odwadniacze

Komentarze

Transkrypt

odwadniacze
Krzysztof Szałucki
E
Z
C
A
I
N
D
A
W
A
D
R
O
T
S
E
G
Historia GESTRA...
1902 Powstanie firmy w Bremie
1907 Nowa nazwa Gustav F. Gerdts KG
1911 GERDTS + STRAUCH = GESTRA
1956 - 1987
Spółki siostrzane we Francji,
Anglii, Włoszech, Hiszpanii,
Brazylii, USA i Polsce
1968 GESTRA KSB
1981 GESTRA AG
1988 GESTRA i Siebe plc.
1997 GESTRA GmbH
1999 GESTRA i Invensys
2002 GESTRA i Flowserve
Historia ...
Jak działamy w Polsce ...
SIEDZIBA FIRMY
Biuro Regionalne w Gdańsku
Biuro Regionalne w Warszawie
Inżynierowie Sprzedaży
w Szczecinie, Legnicy
i Wrocławiu
Firmy Partnerskie:
MERPRO w Poznaniu,
KTS-ELPOM w Warszawie
i Białej Podlaskiej,
AWARD w Gdyni,
ARSAN w Bielsku Białej,
ASPO w Bydgoszczy.
Autoryzowane firmy
dystrybucyjne na terenie
całego kraju
Zawsze służymy pomocą...
Literatura techniczna
Pełen zakres szkoleń.
Centrum Badań,
Rozwoju
i Szkolenia
Przewoźna stacja
prób i pokazów
Certyfikaty UDT...
Nasza oferta... ODWADNIACZE
Nasza oferta... ZAWORY ZWROTNE
Nasza oferta... ZAWORY REGULACYJNE
Nasza oferta... ZAWORY ODCINAJĄCE i inne
Nasza oferta... AUTOMATYKA KOTŁOWA
Nasza oferta... SYSTEMY PRZEMYSŁOWE
GESTRA - odwadniacze i urządzenia do ich kontroli
1921
1935
1915
ODWADNIACZE
– specjalne typy zaworów, których
podstawowym zadaniem jest odprowadzenie
kondensatu i nie kondensujących gazów
z instalacji parowych, dla zapewnienia jak
najlepszej wymiany ciepła i uniknięcia
katastrofalnych uderzeń wodnych.
Wymagania stawiane odwadniaczom
Podstawowe
Dodatkowe
• Odprowadzanie kondensatu bez
strat pary świeżej
• Brak wpływu na proces grzania (praca bez spiętrzania
kondensatu)
• Działanie samoczynne
• Wykorzystanie ciepła kondensatu (praca ze spiętrzeniem
kondensatu)
• Możliwość pracy z przeciwciśnieniem
• Poprawna praca w przypadku wahań ilości i ciśnienia
• Praca w układach regulowanych
• Łatwy montaż na instalacji
• Odporność na korozję
• Odporność na zanieczyszczenia
• Bezobsługowość
• Odporność na zamarzanie
• Odporność na uderzenia wodne
Punkty charakterystyczne przemiany fazowej wody
PRZEBICIE PARY ŚWIEŻEJ PRZEZ ODWADNIACZ
T [K]
K
Woda w stanie
nasycenia
x=0
5% przebicia pary
świeżej przez
niesprawny odwadniacz
Para nasycona sucha
x=1
500
p = 0,8 MPa [const.]
Ilość ciepła odebrana od
1kg pary w przypadku
przebicia 5% pary
świeżej przez
niesprawny odwadniacz
450
1944 kJ/kg
323
s [ kJ / kg•K ]
721 kJ/kg
2048 kJ/kg
112 kJ/kg
ODWADNIACZE – PODSTAWOWE TYPY
Pływakowy
Termostatyczny - membranowy
Termodynamiczny
Termostatyczny - bimetalowy
Zasada działania odwadniacza pływakowego
Zawór odpowietrzający
Pływak kulowy
Wlot kondensatu
Poziom
Wylot kondensatu
Zawór odwadniacza
Odwadniacz pływakowy z pływakiem kulowym
Typoszereg UNA 1, do PN 40
Z automatycznym odpowietrzeniem
Montaż na poziomym lub pionowym odcinku rurociągu
Odwadniacz pływakowy z pływakiem kulowym
Typoszereg UNA 1, do PN 40
Membrana regulacyjna
Pokrywa korpusu
Korpus
Przyłącza:
Kołnierze
Mufy gwintowane
Mufy do spawania
Króćce do spawania
Zespół regulatora
Kula zamykająca
zawór odwadniacza
Pływak kulowy
Odwadniacz pływakowy z pływakiem kulowym
Typoszereg UNA 1, do PN 40
3 różne wielkości zaworów odwadniacza
Zawór odpowietrzenia ręcznego
Duże możliwości
zastosowania dodatkowego
wyposażenia dla
specjalnych wymagań
3 wersje regulatorów
Dźwignia podnoszenia
Kula zamykająca z Perbunanu
pływaka
w przypadku zastosowania do
sprężonego powietrza
Odwadniacz pływakowy z pływakiem kulowym
Typoszereg UNA 1, do PN 40
Sposób doboru
Przykład:
p1 = 12 bar
p2 = 1,5 bar
∆ p = 10,5 bar
m= 500 kg/h
Wydajność
Wynik :
DN 15-25 - AO 13
UNA 14 / 16
¾
Wyższy zakres ciśnień nominalnych zapewnia szerszy zakres możliwości oferty.
¾
Zmiany
9 Wyższe ciśnienia nominalne dla UNA 14 (PN 25) i UNA 16 (PN 40)
9 Materiał korpusu UNA 14 = GGG40.3 zamiast UNA 13 = GG25
9 Maksymalne ciśnienie różnicowe dla UNA 16 = AO 22 zamiast dla UNA 15 = AO 21
¾
Produkt dostępny
od sierpnia 2003
Bez zmiany ceny
w stosunku do
UNA13 i UNA15
40
35
30
UNA 16
25
UNA 15
20
Pressure
¾
UNA 14
15
UNA 13
10
5
0
50
100
150
200
Temperature
250
300
350
400
Odwadniacz pływakowy z pływakiem kulowym
Typoszereg UNA 2, do PN 40
Pierwszy na skalę światową odwadniacz pływakowy z automatycznym
odpowietrzeniem i krótką zabudową
Odwadniacz pływakowy z pływakiem kulowym
Typoszereg UNA 2, do PN 40
Korpus
Zespół regulatora:
„Simplex” bez termostatu
lub „Duplex” z termostatem.
Deflektor –
ochrona przed
zużyciem
Kula zamykająca
Automatyczne odpowietrzenie
(wykonanie Duplex)
Pokrywa korpusu
Pływak kulowy
Zasada działania odwadniaczy typoszeregu UNA 2
Odpowietrzanie przy
zimnej instalacji
Odpowietrzanie
podczas pracy
(rozruch)
(temperatura niższa
od temperatury
nasycenia)
Odprowadzanie
kondensatu bez
pozostałości powietrza
(temperatura równa
temperaturze
nasycenia)
Odwadniacze pływakowe z pływakiem kulowym
UNA-Special Typ 62
DN 50-100
PN 16
UNA 39;
UNA 39 AO 140max
DN 15 - 50 PN 160
Cechy odwadniaczy pływakowych GESTRA
• Praca niezależnie od przeciwciśnienia i temperatury kondensatu
• Brak strat pary dzięki zamknięciu wodnemu
• Natychmiastowe odprowadzanie kondensatu, również przy wahaniach ilości i ciśnienia
• Szczególnie zalecane dla wymienników ciepła regulowanych od strony pary
• Odporne na zanieczyszczenia
• Automatyczne odpowietrzanie przez termostat (wykonanie Duplex)
• Konserwacja możliwa bez demontażu odwadniacza z rurociągu
• Możliwe zastosowanie dla odprowadzenia zimnych kondensatów, destylatów i
kondensatów z produktów chemicznych
• Dzięki zastosowaniu zamknięciu kulką dla regulacji wystarczająca jest mała siła
i niewielkie wymiary regulatora pływakowego (mała objętość i masa przy dużych
przepływach)
•Warianty dla montażu
- na rurociągu poziomym
- na rurociągu pionowym
RHOMBUSline
BK45
AK45
MK45
UBK46
Romboidalna pokrywa korpusu
Możliwość wprowadzenia
wszystkich śrub
montażowych od strony
korpusu odwadniacza
Uproszczenie montażu
odwadniacza na rurociągu.
Możliwy bezpośredni montaż
zaworów odcinających do
odwadniacza bez stosowania
specjalnych śrub.
Tylko dwie śruby
mocujące pokrywę
do korpusu
Skrócenie czasu demontażu
i montażu pokrywy.
Brak ryzyka zginania rurociągu
podczas prac montażowych
kiedy odwadniacz nie jest
demontowany z rurociągu
(w przypadku pokrywy
gwintowanej duże siły
dokręcające są przenoszone
na rurociąg, momenty rzędu
120 - 240 Nm ).
Zwarty. Szybszy. Lepszy.
BK45
Uszczelka pokrywy
Ograniczenie siły
dociskającej
uszczelkę
Ochrona uszczelki przed
nadmiernym zgniotem.
Przy przeglądzie
odwadniacza nie jest
potrzebna wymiana
uszczelki
Nie jest potrzebne
dociąganie śrub pokrywy
po początkowym okresie
eksploatacji.
Uszczelka pokrywy
umieszczona w rowku
korpusu
Uszczelka nie ma możliwości
wypłynięcia.
Uszczelnienie korpus-regulator
Poprzednia wersja np. MK35 Uszczelnienie pomiędzy korpusem
a regulatorem przy wykorzystaniu
uszczelki.
Uszczelka od strony napływu na połączenie
gwintowe. Nieprawidłowo umieszczona
uszczelka (np. ze względu na
zanieczyszczoną powierzchnię
uszczelniającą) może być przyczyną
przecieków.
Problem: Kondensat i para z rozprężania
przepływają przez części gwintowane
z dużą prędkością.
Konsekwencja : zniszczenie części
wewnątrz korpusu.
Nowa wersja BK45/MK45 –
Uszczelnienie metal-metal pomiędzy
korpusem a regulatorem
przy wykorzystaniu tulei.
Uszczelnienie metal-metal dzięki zastosowaniu
tulei wprasowanej w korpus
Uszczelka od strony wypływu z połączenia
gwintowego. Gwint od strony wyższego
ciśnienia.
Cechy GESTRA RHOMBUSline
• Uszczelka pokrywy ułożona w rowku w korpusie
• Ochrona uszczelki korpus-pokrywa przed nadmiernym zgniotem
• Brak konieczności każdorazowej wymiany uszczelki korpus-pokrywa
• Uszczelnienie nie wymaga obsługi
• Zamocowanie pokrywy do korpusu za pomocą dwóch śrub
• Uszczelnienie metal-metal pomiędzy korpusem a regulatorem
przy wykorzystaniu wprasowanej tulei
• Wszystkie śruby przyłączy kołnierzowych można wprowadzać od strony
odwadniacza
Temperatura [ °C ]
Krzywe otwarcia odwadniaczy termostatycznych
Typoszereg MK, BK
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
Krzywa para nasyconej (ts)
Krzywa otwarcia MK
Membrana standardowa
(∆t 10 K)
Krzywa otwarcia BK
(∆ t 20 K)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Ciśnienie [ bar, nadciśnienie ]
24
26
28
30
Odwadniacz termostatyczny z membraną sterującą
Typoszereg MK 45, do PN 40
Romboidalny kołnierz pokrywy
Membrana sterująca
Regulator
Uszczelnienie
korpusu
Metaliczne
uszczelnienie
gniazda
Sitko o dużej powierzchni
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Zasada działania regulatora membranowego MK
Otwarty
Po zatrzymaniu ruchu instalacji:
Przy spadku temperatury kondensatu płyn
sterujący w regulatorze membranowym
kondensuje się. Regulator odwadniacza
w położeniu otwartym.
Podczas rozruchu instalacji:
Odwadniacz w położeniu otwartym.
Powietrze i kondensat są odprowadzane
Zamknięty
Wraz ze wzrostem temperatury
kondensatu płyn sterujący zaczyna
parować. Wzrost ciśnienia wewnątrz
regulatora membranowego prowadzi
do zamknięcia układu regulatora
przy temperaturze nieco niższej od
temperatury nasycenia.
Fazy pracy regulatora membranowego MK
z podwójnym zamknięciem
Przy zatrzymanej instalacji
lub przy zimnym
kondensacie (rozruch
instalacji)
Siedzisko I i II otwarte
Instalacja w ruchu
Siedzisko I zamknięte
(regulator sterowany
w kierunku zamknięcia)
Odwadniacz zamknięty
Oba siedziska
zamknięte
Regulator membranowy MK - mocowanie
Regulator z podwójnym
zamknięciem
Regulator z pojedynczym
płaskim zamknięciem
Dysk zamykający
Dysk zamykający
(=zamyka siedzisko II)
Swobodnie prowadzony
grzyb dodatkowy
(=zamyka siedzisko I)
Zabezpieczenie
przed przepływem
zwrotnym
języczek
Mocowanie na zaciskach
zewnętrznych
Mocowanie na zaciskach
wewnętrznych
Regulator membranowy z zamknięciem
podwójnym jest tak skonstruowany pod
względem mocowania, aby nie można go
było zamocować w miejsce regulatora
z pojedynczym płaskim zamknięciem.
Specjalne języczki uniemożliwiają montaż
regulatora
z
pojedynczym
płaskim
zamknięciem
do
gniazda
regulatora
z podwójnym zamknięciem.
Szczegół: regulator membranowy MK
z podwójnym zamknięciem
Gniazdo dyszowe
Otwory wlotu
kondensatu
Element ustalający
regulator membranowy
Swobodnie
prowadzony
grzyb dodatkowy
Uszczelnienie
metaliczne
(wpasowane)
Zabezpieczenie przed
przepływem zwrotnym
Odwadniacz termostatyczny z membraną sterującą
Typoszereg MK 45, do PN 40
Z gwintowaną złączką zaciskową
Z przyłączem kołnierzowym
MK z zaworem kulowym przepłukiwania osadnika zanieczyszczeń
Sposób oznaczania regulatora membranowego
GESTRA
Temperatura otwarcia
N = membrana standardowa
ok. 10 K przechłodzenia
Ciśnienie
5 = do 22 bar ciśnienia różnicowego
5N1
Oznaczenie
produkcyjne
29
U = membrana przechadzająca
ok. 30 K przechłodzenia
Natężenie przepływu
1 = dla małych ilości
kondensatu
2 = dla większych ilości
kondensatu
(patrz charakterystyka
przepływu)
DUO-SUPERKONDENSOMAT
TK 23 - TK 24
TK 23
Odwadniacz dla sterylnych systemów parowych
Typ SMK, PN 10, PMA 6 bar, TMA 150ºC
• Materiał 1.4435 zatwierdzony
przez FDA
• Membrana regulacyjna dla
farmacji
• Złącza spawane DN15 zgodnie z
DIN/ISO
• Konstrukcja samo odwadniająca
• Automatyczne odpowietrzania
• Chropowatość powierzchni zwilżonej: 0,8 µm
• Uszczelka korpusu z EPDM zatwierdzonego
przez FDA
Cechy odwadniaczy termostatycznych
z regulatorem membranowym
• Wysoka czułość działania
• Działanie niezależne od przeciwciśnienia
• Automatyczne odpowietrzanie
Odwadniacze te mogą również być stosowane jako termiczne odpowietrzniki instalacji
parowej (wersja bez zaworka zwrotnego – termiczny na- i odpowietrznik)
• Dowolne położenie montażowe zabudowy
• Duży przepływ gorącego kondensatu również przy niskim ciśnieniu różnicowym
• Dla małych ilości kondensatu z regulatorem membranowym z podwójnym zamknięciem
• Wbudowany zawór zwrotny
• Części wewnętrzne ze stali kwasoodpornej (membrana z Hastelloy)
• Regulator membranowy typu U – możliwość wykorzystania ciepła kondensatu przez
spiętrzenie go w odbiorniku
Odwadniacz termostatyczny z regulatorem bimetalowym
Typoszereg BK 45, do PN 40
Romboidalny kołnierz pokrywy
Uszczelka korpusu
Nowy regulator
bimetalowy
Uszczelnienie
metaliczne
Przyłącza:
Kołnierze
Mufy gwintowane
Mufy do spawania
Króćce do spawania
Filtr siatkowy
Dysza stopniowa
Zasada działania regulatora bimetalowego BK
Odwadniacz otwarty
Podczas rozruchu instalacji:
Odprowadza powietrze i zimny
kondensat
Podczas odstawienia
instalacji:
Usuwanie pozostającego
kondensatu
Zasada działania regulatora bimetalowego BK
Dla przejrzystości
pokazano tylko 4 pary
płytek
Odwadniacz zamknięty
Przy wzroście temperatury
kondensatu płytki bimetalowe
wyginają się i przesuwają grzyb
iglicowy w kierunku zamykania
gniazda dyszowego
Fazy pracy regulatora bimetalowego BK
I
Podczas rozruchu z zimnym
kondensatem i powietrzem
płytki bimetalowe są płaskie.
Gniazdo dyszowe w pełni
otwarte.
Fazy pracy regulatora bimetalowego BK
II
Przy wzroście temperatury
kondensatu płytki bimetalowe
wyginają się. Powstaje siła
działająca na grzyb iglicowy
zaworu w kierunku zamknięcia
gniazda zaworu regulatora.
Siedzisko
Komora dyszy stopniowej
Ciśnienie pracy, jak również
ciśnienie w komorze dyszy
stopniowej wywołują siłę
otwierającą.
Siły pochodzące od bimetalu i od
ciśnienia dążą do osiągnięcia
stanu równowagi.
Fazy pracy regulatora bimetalowego BK
III
W temperaturze bliskiej (nieco
niższej) temperatury nasycenia
kondensatu przy ciśnieniu
roboczym siła od bimetalu jest
większa od sił od oddziaływania
ciśnienia. W związku z tym grzyb
iglicowy zamyka siedzisko zaworu
regulatora.
Nowy regulator odwadniacza BK45
Lepsze dopasowanie krzywej otwierania
odwadniacza do linii nasycenia
Skrócenie cyklu otwierania i zamykania
odwadniacza przez szybszą reakcję
regulatora na zmiany w jego otoczeniu
BK15
(stary)
Identyczny gwint regulatorów do odwadniaczy
BK 45 i MK 45 (Klucz 22)
Nowy regulator BK 45 pasuje do obudowy starego
odwadniacza BK 15
BK45
(nowy)
Odwadniacz termostatyczny BK45
z wbudowanym czujnikiem temperatury typu Pt100
Odwadniacz termostatyczny z regulatorem bimetalowym
Typoszereg BK 28, PN 100 i BK 29, PN 160
Odwadniacz termostatyczny z regulatorem bimetalowym
Typoszereg BK 212, PN 630
Granice zastosowania
Maks. temperatura: 580 °C; Maks. ciśnienie robocze: 300 bar
Termostatyczny
regulator bimetalowy
odwadniacza
Cechy odwadniaczy termostatycznych
z regulatorem bimetalowym
• Stabilny regulator dla ciężkich warunków pracy (uderzenia wodne, zamarzanie)
• Bardzo dobry dla systemów pary przegrzanej
• Automatyczne odpowietrzanie instalacji (odwadniacz można stosować również jako
termiczny odpowietrznik dla systemów parowych)
• Dowolne położenie montażowe zabudowy
• Kształt grzyba iglicowego i komory dyszowej zapewnia zabezpieczenie przed
przepływem zwrotnym
• Części wewnętrzne ze stali kwasoodpornej odpornej na korozję
• Konserwacja odwadniacza bez jego demontażu z rurociągu
• Uszczelnienie metal-metal pomiędzy korpusem a regulatorem
przy wykorzystaniu wprasowanej tulei
• Kompletny typoszereg do ∆p = 250 bar
Zawór odwadniająco rozruchowy AK 45
Romboidalny kołnierz pokrywy
Przycisk otwarcia
ręcznego
Zawór działający w funkcji
ciśnienia w instalacji (otwarty
dla ciśnienia < 0,8barg)
Uszczelnienie
metaliczne
Przyłącza:
Kołnierze
Mufy gwintowane
Mufy do spawania
Króćce do spawania
Filtr siatkowy
Zapobieganie uderzeniom wodnym
• dla P2 < P1 wystarcza zastosowanie
odwadniacza pływakowego
• przy P2 > P1 zaleca się
zastosowanie pompy kondensatu
Przyczyny P2 ≥ P1
1 Ciągła regulacja dławieniowa
2 Podnoszenie kondensatu
3 Źle zwymiarowane rurociągi
kondensatu
Przeciwdziałanie
1 Zastosowanie zaworów AK 45
2 Zastosowanie pompy kondensatu
dla przeciwdziałania ciśnieniu P2
kolektor kondensatu
przeciwciśnienie
7m – 1 bar
Para
Podnoszenie
kondensatu
Zawór odwadniająco
rozruchowy AK 45
Ilość odprowadzanego kondensatu
w funkcji jego przechłodzenia
Ilość odprowadzanego
kondensatu Q w %
Wykres: Q = f(∆ t)
(ciśnienie przed odwadniaczem = 8 barg, ciśnienie za odwadniaczem = 0 barg)
UNA
MK
BK
Bimetal
Przechłodzenie kondensatu ∆t w K
tS = 174° C
tK = 20° C (zimny kondensat)
Przechłodzenie kondensatu
Wykorzystana energia jeżeli kondensat odprowadzany
jest przechłodzony, przy temperaturze niższej od
temperatury nasycenia.
Wykorzystana energia [%]
energia w parze nasyconej = 100%
Pabs
Para
nasycona
100%
Kondensat
przechłodzony
w tym ciepło parowania = 80-65 %
Pabs [bar]
Karta katalogowa – strona 1
Wymiary
Granice zastosowania
Materiał
Możliwe wykonania
specjalne
Karta katalogowa – strona 2
Wykres
charakterystyk
przepływowych
Części zamienne
Więcej informacji w instrukcji
obsługi wraz z numerem
rejestracji CE i
Instrukcja obsługi
Membrana regulacyjna
Budowa
Tabliczka znamionowa
Szczegółowe informacje na temat obsługi i konserwacji
Odwadniacz termodynamiczny
Typoszereg DK 47, do PN 63
Pokrywa
Płytka zaworu
Przyłącza
Mufy gwintowane
3/8“, ½“, ¾“, 1“
Filtr siatkowy
Korpus
Fazy pracy odwadniacza termodynamicznego
Płytka
sterująca
Górna kom ora
ciśnieniowa
Odwadniacz
całkowicie otwarty.
Odprowadzany jest
zimny kondensat
Odwadniacz zaczyna
się zamykać.
Na skutek wzrostu
prędkości spada
ciśnienie pod płytką.
Ciśnienie w górnej
komorze dociska
płytkę do siedziska.
Odwadniacz
całkowicie zamknięty.
Ciśnienie nad płytką
w połączeniu z dużą
powierzchnia
utrzymuje odwadniacz
zamknięty.
Zasada działania odwadniacza dzwonowego - 1
Odwadniacz pusty i bez
ciśnienia
Rozruch
Zamknięcie
Otwór
odpowietrzający
Pływak dzwonowy
prowadzony centralnie
Korek zaślepiający
Mieszanina pary i powietrza
pod dzwonem zamyka
odwadniacz
Zasada działania odwadniacza dzwonowego - 2
Normalna praca
Mały napływ kondensatu
Para napływająca z kondensatem
wpływa pod dzwon i zamyka
odwadniacz
Napływa tylko kondensat,
odwadniacz pozostaje otwarty
Spadek ciśnienia
Para z rozprężania zamyka odwadniacz
(np. układy regulowane)
Straty pary sterującej
odwadniacza dzwonowego
kg/h
2,0
1,75
Odwadniacz termostatyczny
1,5
1,25
Odwadniacz dzwonowy
1,0
0,75
0,5
0,25
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 rok
Idea przyłącza uniwersalnego
¾ Zamiast okresowego rozłączania rurociągu, przyłącze uniwersalne
instalowane jest tylko raz
¾ Wymiana urządzenia
roboczego wymaga odkręcenia
i przykręcenia tylko dwóch śrub
¾ Stal kwasoodporna
gwarantuje najwyższa
żywotność
¾ Warunek wstępny
dla zastosowania
odwadniaczy
z możliwością obrotowego ustawienia korpusu
Odwadniacze GESTRA dla Twoich przyłączy
uniwersalnych
¾ Wszystkie części funkcjonalne odwadniacza i przyłącze
uniwersalne ze stali kwasoodpornej 1.4408
¾ Produkt odpowiada Class 300 (PN 50)
¾ Uszczelka grafitowa w rowku
¾ Zasada pracy odwadniaczy praca bez pary sterującej
jest dostępna dla konstrukcji z łącznikiem uniwersalnym
(dla BK i MK)
¾ Jednakowe wielkości pokryw zapewniają możliwość zmiany typu
odwadniacza bez wprowadzania zmian w instalacji
Odwadniacze GESTRA dla Twoich przyłączy
uniwersalnych
Wszystkie trzy typy produktu są dobrze przemyślane, są to nowatorskie
rozwiązania bazujące na dziesięcioleciach doświadczeń GESTRA:
BK 35A/7
Mocna budowa
MK35A/7
Precyzyjny
DK36A/7
Termodynamiczny
BK 35A/7 – mocna budowa
¾ Regulator bimetalowy – zasada
działania sprawdzona w milionach
zastosowań
¾ Optymalna adaptacja do krzywej
nasycenia
¾ Praca bez strat żywej pary
¾ Doskonałe właściwości
odpowietrzające
¾ Mocna budowa i precyzja w reakcji
¾ Bez potrzeby nastawy początkowej
¾ Pełna funkcjonalność również dla
pary przegrzanej
¾ Niewrażliwy na uderzenia wodne
BK 35A/7 – mocna budowa
MK 35A/7 – precyzja działania
¾ Precyzyjny odwadniacz
wykorzystujący membranę
regulacyjną GESTRA
¾ Odwadnianie praktycznie bez
spiętrzenia kondensatu
¾ Praca bez strat żywej pary
¾ Doskonałe właściwości
odpowietrzające
¾ Bez potrzeby nastawy początkowej
¾ Pełna funkcjonalność
MK 35A/7 – precyzja działania
DK 36A/7 – termodynamiczny
Jeżeli stosujecie odwadniacze termodynamiczne, to DK 36A/7 jest dokładnie tym czego
oczekujecie!
¾ Odporne na działanie warunków
atmosferycznych – stosowane
w instalacjach zewnętrznych
nawet bez izolacji cieplnej
¾ Bez potrzeby nastawy
początkowej
¾ Odwadnianie praktycznie bez
spiętrzenia
DK 36A/7 – termodynamiczny
Urządzenia do kontroli odwadniaczy
VAPOSKOP (wziernik)
Urządzenia do kontroli odwadniaczy
Kieszeń wodna
Przegroda
VAPOSKOP (wziernik) – zasada działania
Normalna praca
Przebicie pary
Spiętrzenie kondensatu
Końcówka przegrody jest
zanurzona w wodzie.
Przepływająca para obniża
lustro wody poniżej
przegrody.
Wziernik wypełniony wodą
Prawidłowe odwadnianie
instalacji.
Silne zmieszanie pary
i kondensatu prowadzi do
tworzenia się pęcherzy
i zawirowań.
Przyczyna: przebicie pary –
niesprawny lub zabrudzony
odwadniacz.
Przy zabudowie wziernika bezpośrednio
za wymiennikiem trzeba się liczyć ze
spiętrzeniem kondensatu do wysokości
jak we wzierniku.
Możliwe przyczyny: rozruch,
odwadniacz uszkodzony lub brudny,
odwadniacz zbyt mały, zmienione
warunki pracy
Vapophone VKP-Ex
Urządzenia do kontroli odwadniaczy
Detektor ultradźwięków do kontroli pracy
odwadniaczy instalacji parowych
TRAPtest VKP40 i VKP40Ex
Urządzenia do kontroli odwadniaczy
Oprogramowanie (CD-ROM)
Rejestrator danych z czujnikiem
pomiarowym
TRAPtest VKP40 i VKP40Ex
Urządzenia do kontroli odwadniaczy
9 może być wykorzystany do kontroli wszystkich typów odwadniaczy
wykonanych przez różnych producentów
9 straty pary są natychmiast wykrywalne
9 rejestracja wyników kontroli
9 automatyczna analiza danych
9 możliwość graficznego przedstawienia wyników
9 do przeprowadzenia kontroli nie są konieczne specjalne kwalifikacje
9 możliwość dodania komentarza i wydruku wyników
9 możliwość oddzielnego druku zlecenia napraw
TRAPtest VKP40 i VKP40Ex
Urządzenia do kontroli odwadniaczy
Rejestrator danych
9 Prosta, jednoręczna obsługa
¾ tylko 5 przycisków !
9 Proste, przejrzyste menu
9 Wpisane do pamięci instrukcje i obiekty prób
9 Podświetlany wyświetlacz
9 Stopień ochrony IP 65
TRAPtest VKP40 i VKP40Ex
Urządzenia do kontroli odwadniaczy
Wartość ultradźwięków %
Krzywa pomiarowa
Wartość progowa
Wartość graniczna
Tutaj zapisywane są wyniki wszystkich pomiarów
danego odwadniacza
Przykładowy przebieg pomiaru emisji ultradźwięków
OSZACOWANIE KOSZTU PARY – arkusz I
Para nasycona:
p
= 10 barabs
Temperatura nasycenia:
ts
= 179,88°C
Objętość właściwa wody wrzącej:
v'
= 0,0011274 m³/kg
Objętość właściwa pary nasyconej:
v''
= 0,1943 m³/kg
Entalpia wody wrzącej:
h'
= 762,61 kJ/kg
Entalpia pary nasyconej:
h''
= 2776,2 kJ/kg
Ciepło parowania:
r
= 2013,6 kJ/kg
Sprawność kotła:
ηK
= 0,85
Straty ciepła (izolacja itp.)
So
=5%
Zawartość ciepła w 1 tonie pary nasyconej o ciśnieniu 10 barabs:
Q=
h'' x 1.000 kg/t
nK x (1- So /100)
Q=
2776,2 kJ/kg x 1000
0,85 x (1 – 5/100)
Q = 3.438.000 kJ / t
OSZACOWANIE KOSZTU PARY – arkusz II
Wartość opałowa dla różnych paliw (przeciętnie)
Olej opałowy
W = 40.000 kJ/kg
Węgiel kamienny W = 22.000 kJ/kg
Gaz ziemny
W = 33.400 kJ/Nm³
Ile oleju lub węgla potrzeba dla wyprodukowania 1 tony pary? (Q = 3.438.000 kJ/tpary )
Olej opałowy
Węgiel kamienny
m = 3.438.000 kJ/tpary
m = 3.438.000 kJ/tpary
40.000 kJ/kg
22.000 kJ/kg
m = 86,0 kg/tpary
m = 156,2 kg/tpary
Cena oleju opałowego:
Cena węgla kamiennego:
700,--PLN/t (0,70 PLN/kg)
150,--PLN/t (0,15 PLN/kg)
Koszt pary: C = m x p
Koszt pary: C = m x p
C = 86,0 x 0,70
C = 156,2 x 0,15
C = 60,20 PLN /tpary
C = 23,40 PLN /tpary
TRAPtest VKP40 i VKP40Ex
Obniżanie kosztów I
W jaki sposób?
Przez wykrycie niesprawnego odwadniacza za pomocą systemu diagnostycznego dla
odwadniaczy dowolnego typu produkowanego przez dowolnego wytwórcę.
Jakie zastosowania są szczególnie narażone na występowanie strat pary?
Przede wszystkim te miejsca, gdzie odprowadzane są małe ilości kondensatu:
• Odwodnienia rurociągów
• Ogrzewanie towarzyszące
• Małe wymienniki i odbiorniki ciepła
Przy wymiennikach średniej i dużej tworzą się na ogół tak duże ilości kondensatu, że straty
pary mogą wystąpić jedynie przy gwałtownych wzrostach obciążenia wymiennika.
TRAPtest VKP40 i VKP40Ex
Obniżanie kosztów II
Jak duże są straty pary z odwadniacza, który w testach urządzeniem diagnostycznym
został określony jako niesprawny?
• Fizycznie nie jest możliwe dokładne określenie wielkości strat pary świeżej przez
odwadniacz, tylko na podstawie emisji ultradźwięków. Można jednak oszacować tę
wartość na podstawie przeprowadzonych w GESTRA badań porównawczych.
• Wielkość strat pary jest zależna od rzeczywiście odprowadzanej ilości kondensatu.
• Jeżeli urządzenie diagnostyczne pokazuje, że odwadniacz jest niesprawny, a ilość
odprowadzanego kondensatu wynosi 10 kg/h to można oszacować straty pary na 2 kg/h
(i więcej),
Koszty strat pary na niesprawnych odwadniaczach
Ilość niesprawnych
odwadniaczy
Łączna strata pary w
tonach / rok
Koszty strat pary po 1 roku
50
600
75
900
100
1200
125
1500
150
1800
175
2100
200
2400
Średnie przebicie pary przez niesprawny odwadniacz w
Czas pracy instalacji rocznie
Koszt pary PLN/t
PLN 14.040,00
PLN 21.060,00
PLN 28.080,00
PLN 35.100,00
PLN 42.120,00
PLN 49.140,00
PLN 56.160,00
kg/h (minimum)
Koszty strat pary po 2 latach
PLN 28.080,00
PLN 42.120,00
PLN 56.160,00
PLN 70.200,00
PLN 84.240,00
PLN 98.280,00
PLN 112.320,00
2
6000
23,4
Założenia do obliczeń:
Koszt strat pary w PLN = ilość niesprawnych odwadniaczy x średnie przebicie pary przez niesprawny
odwadniacz x godziny pracy w roku x koszt tony pary /1000
e
i
n
a
e
N
z
c
ń
o
k
za
j
e
i
j
j
o
c
a
m
t
n
d
e
z
o
e
m
pr
y
b
ł
a
i
c
ch
a
w
t
s
ń
a
:
P
ć
e
z
s
y
ł
us
A teraz: Ruchoma stacja prezentacji

Podobne dokumenty