Słowa ranią

Komentarze

Transkrypt

Słowa ranią
Słowa ranią na całe życie
Pomyśl, zanim zranisz swoje dziecko słowem
Wejdź na
www.słowaranią.fdn.pl
Słowa ranią na całe życie – ogólnopolska kampania społeczna
przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci
Organizatorem kampanii jest Fundacja Dzieci Niczyje
Współorganizatorzy:
Partnerzy:
www.gettyimages.com
www.słowaranią.fdn.pl
Słowa ranią na całe życie
Pomyśl, zanim zranisz swoje dziecko słowem
,
Ty kretynko! Nic do ciebie nie trafa
słaś
nie masz żadnych ambicji, przynio iesz
kolejną pałę z klasówki! Albo weźm
moją
się za naukę, albo nie nazywaj się się
córką. Nie mam zamiaru wstydzić
za ciebie przed ludźmi!
bie
Ty kretynie! Nie słyszysz, co do cie
mówię?! Uspokój się i przestań y
w końcu skakać! Nie mam już sił
użerać się z tobą dłużej!
m, skąd on ma tyle
Jestem wściekły i zmęczony. Nie wie
zebuję chwili spokoju,
potr
ja
a
,
energii. Kręci się, podskakuje
owi swoje wcześniejsze
muszę pomyśleć, jak wytłumaczyć szef
jne raty, składki
wyjście, skąd wziąć pieniądze na kole
czy.
nisz
iem
i nowe buty, które tym skakan
i zły. To bezmyślne,
iony
rażn
rozd
Powinien zrozumieć, że jestem
i wprowadza w moje
radosne podskakiwanie irytuje mnie
go, ale nie wytrzymuję.
myśli jeszcze większy chaos. Kocham
o uwagę!
Niech przestanie ciągle się dopominać
do następnej klasy
Jestem przerażona. Boję się, że nie zda
marzeniem o tym,
i będę musiała się pożegnać ze swoim
że będzie miała inne,
em,
niki
że zostanie lekarzem albo praw
niona jako matka.
lepsze życie, a ja będę taka dumna i speł
kie jest życie,
cięż
jak
Ale ona nic nie rozumie, nie wie,
bardzo się martwię
Tak
ść.
szło
marnuje swoje szanse na przy
przeoczyłam,
coś
e
moż
i boję. Pewnie źle ją wychowuję,
icji. Przecież
amb
i
ści
alno
może nie nauczyłam odpowiedzi
zawiedzie.
ją kocham. Mam nadzieję, że mnie nie
foto 1
ysz nade mną. Przez
„Ty kretynie!” – słyszę, jak krzycz
o dużego chłopaka,
chwilę myślę, że mówisz to do teg
i widzę twoje niedoktóry stoi koło nas. Podnoszę głowę
kój się!” – słyszę
bre oczy skierowane na mnie. „Uspo
, jak malowałem
i już wiem, że nie opowiem ci o tym
jak skakałem na jedw przedszkolu zaczarowany ogród,
ą tęskniłem i czekałem,
nej nodze dookoła sali i jak za tob
tny, a ja nie wiem, jak cię
kiedy przyjdziesz. Jesteś zły i smu
ie, bo podskakiwanie
pocieszyć, więc podskakuję koło cieb
to zrobiłoby się jakoś
jest fajne i może jakbyś spróbował,
niedobrym dzieckiem,
weselej. Jesteś zły, bo to ja jestem
nie lubi takich dzieci.
które martwi swojego tatusia. Nikt
foto 3
Na pewno nie dam
„Kretynka, kretynka”. Tak, to ja!
się, ale mi nie wychodzi.
rady poprawić tych jedynek. Uczę
chodzić do szkoły.
Co rano boli mnie brzuch, boję się
uwam ci życie.
Przepraszam mamo… Wiem, że zatr
udaje. Dobrze,
Jestem do niczego, nic mi się nie
zasługuję na twoją
nie nazywaj mnie swoją córką. Nie
kretynek jak ja…
miłość. Nikt nie potrzebuje takich
foto 4
chor, gnojek, darmozjad, idiota.
ba
,
ara
zd
nie
a,
rm
ofe
p,
głu
zy
pr
Kretyn, matoł, debil,
swoje dziecko?
Czy na pewno tak chcesz nazywać
to na jpi ęk nie jsz e, oryginalne,
go
nie
dla
ie
iśc
ral
bie
wy
go
dłu
jak
Pr zypomnij sobie,
ść imię.
niosące dobrą wróżbę na przyszło
dy nie pomyśli, że jest wspaniałe,
nig
,
iem
pk
głu
y
cz
ą
erm
of
m,
ne
zych, że jest krety
Dziecko, które słyszy od najbliżs
ów, ... że jest w porządku.
zic
rod
cią
oś
rad
i
mą
du
,
iem
śc
być szczę
jedyne, nadzwyczajne, że może
foto 2
foto 1: © Eduardo Jose Bernardino - Istockphoto.com, foto 2: © atikinka2 - Fotolia.com, foto 3: © Monkey Business - Fotolia.com, foto 4: © pojoslaw - Fotolia.com

Podobne dokumenty