Nr 1 / 2012

Komentarze

Transkrypt

Nr 1 / 2012
Rok XIII
Nr 1(21)/2012
Czasopismo wykonawców budowlanych
◆ Bezpieczny system niepalny
z izolacją z wełny mineralnej
StoTherm Mineral
◆ Ukryte mocowania płyt
z wełny mineralnej
Kołki znikają
bez śladu
◆ Realizacje
Zintegrowany
węzeł
przesiadkowy
Stadion Euro 2012
we Wrocławiu
◆ Ocieplenie ścian budynków
od strony wewnętrznej
StoTherm In
◆ Inspiracja naturą
Dekoracyjna
powłoka
StoLook Piccolo
◆ Dekoracyjne kształtowanie
wnętrz
Praca zespołowa
◆ Królowa farb do wnętrz
StoColor Titanium
Sto
Budować świadomie.
Od wy­daw­cy
Da­riu­sz Czar­ny,
dy­rek­to­r tech­nicz­ny Sto­-­i­spo
Zarówno klimatyczne zawirowania,
jak i rosnące koszty energii przemawiają
za ocieplaniem budynków - starych czy
nowo budowanych. To dobra inwestycja.
Obowiązujące Warunki Techniczne
wymagają, aby w budynkach mających
powyżej 25 metrów wysokości stosować
niepalne systemy izolacyjne - takie jak
wypróbowany, wielowarstwowy StoTherm
Mineral. System ten może być stosowany
na niemal każdym podłożu, a przy tym
daje swobodę aranżacji. Umożliwia
bowiem stosowanie odpornych na powstawanie rys, pastowatych tynków wierzchnich StoSilco czy StoSil. Tynki te mogą mieć
intensywne kolory, które dzięki odporności
na wodę i zabrudzenia zachowują efektowny wygląd przez wiele lat.
Przy ocieplaniu ważna jest dbałość
o szczegóły. Zagłębione kołki mocujące wypróbowane rozwiązanie systemu
StoTherm Classic – świetnie się sprawdza
także przy mocowaniu płyt z wełny mineralnej. Odseparowanie kołka krążkiem
z tejże wełny nie tylko minimalizuje straty
ciepła, ale i zapobiega odznaczaniu się
kołków na ocieplonej powierzchni.
Choć ocieplenie zewnętrzne to najlepsze rozwiązanie, czasami nie da się go
zastosować. Zabytkowy charakter budowli, jej kosztowne wykończenie, które
zakryłaby izolacja, względy formalne czy
techniczne mogą skłaniać do ocieplania
od wewnątrz. Płyty izolacyjne StoTherm
In Comfort oraz StoTherm in Aevero skutecznie izolują cieplnie, a jednocześnie
znakomicie przepuszczają parę wodną.
StoTherm in Aevero jest materiałem
najnowszej generacji, wykorzystującym
aerożel o znikomym współczynniku
przewodzenia ciepła. Pozwala to stosować bardzo cienkie warstwy ocieplające.
Jeśli natomiast wymagana jest paroszczelność – jak w przypadku krytych
Sto Nowości 1/2012
2
basenów - można zastosować płyty
z pianki poliuretanowej w systemie
StoTherm In Aquaresist.
Do dobrze ocieplonego wnętrza świetnie pasują ciepłe odcienie brązu
i szarości skojarzone z żywymi kolorami
nowej kolekcji dekoracyjnej powłoki
StoLook Piccolo, połyskującej refleksami
miki. Kolory – jak w obrazie neoimpresjonisty – przy dokładnej obserwacji okazują
się wypadkową wielu drobnych plamek
barwnych. Łatwa w nakładaniu, lecz
trudna do uszkodzenia, powłoka ta nie
zawiera żadnych szkodliwych plastyfikatorów czy rozpuszczalników. Idealnie
nadaje się do szkół i przedszkoli, ale także
hoteli czy mieszkań.
Równie trwałym i bezpiecznym rozwiązaniem może być kombinacja nie
zawierającej plastyfikatorów tapety
z deseniem tłoczonym StoTap Infinity
oraz powłoki lateksowej StoColor
Opticryl. Szeroka gama kolorów, struktur i stopni połysku pozwala nadać
pomieszczeniom zarówno charakter stylowy, jak i ekstrawagancki czy subtelny.
Choć emocje Euro 2012 już za nami,
związane z nim inwestycje pozostały.
Przykładem mogą być stadion we
Wrocławiu i usytuowany w jego pobliżu
zintegrowany węzeł przesiadkowy, łączący stację kolejową i przystanek szybkiego
tramwaju. Dzięki ochronnej warstwie
izolacjonawierzchni StoCretec obiekty
poradzą sobie zarówno z działaniem
żywiołów, jak i ogromnym obciążeniem
ruchem pieszym.
Zapraszam do lektury.
Elewacje
Ocieplenia
Bezpieczny system niepalny z izolacją z wełny mineralnej
StoTherm Mineral
Obowiązujące Warunki Techniczne wymagają niepalności komponentów wielowarstwowych systemów termoizolacyjnych
stosowanych powyżej 25 metrów wysokości budynku wysokiego. Godnym zaufania przedstawicielem systemów niepalnych
jest StoTherm Mineral. Odznacza się on różnorodnymi możliwościami aranżacji i przydatnością do stosowania na niemal
wszystkich podłożach. Obecnie StoTherm Mineral umożliwia także stosowanie wszystkich pastowatych tynków wierzchnich
Sto, jak np. StoSilco albo StoSil. Są one nadzwyczaj funkcjonalne - nie przyjmują wody ani zabrudzenia. Dostępne
w intensywnych kolorach i odporne na powstawanie rys, zapewniają w ten sposób trwale piękną elewację.
StoTherm Mineral w skrócie
Zastosowanie
Właściwości
Wykonawstwo
Dopuszczenia
• Stare i nowe budownictwo do 100 m wysokości budynku,
• Warunki stosowania zgodnie z polskim prawem budowlanym,
• Rodzaj podłoża: mur (beton, cegła wapienno-piaskowa, cegła, beton komórkowy), ściany
płytowe (płyty trójwarstwowe), mur nieotynkowany, budownictwo szkieletowe drewniane,
• Dopuszczalne nierówności do 2 cm lub do 3 cm w systemie szynowym,
• Dekoracyjna aranżacja elewacji z zastosowaniem płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub
tynku.
• Odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów) dzięki dodatkowej powłoce ochronnej
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna,
• Wysoka izolacyjność cieplna,
• Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych,
• Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej,
• Niepalny,
• Opcjonalnie ochrona przed elektrosmogiem.
• Racjonalna aplikacja dzięki zastosowaniu techniki silosowej,
• Technologia Stop & Go (technologia, polegająca na zastosowaniu preparatu Sto-Additiv SG,
umożliwiającego pracę silosem bez codziennego mycia pompy i węży podających),
• Liczne rozwiązania szczegółów.
• Aprobata Techniczna ITB AT-15-6116/2010,
• Certyfikat Zgodności Nr ITB-0115/Z.
3
Sto Nowości 1/2012
Budowa systemu:
1. Klejenie:
• Sto-Baukleber lub StoLevel Uni - mineralne zaprawy
klejące;
2. Termoizolacja
• płyty z wełny mineralnej lub płyty lamelowe;
3. Mocowanie:
• zgodnie z odpowiednimi wymogami:klejenie, klejenie
i kołkowanie lub mocowanie na szynach;
4. Zbrojenie:
• masa zbrojąca: StoLevell Uni – mineralna masa
zbrojąca,
• siatka zbrojąca: Sto-Glasfasergewebe,
alternatywnie: Sto-Glasfasergewebe F,
alternatywnie: Sto-Abschiermgewebe AES ekranująca siatka zbrojąca chroniąca przed
elektrosmogiem;
5. Powłoka pośrednia (*nie pokazana)
• StoPrep Miral – wypełniająca, silikatowa powłoka
gruntująca pod powłoki mineralne, silikatowe
i silikonowe;
6. Powłoka końcowa:
• mineralny tynk elewacyjny StoMiral K/R /MP,
barwiony w ograniczonym zakresie systemu
StoColor,
• elewacyjny tynk silikonowy StoSilco K/R/MP
i silikatowy StoSil K/R/MP, barwione
w ograniczonym zakresie systemu StoColor,
• farby elewacyjne silikonowo-żywiczne lub z efektem
lotosu, barwione w ograniczonym zakresie systemu
StoColor,
• płytki z kamienia naturalnego i ceramiczne
• płytki klinkierowe,
• elementy architektoniczne: profile i bonie StoDeco.
Sto Nowości 1/2012
4
Elewacje
Ocieplenia
Teraz także płyty z wełny mineralnej mocowane są ukrytymi kołkami
Kołki znikają bez śladu
Rozwiązanie świetnie już wypróbowane w przypadku StoTherm Classic przyjmuje się teraz również w przypadku
niepalnego bezspoinowego systemu ociepleń StoTherm Mineral: mowa o zagłębionych kołkach mocujących.
W celu odseparowania termicznego kołka od
kolejnych warstw systemu, nad zagłębionym
w płycie talerzykiem kołka
umieszcza się krążek,
wykonany z tego samego
materiału izolacyjnego.
Zapobiega to przepływowi ciepła z muru przez
kołek do powierzchni elewacji. Choć bowiem
przepływa tą drogą bardzo niewielka ilość ciepła,
to jednak jest ona uważana za czynnik współodpowiedzialny za powstawanie osławionego punktowego desenia na ścianie. Zastosowanie nowego krążka z wełny mineralnej radykalnie redukuje
ryzyko odznaczania się
kołków na powierzchni.
Ten system jest korzystny nie tylko ze względu na
fizykę budowli, ale również technikę układania.
Firma Sto zaprojektowała
jednocześnie nowy przyrząd, którym w wywiercony otwór można łatwo
wkręcić Sto-Thermodübel
UEZ 8/60. Wkręcanie
i zagłębianie w płycie izolacyjnej następuje dzięki
temu w jednej jedynej
operacji roboczej, po czym
zakłada się dostarczony
krążek z wełny mineralnej
i zbroi ścianę jak zwykle.
W okolicy kołka nie
potrzeba już więc stosować osobnego szpachlowania, co z kolei oszczędza czas przy wzroście
jakości wykonania.
1
Sto-Baukleber nałożyć wzdłuż brzegów i punktowo na środku
powierzchni płyty z wełny mineralnej
3
Wywiercić otwór na kołek
5
Wkręcić wkręt przyrządem montażowym
7
Uzbroić płytę izolacyjną zaprawą StoLevell Uni
2
Docisnąć płytę izolacyjną
4
Włożyć w otwór kołek Sto-Thermodübel UEZ 8/60
6
Włożyć krążek izolacyjny
8
Wcisnąć w zaprawę siatkę z włókna szklanego Sto-Glasfasergewebe,
a następnie wygładzić masę zbrojącą
5
Sto Nowości 1/2012
Realizacje
Zintegrowany węzeł przesiadkowy Stadion Euro 2012 we Wrocławiu
Jednym z ciekawszych obiektów architektonicznych, związanych z organizacją EURO 2012 we Wrocławiu jest
z pewnością ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY STADION EURO 2012 zlokalizowany na ul. Lotniczej tuż przy
Stadionie Miejskim.
Węzeł przesiadkowy – widok od strony Stadionu
W realizacji tego przedsięwzięcia
(podobnie jak w przypadku budowy
stadionu) firma Sto-ispo zaznaczyła
jako dostawca technologii swój wyraźny ślad. Węzeł obejmuje w części usytuowanej na poziomie terenu stację
kolejową Wrocław Stadion, natomiast
powyżej wznosi się platforma przystanku szybkiego tramwaju. Na uwagę
zasługuje futurystyczna forma obiektu,
która w połączeniu z surowością zastosowanego materiału (całość wykonana
jest z betonu architektonicznego) nadaje mu bardzo ciekawy wygląd.
Do takiego wizerunku doskonale
pasuje system izolacjonawierzchni
StoCretec, która została zastosowana na
Sto Nowości 1/2012
6
Panorama Stadionu – widok z platformy przystanku linii szybkiego tramwaju
Węzeł przesiadkowy – w trakcie budowy
powierzchniach obciążonych ruchem
pieszych. Do jej wykonania użyto epoksydowego środka gruntującego StoPox
IHS BV, warstwę użytkową wykonano na
bazie żywicy epoksydowo-poliuretanowej StoPox TEP Multi Top i naturalnego
kruszywa kwarcowego, które swoim
wyglądem idealnie komponuje się z naturalnym betonem całości konstrukcji. Taki
sam system izolacjonawierzchni zastosowany został na zadaszeniu platformy
przystankowej, z tym że dodatkowo
nałożona została powłoka zamykająca
w kolorze szarym, wykonana na bazie
materiału StoPox PH DVE o podwyższonej elastyczności i odporności na promieniowanie UV. Powłoka powoduje skuteczniejsze samooczyszczanie powierzchni pod wpływem deszczu i równocześnie
zapobiega zaleganiu zabrudzeń czy
powstawaniu wykwitów organicznych.
Węzeł przesiadkowy usytuowany
jest w pobliżu zarówno Stadionu
Miejskiego jak również Obwodnicy
Autostradowej Wrocławia. Te trzy obiekty mają kluczowe znaczenie dla
Wrocławia nie tylko ze względu na
organizację EURO 2012, ale przede
wszystkim mają wielki wpływ na podwyższenie komfortu życia Wrocławian.
Węzeł przesiadkowy – platforma przystanku linii szybkiego tramwaju
mgr inż. Piotr Kulas
Doradca Techniczny StoCretec
Generalny Wykonawca Węzła:
FILAR Sp. z o.o.
Wykonawca systemów StoCretec:
Budownictwo Inżynieryjne
Piotr Jędrzejów
Węzeł przesiadkowy – widok od strony parkingu
7
Sto Nowości 1/2012
Wnętrza
Ocieplenia
Ocieplenie ścian budynków od strony wewnętrznej
StoTherm In
Najskuteczniejszym sposobem redukcji kosztów ogrzewania budynków oraz
ograniczenia emisji dwutlenku węgla związanej z wytwarzaniem energii
grzewczej jest ocieplenie ścian obiektów od strony zewnętrznej. Nie zawsze
jednak izolację termiczną można wykonać na zewnętrznej powierzchni ściany.
Może się to okazać niemożliwe lub
niepożądane w przypadku elewacji
o wartości zabytkowej, często charakteryzujących się bogatym detalem
architektonicznym, a także gdy ściany
zewnętrzne wykonano z kosztownym
wykończeniem o wieloletniej trwałości,
np. z kamienia licowego lub z okładzinami z kamienia naturalnego.
W pewnych sytuacjach poprawy
warunków cieplno-wilgotnościowych
wymaga jedynie część kubatury budynku, a wykonanie ocieplenia zewnętrznego wpłynęłoby w związku z tym niekorzystnie na jego wyraz architektoniczny.
Podobna sytuacja ma miejsce gdy
obiekt jest zlokalizowany na granicy
działki, nie ma technicznej możliwości
wykonania ocieplenia z zewnątrz (np.
wąski przejazd), lub nie można uzyskać
zgody sąsiada na wykonanie takiego
ocieplenia ściany przylegającej do jego
posesji.
Ocieplenie zewnętrzne nie będzie
opłacalne w przypadku budynków używanych okresowo, gdy konieczne jest
szybkie uzyskanie wymaganej temperatury wnętrza (np. obiekty sakralne,
wystawowe itp.).
Czasem więc jedynym racjonalnym
rozwiązaniem pozostaje ocieplenie ścian
od strony wnętrza, choć jest ono zawsze
mniej korzystne niż ocieplenie od
zewnątrz, a na dodatek wiąże się z pewnym ryzykiem. Skuteczna eliminacja
mostków cieplnych jest w tym przypadku
kłopotliwa technicznie oraz kosztowna.
Ponadto niekiedy bywa wręcz niemożliwa, a często wiąże się z istotnymi ograniczeniami walorów użytkowych wnętrza.
Niewłaściwe wykonanie izolacji termicznej po wewnętrznej stronie ściany
powoduje najczęściej wykraplanie
w objętości przegrody dyfundującej przez
nią pary wodnej. Przeważnie dochodzi
Sto Nowości 1/2012
8
do tego na styku izolacji cieplnej i ściany
zewnętrznej. Wówczas, zależnie od
warunków cieplno-wilgotnościowych
panujących w pomieszczeniu, parametrów technicznych przegrody i sposobu
wykończenia jej powierzchni wewnętrznej, po pewnym czasie dochodzi do
znacznego pogorszenia komfortu użytkowania takiego wnętrza. Oprócz pojawienia się pleśni i grzyba, należy liczyć się
także z niekorzystnym podwyższeniem
wilgotności względnej powietrza. Warto
pamiętać, że ocieplenie od strony wnętrza skutkuje tym, że ściany zewnętrzne
przestają akumulować ciepło, które
dotychczas było przejmowane z ogrzewanej kubatury, co w sposób niekorzystny wpływa na mikroklimat pomieszczeń.
W takich warunkach, zimą, po wyłączeniu ogrzewania, pomieszczenie w krótkim czasie ulega znacznemu wychłodzeniu. Ponadto, przewody wodne i kanalizacyjne umieszczone w murze mogą
zamarzać, choćby przed ociepleniem do
tego nie dochodziło. Dodatkowo, izola-
cja cieplna wykonywana od wewnątrz,
w określonym stopniu zmniejsza
powierzchnię użytkową, a także kubaturę wnętrz. Pewną zaletę ocieplenia
wewnętrznego stanowi natomiast możliwość jego wykonywania niezależnie od
warunków pogodowych.
Rozwiązania właściwe z punktu widzenia fizyki budowli zapewniają wyspecjalizowane systemy ocieplania wewnętrznego takie jak StoTherm In, oparte na bazie
nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, często dedykowanych dla ociepleń
przegród od strony wewnętrznej.
Stosowane są dwa rozwiązania technologiczne oparte na całkowicie przeciwstawnych ideach: ocieplenie ze szczelną barierą
paroizolacyjną od strony wnętrza (StoTher
In Aquaresist) oraz ocieplenie gwarantujące swobodny przepływ strumienia dyfuzji
pary wodnej poprzez przegrodę (StoTherm
In Comfort). Każdy z tych systemów jest
stosowany w odmiennych przypadkach,
w ścisłej zależności od specyfiki ocieplanego obiektu.
System StoTherm In Aquaresist umożliwia ocieplenie powierzchni opisanych na łuku lub powierzchni odbiegających od
płaszczyzny.
StoTherm In Aquaresist
W tym systemie ociepleń z barierą
paroizolacyjną stosowane są płyty termoizolacyjne z pianki poliuretanowej
o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła 0,23 W/mK, pokryte
obustronnie paroizolacyjną powłoką
aluminiową.
Płyty ociepleniowe, dostępne standardowo w dwóch grubościach standardowych: 50 mm oraz 60 mm, są mocowane na podłożu za pośrednictwem
profili listwowych. Po zamocowaniu płyt
ich styki są zamykane dla dyfuzji pary
wodnej samoprzylepną taśmą uszczelniającą, a następnie, podobnie jak
w bezspoinowej technologii elewacyjnej
ETICS, wykonywane są cienkowarstwowe tynki: podkładowy z siatką z włókna
szklanego oraz wierzchni.
System ociepleniowy z paroizolacją
od strony wnętrza sprawdza się najlepiej w przypadku obiektów o wysokiej
wilgotności (np. baseny, budynki produkcyjne o technologii mokrej itp.).
Istotnym atutem tej technologii jest
oszczędność kubatury ocieplanego
obiektu związana z bardzo wysoką izolacyjnością stosowanych płyt izolacyjnych. W porównaniu z pozostałymi rozwiązaniami, stosując ocieplenie płytami
z piany PU z integralną powłoką paroizolacyjną, dla uzyskania tej samej wartości współczynnika przenikania ciepła
U przegrody wystarczy grubość warstwy ocieplania mniejsza o kilka centymetrów niż w przypadku ocieplania
tradycyjnymi płytami termoizolacyjnymi
o współczynniku przenikania ciepła na
poziomie 0,042-0,045 W/mK.
Płytami poliuretanowymi można,
zdecydowanie łatwiej niż sztywnymi płytami mineralnymi, ocieplić powierzchnie
łukowe (np. ościeża łukowych otworów
okiennych).
W związku z całkowitym uniemożliwieniem dyfuzji pary wodnej przez
powierzchnie ścian budynku ocieplonego w taki sposób, należy równocześnie
zapewnić możliwie najwyższą efektywność jego instalacji wentylacyjnej.
Pewnym mankamentem tego typu rozwiązań jest ryzyko rozszczelnienia (uszkodzenia) paroizolacji w trakcie użytkowania, a w efekcie, w mniejszym lub większym stopniu, zakłócenie prawidłowego
funkcjonowania przegrody.
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności systemy StoTherm In są optymalnym rozwiązaniem. Bariera
paroizolacyjna zapobiega wnikaniu wilgoci w mur i niszczeniu go.
9
Sto Nowości 1/2012
Płyty systemu StoTherm In Comfort przyklejane są całopowierzchniowo do powierzchni ścian lub sufitów przy użyciu
zaprawy klejowej i nie wymagają mocowania mechanicznego.
StoTherm In Comfort
System ten bazuje na mineralnych
płytach termoizolacyjnych o porowatej
strukturze i wysokiej przepuszczalności
pary wodnej, wytwarzanych z perlitu,
czyli naturalnej skały glinokrzemianowej. Płyty te, określane często jako
kapilarne, charakteryzuje niewielka
gęstość: ok. 100 kg/m3.
Współczynnik przewodzenia ciepła
płyt perlitowych osiąga wartość: 0,0420,045 W/mK. Jednocześnie współczynnik przepuszczalności pary wodnej
takich płyt nie przekracza wartości 5-6.
Co ważne, w zakresie reakcji na ogień,
mineralne płyty ociepleniowe są klasyfikowane jako niepalne (klasa A1).
Płyty termoizolacyjne są przyklejane
całopowierzchniowo do podłoża ścian
lub sufitu przy użyciu systemowej
zaprawy klejowej i nie wymagają dodatkowego mocowania mechanicznego.
Są dostępne w zakresie grubości od
50 mm do 200 mm.
Po wklejeniu, warstwa płyt ociepleniowych jest pokrywana cienkowarstwowym tynkiem podkładowym zbrojonym siatką z włókna szklanego,
a następnie wierzchnim tynkiem strukturalnym, który może być wykończony
wewnętrzną powłoką malarską.
Zarówno tynki (wyłącznie mineralne),
jak też farby (silikatowe) stosowane
w systemie StoTherm In Comfort, charakteryzuje najwyższa przepuszczalność
pary wodnej.
Prawidłowe funkcjonowanie ocieplenia tego typu wymaga wysokiej paroprzepuszczalności pozostałych warstw
przegrody. Jest więc ono zdecydowanie
mniej efektywne lub całkowicie mija się
Sto Nowości 1/2012
10
z celem w przypadku elewacji wykończonych blachą, elementami z tworzyw
sztucznych, okładziną z kamienia o znacznej gęstości, okładziną klinkierową itp.
W przypadku pomieszczeń mieszkalnych lub przeznaczonych na długotrwały pobyt ludzi, ze względu na
naturalną regulację wilgotności wnętrza, wynikającą ze swobodnego przepływu pary przez warstwy ocieplenia,
jest to rozwiązanie bardziej korzystne
niż ocieplenie z paroizolacją. Niepalność
takiego ocieplenia powoduje ponadto,
że może być ono stosowane także
w obrębie dróg ewakuacyjnych, klatek
schodowych, itp.
StoTherm In Aevero
Jest to najnowszy system ocieplania
wewnętrznego bazujący na płycie termoizolacyjnej wytwarzanej z aerożelu,
czyli tworzywa z grupy żeli, którego
fazą formującą jest krzemionka, a fazę
rozproszoną stanowi powietrze. Dzięki
temu, że porowatość tej płyty sięga
95% objętości, materiał ten osiąga
rewelacyjny współczynnik przewodzenia ciepła = 0,016 W/mK. Jest przy
tym trwale hydrofobowy i chemoodporny. Płyty izolacyjne są dostępne
w zakresie grubości od 10 mm do
40 mm, co jest całkowicie wystarczające biorąc pod uwagę, że dla spełnienia
aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej ściany z gazobetonu
o grubości 24 cm wystarczy ocieplenie
warstwą płyty aerożelowej o grubości
20 mm. Doskonała paroprzepuszczalność tych płyt ociepleniowych osiąga
wartość: �����������������������������
���������������������������
=10. W efekcie tych właściwości system StoTherm In Aevero
zapewnia najwyższą efektywność termoizolacji nie powodując jednocześnie
istotnego zmniejszenia kubatury ocieplanego budynku.
Podobnie jak w przypadku systemu
StoTherm In Comfort, wykonawstwo
ocieplenia jest analogiczne do wykonawstwa powszechnie stosowanych systemów ETICS. Wykończenie powierzchni
ocieplenia stanowią wyłącznie mineralne
lub silikatowe tynki cienkowarstwowe
i powłoki malarskie Sto.
Płyty Aevero stanowią doskonałe uzupełnienie
ocieplenia StoTherm In Comfort, w miejscach, w których
nie mieści się etatowa płyta systemu, na przykład
w ościeżach otworów lub za grzejnikami.
Ocieplanie ścian od strony wewnętrznej
Sposób w jaki należy ocieplić ściany
budynku od strony wnętrza, zależy od
kilku czynników, przede wszystkim jednak
od przeznaczenia obiektu i od tego,
z jakiego materiału są wykonane ściany
zewnętrzne. Przegroda ocieplana od strony wnętrza powinna być wcześniej poddana szczegółowej analizie uwzględniającej oddziaływanie wszystkich czynników
wpływających na gęstość i rozkład przenikającego przez nią strumienia dyfuzji pary
wodnej. Dopiero na bazie wyników takiej
analizy można określić odpowiedni rodzaj
materiału termoizolacyjnego, właściwą
grubość jego warstwy, sposób wykończenia powierzchni wewnętrznej i pozostałe
rozwiązania detali ocieplenia.
W każdym przypadku ocieplania
ścian od strony wnętrza wymagane jest
jednoczesne zabezpieczenie powierzchni elewacji powłoką o możliwie najwyższej przepuszczalności pary wodnej i jak
najniższej nasiąkliwości. W przeciwnym
razie stan techniczny przegrody będzie
się pogarszał znacznie szybciej niż
w przypadku elewacji nieocieplonej.
O ile zdecydujemy się na wewnętrzną
izolację cieplną pomieszczeń, należy
odpowiednio ochronić również instalacje
„mokre” (np. wodną i kanalizacyjną),
które pozostaną po zewnętrznej stronie
termoizolacji. Ponadto, w przypadku ocieplenia wewnętrznego przegród budynku,
należy w sposób szczególny zadbać
o sprawność i odpowiednią wydajność
instalacji wentylacyjnej obiektu.
Przykładowy przebieg profili temperatury na ścianie nieocieplonej,
ocieplonej z zewnątrz i ocieplonej od wewnątrz.
Andrzej Wanat
Menadżer Produktu Sto-ispo
11
Sto Nowości 1/2012
Inspiracja naturą
Dekoracyjna powłoka StoLook Piccolo
– dostępna w nowej kolekcji kolorystycznej
W modzie jest naturalność - toteż StoLook Piccolo prezentuje się w aktualnej
gamie jedenastu nowych odcieni i naturalnej miki.
Żyjemy w świecie techniki. Nic
zatem dziwnego, że narasta w nas
tęsknota za tym, co proste, naturalne
i trwałe. Dotyczy to również kolorystyki, w której pojawia się więcej niż kiedykolwiek ciepłych odcieni z zakresu
brązu i szarości, skojarzonych ze świeżymi żywymi kolorami. Nowa kolekcja
StoLook Piccolo nawiązuje właśnie do
takich klimatów.
Również z delikatną miką naturalną
Nowa kolekcja obejmuje 18 odcieni, ale jedenaście z tych kolorów to
nowe propozycje. Dzięki temu StoLook
Piccolo oferuje wszystko, czego potrzeba, aby dotrzymywać kroku aktualnym
trendom w dekorowaniu wnętrz. Są tu
subtelne niuanse brązu, ciepłego piasku i suchej ziemi, odcienie szarości
żwiru i łupku, a także owocowe żywe
kolory śliwki lub cytryny.
Wszystkie odcienie można łączyć
ze sobą, wykorzystywać jako akcenty
albo dyskretnie towarzyszące tło.
StoLook Piccolo wywiera zawsze dwojaki efekt optyczny: powierzchnia nim
pokryta z daleka wydaje się jednolita,
za to z bliska okazuje się rezultatem
współdziałania wielu pojedynczych
plamek barwnych. Temu właśnie ta
wielobarwna powłoka zawdzięcza
swój szczególny urok. Dodatkowo zaś
drobna naturalna mika uszlachetnia
poszczególne odcienie dyskretnym
efektem migotania.
Nowy wygląd - wypróbowana jakość
Oczywiście, odcienie nowej kolekcji
można nadal nakładać za pomocą
wałka lub techniką natrysku. Bez zmiany pozostaje również struktura
powierzchni, duża wytrzymałość
mechaniczna i odporność na środki
dezynfekcyjne. Nigdy dość podkreślania, że StoLook Piccolo nie zawiera ani
plastyfikatorów, ani rozpuszczalników,
ani innych szkodliwych substancji – to
całkiem specjalna właściwość, wyróżniająca wszystkie produkty Sto do
wnętrz.
Poza tym wspomniane 18 odcieni
bynajmniej nie wyczerpują całej gamy
możliwości różnorodnego kształtowania powierzchni – można bowiem jeszcze bardziej wzbogacić efekt i indywidualny charakter StoLook Piccolo laserunkiem wykonanym z użyciem powłoki metalicznej StoColor Metallic.
Szybko, łatwo i różnorodnie
Połączenie odporności i dużej dowolności kształtowania umożliwia zastosowanie w najróżniejszych pomieszczeniach. StoLook Piccolo spełnia najwyższe
wymagania zarówno w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych i funkcjonalnych, jak i w budynkach reprezentacyjnych takich jak hotele, salony
wystawowe lub mieszkania. Dzięki drobnym kolorowym płatkom także ściany
w szkołach i przedszkolach mogą być
pokryte StoLook Piccolo - gładka
powierzchnia także dla małych, dziecięcych rąk.
Sto Nowości 1/2012
12
1. Jako podkład nanieść wałkiem StoLook Struktur F
2. Nanieść wałkiem StoLook Piccolo
3. Na koniec wygładzić materiał szczotką
Inną możliwością nakładania StoLook Piccolo jest użycie pistoletu natryskowego
z lejkiem.
13
Sto Nowości 1/2012
Wnętrza
Dekoracyjne kształtowanie wnętrz
Praca zespołowa
Dobrym przykładem „pracy zespołowej” może być kombinacja tapety
StoTap Infinity i powłoki lateksowej StoColor Opticryl
Tapety są znowu modne! Nie jako
tani zamiennik lub imitacja tynku, lecz
jako wysokiej jakości powierzchnia
z widoczną strukturą. Nowoczesne
dekoracyjne tkaniny i modne, tapety
reliefowe stawiają na jakość w trzech
wymiarach. Oczywistym jest już fakt że
wszystkie tkaniny i tapety, masy szpachlowe, kleje i powłoki malarskie nie
mogą zawierać szkodliwych substancji
(rozpuszczalników, zmiękczaczy itd.).
Do tego dochodzą dalsze wymagania:
wytrzymałość, trwałość, elastyczność,
swoboda projektowania. Realizacja planowanej powierzchni zależy od wyboru odpowiedniej okładziny ściennej
i pasującej powłoki.
StoTap Infinity
To pierwsza nie zawierająca plastyfikatorów tapeta z deseniem tłoczonym na
osnowie ze specjalnej, wysokogatunkowej fizeliny – do dekoracyjnej i różnorodnej aranżacji pomieszczeń. Kolekcja obejmuje białe tapety w 10 deseniach od
klasycznych, barokowych czy retro po
nowoczesne; w formatach od małych do
dużych, o fakturze przystosowanej do
pomalowania farbami Sto do wnętrz.
StoTap Infinity stwarza nieograniczone możliwości kombinacji dzięki
szerokiej gamie kolorów, struktur
i stopni połysku. W zależności od
wariantu aranżacji tapety, można nadać
pomieszczeniom różny charakter: stylowy, ekstrawagancki lub subtelny.
Jedna tapeta – nieskończenie wiele
zastosowań
Tapety StoTap Infinity wyróżniają się
nie tylko ciekawą optyką poprzez wyrazisty rysunek deseni. Nowatorska metoda nanoszenia pianki w warstwie licowej
sprawia, że produkt ten jest jeszcze bardziej wytrzymały mechanicznie, a tym
samym optymalny do stosowania w często uczęszczanych pomieszczeniach.
Tłoczone desenie tapety w połączeniu z szeroką gamą powłok końcowych
Sto oferuje cały wachlarz możliwości
aranżacji wnętrz o powierzchniach od
głębokiego matu po błyszczące.
Całkowicie ekologiczne
Zarówno StoTap Infinity, jak i inne
komponenty systemu spełniają – podobnie jak wszystkie powłoki do wnętrz
firmy Sto – najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska oraz wymogi
dotyczące wnętrz wolnych od szkodliwych substancji.
Sto Nowości 1/2012
14
Dzięki swojej wytrzymałości, StoTap Infinity doskonale
nadaje się do pomieszczeń od dużym obciążeniu
użytkowym, spełniając jednocześnie wszelkie
wymagania dotyczące aranżacji
1. Nanieść klej na tapetę StoTap Infinity za pomocą
maszyny do tapetowania
2. Przykleić poszczególne pasy wytłaczanej tapety na
styk
3. Docisnąć wytłaczaną tapetę szczotką tapeciarską
likwidując pęcherze powietrza i wygładzić
4. Nanieść StoColor Opticryl za pomocą wałka
Produkty systemowe:
• Metylan Power Granulat Kleister
klej do tapet, neutralny dla alergików
• StoColor Sil In
krzmianowa farba do wnętrz
• StoColor Metallic
farba metaliczna do wnętrz
• StoColor Opticryl
następca dotychczasowych farb
lateksowych jak wszystkie farby Sto
do wnętrz może się poszczycić znakiem jakości TÜV zaświadczającym
o braku rozpuszczalników, plastyfikatorów i szkodliwych substancji.
Ponadto farba ta jest odporna na
zwykle spotykane w handlu środki do
dezynfekcji powierzchni lub pomieszczeń i może być używana do malowania również tam, gdzie jest produkowana, przetwarzana lub składowana żywność. StoColor Opticryl jest
materiałem pierwszego wyboru tam,
gdzie wymagane są powłoki ścienne
o dużej odporności mechanicznej,
trwałości, funkcjonalności i estetyce
przy zapewnieniu najlepszego klimatu pomieszczenia: kuchni, stołówek,
łazienek, pokojów dziecięcych, klatek
schodowych, korytarzy, hoteli, restauracji a także szpitali, laboratoriów
i przychodni.
Do wyboru są cztery warianty połysku, stwarzające wiele możliwości
aranżacyjnych: StoColor Opticryl Gloss
(połysk), StoColor Opricryl Satin (satynowy połysk), StoColor Opricryl
Satinmatt (matowy) i StoColor Opricryl
Matt (głęboko matowy). A każdy
z nich w najszerszej gamie kolorów.
StoTap Infinity (deseń TI 1003) pomalowana farbą do wnętrz StoColor Opticryl
StoTap Infinity w skrócie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ie zawiera środków zmiękczających.
N
Bardzo wytrzymała powierzchnia.
Możliwość maszynowego nakładania kleju.
Łatwe odrywanie na sucho.
Stabilność wymiarów.
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie na mokro.
Mostkująca rysy.
Przystosowana do malowania.
Trudno zapalna.
Przebadana pod kątem braku zawartości substancji szkodliwych.
Posiada certyfikat RAL.
StoColor Opricyl w skrócie:
•
•
•
•
•
dporność na szorowanie na mokro – klasa 1.
O
Zdolność krycia – klasa 2.
Bardzo odporne na czyszczenie oraz działanie środków dezynfekujących.
Dostępne w czterech wariantach połysku.
Barwione w pełnym zakresie systemu StoColor.
15
Sto Nowości 1/2012
Nowości
StoColor Titanium
Farba spełniająca najwyższe wymagania
Królowa farb do wnętrz – klasa 1 odporności na szorowanie na mokro
i klasa 1 skuteczności krycia; StoColor Titanium łączy w sobie maksymalną wytrzymałość, najwyższą łatwość oczyszczania powłoki i najlepszą
skuteczność krycia. Krótko mówiąc: tam, gdzie szczególnie wymagana
jest szybka, ale perfekcyjna i trwała aplikacja optymalnym wyborem
będzie głęboko matowa farba dyspersyjna StoColor Titanium.
StoJo­ur­nal
cza­so­pi­smo pro­jek­tan­
tów, ar­chi­tek­tów
i in­we­sto­rów.
Uka­zu­je się dwa ra­zy
w ro­ku.
Ko­lej­ne wy­da­nia
StoJo­ur­nal za­wie­ra­ją
ob­szer­ne in­for­ma­cje
do­ty­czą­ce wy­bra­nych
te­ma­tów, wspar­te
pre­zen­ta­cją in­te­re­su­ją­cych pod
względem ar­chi­tek­to­
nicz­nym obiek­tów
bu­dow­la­nych oraz
szcze­gó­łów tech­nicz­
nych za­sto­so­wa­nych
roz­wią­zań.
Doskonałe i trwałe powierzchnie
W przypadku silnego obciążenia mechanicznego powierzchni farb
matowych może dojść do zgniecenia cząstek pigmentów: w tych miejscach farba zaczyna błyszczeć. Daje to nieestetyczny efekt, szczególnie
widoczny w przypadku intensywnych i ciemnych kolorów. W formule
farby StoColor Titanium znacząco zredukowano to niepożądane zjawisko, co zachowuje na długo jej głęboko matową powierzchnię.
Wszystkie zalety w skrócie:
• klasa 1 odporności na szorowanie na mokro
• klasa 1 skuteczności krycia
• bardzo trwała i odporna mechanicznie
• powłoka łatwa do oczyszczania
• brak defektów w oświetleniu bocznym
• bardzo łatwe dokonywanie poprawek
• odporność na uszkodzenie środkami
dezynfekującymi
• bardzo wysoki stopień bieli
• barwienie w pełnym zakresie systemu
StoColor
• certyfikaty TÜV i audytorów niezależnych
• zużycie na warstwę: 0,14 - 0,17 l/m2
(zależnie od faktury podłoża i techniki
nanoszenia)
Sto Renowacje
cza­so­pi­smo wykonawców,
architektów
i konserwatorów.
Przedstawia najnowsze
technologie oraz materiały
o jakości i walorach
wymaganych przy renowacji
najwyższej klasy architektury
zabytkowej.
W stałej rubryce „poradnik
wykonawcy” opisuje
prawidłowe metody prac
konserwatorskich.
Pre­zen­tu­je także prze­­bieg
prac re­no­wa­cyj­nych w naj­
ważniej­szych obiek­tach
za­byt­ko­wych.
Sto Nowości
Czasopismo wykonawców budowlanych. nakład: 2 000 egz.
Wydawca:
Sto-ispo sp. z o.o., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 15
Redakcja:
Paweł Wernicki, Aleksandra Zych-Mączka, 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 15, tel. 0-22 5116-144,
fax 0-22 5116-101, [email protected], www.sto.pl
Wersje elektroniczne
czasopism – także wydania
archiwalne – dostępne są
na www.sto.pl

Podobne dokumenty