Opiekun polskich sierot w Nowej Zelandii

Komentarze

Transkrypt

Opiekun polskich sierot w Nowej Zelandii
Opiekun
t
o
r
e
i
s
h
polskic
i
i
d
n
a
l
e
Z
j
e
w
o
N
w
(1912-1997)
Ł
A
H
C
I
Ks. M
C
Y
Z
C
W
E
I
N
L
I
W
storii,
i, Kresy Hi
j Chibowsk
ze
dr
An
.
Oprac. ks
foto: FKH
Warszawa
933 r.
1
W
.
)
a
k
s
zja Piń
e
c
e
i
D
(
1939 r.
a
k
w
d
ó
D
r
W
g
K
o
N
w
z
o
e
N
any prz
icy k.
w
w
o
o
t
r
kiej
z
b
s
s
ą
l
e
D
e
r
i
w
A
g
.
y
n
e
n
a
i
o
h
k
z
c
Urod
rasy ar
kapłańs
t
a
i
e
n
i
e
w
c
o
ę
d
ZSRS.
i
u
w
b
ś
w
y
e
z
j
j
r
e
u
p
i
m
k
y
w
s
z
ó
otr
ii Pol
at łagr
m
l
r
A
m
e
n
d
a
e
l
i
e
rii.
s
p
e
a
b
a
k
y
n
S
y
.
z
n
r
a
h
z
1
c
a
4
Sk
atowany
ipcu 19
r
l
u
,
o
e
P
i
n
.
a
i
r
i
rot w I
e
na Syber
i
s
h
c
i
k
s
z pol
Duszpaster
olskich
p
a
l
d
u
l
d
w osie
t
o
r
e
i
s
dia).
0
n
0
a
7
l
e
d
Z
a
n
a
o
w
p
o
atua (N
pasterz
i
z
h
s
a
u
P
d
w
.
r
oratu
)
t
p
4
k
m
o
a
d
C
u
s
i
’
Od 194
n
n
a
e
Childr
Po uzysk
h
s
.
i
e
l
i
o
m
P
y
(
z
esorem
R
f
i
o
i
r
p
e
i
c
e
dziec
u
j
r
a
j
t
ki. Zos
rant w Be
s
o
l
t
o
k
P
o
d
o
d
.
r
ca
zynie.
a
c
r
i
w
h
o
r
.
Od 1947
D
r
w
7
zjalnym
m w 195
e
u
c
c
e
i
i
l
d
e
g
m
n
u
A
i
na
seminar
w
m
y
w
o
h
c
i ojcem du
erskim
l
a
w
a
K
m
e
ż
P Krzy
R
a
t
n
e
d
y
z
zez Pre
r
p
y
n
o
z
c
a
odzn
W 1992 r.
olski.
P
a
i
n
e
z
d
o
Orderu Odr
zynie.
c
i
h
o
r
D
w
y.pl
Zmarł
erzytulacz
ni
www.rokzol
www.facebook.com/RokZolnierzyTulaczy
O R G A N I Z AT O R
PAT R O N AT H O N O R O W Y
PAT R O N AT H O N O R O W Y
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
PA R T N E R Z Y
ARCHIWUM
CYFROWE
PAT R O N AT M E D I A L N Y
OCHOTNICZE
HUFCE
PRACY

Podobne dokumenty