U KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Foto: Kazimierz M. Janeczko

Komentarze

Transkrypt

U KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Foto: Kazimierz M. Janeczko
U KRÓLOWEJ
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Rok XVI Listopad 2011 r. Miesięcznik katolicko-społeczny. Nr 11/175/2011. Cena 1 zł.
Foto: Kazimierz M. Janeczko
Foto: Kazimierz M. Janeczko
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
„Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki
i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny,
Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by – Tobie zawsze wierna – chwałę
przynosiła Imieniu Twojemu, a syny swe
wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź
w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy
Jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy naszego kraju sprawujące, by wedle
Woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.”
(ks. Piotr Skarga).
„Mówią, że są dwie drogi ratowania Polski: normalna i nadzwyczajna.
Normalna to taka, że Matka Boska nas
wyprowadzi z nieszczęścia, a nadzwyczajna, że my pogodzimy się z sobą, że damy
sobie radę.
Módlmy się do Matki Bożej, bo jedna
i druga droga możliwa jest dzięki Jej wstawiennictwu.
Matka Boża może najwięcej dać, bo najwięcej otrzymała.”
(ks. Jan Twardowski).
(-)
Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli,
chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie
mogę kochać Twojego świata, nie kochając
na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo
Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej
obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię.
Amen.
Odzyskanie Niepodległości Polski - 11.11.1918 r.
Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane
z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.
Tło historyczne
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów (I - 1772 r.; II - 1793 r.; III - 1795 r.). Przez 123 lata, aż do 1918
roku, kiedy to 11 listopada Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem
Polskim) przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej
powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując
mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.
Święto Niepodległości i obchody.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937
roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989
roku, w czasie rządów komunistycznych, obchodzenie święta 11 listopada było zakazane.
Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta; od tego roku
Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a dzień 11 listopada
jest dniem wolnym od pracy.
Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego przy Grobem Nieznanego Żołnierza.
Opr: kmj
Opowiedz nam, moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną,
na wiekach chwały i sławy.
O wojach Mieszka nam powiedz,
o słupach nad Odrą stawianych.
Niech niesie Twoją opowieść
wiatr halny i morskie szkwały.
Matczynej ucz nas miłości,
Jak ojciec w życie wprowadzaj,
Nie żałuj serdecznej troski,
Za trudy szczodrze nagradzaj.
Biel śniegu i żar czerwieni
i orły dumne, piastowskie,
to wieczne symbole tej ziemi
najbliższej sercu, bo polskiej!
Wytłumacz nam, tak jak umiesz,
skąd biel i czerwień sztandarów.
Niech ludzie żyją tu w dumie,
że taki wydał ich naród.
(Janusz Szczepkowski – „Opowiedz nam
Ojczyzno”)
„I naucz mnie życiem dziękować…”
Foto: Dorota Malinowska
Już po raz trzeci nasza oaza miała okazję przeżywać swoje rekolekcje w Rzeszowie. Tegoroczny wyjazd różnił się jednak od poprzednich. Po pierwsze: było nas zdecydowanie więcej niż zazwyczaj (63 osoby). Po drugie: dzieci Boże odkrywały i pogłębiały swoją
wiarę w Jezusa Chrystusa wraz z Oazą Nowego Życia I0, a młodzież uczyła się od najmłodszych radości i gorliwości.[...] Efekty pobytu
oazowiczów zamieszczone są na str. 7, 8 i 12.
red
NASZE UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE
Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA (11.09.)
Z DZIEĆMI NA RÓŻAŃCU
W październiku dorośli liczniej niż zazwyczaj uczestniczyli w modlitwie różańcowej o
godz. 18.00 każdego dnia. Dla dzieci prowadzone były osobne nabożeństwa o godz.
17.00 od poniedziałku do piątku. Na te nabożeństwa dzieci przynosiły swoje intencje
modlitewne wypisane na własnoręcznie wykonanych papierowch serduszkach, składanych w koszyczku przed nabożeństwem.
Wypisanymi intencjami dzieci obejmowały
wszystkie sprawy według wrażliwości ich
serc: modliły się za zmarłych członków ro-
dłoni nie wytrzymają.
Modlitwa kończyła się błogosławieństwem, a po nim następowało losowanie
kapliczek Maryjnych, które wylosowane i
szczęśliwe dzieci zabierały do domów na
cały dzień, następnego dnia przynosząc
je na powrót do kaplicy. Wszystkie dzieci
każdego dnia otrzymywały samoprzylepne
obrazeczki będące fragmentami większego
obrazka.
(AKo)
dziny, za dzieci z domu dziecka, za koleżanki, rodziców, księży, panie katechetki i
nauczycieli, za chorych.... Intencje wyczytywał ksiądz prowadzący nabożeństwo przed
każdą z trzech dziesiątek różańca (bo tyle
dzieci odmawiały). W modlitwie pomagały
dzieciom wyświetlane ilustracje do poszczególnych tajemnic, a także wprowadzenie
poczynione przez księdza. Były też zapytania do dzieci i różne formy odmawiania modlitwy, bo wiadomo: dzieci to naród ruchliwy,
pół godziny na klęczkach z różańcem w
Foto: Agnieszka Kotowska
DZIERŻONIÓW W BUDOWIE - STAN REALIZACJI INWESTYCJI
Budowa boisk sportowych przy Zespole
Gimnazjów nr 3 Dzierżoniów
ul. gen. Wł. Sikorskiego 2
Realizacja budowy Kauflandu oraz drogi
łączącej ul. Świdnicką z Piastowską
Foto: Kazimierz M. Janeczko
Rozbudowa Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury ul. Świdnicka
Sala Dzierżoniowska
Wypożyczalnia dla Dorosłych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rynku wzbogaciła
się o nowe sprzęty i zmieniła wystrój. Na
ścianach tuż przed wakacjami pojawiły się
wykonane z różnej perspektywy fotografie
miasta, których autorem jest Kazimierz Janeczko. Kolorowe zdjęcia formatu 75x100
cm niejako same nasunęły pomysł nadania
Wypożyczalni nazwy „Sala Dzierżoniowska”. W jej symbolicznym otwarciu, oprócz
autora zdjęć, wzięli udział przedstawiciele
władz miasta, Urzędu Miejskiego, Towarzy-
stwa Miłośników Dzierżoniowa oraz Czytelnicy. W centralnej części Wypożyczalni
stanęły nowe stoliki i wygodne klubowe
fotele, od dziś można przy nich wypić filiżankę herbaty lub kawy. O podobną usługę można poprosić także w pozostałych
działach biblioteki w Rynku i w Filii przy ul.
Sikorskiego. Cena zarówno kawy jak i herbaty to 1,80 zł. Warto wybrać się do biblioteki, by przy kawie lub herbacie przejrzeć
nowości książkowe i prasę.
źródło: mbp
65.LECIE RADIOBUDY
Zespół
Szkół
Radiotechnicznych
w Dzierżoniowie świętował kolejny jubileusz. Przez 65 lat istnienia, szkoła wypuściła spod swych skrzydeł ponad 19 tysięcy
absolwentów. Początkowo byli to w większości specjaliści, którzy znajdowali zatrudnienie w zakładach radiowych Diora. Inni,
choć często rozjechali się i po Polsce, i po
świecie, także zrobili zawodowe kariery.
Wśród nich są inżynierowie, profesorowie,
ale także spora rzesza samorządowców.
Łączy ich jedno - „Radiobuda”.
Źródło: TV Sudety
Foto: Maciej Suchy
Niech imię Pańskie będzie błogosławione za dar stworzenia...
Foto: Kazimierz M. Janeczko

Podobne dokumenty