samojezdne wozy transportowe

Komentarze

Transkrypt

samojezdne wozy transportowe
SAMOJEZDNE WOZY TRANSPORTOWE
FIRMA
Przedsiębiorstwo „TEAM Marek Pasierbski” na rynku motoryzacyjnym działa nieprzerwanie od 1994 roku.
Pierwsze pojazdy dla lubińskiego kombinatu miedziowego KGHM (z przeznaczeniem do eksploatacji w podziemnej
części kopalń) powstały w 1997 roku.
Warunki pracy w chodnikach położonych ponad 1000 m pod ziemią należą do wyjątkowo ciężkich, a składają się na to:
- wysoka temperatura
- wilgotność
- wysokie zasolenie
- skaliste podłoże o znacznych różnicach poziomów.
W chwili obecnej w polskich kopalniach pracuje ponad 300 tego typu pojazdów w kilkunastu różnych wersjach,
przejeżdżając rocznie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy kilometrów.
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Samojezdny wóz transportowy zbudowany jest na bazie samochodu terenowego Land Rover Defender 110 lub
Defender 130.
Pojazd przeznaczony jest do przewozu ludzi oraz transportu środków strzałowych i innych materiałów
w niemetanowych wyrobiskach górniczych kopalń rud metali i surowców mineralnych.
Aktualnie produkowany typoszereg oznaczony jest symbolem SWT -TEAM 4/10/14/20 gdzie :
SWT – oznacza Samojezdny Wóz Transportowy
TEAM – element nazwy producenta
4/10/14/20 – ilość przewożonych pracowników
W dniu dzisiejszym przedsiębiorstwo „TEAM Marek Pasierbski” jest znaczącym dealerem polskiej sieci Land Rover
z wydzielonym oddziałem produkcji pojazdów specjalnych.
www.pojazdy-specjalne.pl
SWT-TEAM 4
SWT – TEAM 4 pojazd przeznaczony jest do transportu ekip serwisowych (wraz ze
sprzętem) oraz dokonywania inspekcji obszarów oddalonych od szybów.
PARAMETRY TECHNICZNE
Długość ….......................... 4165
Szerokość …....................... 1900
Wysokość …....................... 2100
Rozstaw osi ....................… 2360
Rozstaw kół ...................... 1486
Głębokość brodzenia …......... 500
Minimalny promień skrętu .. 4000
Kąt natarcia ….............................
Kąt zejścia .................................
Max kąt najazdu .........................
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
24°
21°
45°
Masa własna pojazdu .................. 2200 kg
Ilość przewożonych osób ................. 3 +1
Dopuszczalna masa przewożonych
.
materiałów .................................... 800 kg
PARAMETRY WYROBISKA
Pochylenie wzdłużne wyrobiska ............. 8°
Pochylenie poprzeczne wyrobiska .......... 5°
Min. wysokość wyrobiska ........... 2300 mm
Min. szerokość wyrobiska ........... 4000 mm
SWT-TEAM 10
PARAMETRY TECHNICZNE
Długość ………….............…………...……. 4900 mm
Szerokość ……….............……………...…. 1990 mm
Wysokość ……….....……………...........…. 2100 mm *
Rozstaw osi ……………………..............… 2794 mm
Rozstaw kół ……………………..............… 1486 mm
Prześwit ..………………………................… 215 mm
Głębokość brodzenia ………...........…..... 500 mm
Wewnętrzny promień skrętu …........….. 4500 mm
Zewnętrzny promień skrętu ……........... 7200 mm
Kat najazdu …………………….......................…. 32°
Kąt zjazdu ....…………………….............…...…. 21°
Max. Kąt pokonywania wzniesień ................. 45°
Masa własna pojazdu
(łącznie z operatorem) ……………........… 2300 kg
Max. obciążenie przedniej osi ……....... 1580 daN
Max. obciążenie tylnej osi ………......... 2200 daN
Dopuszczalna masa całkowita .…......... 3500 kg
PRĘDKOŚĆ JAZDY
Przewóz ludzi ……………………….....…. do 25 km/h
Holowanie przyczepy ….……………..… do 20 km/h
Przewóz środków strzałowych …..…. do 10 km/h
PARAMETRY WYROBISKA
Pochylenie
Pochylenie
Minimalna
Minimalna
*
**
***
****
wzdłużne wyrobiska …….............. 8°
poprzeczne wyrobiska ……........... 5°
wysokość wyrobiska ….….... 2300 mm
szerokość wyrobiska …..…. 4400 mm
dostępna jest wersja o wysokości 1900 mm
dostępna wersja do 15°
dostępna wersja do 8°
dla wersji o wys. 1900 mm - 2100 mm
www.pojazdy-specjalne.pl
ZASTOSOWANIE WOZU
Do przewozu osób i materiałów:
• 9 osób + operator
Stopień składany na czas
holowania przyczepy
ŁADOWNOŚĆ:
1 + 9 osób
lub 800 kg
K50
TEAM Marek Pasierbski
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 41
52-219 WROCŁAW
www.team.pl
lub
• 800 kg MW i 100 mb LD w opakowaniach fabrycznych lub
• 5000 szt. zapalników w opakowaniach fabrycznych
oraz 1 osoba w kabinie kierowcy
25
lub
Zaczep holowniczy kulowo-sworzniowy
K50/ 25 przyczepy wraz z urządzeniem
montażowym dla Defendera 110
• 250 kg MW w puszkach strzałowych lub opakowaniach
fabrycznych
• 150 szt ZE w naczyniach transportowych oraz
max. 4 osoby służby strzałowej i
• 100 mb LD w puszkach strzałowych
Przegroda składana
Uchwyt na ładownice
zapalnikowe
Do holowania przyczepy:
• o masie do 750 kg, bez hamulca najazdowego
• o masie od 750 do 1500 kg z hamulcem najazdowym
Szakla 3/4" (WWL=4,75 T) - opcja
- patrz rys. 25
Blacha gr. 4 mm
Stałe fotele - 4 pary
(8 miejsc)
OPCJE WOZÓW TRANSPORTOWYCH SWT-TEAM 10
SWT-TEAM 10/1,9K
przeznaczony jest do transportu ludzi, środków strzałowych oraz innych materiałów w polach niemetanowych
i metanowych ze stopniem „a” wybuchu metanu kopalń rud metali i surowców mineralnych.
PARAMETRY WYROBISKA W KTÓRYM MOŻE PORUSZAĆ SIĘ WÓZ
• Pochylenie wzdłużne wyrobiska
- 15°
• Pochylenie poprzeczne wyrobiska - 8°
• Minimalna wysokość wyrobiska
- 2100 mm
• Minimalna szerokość wyrobiska
- 4000 mm
SWT-TEAM 10/1,9 KT
wyposażony jest w hydrauliczny dźwig załadunkowy typu TC13C, który został wyprodukowany przez niemiecką firmę
ATLAS Maschinen GMBH. Dźwig ten został zabudowany na platformie transportowej w miejsce dwu przednich siedzisk
pasażerów, zlokalizowanych tuż za kabiną kierowcy-operatora.
Przeznaczony jest do transportu ludzi oraz innych materiałów w polach niemetanowych i metanowych ze stopniem
„a” wybuchu metanu kopalń rud metali i surowców mineralnych.
Wykres obciążenia
PARAMETRY PRACY DŹWIGU
• Maksymalny moment podnoszenia
• Maksymalna siła podnoszenia
• Maksymalny zasięg
• Kąt obrotu
• Moment obrotowy
• Maksymalne ciśnienie robocze
• Zalecana ilość medium tłoczona przez pompę
www.pojazdy-specjalne.pl
-
12 kNm
990 kg
2,66 m
150°
3,2 kNm (0,33 m)
19,0 Mpa (190 bar)
6 l/min
SWT- TEAM 10 Z POJEDYNCZĄ KABINĄ KLIMATYZOWANĄ
Zachowuje wszystkie parametry techniczne podstawowej wersji pojazdu SWT TEAM 10 dodatkowo
zapewniając komfortowe warunki pracy operatorowi maszyny (ze względu na panującą w wyrobisku
temperaturę).
SWT- TEAM 10 SOFT TOP
Pojazd z pojedynczą kabiną klimatyzowaną wyposażony dodatkowo w zamknięty przedział
transportowy z niezależną klimatyzacją.
Ściany przestrzeni transportowej wykonane z elastycznego tworzywa umożliwiają łatwy
demontaż.
SWT -10 HARD TOP
Pojazd z pojedynczą kabiną klimatyzowaną wyposażony dodatkowo w zamknięty przedział
transportowy z niezależną klimatyzacją.
Przestrzeń transportowa wykonana w technologii kontenera.
SWT-TEAM 14
PARAMETRY TECHNICZNE
Długość …………………......................……. 5850 mm
Szerokość ……………………...................…. 1990 mm
Wysokość ………….………......................... 2100 mm
Rozstaw osi …………………….................… 3226 mm
Rozstaw kół …………………….................… 1486 mm
Prześwit …………………………..................…. 205 mm
Głębokość brodzenia ……………................. 500 mm
Wewnętrzny promień skrętu ……............ 5300 mm
Zewnętrzny promień skrętu ……............. 8300 mm
Kat najazdu …………………….…..................…..... 32°
Kąt zjazdu ……………………….....................…..... 15°
Max. Kąt pokonywania wzniesień ................... 45°
Masa własna pojazdu
(łącznie z operatorem)…………….............… 2500 kg
Max. obciążenie przedniej osi ………....... 1580 daN
Max. obciążenie tylnej osi ………….......... 2200 daN
Dopuszczalna masa całkowita ....…......... 3500 kg
PRĘDKOŚĆ JAZDY
Przewóz ludzi ……………………….......…. do 25 km/h
Holowanie przyczepy ….………….......… do 20 km/h
Przewóz środków strzałowych ……..…. do 10 km/h
PARAMETRY WYROBISKA
Pochylenie wzdłużne wyrobiska …..................… 8°
Pochylenie poprzeczne wyrobiska ….................. 5°
Minimalna wysokość wyrobiska ….. 2100/2300 mm
Minimalna szerokość wyrobiska ……..…. 4500 mm
*
**
***
****
dostępna jest wersja o wysokości 1900 mm
dostępna wersja do 15°
dostępna wersja do 8°
dla wersji o wys. 1900 mm - 2100 mm
www.pojazdy-specjalne.pl
ZASTOSOWANIE WOZU
Do przewozu osób i materiałów:
• 13 osób + operator
lub
TEAM Marek Pasierbski
ul. Wrocławska 33d
WROCŁAW / DŁUGOŁĘKA
tel. 071 315 31 10
www.team.pl
K50
• 100 kg MW ( 600 kg ) i 100 mb LD w opakowaniach
fabrycznych lub
• 5000 szt. zapalników w opakowaniach fabrycznych
oraz 1 osoba w kabinie kierowcy.
25
lub
• 750 kg MW w puszkach strzałowych lub opakowaniach
fabrycznych
• 400 szt ZE w naczyniach transportowych
oraz max. 4 osoby służby strzałowej i
• 100 mb LD w puszkach strzałowych
• lub innych materiałów 1000 kg
Do holowania przyczepy:
• o masie do 750 kg, bez hamulca najazdowego
• o masie od 750 do 1500 kg z hamulcem najazdowym
Szakla 3/4" (WWL=4,75 T) - opcja
- patrz rys. 25
Stałe fotele - 6 par
(12 miejsc)
OPCJE WOZÓW TRANSPORTOWYCH SWT-TEAM 14
SWT-TEAM 14 WÓZ RATOWNICZY
Pojazd przeznaczony jest dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego do przewozu ludzi i sprzętu
ratowniczego oraz do holowania przyczepy. Pojazd może poruszać się po drogach stałych i wewnątrzoddziałowych w niemetanowych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających rudy metali i surowce mineralne. Posiada on otwartą kabinę operatora (zabezpieczoną od góry konstrukcją osłonową)
oraz platformę transportową podzieloną na dwie części. Tylna część platformy przeznaczona jest do
przewozu sześciu osób zastępu ratowniczego plus jedna osoba w kabinie pojazdu obok kierowcy,
natomiast przednią część przystosowano do bezpiecznego transportu wyposażenia ratowniczego
(narzędzi, urządzeń i materiałów). W przedniej części platformy (zaraz za kabiną kierowcy) znajduje się
regał z sześcioma wnękami przeznaczonymi na 5 kompletów aparatów nadciśnieniowych powietrznych
oraz pięciu masek (w futerałach) do tych aparatów.
Wóz może być stosowany:
Do przewozu ludzi i sprzętu:
• 7 osób + operator,
• 300 kg sprzętu osobistego ratowników,
Do przewozu materiałów
• 1000 kg materiałów w obecności jednej osoby w kabinie pojazdu + operator.
Do holowania przyczep:
• o masie do 750 kg, nie wyposażonych w hamulec najazdowy, oraz
• o masie powyżej 750 do 1500 kg, wyposażonych w hamulec najazdowy.
SWT- TEAM 14 Z PODWÓJNĄ KABINĄ OTWARTĄ
w wersji transportowo-technicznej został zaprojektowany do przewozu ludzi, sprzętu i materiałów
(z wyłączeniem środków strzałowych) w niemetanowych wyrobiskach górniczych kopalń rud metali
i surowców mineralnych. Jego istotna cecha odróżniająca go od wersji podstawowej wozu
SWT-TEAM 14 to podział platformy transportowej na dwa przedziały:
• Przedział pasażerski do przewozu 5 osób,
• Przedział towarowo-osobowy do przewozu materiałów lub 4 osób.
Parametry eksploatacyjne pojazdu:
- 1 + 10
• Ilość przewożonych osób
• Dopuszczalna masa przewożonego sprzętu oraz materiałów pomocniczych - 1000 kg
www.pojazdy-specjalne.pl
SWT-TEAM 14 Z POJEDYNCZĄ KABINĄ ZAMKNIĘTĄ, KLIMATYZOWANĄ
SWT–TEAM 14 w wersji z klimatyzacją kabiny operatora został zaprojektowany jako pojazd inspekcyjnoserwisowy do przewozu ludzi, sprzętu i materiałów w niemetanowych wyrobiskach górniczych kopalń
rud metali i surowców mineralnych.
Pojazd zachowuje wszystkie parametry wersji podstawowej, dodatkowo zapewniając komfortowe
warunki pracy operatorowi maszyny (ze względu na panującą w wyrobisku temperaturę).
SWT-TEAM 14/1,9 Z PODWÓJNĄ KABINĄ ZAMKNIĘTĄ, KLIMATYZOWANĄ
w wersji z klimatyzacją kabiny pasażerów został zaprojektowany jako pojazd inspekcyjno-serwisowy
do przewozu ludzi, sprzętu i innych materiałów w niemetanowych wyrobiskach górniczych kopalń
rud metali i surowców mineralnych.
Jego istotne cechy odróżniające go od wersji podstawowej wozu SWT-TEAM 14 to:
• Powiększona zamknięta kabina operatora do przewozu pięciu osób łącznie z kierowcą (1+4).
• Platforma transportowa za kabiną pasażerską do przewozu 6 osób lub 600 kg materiałów (bez
transportu środków strzałowych).
• Klimatyzacja kabiny pasażerskiej, zasilana w trakcie jazdy przez silnik napędowy pojazdu i sterowana
napięciem 12 V z instalacji elektrycznej pojazdu.
Parametry eksploatacyjne pojazdu:
- 1 + 10
• Ilość przewożonych osób
• Dopuszczalna masa przewożonego sprzętu oraz materiałów pomocniczych - 600 kg
SWT-TEAM 20
PARAMETRY TECHNICZNE
Długość …………………..................……. 6860 mm
Szerokość ……………………...............…. 2130 mm
Wysokość ………….………................…. 2100 mm
Rozstaw osi …………………….....… 3226-1010 mm
Rozstaw kół …………………….....… 1486/1511 mm
Prześwit …………………………..............…. 215 mm
Głębokość brodzenia ……………............. 500 mm
Wewnętrzny promień skrętu ……........ 6350 mm
Zewnętrzny promień skrętu …........... 9000 mm
Kat najazdu …………………….…..............…..... 32°
Kąt zjazdu ……………………….....................…. 15°
Masa własna pojazdu
(łącznie z operatorem)…………….........… 3300 kg
Max. obciążenie przedniej osi ……..... 1580 daN
Max. obciążenie tylnej osi …………..... 2200 daN
Dopuszczalna masa całkowita ............ 5200 kg
PRĘDKOŚĆ JAZDY
Przewóz ludzi ………………………..…. do 25 km/h
Przewóz środków strzałowych ……. do 10 km/h
PARAMETRY WYROBISKA
Pochylenie wzdłużne wyrobiska …................ 8°
Pochylenie poprzeczne wyrobiska …............. 5°
Minimalna wysokość wyrobiska ….…. 2300 mm
Minimalna szerokość wyrobiska ….…. 4700 mm
www.pojazdy-specjalne.pl
ZASTOSOWANIE WOZU
Do przewozu osób i materiałów:
• 19 osób + operator
lub
• 1000 kg MW i 100 mb LD w opakowaniach fabrycznych lub
• 5000 szt. zapalników w opakowaniach fabrycznych
oraz 1 osoba w kabinie kierowcy.
lub
• 750 kg MW w puszkach strzałowych
lub opakowaniach fabrycznych
• 400 szt ZE w naczyniach transportowych zapalniki
oraz max. 4 osoby służby strzałowej i
• 100 mb LD w puszkach strzałowych
Przystosowanie tyłu pojazdu
do podnoszenia za pomocą wciągnika
Blacha gr. 4 mm
Przystosowanie przodu pojazdu
do podnoszenia za pomocą wciągnika
Fotele skorupowe
Fotele skorupowe
INTAP - TEAM - 4 pary
INTAP - TEAM - 5 par
SWT-TEAM 20 PODNOŚNIK
PARAMETRY TECHNICZNE
Długość ...................................................... 7900 mm
Szerokość .................................................... 2200 mm
Wysokość .................................................... 2050 mm
Rozstaw osi ....................................... 3225/1010 mm
Rozstaw kół osi przedniej.............................. 1486 mm
Rozstaw kół osi tylnych................................. 1511 mm
Prześwit pod osią............................................ 215 mm
Głębokość brodzenia....................................... 500 mm
Wewnętrzny promień skrętu.......................... 6450 mm
Zewnętrzny promień skrętu........................... 9880 mm
Kąt najazdu........................................................... 32°
Kąt zjazdu............................................................. 15°
Masa własna pojazdu ................................. ≈4600 kg
Masa kompletnego silnika napędowego ............ 205 kg
Masa mostu napędowego przedniego .............. 181 kg
Masa mostu napędowego tylnego .................... 165 kg
Masa skrzyni biegów ........................................ 98 kg
Masa skrzyni rozdzielczej .................................. 69 kg
Masa koła wraz z oponą ................................... 26 kg
Maksymalne obciążenie przedniej osi ........... 1580 daN
Maksymalne obciążenie środkowej osi ......... 2200 daN
Maksymalne obciążenie tylnej osi ................ 2200 daN
Dopuszczalna masa całkowita ........................ 5200 kg
PRĘDKOŚĆ JAZDY
- maksymalna, zaprogramowana
w ograniczniku prędkości ............................ 30 km/h
PARAMETRY WYROBISKA
- pochylenie wzdłużne wyrobiska ........................... 8°
- pochylenie poprzeczne wyrobiska ........................ 5°
- minimalna wysokość wyrobiska ................ 2300 mm
- minimalna szerokość wyrobiska ................ 4700 mm
ZASTOSOWANIE WOZU
Ładunek użyteczny
- ilość przewożonych osób / operator + obsługa - 1+4
- dopuszczalna masa przewożonych materiałów
(wyposażenie sprzętowe ekipy remontowo
-montażowej)
- 300 kg
www.pojazdy-specjalne.pl
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODESTU PTM-10
Długość w pozycji transportowej .............................................. 7,90 m
Szerokość w pozycji transportowej ........................................... 2,20 m
Wysokość w pozycji transportowej ........................................... 2,10 m
Masa podestu bez podwozia ................................................ ~1500 kg
Max. obciążenie osi przód/tył I/tył II ...................... 1580/2200/2200 kg
Rozstaw kół przednich/tylnych ...................................... 1,486/1,486 m
Rozstaw osi ................................................................ 3220/1015 mm
Typ podwozia ............................................................ SWT - TEAM 20
Masa podwozia ...................................................................... 2670 kg
Masa balastu ............................................................................ 0 - kg
Masa całkowita ...................................................................... 4600 kg
Napęd pompy hydraulicznej ........................ przystawka odbioru mocy
Napęd ruchów roboczych ................................................. hydrauliczny
Rodzaj sterowania ........................................................... hydrauliczne
Maksymalna wysokość robocza .............................................. 10,20 m
Maksymalny wysięg roboczy ............................ dla Q=240kg 6,202 m
Maksymalna wysokość podnoszenia ......................................... 8,20 m
Maksymalny wysięg poziomy .................................................... 5,60 m
Maksymalny udźwig pomostu roboczego
240 kg (2 osoby+narzędzia)
Siła działająca od nacisku ręki-1 osoba ........................................ 200N
Siła działająca od nacisku ręki-2 osoby ........................................ 400N
Maksymalna prędkość robocza wiatru
(przepływu powietrza) ............................................................ 10 m/s
Max dopuszczalne pochylenie podestu podczas pracy ...................... 1°
Max dopuszczalne pochylenie terenu .............................................. 2°
Czas podnoszenia wysięgnika ................................................... 4510 s
Czas wysuwu członu teleskopowego ......................................... 3010 s
Czas pełnego obrotu ................................................................ 7010 s
Całkowita wartość drgań oddziaływujących
na układ dłoń-ramię ............................................................ < 2,5m/s2
Najwyższa wartość średniej kwadratowej
2
ważonego przyspieszenia ..................................................... < 0,5m/s
Pole pracy ................................................................................. 230°
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
uchwyty do podnoszenia
z użyciem suwnicy
zaczep holowniczy
kulowo-sworzeniowy
z instalacją
fotele o podwyższanej
trwałości
osłony zacisków hamulcowych
odporne na działanie
olejów i smarów
układ chłodniczy dostosowany
do wysokiej koncentracji
związków siarki
uchwyty do podnoszenia
z użyciem suwnicy
Pole pracy podestu ruchomego PTM-10.
TEAM Marek Pasierbski
ul. Wrocławska 33d, Wrocław / Długołęka 55-095 Mirków
tel. +4871/ 315 31 15
fax +4871/ 315 28 07
e-mail: [email protected]
www.pojazdy-specjalne.pl

Podobne dokumenty