pracownia dydaktyki fizyki i astronomi

Komentarze

Transkrypt

pracownia dydaktyki fizyki i astronomi
Jerzy Stelmach
i jego wizja popularyzacji nauk ścisłych
PRAC
I
KTYK
IAD
YDA
N
OW
I
FI
ZYKIIA
NOM
O
TR
S
Tadeusz M. Molenda
Instytut Fizyki US
25.02.1954 – 3.03.2012
Laureat olimpiady astronomicznej
Finalista olimpiady fizycznej
Olimpiada fizyczna

Kliknij, aby edytować
format tekstu
konspektu

Międzyszkolny Turniej Fizyczny
Konkursy „Wolszczan”
Drugi poziom
konspektu
−
Trzeci poziom
konspektu

Czwarty
poziom
konspektu
− Piąty
Centrum Nauki w Szczecinie
Pomysł 2000 r.
9. listopada 2002 roku powstała
w Szczecinie interaktywna wystawa
doświadczeń fizycznych. Wystawa powstała
z inicjatywy Wydziału MatematycznoFizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jej celem była nauka przez zabawę,
a mottem cytat Einsteina
Jedynym kryterium słuszności teorii
jest eksperyment
Wystawa mieściła się w Muzeum Narodowym
(do końca maja2004 roku)
Kliknij, aby edytować
format tekstu
konspektu

Drugi poziom
konspektu
−
Trzeci poziom
konspektu

Czwarty
poziom
konspektu
− Piąty
Wystawa interaktywnych doświadczeń „Eureka”
http://eureka.univ.szczecin.pl
Najbardziej sferyczny obraz Słońca
Astronomiczna
Kliknij, aby
edytować
format
od 23.06.2009 r.
tekstu konspektu


Drugi poziom
konspektu
−
Trzeci poziom
konspektu

Czwarty
poziom
Astronomiczna Eureka
Eratostenes Experiment
The Earth Globe (248 cm, 300 dpi)
Ruchu
21 X 2010
Superodbicie
Główny Organizator
Światowego Roku Fizyki
w Polsce
http://physicsweb.org/articles/world/15/9/2
http://www.dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf_167.pdf
1. Pomiar Eratostenesa
(ok. 230 r. p.n.e.)
(1801 r.)
Interferencja światła
na dwóch szczelinach.
Pomiar obwodu Ziemi.
2. Eksperyment Galileusza
(1600 r.)
Spadek swobodny ciał
o różnej masie.
7. Wahadło Foucaulta
(1851 r.)
Doświadczalny dowód na ruch
obrotowy Ziemi.
3. Eksperyment Galileusza
(1600 r.)
Badanie ruchu ciał staczających się z równi pochyłej.
4. Eksperyment Newtona
6. Doświadczenie Younga
(1665-1666 r.)
Rozszczepienie światła za
pomocą pryzmatu.
5. Eksperyment Cavendisha
8. Doświadczenie Millikana (1910 r.)
Wyznaczenie ładunku elektronu
za pomocą spadającej w polu
elektrycznym kropli oleju.
9. Eksperyment Rutherforda
Odkrycie jądra atomowego.
(1798 r.)
Wyznaczenie stałej grawitacji
G za pomocą wagi skręceń.
10. Doświadczenie Davissona
i Germera (1927 r.)
Dyfrakcja elektronów na
podwójnej szczelinie.
(1911 r.)
Gazeta Wyborcza
2.01.2006 r.
Gazeta Wyborcza 18 marca 2005, piątek
Walencja
Muzeum Fal
Eksperyment Cavendisha
Young Experiment
acoustic version
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
CUMA
Szczecin, ul. Monte Casino 19a
Akustyczne doświadczenie Younga

Kliknij, aby edytować
format tekstu
konspektu

Drugi poziom
konspektu
−
Trzeci poziom
konspektu

Czwarty
poziom
konspektu
− Piąty
Wykłady
3D, XXXIX Zjazd Fizyków Polskich w Szczecinie, 2007 r.
Wywiady
Audycje – radiowe, telewizyjne, Kliknij, aby edytować
felietony
format tekstu
konspektu

Drugi poziom
konspektu
−
Trzeci poziom
konspektu

Czwarty
poziom
konspektu
− Piąty
Festiwale, pikniki naukowe, targi pracy, …
Czy popularyzowanie nauki może być biznesem?
Przegląd Uniwersytecki, nr 5-6, 2006 r., str. 6-9
Niekonwencjonalne tematy
prac magisterskich
Gazeta Wyborcza 20-21 maja 2006 r.
Zmysłowa Edukacja
Wykład otwarty PTF 21.11.2011 r.

Kliknij, aby edytować
format tekstu
konspektu

Drugi poziom
konspektu
−
Trzeci poziom
konspektu

Czwarty
poziom
konspektu
− Piąty

Kliknij, aby edytować
format tekstu
konspektu

Drugi poziom
konspektu
−
Trzeci poziom
konspektu

Czwarty
poziom
konspektu
− Piąty
krążek Stelmacha
Podziękowania
Kliknij, aby edytować
format tekstu
konspektu
Drugi poziom
konspektu
Trzeci poziom
konspektu IA
D
Y

N DA
W
O
Czwarty
poziom
ZYKIIA
konspektu
M
O
N
O
R
T
S
− Piąty
I
−
FI
http://dydaktyka.fizyka.szc.pl
[email protected]

I
KTYK
Dziękuj
ę
PRAC


Podobne dokumenty