Z Górki - SOSW Busko

Komentarze

Transkrypt

Z Górki - SOSW Busko
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU-ZDROJU
Rok 5, nr 18
Kwartalnik uczniowski
STAŁE RUBRYKI
Co w harcerstwie piszczy
9
Z życia naszego Ośrodka
9
Kulturalne newsy
10
Moja muzyka
13
Nasze wycieczki
14
Kącik kulinarny
16
Humor
17
Krzyżówka
18
23. 11. 2012r. o godz. 09.30 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się Ogólnopolski Turniej
Piosenki Satyrycznej i Lirycznej Jonasza Kofty. Starosta Buski oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Busku – Zdroju
serdecznie zapraszają do udziału w
Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Satyrycznej i Lirycznej Jonasza Kofty
obchodzonym w 70 rocznicę urodzin
poety, dramaturga, satyryka i wykonawcy piosenki autorskiej. Gościem
honorowym będzie Żona Artysty Pani
Jaga Kofta , która zasiądzie w Jury.
Turniej zakończy występ Laureatów
oraz recital Hanny Banaszak.
Ważne tematy:

23.11.2012r
Ogólnopolski
Turniej Piosenki
Satyrycznej i Lirycznej
Nasz Ośrodek reprezentować będą Kinga Bernatek, Natalia Mastalerz, Klaudia Borkowska
oraz Kamil Ryński .
Data wydania 16.11. 2012r.
Dnia 19.10 2012r. w ramach realizowanego w szkołach SOSW Projektu
POKL "Inwestuj w siebie II” młodzież klas ZSZ i Technikum odwiedziła Kraków. Gród Kraka to żywy
świadek najważniejszych wydarzeń w
ponadtysiącletniej historii Polski. Cdn
str.3
W dniach 27, 28 września uczestniczyliśmy w wycieczce w Góry Świętokrzyskie, realizowanej w ramach
projektu „Inwestuj w siebie2”.
W piękny, słoneczny dzień 23
uczniów naszego Ośrodka pod opieką
trojga wychowawców i pilota wycieczki zwiedzało na Świętym Krzyżu
klasztor założony w I poł. XII wieku
przez Bolesława Krzywoustego, początkowo pod wezwaniem Świętej
Trójcy, od XV wieku pw. Świętego
Krzyża... Cdn. Str 3
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Naczelny: Skitek Kamil
Spec Plastyczny: Karolina Kochanowicz
Humor: : Marysia Warchulska
Skład , Łamanie : Joanna Duczek
Fotograf: Waldemar Bieńkowski
Grafik: Klaudia Ziółkowska
Dział Muzyczny: Patrycja Poniewierka, Monika Kołbuc
Korekta: Rdakcja
Tropicielka Ciekawostek: Paulina Zemła
Felietonistka: Martyna Czeluśniak.
Wywiad reporterski: Agnieszka
Jop
Przemiła Współpraca:
mgr Marzena Podkowa ,
mgr Agata Wolska ,mgr Edyta
Bugajna, mgr Agnieszka Szymańska, mgr Magda Błażejowska,
mgr Pogorzelska Edyta,
mgr Wojciech Jaworski
Opiekunki koła dziennikarskiego :
mgr Małgorzata Bębenek,
mgr Barbara Jaskólska
WYDAWCA:
SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo Busko-Zdrój
ul. Rehabilitacyjna 1
tel./ fax 04 1378 41 19 lub 45 74
e-mail:[email protected]
www.sosw.busko.pl
Inwestuj w siebie
Str.3
Co w harcerstwie „piszczy”
Str. 4,5
Dzień chłopaka
Str. 6,7,8
Z życia naszego Ośrodka
Str.9
Wiadomości kulturalne
Str. 10
,, Jestem Bogiem”
Czyli historia ,, Paktofoniki”
Str.11
Wspomnienia
Str. 12
Moja muzyka
Str.13
Nasze wycieczki
Str. 14
Kronika sportowa
Str.15,
Kącik Kulinarny
Str.16
Humor
Str . 17
Krzyżówka
Str. 18
2
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
W dniach 27, 28 września uczestniczyliśmy w wycieczce w Góry Świętokrzyskie, realizowanej w ramach projektu „Inwestuj w siebie2”.
W piękny, słoneczny dzień 23 uczniów naszego
Ośrodka pod opieką trojga wychowawców i pilota
wycieczki zwiedzało na Świętym Krzyżu klasztor
założony w I poł. XII wieku przez Bolesława Krzywoustego, początkowo pod wezwaniem Świętej
Trójcy, od XV wieku pw. Świętego Krzyża.
W kaplicy Oleśnickich mogliśmy zobaczyć i oddać
cześć cząstce relikwii Krzyża Świętego podarowanej opactwu benedyktynów przez Emeryka, królewicza z Węgier.
Obiad i nocleg mieliśmy w pięknym hotelu
„Ziółek” w Łącznej. Tam też odbyły się warsztaty
dotyczące
równości
płci. Następnego dnia
pojechaliśmy do Muzeum Starożytnego
Hutnictwa w
Nowej Słupi, tam też
uczestniczyliśmy świętokrzyskiej lekcji antycznej
historii. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak
lepi się garnki z gliny czy wytapia w dymarkach
żelazo. Z Nowej Słupi pojechaliśmy do Ciekot,
gdzie zwiedziliśmy dworek Stefana Żeromskiego i
tzw. szklany dom, zbudowany współcześnie wg
opisu z „Przedwiośnia”, jednego z najbardziej znanych dzieł pisarza. Po obiedzie w Kielcach, zadowoleni i pełni wrażeń, wróciliśmy do Buska.
Dnia 19.10
2012r. w ramach
realizowanego w
szkołach SOSW
Projektu POKL
"Inwestuj w siebie
II” młodzież klas
ZSZ i Technikum
odwiedziła Kraków. Gród Kraka
to żywy świadek
najważniejszych
wydarzeń w ponadtysiącletniej
historii Polski.
Kraków to miejsce
o niepowtarzalnej atmosferze i klimacie, przyciągające turystów magią starych uliczek.
Na Rynku w Krakowie
Grzegorz z Panią Agatą Wolską
Oprac: Agata Wolska
Oprac: Małgorzata Bębenek
3
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
Wrzesień był bardzo pracowitym i intensywnym miesiącem dla naszych harcerzy. Przybyło
nam kilku nowych uczniów do projektu „ Nowy
Zawód – Nowy Start”, których musieliśmy przeszkolić i przygotować do pracy w harcerskim wolontariacie. W ramach szkoleń i spotkań uczniowie
nabyli umiejętności potrzebne do pracy z osobami
chorymi i będącymi w podeszłym wieku. Przybliżona im została również ustawa o wolontariacie,
karta etyczna wolontariusza, oraz jego prawa. Podczas gier i zabaw integrujących grupę uczniowie
dowiedzieli się tez o swoich predyspozycjach, zaletach i wadach. Ponadto uczniowie odbyli również
warsztaty aktywizujące z doradcą zawodowym, na
których uczyli się planować swoją karierę, zastanawiali się jaki wybrać zawód, jak poruszać się po
rynku pracy, jak również uczyli się własnej autoprezentacji. Wszystkie zajęcia prowadzone były w
życzliwej i przyjaznej atmosferze. Dlatego z wielką
radością przyjęliśmy do grona harcerskiego wolontariatu: Dominikę Słotę, Adama Jakubowskiego,
Jacka Szymczyka, Mateusza Szlufika i Klaudię
Borkowską. Uczniowie Ci otrzymali Certyfikaty
potwierdzające ich uczestnictwo w szkoleniu.
Nagrodą za trudy i intensywną prace na szkoleniu
był organizowany przez PCPR wyjazd na Hipoterapię do Ośrodka w Zbludowicach. Każdy z członków drużyny mógł skorzystać z jazdy na koniach
co okazało się fantastycznym i relaksującym doświadczeniem.
Wojciech Bąk spędzili 10 dni na letnim obozie w
Jodłowym Dworze skąd przywieźli wiele ciekawych wrażeń i opowieści.
Jak co roku nasi harcerze uczestniczyli również w
„ Rajdzie Nocnym- Po Omacku”. Mieli oni możliwość przejazdu kolejką wąskotorową z Pińczowa
do Umianowic, gdzie na placu odbył się uroczysty
apel i ognisko, po którym wszyscy bawili się do
późnych godzin wieczornych. W tym roku w rajdzie brało udział rekordowa liczba osób – było nas
ponad 300!
Po powrocie do Pińczowa autokarami odwiezieni
zostaliśmy na Grochowiska, gdzie oddaliśmy hołd
poległym żołnierzom. Następnie już pieszo udaliśmy się do szkoły w Kamedułach aby posilić się
przy ognisku. Stamtąd wyruszyliśmy już w drogę
powrotną do Buska. Dopisywała nam pogoda i humory więc trasa rajdu przebiegła szybko i bezproblemowo!
Jak widać nasi harcerze nie mogą narzekać na nudę. W planach jest atrakcyjny wyjazd do Krakowa
do Ośrodka Anny Dymnej, jak również uczestnictwo w Dniu Papieskim przy Kościele Brata Alberta
w Busku-Zdroju.
Opracowały druhny: Edyta Bugajna, Magdalena
Błażejowska i Agnieszka Szymańska
Ponadto dwóch z naszych uczniów Kamil Skitek i
4
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
W ramach projektu ,, Nowy zawód – Nowy start” grupa harcerzy działających w wolontariacie wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym
przez ZHP przy współpracy z PCPR i ZDZ w
Busku-Zdroju. Celem szkolenia w trakcie II wizyty studyjnej do Krakowa było kształtowanie odpowiednich postaw młodzieży oraz pogłębienie
umiejętności pracy z osobami potrzebującymi
wsparcia i pomocy. Poprzez taką bezinteresowność młody człowiek rozwija własną osobowość,
kształtuje charakter, zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
W dniu 17.10.2012 r. po zbiórce pod Domem Harcerza w Busku-Zdroju gdzie ma swoją
siedzibę Klub Wolontariusza, wraz z panem dyrektorem PCPR Andrzejem Smulczyńskim, pracownikami powyższej instytucji, zastępcom Komendanta Hufca ZHP Teresą Leszczyńską, opiekunami oraz młodzieżą zrzeszoną w wolontariacie, ruszyliśmy w kierunku Krakowa. Wolontariusze odwiedzili nowo powstały kompleks obiektów ,,Dolina Słońca” w Radwanowicach wzniesiony przez Fundację Anny Dymnej ,,Mimo Wszystko’’, ściśle związany z Fundacją im. Brata Alberta. Dzięki pracownikowi fundacji panu Wojciechowi Szumowskiemu mieliśmy okazję zwiedzić,
poznać historię placówki, budowę architektoniczną, wyposażenie, zakres jej działania, pracowników oraz podopiecznych.
Kolejnym punktem programu był seans filmowy w Kinie Plaza pt. ,,Arktyka”, a następnie
obiad i zabawa w kręgle.
Nasi harcerze- wolontariusze pod czujnym
okiem zastępcy Komendanta Hufca w BuskuZdroju Teresy Leszczyńskiej oraz opiekunów
drużyn bardzo chętnie, z oddaniem biorą udział w
akcjach gdzie niosą bezinteresowną pomoc potrzebującym. Swą postawą, dyscypliną, oddaniem są
wzorem dla innych. Współdziałamy ze sobą w atmosferze wzajemnej życzliwości, oddania, szacunku, zabawy, wzmacniamy wiarę we własne
możliwości, poprawiamy własną samoocenę, integrujemy się, wyzbywamy słabości, uprzedzeń.
Uczymy się wzajemnej tolerancji, współpracy,
zrozumienia, przełamujemy lęki i bariery, uczymy się siebie na wzajem.
Z HARCERSKIM POZDROWIENIEM!!!
DRUŻYNOWE
W skład kompleksu w Radwanowicach
wchodzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Świetlica
Terapeutyczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Po
prezentacji multimedialnej poświęconej historii
placówki spotkaliśmy się z prezesem Fundacji im.
Brata Alberta ks. Tadeuszem Isakowskim - Zaleskim.
5
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
W dniu 4 października 2012r. Samorząd Grup
Wychowawczych wraz z opiekunami sekcji kulinarnej i opiekunem pracowni komputerowej przygotował imprezę z okazji obchodzonego 30 września Dnia Chłopaka.
Obchody Dnia Chłopaka były okazją do integracji młodzieży Ośrodka oraz pozwoliły twórczo i
aktywnie wykorzystać czas wolny. Podczas imprezy odbyły się konkursy , zabawy, quizy. Najweselszy był konkurs tańca i koncert życzeń.
Aktywność młodzieży była nagrodzona słodkimi
Deszczowe dni
upominkami. Wychowankowie biorący udział w
konkursie literackim otrzymali dyplomy, nagrody
Deszczowe dni nadeszły już, za oknem pada deszcz.
Kolejną noc nie spałem znów, wieczory krótkie stały się…
Pozostałem znowu sam. Gdzie jesteś, gdzie?
Niedługo przyjdzie ostry mróz, połączony z szarym dniem.
Zapomnijmy jeszcze raz o tym, że nam było źle.
Przyjdzie jeszcze czas … lepszy wstanie dzień.
książkowe oraz słodycze.
Konkurs literacki pn.”Twórczość własna młodzieży” był okazją do zaprezentowania przez wychowanków swoich emocji, myśli i przeżyć. Uczestni-
Kto będzie kochał mnie? Nawet ogień nie chce grzać …
Pozostałem znowu sam… obok pusto jest.
Dni bez Ciebie zasmucają mnie.
Skończmy już naszą głupią grę!
Odjeżdżając wzięłaś ze sobą sny.
Jak sam mam żyć?
cy konkursu wykazali się odwagą, dojrzałością i
poczuciem humoru w wyrażaniu swoich uczuć i
poglądów poprzez własną twórczość.
Miejsce I - Paweł Tyka z grupy IX
Miejsce II – Monika Jędrzejewska grupa III
Znowu trzasnąłem drzwiami pokoju.
Deszcz mi nie pozwala odejść.
Wspomnienia wciąż pozostają w pamięci.
Chciałbym Cię zapytać …
Czy wierzysz ,że jeszcze będziemy razem?
Miejsce III – Adrianna Kacińska z grupy IV i Wiola Węglicka grupa III
Zachęcamy do przeczytania wierszy naszych
uczniów .
Zadzwoniłem wieczorem – Ty nie odzywasz się.
Chciałem powiedzieć – dobranoc.
Czy obraziłaś się ?
W pełni księżyca migotały gwiazdy, a ja siedziałem w parku.
Myślałem o Tobie - brakuje mi Twojej miłości!
Gdzie jesteś ? Dni bez Ciebie dłużą się.
Wróć do mnie i niech stanie się to, co miało zdarzyć się!
Będziemy już na zawsze razem …
Paweł Tyka
6
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
Dzień chłopaka
Drodzy koledzy!
Jak wiecie
Dzisiaj jest dla Was najważniejsze święto na świecie
Gdy dzień ten następuje
Dziewczyny, bądźcie dla nich dobre
Bo gdy złamiecie zasadę taką
To chłopcy się zapłaczą
Drogie Panie pamiętajcie o tym dniu,
Bo gdy o nim zapomnicie
To 8 marca żadnego prezentu nie ujrzycie!
Zobaczyłam
Zobaczyłam Ciebie w blasku słońca
Wróciły wszystkie moje wspomnienia
Tamte nasze spacery
I wspólny śmiech
Obok Ciebie sen
Zapomniałeś mnie?
Czy nie chciałeś już pamiętać?
Stare obietnice...
Danych przysiąg słowa
Czy ja byłam tylko chwilą?
Czy kimś ważnym?
Chciałabym móc zapytać Ciebie
Gdy zobaczyłam Ciebie –
Wszystko wróciło…
Adrianna Kacińska
Miłość
Serce chłopaka jest jak kamień
A serce dziewczyny piękne jak podusia z piór
Gdy to się połączy w jedną całość- to wyjdzie bardzo piękna miłość
Będzie trwała ona wiecznie – aż do końca świata
Ale może się zdarzyć, że chłopak zdradzi swą ukochaną dziewczynę
Wówczas ją straci na zawsze – bo zdrady nie można wybaczyć
Pragnienie
Kiedy miłość zagląda w oczy
W ramiona wpada świat
Wszystko jest jak najpiękniejszy ogród i sen
Twoją pragnę być
Miłość spragniona Twoich warg
Lecz Ty nigdy nie będziesz cieniem
Istnienia mojego
Monika Jędrzejewska
Magdalena Marciniec
Miłość
Miłość to troska
Miłość to szczęście
Miłość to dobre i gorsze dni
Miłością moją jesteś Ty
Gdy jesteś przy mnie – to jestem szczęśliwa
A gdy Cię nie ma – to jest mi źle
Bo ja bardzo KOCHAM CIĘ
Wiola Węglicka
7
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
Dzień Chłopaka raz do roku
Więc nie stój z boku
Wszystkich chętnie zapraszamy
I do zabawy zachęcamy
Mateusz Szlufik
Młodość
Czas płynie szybko, młodość przemija
W pamięci zostaje tylko miła chwila
Nie zapomina się tych wspólnych dni
A jeśli coś zapomnisz – ja przypomnę Ci
Pamiętam czas wspólnie spędzony
Nie był on na pewno stracony
Bo wtedy miło było
I wesoło się żyło
Łukasz Tusznio
My dziewczyny zgrana paka
Pokonamy męski ród
Załatwimy dziś chłopaka
Gdy podskoczy damy w dziób
Bo chłopacy to lalusie
Im potrzebne są mamusie
By sprzątały, gotowały
I pieluszki przewijały
Monika Lisek
Miłość jest jak wyzwanie
Miłość to wieczne czekanie
Bartek Lasota
8
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
W dniu 15.10.2012r. Samorząd Grup Wychowawczych we współpracy z Samorządem Szkolnym przygotował akademię z
okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie składali życzenia dla całego grona pedagogicznego. Były podziękowania dla Pani dyrektor Ośrodka Grażyny Grochowskiej, Pani
dyrektor szkoły Izabeli Andruszkiewicz
Parodia baletu „Jezioro łabędzie” w wykonaniu
oraz Pana dyrektora do spraw opieki i wy-
chłopców naszej szkoły.
chowania Mariana Kwiatka. Swoją obecnością zaszczycił nas wicestarosta Stanisław
Klimczak.
Młodzież swoim wystąpieniem wyra-
Panie z sekcji artystycznej wykonały
ziła wdzięczność za trud pracy nauczycieli. piękne
dekoracje
i
zatroszczyły
się
Podziękowali za serce, cierpliwość, odda- o zdrowy poczęstunek – symboliczne jabłko
nie i troskę. Imprezę umilił balet w wykona- życzeń. Uczniowie dostarczyli nauczycieniu naszych uczniów, który okazał się lom dużo uśmiechu i radości. Piękne wystąwdzięcznym i zabawnym prezentem.
pienie młodzieży zostało nagrodzone grom-
Panie Barbara Jaskólska i Marzena kimi brawami.
Podkowa przygotowały choreografię tańca i
zadbały o stroje wychowanków.
Samorząd Grup Wychowawczych
9
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
KOFTA 2012
NOCNY WŁÓCZĘGA
Biografia/ Więzi rodzinne
Jonasz Kofta (właść. Janusz Kafta)ur.29.11.1942r. W Mizoczu na Wołyniu. Polski ,satyryk i piosenkarz.
Syn Marii Kofty– prof..
germanistyki, brat Mirosława Kofty– prof.. psychologii, szwagier Krystyny Kofty– pisarki i publicystki, mąż Jagi Kofty, ojciec pisarza
Piotra Kofty.
Młodzieżowa powieść sensacyjna opowiadająca
losy Jack’a, który pewnego wieczoru zostaje potrącony przez samochód. Chłopak nie odnosi żadnych
obrażeń fizycznych, ale od tej chwili zaczyna widzieć duchy. Ojciec wysyła go na konsultację lekarską do Nowego Jorku. Miasta, które opuścili po
śmierci matki Jack’a. W Nowym Jorku na dworcu
Grand Central, Jack poznaje Euri. Dziewczyna
pokazuje mu sekretne miejsca na stacji– tajemne
przejścia, ukryte, mroczne korytarze…
Działalność artystyczna-biografia.
Wchodzą w podziemny świat duchów Nowego JorPoczątki jego działalności artystycznej związane są z
ku. Kiedy Jack próbuje odnaleźć tu swoją matkę ,
kabaretem i Teatrem Hybrydy. Współpracował później odkrywa, że Euri jest duchem co było jej najwiękz Teatrem Syrena. Był współzałożycielem i wykonaw- szą tajemnicą. Poznaje również prawdziwą przycą w kabarecie ,, Pod Egidą”. W czasie swojej kariery
czynę swojej wizyty w podziemiu. Celem jego wiwystępował z m.in.. Ze Stefanem Friedmannem oraz
zyty w podziemiu było odnalezienie jego matki i
Janem Pietrzakiem. Pisał również artykuły do gazet
przywrócenie jej do świata żywych.
m.in.. ,,Szpilek”; ,,Radaru” i
Jack dowiaduje się od swojego ojca, że on sam
,,Płomyka”.
wielokrotnie próbował wydostać swoją żonę z
Od 1964r. Współpracował z Programem III Polskiego
podziemi, próby zakończyły się jednak niepowoRadia. Napisał wiele znanych tekstów piosenek m.in..
dzeniem. Euri pokazywała Jack’owi tajemne kory,,Wakacje z blondynką”; ,, Śpiewać każdy może”.
Zmarł 19.04.1988r. Spoczął na Cmentarzu Wojskowym tarze, aby wrócić do życia na ziemi. Jack jednak
- ,,Powązkach” w Warszawie.
nie zdążył pomóc jej ani swojej matce. W ostatniej
chwili zamknęło się dla nich obu tajemne przejUpamiętnienie artysty.
ście. Dziewczyna mogła ukazywać się Jack’owi w
Jaga– żona Jonasza Kofty założyła fundację jego imietylko w postaci ducha, gdy przychodził czas nawienia ,,Pamiętajcie o ogrodach”, która wspiera młodych
dzenia.
artystów. W fundacji współdziałają:




Jaga Kofta – prezes zarządu,
Stefan Friedmann,
Włodzimierz Nahorny,
Artur Andrus
Informacje o autorce.
Na pomysł napisania tej powieści, wpadła Katherine Marsh. Urodzona w 1974 roku. Dorastała na
przedmieściach Nowego Jorku, 20 minut od dworca Grand Central. Studiowała literaturę angielską w
Aby ocalić pamięć o Jonaszu Kofcie organizowane są
Yale. Jej wielką fascynacją są tajemnice i historia
koncerty i spotkania pod patronatem jego imienia. Np.. Nowego Jorku. Autorka, w wielu wywiadach wy09.10.2009r. Z udziałem Jagi Kofty odbyło się Spotka- znawała, że prawdziwym bohaterem książki jest jej
nie Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki
mąż Julian E. Barnes. Mąż autorki również współ(SMAK).
pracował przy powstaniu książki. ,,Nocny włóczęga” otrzymał najlepsze recenzje magazynów i kry23 listopada br. odbędzie się Ogólnopolski Turniej Piotyków literackich .,np.. ,,Kirkus Reviews”i ,, Pusenki im. Jonasza Kofty organizowany przez SOSW dla
blishers Weekly”. Książka została przetłumaczona
Niepełnosprawnych Ruchowo.
Udział w nim wezmą Jaga Kofta i Hanna Banaszak ( ze w kilkunastu wersjach językowych, otrzymała wyróżnienie prestiżową nagrodą Edgara dla młodzieswoim recitalem) i kilkunastu wykonawców z całej
żowej powieści sensacyjnej. Można w niej znaleźć
Polski.
nawiązania do mitu o Orfeuszu i Eurydyce.
Agnieszka Jop gr. IV
Agnieszka Jop gr. IV
10
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
,, Jestem Bogiem”
Czyli historia ,, Paktofoniki”
,, Jesteś Bogiem” film w reżyserii Leszka Dawida, do którego scenariusz stworzył Maciej Pisuk. Ogólnopolska premiera filmu miała miejsce dwudziestego pierwszego września bieżącego roku. W rolach pierwszoplanowych obsadzono aktorów młodego pokolenia: Marcina
Kowalczyka, Tomasza Schuchardta, Dawida
Ogrodnika i Katarzynę Wajdę. Film zdobył
wiele nagród min. ,, Złote lwy” na trzydziestym siódmym Festiwalu Filmów Fabularnych
w Gdyni, nagrodę dziennikarzy za najlepszy
polski film roku. Nagrodę jury tego festiwalu
za reżyserię, debiut aktorski i drugoplanową
rolę męską.
,, Jesteś Bogiem” to historia trzech młodych hiphopowców tworzących w latach dziewięćdziesiątych legendarny już zespół ,,Paktofonika”. Akcja
filmu rozpoczyna się w chwili gdy znajomi Wojtka ,, Fokusa” namawiają go aby pokazał swoją
twórczość znanemu już wtedy liderowi zespołu
,, Kaliber 44”- ,,Magikowi”. Chłopak początkowo
nie traktuje poważnie swoich kolegów, ponieważ
uważa że tak znakomity tekściarz i piosenkarz,
jakim jest ,,Magik”, nawet nie spojrzy na jego
wypociny. Po krótkim namyśle chłopak udaje się
do Katowic, gdzie mieszka Piotr vel Magik. Od
jego matki dowiaduje się że ,, Kaliber 44” daje
koncert w miejscowy klubie. ,, Fokus”, nie zastanawiając się dłużej, udaje się na miejsce. Odnajduje Piotra za kulisami i pokazuje mu swoje teksty. Jednak zapracowany ,, Magik” nie ma czasu
przejrzeć owych tekstów, prosi Wojtka aby je zostawił i obiecuje, że gdy tylko znajdzie czas, na
pewno na nie zerknie. Zrezygnowany niepowodzeniem chłopak wraca do domu. Po kilku dniach
Wojtka odwiedza ,, Magik”, mówiąc mu, że jego
teksty są niezłe. Piotr twierdzi również, że warto z
nich stworzyć coś więcej. Ośmielony stwierdzeniem ,, Wielkiej gwiazdy” Wojtek proponuje Piotrowi, aby wspólnie z jego kolegą założyli zespół.
Początkowo ,, Magik”, znający realia show- biznesu, naśmiewa się z daleko idących planów
,, Fokusa”. Jednak postanawia zaryzykować.
Chłopcy wspólnie z właścicielem wytwórni, która
chce zainwestować w płytę nowego zespołu, udają się na wieś, gdzie mieszka Sebastian vel.
,,Rahima”. Sebastian bez chwili wahania wchodzi
do zespołu. Trio już pod nazwą ,, Paktofonika”
zaczyna koncertować w różnych klubach. Młodzi
muzycy nagrywają również pierwsze single na
płytę. W tym samym czasie Piotr dowiaduje się
od swojej dziewczyny Justyny, iż spodziewa się
jego dziecka. Chłopak jest przerażony, ponieważ
ciąża Justyny zbiega się w czasie z pierwszą porażką ,, Paktofoniki”. Niepowodzenie związane
jest z właścicielem wytwórni, który przywłaszczył sobie prawa do pierwszych utworów zespołu
nie płacąc za nie. Chłopcy kończą pracę z wytwórnią. Po kilku dniach zwraca się do nich początkujący w branży muzycznej Gustaw Zarzycki.
Proponuje współpracę, młodzi muzycy przyjmują
jego propozycje. W tym samym czasie Piotr szykuje się do ślubu z Justyną. Popularność ,, Pakfoniki” rośnie w zaskakującym tempie. Chłopcy
pokątnie na prywatnym komputerze ,, Magika”
montują materiał na pierwszą płytę. Justyna i
Piotr pobierają się. Wkrótce po ślubie na świat
przychodzi syn pary, Filip. Niewytrzymujący natłoku pracy i wzrostu własnej popularności ,, Magik”, zapożycza się u Gustawa. Pieniądze, które
pożycza, w całości przeznacza na zakup twardych
narkotyków, bez których nie jest już w stanie
normalnie pracować i funkcjonować. Piotr zdradza żonę, a Justyna nie potrafi wybaczyć mężowi
i wyprowadza się z ich wspólnego mieszkania, po
czym składa papiery rozwodowe. Załamany Piotr
początkowo walczy o swą rodzinę. Nie widząc
jednak rezultatów owej walki wpada w nałóg. Po
dwóch latach wspólnej pracy muzyków ,, Paktofoniki”, ukazuje się pierwsza płyta zespołu pt.
,,Kinematografia”. Na tej właśnie płycie znalazł
się wielki hit zespołu ,, Jestem Bogiem”. Kilka
tygodni po udanym debiucie krążka na rynku muzycznym, Piotr Łuszcz vel ,, Magik” popełnia samobójstwo, skacząc z okna bloku, w którym
mieszkał. Mężczyzna w ciężkim stanie trafia do
szpitala, gdzie umiera zaledwie pół godziny po
próbie samobójczej. Rok po samobójczej śmierci
Piotra, zespół otrzymuje ,, Fryderyka” w kategorii ,, Album Roku” . Dwa lata po otrzymaniu nagrody zespół daje ostatni koncert, dedykujący go
wszystkim fanom i tragicznie zmarłemu przyjacielowi ,, Magikowi”. Przyczyny tragicznej
śmierci Piotra Łuszcza do dziś nie są znane.
Oprac. Zaprzyjaźniona Jola Mazur.
11
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
Jola Mazur absolwentka i
była redaktor naczelna naszego kwartalnika „ Z Górki”
się mojej mamie, która ostatnio we śnie powiedziała mi, że jest dumna, bo naprawdę ma powody do
dumy. Jestem przekonana również o tym, że jeśli
dalej będę patrzeć na świat oczyma nowej mnie, to
wezmę od życia tyle, ile tylko jeszcze może mi
Z LOTU PTAKA
zaoferować.
Jola Mazur
Na początku mojej edukacji w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
i pracy w kwartalniku ,, Z
Górki” zredagowałam pewien artykuł, w którym
ŚPIEWANIE TO MOJE ŻYCIE
obiecałam swojej nieżyjącej już mamie, że nie zmarnuje szansy, jaką dostałam od losu i od niej. Teraz, kiedy już zakończył
Śpiewanie to moje hobby, ale i życie, kocham to
się mój trzyletni pobyt w Ośrodku, czuję smutek,
ale i nie tylko. Czuję również radość, bo wiem, że robić. Nie wyobrażam sobie życia bez śpiewania.
te trzy lata nauczyły mnie korzystać z życia na sto Gdyby nie istniało, ja też bym nie istniała. Praktycznie śpiewam od wczesnego dzieciństwa.
procent. Dzięki ludziom, których tam poznałam,
Zawsze przed spaniem śpiewałam po swojemu :).
zrozumiałam wreszcie, że to, jak wygląda mojej
A teraz jestem już starsza, więc lubię poznawać i
życie, zależy tylko ode mnie. Obserwując podopiecznych Ośrodka, pojęłam również to, iż nie jest uczyć się nowych piosenek. Nie wstydzę się śpieono takie złe. Dzięki rozmowom z moją terapeutką, wać publicznie, choć ogarnia mnie trema, chyba
jak każdego wokalistę. Nie myślę o tym, żeby w
w pełni zaakceptowałam samą siebie i swoich
dwóch „przyjaciół” czyli MPD ( dla niezorientowa- przyszłości zostać piosenkarką. Interesuje mnie
nych - mózgowe porażenie dziecięce) i wózek. Mo- także informatyka i chcę kształcić się w tym kierunku. Śpiewanie będzie zawsze moją pasją tak jak
gę śmiało powiedzieć, że moje poczucie własnej
wartości jest stuprocentowe i że wózek to tylko do- muzyka. W 2009 roku zaśpiewałam na festynie
datek do mojej osoby!! Jestem pewna, że gdyby nie szkolnym wraz z moim przyjacielem Danielem.
Pierwszy raz na scenie, te brawa to po prostu coś
godziny przegadane na terapii i pobyt w ośrodku,
nie zaakceptowałabym samej siebie. Słuchanie lu- fajnego. Co do piosenek, jak już wcześniej pisałam,
dzi, wspieranie ich w pokonywaniu problemów ży- lubię uczyć się nowych po polsku i angielsku. Nie
ciowych pokazało mi, że nie ma sytuacji bez wyj- ma dnia, w czasie którego bym nie śpiewała i słuścia. Rozumiem również, że to, jakie wyjście wy- chała muzyki. Śpiewam w domu , z przyjacielem i
biorę, zależy tylko ode mnie. Przebywanie w inter- tylko gdzie się da. Moje motto to: „Dzień bez munacie otworzyło mi oczy na to, że moje problemy zyki — w pewnym stopniu dniem straconym!”
Kontynuuję tą tradycję, ponieważ moja babcia od
niekiedy są niczym w porównaniu z tym, z czym
36 lat śpiewa w chórze. Moi ulubieni wokaliści to :
na co dzień borykają się inni. Teraz, gdy moi
Kelly Clarkson, Lales, Rihanna, Celine Dion, Anprzyjaciele mają jakiś problem, moje rozterki życiowe schodzą na drugi plan, ponieważ tak właśnie drzej Piaseczny itd..
powinien zachowywać się prawdziwy przyjaciel/
przyjaciółka, którą ja nauczyłam się być poprzez
Niki
znajomości zawarte w ośrodku. Szkoła i internat to
nie tylko: znajomości, przyjaźnie, obowiązki, akceptacja samej siebie, ale także moje wielkie pasje,
które tam odkryłam czyli dziennikarstwo, fotografia i mediacje Mam nadzieje że moje pasje, które
poznałam dzięki trzem paniom pracującym w
Ośrodku, kiedyś zaowocują. Jeśli dalej uda mi się
być nową Jolą, którą odkryłam w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, to nie dziwie
12
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
Mamy nowe objawienie polskiej sceny tanecz- piosenki „Tak blisko”, po drugie granie jego remiknej! DJ który wcześniej nie puszczał swoich piose- su w rozgłośniach radiowych , na dyskotekach w
nek dostał od życia niepowtarzalną szansę!!!
klubie, a po trzecie rozesłanie jego remiksu do najlepszych DJów w Polsce np.. Alchemist Project,
Firma Universal Music Polska ogłosiła konkurs duet Kalwi/Remi, Robert M.
na najlepszy remix hitu lata 2012 „Tak blisko” w
wykonaniu Rafała Brzozowskiego, półfinalisty programu „The Voice of Poland”.
Swoje remixy przesyłali DJe z całej Polskina
adres wytwórni Universal Music Polska. Remiksy
były przysyłane do dnia 19 sierpnia 2012 roku, z
czego póżniej wytwórnia musiała wybrać najlepszy
i oficjalny remix piosenki „Tak blisko”. Jednogłoś
nie decyzją wygrał remiks nadesłany przez polskiego DJa Crouzera, który dzięki temu zadebiutował
na polskiej scenie tanecznej.
Wszystkie remiksy do konkursu na najlepszy remiks piosenki „Tak blisko” są umieszczone w internecie na jednym z portali i można wszystkie je
pobrać w formacie MP3. Stał się w mgnieniu oka
jednym z najczęściej granych utworów na dyskotekach czego dowodem jest filmik umieszczony na
serwisie YouTube.pl.
Oto przed Wami nowe objawienie polskiej sceny
tanecznej!
Producenci jednogłośnie zdecydowali, że ten
remiks zostanie najlepszym i oficjalnym remiksem
piosenki „Tak blisko”, a dla zwycięzcy tego konkursu DJowi Crauzerowi nagrodę główną. Były nią
trzy niesamowite niespodzianki. Po pierwsze jego
remix stał się najlepszym i oficjalnym remiksem
13
Monika Kołbuc grI
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
„Zwierzyniec” (1562).
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie poWYCIECZKA SEKCJI TURYSTYCZNEJ
wstało w wyniku przekazania Państwu kolekcji ze„NIDA”
24 września miała miejsce wycieczka zorganizowa- garów słonecznych, przyrządów astronomicznych
na przez sekcję turystyczną Nida do muzeum zega- oraz biblioteki starodruków przez rodzinę Przyrów w Jędrzejowie, dworku Mikołaja Reja w Napkowskich Ekspozycja prezentuje zabytkowe wnęgłowicach i zamku w Mirowie. Wzięła w niej
trza - mieszkanie rodziny Przypkowskich według
udział grupa VII z wychowawcą i opiekunem sek- stanu z przed I wojny światowej zrekonstruowany
cji panem Andrzejem Grochowskim. Zwiedzając
apartament w stylu
dworek M. Reja mieliśmy okazję posłuchać wielu
XVIII w., ekspozyciekawostek i anegdot związanych sylwetką ojca
cję zegarów słoneczliteratury polskiej, które opowiadała pani przewodnych i mechanicznych oraz ekspozycję dawnej gastronomii i farmacji w zabytkowych piwnicach. I tak w ciągu
jednego dnia zwiedziliśmy trzy piękne
miejsca i wzbogaciliśmy wiedzę z zakresu historii, literatury i geografii.
nik po muzeum. Rej na przykład, w przeciwieństwie do Kochanowskiego nigdy nie był zagranicą.
Studiował też tylko rok i swoją wiedzę zdobył poprzez lekturę oraz w trakcie pracy jako sekretarz u
Tęczyńskiego. O sobie mówił Rej skromnie
„Aczem był nieuczony, przedsiem jednak czytał”.
Rej nie był „typem naukowca”, raczej
„biznesmenem” i przedsiębiorcą. Był człowiekiem
czynu i płynął wraz z nurtem epoki. Założył nawet
własną „grupę muzyczną”, prawdopodobnie jakąś
kapelę, ale chyba na niezłym poziomie, skoro koncertował nawet na Wawelu, przed królem! Miano
„ojca literatury polskiej” zdobył Rej przede wszystkim dzięki słynnemu zwrotowi: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż
swój język mają”, zawartemu w zbiorze satyrycznych epigramatów
14
Zdjęcia Waldemar Bieńkowski
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
XI BIEG ZDROJOWY
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i dyOkoło 400 zawodników wystartowało w XI plomy. Spośród wszystkich uczestników rozlosoMiędzynarodowym Biegu Zdrojowym, który odbył wano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
się 23września 2012 w Busku-Zdroju. Nasz Ośrodek reprezentowało ośmiu zawodników: Bąk WojPiotr Bednarek gr VI
ciech, Bednarek Piotr, Jarno Patryk, Pyśk Remigiusz, Szlufik Mateusz, Rogowski Mateusz, Tyka
Paweł, Żurawski Grzegorz. Wśród wózków triumfował Rogowski Mateusz przed Patrykiem Jarno i
Grzesiem Żurawskim. W kategorii pozostałych
grup niepełnosprawności z dużą przewagą zwyciężył Wojtek Bąk, drugi był Mateusz Szlufik, trzeci
Piotr Bednarek. Bieg miał charakter integracyjny,
brało w nim udział 15 zawodników niepełnosprawnych Jest to największa impreza lekkoatletyczna
na Ponidziu. Rozegrano kilkanaście biegów w różnych kategoriach wiekowych, od 100 metrów do
10 kilometrów. W sumie wystartowało blisko 400
zawodników.
15
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
We wrześniu w Kąciku Kulinarnym główną
rolę odgrywały owoce. W sezonie na śliwki w
naszej kuchni nie może zabraknąć ciasta z węgierkami. Tym razem zapraszamy Was na ciasto, które robiliśmy dokładnie 9 minut. Aż
trudno uwierzyć, że wystarczy chwila, aby
przygotować tak smaczny wypiek. Zresztą
przekonajcie się sami.
Podajemy przepis na smaczny śliwkowy deser
z nutą kokosowego smaku.
Składniki:
 2,5 szklanki mąki
 1 szklanka cukru
 1 opakowanie cukru wanilinowego
 3 łyżeczki proszku do pieczenia




1 szklanka maślanki
1/2 szklanki oleju
3 jajka
owoce: śliwki
30 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka.
Z tej okazji dziewczyny przygotowały kulinarną
niespodziankę dla swoich kolegów. Przedstawicielki płci pięknej miały pełne ręce robotywspólnie pracowały, zagniatały ciasto i formowały ciasteczka.
Przepis na całuśne ciasteczka
Składniki:
250g białego sera
250g masła
250g mąki pszennej
4 jabłka
cukier puder do posypania
Ser przecisnąć przez praskę, dodać masło, mąkę.
Dobrze wszystko zagnieść. Kulę ciasta owinąć w
folię i wstawić do lodówki. Schłodzić. W tym
czasie obrać jabłka, pokroić na ćwiartki a te jeszcze na mniejsze kawałeczki. Wyjąć ciasto z lodówki. Rozwałkować na grubość 4-5 mm.
Szklanką wykrawać kółka. Na każde układać kawałek jabłka (szerszą częścią na zewnątrz) i złożyć na pół. Układać na blasze, wstawić do nagrzanego pieca i piec w temp.200 stopni ok. 35
minut. Upieczone posypać cukrem pudrem.
kruszonka:
1 szklanka mąki
pół szklanki cukru pudru
pół kostki miękkiego masła
100 g wiórków kokosowych
Przygotowanie:
Włożyć do miski wszystkie składniki suche: mąkę, cukier, proszek do pieczenia. Wymieszać i Męskiej części naszej społeczności szkolnej dodać mokre: maślankę, olej, jajka. Wymieszać WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
do połączenia się składników. Piekarnik nagrzać
do 175oC. Blachę wysmarować masłem lub margaryną, posypać mąką i wylać na nią ciasto. Na
wierzchu ułożyć wydrylowane śliwki.
Z podanych składników zrobić kruszonkę, posypać wierzch ciasta, wstawić do piekarnika. Piec
Oprac. Waldek Bieńkowski
ok. 40 minut.
16
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
Z dzienniczków uczniowskich:
Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o
wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest fizyczną
niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człoZamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu.
wieka. Pomimo, że jest taki wielki, jego gardło jest
Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że przecież
że pani woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy. Jonasz został połknięty przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożli"....nie wiem, czy pan pamięta, że Anna Karenina we.
poszła do klasztoru, bo nie chciała wyjść za Woło- Na to dziewczynka:
dyjowskiego. a wtedy Kmicic chwycił swój róg
- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza.
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie
bawoli, cętkowany, kręty i powiedział 'ogary poszły w las'. ciemno się zrobiło w piwnicznej izbie, nauczyciel.
- Wtedy pan go zapyta!
gdy Boryna zataczając się wpadł w objęcia pani
Dulskiej, która wzięła go za Zbyszka z Bogdańca
(a to był Maciej Chełmicki). Chwyciwszy za głowę Jasio podchodzi do nauczycielki i mówi:
Rzeckiego, zrobił taką awanturę o Basię, że pan
- Nie chcę pani straszyć, ale mój tato powiedział,
Tadeusz krzycząc 'quo vadis?' wpadł do Jeziora
że jeśli nadal będę mieć uwagi w dzienniczku, to
Bodeńskiego. na szczęście Jagienka, która była tam ktoś dostanie w skórę!
za chlebem, zapaliła Latarnika przy pomocy
Na lekcji biologii nauczycielka przestrzega dzieci:
ogniem i mieczem, i odjechała wozem Drzymały, - Pamiętajcie, że nie wolno całować kotków ani
który należał do Faraona. taka była historia żółtej
piesków, bo od tego mogą się przenosić groźne zaciżemki."
razki. A może ktoś z was ma na to przykład?
Zgłasza się Jasio:
Zaleta pobytu Robinsona na wyspie: poznał tajniki - Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała raz
kuchni kanibali.
kotka.
- I co?
Nauczycielka pyta dzieci:
- No i zdechł.
- Jakie macie zwierzęta w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
Nauczycielka z liceum spotyka swego dawnego
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś.
ucznia Jasia.
- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz?
- A wie Pani, chemię wykładam.
Na religii:
- Naprawdę Jasiu? A gdzie?
- Kto widzi i wie wszystko?
- W "Biedronce". Na regały...
Na to Jasiu:
- Moja sąsiadka...
Oprac. Maria Warchulska gr II
17
„Z Górki”- kwartalnik uczniowski Rok 5 (2012) nr 18
1
2
3
4
5
6
1. Czerwone korale wiszące na drzewie.
2. Owoce dębu.
3. Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce.
4. Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów.
5. Wykonany kredką.
6. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.
Oprac. Karolina Kochanowicz
KUPON 18
Imię i nazwisko:
Wycięte kupony z hasłem prosimy zanosić do
pokoju nr 7 do Marysi Warchulskiej. Zwycięzców czekają nagrody!
HASŁO:
18

Podobne dokumenty