina)
Liczba uprawnionych do głosowania: 12 173 15. Halina Misiurska (KWW Wiesława Gałki - Gospodarna Gmina).
Frekwencja: 19.09%
(J)
Mich
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
GAZETA STARACHOWICKA
10
Aktywizują starszych mieszkańców
Z kart historii miasta
„Nie bój się seniorze
- latarnik pomoże!”
Inż. Józef Zagórski
Jedną z licznego grona osób, które piastowały niegdyś odpowiedzialne stanowiska
w Starachowicach, jest inżynier leśnik Józef Zagórski, szef Działu Lasów Zakładów Starachowickich w latach 1938-1944.
Archiwum prywatne
Korzystania z internetu,
umiejętności załatwienia
spraw urzędowych za pośrednictwem sieci, korzystania z bankowości elektronicznej i wielu innych
ciekawych rzeczy uczyć
będą seniorów w Wąchocku tzw. latarnicy czyli wolontariusze projektu Polska
Cyfrowa Równych Szans.
Katarzyna Dulęba podjęła się roli
latarnika cyfrowego w Wąchocku
- Chcemy wprowadzić seniorów w cyfrowy świat, pobudzając
też przy okazji rozwój społeczności lokalnej, która będzie się integrować, włączając się w życie życie kulturalne - powiedziała GAZECIE Katarzyna Dulęba.
Pilotażowa grupa jest już po
pierwszych zajęciach.
- Były to plenery fotograficzne
w poszczególnych miejscowościach, których efektem są fotografie, wykonane przez uczestników. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do udziału
w projekcie „Nie bój się seniorze - latarnik pomoże!” - zachęca
Katarzyna Dulęba.
(An)
Archiwum prywatne
Jest to nowa inicjatywa skierowana do pokolenia 50 +. Ma
przeciwdziałać wykluczeniu ich
ze społeczeństwa cyfrowego.
Latarnicy, czyli lokalni animatorzy edukacji cyfrowej, działają
w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans, realizowanego przez Stowarzyszenie
„Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. W gminie Wąchock podjęła się tego Katarzyna Dulęba
- nauczyciel bibliotekarz w SP
w Wielkiej Wsi. Zapisy w bibliotece w Wielkiej Wsi (dla mieszkańców Wielkiej Wsi i Węglowa),
w Świetlicy Wiejskiej w Ratajach
i w Domu Kultury w Marcinkowie.
Są pierwsi chętni, którzy - miejmy nadzieję - zmobilizują innych,
bo pomysł jest znakomity.
Pierwsze zajęcia upłynęły seniorom na plenerze fotograficznym
Urodził się w 1882 r. w Berdyczowie na terenie Rosji, w rodzinie leśnika. Po ukończeniu
średniej szkoły i uzyskaniu
świadectwa dojrzałości w Żytomierzu, studiował leśnictwo
w Instytucie Leśnym w Petersburgu, gdzie w 1909 r. uzyskał
dyplom inżyniera nauk leśnych.
Pracował na stanowisku nadleśniczego do wybuchu rewolucji bolszewickiej.
W 1919 r. przedostał się do
odradzającej się ojczyzny. Podjął pracę w Departamencie Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa. Wykazał wówczas nieprzeciętne zdolności organizacyjne. W 1925 r. został mianowany dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy, wzorowo zarządzając organizacją. Był to czas intensywnej eksploatacji lasów zniszczonych przez „sówkę choinówkę”,
która poczyniła ogromne spustoszenia. Dzięki jego sprężystemu i umiejętnemu kierownictwu, znaczna podaż drewna
z przymusowo wyciętych drzewostanów została sprzedana,
i to na wysokim poziomie cen.
W miejsce wyciętych, przeprowadził odnowienie ponad 40
tys. ha lasów. W uznaniu tych
wielkich zasług na polu leśnictwa polskiego odznaczony został w 1928 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 1932 roku mianowano go dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i tu również skutecznie bronił lasy przed
groźbą drugiej klęski „sówki choinówki”. W 1934 roku, z powodu
złego stanu zdrowia, przeszedł
jednak w stan spoczynku.
Po kilkuletnim leczeniu wrócił
w 1938 r. do przerwanej pracy
zawodowej. Opuścił Toruń, obejmując stanowisko szefa Działu
Lasów Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych
S.A. Należące do spółki lasy,
to przede wszystkim duży kom-
pleks leśny na północ od Starachowic zwany Puszczą Iłżecką
lub Lasami Starachowickimi,
obejmujący 23 tys. ha. Do jego
obowiązków należał nadzór nad
Nadleśnictwem Głównym z siedzibą w Marculach, oraz nadzór
Doglądali nowej drogi
Wójt gminy Mirzec Marek Kukiełka, radni i pracownicy tamtejszego Urzędu Gminy spotkali się 13 listopada br. w Osinach, gdzie „doglądali” zakończonych prac „przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom - Wierzbica - Starachowice na terenie gminy Mirzec”, od granicy województwa do lasu za Iłżanką.
Fachowym okiem oceniali przebieg prac
nad Tartakiem na Kolonii Bugaj.
Podlegało mu ponad 700 pracowników Zakładów.
W Starachowicach rodzina
inż. Józefa Zagórskiego otrzymała służbowe mieszkanie.
Prawdopodobnie była to willa nazwana „Dom dyrektora la-
Inżynier leśnik Józef Zagórski, szef Działu Lasów Zakładów Starachowickich
w latach 1938-1944, spoczywa na starachowickim cmentarzu
W Osinach
Z władzami gminy finisz prac
lustrował członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan
Maćkowiak, Damian Urbanowski - dyrektor Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach oraz Robert Wódkowski - technolog budownictwa drogowego. Byli też przedstawiciele wykonawcy prac, firmy
„Budromost”. W ramach przebudowy 33000 - metrowego odcinka drogi wykonano wzmocnienie
konstrukcji jezdni dla projektowanego natężenia ruchu. Przyjęta
technologia wzmocnienia, to wykonanie podbudowy zasadniczej
w technologii głębokiego recyklingu na zimno z zastosowaniem
NR 47 (1170)
asfaltu spienionego oraz warstwa wiążąca o grubości ponad
10 cm z betonu asfaltowego.Remont i wzmocnienie objęły też
płytę mostu oraz dwóch przepustów. Dodatkowo zrobiono odcinki chodników, rowy kryte, a także
zjazdy do posesji indywidualnych
i na drogi gminne. Wartość robót
budowlanych wyniosła 4 mln 395
tys. 322,43 zł. Dobra wiadomość
jest taka, że znalazły się też pieniądze na remont ostatniego już
odcinka drogi. Środki na ten cel
zaplanowano w budżecie województwa świętokrzyskiego na
2015 rok.
(Kas)
sów” (nazwa pochodzi z lat 20.,
kiedy to „Szef Lasów” nazywany
był „Dyrektorem Lasów”). Budynek ten obecnie ma przypisany
adres: ulica Harcerska 4 i mieści
się w nim Komenda Hufca ZHP
w Starachowicach.
Kilka miesięcy po przyjeździe inż. Zagórskiego do Starachowic wybuchła wojna.
Uważał, że leśnicy powinni zostać na stanowiskach,
gdzie i jak długo się da, by
bronić lasy przed zniszczeniem przez okupantów. Dlatego pozostał na swym stanowisku i wraz z leśnikami
urządzał i opracowywał plan
gospodarczy lasów starachowickich przewidujący eksploatacje drewna tylko w takich
ilościach, by pokryć wydatki na uprawy i opłacenie personelu leśnego. Nie doczekał się jednak wolnej Polski. Zmarł 9 stycznia 1944
r. w Starachowicach. Pochowany został na cmentarzu parafialnym na Bugaju.
Spoczywa przy głównej alejce, z jej prawej strony.
Wspominając go napisano: Bezwzględnie uczciwy
i prawy, pracowity i sprawiedliwy, obdarzony nieprzeciętnymi zdolnościami, był
przykładem człowieka, ojca
rodziny, przełożonego i kolegi. Z przekonania sympatyk PPS - przekonanie swe
stosuje w życiu codziennym,
troskliwą opieką otacza pracowników młodych, pozostających na niższych stopniach służbowych, a szczególnie robotników leśnych
ubogich i dotkniętych losem.
Dom jego w okresie okupacji
był otwarty dla wszystkich,
a szczególnie kolegów. Tam
czerpało się otuchę i siły do
przetrwania. Jedną z najważniejszych trosk ś.p. Józefa Zagórskiego była troska o zapewnienie Polsce
pracowników jak najbardziej
wykwalifikowanych i stojących na jak najwyższym poziomie moralnym.
Adam Brzeziński
Rada Gminy w Mircu bez Jana Kruka
Dziękowali
za 41-letnią służbę
Mirzeccy radni po raz ostatni w takim samym składzie
spotkali się 12 listopada br. na uroczystej sesji Rady Gminy podsumowującej czteroletnią kadencję. Dziękowali sobie za współpracę i składali najlepsze życzenia.
fot. Jacek Rafalski
Strona
Jana Kruka pożegnali kwiatami
Szczególną uwagę obradujący poświęcili radnemu seniorowi
Janowi Krukowi, który już nie ubiegał się o mandat radnego, którym był nieprzerwanie od 1973 r., przez 13 lat jej przewodnicząc.
To właśnie jemu wszyscy obecni na listopadowej sesji złożyli wyjątkowe podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności, senior otrzymał też kwiaty z rąk przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Seweryna i wójta Marka Kukiełki. Jan Kruk
natomiast przypomniał w krótkim przemówieniu kilka momentów
ze swojej 41 - letniej służby, zapewniając, że w każdej chwili można liczyć na jego pomoc i doświadczenie.
(Kas)
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
Strona
11
Taki uczeń to skarb
Logistyczka na medal
Dominika Bednarska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach znalazła się w gronie
500 najlepszych młodych logistyków w Polsce, pokonując ponad 7 tysięcy uczniów z 285 miast
w kraju. By dostać się do finału, musi stawić czoła nie tylko zdolnej młodzieży, ale przede wszystkim prawidłowo odpowiedzieć na kolejne 25 pytań testowych z zakresu gospodarki zapasami
i ogólnej wiedzy logistycznej.
W pierwszym etapie olimpiady, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, wzięło udział niemal 7,5
tys. uczniów z 285 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
W kolejnym pojawi się tylko
515 olimpijczyków, którzy najlepiej poradzili sobie z testem
z zakresu gospodarki zapasami
oraz ogólnej wiedzy logistycznej. Wśród nich jest Dominika
Bednarska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, która szykuje się już do
kolejnego etapu, jaki odbędzie
się 5 grudnia w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Musi więc perfekcyjne opanować
zagadnienia związane z tematem przewodnim VII edycji olimpiady - zapasami, a także tym,
co sprawia olimpijczykom najwięcej trudności - słownictwa
logistycznego w wybranym języku obcym.
Najzdolniejsi uczestnicy tegorocznej edycji spotkają się
wiosną w finale, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 6 marca 2015 r.
Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi 17
kwietnia 2015 r. Warto nadmienić, że jest to jedyny w Polsce
turniej tematyczny z dziedziny
logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym patronem olimpiady jest minister edukacji narodowej, a partnerem merytorycznym Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Organizację olimpiady i promocję młodych talentów co roku wspierają
Z sukcesu Dominiki cieszą się pedagodzy - dyrektor Grażyna Małecka
oraz przygotowujące ją do olimpiady Olga Peryt i Dorota Lenart
sponsorzy: Dachser, DPD Polska, STILL Polska, TimoCom
Soft- und Hardware GmbH oraz
Transics International. Sponsorzy
srebrni to: DB Schenker, JASFBG i Polski Komitet Narodowy EPAL.
(An)
Przepisy nie są jej obce
Światowy sukces starachowiczanki
Grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w której jest starachowiczanka Aleksandra Orzeł, wygrała konkurs Foreign Direct Investment International Arbitration Moot poświęcony tematyce arbitrażu inwestycyjnego, pokonując drużynę m.in. z prestiżowego Harvardu. O przygodzie w konkursie Aleksandra zdecydowała się opowiedzieć GAZECIE.
FDI Moot jest jednym z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów dla studentów prawa. Oparty jest na symulacji postępowania arbitrażowego, w którym członkowie drużyn
reprezentują strony fikcyjnego
sporu prawnego - inwestora oraz
państwo przyjmujące inwestycję.
W grupie studentów UW biorącej udział w zmaganiach znalazła się starachowiczanka Aleksandra Orzeł, 23 - letnia absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, która obecnie
jest aplikantką adwokacką oraz
Wojciecha Rzepińskiego oraz
Marka Szolca.
- W tamtym czasie byłam już
po obronie pracy magisterskiej,
ale regulamin konkursu przewiduje możliwość uczestnictwa absolwentów, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed październikowym finałem
- dlatego dołączyłam do drużyny.
Część grupy znałam już wcześniej, a z zresztą zdążyliśmy się
świetnie zintegrować w czasie
prawie 5 miesięcy wspólnej pracy - opowiada GAZECIE Ola.
Zadaniem uczestników konkursu było napisanie dwóch pism
Na słynnym tarasie Pepperdine University w Malibu
doktorantką w Katedrze Postępowania Cywilnego na macierzystym wydziale.
- Wybrałam prawo, ponieważ
zawsze interesowały mnie nauki
społeczne. Chciałam zdobyć zawód, który zapewnia możliwość
kształtowania rzeczywistości.
Poza tym, postrzegałam studia
prawnicze jako prestiżowy kierunek, a pracę prawnika jako ekscytującą i pełną wyzwań. Dotychczas jestem bardzo zadowolona
ze swojej decyzji - zdradza w rozmowie z GAZETĄ Aleksandra.
Drużyna reprezentująca Uniwersytet Warszawskie w konkursie Foreign Direct Investment International Arbitration Moot została utworzona w ramach rekrutacji, prowadzonej przez trenerów - Monikę Diehl, Natalię Kabacińską oraz Marka Neumanna
- prawników pracujących w międzynarodowych kancelariach.
W czerwcu br. wybrali oni czterech studentów: Dominikę Jędrzejczyk, Katarzynę Lubieniec,
procesowych (ok. 50 stron jedno)
w języku angielskim, które stanowiły podsumowanie argumentacji stron sporu.
- W arbitrażu inwestycyjnym
powodem jest zawsze zagraniczny inwestor, zaś pozwanym państwo, w którym powód dokonał
inwestycji. Do oceny roszczeń
inwestora stosuje się prawo międzynarodowe publiczne, a przede wszystkim umowę w sprawie
popierania i wzajemnej ochrony
inwestycji, zawartą między pozwanym państwem a krajem,
z którego pochodzi inwestor - tłumaczy nasza rozmówczyni.
W części ustnej konkursu, która odbyła się w Malibu w Kalifornii, studenci reprezentowali inwestora lub państwo w czasie symulacji rozprawy przed trybunałem arbitrażowym, składającym się z wybitnych specjalistów
w dziedzinie międzynarodowego
prawa inwestycyjnego.
- Nasze przygotowania polegały zarówno na pracy indywidualnej (wyszukiwaniu orzeczeń, pisaniu fragmentów pisma, ćwiczeniu przemówień) jak
i grupowej (dyskusje nad argumentami, przygotowywanie symulacji). Dodatkowo, na początku października nasza drużyna
wraz z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, działającym przy Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowała debatę dotyczącą kosztów w arbitrażu inwestycyjnym oraz tzw. „premoot”, czyli turniej przygotowawczy, w którym uczestniczyły drużyny z całej Europy. Wiązało się
to oczywiście z wieloma zadaniami organizacyjnymi - dodaje
Aleksandra, która nie ukrywa, że
drużyna przez cały okres przygotowań do dwuetapowego konkursu miała mnóstwo pracy.
Z częścią pisemną, która zdaniem naszej rozmówczyni była
Po ogłoszeniu wyników cieszyli się jak dzieci
najbardziej żmudna, wiązały się
przede wszystkim nieprzespane noce, bowiem w tym samym
czasie Aleksandra przygotowywała się do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.
- Po 20. września, kiedy zostały złożone pisma, rozpoczęliśmy bardziej emocjonujące przygotowania do symulacji rozprawy. Każdy mówca miał 20 minut, żeby przedstawić argumenty swojej strony oraz odpowiedzieć na pytania arbitrów - oczywiście, wszystko po angielsku.
Same treningi z drużyną i zaproszonymi gośćmi ze wspierających nas kancelarii były trudne i stresujące, ale te doświadczenia dobrze przygotowały nas
do prawdziwych zmagań konkursowych - mówi prawniczka, która wraz z drużyną w drodze po
zwycięstwo pokonała m.in. zespoły z King`s College London,
Starachowiczanka (pierwsza z lewej) wraz z drużyną: Markiem Szolcem, Dominiką Jędrzejczyk,
Wojciechem Rzepińskim i Katarzyną Lubianiec
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Harvard University, National
Law University Jodhpur, Seoul
National University, Uniwersytetu Jagiellońskiego i New York
University.
Jako najtrudniejsze Ola ocenia rundy, podczas których jej zespół musiał zmierzyć się z drużynami z krajów anglojęzycznych, bowiem mówienie w ojczystym języku daje im naturalną przewagę.
- Dużo nerwów było także
w czasie rywalizacji z Harvardem
- ciężko jest występować przeciwko najlepszemu uniwersytetowi w Stanach Zjednoczonych
(a nawet na świecie) - przyznaje
nasza rozmówczyni.
Jednakże pasmo początkowych sukcesów sprawiło, że
przystępując do finałowej „rozgrywki” z New York University
drużyna Oli miała już poczucie
dobrze wykonanego zadania, ale
nikt nie myślał nawet o tym, że
mogą zająć pierwsze miejsce.
- Wydaje mi się, że nikt z nas
nie marzył nawet o zajęciu I miejsca, więc radość z końcowego
sukcesu była tym większa. Dominika Jędrzejczyk i Marek Szolc
lepiej poradzili sobie z zagadnieniami merytorycznymi i udowodnili, że można pokonać nawet tak
utytułowanego przeciwnika jak
New York Univeristy - mówi starachowiczanka dodając, że po
ogłoszeniu wyników cieszyli się
jak małe dzieciaki.
Najbardziej dumni byli jednak z faktu, że to właśnie oni
jako pierwsi w historii spoza krajów anglojęzycznych sięgnęli po
zwycięstwo.
Do wzięcia udziału w konkursie skłoniła ją przede wszystkim
chęć pozyskania nowych umiejętności w zakresie arbitrażu inwestycyjnego, bowiem - jak sama mówi - dotychczas zajmowała się naukowo i zawodowo jedynie kwestią arbitrażu
handlowego.
- W czasie programu International Academy for Arbitration
Law, w którym brałam udział
w Paryżu, po raz pierwszy zetknęłam się ze sporami na linii inwestor - państwo i zainteresowałam się tym tematem. Mając doświadczenie z innych konkursów
typu „moot court” zdawałam sobie sprawę, że FDI Moot to niepowtarzalna okazja do zetknięcia
się z praktycznym podejściem,
którego brakuje na studiach dodaje Ola, nie ukrywając, że
cieszyła się na myśl o tym, że finał prestiżowego konkursu odbędzie się w pięknym i ciepłym
miejscu.
- Nie była to jednak główna motywacja - ze względu na
koszty, na początku nie było wiadomo, ile osób z drużyny pojedzie do Malibu, gdzie, mimo że
w trakcie konkursu drużyna nie
miała czasu na zwiedzanie, to te
kilka dni spędzone w kalifornijskim klimacie są źródłem bajkowych wspomnień. Trudno wyobrazić sobie przyjemniejsze miejsce na organizację turnieju - dodaje doktorantka.
Mimo tak ogromnego sukcesu,
Aleksandra nie spoczywa na laurach i zamierza równolegle rozwijać swoją karierę zawodową
(praca w kancelarii) oraz naukową, bowiem obecnie jest doktorantką w Katedrze Postępowania
Cywilnego na swoim wydziale.
- Swoją przyszłość wiążę oczywiście z arbitrażem międzynarodowym. Jest to bardzo dynamiczna dziedzina, która wymaga wielu wyjazdów zagranicznych oraz ciągłego poszerzania
swojej wiedzy. Na pewno nie będę się nudzić - zapewnia nasza
rozmówczyni.
Życzymy więc sukcesów!
(Kas)
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
12
W Adamowie
NR 47 (1170)
W gminie Mirzec
Pamiętali o narodowym święcie Rocznicowa uroczystość
Apel przygotowali szóstoklasiści
Młodzi aktorzy przygotowali ciekawą inscenizację z symbolicznym zakuwaniem Polski
w kajdany przez zaborców, pięknie recytowali
wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Występ
przybliżył całej szkolnej
społeczności ideę Święta Niepodległości.
(J)
Patriotyczna poezja i pieśni wzbogaciły uroczyste spotkanie młodzieży
www.mirzec.pl
Akcja sadzenia drzew - pomników historii jest częścią obchodów upamiętniających 25-lecie odzyskania suwerenności po okresie rządów komunistycznych w Polsce. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe podjęły w tym roku inicjatywę posadzenia „Dębów Wolności”
w miejscach ważnych dla lokalnej społeczności. Po tej szczególnej ceremonii prezes
OSP w Mircu Zygmunt Sołtykiewicz odczytał list
Wystąpiły zespoły folklorystyczne
www.mirzec.pl
W Publicznej Szkole
Podstawowej w Adamowie, 12 listopada
br. obchodzono Święto Niepodległości.
Uroczystość przygotowali uczniowie z klasy VI pod kierunkiem
Iwony Kozdęby.
Nietypowo, bo od zasadzenia
„Dębu Wolności” rozpoczęły się
tegoroczne obchody Gminnego
Święta Niepodległości , które odbyły się na skwerze obok pomnika w centrum Mirca.
W centrum Mirca zasadzono „Dąb Wolności”
prezydenta RP, a tablicę upamiętniającą uroczystość
odsłonił druh senior Tadeusz Szary, który w szeregach
OSP działa od 1945 roku. Pierwszą część spotkania
zakończyło złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie
zniczy pod pomnikiem na skwerze w centrum Mirca.
Następnie wszyscy udali się do kościoła, gdzie wzięli
udział we mszy świętej odprawionej przez ks. Dariusza
Jasińskiego. Po nabożeństwie wierni obejrzeli program
artystyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum Publicznego pod kierunkiem Moniki Zegadło, Anny Derlagi, Kamilli Adamus i Sławomira Ziewieckiego, do której
patriotyczną dekorację wykonała Anna Kawalec. Wystąpiły też zespoły folklorystyczne, którym akompaniował Piotr Gąsowski i kapela „Sąsiedzi”. Wszystkim
uczestnikom uroczystości za przybycie podziękował
wójt gminy Marek Kukiełka.
(Kas)
Starachowiccy policjanci
Bogusław Sołtysiak
ur. 1955 r. - zm. 9.11.2014 r.
Sylwestra Buda
ur. 1935 r. - zm. 9.11.2014 r.
Janina Sokołowska
ur. 1929 r. - zm. 9.11.2014 r.
Krzysztof Gajewski
ur. 1952 r. - zm. 9.11.2014 r.
Krzysztof Kowalski
ur. 1958 r. - zm. 10.11.2014 r.
Krystyna Pacek
ur. 1934 r. - zm. 10.11.2014 r.
Aurelia Harabień
ur. 1925 r. - zm. 10.11.2014 r.
Eugenia Kuzia
ur. 1927 r. - zm. 11.11.2014 r.
Marian Klepacz
ur. 1929 r. - zm. 11.11.2014 r.
Jan Tomczyk
ur. 1941 r. - zm. 11.11.2014 r.
Jerzy Strama
ur. 1932 r. - zm. 12.11.2014 r.
Marian Bebelski
ur. 1933 r. – zm. 12.11.2014 r.
Ireneusz Prostak
ur. 1932 r. – zm. 13.11.2014 r.
Zbigniew Reszczyk
ur. 1957 r. – zm. 13.11.2014 r.
Henryk Latała
ur. 1946 r. – zm. 14.11.2014 r.
Piotr Dziułka
ur. 1974 r. - zm. 14.11.2014 r.
Jerzy Piróg
ur. 1932 r. – zm. 14.11.2014 r.
Marianna Surdy
ur. 1922 r. - zm. 16.11.2014 r.
Janina Turczyk
ur. 1923 r. – zm. 16.11.2014 r.
W trosce o bezpieczeństwo zarówno seniorów i najmłodszych mieszkańców,
funkcjonariusze KPP w Starachowicach cyklicznie organizują spotkania edukacyjne.
Z dziećmi i młodzieżą mundurowi spotkali się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, gdzie mówili na temat profilaktyki uzależnień
oraz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Podczas spotkania ph. „Rap pedagogika” policjanci uczulali na negatywne dla zdrowia, a nawet życia, skutki zażywania środków psychoaktywnych, poinformowali też o prawnych
konsekwencjach tego typu zachowań. Zwrócili uwagę na zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach
i konieczność noszenia elementów odblaskowych, dzięki którym, szczególnie w porze jesienno - zimowej, piesi
Policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta
są zdecydowanie bardziej
widoczni dla innych uczestników ruchu.
Z członkami Klubu Seniora, działającego przy Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, st. asp. Janusz Kowalewski i st. sierż. Sebastian Śpiewak spotkali się
w ramach akcji ph. „Kieruj
się rozsądkiem”. Mundurowi szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo seniorów podczas podróży pojazdami, zarówno za kierownicą jak i na miejscu pasażera, a także w trakcie spacerów. Na zakończenie wizyt
wszyscy uczetnicy otrzymali
w prezencie odblaski.
(Kas)
Wspólne
działania
placówek
Centrum Kształcenia
Praktycznego w Starachowicach i Powiatowy Zakład Aktywności
Zawodowej w Stykowie
zawarli 6 listopada br.
porozumienie o współpracy partnerskiej.
Trzymali wartę przy grobach poległych
Współpraca dotyczy pla-
Żołnierska pamięć wciąż żywa
nowania i organizowania
Kombatanci i Strzelcy Świętokrzyskiego Batalionu PDS im. IV Pułku „Czwartaków” pamiętali o tych, którzy służyli ojczyźnie. W dniu Święta
Zmarłych składali wiązanki, palili znicze i pełnili wartę przy grobach poległych na cmentarzu
parafialnym w Nowej Słupi.
aplikowania o fundusze
Święto Zmarłych jest szczególnym w polskiej tradycji narodowej. To czas refleksji nad przemijaniem oraz okazywania szacunku żołnierzom, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości. Kombatanci i Strzelcy Świętokrzyskiego Batalionu PDS
im. IV Pułku „Czwartaków” otaczają troską miejsca pamięci narodowej oraz mogiły tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Dlatego, w tym dniu składali wiązanki i zapalali znicze na grobach
poległych. Pełnili też honorową wartę na cmentarzu parafialnym w Nowej Słupi przy grobach poległych w czasie I i II wojny
światowej. O godzinie 11.45 odbyła się uroczysta zmiana wart
ze złożeniem meldunku przez por. Mariusza Dąbka dowódcy
batalionu mjr. ds. Jarosławowi Chrobotowi o realizacji zadania
ku czci poległych i ojczyzny.
(An)
nosprawnych ze środowi-
kursów, szkoleń, warsztatów i praktyk zawodowych,
unijne i realizacji projektów, podnoszenie kwalifikacji i zwiększania mobilności zawodowej podopiecznych PZAZ na rynku pracy
oraz integracji osób niepełskiem. Obie placówki będą
się wymieniać wiedzą i doświadczeniem oraz wza-
Archiwum prywatne
Marek Talik
ur. 1964 r. - zm. 8.11.2014 r.
Szkolą starszych i młodszych
fot. KPP Starachowice
Henryk Sepioło
ur. 1959 r. - zm. 8.11.2014 r.
Zawarli
porozumienie
„Strzelcy” z kombatantami zaciągnęli wartę przy grobach poległych
w I i II wojnie światowej
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
jemnie informować o podejmowanych działaniach dotyczących istoty współpracy. Porozumienie zawarto
na czas nieokreślony.
(J)
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
Strona
Patriotyzm wczoraj i dziś
13
W Wąchocku...
Młodzież dla Niepodległej Debata w cieniu
nieobecnych
Tradycja i nowoczesność splotły się podczas
uroczystości z okazji Święta Niepodległości, zorganizowanych przez młodzież Gimnazjum nr 3
w Starachowicach.
Młodzieżowa Rada Miejska w Wąchocku
zorganizowała burmistrzowska debatę.
szkolny chór, prowadzony
przez Joannę Migałę, uczestnicy usłyszeli w tym wykonaniu
m.in. „Piechotę” „Marsz Polonia” i „Rotę”. Prawdziwą ucztę
dla ucha zaserwowały gościom
Sandra Kardas
Było podniośle, ale nie pompatycznie, co podkreślali wszyscy obecni na akademii. Zadbały o to Edyta Kornaś i Anna Banaczkowska-Babuła, uczące na
co dzień WOS-u, a które tym ra-
Sandra Kardas
Dyrektor Mirosław Gęborek był pełen uznania dla organizatorów tej akademii
Barwne widowisko poświęcono rocznicy odzyskania niepodległości
zem zajęły się reżyserią. Przygotowana przez nie lekcja historii trafiała do wszystkich gimnazjalistów. Reportaż z sondy
ulicznej przeprowadzonej przez
Julię Kunę i Wojciecha Tarczonia dał obraz wiedzy na temat
zdarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Wypowiedzi respondentów ilustrowane były dokumentami oraz zdjęciami, które pojawiały się przy muzyce znanych
zespołów: Sabaton czy Linkin
Park, ale też pieśni patriotycznych w wykonaniu żołnierskiego chóru. Śpiewał je również
solistki - Karolina Rakowska
i Julia Dziurzyńska, wykonując
piosenki „My, Pierwsza Brygada” i „Biały krzyż”.
Całości dopełniała też scenografia, przygotowana przez
Emilię Piechowską i Agnieszkę Pachocką. Wszyscy aktorzy ubrani byli w galowe stroje,
ozdobione kotylionami, na które
modę zapoczątkował prezydent
Polski Bronisław Komorowski.
Motyw biało - czerwonych kwiatów dominował też w dekoracji.
Odśpiewany na koniec hymn
stanowił piękne podsumowanie
uroczystości, która uświadomiła
uczniom wartość niepodległości, odzyskanej przed 96 laty,
za co dziękował organizatorom
dyrektor Mirosław Gęborek.
(An)
Sandra Kardas
W debacie uczestniczyło tylko dwóch kandydatów na urząd burmistrza
- Tomasz Szczykutowicz i Jerzy Rymarski
Chór i aktorzy Gimnazjum nr 3 podczas akademii
Uczniowie korzystają z nowoczesnych multimediów
Pracownia od Rady Rodziców
W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach uroczyście otwarto pracownię informatyczną dla zawodowców.
34 tys. zł wyasygnowała na ten cel Rada Rodziców.
Wyposażona jest w 18 nowoczesnych stanowisk komputerowych, z myślą o zawodowcach, zwłaszcza z zakresu logistyki, spedycji oraz organizacji reklamy, by młodzież zdobywała nowe umiejętności z wykorzystaniem technik kompu-
O to, jak kandydaci na burmistrza widzą przyszłość młodzieży
i w jaki sposób chcieliby z nią współpracować pytali ubiegających
się o ten urząd młodzi mieszkańcy Wąchocka. To właśnie oni byli
gospodarzami debaty, jaka przez niedzielnymi wyborami odbyła
się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku, w ramach
projektu „Youth Power- siła młodzieżowych rad” realizowanego
przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych, do której należą
też radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku.
Debatę prowadził Dawid Bzdrenga, delegat w Zespole Stałym
przy PROM, a uczestniczyli w niej Tomasz Szczykutowicz i Jerzy Rymarski. Co z pozostałymi?
podkreślała dyrektor - jest dzisiaj niezbędna w szkole.
- Można oczywiście nauczać
z tablicą i kredą, ale dla każdego technika, najważniejsze
są technologie - przekonywała dyrektor, dodając, że każdy z uczniów, a jest ich obec-
szczególnie łaskawy. Wymagania egzaminów zewnętrznych wymusiły pewne zakupy.
Bo jak uczyć młodzież zawodu i przygotować do egzaminu, bez potrzebnego sprzętu?
Dzięki reformie oświatowej zyskaliśmy dużo - powiedziała dyrektor, podając za przykład pracownie komputerowe oraz laboratorium odnawialnych źródeł energii.
- Mamy dziś 200 komputerów
w ośmiu pracowniach informatycznych, cztery telepracownie
mobilne, bezprzewodową sieć
Wi-Fi, dziesięć rzutników multimedialnych i trzy multimedialne tablice - wyliczała dyrektor,
dostrzegając też szanse na doposażenie w nowej perspektywie unijnej i dziękując za dotychczasowe zaangażowanie
wszystkim dbającym o szkołę
podmiotom. Szczególnie gorąco przewodniczącej Rady Rodziców - Dorocie Gorzkowskiej
oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół
Technikum, które ufundowało
dwie kolorowe drukarki do nowej pracowni.
Za wsparcie i zrozumienie
dziękował fundatorom także
starosta Andrzej Matynia, podkreślając, że jest to wzorowy
model połączenia współpracy
i oczekiwań.
(An)
- Z młodzieżą współpracuję od dawna, jestem dostępny dla niej
na co dzień, a nie tylko podczas debaty w MGOK-u - powiedział
GAZECIE burmistrz, gdy poprosiliśmy go o komentarz. -Staram
się skupiać raczej na pracy, a nie na gadaniu. Niech pokazują się
inni kandydaci. Z racji urzędu, a także wiedzy, choćby na temat
finansów gminy, nie chciałbym nikogo deprecjonować - stwierdził Jarosław Samela.
- Na bieżąco spotykam się z młodzieżową radą, wiedzą o moich pomysłach i o tym, co chciałbym zmienić. Czasem tak bywa,
że nie można być wszędzie. Każdy kandydat ma harmonogram
działań, nie mogłem zrezygnować z tak ważnego spotkania, jak
to w Wielkiej Wsi - tłumaczył nam Robert Janus.
- Nie przyszedłem tutaj na wiec, ale dlatego że wszystko, co
się odbywa w Wąchocku, nie może odbywać się bez was - mówił
do młodzieży Tomasz Szczykutowicz. - Odkąd wybrano mnie na
radnego, przestałem być tylko dla siebie, stałem się za to osobą
dla innych. Pytany o to, jak będzie współpracował z młodzieżą,
powiedział, że ... dobrze.
Młodzież z uwagą słuchała tego, co mieli do powiedzenia
walczący o fotel włodarza gminy
Akt przekazania pracowni wręczyła na ręce Grażyny Małeckiej
dyrektor Dorota Gorzkowska, przewodnicząca Rady Rodziców
terowych, tak ważnych w dzisiejszych czasach, co podkreślała dyrektor Grażyna Małecka
podczas uroczystego otwarcia
z udziałem władz powiatowych,
jakie odbyło się w zeszłą środę.
Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Rady Rodziców, bo
właśnie z jej środków sfinansowano pracownię, która - jak
nie ok. 800, chce uczyć się przy
komputerze, co jest w pełni
uzasadnione.
- Rada Rodziców, widząc nasze potrzeby, zgodziła się pomóc. To były lata zbierania pieniędzy - mówiła pani dyrektor,
dziękując też uczniom - również
sponsorom pracowni.
- Ten rok był dla nas
Dwie kolorowe drukarki sprezentowało uczniom
Stowarzyszenie Przyjaciół Technikum
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
- Ważne, abyśmy się szanowali oraz współpracowali. Bo burmistrz jest tak naprawdę od rozpatrywania i realizacji wniosków.
Decyzje w sprawie pieniędzy podejmuje już rada. A wy - mówił
o młodzieżowych radnych - jesteście od tego, by podpowiadać
„dziadkom”. Wymyślajcie zadania, wynajdujcie projekty, które pomogą rozwiązać wiele problemów, bo budżet nie jest tak duży.
Burmistrz coś da, ale wy także musicie dać coś z siebie. Pokażcie, że wam zależy - mówił do młodych wąchocczan.
Dla Jerzego Rymarskiego, który widzi przyszłość Wąchocka
w młodych, najważniejsze było uregulowanie rzeki Kamiennej, budowa obwodnicy Wąchocka i stworzenie infrastruktury technicznej. - Bo, kiedy gmina wykona te inwestycje powstaną też miejsca pracy, które umożliwią młodzieży pracę i godne warunki życia - mówił na spotkaniu z młodzieżą.
(An)
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
14
NR 47 (1170)
Urząd Gminy w Mircu, 27-220 Mirzec Stary 9
Tel. (41) 271 30 33, Fax. (41) 276 71 90 lub bezp. Promocja Gminy (41) 276 71 94 e-mail: [email protected]
W Trębowcu i Jagodnem
W Gadce
Uroczyste otwarcie remizy i świetlicy Nowe place zabaw
Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych szkół podsta-
W obecności pocztów sztandarowych i delegacji jednostek OSP z gminy Mirzec oraz wowych w Trębowcu i Jagodnem była okazją do oficjalnego odstrażaków ochotników z Grzybowej Góry i Jasieńca Iłżeckiego, 9 lipca br. w Gadce uro- dania do użytku nowych placów zabaw.
Na tej ważnej dla szkół i miejscowości sołtys Stanisław Seweryn, dyrektor szkoczyście otwarto długo wyczekiwaną remizę strażacką ze świetlicą wiejską.
Uroczystość, w której udział
wzięli:: posłanka Marzena
Okła- Drewnowicz, poseł Mirosław Pawlak, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP
w Kielcach st. bryg. Grzegorz
Ryski, komendant powiatowy
PSP w Starachowicach bryg.
Marek Kaczmarczyk, radni powiatowi i radni gminy Mirzec,
projektanci, wykonawcy remizy i mieszkańcy, rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w miejscowym kościele p.w. św. Piotra i Pawła. Po
nabożeństwie wszyscy udali się na plac przed remizą,
gdzie miała miejsce oficjalna
część spotkania pod dowództwem mł. bryg. Andrzeja Pyzika
z KP PSP w Starachowicach,
a konferansjerem zapowiadającym kolejne punkty ceremonii
był st. kpt. Marcin Nyga. Obiekt
poświęcił ks. proboszcz Henryk
Kołaziński, zaś symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Marek Kukiełka, członkini KGW w Gadce Elżbieta Bidzińska, przewodniczący Rady
Gminy w Mircu Mirosław Seweryn i prezes OSP w Gadce Ireneusz Zagajny.
Podczas uroczystości wręczono medale zasłużonym
strażakom, które odebrali
z rąk posła Mirosława Pawlaka
w towarzystwie zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP
st. bryg. Grzegorza Ryskiego i wójta gminy Mirzec Marka Kukiełki. Prezesi ochotniczych jednostek straży pożarnych w Osinach, Mircu i Trębowcu otrzymali natomiast akty przekazania nowego sprzętu pożarniczego, ufundowanego ze środków gminy Mirzec
i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Po części
oficjalnej goście udali się na
zwiedzanie nowo powstałego
obiektu. Ogromnego zadowolenia nie kryli nie tylko strażacy,
bo również dzieci i mieszkańcy,
którzy mają świetlicę wiejską,
gdzie miło i pożytecznie będą mogli spędzać wolny czas.
KGW” Kumosie” z Gadki natomiast na pewno wykorzystają
świetlicę do cotygodniowych
prób.
W nowej strażnicy znajdują
się dwa garaże, szatnie i pomieszczenia socjalne oraz sala zabrań i pomieszczenie dla
koła gospodyń wiejskich. Budowa obiektu była realizowana
z budżetu gminy Mirzec w wysokości 1 057 310,00 zł, a kwotę 70 000,00 zł wyasygnował
Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Kielcach.
ceremonii obecni byli przedstawiciele władz
gminy Mirzec na czele z wójtem Markiem
Kukiełką, radni i sołtysi z sołectw, kierownik
ZEASiP Agata Mundzik oraz ksiądz kanonik Daniel Kobierski. Pierwszaki spisały się
znakomicie. Bez skrępowania i tremy zaprezentowały zaproszonym gościom swoje umiejętności artystyczne. Po ceremonii
ślubowania, na nowym placu zabaw, uroczystego przecięcia wstęgi i oddania obiektu do użytku dzieciom w Trębowcu dokonali: wójt gminy Mirzec Marek Kukiełka, przewodniczący Rady Gminy Mirosław Seweryn, przedstawiciel rodziców Anna Garbala,
ły Krystyna Tomkowska oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Klaudia Pomorska, a ks. Daniel Kobierski poświęcił obiekt.
W Jagodnem natomiast wstęgę przecięli: wójt gminy Mirzec Marek Kukiełka, sekretarz Marta Ziomek, przedstawiciel rodziców
Joanna Sieczka, radny Antoni Derlatka, dyrektor szkoły Beata Stefańska oraz uczeń
klasy IV Marcel Winiarski. Najmłodsi swą
energię mogą od teraz aktywnie spożytkować na świeżym powietrzu. Do dyspozycji
dzieci są: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, drążek gimnastyczny,
Z nowego obiektu cieszą się też uczniowie
SP w Trębowcu
pomost ruchomy, drabinka krzyżakowa,
huśtawka ważka i równoważnia. Podłoże
wyłożone zostało specjalną pianką, która
neutralizuje skutki upadku dziecka podczas zabawy. Wszystko po to, aby zapewnić dzieciom moc atrakcji.
Trębowiec i Jagodne to ostatnie miejscowości, gdzie przy placówkach oświatowych nie było pięknych, kolorowych
i bezpiecznych placów zabaw. Wcześniej
oddano do użytku podobne place w Gadce, Osinach, Małyszynie, Mircu i Tychowie Starym. Budowa obiektów w Trębowcu i Jagodnem była możliwa dzięki udziałowi gminy w rządowym programie „Radosna Szkoła” i wyniosła 212 242,94 zł.
Gmina uzyskała z niego 50 - procentowe
dofinansowanie. Ogromnego zadowolenia z inwestycji nie krył wójt gminy Mirzec
Marek Kukiełka, który powiedział, iż było to jego wielkim marzeniem, aby przy
wszystkich placówkach oświatowych wybudowane zostały place zabaw ku radości i zadowoleniu najmłodszych mieszkańców gminy.
Nowy plac zabaw mają uczniowie Szkoły Podstawowej
w Jagodnem
Wygasające pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w gminie Mirzec
W związku z wygasającym 31
grudnia 2014 r. terminem pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej
w miejscowościach: Tychów Stary, Gadka, Jagodne, Trębowiec
Duży, Trębowiec Mały, Osiny (od
nr 33 do nr 137), Osiny-Mokra Niwa (od nr 1 do nr 21), Ostrożanka (nr 31, 32 oraz od nr 44 do 59),
Mirzec-Podborki (od nr 6 do nr
44), Mirzec-Poduchowne, Mirzec-
Remiza w Gadce jest już otwarta
Ogrody (od nr 1 do nr 9), Mirzec
-Poddąbrowa, Mirzec-Korzonek,
Mirzec-Majorat (od nr 21A do nr
73 za wyjątkiem nr 22A, 22B, 23,
24, 24A, 26, 26A, 28, 39, 40, 41,
42), Urząd Gminy w Mircu, informuje mieszkańców tych miejscowości o możliwości podłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, bez ponoszenia kosztów
wykonania projektu przyłącza. Po
upływie w/w terminu osoba podłączająca nieruchomość do sieci
kanalizacyjnej będzie zobowiązana ponieść koszty wykonania projektu przyłącza. W przypadku wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej w roku 2014, kserokopia
projektowanego przyłącza dostępna jest bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.
m/p
BRODY - NASZA MAŁA OJCZYZNA
Remonty na zakończenie sezonu
Ponad 108 ton
odpadów
azbestowych
W ostatnich dniach zakończono modernizację siedmiu ulic w gminie Brody.
Prace zaplanowane były na jesień br.
Wraz z remontem ul Górnej wykonano prace na ul. Polnej (100 mb)
w Rudniku. Na odcinku najbardziej narażonym na wymulanie położono nawierzchnię asfaltową. Pozostały fragment jest drogą tłuczniową.
Łączny koszt remontu ulicy Górnej i Polnej wynosi ok. 187,5 tys. zł
Taką ilość eternitu i innych
azbestowych śmieci zutylizowano w bieżącym roku.
Odpady te odebrano z 78 posesji w gminie Brody.
Młynek ul. Graniczna i Sosnowa. To najdłuższy, wyremontowany
odcinek drogi - 1160 mb. Zadanie opiewa na kwotę blisko 377 tys. zł
Odpady odebrano z 78 posesji w gminie Brody
Adamów ul. Kościelna. Wykonano modernizację drogi o długości
ok. 130 mb. Wybudowano też parking koło szkoły podstawowej.
Koszt zadania wynosi ponad 118 tys. zł
Rudnik ul. Górna. Wyremontowano drogę
o długości 642 mb.
Młynek ul Podgórska. Zmodernizowano odcinek o
długości 990 mb. W celu wygospodarowania miejsca
na chodnik, niektóre skarpy trzeba było oddzielić od
drogi murem oporowym. Wykonano też parking koło
kapliczki i zatoczkę autobusową. Koszt zadania po
przetargu wynosi ok. 920 tys. zł
Dziurów Spadowa. Wyremontowano nawierzchnię drogi o długości
750 mb. Koszt inwestycji to ok. 212,5 tys. zł
Przy wszystkich drogach wykonywane były też pobocza, odwodnienia i przepusty przy dojazdach do posesji.
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Koszt realizacji gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wyniósł blisko 30,5 tys.
zł. Połowa tej kwoty pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach przekazał
35% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe pieniądze wyasygnowała gmina Brody.
Od 1 stycznia do końca marca
2015 roku, w Urzędzie Gminy Brody trwać będzie kolejny nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
m/p
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
Strona
Starachowiczanin nagrodzony
15
W „jedynce”
Mamy „Talent Świętokrzyski” Uroczysty apel
Dominik Pocheć, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki znalazł się w gronie laureatów nagrody „Talenty Świętokrzyskie”. Uroczysta gala wręczenia odbyła się 6 listopada br. w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Dominik zdobył tytuł „Talentu
Świętokrzyskiego”
„Talenty Świętokrzyskie” to
ustanowiona w 2009 roku nagroda dla uczniów i studentów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe lub
artystyczne. Starachowiczanin odebrał ją z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusza Kowalczyka oraz marszałka Adama Jarubasa.
- Moją pasją jest fotografia
i muzyka. Szczególnie bliska
jest mi fotografia makro i krajobrazowa. Pasję zaszczepił
we mnie mój tata, który pokazał mi tajniki sztuki fotograficznej. Kupił mi moją pierwszą lustrzankę i dalej już samo poszło - mówi z uśmiechem Dominik Pocheć klasy II a o profilu humanistyczno - lingwistycznym. - Nagroda, którą otrzymałem to całokształt różnych innych osiągnięć - dodał.
Dominik jest laureatem 5.
Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
i regionalnych konkursów
fotograficznych.
- W przyszłości chciałbym
sprawdzić się w zawodzie fotografa komercyjnego. Myślałem
o dalszej edukacji na Akademii
Sztuk Pięknych na kierunku fotografia, ale jeszcze moje plany
nie są sprecyzowane. Jestem
bardzo zadowolony z nagrody
- uzupełnił.
Uczeń „jedynki” otrzymał stypendium finansowe w wysokości 1000 zł.
(J)
Nagrody wręczono na uroczystej gali
W ramach obchodów Święta Niepodległości w Gimnazjum nr
1 w Starachowicach młodzież z klas I b, II b i II c przygotowała
program artystyczny pod kierunkiem Katarzyny Gębki.
Zaśpiewał chór szkolny
Uroczystość poprowadzili: Aleksandra Gwóźdź i Mikołaj Tuchowski z I b. Społeczność szkolna usłyszała wiersze patriotyczne w wykonaniu Marty Jakubińskiej, Aleksandry Głowackiej, Julii
Niemiec i Elżbiety Raczyńskiej. Oprawą muzyczną zajął się chór
szkolny pod batutą Małgorzaty Skorek i Pawła Brzozowskiego.
Uroczystość urozmaicono prezentacją multimedialną, którą przygotowała Julia Dwojak z II b.
(J)
W rolę konferansjerów wcielili się: Aleksandra Gwóźdź i Mikołaj Tuchowski
Wspaniały koncert w przeddzień Święta Niepodległości
Gwiazdy z „Juniorsami” dla Starachowic
Tłumy starachowiczan zjawiły się na koncercie Juniors Bandu „Starachowice”, z którym wystąpili gościnnie Stanisław Soyka i trzy niezwykle utalentowane starachowiczanki: Kasia Gęborek,
Anna Adamiak i Magdalena Meisel. Na scenie można też było zobaczyć zdobywców zeszłorocznego Fryderyka - Kamila Urbańskiego i Jędrzeja Łaciaka z „Interplay Jazz Duo”.
Takiej frekwencji, jak na
koncercie w Starachowickim Centrum Kultury, gdzie
wszystkie miejsca i dostawki
były zajęte, dawno nie było.
Przed publicznością zaprezentowała się nie tylko orkiestra Mirosława Gęborka,
ale też pochodzące ze Starachowic: Kasia Gęborek,
Anna Adamiak i Magdalena
Meisel. Dla 17-letniej Kasi,
która uczy się jeszcze w liceum i rozwija swoje umiejętności pod okiem Miłosza
Weimanna w Studiu Piosenki SCK, było to wielkie wyzwanie, choć poradziła sobie z nim śpiewająco. Wykonała dla gości dwa przepiękne utwory: „Don`t Know Why”
i „I`m beginning To See The
Light”. Anna Adamiak, nasza rodzima operowa śpiewaczka, która we wrześniu
Stanisław Soyka był chyba najbardziej wyczekiwanym artystą wieczoru
jednak Stanisław Soyka, który
pojawił się jako ostatni i najpierw dał minirecital przy fortepianie, a później zaśpiewał wspólnie z orkiestrą „Życie to krótki sen”, „Cud niepamięci” i „Są na tym świecie rzeczy”.
- Lubię występować z orkiestrą Juniors Band. Zawsze
siedzę tylko przy fortepianie,
a tutaj mogę sobie pospacerować - żartował podczas
reprezentowała Polskę na
Światowym Dniu Rycerzy we
Włoszech, zaśpiewała natomiast „When I fall in love”,
„Somewhere” i „What a wonderful world”, a znana z programów takich jak „Szansa
na sukces”, „X - factor”, „Bitwa na głosy” czy „The voice
of Poland”, Magdalena Meisel zachwyciła wykonaniem
Dla 17 -letniej Kasi Gęborek występ z orkiestrą był dużym wyzwaniem,
ale i wyróżnieniem
Magda Meisel na scenie jest jak dynamit
Anna Adamiak jak zwykle zachwycała swym głosem
„Thillera” oraz „Imagine”. Niezwykły popis swoich umiejętności w piosence „Do nothing till you hear
from me” dał również Jerzy
Główczewski, wykładający
na co dzień w Akademii Muzycznej w Katowicach, a Kamil Urbański, ubiegłoroczny
zdobywca Fryderyka, zaprezentował się doskonale
w „Blue Bossie”. Najbardziej
wyczekiwany, jak zwykle, był
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
koncertu, a kierującemu orkiestrą Mirosławowi Gęborkowi zadedykował jedną z piosenek, życząc mu powodzenia w nadchodzących wówczas wyborach.
Na finał pojawiła się Magda Meisel z doskonale znanym
„September”, a za koncert wspaniałą ucztę muzyczną - publiczność podziękowała artystom
owacjami na stojąco.
(An)
Publiczność zgotowała artystom ogromne owacje
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
16
NR 47 (1170)
Informator Urzędu Miasta i Gminy Wąchock
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku. 27-215 Wąchock ul Wielkowiejska 1, Tel. 41 273 61 30, fax 41 273 61 59 ; e-mail: [email protected] www.wachock.pl
Oddali hołd
Święto Niepodległości w Wąchocku
Te g o r o c z n e o b c h o dy Święta Niepodległości
w Wąchocku zgromadziły jak zwykle liczne grono
samorządowców, przedstawicieli szkół, organizacji kombatanckich oraz
mieszkańców, którym towarzyszyły poczty.
Uroczystości rozpoczęły się
tradycyjnie w klasztorze ojców
Cystersów, gdzie odprawiona
została msza święta w intencji Ojczyzny. Odprawił ją z towarzyszeniem chóru parafialnego ojciec proboszcz Rajmund Guzik OCist, apelując
Kwiaty złożyli także przedstawiciele władz: burmistrz Jarosław Samela,
wiceburmistrz Sebastian Staniszewski oraz przewodniczący RM Robert Janus
Obchody zwieńczył program artystyczny z udziałem młodzieży i KGW w Wąchocku
w homilii o uczczenie pamięci bohaterów, czerpanie z nich
wzorców i pielęgnowanie wartości, które były ich drogowskazem. Po nabożeństwie, wszyscy udali się złożyć kwiaty i oddać cześć poległym mieszkańcom Wąchocka, którzy pod wodzą Józefa Piłsudskiego odpierali z granic Państwa Polskiego nawałę najeźdźców w latach
1918-1920. Zwieńczeniem całości był program patriotyczny
w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury, przygotowany przez
młodzież gimnazjalną, studio
piosenki i Koło Gospodyń Wiejskich z Wąchocka.
Po mszy oddano cześć poległym mieszkańcom Wąchocka, którzy pod wodzą Józefa
Piłsudskiego odpierali z granic Państwa Polskiego nawałę najeźdźców w latach
1918-1920
Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock
na lata 2010 - 2032”
Od 2010 r. Gmina Wąchock realizuje program
usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach udzielanej mieszkańcom pomocy, pokrywane są koszty związane z wywozem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest.
Aby uzyskać pomoc związaną z usunięciem odpadów zawierających azbest, należy wystąpić do tut. Urzędu ze stosownym wnioskiem (formularze wniosków dostępne są w UMiG pokój nr 2). Wnioski realizowane są według kolejności wpływu, w miarę posiadanych
środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w danym roku.
W latach 2013 i 2014 gmina pozyskała na realizację programu środki WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.
W dniu 4.11.2014 r. pomiędzy Gminą Wąchock a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, została zawarta kolejna umowa dotacji na dofinansowanie zadania p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock - etap II”,
w kwocie 6.632,55 zł, tj. 85% kosztów zadania. Na kwotę udzielonej dotacji składają się:
1) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 2.731,05 zł, tj. 35% kosztów
kwalifikowanych zadania,
2) środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 3.901,50 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Użytkownikom wyrobów zawierających azbest przypominamy
o obowiązku przedkładania do burmistrza miasta i gminy Wąchock,
corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Informację
mają obowiązek złożyć właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości a także obiektu, urządzenia budowlanego lub
innego miejsca zawierającego azbest, po przeprowadzeniu kontroli stanu tych wyrobów, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) - wzór informacji dostępny jest w UMiG w Wąchocku (pokój nr 2).
Użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają również obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub
usuwaniu do organu administracji architektoniczno - budowlanej.
/m.p./
Ostatnia sesja w tym gronie
Wąchock na progu zmian
W jakim kierunku zmierzać ma gmina Wąchock? Czy ma być dostawcą usług, czy podmiotem odpowiedzialnym za
rozwój - zastanawiano się na ostatniej przed wyborami sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, mając świadomość, że decyzje podejmą już nowi samorządowcy.
Analizie możliwości rozwoju
gminy w następnej kadencji poświęcone było spotkanie wąchockich samorządowców, którzy zebrali się po raz ostatni. Na podjęcie tej tematyki nalegał radny
Daniel Szczodry, który - jako jedyny - nie startował w wyborach.
W jego opinii samorząd powinien
odgrywać rolę lokalnego reaktora innowacyjności, bo właśnie innowacyjność będzie mieć duże
znaczenie w nowej perspektywie unijnej. Nie sprecyzował jednak, czy gmina ma być dostawcą usług, czy bardziej podmiotem
odpowiedzialnym za rozwój, obywatelskim czy menadżerskim,
koncentrującym się głównie na
zadaniach zleconych, czy raczej
własnych. Zagrożeń upatrywał
natomiast głównie w negatywnych tendencjach demograficznych, z czym niewątpliwie Rada
będzie musiała się zmierzyć.
- Musimy się zastanowić, czy
stawiać na przemysł, na który
- jak sądzę - nie mamy szans,
czy na sypialnię dla większych
miast - wskazywał Szczodry, widząc pewne obszary, które można by wykorzystać.
- Skoro tak wiele osób przyjeżdża tu na weekendy, być może część zamieszkałaby tutaj
na stałe. Zamiast budować się
w Adamowie, mogą osiedlić się
przecież w Wąchocku - przekonywał na sesji Szczodry, wnioskując też o większą współpracę z biznesem lokalnym.
- Nie zadbaliśmy także o powszechny, szerokopasmowy internet, który mógłby nam pomóc
w rozwoju sektora usługowego.
Bo nie ma przecież najmniejszych przeszkód, by duże, internetowe sklepy, miały swoją siedzibę u nas.
Mimo odmiennych zdań w wielu sprawach, uścisnęli sobie dłonie
Radny Daniel Szczodry ze względów zawodowych nie zdecydował się na
start w tegorocznych wyborach
Zdaniem radnej Ewy Szczepańskiej, dyskusja była mocno
teoretyczna, bo niezależnie od
działań podejmowanych przez
gminę, młodzież i tak będzie stąd
wyjeżdżała, a miasto podobnie
jak region, zmieniać się będzie
w dom pomocy społecznej.
Na tydzień przed wyborami radni po raz ostatni spotkali się w tym składzie
- To nie jest najlepszy moment,
by podejmować decyzje o strategii - stwierdził radny Kazimierz
Winiarczyk, dodając, że wkrótce pojawi się nowa Rada, która
będzie mieć własne wizje. Ważne, aby na wstępie opracowała
koncepcję, która uwzględniałaby
obwodnicę, ale też zmiany w infrastrukturze gminnej, bo to - jak
stwierdził - przekładać się będzie
na wartość nieruchomości. .
- Zgadzam się z panem, ale
odchodząc z Rady chciałbym
wiedzieć, w jakim kierunku gmina będzie podążać, a tego dzisiaj niestety nie wiem - dopytywał Szczodry.
Niewielu jednak chciało rozmawiać. Większość skłaniała się bardziej do podsumowań. Za okres ciężkiej i wytężonej pracy dziękował wszystkim
przewodniczący Robert Janus.
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
W podobnym tonie wypowiadał
się również burmistrz Jarosław
Samela, który podkreślał, że
okres był trudny, a decyzje - dość
ryzykowne, choć opłacalne.
- Mogliśmy oczywiście być
bardziej zapobiegawczy i czekać jeszcze 20 lat na dokończenie kanalizacji, patrząc jak wielu
chodzi wciąż do „wychodka”, albo zrobić te inwestycje, wykorzystując środki unijne, mając jednak świadomość, że przez kolejną dekadę będziemy je spłacać - powiedział burmistrz. Bardzo podobnie było z drogami - dodał.
- W ciągu ośmiu ostatnich lat
zrobiliśmy 2/3 dróg gminnych,
nie wspominając o powiatowych,
a przecież na tym nie koniec mówił Samela. Ceną, jak przyznał, był wzrost deficytu, ale i tak
jest on niższy od planowanego.
Gmina wzięła niższe kredyty, extra spłacała też raty, przez co płaci też niższe odsetki.
- Ani na dzień nie opóźniliśmy
się w płatnościach, nie płaciliśmy
kar wykonawcom, nie dokonaliśmy także cięć w świadczeniach
dla pracowników - wyliczał burmistrz. - Za to w sposób istotny podnieśliśmy dochód gminy,
z 14 do 24 mln zł - podkreślił burmistrz Samela.
- Wąchock już skanalizowany,
zwodociągowany, posiada tereny
rekreacyjne, dostępność do szkół
i do przedszkoli. Czerpiemy też
coraz większe dochody z podatku PIT. Jedyne co musimy zrobić, to zdopingować mieszkańców, który u nas mieszkają, by
równie chętnie się meldowali,
bo dzięki temu nie tylko wzrośnie nam dochód, ale także subwencja, do której musimy dużo
dopłacać - stwierdził burmistrz,
dziękując za pracę wszystkim
samorządowcom.
Zdaniem radnego Sylwestra
Rudzkiego, była to pierwsza Rada bez opozycji, która dyskutowała merytorycznie, co było zasługą głównie burmistrza, który - jak określił to radny - potrafił wszystkich umiejętnie „skołować”. O jego charyzmie wspomniał też radny Tomasz Szczykutowicz, który do jego fanów raczej się nie zalicza, ale, gdy trzeba, umie docenić przeciwka. Na
koniec każdy z samorządowców
otrzymał po pamiątkowym piórze
od przewodniczącego Rady Roberta Janusa.
Na pierwszą sesję w nowej kadencji poczekać trzeba najprawdopodobniej do grudnia.
(An)
GAZETA STARACHOWICKA
W SP 11
Patriotyczne święto
W Szkole Podstawowej nr 11 im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach, uroczyście świętowano rocznicę niepodległości.
Przygotowano uroczysty apel
Każdy miał biało-czerwone kotyliony
17
Więcej niż lekcja
Spotkanie z podróżnikiem
Marek Tomalik, znany polski podróżnik
oraz dziennikarz piszący dla „National Geographic” oraz „Jazz Forum” gościł w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach i opowiadał o swoich pasjach.
Pan Marek przemierzył już
wiele krajów. Na jego liście
znajdują się m.in. Australia,
Singapur, Malezja, Tajlandia,
Birma, Laos, Indonezja, Indie,
Nepal, Sikkim, Syberia (J. Bajkał), Laponia, Egipt, Syria, Liban, Algieria, Brazylia, Meksyk,
Peru, Boliwia i wiele innych
europejskich krajów. Mimo napiętego grafiku, znalazł czas
na odwiedzenie naszego miasta, gdzie spotkał się z adeptami obsługi turystycznej oraz
organizacji reklamy w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 i podzielił się wrażeniami z wyprawy wzdłuż rzeki Mekong.
Zdjęcia i opowieści zrobiły na uczniach duże wrażenie
Archiwum prywatne
W klasach i na tablicach pojawiły się dekoracje oraz informacje
przybliżające to wydarzenie. Dla podkreślenia ważności Święta
Niepodległości, uczniowie i nauczyciele nosili biało-czerwone kotyliony, a szóstoklasiści pod kierunkiem Krzysztofa Wójcika, przygotowali apel pt. „Barwy mojej ojczyzny”. Była to dla wszystkich
ciekawa lekcja historii.
(J)
Strona
Archiwum prywatne
NR 47 (1170)
Słuchano opowieści gościa z zapartym tchem
Przybliżył on uczniom codzienne życie mieszkańców Laosu.
Nie mógł pominąć także Australii, która - jak przyznał - jest
jego największą pasją.
Podróżnik zaprezentował
młodzieży najciekawsze parki
narodowe, a jego zdjęcia i opowieści oczarowały wszystkich.
Podobnie jak wiedza i osobowość gościa, co zrobiło na uczniach duże wrażenie.
Na pomysł tej niecodziennej
lekcji reklamy, geografii i turystyki wpadły opiekujące się Klubem „Podróżnik” Agnieszka Zawicka i Joanna Zielińska.
(An)
Nagrody rozdane
Młodzi plastycy o bezpieczeństwie
Na konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczni na drogach”, organizowany przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat
Starachowicki oraz Harcerską Grupę Ratowniczą w ramach projektu „Starachowice - Ostrowiec - Skarżysko czyli SOS
dla Ruchu Drogowego”, wpłynęło 293 prace z 32 szkół podstawowych. Finansowany jest z rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Jury nagrodziło 37 uczniów, którzy w środę odebrali nagrody.
Konkurs odbywa się w Starachowicach od kilku lat, a w bieżącej edycji uczestniczyli także uczniowie szkół podstawowych ze Skarżyska-Kamiennej
i Ostrowca Świętokrzyskiego.
Prace na temat pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oceniali specjaliści
z HGR Starachowice, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat
Starachowicki, komend: policji,
SM i straży pożarnej, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, a także Pań-
11 w Starachowicach, Kamila
Niewczas z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mircu, Kacper Linek ze Szkoły Podstawowej w Chybicach (filia Bostów),
Amelia Świercz i Lena Jasińska ze starachowickiej „jedynki”, Aldona Sobuta z SP w Tychowie Nowym, Alex Gajek,
Alan Bogdański i Angelika Pietrzykowska z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 10 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, a także Weronika Grabowska i Lena Rzeźnik z SP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W kategorii klas
To są już starsi laureaci
stwowego Ogniska Plastycznego. Przyznali dziewiętnaście
wyróżnień, w tym aż trzynaście
dla uczniów klas 0-III. W środę, podczas rozdania nagród
w hali lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, odebrali je z rąk starosty
Andrzeja Matyni: Jan Wiecha
z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie, Paulina Biernacka z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trębowcu, Dominik Sala ze Szkoły Podstawowej nr
Paulina Biernacka z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Trębowcu była najmłodszą uczestniczką konkursu
Na liście wyróżnionych znalazło się dziewiętnaście osób
starszych (IV- VI) doceniono:
Emilię Bado ze Szkoły Podstawowej w Szerzawach, Joannę
Krawiecką ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach,
Małgorzatę Biernacką i Klaudię
Pomorską ze Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Mateusza Parszewskiego ze Szkoły Podstawowej w Małyszynie oraz Klaudię Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.
W każdym z powiatów też
ze Szkoły Podstawowej nr 10
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pierwsze miejsce zdobyli natomiast: Aleksander Potrzeszcz
ze Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Aleksandra Małka
ze Szkoły Podstawowej nr 8
w Skarżysku-Kamiennej i Ma-
z Oddziałami Integracyjnymi
w Jagodnem, Beata Kozdrach
ze skarżyskiej „dwójki” i Patryk Dąbrowski ze Szkoły Podstawowej w Chmielowie. Trzecia lokata należała do Marcina
Kusiaka z Zespołu Placówek
Oświatowych w Stykowie, Mał-
wyłoniono zwycięzców. W kategorii klas młodszych, trzecią
nagrodę otrzymały: Małgorzata
Niewczas ze szkoły w Tychowie
Nowym, Milena Marcisz z Ostojowa oraz Natalia Głodowicz ze
Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym. Drugim miejscem
nagrodzono: Martynę Grudniewską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach,
Julię Chmurę ze skarżyskiej
„siódemki” i AleksandręWasek
Zwycięzcy młodszej z kategorii wiekowych
Nagrodami obdarowano w tym roku prawie 40 uczniów
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
teusz Chojnacki z ostrowieckiej
„dziesiątki”. Wśród uczniów
klas starszych, najwyżej ocenione zostały prace: Weroniki
Garbali ze Szkoły Podstawowej
nr 12 w Starachowicach, Wiktorii Czerwonki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej oraz Martyny Gilewskiej ze Szkoły Podstawowej
nr 12 w Wymysłowie. Na drugim miejscu znaleźli się: Maja
Mech ze Szkoły Podstawowej
gorzaty Kałki z SP 2 w Skarżysku-Kamiennej oraz Bartka Relokowskiego ze Szkoły Podstawowej w Chmielowie.
Laureatom i uczestnikom
dziękował osobiście starosta
Andrzej Matynia, wraz z komendantami policji, Straży Miejskiej i straży pożarnej. Dla wielu
z tych młodych ludzi znaczyło to
równie dużo, co upominek, wręczany im wraz z dyplomem.
(An)
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
18
nr 44
Moje
podsumowanie
„Więc notuję
me wrażenia,
Może gdzieś,
za lat trzysta,
Z mojego
tu doświadczenia
Kto inny
bodaj skorzysta...”
dr T.Żeleński Boy (Słówka)
Różnie bywało
w szkole i teatrze,
w rodzinie, fabryce,
towarzystwie,
w przyszłość dzisiaj
nie patrzę,
na podwyżkę
emerytury liczę...
Ciągle pod górę
jak tysiące
współbraci,
a może miliony?,
ale ja nikogo nie potrącę,
a mnie docinają
„nie masz żony”.
Miałem i owoców
też kilkoro,
dzisiaj do poduszki
tulę książkę
w dzień
i wieczorową porą.
Prozę z poezją
pomieszałem,
nie mam
sennych marzeń,
mądrych wnuków
doczekałem.
Dzisiaj z górki łazikuję,
ciągle z piórem
i papierem,
widzę nędzę,
więc notuję...
X/014 r.
Włodzimierz Kowalczyk
Michael Dobbs, amerykański dziennikarz, z którym rozmawiał Maciej Nowicki, jest
przekonany, że „Putin w końcu przegra” (tytuł wywiadu).
Radzi przygotować się jednak na 20 lat wstrząsów.
Jego zdaniem, wojna na
Ukrainie przeradza się w brutalny i długotrwały konflikt,
przypominający wojnę w Jugosławii. Tyle że będzie bardziej niebezpieczny i na znacznie większą skalę. Ale nie potrwa w nieskończoność. „Rosyjska siła jest całkowicie zależna od gazu i ropy, a światowy krajobraz energii się zmienia. Już widzimy to w przypadku Stanów Zjednoczonych, które stają się samowystarczalne
energetycznie dzięki łupkom.
Za jakiś czas rosyjska energia
nie będzie już tak ważna. Poza tym Rosja nie ma takiego
oddziaływania jak w czasach
zimnej wojny (trwała 45 lat przyp.ewa). To nie będzie konflikt światowy, tylko regionalny.
I nawet tu skutki będą mniejsze
- nie należy się przecież spodziewać, że Polska wróci w orbitę wpływów Rosji. Choć sytuacja Ukrainy czy państw bałtyckich jest nie do pozazdroszczenia.” Ameryka i Rosja rządzą się zupełnie innymi zasadami. Dla Stanów Zjednoczonych najważniejsza jest wolność, dla Rosji - poddaństwo.
Rosja odrzuca wszystko to, za
czym jest Zachód. Stosuje dziś
te same chwyty co za komunizmu. Może nieco bardziej wyrafinowane. „Zachód nie stworzył Putina. Choć z pewnością
popełnił wiele błędów. Kompletnie brakowało nam rozeznania.
Jak mieliśmy więcej zrobić dla
Ukrainy, skoro nie mieliśmy pojęcia, jak tam jest sytuacja?” broni się dziennikarz. Rosjanom
nie podobała się ekspansja Zachodu na wschód. Ale nie mogli
z tym nic zrobić. Byli wtedy za
słabi. Gdy sytuacja, zwłaszcza
w Europie i na niekorzyść Unii,
się zmieniła, Putin od razu to
wykorzystał i zaatakował Gruzję w 2008 r. Teraz zrobił identycznie. Zachód tego nie przewidział. Zabrakło ostrożności i
inteligencji. „On (Putin - przyp.
ewa) nie jest szaleńcem. Jest
znakomitym taktykiem, pragmatycznym i jednocześnie
bezlitosnym. Bierze to, co łatwo wziąć i nie rozbudza swego apetytu ponad miarę.” Teraz
stał się aktywny w Serbii. Chce
zdobyć jak największe wpływy
na Bałkanach. Będzie też próbował zastraszyć państwa bałtyckie. Trochę później. Na razie
wciąż ... trawi Krym.
nr 38
„Tusk i Sikorski skorzystali z okazji, by siedzieć cicho”
(tytuł publikacji) - uważa Robert Walenciak.
Przez lata Polska szczyciła
się tym, że udało się jej zbudować Trójkąt Weimarski, który powinien być naszym narzędziem wpływu na negocjacje z
Władimirem Putinem. Niestety,
„na naszych oczach rozpadł się
dyplomatyczny wehikuł - Grupa Wyszehradzka. Viktor Orban
krytykuje politykę Unii Europejskiej wobec Rosji. Podobną rolę chce grać Robert Fico, premier Słowacji. Czesi już ogłosili,
że żadne sankcje wobec Rosji
ich nie interesują. W środkowej
Europie od dawna nie ma jedności. Innymi słowy, Platforma
rozmontowała te wszystkie mechanizmy, które w pocie czoła
skonstruowali Skubiszewski,
Geremek i Kwaśniewski. Nie
ma już śladu po czasach duetu
Kwaśniewski - Miller, gdy Polska na arenie międzynarodowej znaczyła więcej niż ważyła,
budząc wściekłość Jacques`a
Chiraca. Dziś jest dokładnie odwrotnie. /.../ Ofiarami takiej polityki zagranicznej /... / stają się
polscy przedsiębiorcy czy sadownicy współpracujący ze
Wschodem. Im w oczy zajrzało
bankructwo.” Autor szuka odpowiedzi na pytania, dlaczego polityka wschodnia jest antypolityką? Czy rzeczywiście nie można dowiedzieć się, czego naprawdę chce Rosja? Jakie są
granice kompromisu? „Spójrzmy na sprawę chłodno - rok temu Moskwa kontrolowała całą Ukrainę za sprawą uległego
prezydenta Janukowicza. Teraz
ma tylko jej część. Niczyjego
sukcesu tu nie widzę, za to pole do nowego nakreślenia sfer
wpływów - jak najbardziej. Ale
aktywności polskiej na tym polu nie dostrzegam. Rozumiem,
że jeśli się nie wie, co myślą
najbardziej wpływowe osoby w
Rosji, na Ukrainie i na Białorusi, jeśli nie ma się z nimi kontaktu, to trudno o prezentowanie jakichś planów. Łatwiej grać
role nieprzejednanego” - stwierdza autor.
w epoce globalnej trzeba myśleć o władzy globalnej kierującej się globalną perspektywą.
„Miasta powinny stworzyć globalny parlament burmistrzów i
radnych miast oraz regionów
metropolitarnych.” Świat stał
się asymetryczny. Wielkie siły
nie radzą sobie z wielkimi zagrożeniami tworzonymi przez
małe i rozproszone siły. /.../ W
asymetrycznym świecie można
skutecznie działać tylko wspólnym wysiłkiem wielkiej liczby małych podmiotów.” Można
bardzo dużo osiągnąć, organizując ponad połowę ludzkości zamieszkującej miasta, które wytwarzają ponad 80 proc.
PKB świata. Miasta się rozwijają, a państwa ... bankrutują.
Utrzymują się wszak z podatków, niemal w całości zbieranych w miastach. Potrzebujemy nowego wymiaru polityki. I
to miasta są w stanie go stworzyć. Innego wyjścia nie ma twierdzi naukowiec.
nr 43
O tym, kto powinien dziś
rządzić światem, mówi Jackowi Żakowskiemu w „Świecie miast” Benjamin Barber,
amerykański politolog. Opowiada się za demokratyczną
władzą.
Synod o rodzinie został
zdominowany przez problem duszpasterstwa osób
żyjących poza małżeństwem.
Większość biskupów sprzeciwiła się wizji kierowania
się miłosierdziem kosztem
prawdy.
Kościół ma być szpitalem,
ale takim, który nie tylko pociesza, ale leczy - komentuje owoce obrad ks. Tomasz Jaklewicz
w publikacji „Raban w Kościele”. Co ciekawe, ojcowie synodalni zajęli się sprawami interesującymi media, odkładając
na bok to, co interesuje rodziny.
Efektem są dwa teksty. Pierwszy to orędzie skierowane właśnie do rodzin chrześcijańskich,
Skrzyknąłby burmistrzów i
oddał im rządy. „Bo - w odróżnieniu od polityków rządzących państwami narodowymi
- burmistrzowie są demokratami, działają efektywnie, muszą być pragmatyczni. Potrafiliby rozwiązywać problemy globalne tak, jak na co dzień rozwiązują problemy lokalne, które w coraz większym stopniu
wynikają z rosnącej bezradności państw i systemu międzynarodowego. Państwa już nie radzą sobie z trwającymi od dekady procesami, jak ograniczenie emisji CO2, ani z lokalnymi
kryzysami, jak wojujące Państwo Islamskie. /.../ Bo są instytucjami z minionej epoki.” Państwo sprawdzało się doskonale przez 300 lat. Utrzymywało
porządek na swoim terytorium,
dopóki wszystko było lokalne.
Dziś jest globalne. „Epokę niezależności gwałtownie zastąpiła epoka współzależności./...
/ Nie ma ocieplenia polskiego
czy chińskiego. Jest ocieplenie
globalne. /.../ Choroby też są
globalne. /.../ I firmy są globalne. A państwa, podatki, parlamenty wciąż są tylko lokalne.
Biedne, terytorialne państwa
narodowe nie są w stanie się
z tym uporać.” O ile w Unii istnieje jeszcze wspólnotowe myślenie, o tyle w ONZ każdy myśli wyłącznie o swoim interesie.
„Rada Bezpieczeństwa nie była w stanie zrobić niczego, by
przywrócić gdzieś pokój, bo zawsze któreś mocarstwo użyło
prawa weta. To pokazuje, że
będące pocieszeniem i zachętą. Kościół ma być domem o otwartych drzwiach, bez wykluczania kogokolwiek. Dużo miejsca poświęcono małżeńskiej
miłości, nierozerwalnej mimo
trudności płynących z ludzkich
ograniczeń. Ale tylko w jednym
zdaniu tekst odnosi się do osób
rozwiedzionych. Informuje, że
w pierwszym etapie rozważań poddano pod zastanowienie kwestię dostępu do sakramentów osób rozwiedzionych
żyjących w nowych związkach.
O osobach homoseksualnych
mowy nie było. Pojawiły się za
to takie zapisy w drugim dokumencie o znacznie większej
randze - „Relatio synodi”. Choć
jest on dopiero tekstem roboczym, wyznacza jednak drogę
Kościoła. „Zawiera 62 punkty.
Każdy z nich był głosowany
osobno. Wyniki tych głosowań
zostały upublicznione. /.../ Trzy
punkty nie uzyskały wymaganej większości dwóch trzecich
głosów, ale zostały podane do
wiadomości. Dwa z nich dotyczą rozwiedzionych żyjących w
nowym związku. /.../ Ewentualne dopuszczenie do sakramentów musiałoby być poprzedzone drogą pokutną na odpowiedzialność biskupa diecezjalnego. Ten punkt poparło 104 biskupów, przeciwnych było 74.”
Jeśli chodzi o komunię sakramentalną, przy możliwej duchowej, zalecono pogłębienie
tematyki, tak by ukazać właściwości obu form i ich związek z teologią małżeństwa. Tu
nr 43
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
NR 47 (1170)
głosowanie przebiegało w stosunku: 112 przeciw 64. Nie uzyskał akceptacji punkt dotyczący homoseksualizmu. Kościół
uczy, że nie ma porównania
między związkami homoseksualnymi a „planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny. Niemniej według nauczania Kościoła mężczyźni i kobiety o skłonnościach homoseksualnych powinni być traktowani z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich
jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. /.../ Rzeczą
całkowicie nie do przyjęcia jest,
aby duszpasterze Kościoła ulegali naciskom w tej dziedzinie i
aby organizacje międzynarodowe uwarunkowywały pomoc finansową dla krajów ubogich od
wprowadzenia przepisów, które
ustanawiałyby małżeństwa między osobami tej samej płci.” Innymi słowy, biskupi w większości zajęli stanowisko konserwatywne. Nie godząc się na kompromis z duchem tego świata.
Kościół nie może się przecież
zamienić w hipisowską komunę żyjącą bez zasad.
NIE
nr 39
Za 10 lat podstawową formą leczenia w Polsce będzie
eutanazja - obawia się Tadeusz Jasiński w tekście „Kto
zapłaci, żywym będzie”. Samorządowi właściciele lecznic już specjalizują się w
upłynnianiu szpitali.
Na rynku polskich usług medycznych trwa racjonalizacja, a
tak naprawdę konsolidacja. Pojawiają się gracze, którzy chcą
podzielić poletko między siebie. „Sytuacja przypomina to,
co działo się kilkanaście lat temu choćby z kablówkami. Były
ich tysiące. Rosły jak grzyby po
deszczu tylko po to, by po zainwestowaniu jak najmniejszej
kasy sprzedać się z kilkukrotnym przebiciem jakiejś większej
kablówce. Ta zaś sprzedawała
się z jeszcze większym zyskiem
jeszcze większej i tak dalej. Teraz na rynku kablówek jest kilku liczących się graczy. Tak samo będzie w służbie zdrowia.”
Na razie rynek medyczny zajmuje się przejmowaniem głównie podmiotów prywatnych. Już
ponad 2 miliony osób w Polsce
ma abonamenty prywatnych
lecznic. O ile kiedyś taki abonament rzeczywiście coś znaczył, o tyle obecnie wielkich
profitów zeń nie ma. „Prywatne usługi medyczne zeszły bowiem pod strzechy i to do tego stopnia, że pojawiły się odpowiednio droższe abonamenty dla VIP-ów. Oni nie czekają jak reszta pospólstwa.” W
ubiegłym roku wartość prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
wyniosła 35,4 mld zł. W 2016 r.
ma to być już ponad 40 mld zł. I
prywatny rynek będzie odbierał
coraz więcej kasy z NFZ. Również dlatego, że coraz więcej
skomercjonalizowanych szpitali będzie z powodu niewydolności finansowej przechodziło do sektora prywatnego. Tyle że wszystkie działające dziś
w Polsce podmioty prywatnego lecznictwa to etap przejściowy. W przyszłości będziemy mieć kilka olbrzymich korporacji zdrowotnych zarządzających większością przychodni i
szpitali. Znikną dzisiejsi prywaciarze, nie ma zatem co uczyć
się ich nazw. Dla dużych graczy
wyłożenie kilku miliardów złotych nie jest problemem. „Tymi
graczami są firmy ubezpieczeniowe. To one zawiadują zdecydowaną większością tego rynku
w krajach zachodnich i to one
bacznie przyglądają się wszystkiemu, co dzieje się w Polsce.
PZU również. /.../ Dzięki tym
trendom za 10 lat NFZ nie będzie miał w sprawach kontraktów medycznych nic do gadania. Dziś zgrywa cwaniaka, bo
może narzucać warunki setkom małych podmiotów, takich
jak przychodnie i szpitale. Gdy
jednak większość z nich znajdzie się pod patronatem kilku
potężnych graczy, to oni będą
określali zasady tej gry.” Składka zdrowotna pewnie wzrośnie
i zostaną wprowadzone dodatkowe ubezpieczenia.
nr 219
Demokracja jest niczym łąka pełna kwiatów. Ale one nie
urosną na betonie - zwraca
uwagę prof. dr Tadeusz Gadacz, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w rozmowie Łukasza Długowskiego, zatytułowanej „ Potrącają mnie jak
zwierzęta”.
Przytacza Platona, który za demokracją nie przepadał. Uważał, że demokracja
wymaga dojrzałych obywateli,
co tłumaczył za pomocą obrazu: „Ludzie dorywają się do beczek i piją bez ograniczeń, nawet spokojnie nie dają przejść
ulicą, potrącają mnie jak zwierzęta.” Sukces takich ludzi, jak
Janusz Korwin - Mikke udowadnia, że istnieją grupy, którym demokracja nie rozwiązuje pewnych problemów. Tym,
którzy nie mają pracy, nie mogą
wziąć kredytu itp. „Oni chcą kogoś, kto wystąpi przeciwko temu politycznemu status quo.”
Pierwotnie celem demokracji
było zmniejszanie zła. Obecnie polityka jest partyjną grą, a
jej celem „władza dla własnych
korzyści oraz dość kosztowne
utrzymanie elektoratu, który ma
zapewnić zwycięstwo w kolejnych wyborach.” Kryzys demokracji wynika na pewno z niedojrzałości obywateli, ale również z niedojrzałości polityków.
„Francuski filozof Paul Ricoeur
zwrócił uwagę na fundamentalną słabość tego ustroju polegającą na tym, że wybrani przez
nas przedstawiciele w momencie, gdy zostają wybrani, przestają być naszymi przedstawicielami. Zaczynają wtedy albo
reprezentować interesy własne,
albo własnego ugrupowania politycznego. Innymi słowy, demokracja kończy się w momencie
wyborów.” Żeby wrócić do demokracji z jej początków, trzeba by sięgnąć do autorów, którzy pisali o obywatelskich cnotach, tworzeniu wspólnot i więzi, bez których demokracja się
nie uda. Tyle że jak to zrobić w
Polsce mającej największą liczbę strzeżonych osiedli w Europie? „Zastanawiał się pan, dlaczego domów w USA nie dzielą ogrodzenia jak u nas? Aby
zmuszać obywateli, żeby chronili się sami. Żeby tworzyli więzi między sobą. My się separujemy. A tam gdzie obywatele się
separują, gdzie żyją tylko prywatnymi interesami, tam demokracja nie może się udać.”
wybrała /ewa/
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
47
Litery z pól oznaczonych od 1 do 16
utworzą rozwiązanie.
Strona
„CENTRALNE OGRZEWANIE”
to hasło krzyżówki z nr 46.
Życzymy miłej rozrywki.
od 17 do 23
listopada
2014 r.
BARAN
(21.03-20.04)
Drobne, codzienne sprawy
pójdą ci gładko, ale do poważniejszych rzeczy nie będziesz
mieć głowy. Jeśli możesz, oderwij się trochę od codzienności i gdzieś wyjedź albo przynajmniej zacznij planować wycieczkę. Kiedy zakończysz
wszelkie niedokończone inwestycje i interesy, będziesz mógł
rozpocząć nowe. Jeśli masz
pracę, zdecyduj się w końcu na
szczerą rozmowę z szefem. Z
pewnością cię wysłucha.
BYK
(21.04-21.05)
Nie stracisz energii i zapału. Wszelkie zajęcia i działania przyniosą trwałe wyniki. Zyskasz coś, z czego długo będziesz zadowolony. Wyjawisz
komuś ukryte marzenia. Zostaniesz wysłuchany i zrozumiany,
a sprawy potoczą się tak, jak to
sobie planowałeś. Jeśli chodzi o
sprawy finansowe, może nie być
różowo. Raz będzie strata, raz
zarobek i w sumie wyjdziesz na
zero. Wstrzymaj się z realizacją
ryzykownych pomysłów.
BLIŹNIĘTA
(22.05-21.06)
W tym tygodniu dużo może
się zmienić. Zrobisz niespodziewane zakupy i wcale nie odczujesz, że masz pusty portfel. Zjawi
się ktoś nieoczekiwany albo dostaniesz nietypową propozycję.
Możliwe są różne zmiany w układach partnerskich, u niektórych
Bliźniąt może się nawet wydarzyć rewolucja. Mogą to być zarówno zejścia się par, jak i rozstania. Ale najważniejsze, żeby
nie opuściła was pogoda ducha
i wiara w siebie.
RAK
(22.06-22.07)
Mimo że się tego nie spodziewasz, to jednak poprawi
się twoja sytuacja finansowa.
Będziesz mógł sobie pozwolić
na spłatę długów lub na inwestycję, o jakiej marzysz. Trzymaj się sprawdzonych ludzi
i bądź dobrej myśli. To dobry
czas na nawiązywanie znajomości i planowanie zimowych
wyjazdów. Prościej niż zwykle
będzie ci się z kimś zaprzyjaźnić. Rozejrzyj się tylko, bo kandydat już jest.
LEW
(23.07-21.08)
Będziesz miał szumne plany
i zaskakujące pomysły. Jednak
uważaj, żeby nie rozwiały się
jak bańka mydlana. Wszystko
zależy od tego, jak zabierzesz
się do ich realizacji. Z jednej
strony trzeba to robić rozsądnie
i z głową, ale z drugiej porwać
się na szaleństwo. Możesz mile kogoś zaskoczyć. Twoje życie zacznie być ciekawe i urozmaicone. Kto wie, może nawet
wyjedziesz za granicę na jakąś
wyjątkową imprezę.
PANNA
(22.08-21.09)
Będziesz energiczna, silna
i nastawiona na realizowanie
swoich planów. Nie przeszkodzi ci w tym coraz brzydsza pogoda i brak słońca. Szczególnie dobrze będzie ci się wiodło na płaszczyźnie zawodowej.
Musisz tylko zadbać o zdrową
dietę i prowadzić w miarę higieniczny tryb życia. Palacze powinni rzucić palenie. Codzienne
zmartwienia odłożysz na bok i
skierujesz się ku innym sprawom. Zajmij się poprawianiem
swego wizerunku.
WAGA
(22.09-23.10)
Tak rozkładaj siły, aby wystarczyło ich na długo. Nie
przepracowuj się i pamiętaj o
tym, co lubisz. Na wielu frontach dopniesz swego, ale znajdą się oczywiście osoby, które
zechcą ci w tym przeszkodzić.
Będziesz otwarty na innych i
chętny do pomocy. Świeżym
okiem spojrzysz na świat i zaraz
znajdziesz coś, co byś chciała
mieć. Mogą to być jakieś piękne przedmioty, gadżety. Uwaga
- wcale nie niezbędne.
SKORPION
(24.10-22.11)
Zaczniesz działać na wielu frontach. Co chwilę będą jakieś zlecenia, wiadomości, listy. Różne osoby będą coś od
ciebie chciały, a ty im nie odmówisz. Będziesz się zajmował
nie tylko sprawami poważnymi.
Znajdziesz także czas, żeby się
pobawić. Przyjdą do ciebie goście, będziesz musiał się wykazać w roli gospodarza. I nieźle ci pójdzie. Jeśli chodzi o miłość i uczucia, wszystko jest teraz możliwe.
STRZELEC
(23.11-21.12)
Dobry czas na podejmowanie
życiowych decyzji. Niekoniecznie ich realizacja okaże się łatwa i bezpieczna. Nie, nie będzie lekko. Ale za to efekty, które przyjdą za jakiś czas, mogą
cię zadowolić. W życiu uczuciowym zdarzą się nowe flirty i
sporo zabawnych sytuacji. Jeśli liczysz na coś więcej, musisz
być twardy i stanowczy. Niewykluczone, że pary z długim stażem czeka rewitalizacja miłosnego pożycia.
KOZIOROŻEC
(22.12-20.01)
Warto trzymać emocje na wodzy i przeczekać nieprzyjemne
niespodzianki. Zapowiada się,
że wszelkie kłopoty znikną już
pod koniec tygodnia. Odejdą
w siną dal. To, co zaplanujesz,
będzie szło gładko i pomyślnie.
Przed tobą niespodziewane
owocne spotkania i znajomości.
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
19
Uśmiechnij się
  
Spotyka się dwóch muzyków
jazzowych:
- Wiesz, wydałem płytę !
- To świetnie, a ile sprzedałeś?
Będziesz się dobrze bawił w teatrze, kinie lub w klubie. Pamię- Ee, niewiele - dom,
taj, że bardzo ważne są słowa i
gesty. Możesz nimi wiele dobre- samochód...
go zdziałać, ale i popsuć.
WODNIK
(21.01-18.02)
  
Blondynka dzwoni do warZaczniesz planować sobie
dalszą i bliższą przyszłość. Zrosztatu samochodowego.
bisz rozkład jazdy dla siebie i
najbliższych. To ci zajmie więk- Coś mi spod auta kapie, taszą część wieczorów w tym tygodniu. Będziesz w twórczym kie ciemne, gęste...
nastroju. Co niedawno wydaMechanik:
wało ci się trudne, dzisiaj okaże
się bardzo łatwe. Będzie oka- To olej.
zja, by wystąpić na szerszym
Blondynka:
forum i popisać się zdolnościami. Będziesz zapraszany i ku- O.K., no to oleję.
szony różnymi atrakcjami. Daj
się uwieść.
RYBY
(19.02-20.03)
  
Lekarz telefonuje do pacjenta:
Oczekuj bardzo pomyślnych
wiadomości. Może to być pacz- Mam dla pana dwie wiadomoka z prezentem, radosny list albo przelew na twoje konto. Ja- ści, jedną dobrą, drugą złą. Którą
kichś tajemnic nie da się dłużej
trzymać w ukryciu, coś wyjdzie chce pan najpierw usłyszeć?
na jaw. A twoje sprawy uczucio- Dobrą.
we zaczną się coraz lepiej układać. Dowiesz się, że jesteś w
- Zostało panu 7 dni życia.
centrum zainteresowania, do- A zła wiadomość?
staniesz zaproszenie na atrakcyjną imprezę albo występ arty- Nie mogłem się do pana dosty, którego uwielbiasz. Nie pójdziesz sam, ale w doborowym dzwonić od sześciu dni.
towarzystwie.
(az)
Georgina
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
20
NR 47 (1170)
Lokale, Nieruchomości
Sprzedam kawalerkę
Lokal do wynajęcia
32 m kw., 1 piętro
na działalność gospodarczą,
AGA BIURO POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCI I UBEZPIECZEŃ
ul. Na Szlakowisku 2
Pośrednik LESZEK KITA nr licencji 4408
Tel.41-275-53-50; 509-135-824
balkon.
70 m kw., parter.
KURSY PRAWA JAZDY
Starachowice
Starachowice Zachodnie.
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
ul. Konstytucji 3 Maja.
tel. 693-512-312
tel. 514-239-333
694-697-688
MIESZKANIA
M-3, 34 m, ul. Murarska, 80 000 zł
M-3, 50 m, ul. Kopalniana, 108 000 zł
M-3, 52 m, ul. Staszica, 115 000 zł
M-3, 46 m, ul. Na Szlakowisku, 110 000 zł
M-4, 58 m, ul. Wojska Polskiego, 133 000 zł
M-4, 64 m, ul. Wysockiego, 150 000 zł
M-4, 64 m, ul. Hauke - Bosaka, 150 000 zł
M-4, 65 m, ul. Hauke -Bosaka, 159 000 zł
M-5, 67 m, ul. Na Szlakowisku, 165 000 zł
M-5, 104 m, ul. Wysockiego, 238 000 zł
Działka 469 m kw.
Starachowice ul. Pogodna.
W rozliczeniu przyjmę mieszkanie w bloku
Tel. 501 266 473
INT/858\44
Sprzedam dom jednopiętrowy
o powierzchni 270 m kw.
z usługami handlowymi na parterze,
na działce 307 m kw.
przy ul. Radomskiej
www.akcespolska.com
Tel. 41 242 84 39; 694 697 688
INT/838/47
Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 3 043 m kw.
(50 x 60 m)
przy ul. Bocznej. Tel. 885 259 412
P/50
Sprzedam dom drewniany 55 m kw.,
P/47
Sprzedam dwa domy na jednej działce
P/48
Sprzedam dwie działki budowlane
P/ 48
Do wynajęcia
GABINETY LEKARSKIE
Sprzedam część domu
przy ul. Krzosa 1,
54 m kw., dwa duże pokoje + kuchnia,
ogródek.
Cena 92 tys. zł
tel. 660-682-622, 606-313-946
NA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ
w Przychodni „MED.-STAR” Sp. z o.o.
Starachowice, ul. Radomska 35
Tel. 607 345 881
OD/20
nad Zalewem w gm. Brody
tel. 607-190-586
INT851/47
DO SPRZEDANIA:
Domy na nowo budowanym osiedlu
dwie hale produkcyjno – magazynowe
265 m kw. i 150 m kw.
Tel. 512 477 748
* handlowy 87 m,
domy od 299000 zł.
http://osiedlepogodne.com.pl
tel. 604-914-789
Praca
Zatrudnię kucharza/kucharkę.
tel. 508-392-664
P/48
Zatrudnię pomocnika (do 30 lat)
fachowca (do 40 lat)
do wykończeniówki z doświadczeniem
tel. 696-565-447
INT/905/5
Wynajmę dwa pokoje z kuchnią
505-902-981
w domku jednorodzinnym.
ZAPRASZAMY:
Dla firmy lub osobie prywatnej.
poniedziałki, czwartki od 10.00 do 16.00
tel. 041-273-21-34
- handlowy 70 m kw.,(parter)
Ośrodek Szkolenia Kierowców „DARIO”
domu jednorodzinnego.
Anna Sroczyńska
Starachowice, ul. Gliniana 9A/14
tel. 726-147-878
Garaż do wynajęcia Kwiatowa 3
„MICHAŁ”
tel. 603-881-877
Michał Lewandowski
Biuro Tłumaczeń
ul. Piłsudskiego 11a (obok Galerii X)
Starachowice Armii Krajowej 19
500-740-258
WSZYSTKIE JĘZYKI
ZAPRASZAMY
NIEMIECKI - ekspresowo,
o pow. 50 m kw., w Starachowicach
Poniedziałek. Czwartek
ANGIELSKI - 24 h
ul. Na Szlakowisku 6 B.
od godz. 13.00 do 17.00
NIDERLANDZKI, DUŃSKI,
wynajęcia części mieszkalnej
tel. 510-376-455,
Do wynajęcia lokale od 12 do 130 m kw.,
na biura, gabinety lekarskie,
Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie
ul. Kościelna 20
(częściowo umeblowane) w bloku
Tel.665-369-488
tel. 886-707-766
tel. 601-964-125
Praca
Praca
Praca
Zatrudnię szwaczki.
Stałe wynagrodzenie.
Starachowice. Kontakt: Kamila Gawlik
606 389 834
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
Zatrudnimy
N/od/44do47
ADR podstawowy.
INT421/0
tłumacz przysięgły języka angielskiego
INT373/0
„STANKO”
Nauka
Starachowice ul. Bohaterów 39a
JĘZYK ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży
Tel. 691 022 171
oraz przygotowanie do matury.
Zapraszamy
ZAPRASZAMY!
INT620/52
Usługi cmentarne
krawcowe.
NAGROBKOWE:
Transport krajowy
Praca w Starachowicach.
i międzynarodowy.
Tel. 666 294 030
INT/927/49
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
193/0
Korepetycje z języka niemieckiego
P/46
Niemiecki – korepetycje.
• RZEŹBY
tel. 516-053-681
790-647-343
INT 854/48
667 677 176
tel. 692-664-345
• NAPISY;
• PORTRETY;
tel. 502-404-803
602-252-566
INT 520/2/15
Ośrodek Szkolenia Kierowców
P/51
od/47
FAKTURY
ZAPRASZAMY
Dom 160 m kw., na działce 1050 m,
tel. 880-809-060
664-425-995; tel./fax.41-273-37-10
Magdalena Błaszczyk
Starachowice
Starachowice, ul. 1- go Maja 13
NORWESKI, inne
Nasze auto: HYUNDAI i20
P/ 47
zamienię na mieszkanie os. Południe.
handlowe, fitnes
P47
Szkoła NAUKI JAZDY „NA LUZIE”
P/50
ul. Na Szlakowisku w Starachowicach.
P/50
Zatrudnię technologa-programistę CNC.
Wysokie zarobki.
Starachowice.
Kontakt: Michał Gawlik
607 100 802
INT521/52
41-273-32-44
P/50
tel. 41 271-51-85
Tłumaczenia
70 m kw., ul. Piłsudskiego 27.
tel. 503-129-367
jednorodzinny w Wąchocku
tel. 661-024-562
INT 923/48
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Wynajmę lokal handlowo- usługowy
o pow. 50 m kw., z możliwością
Wynajmę dom piętrowy
N/od/44do47
dawny Pedet.
INT252/0
Do wynajęcia pawilon handlowo- usługowy
Tel: 600 252 163
Galeria Panorama,
ZAPRASZAMY
Starachowice
w centrum Starachowic - ul. Rynek 39.
Starachowice ul. Krzosa 27
ul. Radomska 72 (ZSZ nr 1)
- magazyny 70 i 200 m kw.,
INT/918/49
Kredyty gotówkowe, pożyczki dla firm.
41 274 67 61; 602 677 948
P/50
INT 849 /48
Wynajmę lokal użytkowy o pow. 60 m kw.
Sprzedam Pawilon Usługowy
200 m kw., (po restauracji)
+ parking 200 m kw., lub wynajmę.
Starachowice
tel. 503-129-367
INT361/0
Poszukuję do wynajęcia
- usługowe do 300 m kw., (piętro)
Sprzedam działkę 973 m
w pobliżu zalewu "Wióry"
Zbrza, gmina Pawłów. 502-313-440
(DOM NAUCZYCIELA)
INT 920/ 50
tel. 501-058-784
Wynajmę lokale (w Pawilonie):
CENTRUM ZDROWIA VITA
27-200 Starachowice
Ul. BORKOWSKIEGO 1
II piętro, pokój 206
Starachowice, ul. Partyzantów
P/48
INT951/52
20
ponad
towarzystw
w jednym miejscu
Tel. 504 052 888
tel. 725-252-547
* biurowo - usługowe.
Działka budowlano – rolna
10100 m kw., w Rzepinie I,
wszystkie media, KW,
tel. 880-063-170
INT 326/52
Sylwester Bujnowski
przy Kościelnej.
* gabinety lekarskie,
Sprzedam działkę budowlaną
641 m kw., Starachowice
ul. Nadrzeczna 4.
tel. 796-345-234
Okazyjna cena:
KIEROWCÓW „SYLWEX”
o powierzchni 37,66 m kw.,
Starachowice
Do wynajęcia przy Armii Krajowej lokale:
INT/918/49
ul. Lempe w Starachowicach.
pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
P/48
Do wynajęcia w Starachowicach
INT/938/0
Sprzedam mieszkanie
w Starachowicach
na ul. Na Szlakowisku
46 m kw., II piętro,
kuchnia w zabudowie,
mieszkanie po remoncie.
Cena 135 000 tys.,
do negocjacji.
tel. 605-697-131
 już po 3 latach 60% zniżki
20% zniżki dla rolników
OŚRODEK SZKOLENIA
INT775/0
ul. Rzemieślnicza 1. Dom Rzemiosła
Zapraszamy
Parter w domu wielorodzinnym
tel. 515 098 572
Lokal biurowy do WYNAJĘCIA 60 m kw.
UBEZPIECZENIA
Nina Wziątek
INT527\0
Starachowice ul. Nadrzeczna 2 m 3.
Telefon kontaktowy: 41-275-64-53
(Szkolna 14)
Wynajmę mieszkanie
w Starachowicach od 05.12.2014 r.
P/49
po 2000 m kw
tel. 606-513-586
od/47
P/26/0
Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Starachowice ul. Długa.
tel. 696-087-210
60%
do
Starachowice,
ul. Słoneczna 2
Tel./fax 41-274-42-52
www.universum.cenypolis.pl
609-257-820, 798-445-350
w domu jednorodzinnym
50 m kw.,( ogrzewanie gazowe).
Osiedle Południe.
Sprzedam dom do remontu, drewniany.
Wszystkie media.
Działka 1000 m kw. w Brodach.
Cena 50 000 zł
tel. 606-853-631
Siwiec Artur
Wynajmę pokój z kuchnią
mieszkanie 4 pokoje 85 m kw.,
P/48
Tel. 692 414 781.
Ośrodek Szkolenia Kierowców
P/49
Sprzedam lub zamienię
o pow. 800 m kw. Wszystkie media,
cicha i spokojna okolica.
INT/921/0
tel. 782-760-171
od/47
P/ 48
Tel. 606-304-236
częściowo umeblowany.
dodatkowa zniżka
przy AC
Starachowice
tel. 696-087-210
zabudowania gospodarcze,
działka 1732 m kw., ul. Nowowiejska
ZAPRASZAMY
przy ul. Partyzantów.
P/51
Bardzo dobry na inwestycje
tel. 508-972-095
z ogrodem, 3 pokoje z kuchnią,
na działce 1000 m kw.,
INT796/0
i garażem wolnostojącym.
Tel. 605-340-804
Sprzedam dom do remontu
Pozostałe informacje w Biurze oraz na stronie www.biuroaga.gratka.pl
z mieszkalnym poddaszem
Wynajmę dom wolno stojący
UNIVERSUM
NAJTAŃSZE
UBEZPIECZENIA
Starachowice, ul. Św. Barbary 3
Sprzedam dom.
P/47
Ubezpieczenia
Kredyty
„NESKA”
INT 838/ 47
P/ 47
Domy:
Dom 110 m, działka 561 m, ul. Wierzbowa, 280 000 zł
Dom 107 m, działka 324 m, os. Orłowo, 290 000 zł
Dom 133 m, działka 2605 m, os. Południe, 340 000 zł
Dom 109 m, działka 562 m, os. Lubianka, 360 000 zł
Dom 126 m, działka 1510 m, ul. Partyzantów, 390 000 zł
Dom 165 m, działka 2429 m, ul. 6 Września, 315 000 zł
Dom drewniany 88 m, działka 695 m, Starachowice Zachodnie, 315 000 zł
Pawilon usługowo-mieszkalny 129 m, os. Skałka, 275 000 zł
Sprzedam bliźniak ok. 150 m kw.
Nauka jazdy
P/9/15
P/ 51
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
FOTO
WIDEOFILMOWANIE
FOTOGRAFIA ŚLUBNA
DOCIEPLENIA BUDYNKÓW.
Meble łazienkowe
Docieplenia budynków,
Przewóz osób
TEL.606-10-95-97;
MEBLE DLA DZIECI.
malowanie elewacji,
41-274-19-03
663-607-022
adaptacja poddaszy,
FRANKFURT-DARMSTADT
INT549/0
tel. 501-502-144;
tel. 41-271-52-88
INT268/0
VIDEO - FOTO CYFROWE TANIO.
MALOWANIE, SZPACHLOWANIE.
Usługi budowlane i remontowo
41-274-19-03;
– wykończeniowe
606-10-95-97
– Hydraulika
INT549/0
698-939-984;
INT523/18/15
VIDEO-FOTO HD
Najtaniej w mieście
607 041 070
INT806/0
Fotografia ślubna
tel. 503-313-619
P5/24/15
REMONTY
sprzedaż materiałów.
Usługi remontowo - wykończeniowe
Wykonawstwo.
Mistrz, autoryzowany glazurnik
I WYKONAWSTWO
WYNAJEM BUSÓW 505-127-416
REZERWACJA 516-515-850
Szybko, tanio i solidnie.
docieplanie, malowanie,
Tel. 504 078 893
INT 850 / 43
Przeprowadzki,
INT555/51
Meble kuchenne i biurowe na wymiar.
Zabudowa wnęk.
REMONTY- malowanie,
tel. 794-756-676
szpachlowanie, glazura,
Tel. 880 548 580
terakota, panele, murowanie,
42/46
tynkowanie, regipsy.
usługi różne
tel. 506-706-017
Usługi hydrauliczne, wod.-kan.,
co, gaz, montaż,
P/ 48
modernizacja, naprawa.
Malowanie mieszkań.
Tel. 664 620 722
tel. 600-019-189
USŁUGI REMONTOWE:
14/0
Profesjonalna obsługa firm
Malowanie, szpachlowanie.
Panele, remonty poddaszy.
Murowanie, tynkowanie.
Tel.604-67-45-88
INT958/0
USŁUGI HYDRAULICZNE
604-967-287
INT347\0
Malowanie natryskowe, tradycyjne.
Szpachlowanie,
docieranie bezpyłowe. Panele.
Glazura. Remonty
698-342-344
USŁUGI DEKARSKIE
 krycie blacho-dachówką, trapezem;
 więźba dachowa;
 papa termozgrzewalna
887-573-041
508-156-335
166/0
FIRMA
REMONTOWO-BUDOWLANA „JARMAX”
KOMPLEKSOWE REMONTY
Tel.41-275-42-66
500616349
P/4/15
20/0
INT/212/42
Malowanie, tapetowanie, gładzie
tel. 793-029-043
Zespół DJ.
273-12-38
tel. 500-616-349
INT 325/0
Usługi elektryczne i hydrauliczne
tel. 661-948-821
P/2/15
Pomoc przy załatwianiu spadków
i innych spraw majątkowych
INT 928/19
TRANSPORT
DO WYNAJĘCIA BUSY I AUTOBUSY
TOWAROWO-OSOBOWE
REMONTY - WYKOŃCZENIA
- szpachlowanie; malowanie;
- karton - gips,
- zabudowy;
- glazura, terakota.
668-198-730
RACHUNKI.
INT\938\0
 gips - karton
 adaptacja poddaszy
HOLOWANIE. KRAJ - ZAGRANICA
2106\0
Koncesjonowany przewóz osób
Tel. 660-196-567
INT/59/0
USŁUGI WYKOŃCZENIOWE:
 malowanie, szpachlowanie;
 glazura, terakota;
Instalacje i usługi elektryczne,
domofonowe, RTV - SAT,
pomiary elektryczne,
montaż anten, TV - SAT, CB.
Tel.602-619-251
INT/221/0
 gips karton;
CYKLINOWANIE.
REMONTY.
514-67-00-65; 41-274-26-01
 panele.
Tel.41-274-19-03;
606-10-95-97
Szafy wnękowe
z systemem drzwi przesuwnych,
szafy wolno stojące, pawlacze.
663-607-022
14/0
REMONTY:
 glazura, panele;
 szpachlowanie, malowanie;
 hydraulika
DOM POD KLUCZ
Tel.888-746-400
INT466\52
609-495-494; 41 271-95-39
adaptacja poddaszy,
INT374/0
docieplenia budynków,
Koncesjonowany przewóz osób.
instalacje elektryczne,
FACHOWE DORADZTWO
oraz TERMINOWE WYKONANIE,
Hydraulika, centralne ogrzewanie,
instalacje i przyłącza gazowe,
instalacje wod - kan,
stacje zmiękczające, odkurzacze centralne.
Kotły gazowe, węglowe, pompy ciepła,
instalacje solarne.
Autoryzowany instalator firm
Buderus Wolf Vaillant defro, sas.
Gwarancja na usługę 5 lat. FV.
ZAPRASZAMY
Starachowice, Piłsudskiego 136
Tel.604-402-592
[email protected]
INT/890/0
INT/926/52
Remonty, szpachlowanie,
P/32/15
BUS - 20 miejsc - wynajem.
REKLAMY, BANERY
tel. 501-502-144
tel. 41-271-52-88
INT374/0
terakota, karton- gips,
Transport busem do 1,5 tony.
hydraulika i elektryka
Tel.606-10-95-97
tel. 794-756-676
Przeprowadzki - transport.
Remonty kompleksowo
P4/18/15
P/51
Docieplenia budynków,
wykończeniówka od A do Z
tel. 796-677-864
PROFESJONALNE
czyszczenie dywanów
i tapicerki samochodowej.
606-462-854;
784-543-383
Drewno kominkowe, do pieca.
Starachowice
tel. 663-581-562
41-274-94-82
INT 948/51
Drzewo liściaste
od 120 zł/ m sześc.
507-833-644
Kupię ZŁOM
Odbiór własnym transportem.
Tel.509-741-948
ANTYKI
ROLETY, ROLOKASETY. F.H.U. ROLVIS
STARACHOWICE ul. Piłsudskiego 19A
41 275-32-55
www.rolvis.starachowice.pl
P/47
KUPIĘ
P/47
TEL. 606-714-349;
Tel.667-595-538
2810/52
ŻALUZJE
1,5 tony.
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
2810/52
CZYSZCZENIE DYWANÓW,
TAPICERKI.
Tel.41-275-25-86; 509-249-390
Usługi transportowe
P/14/15
2685/0
Piach 3 t. cena 130 zł.
507 833 644
ŻALUZJE, VERTICALE,
Tel.606-351-036
tel. 696-565-447
Usługi elektroinstalacyjne
elektryka od A do Z
Szybko, tanio, solidnie
Starachowice,
tel. 605-610-322
INT636/0
INT549/0
P/47
Sprzedam drewno kominkowe,
ziemię i korę ogrodniczą.
Transport gratis.
Tel.502-104-825
2816/52
609-495-494;
41-271-95-39
malowanie, glazura,
SPRZEDAM
PRANIE, CZYSZCZENIE
Tel.41-271-11-28; 602-529-536
Autobus - 54 miejsca
TEL.662-114-772; 501-423-242
P/51
INT 565/47
FRANKFURT - MANNHEIM
CZYSTO I SOLIDNIE
P/7/15
INT549/0
Możliwy dojazd do klienta
INT 268/0
FRANKFURT, LANDAU
wnętrz, remonty, malowanie,
Sprzedam Vw Passat 1.9 TD
kombi 1993 r.
Starachowice
tel. 604-609-155
tel. 696 682 842
POLSKA-NIEMCY.
HAMBURG, HANNOVER,
Kompleksowe wykończenia
INT600/31
Ksero kolor, skaner
260/36
TEL. 605-43-17-91
INT450/0
dom pod klucz
Wypożyczalnia samochodów
Starachowice
793-033-184
www.magoria.pl
Skuteczna reklama.
Bus 9 osób lub 1,5 tony
UKŁADANIE
kostki brukowej.
TANIO 887-573-041
 glazura, terakota
pisanie wniosków
do sądu i urzędów
wypełnianie formularzy
SD, PCC, VZM i inne,
przepisywanie prac,
redagowanie tekstów itp.
Starachowice, ul. Lipowa 29
od pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
TEL. 41 271-60-89; 606-85-36-31.
P/51
 malowanie, szpachlowanie
Nowe usługi biurowe
HELENA Pożoga - Buchelt
PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE
INT450/0
USŁUGI TAPICERSKIE
Al. Armii Krajowej 25a (Skorpion)
Zespół ATLANTIC
tel. 696-691-607
33/0
Studio Magoria
2303/42
Stolarstwo pełen zakres
SZYLDY, BANERY, LITERY
GADŻETY i NADRUKI REKLAMOWE
606 29 29 77
od33/52
19/25
WIZYTÓWKI, ULOTKI, PIECZĄTKI
Tel. 41 275 49 58;
tel. 507-676-207
Regipsy, glazura, terakota.
MOTORYZACYJNE
663-777-868
Starachowice ul. 1 Maja 12
- łazienki (glazura, terakota)
P/10/15
41 274-99-57;
Wesela; przyjęcia okolicznościowe.
- gips- karton,
INT347\0
i osób prywatnych
P/53
MILENIA
- szpachlowanie,
604-967-287
Naprawa pralek, lodówek
i mikrofal
tel. 41 274-06-55,
606-160-574
Starachowice Wojska Polskiego 9
WESELA , ŚLUBY
- malowanie,
USŁUGI ELEKTRYCZNE
INT898/44
BIURO RACHUNKOWE AS
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej)
od/47
663-607-022
SERWIS AGD
NAPRAWA maszyn do szycia.
Stanisław Prostak.
Tel. 41-274-25-96,
603-911-968
usługi transportowe.
Schody drewniane, balustrady
186/6/15
INT621/0
LINIA WARSZAWA
PRZEWÓZ OSÓB „ EUROTRIP”
karton –gips, glazura, terakota,
INT/801/0
P/2/15
INT 947/51
Remonty od A do Z.
Tel. 41-274-85-57; 500-129-239
Tel. 41 271-11-77; 692-113-978
tel. 661-948-821
tel. 600-910-120
Tel. 668 142 024
panele, parkiet, deska podłogowa,
ogrodzenia, renowacja mebli.
Usługi transportowe
glazura, hydraulika, elektryka.
INT711/9/15
montaż stolarki, schody, balustrady,
SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW
2810/52
kompleksowe remonty mieszkań
Firmy ATLAS
USŁUGI STOLARSKIE:
budynków
Tel. 507 833 644
i domów, gładzie, malowanie,
F.U.H „Perfekt dom”
INT316/0
Kompleksowe
Usługi remontowo- budowlane
pokrycia dachowe.
Systemy dociepleń
Przeprowadzki
– Elektryka,
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE:
www.fotolava.pl
P/28/15
P/53
roboty ogólno - budowlane,
INT/78/0
01775152509
płytki, glazura.
11/1/15
692-113-978; 41-271-11-77
KG, szpachlowanie,
tel. 508-479-339
glazura, gładź, malowanie,
Telewizorów, monitorów
LCD, LED, PLAZMA;
Sprzętu Audio-Video.
Montaż anten
41-274-28-38
Tel. 663 058 610;
malowanie, panele,
Tel. 609 617 973
Adaptacje poddaszy,
694-097-880
14/0
21
Strona
NAPRAWY
INT800\0
Kupię przedwojenne meble
porcelanę, militaria,
wyroby z metalu i inne starocie
41 274-52-75;
601-94-19-67
INT628/0
GAZETA STARACHOWICKA
22
NR 47 (1170)
CHIRURG DZIECIĘCY,
PRYWATNY GABINET
Dr n. med. KATARZYNA BUJAK
Prywatny Gabinet Neurologiczny
Gabinet Ginekologiczny
ORTOPEDA TRAUMATOLOG
INTERNISTYCZNO
Specjalista Chorób Wewnętrznych
dr n. med. ANITA Rosołowska
Tomasz Szary
- DIABETOLOGICZNY
GASTROENTEROLOG
SPECJALISTA NEUROLOG
Specjalista Ginekolog – Położnik
przyjmuje:
przyjmuje :
poniedziałki i środy – od godz. 16.00
STARACHOWICE
VIVAMED ul. Kilińskiego 28
Na Szlakowisku 8
tel.604-13-14-83
- poniedziałek od 15.00
WOJCIECH WĄSACZ
lek. med. EWA KOPROWSKA
PRZYJMUJE:
Specjalista Chorób Wewnętrznych
STARACHOWICE, HUTNICZA 2A,
Diabetolog
ŚRODA 16.00-17.00.
Przyjmuje: Starachowice,
Tel. 601-821-917
NZOZ „Med-Star”
INT/887/0
-leczenie cukrzycy i powikłań
dr n. med. ZOFIA ŻYCIŃSKA
czwartek 16.00-18.00
- oznaczenie poziomu cukru we krwi
internista
-porady internistyczne
Specjalista reumatolog
Tel. kontaktowy: 600-175-086
uprawniona do orzekania
telefonicznym uzgodnieniu
Tel.603-135-258
Starachowice
ul. Hutnicza 2A
Prywatny Gabinet
EWA RAKOWSKA – SKUZA
ul. 6-go WRZEŚNIA 54
kierowców i osób ubiegających się
lek. med. ZDZISŁAW ŻYCIŃSKI
lek. med. GRZEGORZ WUS
o uprawnienia
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób oczu.
do kierowania pojazdami
Przyjmuje: VIVAMED
przyjmuje:
gastroenterolog
specjalista ginekolog – położnik
przyjmuje:
poniedziałek, wtorek,
godz. 17.00 - 18.30
 środy godz. 18.00 - 19.00
poniedziałek, środa, piątek
środa 16.00 - 18.00
 piątki godz. 17.00 - 18.30
504-066-729
BADANIA USG
USG
Uprawniony do badań lekarskich
od 16.00

ul. Kilińskiego 28
 poniedziałki
przyjmuje:
Uprawniona do badań lekarskich
OKULISTYCZNY
- Gastrologiczny i USG
INT556\51
Medycyny Morskiej i Tropikalnej
PRYWATNY GABINET
Internistyczno
środa od 16.00 DO 18.00
o uprawnienia
49\52
NEUROLOG
specjalista - neurolog
LECZENIE KRĘGOSŁUPA
Starachowice, Borkowskiego 1
I KOŃCZYN
poniedziałek od godz. 15 - ej.
mgr Mariusz Kurek
Tel.604-071-544
Rehabilitacja medyczna
w zakresie:
• metoda McKenzie;
„ANTON”
• terapia manualna;
aparaty słuchowe
wtorki i czwartki
w godz. 17.00 – 18.30
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
Starachowice, ul. Borówkowa 8
Umowa z NFZ Starachowice,
domowy: 41-274-75-72
ul. Św. Barbary 3
Prywatny Gabinet Laryngologiczny
od poniedziałku do piątku 9.00 - 15.00
• masaż leczniczy;
• terapia po udarze;
• PNF.
Starachowice
Tel.696-064-983
41-274-68-80
INT613/0
INT/914/45
lek. med.
GABINET PRYWATNY
REHABILITACJI MEDYCZNEJ,
Starachowice, ul. Borówkowa 8
Specjalista Otolaryngolog
pon. 10.00 -14.00
Tel. 791 91 35 35
PEDIATRA
śr., czw., pt. 9.00 -13.00
* badanie endoskopowe
poniedziałek, czwartek, piątek
Przyjmuje: poniedziałek, środa
16.00 - 17.00
zapisy: Tel.603-045-676
lek. dent. SYLWIA SARAMAK
(nowy szpital) Umowa z NFZ
Dom Rzemiosła
codziennie 16.00 - 19.00
Starachowice Armi Krajowej 5
lek. med. Grażyna Lipa
przyjmuje WAMED
607 303 355
INT345/0
badanie dorosłych,
dzieci z zaburzeniami koordynacji,
wad postawy, skolioz
leczenie bólów kręgosłupa met.
McKenziego
ul. Jana Pawła II nr 1
w czwartki od godz. 16.30.
• Badania słuchu;
2678/24
Gabinet Stomatologiczny
lek. stomatologii
Tel.41-273-57-02; 608-039-704
• Badania profilaktyczne.
199/0
Starachowice, Rzemieślnicza 1
Starachowice, ul. Jana Pawła II 1
• Konsultacje i leczenie;
ul. Murarska 14 („ESKULAP”)
osiedle WANACJA
Prywatny Gabinet Okulistyczny,
Przychodnia WAMED
* badanie słuchu
Starachowice, ul. Piaskowa 4
INT459/0
wt. 10.00 - 15.30
migdałka gardłowego
chirurg – ortopeda przyjmuje
ul. Radomska 70
MED STAR ul. Radomska 35
środy od 16:00
rejestracja tel. 502464935
INT9/26
INT 901/44
NZOZ DUO - DENT
ul. 6 - go Września 109 Starachowice
(budynek przychodni NZOZ Vitamed)
świadczy usługi w ramach NFZ
w Poradni Protetyki Stomatologicznej
Lek. stom. WOJCIECH WYSKIEL
pon. 14.00-18.00
specjalista protetyki stomatologicznej
Sobota 10.00 - 15.00
Święta całodobowo na telefon
607-170-887;
wt. 14.00 - 18.00
oraz w Poradni Chirurgii
Stomatologicznej
pt. 9.00 - 14.00
41-274-76-17
Profesjonalne usuwanie zębów
Promocja leczenia zachowawczego
INT/922/0
BEZOPERACYJNE
„VITA” Centrum Zdrowia
WWW.PHYSIO-MED.PL
Jolanta Dobner
(telefonicznie)
przyjmuje:
Przyjmuje:
Anna Bujak
Wizyty prywatne
od 23/sz
RENATA ZDZIECH
przyjmuje w Przychodni
Czwartek od 16.00 do 18.00
KARDIOLOG
(również w domu chorego)
Gabinet Stomatologiczny
Tel. 41 273 90 98
tel. 502-241-581
SPECJALISTA
Lek. stomatologii ogólnej
od 8.00 do 14.00
Specjalista Chorób Wewnętrznych
FIZJOTERAPIA DOMOWA
1681\0
środa, czwartek, sobota
środy 16.00-17.00
LARYNGOLOG
Tel. 41-273-29-58; 603-375-043
poniedziałek, wtorek od 13.00 do 18.00
Vivamed ul. Kilińskiego 28
lek. med. Krzysztof Figarski
LARYNGOLOGICZNY
Wizyty lekarskie
od 16.00 do 17.00
tel. 509 480 321
i rehabilitacji medycznej
KARDIOLOGICZNY
lek. med. Marzena Padzik- Gelbert
Lek. med. Stanisław Dobrucki
wtorek, godz. 16.00 - 18.00
Specjalista reumatologii
PHYSIO-MED Tomasz Jagiełło
308/26
(VITA) obok starostwa
Lek. med. Magdalena Kaniewska
ANNA WANCERZ - FIGARSKA
do kierowania pojazdami
Tel.41-274-75-72
Starachowice, ul. Borkowskiego 1
INT/892/0
INT352/41
PRYWATNY GABINET
DARIUSZ PODWIAK
przyjmuje
698-485-071 lub 602-828-444
INT346/0
307\26
Rejestracja 41-271-90-20
kierowców i osób ubiegających się
663-777-890
w zakresie Medycyny Pracy ,
INT652/0
INT/893/0
USG ginekologiczno – położnicze
PRYWATNY GABINET
ul. Marchlewskiego 6
lub po wcześniejszym
przyjmuje prywatnie:
Internistyczno
- Reumatologiczny
wenerolog, alergolog
Konsultacje i leczenie
1099/20
czwartki: 16.00 – 17.00
Lek.med. KRZYSZTOF MARZEC
dr n. med. SŁAWETA GRAŻYNA
OD/27
Tel. 602 665 230
Prywatny Gabinet
ul. Radomska 35 pok. 213
usg
Specjalista dermatolog
512 290 489
Starachowice, ul. Górna 26
INT/904\0
Dr. n .med. MACIEJ WYSKIEL
specjalista chirurgii stomatologicznej
Tel.504-444-551
Tel.41-273-33-50
INT/852/0
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
INT336/0
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 19.00
ul. Staszica 17
INT/795/0
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
23
W Gimnazjum w Krynkach
Spektakl w szkole
Lekcja
„Zdążyć przed dzwonkiem”
Do Szkoły Podstawowej w Adamowie zawitał Teatr „Kurtyna” z Krakowa. Aktorzy dla
klas III - VI wystawili miniaturę sceniczną zatytułowaną „Zdążyć przed dzwonkiem”.
Był to spektakl o problemach
ucznia klasy V, który uzależnił się od portali internetowych.
Strona
Przedstawienie poruszyło ważne
problemy współczesnych dzieci
i młodzieży. Mówiono o przemocy,
agresji, kłopotach z nauką oraz
problemach z uzależnieniem od
używek i internetu.
(J)
z rzeźbiarzem
Starachowicki rzeźbiarz, Kazimierz Kopeć,
odwiedził młodzież z kryneckiego gimnazjum.
Spotkanie z artystą zorganizowała polonistka, Iwona Lefek. Pan
Kazimierz w ciekawy sposób opowiedział uczniom o swojej pasji. Gimnazjaliści podziwiali prace gościa i mieli okazję spróbować
swoich sił. Rzeźbiarz przywiózł ze sobą narzędzia oraz właściwie
przygotowany surowiec. Na zakończenie spotkania, każda z klas
otrzymała w prezencie rzeźbę Baby Jagi.
(J)
Gabriela Dziułka - ur. 3.11.2014r.,
godz. 23.03, waga - 2,260 kg
(Kałków)
Kacper Czarnota - ur. 6.11.2014 r.,
godz. 19.53, waga - 4 kg
(Bieszków Górny)
Ze spektaklem przyjechał Teatr „Kurtyna” z Krakowa
Atrakcyjna wycieczka
Zwiedzili komendę policji
Każda klasa otrzymała od artysty rzeźbę
Mirzeckich przedszkolaków...
Podczas wizyty dzieciaki wiele się dowiedziały na temat pracy
policjanta, zwiedziły stanowisko kierowania jednostką oraz pomieszczenie, gdzie znajduje się miejski monitoring. Nie lada atrakcją okazała się możliwość dokładnego obejrzenia radiowozu wraz
z wyposażeniem. Nie obyło się bez pogadanki na temat zasad
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i własnego. Uczniowie zadawali funkcjonariuszom wiele interesujących pytań.
(Kas)
Dzieciaki z Przedszkola Publicznego w Mircu po raz kolejny wybrały się na spotkanie
z teatrem do Starachowickiego Centrum Kultury na spektakl Teatru Młodego Widza z Wolimierza pt. „Świat Andersena”.
Wycieczka była ogromną atrakcją dla uczniów SP nr 11
Teatralne spotkanie
Mimo że losy bohaterów
„Świniopasa`, „ Nowych
szat cesarza” oraz „Brzydkiego kaczątka” były przedszkolakom doskonale znane, to z zapartym tchem i w
skupieniu śledzili perypetie zanurzonych w „Świecie Andersena”. Na zakończenie sztuki najmłodsi nie
szczędzili braw aktorom
dziękując im za pouczający i wspaniały spektakl.
Dyrekcja i grono pedagogiczne placówki składają podziękowanie rodzicom
przedszkolaków za finansowy wkład w organizację
wyjazdu.
(Kas)
Piotruś Kusiak - ur. 11.11.2014r.,
godz. 7.20, waga - 3,400 kg
(Starachowice)
Wycieczka do teatru sprawiła przedszkolakom wielką frajdę
W PM nr 11
Lekcja patriotyzmu
Była to dla nich lekcja patriotyzmu
Córka Kamili Kutery
- ur. 11.11.2014r., godz. 10.33,
waga - 2,600 kg (Starachowice)
fot. Regina Stachowicz
fot. KPP Starachowice
Drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach wybrali się na wycieczkę do Komendy Powiatowej
Policji w Starachowicach.
Patriotyczne wiersze i pieśni dominowały podczas uroczystości
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Dzieciaki z Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka
w Starachowicach wzięły udział w uroczystym
spotkaniu z okazji Dnia
Niepodległości.
Po wysłuchaniu i odśpiewaniu hymnu narodowego, przedszkolaki wyrecytowały wiersz
pt. „Katechizm polskiego dziecka” autorstwa W. Bełzy, a w
atmosferę powagi wprowadziła wszystkich pieśń patriotyczna pt. „My pierwsza brygada”.
Była to wyjątkowa lekcja mająca na celu kształtowanie pozytywnych uczuć i postaw patriotycznych dzieci.
(Kas)
Kacper Nowak - ur. 13.11.2014r.,
godz. 12.50, waga - 3,130 kg
(Parszów)
Emma Banasiowska
- ur. 14.11.2014r., godz. 5.25,
waga - 3,010 kg (Starachowice)
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
24
Iłża
Ciekawa wystawa
Ponad 50 barwnych fotogramów prezentowanych jest na wystawie fotograficznej pt.
„Islandia”, czynnej w iłżeckiej Galerii Domu Kultury.
Ekspozycja stanowi efekt
współpracy nawiązanej przez iłżecki Dom Kultury z Radomskim
Towarzystwem Fotograficznym,
którego członkiem jest Zbigniew
Staniszewski, autor prezentowanych prac. Z zawodu jest inżynierem górnictwa, absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej.
Przez wiele lat kierował cementownią „Małogoszcz” koło Kielc,
był też dyrektorem Kombinatu
Remontowo-Budowlanego „Remur” w Wierzbicy. Aktualnie prowadzi własną firmę. Jest pasjonatem krajoznawstwa.
W swoich licznych podróżach
Zbigniew Staniszewski odwiedził wiele egzotycznych krajów.
Szczególne zainteresowanie wystawą oraz informacjami o Islandii
wyrażali w rozmowie z autorem wystawy uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej
Z odbywanych wypraw podróżniczych przywozi interesujące
fotografie. Iłżecka wystawa to
efekt podróży do Islandii. Prezentowane fotogramy obrazują
niezwykle malownicze pejzaże tego kraju stanowiące wytwory wulkanicznej aktywności. Można podziwiać widoki
niemal z kosmicznego krajobrazu, nowoczesną architekturę oraz wulkaniczne gejzery. Autor mówił na wernisażu
również o tym, że w tym egzotycznym kraju licznie reprezentowani są Polacy pracujący w sieciach różnorodnych
usług.
Na wernisaż wystawy przybyli licznie mieszkańcy Iłży,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz goście honorowi. Wiceburmistrz Marek Łuszczek wręczył Zbigniewowi Staniszewskiemu dyplom uznania
za prezentację swojej twórczości w Iłży, a przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji
W iłżeckiej bibliotece podsumowano
„STROFY JESIENI”
W Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży rozstrzygnięto VIII edycję
konkursu recytatorskiego i literackiego pt. „Strofy Jesieni”.
Do konkursu zgłosiło 37
się uczestników: dzieci z kl. III
- VI z publicznych szkół podstawowych z Błazin, Krzyżanowic, Jasieńca Iłżeckiego, Pakosławia, Seredzic, Iłży oraz Publicznego Gimnazjum Gminnego. Recytacje
oceniała komisja w składzie:
Adolf Krzemiński- inspektor
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Grzegorz Kopciał sekretarz Urzędu Miejskiego w Iłży oraz Maria Kondrat - polonistka. Jury nagrodziło 8 uczniów: Julię Pękalę z Błazin, Katarzynę Tusińską z Pakosławia,
Aleksandrę Rynio z Krzyżanowic, Karolinę Jagiełłę z Jasieńca Iłżeckiego oraz Katarzynę Sionek, Klaudię Stawczyk, Karolinę Dziurę i Zofię
Mazur z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Iłży oraz wyróżniła 9 uczniów: Igora Kiepasa- z Błazin, Olgę Sobczyk
z Jasieńca Iłżeckiego, Dawida Kiełbasę z Pakosławia,
Katarzynę Mazur, Julię Wancerz, Paulinę Łyżwę, Zuzannę Łosiak, Jakuba Zawala,
Pawła Barana z Iłży. Z Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży udział wzięło w konkursie 10 uczestników, a komisja nagrodziła 4 osoby:
Wiktorię Chamerską, Aleksandrę Pawełek, Katarzynę
Dzik, Weronikę Gut oraz wyróżniła: Julię Różalską, Aleksandrę Sokołowską i Natalię
Ruśkowską.
Komisja w składzie: Anna Skubisz-Szymanowska
-dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radomiu oraz
Adolf Krzemiński - inspektor
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu oceniała również prace pod tym
samym tytułem w konkursie
literackim. Wpłynęły prace
w kategorii poezja, których
poziom jury oceniło bardzo
wysoko i przyznało: I nagrodę - Julii Zubale, Natalii Lis
i Adrianie Boscolo, II nagrodę Krystianowi Celuchowi,
Po okolicznościowym powitaniu przybyłych przez dyrektora Domu Kultury
Krzysztofa Kozerę, o swojej podróży po Islandii w ciekawy sposób mówił autor wystawy
Rady Miejskiej w Iłży - Józef
Skrobisz, wręczył autorowi album fotograficzny o Mazowszu. Uczestniczący w wernisażu iłżeckiej wystawy członek
Zarządu Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego - Stanisław Gąsior, przekazał wiceburmistrzowi pakiet materiałów
informacyjnych o radomskim
stowarzyszeniu fotografików
i wyraził zadowolenie z nawiązania współpracy z Domem
Kultury w Iłży. Po tej ceremonii przyszedł czas na zwiedzanie wystawy i rozmowy uczestników wernisażu z autorem.
K. Kozera
Kapela z nagrodą
Marszałka
Marszałek Adam Struzik wręczył 3 listopada w warszawskim
Teatrze Kamienica statuetki laureatom XV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jedną z nich
otrzymała kapela im. Józefa Myszki z Jasieńca Iłżeckiego.
W Teatrze „Kamienica” u znanego aktora Emiliana Kamińskiego
w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego dla wybitnych osobowości
świata nauki, gospodarki i kultury. Spośród 65 nominowanych
kandydatów wybrano i nagrodzono 10 laureatów.
Nagrody co roku przyznawane są ludziom, których działalność
twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko
w kraju, ale też za granicą, osobom aktywnym społecznie, a także angażującym się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza. W tym zacnym gronie jest kapela imienia Józefa
Myszki z Jasieńca Iłżeckiego.
Najlepsi odebrali nagrody
Strofy jesieni pięknie recytowali również najmłodsi
Wyniki konkursów ogłoszono w iłżeckiej MGBP
NR 47 (1170)
a wyróżniła Dominikę Korycką Jakuba Barańskiego
i Weronikę Myszkę.
Regionalną publikacją i dyplomami obdarowano laureatów, nauczycieli i opiekunów,
którzy pracowali z dziećmi
oraz młodzieżą. Przewodniczący komisji Adolf Krzemiński wręczając dyplomy i uhonorowując laureatów obydwu
konkursów pogratulował i podziękował zarówno uczestnikom, jak i organizatorom za
wysoki poziom recytacji, prac
konkursowych oraz organizacji konkursu.
(az)
Wszyscy otrzymali dyplomy
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Wyśpiewali prestiżową nagrodę
Kapela funkcjonuje od ponad trzydziestu lat jako kontynuator
tradycji legendarnego Józefa Myszki, wybitnego śpiewaka z Błazin koło Iłży, tragicznie zmarłego w 1964 roku. Patronat nad zespołem sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Iłży, a jego kierownikiem
jest Alina Maciejczak. Swój repertuar muzycy czerpią z miejscowej
tradycji. Współpracują ze Środowiskowym Domem Kultury w Jasieńcu Iłżeckim, uczestniczą w konkursach i przeglądach folklorystycznych, zapewniają oprawę artystyczną podczas regionalnych
uroczystości, akcji społecznych, zbiórek publicznych i kwest na
rzecz potrzebujących.
Razem z członkami zespołu był w Warszawie burmistrz Iłży Andrzej Moskwa i Krzysztof Kozera, dyrektor iłżeckiego Domu Kultury. Statuetkę zaprojektowaną przez rektora Akademii Sztuk Pięknych, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych wręczył naszym artystom marszałek Adam Struzik. Oczywiście
muzycy dali koncert, a ich występ był żywiołowo oklaskiwany.
- Kapela ma na swoim koncie wiele osiągnięć, często występuje sławiąc imię swojego patrona. Wyróżnienie marszałka zdarza
się tylko raz, tym bardziej miło, bo w tym roku obchodzimy 50-lecie śmierci Józefa Myszki - mówi Krzysztof Kozera, dyrektor Domu Kultury w Iłży.
Warto wspomnieć, że nasz zespół znalazł się wśród takich sław
jak znany śpiewak Wiesław Ochman, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Nowak, Sanktuarium Diecezjalne
św. Antoniego z Padwy, Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne,
zespół „Łaguszowianki” oraz Zespół Tańca Ludowego „Masovia”.
K.K.
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
Setna umowa na „Wsparcie w starcie”
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach podpisała 12 listopada
br. setną umowę na udzielenie pożyczki dla młodego przedsiębiorcy w ramach pilotażowego programu „Wsparcie w starcie”.
Program skierowany jest do
młodych ludzi, którzy kończą
studia i potrzebują pieniędzy
na założenie własnego przedsiębiorstwa. Za pośrednictwem
Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego mogli sięgnąć po
Stawska, lekarz stomatolog ze
Starachowic opowiadała jak
udało jej się otworzyć nowoczesny gabinet stomatologiczny, a kosmetyczka i właścicielka salonu urody z Kielc Barbara Jaworska przyznała, że gdy-
„Wsparcie w starcie” to pilotażowy program pomagający młodym
ludziom otworzyć własną firmę
Ryszard Nosowicz, prezes Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Cezary Cygan,
który dzięki temu wsparciu chce
otworzyć mobilny zakład naprawy samochodów.
Gośćmi wydarzenia byli: wiceminister pracy i polityki społecznej Radosław
Mleczko, posłanka Marzena
Okła-Drewnowicz, dyrektor
generalny Banku Gospodarstwa Krajowego - Marek
Szczepański, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk,
prezydent Starachowic - Sylwester Kwiecień i wicestarosta Dariusz Dąbrowski.
Mich
Strona
25
Akademia druga w Szydłowcu
Zawodnicy AP Star Starachowice 8 listopada br.
zagrali w turnieju halowym w Szydłowcu. Podopieczni Rafała Barańskiego z rocznika 2007 zajęli znakomite drugie miejsce!
- Nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze w grupie 10 uczestniczących w turnieju zespołów. Rozegraliśmy bardzo zacięte spotkania,
w których o ostatecznym wyniku decydowała jedna bramka,
by zagrać w finale z z najlepszą
bezapelacyjnie drużyną Varsovii I Warszawa. Pomimo bardzo ambitnej gry, mecz zakończy się naszą porażką 0:3 - powiedział po turnieju jeden z trenerów AP Star Starachowice.
AP Star Starachowice: Igor
Celary, Oliwier Ciura, Jakub
Dudek, Wiktor Dychała, Natan Ferka, Aleksander Grosicki, Oskar Hamera, Oskar Molenda, Antoni Niziołek, Mateusz
Raczyński, Olaf Serafin, Kacper Sinek, Kacper Szparaga.
Tabela
1. Varsovia I Warszawa
2. AP Star Starachowice
3. Akademia Mirów
4. AP I Szydłowiec
5. PAS Skarżysko
6. Junior Radom
7. Varsovia II Warszawa
8. AP II Szydłowiec
9. Broń 2008 Radom
10. AP Majdów
Tytuł najlepszego zawodnika
turnieju zdobył nasz zawodnik
prezentujący wysoka formę zarówno grając w polu, ale przede
wszystkim broniąc bramki - Oliwier Ciura. Gratulujemy !!!
Mich
Młodzi starachowiczanie ulegli jedynie warszawskiej Varsovii
Prezent od ZEC
„Południe”
z siłownią
środki z Banku Gospodarstwa
Krajowego i rozpocząć karierę
jako biznesmeni.
W środę przed zebranymi
zaprezentowało się kilka osób,
które z powodzeniem prowadzą
własny biznes, robią to co lubią i zarabiają pieniądze. Elwira
by nie pomoc Fundacji Agencji
Rozwoju Regionalnego musiałaby opuścić swoje rodzinne
Kielce.
Najważniejszym punktem
spotkania było sfinalizowanie setnej umowy na udzielenie pożyczki. Umowę podpisali
W uroczystości uczestniczył prezydent Starachowic, Sylwester Kwiecień
Zawodowe warsztaty
Z myślą o przyszłej pracy
Dobiegł już końca Tydzień Kariery w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Młodzież wie już dość dużo na temat wymagań i potrzeb, zgłaszanych przez pracodawców.
wykonania na komputerze testu umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron
osobowości, czyli ważnych obszarów podczas wyboru zawodu, szkoły czy miejsca pracy.
Drugoklasiści dowiedzieli się
również jakie czynniki warunkują rozwój zawodowy i sprzyjają osiąganiu sukcesu i zadowolenia z wykonywanej pracy. Młodzież, klas o profilu
Archiwum prywatne
W ramach OTK przygotowano dużo ciekawych zajęć. Uczniowie klas pierwszych i drugich
poznawali własne umiejętności
oraz indywidualne predyspozycje zawodowe. Opracowywali
też karty cech osobowościowych, określając w nich swoje
wartości i priorytety, stanowiące punkt odniesienia przy wyborze zawodu i dalszych działań. Młodzież miała możliwość
Młodzież określała swoje wartości i priorytety,
stanowiące punkt odniesienia przy wyborze zawodu
Opracowywała też karty osobowościowe
budowlanym projektowała budowle, na które składały się cechy, niezbędne podczas szukania pracy.
Dla uczniów kończących już
szkołę zorganizowano spotkanie dotyczące rynku pracy i wymagań, stawianych przez pracodawców. Trzecioklasiści z kolei przygotowali prezentację
multimedialną o tym, gdzie i jak
szukać ofert i informacji o pracy.
Działania w ramach Tygodnia
Kariery wspierali zaproszeni
doradcy: Katarzyna Misiowiec
z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Joanna Sieczka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a ich uzupełnieniem
były wycieczki zawodoznawcze
dla uczniów na II Międzynarodowe Targi INNO-TECH EXPO
oraz IV Jesienne Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz
„Dom i Wnętrze”.
- Wszystkie realizowane
działania dostarczyły młodzieży wielu cennych informacji do
wykorzystania w dalszej drodze kształcenia - uważa dyrektor Grażyna Małecka, która dodaje, że realizacja myśli przewodniej jaką są słowa Seneki
„Nie dla szkoły się uczymy lecz
dla życia” w kierowanym przez
nią technikum nabrało realnych
kształtów.
(An)
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Kolejna siłowania na świeżym powietrzu powstała w Starachowicach. Tym razem urządzenia do ćwiczeń stanęły na placu rekreacyjnym na osiedlu Południe.
Przedsięwzięcie sfinansował Zakład Energetyki Cieplnej
w Starachowicach.
To atrakcyjne i wielofunkcyjne miejsce do rekreacji powstało
z myślą o wszystkich mieszkańcach, począwszy od dzieci, przez
ich rodziców, osoby niepełnosprawne, aż po seniorów. Mają oni
do dyspozycji m.in. prasę nożną, biegacza, orbitrek, wyciąg górny, twister oraz wioślarza.Wszystkie prawie bezobsługowe, i - co
istotne - odporne na zmienne warunki atmosferyczne.
Koszt inwestycji wraz z montażem, jak informuje prezes ZEC
Robert Ciepluch, to blisko 20 tysięcy złotych.
- Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie starachowiczan
siłownią, jaka powstała na placu przy ul. Armii Krajowej, zdecydowałem o potrzebie utworzenia kolejnej w naszym mieście
strefy czynnego wypoczynku - powiedział prezydent Sylwester
Kwiecień.
Z pomocą przyszła mu spółka ZEC, która pokryła koszty tej
inwestycji.
- O tym, że mieszkańcy chcą takich miejsc w mieście świadczą także projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
dlatego organizacja takich mini fitness parków również w innych
częściach naszego miastach jest bardzo ważna - dodał. (An)
Archiwum prywatne
Wiceminister Radosław Mleczko nie szczędził pochwał w ocenie programu
dla młodych przedsiębiorców
Jakość urządzeń sprawdzał w zeszłym tygodniu
prezydent Sylwester Kwiecień
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
26
Polonia
wciąż liderem
Piłkarski pojedynek
KS Warka z Polonią Iłża
to zdecydowany hit 15.
kolejki w radomskiej
Campeon Lidze Okręgowej. Zakończył się podziałem punktów.
NR 47 (1170)
Podwójne mistrzynie w przełajach
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach
zostały podwójnymi mistrzyniami gminy Pawłów w biegach przełajowych.
W Pokrzywnicy odbyły się zawody gminne w Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii szkół podstawowych. Dziewczęta z klas: V i VI startowały w sztafecie 10
x 800 m. Kolejnym etapem była rywalizacja powiatowa
na stadionie miejskim w Starachowicach, w której wywalczyły awans do finału wojewódzkiego. Rozegrano go na
kompleksie sportowym w Nowinach z udziałem 23 sztafet wyłonionych w eliminacjach miejskich i powiatowych.
*KS Warka - Polonia Iłża 3:3
(2:2). Bramki dla Polonii: Tworek 19`, Stępniewski 47`, 70` .
Polonia: Witaszek - Jopek,
Szmit, Godzisz, Kaczmarczyk,
Tworek, Bajor (75` Kłos), Cheda, Zięba (46` Bawor), Stępniewski (80. Łęcki), Żurowski
(65` Kopciał).
Mich
Dziewczęta będą przygotowywać się do wiosennej edycji biegów
przełajowych pod czujnym okiem trenera Dariusza Lichockiego
Reprezentantki Szkoły Podstawowej w Radkowicach zajęły ostatecznie 13. miejsce
w Świętokrzyskiem.
Również w Pokrzywnicy odbyły się zawody
sportowe w Drużynowych Biegach Przełajowych. W rywalizacji dziewcząt ze szkół podstawowych na dystansie 800 m zwyciężyły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Radkowicach.
Przed nimi finał wojewódzki wiosną 2015 r.
SP Radkowice: Wiktoria Kalista, Weronika
Grudzień, Paulina Samiec, Weronika Adamczyk, Wiktoria Latała, Małgorzata Sepioło, Karolina Adamczyk, Aleksandra Borowiec, Natalia Rychta, Kinga Niewczas.
- Należy podkreślić duże zaangażowanie
dziewczęcego teamu w przygotowania do biegowych zmagań. Ta forma aktywności ruchowej wymaga jednak przygotowania mentalnego
i fizjologicznego podyktowanego długością dystansu do przebiegnięcia. Uczestnictwo w zawodach sportowych, jakimi są biegi przełajowe,
niewątpliwie dostarcza wielu sportowych emocji
i buduje charaktery młodych ludzi - mówi trener
i nauczyciel dziewcząt, Dariusz Lichocki.
Mich
Pod patronatem GAZETY
Święto kickboxingu z pięcioma zwycięstwami „Dragonów”
Nie tylko organizacyjnym sukcesem była gala Pucharu Ziemi Świętokrzyskiej, którą 8 listopada br. rozegrano w Miejskiej Hali Sportowej w Starachowicach. - Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony imprezą, bo nie spodziewałem aż tak
licznej publiczności - mówił wyraźnie zadowolony Marek Jasińśki, prezes „Dragona”, który wspólnie z Fundacją Happy i Strefą Imprez odpowiedzialny był za organizację gali.
W ubiegłą sobotę kibice
i miłośnicy kickboxingu mogli
na żywo obejrzeć kilkanaście
walk z udziałem reprezentantów głównie świętokrzyskich
klubów. W tym gronie nie mogło zabraknąć zawodników Klubu Sportowego „Dragon”, którzy z powodzeniem reprezentują miasto na terenie całego kraju, zdobywając medale i tytuły
mistrzowskie. Nasi zawodnicy
mogli liczyć na ogromne wsparcie i żywiołowy doping. Miejska
Hala Sportowa była miejscem
prawdziwego święta sportu.
Kibice nie mogli narzekać na
brak emocji. W ramach imprezy odbyło się 13 walk z udziałem utalentowanych juniorów
młodszych, juniorów oraz seniorów w różnych kategoriach
wagowych. Trzykrotnie na ring
wyszły również panie.
- Mieliśmy zaledwie dwa
miesiące na przygotowanie
całej gali, a z reguły robiliśmy
to z wyprzedzeniem nawet do
ośmiu miesięcy. W tak krótkim czasie jest naprawdę trudno o to, by wszystko było perfekcyjne. Wiele rzeczy wyszło
w ostatniej chwili, chociażby
waga zawodników w Galardii.
Mimo wielu zmian, które zostały wprowadzone w ostatnim
momencie, udało nam się zorganizować, w moim odczuciu,
bardzo fajną imprezę, z której jestem naprawdę zadowolony - mówi GAZECIE Marek
Jasiński
Przed walkami Marek Jasiński, prezes Klubu Sportowego „Dragon”, wręczył pamiątkowe grawertony przyjacio-
Pamiątkowe statuetki otrzymali również uczestnicy sobotnich
zawodów.
Na starachowickim ringu zaprezentowała się siódemka re-
Bez wątpienia na wielkie uznanie podczas gali
zasłużył Arkadiusz Czapliński
łom starachowickiego kickboxingu. Z wyrazami podziękowania za zasługi i wkład pracy
włożony w rozwój tej dyscypliny otrzymali: prezydent miasta
Starachowice Sylwester Kwiecień, starosta powiatu Starachowickiego Andrzej Matynia
oraz kierownik Referatu Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Starachowicach Jan Michał Salamon. Dodatkowo pamiątkowymi dyplomami uhonorowani zostali: Robert Ciepluch, Robert Pastuszka, Andrzej Perchel, Paweł Sokołowski i Edward Płusa.
Emocjonujące walki towarzyszyły kibicom
do późnych godzin wieczornych
W Miejskiej Hali Sportowej
triumfowali jeszcze, wspomniany wcześniej Kacper Świderski
oraz Damian Śpiewak i znakomity w tym dniu Arkadiusz
Czapliński. Porażki w ringu doznali natomiast Gabriel Dobrucki, Joanna Mazurek i Robert
Siebyła.
- Jeżeli chodzi o stronę sportową, to z pewnością w przyszłości zmniejszymy ilość
walk. Wstępnie miało być ich
dwadzieścia, jednakże okazało się, że będzie ich tylko albo aż 13. Według mnie, widzowie po pewnym czasie po prostu byli znudzeni. W przyszłości będziemy chcieli rozegrać
co najwyżej 10 walk. Z występu naszych zawodników jestem bardzo zadowolony. Na
dzień dzisiejszy nie słyszałem
żadnych uwag dotyczących
Dwie walki podczas Pucharu Ziemi Świętokrzyskiej wygrał Ernest Kisiel
prezentantów Klubu Sportowego „Dragon”. W walce pokazowej, otwierającej zawody, Kacper Świderski pokonał Gabriela
Dobruckiego. Dla obu młodych
zawodników Dragona występ
przed liczną publicznością był
niezwykłym przeżyciem. W sobotni wieczór nasi zawodnicy odnieśli w sumie pięć zwycięstw. Dwukrotnie ręce w geście triumfu mógł podnieść Ernest Kisiel, który najpierw pokonał Mateusza Jakubowskiego z Kielc, a w walce kończącej galę wygrał z Danielem Sykułą ze Skarżyska - Kamiennej.
gali. Każdy kto się wypowiadał
nie szczędził w pochwałach co
tym bardziej mnie cieszy i trochę też motywuje do dalszego działania. W przyszłym roku planujemy zorganizować
mecz pomiędzy reprezentacją
Polski i Słowacji - dodał trener
„Dragonów”.
Z ogromu pracy jaki włożony
został w organizację gali oraz
efektów, jakie przyniosła, zadowoleni byli także współorganizatorzy: Anna Jaros, reprezentująca Strefę Imprez oraz Adrian Bieliński, prezes Fundacji
Happy.
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
Prezes KS „Dragon” wręczył pamiątkowe grawertony m.in Andrzejowi
Matyni i Sylwestrowi Kwietniowi za pomoc w organizacji gali
- Miesiące ciężkiej pracy
bardzo wielu ludzi zaowocowały super imprezą. Dopisało
wielu kibiców. Przede wszystkim zawodnicy są usatysfakcjonowani poziomem organizacji
zawodów. Impreza przebiegła
sprawnie i profesjonalnie. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku
zaskoczymy wszystkich bardzo
pozytywnie, gdyż pracę nad następnymi event`ami już trwają zapowiada Anna Jaros.
- Pracy było naprawdę bardzo dużo. Musieliśmy przygotować wiele atrakcji w krótkim
czasie. Cieszę się, że wszystko
się udało. Nowością okazało się
publiczne ważenie zawodników
w Galardii. Będziemy to kontynuować w przyszłości. Frekwencja dopisała i to nas najbardziej cieszy. Na pewno będziemy chcieli w przyszłym roku zorganizować podobną galę,
również inne sportowe atrakcje
- mówi Adrian Bielińskiego.
Wyniki Pucharu
Ziemi Świętokrzyskiej 2014:
Walka pokazowa
- kategoria wagowa 32 kg
Kacper Świderski (Dragon
Starachowice) - Gabriel Dobrucki (Dragon) 3:0
Kategoria wagowa 60 kg
Ernest Kisiel (Dragon) - Mateusz Jakubowski (SKK Kielce) 3:0
Kategoria wagowa 52 kg
Roksana Dargiel (UKS Relaks Skarżysko - Kamienna) Justyna Falkiewicz (OKSW Ostrowiec Świętokrzyski) 3:0
Kategoria wagowa 75 kg
Mateusz Kosturek (Oyama
Rzeszów) - Jakub Martys (Akademia Holistyczna Skarżysko Kamienna) 0:3
Kategoria wagowa 86 kg
Eryk Białowąs (Sokół Jarosław) - Arkadiusz Czapliński
(Dragon) 0:3
Kategoria wagowa 67 kg
Marcin Kołek (Akademia Holistyczna) - Karol Sadłocha (SKK
Kielce) 2:1
Kategoria wagowa 60 kg
Joanna Mazurek (Dragon)
- Ewa Pietrzykowska (OKSW
Ostrowiec Świętokrzyski) 0:3
*Kategoria wagowa 60 kg
Patryk Jaromir (Akademia
Holistyczna) - Patryk Kosturek
(Oyama Rzeszów) 0:3
Kategoria wagowa 54 kg
Robert Siebyła (Dragon)
- Robert Soboń (SKK Kielce)
0:3
Kategoria wagowa 52 kg
Roksana Dargiel (UKS Relaks) - Sylwia Kaczmarczyk
(SKK Kielce), zwycięstwo Dargiel przez rsc
Kategoria wagowa 67 kg
Grzegorz Siedlarz (SKK Kielce) - Paweł Mielinicki (Sokół Jarosław) 2:1
Kategoria wagowa 60 kg
Sebastian Słoń (SKK Kielce) - Damian Śpiewak (Dragon) 0:3
Kategoria wagowa 60 kg
Ernest Kisiel (Dragon) - Daniel Sykuła (Akademia Holistyczna) 3:0
Mich
GAZETA STARACHOWICKA
NR 47 (1170)
Piłka nożna
Jesienna runda na finiszu
Ostatnią kolejkę tej rundy piłki nożnej rozegrano 11 listopada br. Zdecydowanymi bohaterami byli piłkarze
Kamiennej Brody. Zespół prowadzony przez Adriana Sobczyńskiego wygrał wszystkie 15 spotkań, prowadzi
w świętokrzyskiej okręgówce.
III liga
*Łysica Akamit Bodzentyn Poprad Muszyna 0:0
Łysica: Dymanowski - Fortuna
(65` Kiełbasa), Szymoniak, Kardas,
Płusa - M. Kalista (61` D. Gardynik),
Pawłowski, Wiecha (46` Piwowarczyk), Kaczmarek (70` Michta), Hajduk - Anduła.
Łysica Akamit Bodzentyn zremisowała bezbramkowo na własnym
boisku z Popradem Muszyna. Wynik odzwierciedla grę obu zespołów.
Spotkanie w Bodzentynie było wyrównanym widowiskiem, większość
gry toczyła się w środkowej części
boiska. Piłkarze obu zespołów próbowali zaskoczyć bramkarzy strzałami z dystansu, ale nie przynosiło to zamierzonego skutku. Gospodarze najgroźniejszą okazję stworzyli w 25. minucie. Po dośrodkowaniu Łukasza Kaczmarka, gola
mógł strzelić Dariusz Anduła, nie
zdołał jednak oddać strzału, ponieważ ubiegł go obrońca gości, który odebrał mu piłkę. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Żadna z drużyn nie zagroziła bramce
przeciwnikowi.
- To spotkanie nie było wielkim widowiskiem. Nie obfitowało w zbyt
wiele sytuacji podbramkowych. Wynik odzwierciedla to, co działo się na
boisku. Żadna z drużyn nie przeważała na tyle, żeby móc wygrać - powiedział po meczu Arkadiusz Bilski,
trener Łysicy Akamit Bodzentyn
IV liga
*TS 1946 Nida Pińczów - GKS
Rudki 1:1 (0:0). Bramki: Karasek
78`(k) - Jaros 65`
GKS Rudki: Kmiecik - Jaworek,
Gawlik, Ł. Kowalski, Dawidowicz,
Borowiec, Wojciechowski, Gryz,
Barucha (65`Piekarz), Kosmala
(50`Zakrzewski), Jaros.
Po dośrodkowaniu Grzegorza Tobiszewskiego (biała koszulka)
zawodnik Koprzywianki strzelił gola samobójczego
Klasa Okręgowa
*Astra Piekoszów - Star Starachowice 2:2 (1:2). Bramki: Pająk
35`, Blicharski 90`- Fabjański 10`,
Żak 43`.
Star: Płoński - Żak, Senderowski, Hatys, Bator, Garbala,
Szymański, Chodniewicz, Kosztowniak (60. Krawczyk), Kidoń,
Fabjański.
Strona
Nasi piłkarze zakończyli jesienną grę na 8. miejscu.
*Kamienna Brody - Koprzywianka Koprzywnica 1:0 (1:0)
Kamienna: Duda - Spadło, Sado, Gruszka, Cieślik, Żak, Kotwa,
Kozera (89` Madejski), Kiliański
(54` Maciejczak), Kanarski (69`
Dąbrowski), Tobiszewski (76`
Kwapisz).
Przed wtorkowym meczem
wiadomo było, że bez względu na
wynik spotkania Kamienna Brody będzie mogła szczycić się tytułem mistrza jesieni w „okręgówce”. Zawodnicy Adriana Sobczyńskiego chcieli udowodnić swoim
kibicom oraz sympatykom, że 14.
wygranych meczów pod rząd (nie
wliczając letnich sparingów.) to
nie przypadek. Koprzywianka za
wszelką cenę chciała pokrzyżować te plany i już od pierwszych
minut dawała wyraźnie sygnały,
że tanio skóry nie sprzeda. Sytuacja diametralnie zmieniła się
w 14. minucie meczu. Świetnym
przechwytem w środku pola popisał się Kacper Kozera. Były zawodnik Juventy, prostopadłym podaniem „obsłużył” Grzegorza Tobiszewskiego a ten nie zastanawiając się ani chwili dośrodkował
27
w pole karne. Pech chciał, że piłka wpadła pod nogi zawodnika
gości, który silnym strzałem pokonał....własnego bramkarza.
W dalszej części pierwszej połowy to Kamienna była zespołem
przeważającym. Koprzywianka
dochodziła do „głosu” po - można powiedzieć dziecinnych - błędach piłkarzy znad Kamiennej.
Niebiesko-biali mogli ustawić sobie mecz już w 30. minucie. Po
strzale Krystiana Kanarskiego piłka uderzyła w stojącego na linii
bramkowej obrońcę Koprzywianki, a sędzia natychmiast odgwizdał rzut karny. Do strzału z 11
metrów ustawił się Żak...i nie trafił w światło bramki. Na regulaminową przerwę piłkarze schodzili
przy stanie 1:0.
Druga odsłona meczu przyniosła
coraz częstsze ataki przyjezdnych.
Świetnie pracujący na skrzydłach
piłkarze co rusz „szukali” w polu karnym Łukasza Pyszczka (lider klasyfikacji strzelców w klasie
okręgowej). Na nic się jednak zdały
uporczywe ataki Koprzywianki. Kamienna wygrała 1:0, odnosząc 15.
zwycięstwo z rzędu i wiosną powalczy o awans do IV ligi.
Mich
Puchar dla Dawida Kubca
Dawid Kubiec został zwycięzcą wtorkowego Biegu Niepodległości
o Puchar Prezydenta Miasta Starachowice Sylwestra Kwietnia.
Na starcie stanęło 60 zawodników
Na liście startowej 10 - kilometrowego biegu znalazło
się 60 osób: zawodnicy z województwa świętokrzyskiego,
a także dalekich zakątków Polski, m.in. z Wrocławia i Wałbrzycha. Mieli do pokonania dwukrotnie pięciokilometrowy odcinek na terenie leśnym za bazą MZK w Starachowicach przy ulicy Radomskiej. 27-letni starachowicki biegacz Dawid Kubiec z KLKS Juventa Kobex Starachowice,
kolejny raz potwierdził swoją wysoka formę biegową i w najlepszy możliwy sposób powetował
sobie brak miejsca na podium w październikowej
„MANii Biegania”. Tym razem okazał się najlepszy, wygrał bieg główny z czasem 32 minut i 59
sekund i zgarnął prezydencki puchar..
W kategorii kobiet najlepsza okazała się Izabela Zatorska, która 10-kilometrową trasę pokonała w 41 minut i 13 sekund, druga wśród pań była
Maria Pytel, a na trzecim miejscu rywalizację w tej
kategorii zakończyła Agnieszka Matysek.
Uczestnicy Biegu Niepodległości otrzymali pamiątkowego medale potwierdzające udział w tej
sportowo-patriotycznej imprezie.
- Bieganie to najtańsza forma zdrowego wypoczynku, którą można znakomicie realizować
w naszym mieście. Mamy przecież naprawdę
piękne tereny i jest gdzie biegać. Chcę stworzyć
w Starachowicach tzw. strefy aktywnego wypoczynku, których zadaniem będzie upowszechnianie wszelkich form aktywności - mówił Sylwester
Kwiecień, wręczając najlepszym zawodnikom puchary i nagrody.
Głównym organizatorem biegu był Hotel Europa Business & SPA przy współudziale Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku oraz Referatu Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Starachowicach.
Mich
Biegowi patronował prezydent miasta Sylwester Kwiecień
Najlepsza w województwie, trzecia w Polsce!
Nie ma siły na Barakudę!
Starachowiccy pływacy zdeklasowali swoich rywali i odnieśli pewne zwycięstwo w Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej (mała liga)
na dobre zadamawiając się w krajowej czołówce, i sięgając po trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Dzieci.
W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się szósta i zarazem ostatnia
runda małej ligi - Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej. Rywalizacja o zwycięstwo toczyła się między ośmioma
klubami, a przed rozegraniem ostatniej rundy w tabeli prowadziła Barakuda z przewagą130 punktów nad
KSZO Ostrowiec. Zawody w Ostrowcu były bardzo emocjonujące, ponieważ gospodarze na własnym terenie chcieli odebrać prowadzenie
i przejąć prymat w ŚLP.
Reprezentanci Barakudy w przedostatniej rundzie aż 19 razy stawali na podium, w tym osiem razy na
najwyższym stopniu. W swoich konkurencjach zwyciężali: Krystian Sobieraj (50 m styl klasyczny, 50 m
grzbiet), Marcel Zarychta (100 m
klasyczny, 100 m grzbiet), Weronika Latała (50 m dowolny), Antonina
Wiśniewska (50 m grzbietowy) oraz
sztafety 4 x 50 m dowolny kobiet i 4 x
50 m dowolny mężczyzn. Miejsca na
podium zajęli również: Olaf Głowacki (II miejsce 50 m dowolny), Patrycja Bontor (II miejsce 50 m grzbietowy), Kacper Majewski (II miejsce 200
m dowolny, II miejsce 100 m grzbietowy), Iga Czernikiewicz (II miejsce
200 m dowolny, II miejsce 100 m
grzbietowy), Antonina Wiśniewska
(III miejsce 50 m stylem dowolnym)
oraz Jakub Wypchło (II miejsce 50 m
stylem klasycznym).
Do ostatniej rundy małej ligi Barakuda przystępowała w roli największych faworytów. Kilkanaście wygranych konkurencji i niezliczona liczba miejsc na podium - to efekt ciężkiej i mozolnej pracy na treningach.
Ostatni start w sezonie 2013/2014
był również okazją do wyróżnień dla
najlepszych zawodników małej ligi.
W kategorii 11-latków zwycężył Marcel Zarychta, a trzecie miejsce zajął
Kacper Majewski. Wśród dziewcząt
Klasa pływacka w Szkole Podstawowej nr 9 okazała się strzałem w „10”!
trzecie miejsce przypadło Idze Czernikiewicz, a Weronika Latała okazała się najlepszą zawodniczką w grupie10-latek. Drugie miejsce wśród
chłopców w tej samej kategorii zajął
Krystian Sobieraj, a trzecie miejsce
przypadło Jakubowi Wypchle.
Barakuda na dobre wpisała się
już w tradycje sportowe miasta kończąc swój udział w Świętokrzyskiej
Lidze Pływackiej z niebywałym sukcesem, zajmując pierwsze miejsce w województwie i trzecią lokatę wśród klubów szkolących dzieci w Polsce. Świętująca w tym roku
piątą rocznice powstania starachowicka Barakuda sprawiła sobie bezcenny prezent. A to wszystko dzięki
rzetelnej i wytrwałej pracy zawodników i przede wszystkim cierpliwości
i dobrej woli rodziców dzieci trenujących po dwa razy dziennie na basenie w Starachowicach.
Ojcami sukcesu młodych pływaków z Barakudy bez wątpienia są trenerzy: Bartosz Stanecki oraz Wojciech Szlęzak. Metody szkoleniowe
oraz zaangażowanie w treningi zaowocowały miejscem w ścisłej czołówce polskich klubów pływackich.
Głównymi twórcami są natomiast
zawodnicy.
- Zaczęłam swoją przygodę z pływaniem w pierwszej klasie podstawówki. Do treningów przekonała mnie moja mama. To śmieszne,
ale na początku bałam się zanurzyć głowę w basenie. Chciałabym
w przyszłości osiągnąć taki sukces
jak Otylia Jędrzejczak - mówi Wiktoria Bidzińska
- Na początku uczyłem się pływać pod okiem taty, który twierdził, że mam wielki talent. Później
zapisał mnie do szkoły pływackiej
Wojciech Szlęzak i Bartosz Stanecki są dumni ze swoich podopiecznych
i efektów pracy, jaką włożyli, by osiągnąć tak niebywały sukces
w Szkole Podstawowej nr 9 i od tego się zaczęło. Moim idolem jest multimedalista olimpijski Michael Phelps - dodał jej klubowy kolega, Kacper Pastuszka.
- Jestem zadowolony z postępów
podopiecznych. Codziennie ciężko
i wytrwale pracujemy na to, aby godnie reprezentować nasze miasto na
arenie wojewódzkiej i krajowej. Mimo
iż nie brakuje przeciwności, dajemy
z siebie wszystko, za co dziękuję zarówno zawodnikom, jak i rodzicom powiedział w rozmowie z GAZETĄ,
Wojciech Szlęzak.
- To wielka przyjemność patrzeć,
jak nasi najmłodsi zawodnicy, którzy
dopiero co uczyli się pływać, dominują na zawodach w rywalizacji wojewódzkiej. Osiągnęli to dzięki swojej
wytrwałej pracy oraz zaangażowaniu
ich samych oraz rodziców. Po raz kolejny przekonujemy się, jak trafną decyzją było powołanie klasy pływackiej
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
przy Szkole Podstawowej nr 9. Zawodnicy z klasy pływackiej i z grupy
treningowej Wojtka Szlęzaka tworzą
jeden zgrany team pod szyldem SKP
Barakuda - dodaje Bartosz Stanecki,
prezes i trener SKP Barakuda.
Barakuda wzorem
do naśladowania
Warto przypomnieć, że starachowicka Barakuda w tym roku została
również wyróżniona na V Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów Pływania.
Najmłodsi zawodnicy z klasy pływackiej przy SP nr 9, trenowani przez
Bartosza Staneckiego, i grupa treningowa Wojciecha Szlęzaka zostali na
nią zaproszeni, aby odbyć pokazowy trening i przedstawić nowoczesne
metody, jakimi pracują w Starachowicach. Trening odbył się na basenie
w hali Wisły, był obserwowany przez
blisko 300 szkoleniowców pływania.
Poznali metodykę pracy w Barakudzie, a trening prowadzony przez
Wojciecha Szlęzaka i Bartosza Staneckiego zrobił bardzo pozytywne
wrażenie i spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem, ponieważ od ponad roku nikomu wcześniej nieznani zawodnicy Barakudy na dobre zagościli w krajowej czołówce pływania
sportowego młodzików i juniorów.
- Od pięciu lat cały czas staramy
się pracować w oparciu o wiedzę
z całego świata. Ciągle się doskonalimy, jeździmy na szkolenia i sami wciąż szukamy wiedzy. Pływanie
jest naszą prawdziwą pasją, dla której poświęciliśmy swoje życie zawodowe i bardzo często też prywatne.
Techniką pływania dla dzieci nikt dotąd poważnie się nie zajmował, a dla
nas był to właśnie największy priorytet. Mieliśmy też możliwość ciągłych
konsultacji z najlepszymi trenerami
w kraju - mówi Bartosz Stanecki, który nawiązał współpracę z najlepszymi trenerami tuż przed IO w Londynie w 2012 roku.
- Niespełna rok przed Igrzyskami
Olimpijskimi w Londynie poproszono mnie, abym był jednym z trenerów - odpowiedzialnym za technikę
- zawodniczki z niewielką szansą na
uzyskanie minimum olimpijskiego potrzebnego do zakwalifikowania się do
kadry olimpijskiej. Zaczęła się wówczas stała współpraca z elitą trenerów krajowych. Po ogromnym sukcesie, jakim było uzyskanie przez
nią minimum olimpijskiego, w naturalny sposób coraz więcej doświadczeń i wiedzy mogliśmy sobie przekazywać. Chyba taki był początek dodał nasz rozmówca.
Jedno jest pewne. Starachowicka
Barakuda swoimi sukcesami pokazała jak wiele można osiągnąć poprzez zaangażowanie, trudną, mozolną i bardzo ciężką pracę. Po pięciu latach nasi pływacy są rozpoznawani w całym kraju. Być może za parę lat siądziemy przed telewizorami
i z dumą będziemy obserwować poczynania zawodników ze Starachowic w batalii o czempionat międzynarodowy.
Mich
Strona
GAZETA STARACHOWICKA
28
Tele-echo
Plotkobranie
- Aktorstwo to nałóg, który determinuje moje życie. Nigdy z niego nie
zrezygnuję! - powiedziała Ewa Wiśniewska, która niedawno świętowała
50-lecie pracy artystycznej
Ewa Wiśniewska
poświęciła aktorstwu... wszystko!
Ewa Wiśniewska twierdzi, że aktorstwo było, jest i będzie największą miłością jej życia. - Jestem uzależniona
od tego zawodu - mówi.
Aktorka nie kryje, że przez jej miłość do zawodu, jaki uprawia z ogromną pasją już od pół wieku, rozpadły się wszystkie jej
związki... Jedyna córka Ewy Wiśniewskiej - Inka - do dziś ma żal
do mamy, że film, telewizja i teatr były dla niej najważniejsze.
- Praca zawsze była na pierwszym miejscu. Urodziłam Inkę
będąc na czwartym roku szkoły teatralnej, do zawodu wchodziłam więc z bagażem. Nie radziłam sobie z macierzyństwem przyznaje Ewa Wiśniewska, dodając: - Po prostu nie mogłam
żyć bez grania! Pogodzenie zawodu z życiem prywatnym było
niewykonalne...
Kiedy Ewa Wiśniewska miała niespełna 14 lat, redaktor naczelny kultowego „Filmu”, który wypatrzył ją na widowni w filharmonii, namówił ją o udziału w konkursie „Piękne dziewczęta na
ekrany”. Wygrała ten konkurs, ale - choć zapraszano ją na wiele
castingów - nie dostała żadnej roli. Może dlatego, że bycie aktorką wcale nie było wtedy jej marzeniem...
- Chciałam być siatkarką, pediatrą, iść na Akademię Sztuk
Pięknych. Decyzja o aktorstwie pojawiła się tuż przed maturą
- wspomina.
Po raz pierwszy stanęła na scenie i przed kamerą dopiero po
ukończeniu warszawskiej szkoły teatralnej - dokładnie 50 lat temu. Popularność przyniosła jej tytułowa rola w serialu „Doktor
Ewa”, w którym zagrała piękną dziewczynę leczącą ludzi w wiejskiej przychodni. Telewidzowie pokochali ją od pierwszego wejrzenia. Nigdy ich nie zawiodła, bo każde jej kolejne wcielenie potwierdzało, że jest po prostu dobrą aktorką.
- Pojęcie „gwiazda” jest dziś wyświechtane. Teraz nazywa się
tak kogoś po jednej roli w serialiku. Ja wolę określenie „dobry
aktor”. A to ktoś, kto przez lata sprawdził się w wybitnych rolach
- twierdzi.
Aktorstwo Ewa Wiśniewska nazywa największą namiętnością
swego życia.
- Bycie aktorką jest permanentnym dążeniem do spełnienia...
Gdybym powiedziała, że jestem już spełniona jako aktorska, to
co bym robiła? - mówi.
Gwiazdy „M jak miłość” wybierają zabawkę roku
Katarzyna Cichopek świetnie wie, co jest najlepsze dla dzieciaków. Nic dziwnego, że właśnie ją
- mamę 5-letniego Adama i rocznej Heli - organizatorzy plebiscytu Zabawka Roku zaprosili do pomocy przy ocenie produktów przeznaczonych dla najmłodszych.
Ruszyła III edycja plebiscytu Zabawka Roku i Produkt Rodziców. Inauguracyjną galę, która odbyła się w weekend w jednym z podwarszawskich hoteli i podczas której zaprezentowane zostały wszystkie produkty zgłoszone do konkursu, poprowadziła gwiazda „M jak miłość” Katarzyna Cichopek. Aktorkę, znaną też jako autorkę książek poradnikowych dla
świeżo upieczonych mam, organizatorzy wyborów Zabawki
Roku poprosili również o przetestowanie zgłoszonych do rywalizacji o ten tytuł artykułów
przeznaczonych dla dzieciaków.
Uroczystość prezentacji wyrobów dla najmłodszych i ich rodziców pomagał prowadzić Katarzynie Cichopek jej kolega
z planu „Emki” Robert Moskwa,
czyli doktor Artur Rogowski, ojciec 21-letniej Pauliny.
- Kiedy moja córka była
dzieckiem, nie było tylu wspaniałych zabawek, ile jest teraz.
Dobrze, że rodzice mają dziś
ogromny wybór, ale muszą
pamiętać, że wśród mnóstwa
NR 47 (1170)
J-23 miał trzy ważne miłości
Stanisław Mikulski, czyli najsłynniejszy polski agent J-23,
powiada, że nigdy nie był specjalnie kochliwy. I zupełnie nie
rozumie, dlaczego przylgnęła do niego etykietka amanta.
- Aż nie do wiary, że Stanisław Mikulski skończył 85 lat. Niezmiennie przystojny, wciąż podoba się kobietom, bo urzeka manierami i wdziękiem. Miał dwie żony. Z pierwszą - Wandą - rozwiódł się po 6 latach małżeństwa. Młodzieńcza miłość po prostu
nie wytrzymała próby czasu. Z drugą żoną Jadwigą był 15 lat, aż
do jej śmierci. Aktualnie swoje życie dzieli z Małgorzatą, muzykologiem. A kto by pomyślał, że popularny aktor ma 58-letniego
syna? Jego wnuk Kuba ma 28 lat, wnuczka Ola zaś - 24.
- Rzeczywiście, kobiety się mną interesowały - przyznał szczerze Stanisław Mikulski w jednym z wywiadów. - Dostawałem stosy listów, które przychodziły do telewizji, do teatru. Nawet na mój
prywatny adres. Któregoś dnia przychodzę do teatru, a portier
wręcza mi 167 listów, dzienna dostawa. Były bardzo miłe, ale nie
odpisywałem, bo kiedy miałbym to robić? Dostałem nawet propozycję matrymonialną. Pewna pani napisała, że wprawdzie jeszcze jest mężatką, ale właśnie się rozwodzi. I cóż jej miałem odpisać? Zwłaszcza, że sam byłem już wtedy żonaty.
Kiedyś zadzwoniła do niego kobieta z Katowic i przedstawiła się
jako dziennikarka, która rzekomo chciała zrobić z nim wywiad.
- Zgodziłem się. Przyjechała do Warszawy, spotkaliśmy się
w bufecie Teatru Polskiego, gdzie wtedy pracowałem. Przyszła
z kwiatkiem, miła, sympatyczna, ale od razu wiedziałem, że nie
jest dziennikarką. Przyznała się, że użyła podstępu, żeby się ze
mną spotkać. Szkoda, że aż tak się fatygowała na próżno.
Prawdę mówiąc, miał trochę za złe tym dziewczynom.
- Bo ja zawsze byłem człowiekiem starej daty - podkreśla. - To
mężczyzna powinien uwodzić, nie odwrotnie.
Trudno mu odpowiedzieć na pytanie, za co kobiety go lubią.
- Bo kiedy patrzę w lustro, nic mi się we mnie nie podoba - wyznaje. - Może za to, że jestem uprzejmy, grzeczny, miły? Kobiety chyba lubią takich szarmanckich mężczyzn.
A jaka według niego powinna być kobieta?
- Przede wszystkim kobieca. Musi być miła, czuła, kochająca.
Powinna dbać o swego mężczyznę. Powinna mieć interesującą
osobowość i wrażliwość. I pięknie pachnieć. Moja Małgośka spełnia wszystkie te wymagania. Jest wspaniała.
Karol Borowy
- W sklepach kupić można mnóstwo zabawek, ale nie wszystkie są w stu procentach bezpieczne dla naszych dzieci. Bardzo ważne jest, by zabawki, które kupujemy, były nie tylko ładne, ale też by spełniały funkcje edukacyjne
- mówi Kasia Cichopek
pięknych zabawek wiele jest
takich, które nigdy nie powinny trafić do rąk ich dzieci - mówi aktor.
Wśród gwiazd, które zaproszone zostały do wyrażenia swej
opinii o artykułach biorących
udział w plebiscycie Zabawka
SPÓ£KA DORADZTWA PODATKOWEGO
KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI
KADRY I PŁACE
DOTACJE I FINANSOWANIE INWESTYCJI
REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH
PODATKOWYCH I ODWOŁAWCZYCH
MONITORING I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
BEZPŁATNA REJESTRACJA FIRM
Starachowice ul.Krótka 1 (Rynek)
tel. 41 274 32 44 WWW.FACTOR.NET.PL
PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA
Roku i Produkt Rodziców, znalazła się m.in. Anna Wendzikowska, czyli Monika Ochman z „M
jak miłość”. Aktorka, która lada
moment po raz pierwszy zostanie mamą, z wielkim zainteresowaniem oglądała pluszaki, grzechotki, ubranka, wózki i łóżeczka
dla niemowlaków.
Dodajmy, że część zaprezentowanych podczas inauguracyjnej gali plebiscytu produktów zostanie przekazana wybranym placówkom oświatowym jako pomoce edukacyjne w ramach akcji społecznej
„Wspieramy świetlice naszych
dzieci”.
A. W.
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
- Miałem w życiu trzy ważne miłości - wyznał Stanisław Mikulski

Podobne dokumenty