GAZETKA nr 51 70 YEARS OF PRIMARY SCHOOL_2016

Komentarze

Transkrypt

GAZETKA nr 51 70 YEARS OF PRIMARY SCHOOL_2016
NOW ON THE WEB ! CHECK IT OUT IN COLOUR AT www.sppieniezno.pl
70 years of Primary School in Pieniężno!
GALAXY editor: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej
.
w Pieniężnie
Ziemia Warmińska Primary School in Pieniężno
English text: Piotr Żukowski
Cooperation:
Issue 3 /51/ - June 2016 Nr 3 /51/ - Czerwiec 2016
Pierwsza strona kroniki szkolnej założonej
w 1946 roku przez dyrektorkę Szkoły
panią Stanisławę Lichodziejewską
Oksana Kozak, Roksana Orkwiszewska, Zofia Sęk ,
Jakub Kłujszo, Norbert Tabor, Krzysztof Kądziołka.
Foto: Kazimierz Kiziński, Gmina Pieniężno (1)
Obchody 70-lecia szkoły rozpoczęliśmy udziałem w uroczystej mszy świętej. Potem wraz z pocztem
sztandarowym przeszliśmy do Szkoły. Gości, w osobach pana burmistrza Kazimierza Kiejdo,
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu pana Leszka
Kłębuckiego, pani koordynator ds. Oświaty Teresy Krysiuk, proboszczów Kazimierza Gergonta
i Artura Masłeja, księdza Andrzeja z Seminarium Werbistów, gości z niemieckiego miasta Rangsdorf
i zaprzyjaźnionej szkoły w Gross Machnow, pana przewodniczącego Rady Rodziców Jarosława
Skiby, byłych i obecnych nauczycieli, uczniów i mieszkańców przywitał pan dyrektor Robert Słonina.
Były okolicznościowe przemówienia i program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej Szkoły.
Oto galeria zdjęć:
2
K.
3
4

Fotografie dziadków i rodziców niektórych uczniów
Na fotografii z 1954 roku m.in.: p. Stanisława Lichodziejewska, p. Szmaichel, p. Stefan Wiśniewski,
p. Alfons Wiśniewski. Fotografia ze zbiorów babci ucznia naszej Szkoły, Norberta Tabora, pani Zofii Radziewicz.
5
Fotografie klasy p. Marka Kłujszo – lata 1977-1985 (wych. m.in. p. Iryta Maculewicz)
Fotografie klasy p. Romana Kozaka i p. Ireneusza Turczyka – lata 1978-1986
6
Fotografie klasy I – VIII D p. Anny Grzegorczyk (Orkwiszewskiej) – lata 80-te
7

Podobne dokumenty