VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2014

Komentarze

Transkrypt

VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2014
R A M U S A R T I S Fe s t i v a l
VIII MIĘDZYNARODOWY
PLENER
RZEŹBIARSKI
PUSZCZA ZIELONKA
2 - 12.09.2014
PŁAWNO
4
NIESKOŃCZONOŚĆ
INFINITY
Nieskończoność
Chodząc po lesie patrzymy na drzewa, szczególnie te stare, poskręcane przez czas, rzeźbione
przez naturę i zjawiska jej przypisane, rosnące albo powalone, obrośnięte mchem. Każde z nich
opowiada jakąś historię, zamkniętą w ramach określonego czasu i przestrzeni otaczającej,
ale także historię dziejącą się cały czas dalej – tu i teraz. Przestrzeń jest wielkością określoną do tego,
co można ogarnąć wzrokiem czy słuchem, ale tak naprawdę jest nieograniczona. Upływ czasu jest
procesem nieskończonym, on trwa nieustannie i zatrzymać go nie sposób. No, bo kim jest człowiek?
Jak pisał Blaise Pascal, „Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem
między niczym a wszystkim”.
Artysta rzeźbiący w drewnie dokonuje przeniesienia określonego fragmentu natury w nową przestrzeń,
w której do opowieści zawartej w materiale dodaje własną. Tym samym dokonuje reinterpretacji
tego, co widzieliśmy wcześniej lub czego mogliśmy się tylko domyślać - powstaje w ten sposób nowa
jakość. Jest pośrednikiem między NIESKOŃCZONOŚCIĄ – wartością będącą formą otwartą, którą
zmierzyć i obliczyć nie sposób a skończonością. „Wiemy, że istnieje nieskończoność, ale nie znamy
jej natury” twierdzi Pascal.
Zadanie wyznaczone artystom wydaje się być dość karkołomne – wartość nieograniczoną czasowo
i przestrzennie muszą „zamknąć” w formie ukończonej, ograniczonej do konkretnej bryły i formy.
Dla jednych nieskończoność to ruch – dotykamy rzeźby, która nie ma powierzchni płaskich – ruch
rozpoczynamy, ale dzięki wypracowanemu kształtowi nie ma on tak naprawdę końca, może trwać
wiecznie. Dla innych przenikające się kształty, napierające na siebie siły biegną dalej – tam gdzie
wzrok sięga lub wyobraźnia.
Czy rzeźbiarze tym samym zgłębili naturę NIESKOŃCZONOŚCI? Nie wiadomo, może jedynie
przybliżyli się nieco ku niej. Czy im się to udało – ocena będzie subiektywna.
Czy udało się dokonać niemożliwego - poznania i zatrzymania, czy ukształtowania choćby na chwilę,
NIESKOŃCZONOŚCI – ocenę pozostawiam oglądającym.
Darek Pietrzak
6
Infinity
When taking a walk in the woods, we look at trees, especially the old ones. The ones that are
kinked by time, sculpted by nature and her phenomena, standing or downed and moss-clad.
Each of them has a story to tell, one that is closed within a given time frame and surrounding
space, but also one taking place here and now. The space is restricted to what can be seen
or heard, but in fact it is limitless. The passage of time is an infinite process, which goes on
continuously and cannot be stopped. ‚For, after all, what is man in nature?’ - asks Blaise Pascal.
He answers: ‚Nothing compared to infinity, everything compared to nothingness, a middle point
between all and nothing’.
An artist who sculpts in wood transposes a given fragment of nature into a new space, where
the artist adds his or her own narration to the one already hidden in the material thus reinterpreting
what we had seen before or what we could only surmise and taking it to a whole new level. He or she
is a go-between connecting INFINITY (an open, unmeasurable and incalculabe form) with the finite.
‚We know the existence of the infinite without knowing its nature’ – Pascal claims.
The breakneck task which the artists have been given is to close something that is infinite
with respect to time and space within a finished form, limited to a definite shape. To some, infinity
is movement – we touch a sculpture which has no flat surfaces – we commence movement,
however, because of the shape, it has no end and can continue forever. To others, interpenetrating
shapes and forces pushing onto one another are carried onwards to where eyesight or imagination
do not reach.
Have the sculptors explored the nature of INFINITY? We cannot tell. Perhaps they have merely
come closer to it. Whether they have succeeded in doing so remains an object of subjective criticism.
Have the artists done the impossible? Have they cognised, captured or shaped INFINITY, even
for a moment? It is for viewers to decide.
Darek Pietrzak
7
MAREK CZARNECKI
(1957) Niemcy / Germany
[email protected]
+ 49 (0)177 69 19 219
Ukończył Technikum Leśne, w latach 1977-1982 studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Wyjechał do Niemiec, gdzie (w 1986-1990) studiował architekturę wnętrz na Wydziale
Architektury w Detmold. Zajmował się budownictwem organicznym i ekologicznym prowadząc biuro
Lebens-Raume w Monnheim. Maluje, rzeźbi oraz realizuje ekologiczną architekturę stosując słomę
jako materiał budowlany. Żyje i pracuje w Niemczech.
Graduated from a forestry college. In the period between 1977 and 1982, studied physics
at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. Emigrated to Germany, where he studied
Interior Design at the Detmold School of Architecture and Interior Design (1986 – 1990).
Dealt with ecological and organic construction running a Lebens-Raume office in Monnheim.
Paints, sculpts and makes ecological architecture using straw as building material. Lives and works
in Germany.
8
RUCH NIESKOŃCZONY
INFINITE MOVEMENT
jesion /ash; 188 x 48 x 75 cm
9
SUSHEILA JAMIENSON
(1958) Szkocja / Scotland
[email protected]
w w w. r a c h a n. c o. u k
+44 776 020 20 03
Po ukończeniu psychologii na Uniwersytecie Świętego Andrzeja w Edynburgu podróżowała
i pracowała za granicą. W wieku 28 lat rozpoczęła naukę w Edinburgh College of Art,
gdzie uzyskała dyplom z rzeźby. Od ukończenia studiów rzeźbiła i pracowała jako nauczycielka
w Edinburgh College of Art. Rzeźbi w drewnie i kamieniu, eksperymentuje z mozaikami. Brała udział
w sympozjach w Polsce, Kazachstanie i Niemczech. Jej prace pokazywane są na wystawach
indywidualnych i zbiorowych, inspirowane naturą i krajobrazem. Prowadzi warsztaty w domowej
pracowni.
Completed an MA degree in psychology at St Andrews University, and followed this with several years
of travelling and working abroad. At 28, went to Edinburgh College of Art and graduated with a degree
in sculpture. Since completing a post-graduate degree, she has continued to sculpt and also worked
for a short while as a part time tutor at ECA. She prefers to hand carve in stone or wood and has
recently been experimenting with mosaics. Participant in sculpting symposia in Poland, Kazakhstan
and Germany. Her work is inspired by nature and the wider landscape, and has been shown in number
of group and solo shows. She runs workshop classes from her studio at home.
10
DO PRZODU I W GÓRĘ
ONWARDS AND UPWARDS
lipa / lime; 200 x 27 x 25 cm
200 x 25 x 30 cm
DRYFOWANIE
DRIFTING
lipa / lime; 160 x 40 x 40 cm
11
KRZYSZTOF KRZYSZTOF
(1980) Polska / Poland
[email protected]
a r t - k r z y s z t o f. c o m
+48 608 092 811
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2002-2003 studiował u profesora
Dawida Evissin na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie. Zajmuje się rzeźbą, instalacjami, filmem,
medalierstwem. Swoje prace wystawiał m.in. w Austrii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych,
Niemczech i Polsce. Otrzymał liczne nagrody i granty.
Graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts. Between 2002 and 2003, he was a student
of Prof. Dawid Evissin at the Berlin University of Arts. Specialises in sculpture, installations, film,
medal-making. Has had exhibitions in Austria, UK, USA, Germany and Poland. Winner of numerous
prizes and grants.
12
BŁOGOSŁAWIONY
BLESSED
dąb, farba nitro / oak, nitro paint; 198 x 54 x 54 cm
13
KAMIL KUSY
(1985) Polska / Poland
k u r s k 8 5 @ w p . p l
+48 669 020 520
Studiował na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom uzyskał
w 2011 roku. Główne obszary jego działań to: rzeźba, instalacja i performans. Reprezentował swoje
prace na festiwalach, wystawach, konferencjach i wykładach w Polsce.
Studied at the Faculty of Artistic Education at the University of Arts in Poznań, Poland. Obtained
his diploma in 2011. His main areas of activity are: sculpture, installations and performance.
Has displayed his pieces at festivals, exhibitions, conferences and lectures in Poland.
14
POMPAZTURBOSCENIC, CZYLI POWRÓT KĄŚLIKA Z NAD JEZIORA
POMPAZTURBOSCENIC – KĄŚLIK RETURNS FROM THE LAKESHORE
jesion, metal, plastik / ash, metal, plastic; 192 x 68 x 80 cm
15
VALENTINA PAZZINI
(1983) Włochy / Italy
[email protected]
www.valentinepazzini.wix.com
+39 335 733 8736
Pochodzi z San Marino. W roku 2008 ukończyła rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Rawennie.
Przez kilka lat uczęszczała do Szkoły w Carrarze, gdzie poznała tajniki i zdobyła umiejętność
rzeźbienia w marmurze. Uczestniczyła w sympozjach w kraju i na świecie.
Comes from San Marino. Graduated from Academy of Fine Arts in Ravenna (2008), where she studied
sculpture. Attended the School of Marble of Carrara, where she acquired skills and gained experience
in marble sculpture. Participant in numerous symposia in Italy and abroad.
16
WIELKA MATKA
THE BIG MOTHER
lipa / lime; 100 x 65 x 85 cm
17
LUKA RADOJEVIĆ
(1986) Czarnogóra / Montenegro
[email protected]
w w w. l u k a r a d o j e v i c . c o m
+ 38 269 437 967
W 2010 roku ukończył Akademie Sztuk Pięknych w Belgradzie (Serbia). Rzeźbi w kamieniu,
drewnie, brązie, zajmuje się rysunkiem. Eksponował swoje prace na indywidualnych wystawach
m.in. w Czarnogórze 2011, Serbii 2013, Francji 2013. Brał udział w wystawach i międzynarodowych
sympozjach m.in. w Słowenii, Francji, Serbii, Iranie, Chinach, Macedonii, Finlandii, Rosji, Niemczech
i Szwecji. W 2012 roku został nagrodzony za realizacje rzeźbiarskie w Serbii i Chinach.
Graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade, Serbia, in 2010. Sculpts in the stone, wood,
bronze, deals with drawing. Has had individual exhibitions in such countries as: Montenegro (2011),
Serbia (2013), France (2013). Participant in collective exhibitions and international symposia
in Slovenia, France, Serbia, Iran, China, Macedonia, Finland, Russia, Germany and Sweden.
In 2012, he won awards for his sculpture installations in Serbia and China.
18
TAJEMNICA WSZECHŚWIATA
SECRET OF THE UNIVERSE
lipa / lime; 128 x 38 x 38 cm
TORS
TORSO
lipa, akryl / lime, acrylic; 174 x 30 x 25 cm
19
HANS REIJNDERS
(1946) Holandia / Holland
[email protected]
+ 31(0)773 541 848
Absolwent Akademii w Maastricht, Akademii Sztuki w Tilburgu (Kunstakademie Tilburg)
oraz Rijks v. Bildende Kunste w Amsterdamie. Był docentem w Akademii Sztuki Budowlanej
w Bosch (Holandia) oraz profesorem wizytującym w Wyższej Szkole Sztuki w Tianjin (Chiny).
Jest członkiem Holenderskiego Stowarzyszenia Rzeźbiarzy. Prace tworzy głównie w kamieniu, drewnie
i glinie. Uczestniczył w plenerach rzeźbiarskich w Austrii, Chinach, Hiszpanii, Japonii, Korei Południowej, Niemczech, Polsce i Włoszech. Swoje prace prezentował także na wystawach w Holandii oraz
w Ambasadzie Holenderskiej w USA. Jego rzeźby znajdują się w muzeach i przestrzeniach publicznych w Holandii, Japonii, Chinach, Polsce (Murowana Goślina), a także w prywatnych kolekcjach
wielu firm.
Graduate of the Maastricht Academy, Academy of Arts in Tilburg (Kunstakademie Tilburg)
and the Rijks v. Bildende Kunste in Amsterdam. Former senior lecturer at the Academy of Architectural
Arts in Bosch, Holland, as well as visiting professor at the Art Schooll in Tianjin in Chaina . Member
of the Dutch Sculptors’ Association. Creates his sculptures mainly in the stone but also uses wood
and clay. Participant at sculpting symposia in Austria, China, Spain, Japan, South Korea, Germany,
Poland and Italy. His pieces have been displayed at numerous exhibitions in Holland as well as
the Dutch embassy in the USA. His sculptures are to be seen at many museums and other types
of public spaces in Holland, Japan, China, Poland (Murowana Goslina) as well as private colletions
of many firms.
20
RUCH PAPIERU (ORIGAMI)
PAPER MOVEMENT (ORIGAMI)
jesion, akryl, lateks / ash, acrylic, latex
182 x 26 x 63 cm
21
WALDEMAR RUDYK
(1960) Polska / Poland
[email protected]
w w w. r u d y k . c h e l m e k . o r g
+ 48 601 661 771
Ukończył studia w Instytucie Wychowania Plastycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
W 1985 roku uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni Zenona Moskwy. Zajmuje się rysunkiem,
malarstwem, obiektami, książką artystyczną, instalacjami i działaniami w przestrzeniach
publicznych. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Uczestniczył w kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych i akcjach plastycznych w kraju i za granicą.
Graduate of the Art Education Institute at the University of Silesia in Cieszyn, Poland. In 1985,
he obtained his degree in paiting at Zenon Moskwa’s studio. Deals with painting, drawing, objects,
artist’s books, installations and activities in public spaces. Author of several individual exhibitions,
participant in several dozen collective exhibitions, as well as arts actions in Poland and abroad.
22
OBIEKT ”7884 M2 Z NIESKOŃCZONOŚCI”
OBJECT 7884 – A SQUARE METER OF INFINITY
sosna, drut, gwoździe, powietrze / pine, wire, nails, air; 360 x 130 x 300 cm
23
DAWID SZAFRAŃSKI
(1980) Polska / Poland
[email protected]
+48 502 644 768
W latach 2001-2006 studiował na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem
na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. W 2013 roku zrealizował pracę doktorską: „Obiekt
i obraz ruchomy-wzajemne przenikanie się obszarów a przestrzeń publiczna” (promotor profesor
Jacek Jagielski, recenzenci profesor Sławomir Brzoska i profesor Ryszard Ługowski). Zajmuje się
rzeźbą, instalacją i video art. Kurator i aranżer wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, organizator
plenerów. Prace wystawiał w Polsce i za granicą.
Studied at the University of Arts in Poznań, Poland, in the period between 2001 and 2006.
Obtained his diploma with distictions at the Faculty of Sculpture and Space Activities. In 2013,
he wrote his doctoral thesis: ‚Object And Moving Picture – Interpenetration of Areas And Public Space’
(promotor: Prof. Jacek Jagielski, reviwers: Prof. Sławomir Brzoska and Prof. Ryszard Ługowski).
Deals with sculpture, installations and video art. Curator and arranger of numerous individual
and collective exhibitions, as well as open-air symposia. Has had exhibitions both in Poland
and abroad.
24
DO CELU
AIM
topola, akryl / poplar, acrylic; 57 x 7,5 x 215 cm
25
GRAŻYNA SZYMAŁA-WOŁYŃSKA
(1959) Polska / Poland
[email protected]
w w w. g r a z y n a s z y m a l a . c o m
+48 603 89 18 51
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą w drewnie, kamieniu,
brązie, ceramiką i medalierstwem. Uczestniczyła w plenerach rzeźbiarskich i sympozjach ceramicznych. Wystawiała swoje prace w kraju oraz za granicą (Włochy, Niemcy, Czechy, USA,
Portugalia, Francja, Dania). Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jest inicjatorem i kuratorem Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich Puszcza Zielonka.
W 2011 roku otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.
Współzałożycielka Fundacji RAMUS ARTIS.
Graduate of Academy of Fine Arts in Poznań. Deals with ceramics, medal-making, sculpts
in the stone, wood, bronze. Participant at numerous ceramics symposia. Has displayed her work in
Poland and abroad (Italy, Germany, Czech Republic, USA, Portugal, France, Denmark). Conducts her
own workshops for children, teenagers and adults. Originator and curator of the Puszcza Zielonka
International Sculpting Symposium. Winner of the Wielkopolskie Voivodeship Marshal Culture Award
in 2011. Co-founder of the RAMUS ARTIS Foundation.
26
POCZĄTEK
BEGINNING
topola / poplar; 125 x 45 x 65 cm
RAZEM?
TOGETHER?
lipa / lime; 131 x 30 x 55 cm
27
Gość Festiwalu / Festival Guest
JACEK JAGIELSKI
(1956) Polska / Poland
[email protected]
+48 665 446 148
W latach 1979-1984 studiował rzeźbę w PWSSP, obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem z zakresu rzeźby i rysunku. Obecnie prowadzi 7 Pracownię
Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jego prace znajdują się w zbiorach instytucji i galerii: Kunsthallen Brands Klaedefabrik – Odesse, Dania; Park Rzeźby – Baranowo, Polska; Centrum Sztuki
Współczesnej, Zamek Ujazdowski – Warszawa, Polska; Berllanderi Sculpture Workshop – Berllanderi,
Wielka Brytania; Galeria AT – Poznań; Galeria Działań – Warszawa, Polska, oraz w zbiorach prywatnych w kraju i na świecie.
Between 1979 and 1984, studied sculpture at the University of Arts in Poznań, Poland, where
he obtained his diploma with distictions in Sculpture and Drawing. Head of Studio 7 at the Faculty
of Sculpture and Space Activities and teacher at the Faculty of Artistic Education at the same
school. His pieces are to be found at such institutions and galleries as: Kunsthallen Brands
Klaedefabrik – Odesse, Denmark; Park Rzeźby – Baranowo, Poland; Centrum Sztuki Współczesnej,
Zamek Ujazdowski – Warsaw, Poland; Berllanderi Sculpture Workshop – Berllanderi, UK; Galeria
AT – Poznań, Poland; Galeria Działań – Warsaw, Poland, as well as private collections in Poland
and abroad.
28
PORĘCZ
HANDRAIL
drewno barwione / tinted wood; 360 x 3 x 350 cm
29
W realizacji projektu pomogli / The workshop was organised with the great help of:
ANDREAS STIHL sp.z o.o.
Justyna Clark
DEALER STIHL - Andrzej Zieleniewski i Krzysztof Spiżewski
Szymon Grodzki
Katarzyna i Michał Hałas
Ikograf – studio graficzne
Piotr Kątowski
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
Marcin Leitgeber
Anna i Waldemar Łużni
MAREK-DREW Vioetta i Marek Kroteccy
Nadleśnictwo Łopuchówko
Anna i Leszek Olejniczakowie
Małgorzata i Marek Perczyńscy
Restauracja Bergamotka
Marek Rumuński
Darek Pietrzak
Konrad Strykowski
WEBWIZARDS
Borysław Wiśniewski
Piotr Wołyński
Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora
Festiwal odbył się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego
M.M.M. Perczyńskich / The festival took place in the Perczyńskis’
Agro-Tourist Guest House, Pławno 17, www.rozmaitosci.eu
30
Projekt współfinansowany przez / The project co-financed by:
Gmina
Murowana Goślina
Patronat / Patronage:
Współpraca / Co-operation:
Patronat medialny / Media patronage:
31
Organizator / organiser: Fundacja RAMUS ARTIS / RAMUS ARTIS Foundation / ramusartis.org
Fundacja
RAMUS ARTIS
Współorganizatorzy / co-organisers: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o. / Poznań International Fair Ltd.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji festiwalu.
Thanks to all who helped in the preparations of the festival.
Druk / print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina
Fotografie / photos: Grażyna Szymała-Wołyńska, Piotr Wołyński
Tłumaczenie / translation: Marcin Leitgeber
Kurator / curator: Ewa Grodzka
Koordynator działań artystycznych / Coordinator of artistic activities: Grażyna Szymała-Wołyńska
Koordynator projektu / Coordinator of the project: Ksenia Starzyńska
R A M U S A R T I S Fe s t i v a l
THE 8th INTERNATIONAL
OPEN-AIR
SCULPTURE WORKSHOP
PUSZCZA ZIELONKA
2 - 12.09.2014
PŁAWNO

Podobne dokumenty

VII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2013

VII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2013 An artist is a public figure and, as such, speaking in the language of marketing, a trendsetter. An artist teaches, persuades and, in deed, sets trends in ways of thinking. Even lacking such inten...

Bardziej szczegółowo

VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2012

VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2012 Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą w drewnie, kamieniu, brązie, ceramiką i medalierstwem. Uczestniczyła w wielu plenerach i sympozjach ceramicznych. Wystawiała sw...

Bardziej szczegółowo