GLOBAL IMPACT

Komentarze

Transkrypt

GLOBAL IMPACT
GLOBAL IMPACT
Raport z postępów w zakresie odpowiedzialności społecznej 2014
Rok raportowania 2014
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Numer 1 w rankingu „Najbardziej
Podziwiane Firmy na Świecie”
w dziedzinie ubezpieczeń na
życie i zdrowotnych
Fortune Magazine
Wyróżnienie za Równowagę
między Życiem Zawodowym
i Osobistym
Alliance for Work-Life Progress
Firmy o Najlepszej Reputacji
w Ameryce
Forbes Magazine
100 Najbardziej Ekologicznych
Odbiorców Energii
EPA Green Power Partnership
(Dla budynków w USA zajmowanych
przez właścicieli)
Corporate Equality Index (Wskaźnik
równości w korporacjach) —
Najlepsi Pracodawcy pod względem
Równości dla Osób LGBT
Human Rights Campaign
Najbardziej Innowacyjna
Firma Roku
BestinBiz Awards
Najlepsze Firmy pod względem
Różnorodności
HispanicBusiness.com
Modelowy Ubezpieczyciel Roku
Celent
Najlepsze Firmy dla
Kobiet Latynoskich
Latina Style Magazine
Energy Star dla budynków
komercyjnych
100 Najlepszych Firm dla
Pracujących Matek
Working Mother Magazine
Miejsce w czołówce firm
ekologicznych
Newsweek Magazine
Indeks Otwartości Korporacyjnej
Hispanic Association for
Corporate Responsibility
25 Firm Godnych Uwagi ze względu
na Różnorodność
DiversityInc
50 Najlepszych Amerykańskich
Organizacji Stwarzających
Możliwości Biznesowe w Środowisku
Wielokulturowym
DiversityBusiness.com
Najlepsze Firmy dla Kobiet na
Stanowiskach Kierowniczych
National Association for Female
Executives
50 Liderów Różnorodności
Diversity MBA Magazine
Najlepsi Pracodawcy dla Osób
Adoptujących Dzieci
Dave Thomas Foundation
for Adoption
Pracodawca Przyjazny Wojskowym
G.I. Jobs Magazine
Zdjęcia ilustrujące nasz Global Impact
Przednia okładka tego raportu przedstawia cztery zdjęcia
ilustrujące różne aspekty wpływu wywieranego przez
MetLife na całym świecie. Od lewego górnego rogu,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
1)To zdjęcie nadesłał pracownik MetLife, Eric Nguyen,
w ramach naszego ogólnofirmowego konkursu
fotograficznego „What Global Impact means to you”
(Co dla Ciebie oznacza Global Impact). Ilustruje ono
siłę rodzącą się z zaangażowania we wspólną pracę
na rzecz wspólnych celów.
Na podstawie działań i zgłoszeń dot. roku 2014
2)MetLife Foundation współpracuje z partnerami non
profit, takimi jak organizacja Accion, aby zapewniać
osobom indywidualnym i małym firmom dostęp do
produktów oraz usług o wysokiej jakości i przystępnej
cenie. Na zdjęciu klientka Accion, Bertha Cerda z Beta
Crafts i jej sklep z wyrobami rękodzielniczymi w Colorado.
3)Ujęcie paneli na farmie słonecznej Long Island Solar Farm
w stanie Nowy Jork. To przykład jednej z wielu inwestycji
MetLife w przedsięwzięcia związane z energią odnawialną.
4)Pracownicy MetLife chętnie pracują na rzecz lokalnych
społeczności. Zdjęcie przedstawia naszych pracowników
z Globalnego Kampusu Technologicznego w Karolinie
Północnej pracujących jako wolontariusze dla organizacji
Habitat for Humanity, aby pomóc w budowie domu dla
rodziny w potrzebie.
WIADOMOŚĆ OD DYREKTORA NACZELNEGO
W MetLife dokładamy starań, aby
być firmą światowej klasy w każdym
aspekcie prowadzonej działalności.
Jako spółka giełdowa skupiamy się na
zapewnianiu naszym akcjonariuszom
wysokich zwrotów. Jednocześnie
naszą misją jest tworzenie wartości dla
wszystkich naszych interesariuszy —
klientów, pracowników i społeczności.
W 2014 r. wywiązywaliśmy się z tych
przyrzeczeń na wiele sposobów:
Dobra obsługa naszych klientów. Wiemy, że robienie
interesów z MetLife nie zawsze jest tak łatwe, jak powinno
być. Słuchamy naszych klientów i wykorzystujemy ich opinie,
dbając, by nasza oferta była zrozumiała i przystępna cenowo.
W 2014 r. nadal inwestowaliśmy w technologie i narzędzia,
aby pomagać naszym doradcom w szybszym i prostszym
gromadzeniu informacji o klientach. Usprawniliśmy też
procesy składania wniosków o niektóre produkty.
Zapewnianie wspaniałego miejsca pracy. Kultura firmy
MetLife jest mocno zakorzeniona w zobowiązaniu naszych
pracowników do służenia sobie nawzajem, naszym klientom
i naszym społecznościom. W 2014 r. inwestowaliśmy w rozwój
zawodowy pracowników poprzez intensywne, organizowane
w całej firmie warsztaty szkoleniowe z motywującego
przywództwa. Dodatkowo ponad 5 tysięcy pracowników
wzięło udział w programie poświęconym tworzeniu
pomocnego i otwartego na współpracę środowiska pracy.
Promowanie stabilności w społecznościach, którym służymy.
Bardzo dobrze wiemy, że miliony osób na całym świecie mają
ograniczony dostęp do wiedzy, usług i analiz z zakresu finansów.
Firma MetLife dokłada starań, aby zwiększać dostęp do sektora
finansów — zwłaszcza za pośrednictwem działającej na rzecz
włączenia finansowego MetLife Foundation. Obecnie, w drugim
roku realizacji inicjatywy przewidującej przyznanie 200 mln
dolarów grantów, Fundacja przeznaczyła niemal 70 mln dolarów
na zwiększanie dostępności produktów i usług finansowych dla
społeczności i osób o niskich dochodach.
Uczciwe i przejrzyste działanie. Naszym celem jest przestrzeganie
najwyższych standardów uczciwości i etycznego postępowania.
Kultura odpowiedzialności MetLife, a także zaufanie, jakie
wzbudzamy wśród naszych partnerów, umożliwiają nam
realizację naszej misji.
Ochrona środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach.
Jako firma, której model biznesowy opiera się na
długoterminowym planowaniu, w odniesieniu do ochrony
środowiska przyjmujemy perspektywę długookresową.
Dążymy do osiągania wyznaczonych celów w zakresie
ograniczenia zużycia energii i wody, ilości odpadów oraz
poziomów emisji.
Od 147 lat MetLife działa jako firma odpowiedzialna społecznie.
Niniejszy raport stanowi krótkie podsumowanie tego, co owo
dziedzictwo oznacza dziś dla nas w praktyce. Mam nadzieję,
że będzie on dla Was źródłem inspiracji.
Steven A. Kandarian
Prezes Zarządu,
Prezes i Dyrektor Naczelny
MetLife, Inc.
MetLife 2014 Global Impact
1
INFORMACJE
O METLIFE
MetLife, Inc. (NYSE:MET) to jedno z największych na świecie towarzystw
ubezpieczeń na życie. Powstała w roku 1868 firma oferuje ubezpieczenia na
życie, renty, świadczenia pracownicze, a także usługi zarządzania aktywami na
całym świecie. MetLife obsługuje około 100 milionów klientów. Działa w niemal
50 krajach i zajmuje czołową pozycję rynkową w USA, Japonii, Ameryce Łacińskiej,
Azji i Europie oraz na Bliskim Wschodzie.
Nasze najważniejsze produkty i usługi obejmują:
Ubezpieczenia
zdrowotne i od
następstw wypadków
Ubezpieczenia kredytów Produkty z zakresu
ochrony tożsamości
Ubezpieczenia
Renty
dentystyczne
Usługi prawne
Ubezpieczenia na
wypadek inwalidztwa
Ubezpieczenia na życie
Japonia
Jordania
Korea Południowa
Kuwejt
Liban
Malezja
Meksyk
Mjanma
Nepal
Oman
Polska
Portugalia
Katar
Rumunia
Rosja
Arabia Saudyjska
Słowacja
Hiszpania
Turcja
Ukraina
Ubezpieczenia
samochodów i mieszkań
Ubezpieczenia
medyczne
Planowanie emerytur
oraz produkty
emerytalne i
oszczędnościowe
Ubezpieczenia
okulistyczne
Gdzie działamy:
Argentyna
Australia
Bahrajn
Bangladesz
Brazylia
Bułgaria
Chile
Chiny
Kolumbia
Cypr
Czechy
Ekwador
Egipt
Francja
Grecja
Hongkong
Węgry
Indie
Irlandia
Włochy
39. miejsce na
liście Fortune
500 w 2015 r.
2
MetLife 2014 Global Impact
Około 68 tysięcy
pracowników na
całym świecie
Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Wielka Brytania
USA
Urugwaj
Wietnam
Prawie 150 lat
działalności
WIZJA METLIFE
GLOBAL IMPACT
Bazując na długiej historii podnoszenia standardu życia swoich
klientów, firma MetLife angażuje się w tworzenie przyszłości,
w której będzie mogła pomagać klientom indywidualnym,
rodzinom i społecznościom z całego świata w poszerzaniu
dostępnych dla nich możliwości. Ciężko pracujemy nad
utrzymaniem zaufania naszych klientów, a także nad
poprawą stabilności społeczności, w których działamy.
S. 4
Tworzymy wartość,
dbamy o rozwój
Wykorzystujemy naszą ekspercką wiedzę i dobrą
kondycję finansową, aby tworzyć wartość dla naszych
akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczności
oraz przyczyniać się do ich rozwoju gospodarczego.
S. 6
Zarządzamy ryzykiem oraz
działamy etycznie i uczciwie
Działamy w oparciu o solidny nadzór, kompleksowe
zarządzanie ryzykiem i autentyczne zaangażowanie
w przestrzeganie najwyższych standardów etycznych.
S. 8
GLOBAL
IMPACT
Koncentrujemy się
na klientach
Poprawiamy standard życia, oferując ważne
produkty i usługi, a także zapewniając wolność
od finansowych zmartwień.
S. 10
Praca w MetLife
Tworzymy środowisko pracy, które angażuje
naszych pracowników, pomaga im w rozwoju
zawodowym, a także docenia ich za unikatowe
doświadczenie oraz wkład.
S. 13
Zmieniamy na lepsze
Pracujemy nad poprawą standardu życia
klientów indywidualnych, rodzin i społeczności
na całym świecie.
S. 17
Chronimy środowisko
Przyjmujemy długoterminowe podejście do ochrony
środowiska i ciężko pracujemy we wszystkich
oddziałach na świecie, aby tę wizję zrealizować.
MetLife 2014 Global Impact
3
Tworzymy wartość, dbamy o rozwój
W MetLife tworzymy wartość dla wszystkich interesariuszy — inwestorów, klientów,
pracowników i społeczności — wywiązując się z podjętych zobowiązań. Nawet tych,
które wybiegają wiele dziesięcioleci w przyszłość. Niezależnie od tego, czy chodzi o
wypłaty z polis, płatności rent i emerytur, inwestowanie w projekty infrastrukturalne,
czy też po prostu o stabilność zatrudnienia i zaufanie pracowników ze społeczności
z całego świata, można powiedzieć o nas jedno: mamy duży wkład w rozwój gospodarki.
Doceniamy zaufanie partnerów i jesteśmy świadomi odpowiedzialności zarówno
wobec nich, jak i wobec przyszłych pokoleń.
INWESTYCJE
W PRZYSZŁOŚĆ
Kredyty
hipoteczne
13,3%
Strukturyzowane
instrumenty
finansowe
Obligacje i bony skarbowe USA oraz instrumenty
emitowane przez amerykańskie i międzynarodowe
instytucje publiczne
13,0%
14,4%
473,7 mld* USD
11,1%
Zagraniczne obligacje państwowe
4,4%
Obligacje korporacyjne o ratingu
poniżej inwestycyjnego
w zarządzanych
aktywach
4,1%
* Według stanu z 31.12.2014.
Patrz s. 20, gdzie zamieszczono
informacje finansowe inne niż
zgodne z GAAP, definicje i/lub
uzgodnienia.
Obligacje korporacyjne
o ratingu inwestycyjnym
Aktywa zarządzane MetLife
Firma MetLife poszukuje stabilnych, bezpiecznych
i zróżnicowanych inwestycji, dzięki którym jest
w stanie dotrzymywać dawanych klientom obietnic.
W odniesieniu do dokonywanych inwestycji
dokładamy starań, aby dopasowywać aktywa
do pasywów z myślą o trwale dobrej kondycji
i stabilności finansowej.
3,0%
2,5%
34,2%
Środki pieniężne i inwestycje
krótkoterminowe
Inwestycje w nieruchomości
Korporacyjne inwestycje
kapitałowe
Na przykład:
PORTFEL OBLIGACJI*
INWESTYCJE
W NIERUCHOMOŚCI**
INWESTYCJE
ROLNICZE
182,8
57,5
3,5
mld
dolarów
mld
dolarów
mld
dolarów
...czyli 38,6% zarządzanych
aktywów
...czyli 12,1% zarządzanych
aktywów
11,1 mld USD kredytów
i pożyczek udzielonych
w 2014 r.
...w udzielonych w 2014
r. kredytach i pożyczkach
dla gospodarstw rolnych,
producentów żywności
oraz leśnictwa
*Z uwzględnieniem obligacji podmiotów prawnych z USA i spoza USA oraz obligacji stanowych
i innych jednostek podziału terytorialnego.
** Z uwzględnieniem kredytów hipotecznych i aktywów w postaci nieruchomości.
4
MetLife 2014 Global Impact
Ryzyko i szanse związane z ochroną środowiska,
kwestiami społecznymi oraz nadzorem
Wybierając inwestycje, stosujemy rygorystyczne zasady zarządzania
ryzykiem i starannie szacujemy zagrożenia i szanse stwarzane przez każdą
z nich, w tym właściwe zagrożenia i okazje związane z ochroną środowiska,
kwestiami społecznymi oraz nadzorem.
Inwestycje prorozwojowe MetLife
Inwestycje
prorozwojowe
definiujemy jako
nakłady, które przynoszą
korzyści społeczne
i/lub ekologiczne,
a jednocześnie
pozwalają uzyskać
zwrot finansowy.
Rok fiskalny
(mln dolarów)
Wartość godziwa 2014
Inwestycje 2014
Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe
1 564
481
Inwestycje ekologiczne
9 105
1 121
15 387
586
26 056
2 188
Obligacje komunalne
Razem
Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe MetLife — niektóre dane
W 2014 r.
poprawialiśmy
standard życia
społeczności,
wspierając tanie
budownictwo
mieszkaniowe,
budownictwo
komunalne, czyste
technologie, kredyty
i pożyczki dla małych
firm, a także wiele
innych projektów.
57
12
10
5
mln
dolarów
mln
dolarów
mln
dolarów
mln
dolarów
...zainwestowane
w rewitalizację
Rosenwald Courts
Apartments w Chicago,
gdzie miasto zaoferuje
239 tanich mieszkań
komunalnych.
...przeznaczone na
realizację naszego celu
w postaci przekazania
40 mln dolarów na
finansowanie mieszkań
dla weteranów za
pośrednictwem funduszu
zarządzanego przez
National Equity Fund.
...przeznaczone na
Essential Capital
Consortium —
cel to pożyczki dla
odpowiedzialnych
społecznie, obsługujących
niezamożnych klientów
z rynków wschodzących
firm z sektorów
mikrofinansowania,
opieki zdrowotnej
i energetyki.
...pożyczki dla Self-Help
Venture Fund z
Durham (USA).
Self-Help przeznacza
otrzymywane środki
na inwestycje w banki
spółdzielcze, które
oferują usługi finansowe
gospodarstwom
domowym o niskich
dochodach.
Inwestycje ekologiczne MetLife — co warto wiedzieć
Firma MetLife angażuje się we wdrażanie skutecznych programów zarządzania
energią i zasobami naturalnymi, a także zwiększa inwestycje w ekologiczne
nieruchomości. Inwestujemy również w papiery dłużne i udziały przedsiębiorstw
realizujących projekty z zakresu energii odnawialnej (wiatrowej i słonecznej).
Od 2003 r. firma MetLife zainwestowała 2,9 mld dolarów w projekty związane
z energią odnawialną.
Firma MetLife posiada udziały w 46 nieruchomościach z certyfikatem LEED®.
MetLife 2014 Global Impact
5
Zarządzamy ryzykiem oraz
działamy etycznie i uczciwie
Od niemal 150 lat MetLife zdobywa reputację firmy dotrzymującej obietnic,
przestrzegającej najwyższych standardów etycznego postępowania oraz będącej
godnym zaufania partnerem klientów i społeczności, którym służy.
Klienci firmy MetLife ufają, że przejmiemy za nich ryzyko, tak by oni nie musieli
go ponosić. Jest wiele powodów, dla których klienci wybrali właśnie nas, byśmy
pomagali im osiągać bezpieczeństwo finansowe — należą do nich nasza bogata
wiedza ekspercka oraz dbałość o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych.
Zarządzanie
ryzykiem
Etyka
Uczciwość
NASZE WARTOŚCI
PO PIERWSZE KLIENT
BĄDŹMY NAJLEPSI
UŁATWIAJMY
ODNOŚMY
SUKCESY RAZEM
Wartości MetLife, Kodeks etyczny, podejście do zarządzania ryzykiem oraz
głębokie zaangażowanie w etyczne i rzetelne postępowanie tworzą podwaliny
naszej działalności. Stanowią one fundament naszej kultury, a także wyraz tego,
kim jesteśmy i na czym nam zależy. Odzwierciedlają istotę charakteru MetLife,
a także stanowią wytyczne dla naszych codziennych kontaktów z partnerami
na drodze do stania się światowym liderem wśród globalnych towarzystw
oferujących ubezpieczenia na życie i świadczenia pracownicze.
6
MetLife 2014 Global Impact
NASZA KULTURA
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Aby działać zgodnie z najwyższymi standardami postępowania, firma
MetLife stworzyła wyraźnie zdefiniowaną i głęboko zakorzenioną kulturę
etyki, rzetelności oraz zarządzania ryzykiem. Nasze praktyki są zintegrowane
z tkanką organizacji — co oznacza, że pracownicy na wszystkich poziomach
i we wszystkich działach odpowiadają za przestrzeganie tych standardów.
Nieustannie oceniamy i dostosowujemy naszą kulturę, aby mieć pewność,
że pozostaje dopasowana do ogólnej strategii przedsiębiorstwa.
Nasza kultura opiera się na solidnym nadzorze prowadzonym za
pośrednictwem wielu komisji zarządu i kierownictwa wyższego
szczebla, programie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, a także
zasadami i limitami dotyczącymi wszystkich istotnych źródeł ryzyka
operacyjnego — dysponujemy też procedurami eskalacji problemów
oraz kompleksowej sprawozdawczości dla kierownictwa wyższego
szczebla, komisji ds. ryzyka oraz Rady Dyrektorów.
Nasze oczekiwania dotyczące należytego postępowania w biznesie
oraz etycznego podejmowania decyzji określiliśmy w kompleksowym
„Kodeksie etycznym” MetLife. Kodeks ten to coś więcej niż tylko słowa
na papierze — to przewodnik, który pomaga wszystkim pracownikom
i członkom zarządu firmy MetLife w przestrzeganiu najwyższych standardów
etycznego postępowania. Co roku wymagamy od wszystkich pracowników
potwierdzenia zobowiązania do przestrzegania Kodeksu.
Globalne szkolenia antykorupcyjne
W 2014 r. firma MetLife wprowadziła obowiązkowe e-learningowe szkolenie
antykorupcyjne dla wszystkich pracowników. Dostępne w 28 językach
i dostosowane do potrzeb poszczególnych lokalizacji szkolenie dotyczyło
zagrożeń związanych z korupcją towarzyszących prowadzeniu działalności
na skalę globalną.
98% pracowników z całego świata pomyślnie ukończyło szkolenie.
2000 pracowników wypełniło po szkoleniu opcjonalną ankietę,
aby przekazać informacje zwrotne, przy czym 98% respondentów
zadeklarowało, że w razie potrzeby będzie w stanie wykorzystać
zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach.
MetLife 2014 Global Impact
7
Koncentrujemy się
na klientach
Firma MetLife obsługuje około 100 mln klientów z całego świata. Oferujemy
klientom indywidualnym i rodzinom bezpieczeństwo i wolność od finansowych
trosk niezależnie od tego, co się wydarzy w ich życiu. Klienci zwracają się do
nas w najtrudniejszych chwilach, więc łatwość współpracy jest dla nas jedną
z najważniejszych spraw. Bardzo uważnie analizujemy zgłaszane przez klientów
potrzeby, a także prowadzimy pogłębione badania, aby poprawiać ich relacje z MetLife.
Pomiary efektywności
Jednym ze sposobów na mierzenie naszych
postępów w zakresie zaspokajania potrzeb
klientów jest transakcyjny wskaźnik Net Promoter
Score, czyli TNPS. Odzwierciedla on, jak często
nasi klienci są gotowi nas polecić na podstawie
swoich kontaktów z MetLife na różnych etapach
procesu obsługi — w momentach, które
nazywamy „chwilami prawdy”.
8
MetLife 2014 Global Impact
Zdecydowanie poprawiliśmy nasze wskaźniki
Net Promoter Score:
+183%
+127%
+33%
W przypadku nowych
nabywców na etapie
dokonywania zakupu
osiągnęliśmy przeszło
dwukrotnie lepszy
wynik. Ogółem
w trakcie ostatnich
trzech lat uzyskaliśmy
poprawę o 183%.
W przypadku obsługi
roszczeń wskaźnik
TNPS wzrósł przeszło
dwukrotnie — przyrost
wyniósł 127%.
W przypadku obsługi
klienta przez rok udało
nam się poprawić
wynik o 33%.
Projektowanie produktów
Zwiększanie dostępności
Nasze rozwiązania tworzone są z myślą
o unikatowych wyzwaniach i potrzebach
występujących na każdym z obsługiwanych
przez nas rynków.
Ciężko pracujemy nad poszerzeniem dostępu
do korzystnie wycenionych produktów i usług
na rynkach wschodzących całego świata.
Ochrona młodych to pierwszy kompleksowy
produkt firmy MetLife służący ochronie dzieci
— jego parametry dopasowane są do lokalnych
preferencji klientów z Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki.
Ubezpieczenie terminowe MetLife Smart
Shield to 20-letni plan ubezpieczenia
terminowego oferujący tańszą ochronę
na naszych rynkach azjatyckich.
MetLife HealthCare Critical Illness Protector
to dostępna w Azji polisa ubezpieczenia od ciężkich
chorób. Aby ją uzyskać, wnioskodawcy muszą
odpowiedzieć na zaledwie pięć prostych pytań.
Inwestycje w obsługę klienta
Inwestujemy w ludzi i systemy, aby zapewniać
wyjątkową obsługę każdemu z około
100 milionów naszych klientów.
Inwestujemy 300 mln dolarów rocznie
w technologie, aby usprawnić działalność
operacyjną, a także poprawić wrażenia klientów
kontaktujących się z MetLife.
Nieustannie wdrażamy nowe narzędzia, takie jak
przeprojektowane formularze, które w bardziej
przejrzysty sposób objaśniają korzyści, czy aplikacje
na iPada, które gromadzą informacje od klientów
znacznie szybciej w porównaniu z posługiwaniem
się tradycyjnymi, papierowymi dokumentami.
W Nepalu nasza współpraca z 16 instytucjami
oferującymi mikrofinansowanie pozwala
na ochronę ponad 300 tysięcy kont klientów
z ubezpieczeniami na życie stanowiącymi
zabezpieczenie kredytów za kwotę zaledwie
1 dolara rocznie (średnio 3,50 dolara).
W Kolumbii naszym partnerem jest Interactuar,
lokalna organizacja pozarządowa, z którą
współpracujemy, aby oferować kompleksową
ochronę dla mikroprzedsiębiorców, obejmującą
ich samych (utrata życia, wypadki i urazy) oraz ich
gospodarstwa rolne (inwentarz żywy, pola i sprzęt).
W 2014 r . PNB MetLife i Punjab National Bank
wprowadziły w Indiach program oparty na
połączeniu rachunku oszczędnościowego
z ubezpieczeniem. Zapewnia on w przypadku
śmierci posiadacza rachunku gwarantowany
miesięczny dochód w okresie do 20 lat.
Osoby, które dożyją końca okresu polisy, mają
zagwarantowaną wypłatę 110% kwoty wpłaconej
w postaci składek. W Punjab National Bank
założono 14 tysięcy takich rachunków.
Angażowanie pracowników
w tworzenie rozwiązań
Dajemy pracownikom możliwości
poszukiwania rozwiązań dla klientów.
Odpowiadając na preferencje klientów dotyczące
załatwiania spraw online, Dział Ubezpieczeń
Majątkowych i Wypadkowych MetLife opracował
aplikację mobilną Choice Express przyspieszającą
rozpatrywanie roszczeń. Aplikacja pomaga
w obsłudze drobnych szkód samochodowych,
a jednocześnie pozwala na utrzymanie wysokich
standardów jakości i obsługi — potrafi też
przedstawiać oszacowania oraz wypłacać
odszkodowania w ciągu kilku godzin od wypadku.
Dzięki koncentracji na kliencie zespół Choice Express
MetLife został zaliczony do grona zwycięzców
naszego Konkursu Ambasadorów Orientacji
na Klientów — organizowanego w całej firmie
konkursu mającego na celu identyfikację
rozwiązań ukierunkowanych na klientów.
MetLife 2014 Global Impact
9
Praca w MetLife
W MetLife chcemy tworzyć środowisko angażujące pracowników, pomagające
im w rozwoju umiejętności i talentów, a także doceniające każdą z osób za jej
unikatowy wkład oraz doświadczenie wnoszone do naszego globalnego zespołu.
Codziennie dążymy do osiągania naszych celów z zakresu poprawy zdrowia
organizacji, a także wspólnego sukcesu jako One MetLife.
POPRAWA ZDROWIA
NASZEJ ORGANIZACJI
Ułatwianie klientom
współpracy z nami dzięki
jak najlepszej ofercie —
niezależnie od źródła
wykorzystanych w tym
celu pomysłów.
Orientacja
na klientów
Tworzenie pozytywnej
atmosfery pracy
zespołowej, w której
pracownicy uzyskują
w ramach szczerego,
przejrzystego i otwartego
dialogu wsparcie
oraz motywację do
uczestnictwa w realizacji
naszej wspólnej wizji.
Motywujące
przywództwo
Zaangażowani
pracownicy
Rozwój utalentowanych
i zmotywowanych pracowników,
którzy koncentrują się na
przejrzystych celach, dążą
do uzyskiwania wyjątkowych
wyników i mają możliwości
rozwoju osobistego.
Orientacja na klientów
Wypracowaliśmy zasady obsługi klienta
dopasowane do naszej obietnicy marki
oraz wartości.
10
MetLife 2014 Global Impact
Stworzyliśmy zestaw narzędzi
ułatwiających projektowanie
efektywnych procesów obsługi klienta.
Dbamy, aby wiedza o preferencjach
klientów docierała do wszystkich
pracowników naszej organizacji.
Wsparcie dla zaangażowanych pracowników
Zachęcamy pracowników do zarządzania
swoim rozwojem zawodowym, a także
zapewniamy narzędzia i programy umożliwiające
śledzenie celów efektywności, otrzymywanie
konstruktywnych informacji zwrotnych oraz
dostrzeganie okazji do rozwoju.
Uruchomiliśmy globalną platformę zarządzania talentami — One People
Place — aby połączyć narzędzia służące do śledzenia efektywności pracowników
z narzędziami usprawniającymi planowanie sukcesji. Platforma umożliwia
podniesienie poziomu przejrzystości i odpowiedzialności wśród przełożonych
oraz pracowników.
W ramach Sesji Rozwoju Umiejętności Przywódczych był realizowany
program „Changing the Score”. Program ten ma na celu pomóc liderom
wszystkich szczebli w poznaniu zasad motywującego przywództwa,
doskonaleniu związanych z nim umiejętności oraz wypracowaniu
bardziej elastycznego i zrównoważonego stylu przywództwa.
Liderki wysokiego szczebla uczestniczą w Globalnym Forum Przywództwa Kobiet
Zainwestowaliśmy w systematyzację, taką jak spójne „globalne oceny” —
wiąże się ona z precyzyjnym określeniem ról, obowiązków i wynagrodzeń
w kontekście podobnych stanowisk służbowych. Taka wewnętrzna infrastruktura
z zakresu zarządzania talentami pozwoli nam na zwiększenie mobilności
pracowników w obrębie naszej globalnej organizacji.
Koncentracja na motywującym przywództwie
W 2014 r. położyliśmy
szczególny nacisk na
rozwój potencjału firmy
MetLife w zakresie
motywującego
przywództwa.
Stworzyliśmy
intensywny, realizowany
w całej firmie program,
który obejmował
następujące elementy:
Warsztaty „Motywujące przywództwo”
Praktyczne przykłady różnych stylów i strategii
przywództwa.
935
5
3
97%
4528
96%
przeszkolonych
menedżerów
dni warsztatów
Współpraca jest ważna
Pomoc przełożonym w tworzeniu wspierającego
i otwartego środowiska pracy.
uczestników
98%
sesji w Ameryce
Północnej i Azji
pozytywnych ocen
uczestników
uznało materiał za
aktualny i istotny
zadowolonych
z aktywnego udziału
Rozmowy o karierze
Zapewnienie przełożonym narzędzi pozwalających
na nadanie struktury rozmowom o karierze w celu
zwiększenia efektywności rozwoju zespołów.
5704
uczestników
97%
uznało wiedzę za
praktyczną i poleca
szkolenie
MetLife 2014 Global Impact
11
PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI I WSPÓŁPRACY
Różnorodność i współpraca to podstawa
naszej działalności. Zróżnicowane pochodzenie,
perspektywy i sposoby pracy stanowią źródło naszej
siły. Sprzyjają też naszemu potencjałowi rozwoju
wysoce efektywnych zespołów, które potrafią tworzyć
innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów
i wzbogacać wartość wszystkich naszych działań.
Funkcjonujące w MetLife zespoły „Różnorodność
i współpraca” (Diversity Business Resource Networks,
DBRN) łączą naszych pracowników, którzy
w ramach wolontariatu promują świadomość,
szacunek oraz otwartość na główne mniejszości.
Z dumą wspieramy siedem zespołów DBRN, w tym
najnowszy, powstały w 2014 r.: „Rodziny w MetLife”.
Geje, lesbijki,
biseksualiści, osoby
transpłciowe i przyjaciele
w MetLife (GLAM)
Sieć Weteranów
MetLife (MVET)
Biznesowa Sieć Kobiet
(WBN)
Globalni,
Wielokulturowi,
Profesjonalni (GMP)
Rodziny w MetLife
(FAM)
Alumni INROADS i Sieć
Wschodzących Liderów
(iRISE)
Sprawni Inaczej
w MetLife (MDA)
PRACOWNICY NA RZECZ WSPÓŁPRACY
W 2014 r. firma MetLife zainicjowała swój pierwszy
globalny tydzień współpracy, aby wyróżnić i docenić
unikatowe talenty i umiejętności wszystkich
pracowników, a także podkreślić swoje działania
na rzecz różnorodności i współpracy.
W ramach takiego tygodnia współpracy rozdaliśmy
„pocztówki różnorodności”, na których znalazły
się niepowtarzalne historie pracowników MetLife.
Pracownicy zostali zachęceni nie tylko do
podzielenia się osobistymi historiami dotyczącymi
swojej ścieżki do współpracy, lecz również do
„zrobienia kroku na drodze do współpracy”
przez takie działania jak zaproszenie na lunch
współpracownika, którego niezbyt dobrze znają,
bądź odwiedzenie muzeum lub galerii sztuki
z ekspozycjami poświęconymi innej kulturze.
TAKE ONE STEP FOR INCLUSION
The steps each of us take to strengthen Diversity
& Inclusion at MetLife are unique. Part of becoming
world-class means we commit to creating an inclusive
workplace where people can be themselves and
bring their greatest strengths.
You can learn more and help strengthen Diversity & Inclusion
at MetLife by choosing one of the following actions:
• Take a lunch break with someone in your office
who you don’t know well
• Send a note of thanks to a leader or associate who
demonstrates an inclusive mindset
• Join or start a chapter of a diversity network,
e.g., Women’s Business Network (WBN)
SHARE YOUR PATH
• Check out the video library available on
global.mymetlife.com/diversityinclusionvideos
or global.mymetlife.com/insights
• Talk to someone who attended an Inclusion Matters workshop
Think of a life experience that has been important to
your personal or professional development. Write 2-3
sentences about why it matters to you and submit
your story at:
• Visit an art exhibit or a museum dedicated to a different culture
• Rent a movie or read a book from another country or region
• Volunteer your time and expertise in your local community
• Read about the great thinkers from around the world
Global.MyMetLife.com/Inclusion
• Learn about traditional celebrations from other cultures
*If your story is selected, we may share it with
your MetLife colleagues around the world.
• Explore music from a different genre or culture
What s’ your path to
• Share your customs and family traditions and invite
others to do the same
inclusion?
INCLUSION WEEK 2014: OCTOBER 20-24
In my last role, I managed Bancassurance distribution channels in my country
ELENA BUTAROVA
MetLife Egypt
CAIRO
of origin, Russia, and 5 other nations. My family and I traveled several times to the Red Sea in
Egypt, as we love scuba diving and ancient cultures. Last year, I was offered the opportunity of a
lifetime to be General Manager for MetLife Egypt! Now I’m here challenging our world-class team
with new opportunities for business growth.
INCLUSION WEEK 2014: OCTOBER 20-24
METLIFE JAKO DOBRE MIEJSCE DLA KOBIET
Globalna Inicjatywa Kobiet koncentruje się na
zwiększaniu reprezentacji kobiet na stanowiskach
kierowniczych i możliwości ich awansu na takie
stanowiska, a także na zwiększaniu potencjału
kobiet w MetLife w ogóle:
Biznesowe Sieci Kobiet tworzone są przez
pracownice MetLife skupione na promowaniu
globalnej społeczności, w której wszystkie kobiety
mogą rozkwitać dzięki rozwojowi zawodowemu
i angażującym zadaniom.
Globalne Forum Przywództwa Kobiet to
coroczna wewnętrzna konferencja poświęcona
przywództwu, w której uczestniczą liderki
najwyższe rangą — pełnią one rolę ambasadorek
promujących kolejne generacje menedżerek,
12
MetLife 2014 Global Impact
a także pomagających naszym jednostkom
biznesowym w lepszym uwzględnianiu potrzeb
i wartości kobiet jako klientek.
Rozwój Kariery dla Kobiet to oparty na
powołaniach 14-miesięczny program pomagający
wschodzącym liderkom w przygotowaniu do
pełnienia bardziej złożonych ról przywódczych
oraz zdobywania nowych doświadczeń.
Dotychczas ten szczególny program ukończyło
ponad 100 wschodzących liderek.
Zmieniamy na lepsze
Od 1976 r. MetLife Foundation przekazała ponad
670 mln dolarów grantów, aby zmieniać na lepsze
życie osób, rodzin i społeczności, którym służymy.
ROK 2014 W SKRÓCIE
62 tys.
godzin pracy
wolontariuszy
41* mln
dolarów
216
23
beneficjentów grantów**
reprezentowane kraje
grantów MetLife
Foundation
* Ponadto firma MetLife przekazała 6 mln dolarów w postaci
darowizn przedsiębiorstw.
** MetLife Foundation sfinansowała dodatkowych 816 grantów opartych
na pracy wolontariuszy oraz podwajaniu wpłacanych darowizn.
670
mln
dolarów
grantów na całym
świecie od 1976 r.
W 2013 r. fundacja zobowiązała się, że w ciągu
następnych pięciu lat przekaże 200 mln dolarów
na zwiększanie dostępności wartościowych usług
finansowych niezbędnych do poprawy standardu
życia. Półtora roku później, po upływie około
jednej trzeciej tego okresu, jesteśmy na dobrej
drodze do osiągnięcia naszych ambitnych celów.
200
mln
dolarów
na włączenie finansowe
w ciągu pięciu lat.
Ponad
Ponad
mln
dolarów
mln
dolarów
27
grantów na
rzecz włączenia
finansowego w 2014 r.
13
grantów w innych
obszarach w 2014 r.
MetLife 2014 Global Impact
13
W KIERUNKU WIZJI
WŁĄCZENIA FINANSOWEGO
Dostęp i wiedza
Zwiększanie
gotowości, chęci
i zdolności rodzin o
niskich dochodach
do korzystania z usług
sektora finansowego.
Dostęp do usług
Sprzyjanie rozwojowi
oraz zapewnianie
wysokiej jakości
produktów i usług
finansowych,
takich jak plany
oszczędnościowe,
ubezpieczenia
i kredyty.
Dostęp do
wniosków
z naszych
doświadczeń
Inwestowanie
w badania i dzielenie
się doświadczeniami
ze społecznością
organizacji działających
na rzecz włączenia
finansowego oraz
innymi podmiotami.
MetLife Foundation oraz pracownicy firmy MetLife pomagają organizacji Junior Achievement
w zapewnianiu edukacji finansowej oraz wsparcia dla młodych ludzi z Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki.
Wsparcie MetLife Foundation pomaga organizacji Trickle Up zapewniać szkolenia, coaching
oraz dostęp do usług finansowych wśród najmniej zamożnych gospodarstw domowych
w Indiach.
14
MetLife 2014 Global Impact
Prowadzone przez Fundację MetLife prace nad włączeniem finansowym opierają
się na trzech filarach. Wspieramy organizacje, które są w stanie skutecznie działać
w obszarze co najmniej jednego z tych priorytetów.
EMEA
Partnerska współpraca z Junior Achievement,
aby młodzi mogli lepiej sobie wyobrazić
możliwości jutra
Około 75 milionów młodych ludzi na całym
świecie nie ma pracy, a kolejne 200 milionów
zarabia mniej niż 2 dolary dziennie. Pracownicy
firmy MetLife stworzyli innowacyjny program
LifeChanger, którego celem jest zwiększenie
szans młodych ludzi na osiągnięcie życiowego
sukcesu poprzez umożliwienie im zdobycia
niezbędnych umiejętności zawodowych oraz
podstawowej wiedzy finansowej, a także wsparcie
ich przedsiębiorczych dążeń.
Przez cały rok 2014 firma MetLife we współpracy
z MetLife Foundation oraz organizacją Junior
Achievement zainicjowała program LifeChanger
w 12 krajach w całym regionie EMEA. Ponad
600 pracowników firmy MetLife poświęciło czas
na uczenie nowych umiejętności 12 tysięcy
młodych ludzi.
16
mln
dolarów
od 2013 r.
17% grantów na
włączenie finansowe
w 2014 r.
MEKSYK
Współpraca z Pro Mujer kluczem do dostępu
kobiet do usług finansowych
Realizowana przez organizację Pro Mujer
inicjatywa „Droga do zwiększania potencjału
ekonomicznego kobiet w Ameryce Łacińskiej”
będzie bazować na działaniach, które od niemal
25 lat podejmuje wśród niezamożnych kobiet
z regionu. Dzięki wsparciu MetLife Foundation
Pro Mujer pomoże kobietom zrezygnować
z pożyczek grupowych na rzecz indywidualnych.
Pro Mujer będzie wspierać przechodzenie klientek
na pożyczki indywidualne dzięki przyjęciu
systematycznego podejścia, które zwiększy ich
szanse na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego.
Podejście to zapewni klientkom dostęp również
do innych usług, takich jak opieka zdrowotna,
szkolenia biznesowe czy przestrzeń społeczna,
w której mogą uzyskać wsparcie od koleżanek
oraz personelu Pro Mujer.
26
mln
dolarów
od 2013 r.
38% grantów na
włączenie finansowe
w 2014 r.
ŚWIAT
Sponsorujemy organizowany przez The Wall
Street Journal konkurs The Financial Inclusion
Challenge
The Wall Street Journal, największa gazeta Stanów
Zjednoczonych pod względem nakładu, od
1889 r. pozostaje zaufanym źródłem wiadomości
finansowych. MetLife Foundation zainicjowała
wraz z nią globalny projekt, którego celem jest
wyróżnianie osiągnięć związanych z włączeniem
finansowym, a także zwiększenie świadomości
związanych z nim problemów. MetLife Foundation
jest wyłącznym sponsorem The Financial Inclusion
Challenge i przekazuje granty instytucjom non profit
uznanym przez panel niezależnych ekspertów za
liderów innowacji w zakresie włączenia finansowego.
32
mln
dolarów
od 2013 r.
45% grantów na
włączenie finansowe
w 2014 r.
MetLife 2014 Global Impact
15
SNOOPY BAWI DZIECI
W TSUKUBIE
Firma MetLife nawiązała z Kliniką Uniwersytecką
w japońskiej Tsukubie współpracę nad odnowieniem
jej sali do terapii protonowej — wykorzystano grafiki
przedstawiającego Snoopy’ego i paczkę Fistaszków.
Celem akcji było złagodzenie obaw dzieci, które
muszą poddać się trudnemu leczeniu raka.
PRACOWNICY OKAZUJĄ WDZIĘCZNOŚĆ
Firma MetLife dostrzega znaczenie wolontariuszy
oraz ich wpływ na podwyższanie standardu życia
innych. W ramach zróżnicowanych inicjatyw
charytatywnych pracownicy firmy MetLife z całego
świata poświęcają swój czas i talenty, aby pomagać
młodzieży w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania,
uczą młodych ludzi, jak ważna jest odpowiedzialność
finansowa, a także pełnią rolę mentorów nowej
generacji liderów.
Pracownicy MetLife już od wielu lat angażują
się w życie społeczności, w których działa firma.
Oto niektóre przykłady ich starań:
Pracownicy firmy MetLife wraz z organizacją KaBoom!
uczestniczyli w budowie ponad 25 placów zabaw
w całych Stanach Zjednoczonych i Meksyku, oferując
ponad 15 tysięcy godzin bezpłatnej pracy.
Biznesowa Sieć Kobiet MetLife nawiązała współpracę
ze skautkami, aby zapewnić dziewczętom okazję
do zapoznania się z miejscem pracy dzięki
prezentacjom prowadzonym osobiście przez
liderki MetLife. Celem akcji było zwiększenie
gotowości do podjęcia zatrudnienia i przekazanie
niezbędnych umiejętności — wszystko to przy okazji
dobrej zabawy i nawiązywania nowych przyjaźni.
Wolontariusze z MetLife uczestniczyli w ponad 100
akcjach budowy i naprawy domów organizowanych
na całym świecie przez organizację Habitat for
Humanity International.
W 2014 r. ponad 7 300 pracowników
poświęciło około 62 tysięcy godzin na
wolontariat w ramach 175 wydarzeń
na całym świecie.
Nasi pracownicy z Globalnego Kampusu Technologicznego w Karolinie Północnej pracują jako wolontariusze
dla organizacji Habitat for Humanity, aby pomóc w budowie domu dla rodziny w potrzebie.
16
MetLife 2014 Global Impact
Chronimy środowisko
Dzięki niemal 150-letniemu dziedzictwu związanemu
z zapewnianiem finansowego dobrostanu przyszłych
generacji potrafimy patrzeć długoterminowo również
na ochronę środowiska. W oddziałach na całym świecie
ciężko pracujemy nad zróżnicowanymi problemami
środowiskowymi, aby zrealizować tę wizję.
W ramach zorganizowanego w kwietniu 2014 r. Tygodnia Ziemi
MetLife zajmowaliśmy się recyklingiem elektrośmieci, słuchaliśmy
prezentacji naszych świadomych ekologicznie partnerów
biznesowych, a także uczestniczyliśmy w warsztatach wraz
z dostawcami. Niektóre oddziały MetLife ze Stanów Zjednoczonych
połączyły Tydzień Ziemi z tradycyjnym dniem przychodzenia
do pracy z dziećmi, tak by następne pokolenie również mogło
nauczyć się czegoś o zrównoważonym rozwoju.
NASZE CELE
ŚRODOWISKOWE
Firma MetLife ustanowiła sześć kluczowych celów
środowiskowych — jesteśmy na dobrej drodze
do ich osiągnięcia.
Zmniejszenie łącznego
zużycia energii o 10%
do 2017 r.* względem
roku odniesienia 2010.
Ograniczenie ilości
odpadów wysyłanych
na składowiska o 65%
do 2016 r.*
Zwiększenie
powierzchni biurowej
objętej certyfikatem
LEED do 372 tys. m2
do roku 2017.
Osiągnięcie zerowego
poziomu emisji z zakresu
2 (według klasyfikacji
amerykańskiej Agencji
Ochrony Środowiska)
dzięki strategiom
zakupu energii ze
źródeł ekologicznych*.
Zmniejszenie zużycia
wody o 30% do
2016 r.* względem
roku odniesienia 2010.
Objęcie do 2017 r.
co najmniej 90%
dostawców MetLife
o znaczeniu krytycznym
i istotnym programem
ekologicznym dla
łańcucha dostaw.
* Dotyczy powierzchni biurowej posiadanej lub zarządzanej w USA. Podczas wyznaczania celów
zmniejszania emisji w przyszłości będziemy uwzględniać większą obecność MetLife na świecie.
MetLife 2014 Global Impact
17
Zależy nam, by globalny
wpływ MetLife był pozytywny:
jesteśmy współwłaścicielami
ponad 25 farm wiatrowych
i słonecznych, które wytwarzają
dość czystej energii, by zasilić
milion gospodarstw domowych.
99
na 100
OGRANICZAMY SWÓJ ŚLAD WĘGLOWY
POZIOM JAWNOŚCI CDP
(wzrost w stosunku do 92 w 2013 r.)
oraz kategoria efektywności „B”
za ciągłą poprawę w stosunku do
poprzednich lat.
Firma MetLife jest zaangażowana w zrównoważony rozwój, a także opiera
prowadzoną działalność na solidnych praktykach z zakresu ochrony
środowiska. Od 2005 r. firma MetLife ograniczyła zużycie energii o 25%
za sprawą licznych inwestycji kapitałowych oraz modernizacji obiektów,
obejmujących wymianę oświetlenia, instalacji chłodniczych i kotłów,
wprowadzenie diod LED, opomiarowanie, a także instalacje oparte na
czujnikach zajętości.
Od 2005 r. ograniczyliśmy również o 100% pośrednie emisje gazów
cieplarnianych dla biur posiadanych i wynajmowanych przez
nas w Stanach Zjednoczonych. Dzięki zakupom certyfikatów energii
odnawialnej osiągnęliśmy zerowy poziom emisji — odpowiada to
usunięciu z dróg ponad 80 tysięcy pojazdów pasażerskich rocznie*.
Wdrażamy odpowiedzialne zaopatrzenie
Firma MetLife chce prowadzić interesy z organizacjami, które wdrażają
solidne praktyki w zakresie ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój
opieramy również na pozyskiwaniu odpowiednich dostawców oraz
realizacji programów ekologicznego zaopatrzenia. Do najważniejszych
inicjatyw ekologicznych firmy MetLife można zaliczyć stosowanie „zielonych”
materiałów budowlanych, przyjaznych środowisku środków czyszczących,
papieru na bazie celulozy z ekologicznych źródeł, a także sprzętu
informatycznego z certyfikatem Energy Star.
W „Zielonych Rankingach” magazynu
Newsweek za rok 2014 firma MetLife
została uznana najbardziej ekologicznym
towarzystwem ubezpieczeniowym
Stanów Zjednoczonych — zajęliśmy też
IV miejsce na świecie. MetLife w pierwszej
pięćdziesiątce (nr 48) spośród 484 firm.
MetLife znajduje sprytny sposób na transport
zaopatrzenia
W 2014 r. firma MetLife została zaliczona do grona oficjalnych członków
SmartWay Transportation Partnership, programu realizowanego przez
amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Wśród ponad 2700 aktywnych
uczestników programu jesteśmy pierwszą firmą z sektora usług finansowych,
którą spotkało to wyróżnienie. MetLife korzysta z usług firm transportowych
posiadających certyfikację SmartWay, przyznawaną z uwzględnieniem
takich wskaźników jak kilometraż, średni ciężar ładunku, czas pracy na
biegu jałowym, wiek sprzętu czy zużycie paliwa.
* Na podstawie kalkulatora ekwiwalentów gazów cieplarnianych Agencji Ochrony Środowiska USA
18
MetLife 2014 Global Impact
ANGAŻUJEMY PRACOWNIKÓW METLIFE
W dążeniu do ograniczenia negatywnego
wpływu na środowisko nasi pracownicy stanowią
jeden z najważniejszych atutów firmy MetLife.
Ludzie, których zatrudniamy w oddziałach
na całym świecie, nieustannie troszczą się
o otaczające ich środowisko naturalne.
5000
uczestników
Tygodnia Ziemi
25
oddziałów
świętujących
Tydzień Ziemi
8
„Zielonych Zespołów”
na całym świecie
POPRAWA PARAMETRÓW NASZYCH BUDYNKÓW
MetLife to organizacja prowadząca
działalność w biurach i dysponująca wieloma
nieruchomościami. Dokładamy starań, aby
w pełni zrozumieć i ograniczyć do minimum
wpływ naszych budynków na środowisko.
100%
...posiadanych
i wynajmowanych
przez nas biur w USA
certyfikowanych
w ramach programu
Energy Star
dla budynków
komercyjnych
50%
...posiadanych
i wynajmowanych
przez nas biur w USA
z certyfikatem LEED
30%
...powierzchni
wynajmowanych
i posiadanych
biur na świecie
z certyfikatem LEED
5
...budynków,
które uzyskały
lub rozszerzyły
certyfikację LEED
w 2014 r.
Dwa zaliczono
do kategorii LEED
Platinum: oddziały
w Dubaju (ZEA) oraz
Charlotte (USA)
29 marca 2014 r. o godzinie 20.30 firma
MetLife wzięła udział w globalnej prezentacji
świadomości ekologicznej znanej pod
nazwą „Godzina dla Ziemi” — wyłączyliśmy
w budynkach MetLife wszystkie światła,
które nie były niezbędne do pracy.
Kompleks Globalnego Działu Technologii i Operacji MetLife w miejscowości Cary w stanie
Karolina Północna został zaprojektowany tak, by spełniał standardy certyfikacji LEED Gold
w zakresie ograniczenia zużycia energii i wody, recyklingu odpadów oraz stosowania
materiałów niskoemisyjnych.
MetLife 2014 Global Impact
19
WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH NIEOBJĘTYCH
ZASADAMI GAAP
Zarządzane aktywa (zgodnie z poniższą definicją) to wskaźnik
finansowy wynikający z metodologii innych niż ogólnie przyjęte
w Stanach Zjednoczonych Ameryki zasady rachunkowości
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). MetLife
stosuje pojęcie „zarządzane aktywa” do tych aktywów na
swoim rachunku ogólnym, którymi aktywnie zarządza i dla
których podaje szacowaną wartość godziwą. W MetLife
jesteśmy przekonani, że stosowanie pojęcia „zarządzane aktywa”
ułatwia zrozumienie i porównywanie rachunku ogólnego
firmy dzięki wykluczeniu takich aktywów jak pożyczki pod
zastaw polis, inne zainwestowane aktywa, kredyty hipoteczne
przeznaczone do obrotu i komercyjne kredyty hipoteczne
w posiadaniu skonsolidowanych podmiotów sekurytyzacyjnych,
ponieważ wszystkie te aktywa nie są aktywnie zarządzane
na rachunku ogólnym MetLife. Wykluczona jest także opcja
wyceny w wartości godziwej oraz papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu, ponieważ na kwotę tę składają się
głównie inwestycje dokonywane przez fundusze oparte na
jednostkach uczestnictwa, a nie przez MetLife. Wartość kredytów
hipotecznych i niektórych inwestycji w nieruchomości wyceniono
według wartości godziwej, a nie wartości księgowej. Poniżej
przedstawiono rozliczenie różnic między wartością zarządzanych
aktywów a łączną wartością inwestycji. Dodatkowe informacje
o inwestycjach MetLife można znaleźć w kwartalnym
dodatku finansowym MetLife, Inc. za kwartał zakończony
31 grudnia 2014 r., a także w sprawozdaniu rocznym MetLife,
Inc. w formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
Oba dokumenty można pobrać z witryny relacji inwestorskich
MetLife dostępnej pod adresem http://investor.metlife.com.
Aktywa zarządzane to wskaźnik niezgodny z GAAP. Nie należy
go traktować jako zastępującego inwestycje ogółem, czyli jego
najbliższy odpowiednik według GAAP.
Gwarancje mają zastosowanie do pewnych produktów
ubezpieczeniowych i rentowych (ale nie do produktów
związanych z papierami wartościowymi, innymi aktywami
o zmiennej wartości i doradztwem inwestycyjnym) i podlegają
regulaminom, wykluczeniom oraz ograniczeniom danych
produktów, jak również zależą od zdolności ubezpieczyciela
do wypłaty roszczeń i jego sytuacji finansowej.
UZGODNIENIE: INWESTYCJE OGÓŁEM
A ZARZĄDZANE AKTYWA
(mld dolarów)
31 grudnia 2014 r.
506,0
Inwestycje ogółem
10,8
Plus środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Plus korekty do wartości godziwej
6,8
Minus komercyjne kredyty hipoteczne udzielone skonsolidowanym podmiotom
sekurytyzacyjnym
0,3
Minus pożyczki pod zastaw polis
11,6
Minus inne zainwestowane aktywa
21,3
—
Minus kredyty hipoteczne przeznaczone do obrotu
Minus opcja wyceny w wartości godziwej i papiery wartościowe przeznaczone
do obrotu
16,7
473,7
Zarządzane aktywa
Uwagi na temat opinii dotyczących przyszłości
Niniejsze materiały mogą zawierać opinie dotyczące przyszłości
w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie przepisów
procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku
(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) lub informacje
zawierające odwołania do takich opinii bądź na nich oparte. Opinie
dotyczące przyszłości odzwierciedlają oczekiwania lub prognozy
dotyczące przyszłych zdarzeń. Opinie takie charakteryzują się tym,
że nie dotyczą ściśle faktów historycznych ani aktualnych. Zawierają
one takie wyrazy jak „przewidywać”, „szacować”, „oczekiwać”,
„prognozować”, „zamierzać”, „planować”, „sądzić” lub inne słowa
o podobnym znaczeniu lub używane w zestawieniu z przyszłymi
okresami, w odniesieniu do przyszłych wyników operacyjnych
i finansowych. W szczególności są to opinie dotyczące przyszłych
działań, ewentualnych usług lub produktów, przyszłych wyników
lub wyników obecnych i przewidywanych usług albo produktów,
20
MetLife 2014 Global Impact
działań handlowych, wydatków, skutków nieprzewidzianych
zdarzeń, takich jak postępowanie sądowe, trendy w sferze
operacyjnej i wyniki finansowe.
Wszelkie opinie dotyczące przyszłości mogą się okazać niezgodne
z rzeczywistością. Mogą na nie wpływać nietrafne założenia, a także
znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności. Wiele takich
czynników odegra istotną rolę w ocenie rzeczywistych przyszłych
wyników MetLife Inc. oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych.
Opinie te wynikają z obecnych oczekiwań oraz aktualnych
uwarunkowań gospodarczych. Wiążą się one z różnymi trudnymi
do przewidzenia czynnikami ryzyka i niepewności. Opinie te nie
stanowią gwarancji przyszłych wyników. Faktyczne wyniki mogą
się znacznie różnić od wyników przedstawionych lub sugerowanych
w takich opiniach dotyczących przyszłości. Czynniki ryzyka
i niepewności oraz inne czynniki, które mogą wpływać na takie
różnice, zostały między innymi wskazane w najnowszym sprawozdaniu
rocznym MetLife w formularzu 10-K („Sprawozdaniu rocznym”)
złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
(Securities and Exchange Commission, „SEC”), sprawozdaniach
kwartalnych w formularzu 10-Q złożonych przez MetLIfe, Inc.
w SEC po terminie Sprawozdania rocznego pod nagłówkami „Note
Regarding Forward-Looking Statements” (Uwagi na temat opinii
dotyczących przyszłości) oraz „Risk Factors” (Czynniki ryzyka), a także
innych dokumentach złożonych przez MetLife, Inc. w SEC. Firma
MetLife, Inc. nie jest zobowiązana do publicznego korygowania ani
aktualizacji jakichkolwiek opinii dotyczących przyszłości, jeżeli okaże
się, że osiągnięcie zakładanego wyniku jest mało prawdopodobne.
Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na powiązane tematy
przedstawiane na bieżąco przez MetLife, Inc. w sprawozdaniach
składanych w SEC.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zachęcamy do jeszcze lepszego poznania naszych
działań z zakresu odpowiedzialności społecznej.
Niniejszy raport o postępach zawiera informacje
o działaniach z zakresu odpowiedzialności społecznej,
które podjęliśmy w 2014 r. Bardziej pogłębione
omówienie naszego podejścia i działań można
znaleźć w raporcie „Global Impact 2013”.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej witryny Global
Impact w celu uzyskania dodatkowych informacji,
a także poznania danych za rok 2014 oraz naszego
indeksu Global Reporting Initiative (GRI).
Można tam również pobrać pełną wersję raportu
„Global Impact 2013”. www.metlifeglobalimpact.com
Dla inwestorów
Jesteśmy dumni z tego, że wraz z publikacją naszego
raportu „Global Impact 2013” udało nam się znacznie
podnieść poziom naszego indeksu Bloomberg ESG
Disclosure Score.
Zachęcamy inwestorów do bardziej szczegółowego
zapoznania się z naszymi sprawozdaniami ESG oraz
ocenami za pośrednictwem głównych platform
danych rynkowych, m.in.:
Bloomberg Professional Service
Thomson Reuters Datastream Professional
MSCI Barra
GLOBAL IMPACT
2013 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166, USA
www.metlife.com
Jeżeli nie wskazano inaczej, informacje zostały podane według
stanu z 31 grudnia 2014.
UN Photo/Larry Barns
Helping People Pursue
More From Life
 CONTENTS
| ENSURING STABILITY | GENERATING MOMENTUM | SUSTAINING COMMITMENT
MetLife 2013 Global Impact
1
PRACOWNICY METLIFE MÓWIĄ…
Co dla nich oznacza Global Impact
Poprosiliśmy pracowników MetLife z całego świata o przekazanie zdjęcia, które stanowiłoby
dla nich dobry przykład pozytywnego Global Impact firmy MetLife, a także tego, jak oni sami
wspierają nasze działania na rzecz odpowiedzialności społecznej. Otrzymaliśmy setki zdjęć
— spośród nich wyłoniliśmy trzech zwycięzców, po jednym z każdego regionu, w którym
prowadzimy działalność.
Przedstawiamy zwycięzców oraz niektóre zdjęcia i opisy nadesłane przez pozostałych pracowników:
Ameryka Północna
i Południowa
„Słońce
czy deszcz, podążamy we właściwym
kierunku. Pomagamy klientom dostrzegać
ryzyko, a jednocześnie wskazujemy im
drogę. Nasza stabilność to ich stabilność”.
–Colleen Newport
EMEA
Azja
„Starość
nie oznacza, że trzeba przestać
się śmiać. To rezygnacja ze śmiechu
oznacza starość! Dzięki naszym
rozwiązaniom emerytalnym i programom
społecznościowym docieramy do
lokalnych wspólnot, przynosząc im
uśmiech — tak cenny w «złotym wieku»!”
„Torii
— kamienna brama do japońskich
świątyń, symbol stabilności i zakorzenienia
w historii”.
–Masayuki Kuramae
–Roshan Aravind
„Liberty
Bridge to
podwieszana kładka
w miejscowości Greenville
w Karolinie Południowej
— to wspaniały symbol
stabilności i udzielanej
przez MetLife pomocy
w pokonywaniu trudności
finansowych”.
„MetLife
to dynamika
„Zawsze
gotowi na trwały
„Zaangażowanie
i wspólne
i innowacyjne produkty,
związek z MetLife i każdym dążenie pozwoliły nam
które tworzymy, by
z klientów!”
podnieść ten kamień
spełniać potrzeby klientów –Greg Miranda
jednym palcem.
z kolejnych pokoleń
Tak właśnie dbamy
i wywierać pozytywny
o najlepszą obsługę
globalny wpływ”.
klienta w MetLife”.
–Ajay Kukal
–Vinod Bisht
„Zdjęcie
na jednym z symboli
Ameryki. Times Square.
Lokalizacja będąca
synonimem MetLife. Mały
człowiek w wielkim mieście.
Obietnica rozwoju i zachęta,
by chcieć od życia więcej”.
–Amanda Persaud
–Michael Bostwick
L0915437567[exp1216][All States][DC]

Podobne dokumenty

global impact

global impact operacyjnego. Dysponujemy też procedurami eskalacji problemów oraz kompleksowej sprawozdawczości dla kierownictwa wyższego szczebla, komisji ds. ryzyka oraz Rady Dyrektorów.

Bardziej szczegółowo