Chcązabrać ludziom ichjeziora!

Komentarze

Transkrypt

Chcązabrać ludziom ichjeziora!
Piątek 20 lutego 2015
www.koscierzyna.naszemiasto.pl
KOŚCIERZYNA
FOT. M. WAJER
Maturzyści z
budowlanki bawili
się na studniówce
str. 14
Dziemiany • Karsin • Kościerzyna • Liniewo • Lipusz • Nowa Karczma • Stara Kiszewa
KOŚCIERZYNA
SPORT
W walentynki
kobieta śmiertelnie
ugodziła nożem
swego partnera
Po dramatycznym
meczu piłkarki
ręczne wygrywają
w Warszawie
str. 8
str. 15
Polecamy Gryf kościerski
Chcą zabrać
ludziom
ich jeziora!
www.grykoscierski.pl
Grozi im bankructwo. Rolnicy wyszli na ulice
A Bez jezior i bez odszkodowań. Marsza-
Powiat kościerski
J. Surażyńska, E. Okoniewska
[email protected]
Prywatni właściciele jezior są oburzeni. Mogą stracić swój majątek, który
w wielu przypadkach jest w rodzinie
od pokoleń. Chodzi nawet o kilkadziesiąt jezior znajdujących się na terenie
powiatu kościerskiego. Marszałek województwa już wysyła pisma w tej
sprawie do właścicieli.
- Przejąłem Jezioro Borowe w Kornem po matce - mówi Marian
Skwierawski z Gostomka w gm.
Lipusz. - Jednak w naszej rodzinie jest
ono od wielu pokoleń. Właścicielem
był także mój pradziadek. Nie wyobrażam sobie, jak państwo może przejąć
prywatną własność tylko dlatego, że
jezioro jest połączone z niewielkim rowem.
Jak się okazuje, to właśnie dla marszałka jest sprawa kluczowa. Cała burza rozpętała się o jeziora przepływowe. Rozpoczęły się postępowania administracyjne, których celem jest na-
cjonalizacja jezior. Dzieje się to na mocy prawa wodnego z 1962 roku, które
stanowi, że jezioro o charakterze przepływowym nie może być w rękach
prywatnych, tylko z mocy prawa należy do Skarbu Państwa. Co więcej,
właściciele pozostaną bez jezior i bez
odszkodowań.
- Marszałek w piśmie zaproponował
mi odszkodowanie w wysokości 100
tys. złotych za jezioro, które liczy 28,17
ha - mówi Marian Skwierawski. - Za te
pieniądze nie kupię nawet działki budowlanej, ta kwota jest śmieszna w porównaniu z wartością jeziora. Gdyby
zaproponowano mi milion złotych,
mógłbym zastanowić się nad propozycją. Nie zostawię tak tej sprawy i nie
oddam jeziora. Zamierzam swoich
praw dochodzić przed sądem.
Niestety, przed właścicielami niełatwa batalia. Nacjonalizacja przeprowadzana jest zgodnie z prawem.
- Śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowią własność Skarbu Państwa i są wodami publicznymi
- mówi Małgorzata Pisarewicz z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. A
Więcej a STR. 3
FOT. EDYTA OKONIEWSKA
łek chce przejąć prywatną własność
b Rolnicy z gminy Liniewo protestują. Wyszli na ulice, by pokazać swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji. Jak przyznają, komornicy niedługo przejmą ich maszyny, bo nie będą w stanie spłacać kredytów. Konieczne są natychmiastowe zmiany. Strona 4
FOT. MACIEJ WAJER
REKLAMA
NA SYGNALE
NASZ PLEBISCYT
Dziecko zginęło,
choć było
prawidłowo
przewożone
Kandydaci
na Miss i Mistera
Karnawału bawili
się podczas balu
str. 8
str. 9
004887353
KURKI ODCHOWANE
Rosa 1
V bardzo dobre nioski
V odporne na choroby
Hubert Lewna
Łączyńska Huta 118
tel. 58 684 27 11
534 855 252
MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
02//tygodnik
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
DRUGA STRONA
20
Od redaktora
Joanna
SurażyńskaBączkowska
lutego - na dzisiaj zaplanowano sesję Rady Powiatu Kościerskiego. Pierwsza część obrad będzie miała charakter
sprawozdawczy. Radni zapoznają się m.in. z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. W dalszej
części radni zajmą się ustaleniem diet dla siebie oraz dla przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących oraz
nieetatowych członków zarządu powiatu. Początek sesji zaplanowano na godzinę 10. (WM)
Z przymrużeniem oka
Rolnicy mają
dość arogancji
FOT. PSP W K-NIE
W
Reprezentacja Państwowej
Straży Pożarnej
w Kościerzynie zdobyła
Puchar Pomorskiego
Komendanta
Wojewódzkiego PSP
w Piłce Siatkowej.
W sportowej rywalizacji
wzięło udział 12 drużyn.
W finale nasi siatkarze
pokonali reprezentację
Gdyni.
(WM)
b Darek musisz zrozumieć, że jako członek zarządu, powinieneś mieć zawsze dobrze dopasowany
garnitur - zdaje się mówić radny powiatu kościerskiego Jan Dittrich (w środku) do Dariusza Janty (z
prawej). - Ten, który masz właśnie na sobie, jest ciut za duży. Radzę tobie byś brał przykład z pana
Ignacego Kostucha (z lewej), który zawsze wygląda bardzo elegancko i dostojnie...
Felieton
zeczpospolita Polska
jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości
społecznej. Te dwa zdania pochodzą z najwyższego aktu
prawnego obowiązującego
w naszym kraju, mianowicie
konstytucji. Czy w istocie nasze państwo urzeczywistnia
zasady sprawiedliwości społecznej? Duże wątpliwości
mogą mieć właściciele jezior,
którzy mocno się martwią
o to, że akweny, które od po-
koleń są w ich posiadaniu, zostaną im zabrane. Przez kogo?
Bynajmniej nie przez wroga,
zza wschodniej czy też zachodniej granicy, lecz przez
państwo, w którym nadrzędną zasadą jest właśnie społeczna sprawiedliwość. Ironią
losu jest fakt, że właściciele jezior mogą być pozbawieni
swojej własności na podstawie przepisów z lat 60. minionego wieku, a więc okresu,
który tak mocno jest krytykowany przez obecne elity polityczne. Dziwna to interpretacja sprawiedliwości społecznej, zważywszy na fakt, że
państwo polskie od ponad 25
lat nie potrafi zrekompensować właścicielom utraty ich
własności, która została zagarnięta w okresie Polski Ludowej. Potomkowie prawowitych właścicieli, aby odzyskać
swoje majątki lub otrzymać
odszkodowanie, latami walczą w polskich sądach, których werdykty nie są dla nich
satysfakcjonujące. W skrajnych przypadkach ludzie ci,
REDAKTOR PROWADZĄCY
Joanna Surażyńska-Bączkowska
[email protected]
BIURO REKLAMY W KOŚCIERZYNIE
Justyna Kurszewska,
tel. 58 680 17 60
REDAKCJA W GDAŃSKU
Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk,
tel. 58 30 03 300, faks 58 30 03 303,
[email protected]
REDAKTOR NACZELNY
Mariusz Szmidka, tel. 58 30 30 300
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO
Bogdana Wachowska, tel. 58 30 03 333
PROJEKT GRAFICZNY
Tomasz Bocheński
WYDAWCA
Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Prasa Bałtycka, Targ Drzewny
9/11, 80-894 Gdańsk
Maciej
Wajer
Nielegalnytytoń
wKościerzynie
Funkcjonariusze Morskiego
Oddziału Straży Granicznej
zlikwidowali w Kościerzynie
nielegalną wytwórnię tytoniu. Strażnicy przechwycili
ponad 8,5 tony suszu i krajanki tytoniowej bez akcyzy.
Zabezpieczyli też profesjonalną linię do produkcji tytoniu. Wartość zabezpieczonego materiału oszacowano
na ponad 6 mln złotych.
(WM)
GRYF KOŚCIERSKI
ISSN 1234-9100
STAŁY DODATEK DO „POLSKI
DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”
ADRES REDAKCJI
83-400 Kościerzyna,
ul. Szopińskiego 2,
tel. 58 680 17 66
SZEF ODDZIAŁU
Adam Plutowski
Społeczna
sprawiedliwość
R
pukają do drzwi europejskiego wymiaru sprawiedliwości,
który jest dla nich zdecydowanie bardziej łaskawy, niż
ten rodzimy. Powoływanie się
na przepisy rodem z komunistycznego ustroju, przypomina mi słowa francuskiego kardynała Richelieu, który mawiał: daj mi najbardziej uczciwego człowieka, który napisze kilka zdań, a ja i tak znajdę
odpowiedni paragraf, by go
powiesić! Szczerze współczuję
właścicielom jezior, bo czeka
ich przysłowiowa walka z wiatrakami, która będzie ich
kosztować sporo zdrowia
i nerwów. Niestety, te ostatnie
zostaną im zafundowane
przez urzędników, którzy reprezentują Najjaśniejszą
Rzeczpospolitą i wykonują
obowiązujące przepisy, które
de facto pozwalają im na procedurę wywłaszczenia. Może
jednak warto im przypomnieć
słowa rzymskiego myśliciela
Seneki Młodszego, który uważał, że czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd!
PREZES PRASY BAŁTYCKIEJ
Tomasz Niski
BIURO REKLAMY
Jacek Liedtke tel. 58 30 03 200
KOLPORTAŻ
Monika Bednarek
tel. 58 30 033 611
Opinie internautów
A Komentarzezestrony
www.gryfkoscierski.pl
A Burmistrzmaproblem
W ubiegłym tygodniu przeczytałem artykuł o kłopotach, z jakimi
zmaga się miejska spółka KOSEKO. Obiektywnie rzecz ujmując
ma ona wielki problem, który
jest efektem różnych czynników.
W czasie kampanii wyborczej
niektórzy kandydaci przekonywali, że ceny wody i ścieków mogą pójść w dół, nawet o 20 procent. Prawdę mówiąc nie wierzyłem w to, ale myślałem, że
w tym roku przynajmniej zostaną one utrzymane na dotychczasowym poziomie. Jednak chyba
byłem w błędzie, bo wszystko
wskazuje na to, że mieszkańców
miasta czeka podwyżka. Niestety po raz kolejny przekonuję się,
że za błędy popełnione przez
rządzących, przyjdzie ponownie
płacić zwykłym mieszkańcom
naszego miasta.
ANDRZEJ W.
BIURO KONKURSÓW
tel. 58 301 27 61
PRENUMERATA
infolinia 801 15 00 26, 58 300 36 94,
58 300 36 56, 58 300 36 10, 58 300
36 97, 58 300 36 00. Prenumeratę
można także zamówić za pośrednictwem urzędów pocztowych
i w internecie
e-wydanie: online.dziennikbaltycki.pl
FOT. MACIEJ WAJER
Nasi strażacy
najlepsi
FOT. MORSKI ODDZIAŁ SG
życiu istnieją rzeczy,
o które warto walczyć do samego końca. Na pewno do takich należy
godność, a o nią właśnie walczą rolnicy. Jak mówią, nie
mają z czego utrzymać rodzin.
Protestują przeciwko polityce
rządu. Wymieniają wiele
problemów: niskie ceny skupu mleka i żywca, duże koszty
produkcji, niszczenie upraw
przez dziki. Dostają 3,50 zł
za kilogram trzody chlewnej ciekawe dlaczego w sklepach
ceny mięsa dla zwykłego
klienta są w takim razie tak
wywindowane? Otrzymywane z Unii Europejskiej środki
tylko w minimalnym stopniu
rekompensują drastyczny
wzrost kosztów produkcji.
Wydaje się, że od dawna nie
mieliśmy do czynienia z tak
złą sytuacją w tylu działach
produkcji rolnej. Producenci
mięsa, mleka, zbóż, owoców
i warzyw po prostu mają dość.
Wyszli na ulice, by wyrazić
swoje niezadowolenie. To już
kolejna w tym roku grupa,
po górnikach i lekarzach. Obawiam się również, że nie
ostatnia, bo protesty od jakiegoś czasu stały się niemal naszą codziennością. Niezadowolonych jest znacznie więcej, choćby pielęgniarki, kolejarze czy nauczyciele. Aż
strach pomyśleć, co jeszcze
nas czeka. Jedno jest pewne.
Protesty i strajki to nie szaleństwo czy brak rozsądku, ale
wyraz desperacji i apogeum
niezadowolenia. A bunt - jak
pisał Martin Luther - jest językiem niewysłuchanych.
Na temat protestów rolników w powiecie kościerskim
piszemy w dzisiejszym tygodniku na str. 4. Natomiast
na www.gryfkoscierski.pl
można znaleźć również galerię zdjęć i wideo z tego wydarzenia.
Polecam także bulwersujący temat dotyczący właścicieli
jezior. Jak się okazuje, mogą
oni stracić swoje akweny o tym piszemy na str. 1 i 3.
W Gryfie Kościerskim + również galerie zdjęć i wideo. a
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
WYDARZENIA
tygodnik//03
Przejmą jeziora i nie zapłacą odszkodowania
A Na wielu właścicieli jezior z powiatu kościerskiego padł blady strach. Już niebawem może się
okazać, że akweny, które należały do nich od pokoleń, staną się własnością Skarbu Państwa
b Wielu właścicieli jeszcze nie wie, że może stracić swoje jeziora
rozumiem, jak można nam je
odebrać. Jesteśmy wpisani jako
właściciele w księdze wieczystej. To się nie mieści w głowie.
Właściciele płacą podatki, są
wpisani w księdze wieczystej,
ale to może ich nie uchronić.
Jak podkreślają, najgorsze
zaś - za słusznym odszkodowaniem.
Walkę w sądach o przejętą
własność mają za sobą niektórzy właściciele jezior z innych
regionów Polski.
- Postępowanie trwało kilka
lat - mówi była właścicielka jeziora. - Sąd zdecydował, że jezioro przechodzi na własność
Skarbu Państwa. Bez odszkodowania.
Mimo to, właściciele jezior
z powiatu kościerskiego nie
zniechęcają się. Niestety, wielu
nie ma jeszcze świadomości, że
może niebawem otrzymać pismo w tej sprawie od marszałka.
- Pierwsza rozprawa ma odbyć się w czerwcu - mówi Marian Skwierawski. - Liczę, że sąd
stanie po mojej stronie. A
Nasza sonda
FOT. J. SURAŻYŃSKA
Ustawa z lat 60. jest dzisiaj podstawą do tego, by państwo przejęło prywatną własność. Dla
wielu właścicieli jezior z powiatu kościerskiego to może być
prawdziwy szok. Niektórzy
od pokoleń byli właścicielami
jezior, a teraz mogą je stracić,
a na dodatek nie otrzymają odszkodowania.
- Jeszcze mój pradziadek kupił całe gospodarstwo wraz z jeziorem - mówi Marian
Skwierawski z Gostomka w gm.
Lipusz. - Od pokoleń było ono
w naszej rodzinie i zupełnie nie
FOT. JOANNA SURAŻYŃSKA
E. Okoniewska, J. Surażyńska
[email protected]
w całej sprawie jest to, że obecne władze powołują się na prawo z lat 60., kiedy to obowiązywał zupełnie inny ustrój, tak
krytykowany przez wszystkich.
- Ziemię właścicielom zabierano w głębokiej komunie,
ale nie w czasach demokracji mówi Andrzej Konopko z Kościerzyny. - Teraz państwo
przejmuje ziemię, a może już
niebawem będzie ją sprzedawać obcokrajowcom i na tym
zarabiać. Jestem zbulwersowany tą sprawą.
Tymczasem prawnicy przyznają, że przepis jest niekonstytucyjny, bo wywłaszczyć można tylko w dwóch przypadkach.
Pierwszy - gdy dokonywane
jest to na cele publiczne, drugi
FOT. J. SURAŻYŃSKA
Powiat kościerski
TeresaSkowrońska
Kompletnie nie rozumiem, co to są za przepisy, które mają ludziom odbierać ich
własność. Kiedy o tym myślę, naprawdę czuję się zagrożona. Nigdy
nie wiadomo, może kiedyś będą też
zabierać mieszkania i domy.
HalinaBednarek
To skandal, że w dobie
demokracji chcą ludziom zabrać ich własność. Te przepisy są jakieś niedorzeczne. Na dodatek,
właściciele nie dostaną odszkodowań? To się po prostu nie mieści
w głowie.
Wody płynące stanowią własność Skarbu Państwa. Sprawa dotyczy 39 jezior
Rozmowa
Z Małgorzatą Pisarewicz,
rzecznikiem prasowym Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku rozmawia Joanna
Surażyńska-Bączkowska
Wielu właścicieli jezior z powiatu kościerskiego może stracić
swoją własność. Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie jeziora
będą przejmowane przez marszałka?
Zgodnie z ustawą do wód
płynących zaliczamy wody
w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych
o ciągłym lub okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych. Śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowią własność Skarbu Państwa i są wodami publicznymi nie podlegającymi obroto-
wi cywilnoprawnemu. Grunty pokryte wodami płynącymi to szczególny zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
który podlega regulacjom
Prawa wodnego, nadającego
im następujące cechy: przedmiot własności wyłącznie
Skarbu Państwa, wyłączone
z obrotu cywilnoprawnego,
zarządzane przez ustalone
prawem organy i jednostki,
udostępniane do wykorzystania wyłącznie w formie
użytkowania lub użyczenia,
granica w przestrzeni ustalona prawem w postaci linii
brzegu, wyjęte spod stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa
z 1962 r. doprowadziła do nacjonalizacji wód płynących.
Stanowisko takie wyraził Sąd
Najwyższy wskazując, że wody i grunty, które stosownie
do ustawy wodnej z 1922 r.
stanowiły własność prywat-
Medale już rozdane
Kościerzyna
J. Surażyńska-Bączkowska
[email protected]
Jadwiga Zwara, Zespół Cisewianki, Lions Club Kościerzyna
i Dom Pomocy w Cisewiu - to
laureaci tegorocznej edycji Medali im. Matki Teresy z Kalkuty.
Za działalność wyróżniono także Sławomira Wierzbę i Leszka
Medykowskiego. Medal jest podziękowaniem dla osób i organizacji, które działają na rzecz
osób niepełnosprawnych. W
tym roku wpłynęło 18 wnio-
sków. Uroczystość rozpoczęła
się od mszy św. w parafii pw.
Świętej Trójcy w Kościerzynie,
koncelebrowanej przez ks. dra
hab. Wiesława Śmigla, biskupa
pomocniczego diecezji pelplińskiej. Podczas uroczystości,
licznie zebrani goście mogli
obejrzeć wystawę prac oraz stoiska z różnego rodzajami gadżetów, wykonanymi przez osoby
niepełnosprawne.
Natomiast oprawę artystyczną uroczystości zapewniły Nina Karpińska i Julia
Peplińska z Zespołu Wokalnego Prywatnego Gimnazjum
Prymus w Kościerzynie. A
ną, a według Prawa wodnego
z 1962 r. zostały zaliczone
do mienia stanowiącego
własność Państwa. Zatem
z dniem 12 grudnia 1962 r.
grunty pokryte powierzchniowymi wodami płynącymi,
jak i wody płynące stały się
z mocy prawa własnością
Skarbu Państwa.
Dlaczego właściciele nie mogą liczyć na odszkodowania?
Przepis ustawy z 1974 r. Prawo
wodne umożliwił osobom,
które były właścicielami wód
płynących przejętych z dniem
12 grudnia 1962 r. na własność
Skarbu Państwa i korzystały
z nich do celów rybackich
przyznanie prawa dożywotniego, nieodpłatnego korzystania z tych wód do celów rybackich lub możliwość uzyskania odszkodowania
w przypadku, gdy osoby te ze
względu na stan zdrowia albo
gdy wody te zostały zagospo-
darowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej
przed dniem wejścia w życie
ustawy, nie mogły korzystać
z tych wód do celów rybackich. Prawo do nieodpłatnego korzystania z wód, jak i odszkodowanie mogły być przyznane pod warunkiem, że zostały zgłoszone przez zainteresowanych w terminie 3 lat
od wejścia w życie ustawy
z 1974 r., tj. od 1 stycznia 1975
r. do 31 grudnia 1977 r. Obecnie obowiązująca ustawa nie
przewiduje na rzecz dotychczasowych właścicieli żadnego odszkodowania za przejście tych wód i gruntów
pod nimi na własność Skarbu
Państwa.
Czy mieszkańcy będą mogli korzystać z jezior i kto będzie nimi
zarządzał?
Każdemu przysługuje prawo
do powszechnego korzystania m.in. ze śródlądowych
REKLAMA
004952972
„Eprom” Firma Handlowo-Usługowa
XUDM
:áRG]LPLHU]'
SPRZEDAŻ i SERWIS
KAS FISKALNYCH
powierzchniowych wód publicznych, jeżeli przepisy nie
stanowią inaczej. Powszechne korzystanie z wód służy
do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez
stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także
do wypoczynku, uprawiania
turystyki, sportów wodnych
oraz, na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu
ryb. Ponadto w zakresie rybackiego korzystania z wód
stanowiących własność Skarbu Państwa, to dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej oddaje do rybackiego korzystania w drodze
oddania w użytkowanie obwodu rybackiego ustanowionego na podstawie ustawy.
Dyrektor Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku wykonuje,
w imieniu marszałka, działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów
pod wodami płynącymi,
w stosunku do których
uprawnienia właścicielskie
Skarbu Państwa wykonuje
marszałek województwa.
Obecnie na terenie powiatów
kartuskiego i kościerskiego
prowadzone są działania
zmierzające do ustalenia prawidłowego stanu prawnego
w stosunku do 39 jezior przepływowych. W przypadku
ujawnienia prywatnych
właścicieli w księgach wieczystych w stosunku
do gruntów pod wodami płynącymi, wszelkie sprawy
rozpatrywane są na drodze
sądowej, gdzie właściciele
występują na prawach strony. a
Rozmawiała JOANNA
SURAŻYŃSKA-BĄCZKOWSKA
REKLAMA
004952058
„VADEMECUM”
Kaszubskie Centrum Edukacji
zaprasza do
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
(po szkole zawodowej nauka 2 lata, po gimnazjum 3 lata)
POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
na: florystę, opiekunkę środowiskową,
technika BHP i turystyki wiejskiej oraz inne
Organizujemy
KURS PEDAGOGICZNY
uprawniający do przyjmowania praktykantów do firmy.
Kościerzyna Wodna 14, tel. kom. 504 842 742
www.kcevademecum.pl
Kościerzyna, ul. Partyzantów 4, tel. 58 686 79 88
04//tygodnik
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
TEMAT TYGODNIA
Rolnicywalcząogodneżycie
A Producenci rolni z gm. Liniewo i nie tylko wyszli na ulice. Jak podkreślają, zmusza ich do tego
trudna sytuacja. Chcą, by rząd zwrócił uwagę na to, że niedługo mogą trafić na bezrobocie
Gmina Liniewo
Galerię zdjęć oraz materiał wideo z protestu rolników
w Liniewie zobacz na www.gryfkoscierski.pl
Edyta Okoniewska
[email protected]
FOT. EDYTA OKONIEWSKA
Czeka nas bankructwo ekonomiczne - tymi słowami rolnicy
z powiatu kościerskiego podsumowują swoją sytuację. Dlatego też przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu. Kilkudziesięcioma ciągnikami wyjechali na ulice. Jak na razie swoje niezadowolenie wyrazili
przede wszystkim producenci
rolni z gminy Liniewo,
przy wsparciu rolników z ościennych gmin. Podczas protestu wielokrotnie wspominali,
że nie chcą być wiązani z żadną
opcją polityczną. Do wyjścia
na ulice zmusza ich trudna sytuacja ekonomiczna.
- Produkcja trzody chlewnej,
bydła czy mleka jest nieopłacalna - mówi Roman Koprek, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego w gm. Liniewo. - Dlatego też musimy zwrócić uwagę
na problemy, z jakimi się borykamy. Niedługo może dojść
do sytuacji, że te ciągniki zajmie komornik. Chcemy, aby
nasz rząd podjął skuteczne
działania, by ratować polskie
rolnictwo, by walczyć ze zmową cenową. Nasza zdrowa żywność trafia na eksport, tymczasem do Polski są sprowadzane
najgorszej jakości produkty,
FOT. EDYTA OKONIEWSKA
b Do protestu dołączyli także rolnicy ościennych gmin
b Zbiórka rolników miała miejsce przed Urzędem Gminy Liniewo, skąd udali się do Lubieszyna
które na zachodzie nie są spożywane przez ludzi.
Jak podkreślają rolnicy, chcą
manifestować pokojowo, bez
blokowania dróg.
- Nie chcemy utrudniać życia naszym mieszkańcom - dodaje Roman Koprek. - Naszym
celem jest pokazanie wszystkim decydentom na tzw. “gó-
rze”, że źle się dzieje na polskiej
wsi.
Rolnicy zwracają uwagę, że
problemy w rolnictwie dotkną
także mieszkańców miast.
- Nam się proponuje, że mamy się przebranżowić - przyznaje przewodniczący Komitetu Protestacyjnego. - Przecież
niemal w każdej branży są
problemy. Obecnie w Polsce
jest ponad 1,3 mln gospodarstw,
na których pracują co najmniej
dwie osoby, więc jeśli te osoby
udadzą się do tzw. pośredniaków, to co pozostanie dla
mieszkańców miast poszukujących pracy. Przecież już teraz
bezrobocie jest dramatyczne.
Mamy rozwinięte gospodar-
stwa, w których chcemy pracować. Tymczasem trudna sytuacja ekonomiczna może nas
zmusić do ich likwidacji. Przecież wielu rolników już w tej
chwili wyjeżdża za granicę, aby
dorobić u rolników na zachodzie.
Producenci rolni przyznają,
że dopłaty, o których tak głośno, wystarczają im zaledwie
na zakup paliwa i częściowo nawozów.
- Mieliśmy dorównać do poziomu dopłat, które otrzymują
rolnicy w Niemczech, Belgii,
Danii czy Francji - mówi Roman
Koprek. - A tymczasem u nas
ich stawki jeszcze spadły i dostajemy mniej. Rolnik niemiecki otrzymuje do hektara ok.
400 euro, a my ok. 107 euro.
Rolnicy zwracają także uwagę
na fakt, że radykalnie w górę
poszybowały ceny sprzętów
rolniczych. Co skutkuje tym, że
bez kredytów nie są w stanie inwestować.
- Kredyty jednak trzeba spłacać, a przy stale malejących dochodachledwiewystarczanabieżące wydatki - dodaje Andrzej,
rolnik z powiatu kościerskiego.
Działania rolników wspiera Mirosław Warczak, wójt
Liniewa. W ich sprawie interweniował on do Związku Gmin
Pomorskich. Podczas protestu
kilkadziesiąt ciągników z Liniewa udało się w kierunku
Lubieszyna. Tam rolnicy pikietowali.
Z Aleksandrem Machem,
dyrektorem Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego rozmawia
Edyta Okoniewska
Czy pana zdaniem protesty rolników niemal w całej Polsce są
uzasadnione?
Faktem jest trudna sytuacja
w sektorze rolniczym, która
została zasygnalizowana
b Aleksander Mach
protestów w formie blokowania dróg.
Która gałąź boryka się z największymi trudnościami?
Obecnie najtrudniejsza sytuacja dotyczy produkcji trzody
chlewnej oraz mleka. Tutaj ceny skupu balansują na granicy
opłacalności bądź są poniżej.
Dodatkowo niepokój budzą
zapowiadane kary, które zostaną nałożone na rolników,
którzy przekroczyli kwoty
mleczne, określone w decyzjach administracyjnych.
Bramy Kaszubskiego
Pierścienia miały m.in.
witać turystów. Czy ci
chętnie zaglądali do
nowoczesnych obiektów?
które otrzymuje rolnik, a które są w sklepach. Rolnicy na
swoją działalność otrzymują
pomoc od rządu. W tym roku
wydatki na rozwój rolnictwa,
wsi i rynków rolnych, zarówno ze środków budżetu państwa, w tym rezerwy celowe,
jak również w ramach współfinansowania Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej wyniosą
łącznie 53,8 mld zł. Będzie to
finansowanie wyższe o ok.
750 mln zł od wydatków ubiegłorocznych. a
www.grykoscierski.pl
FOT. MZK
FOT. ARCH.
Polecamy Gryf kościerski
W kraju problem ten dotyczy
blisko 50 tys. rolników, na 200
tys. zajmujących się produkcją mleka.
Jakich zmian potrzeba?
W produkcji mleka istotna jest
kwestia możliwości rozłożenia na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych. Natomiast Polska na dziś nie może
interweniować wprost na rynku wieprzowiny. Jednak warto analizować obecną sytuację
zwłaszcza pod kątem różnic
w cenach mięsa wieprzowego,
Wiosną 1945 r. do Kościerzyny wkroczyła Armia
Czerwona. Dla części
mieszkańców oznaczało
to wywózki do ZSRR
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
przez rolników. Jednak forma
protestów budzi moje wątpliwości. Uważam, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem
jest stół negocjacyjny i merytoryczne rozmowy, których
celem jest rozwiązanie tych
problemów. I takie negocjacje
w tej chwili się toczą.
Ministerstwo deklaruje
i współpracuje z przedstawicielami rolników w utworzonych zespołach roboczych.
Zatem nie ma na chwilę obecną konieczności prowadzenia
Rozmowa
FOT. ARCH.
Ceny skupu balansują na granicy opłacalności
Zarówno książka, jak i film
“Pięćdziesiąt twarzy
Greya” to prawdziwy
fenomen. Sprawdziliśmy,
skąd taka popularność
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
NASZE SPRAWY
tygodnik//05
REKLAMA
Mieszkańcy dbają o bezdomne zwierzęta
014882480
Kościerzyna, ul. Drogowców 12
tel. 58 677-88-22, tel. kom. 66-22-66-785, www.coal.com.pl
od poniedziałku do piątku 08:00-16:00, w soboty 08.00-12.00
Kościerzyna
DOBRY WĘGIEL
do DOBREGO DOMU
Zima jest trudnym czasem dla
bezdomnych zwierząt.
Na szczęście, ich los nie jest
obojętny mieszkańcom
Kościerzyny.
Mieszkańcy Kościerzyny dbają
o bezdomne zwierzęta. W przypadku dzikich kotów są jednak
pewne problemy.
- Dokarmiamy koty, śpią we
wspólnym pomieszczeniu należącym do mieszkańców - mówi nasza Czytelniczka z ul. Legionów Polskich z Kościerzyny.
- Kotka urodziła, z 5 kociąt zostały obecnie 3. Kotki mogą rodzić co pół roku ok. 5-6 kociąt.
To spory problem. Konieczna
jest sterylizacja. Czy mieszkańcy mogą liczyć na jakąś pomoc
pod tym względem?
Jak się okazuje, Urząd Miasta w Kościerzynie co roku
przeznacza środki finansowe
na ten cel.
- Cieszę się, że mieszkańcy są
wrażliwi na los zwierząt - mówi
Tomasz Smuczyński, komendant
Straży
Miejskiej
w Kościerzynie. - W programie
opieki nad zwierzętami jest za-
FOT. POLSKAPRESSE
J. Surażyńska-Bączkowska
[email protected]
b Nasi Czytelnicy dokarmiają bezdomne koty. Konieczna jest jednak sterylizacja zwierząt.
Na szczęście, pomoc w rozwiązaniu problemu oferuje Straż Miejska w Kościerzynie
pis, iż społeczni opiekunowie
zwierząt mogą zwrócić się
do miasta o sfinansowanie sterylizacji. Oczywiście, często jest
problem ze złapaniem zwierząt.
Zdarza się, że działania straży
miejskiej są na nic. Dysponujemy odpowiednim sprzętem,
mamym.in.chwytakdołapania
kotów, jednak mieliśmy taką sytuację, że złapana kotka dostała
u weterynarza takiej histerii, że
wykonanie zastrzyku nie było
możliwe. Wubiegłym roku udało się wysterylizować 7 kotek.
O ile bezdomne psy trafiają
do schroniska, to w przypadku
kotów jest to niemożliwe.
Zgodnie z ustawą, koty mogą
być odławiane tylko wówczas,
jeśli schronisko ma warunki, by
się nimi opiekować. Kościerskie
schronisko zajmuje się tylko
psami. - Konieczna jest jednak
sterylizacja bezdomnych kotek,
w przeciwnym razie nie będzie
kontroli nad rozmnażaniem się
tych zwierząt - dodaje Tomasz
Smuczyński.
Co ciekawe, społeczni opiekunowie zwierząt mogą również starać się odofinansowanie
z Urzędu Miasta do zakupu karmy. Trzeba złożyć wniosek w tej
Miał (0-15 mm)
450,00 zł/t
Groszek (25-40 mm)
550,00 zł/t
Orzech l (40-90 mm)
640,00 zł/t
Kostka (90-200 mm)
670,00 zł/t
EKOgroszek (10-25 mm) 640,00 zł/t
EKOgroszek w workach 25 kg 18,00 zł/worek
„Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego”
REKLAMA
133782986
sprawie. Kilku mieszkańców już
korzysta z tej możliwości.
- Kupujemy suchą karmę,
w skali roku jest to ok. 100 kg mówi Tomasz Smuczyński.
W Kościerzynie również
mieszkańcy innych ulic opiekują się bezdomnymi kotami.
Dzieje się tak m.in. na ul. Tysiąclecia, Heykego, Staszica,
Rogali. Koty zamieszkały nawet
przy budynku ZUS-u.
- Ja również przygarnąłem
trzy bezdomne koty i psa, dlatego doskonale rozumiem
mieszkańców - dodaje komendant. A
REKLAMA
004946781
SKLEP MEBLOWY EDAZ
WYPRZEDAŻ
EKSPOZYCJI
KANAPA
FINKA 480 ZŁ
NOWE EKSPOZYCJE
RABATY DO 50%
Meble Forte, Bog Fran, Meblik, Helvetia Wieruszów, Mebin, Werxal, Mebel Bos
KOŚCIERZYNA, UL. PRZEMYSŁOWA 1, TEL. 58 680-13-20
M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 29, TEL. 58 686 89 46
WWW.EDAZ.PL
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
06//tygodnik
Marek Adamkowicz
[email protected]
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie ogłosiło nabór
prac na XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana
Drzeżdżona. Organizatorzy
przewidzieli dwie kategorie:
opowiadanielubesej,przyczym
zgłoszonapracaniemożezawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej
niż 70 tys. znaków wraz ze spa-
cjami, oraz utwór poetycki, zawierający minimum 60 wersów.
Ostatnia z kategorii jest dedykowana postaci ks. Leona Heyke.
Uwaga! Przyjmowane są
wyłącznie prace w języku kaszubskim! Należy je dostarczyć
w czterech egzemplarzach
i opatrzyć godłem (pseudonimem), umieszczonym także
w zaklejonej kopercie, w której
autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
Dodatkowo należy dołączyć
wersję pracy na płycie CD.
Twórca może wziąć udział
tylko w jednej z kategorii kon-
b Jan Drzeżdżon, patron
konkursu literackiego
Norda
kursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia 2015 r. niepublikowanych wcześniej prac
na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul.
Zamkowa
2a,
84-200
Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs
im. Jana Drzeżdżona.
Dodatkowych informacji
udziela Aleksandra Sielicka.
Kontakt tel. 58 672 29 56 lub 58
736 18 21, e-mail: [email protected]
a
Gimnazjaliści sprawdzą swoją
wiedzę na temat Leona Heykego
Kościerzyna
Maciej Wajer
[email protected]
„Pieśniarz północy - Leon
Heyke - życie i twórczość” to temat tegorocznej edycji
wojewódzkiego konkursu
„Kaszubi wczoraj i dziś” organizowanego przez Muzeum Ziemi Kościerskiej. Jest
on skierowany do młodzieży
szkół gimnazjalnych z całego
województwa. Zaintereso-
W środę 25 lutego w Ośrodku Kultury
Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni (al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 18) odbędzie się spotkanie
„Brzechwa po kaszubsku i po śląsku”. Początek
o godz. 17. Wstęp wolny!
(MA)
Kaszëbsczi felietón
A Studenci z klubu Pomorania wracają do Łączyńskiej Huty
Remont chëczy na finiszu
Łączyńska Huta
Dla kilku pokoleń regionalistów, zwłaszcza tych młodych, chëcz (czyli chata)
w Łączyńskiej Hucie to miejsce
magiczne. Tutaj zdobywali
wiedzę o swojej małej
ojczyznie, tutaj organizowali
imprezy i snuli plany na przyszłość. W ciągu kilku ostatnich lat
chëcz przeszła gruntowny remont i niebawem zostanie
na nowo oddana do użytku.
- Remont był nie lada wyzwaniem – przyznaje Łukasz
Richert, dyrektor Biura Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
które zrealizowało inwestycję.
- Można powiedzieć, że z oryginalnej substancji budynku zostało około 30 procent. Reszta
została wymieniona.
Chëcz ma zmienioną konstrukcję dachową, stolarkę
drzwiową i okienną oraz instalacje wodną i elektryczną. Położono też nową strzechę, a zamiast pieca dom ogrzewa kominek. Na tym jednak lista wymienionych elementów się nie
kończy.
- Przystępując do remontu,
myśleliśmy tylko o zmianie
strzechy – przyznaje Łukasz
Richert. - Niestety, po dokładniejszych oględzinach stało się
jasne, że na tym się nie skończy.
Rozmiary remontu pokazują
najlepiej w jak fatalnym stanie
technicznym był budynek
w Łączyńskiej Hucie.
FOT. ZE ZBIORÓW ZKP
Marek Adamkowicz
[email protected]
b Chëcz w Łączyńskiej Hucie to dla regionalistów, zwłaszcza młodych, miejsce magiczne
Zdaniem niektórych, cała
inwestycja trwała zbyt długo.
Łukasz Richert przekonuje jednak, że owa czasochłonność
wynikała ze skomplikowanego
charakteru prac, a także konieczności załatwienie formalności, jakich zazwyczaj nie ma
przy tego rodzaju remoncie.
- Chëcz znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, a to oznacza konieczność spełnienia surowych
wymagań – mówi szef Biura
ZKP. - Musieliśmy na przykład
przygotować raporty środowiskowe, sporządzone przez
dendrologów, ornitologów
i biologów. Przygotowanie każdej takiej opinii jest zajęciem
dość specyficznym. Na szczęście zbliżamy się już do finału.
Inwestycja pochłonęła ok.
200 tys. zł. Pomoc przy jej realizacji okazała Grupa Energa,
nie zabrakło też życzliwości ze
strony sąsiadów chëczy –
mieszkańców Łączyńskiej Huty, a zwłaszcza Ludwika Janka.
Budynek został już odebrany od wykonawcy, natomiast w najbliższym czasie
spodziewany jest jego odbiór
przez nadzór budowlany.
Oficjalne otwarcie nastąpi
prawdopodobnie w kwietniu-
maju tego roku. Przy tej okazji
planowane jest spotkanie byłych i obecnych członków Klubu Studenckiego „Pomorania”,
który zawiaduje obiektem,
a także osób, które z klubem
sympatyzują i przyczyniły się
do remontu chëczy.
Magda Bigus, prezes
Pomoranii, przyznaje, że
chciałaby, aby Łączyńska Huta przyciągała ludzi, równie silnie jak to było w przeszłości,
gdy w małej kaszubskiej chałupie odbywały się rozmaite
spotkania, warsztaty czy inscenizację obrzędu ścinania
kani. A
wane placówki mogą zgłaszać chęć udziału za pośrednictwem strony internetowej: www.muzeum.koscierzyna.gda.pl.
Termin
zgłoszeń mija 17 marca. Konkurs odbędzie się w III etapach: 27 marca - szkolny, półfinał - 14 maja o godz. 10 oraz
finał - 14 maja o godz 13. Półfinał i finał odbędą się
w Kościerzynie.
Uwaga! Laureaci otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. a
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
Gdańsk
FOT. ZBIGNIEW KOSYCARZ / KFP
Konkurs literacki im. Jana Drzeżdżona
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
WARTO WIEDZIEĆ
tygodnik//07
REKLAMA
Już w poniedziałek
II Forum Nasienne
Kościerzyna
Edyta Okoniewska
[email protected]
Producenci rolni oraz przedsiębiorcy związani z sektorem produkcji roślinnej już w najbliższy poniedziałek, 23 lutego
o godz. 9, spotkają się podczas
II Pomorskiego Forum Nasiennego, które odbędzie się
w Kościerzynie, w sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, przy ul. 3 Maja 9.
- Jak powszechnie wiadomo, nasiennictwo jest bardzo
istotnym tematem dla rolników, ponieważ to właśnie odmiany przez nich stosowane
w uprawach w większości decydują o efektywności zebranych później plonów - mówi
Andrzej Okrój, kierownik Po-
004924735
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
Kaszubskie Centrum Leczenia Małych Zwierząt
morskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu. W obrębie jednego gatunku
można spotkać ponad 200 rodzajów nasion, z których bardzo często trudno jest dobrać
ten najwłaściwszy. Dlatego też,
Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku, wspierając rolników w tym zadaniu,
zorganizował poniedziałkową
konferencję.
Program forum obejmować
będzie szeroki wachlarz informacji związanych m.in. z funkcjonowaniem systemu dopłat
do zakupu materiału siewnego,
nawożeniem plantacji nasiennych, korzyściami wynikającymi ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
W ubiegłorocznym Forum Nasiennym udział wzięło około
250 przedsiębiorców, rolników
i plantatorów. A
lek. wet. Robert Iwicki
Kościerzyna, ul. Jesionowa 4
tel. 603 181 989
[email protected]
www.wet-kaszuby.pl
www.facebook.com/wetkaszuby
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek: 8.00-12.00, 15.00-20.00
Sobota: 11.00-15.00
W nagłych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny
ZAKRES USŁUG:
a LECZENIE
a DIAGNOSTYKA
- rentgen
- usg
- badanie krwi
- badania mikroskopowe
- pomiar ciśnienia krwi
a PASZPORTY
a CZIPOWANIE
a KARMY LECZNICZE
REKLAMA
a
PROFILAKTYKA
a
CHIRURGIA
a
ORTOPEDIA
a ZABIEGI
STOMATOLOGICZNE
a
WIZYTY DOMOWE
014946750
Zapraszamy do NOWO OTWARTEGO SKLEPU MEBLOWEGO
Kościerzyna, ul. Piechowskiego 53 (przy szpitalu), tel. 58 355 50 40, 570 970 485. Czynne pn.-piątek 9.00-18.00, soboty 9.00-14.00
Wyposażymy mieszkanie i biuro.
POD WYMIAR: Meble biurowe, kuchenne,
wypoczynkowe, szafy.
Zapraszamy także do naszej strefy snu.
Sprzedaż ratalna z Konkurencyjne ceny z Transport do 30 km bezpłatny
024917159
Już ę
t
w sobo
15 r.
0
2
I
I
1
2
niku
en
w „Dziyckim”
t
ł
a
B
Już ę
w środ
magazyn
na weekend
15 r.
0
2
I
I
5
2 zienniku
Grała śmierć, grywa babcie, ale od lat prześladują ją „Chłopi".
Emilia Krakowska właśnie kończy 75 lat
i wcale nie zamierza zwalniac tempa.
w „D yckim”
Bałt
FOT: Wikipedia/Dudek1337
m.in.:
a w nim ły marcowej
ó
- szczeg acji rent,
waloryz i dodatków
r
emerytu
08//tygodnik
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
O TYM SIĘ MÓWI
Materiały trafią do biegłego
A Dziecko było przewożone w foteliku samochodowym na przednim siedzeniu obok kierowcy.
Gmina Liniewo
E. Okoniewska, J. Surażyńska
[email protected]
Po tragicznym wypadku, do
którego doszło na trasie
Liniewo-Iłownica, Prokuratura
Rejonowa w Kościerzynie
wszczęła śledztwo. 32-letnia
kobieta z pow. starogardzkiego,
kierująca citroenem, z niewyjaśnionych przyczyn zjechała
na lewy pas jezdni, potem
na pobocze i uderzyła w drzewo. Na miejscu zginęła półroczna dziewczynka.
- W sprawie zostaną powołani biegli, którzy wykonają ekspertyzę samochodu - mówi
Mariusz Duszyński, szef Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie. - Kobieta nie została
jeszcze przesłuchana.
Sekcja zwłok dziecka wykazała, że zginęło ono w wyniku
urazu wielonarządowego, który jest charakterystyczny
przy tego typu wypadkach.
Stan poszkodowanej kobiety
w dniu zamknięcia tego numeru “Gryfa Kościerskiego” był
poważny, dlatego też nie została ona jeszcze przesłuchana.
- Policjanci cały czas badają
okoliczności wypadku - mówi
Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Wykonano szkic miejsca zdarzenia
i zdjęcia. Przesłuchiwani są
świadkowie. Materiały trafią
do biegłego, który postara się
odtworzyć ostatnie chwile
przed wypadkiem i znaleźć odpowiedź na pytanie, co było
przyczyną tej tragedii.
Wszystko wskazuje na to, że
dziecko było przewożone prawidłowo. Znajdowało się w foteliku dla niemowląt na siedzeniu obok kierowcy.
Przypomnijmy, że pierwsi
na miejscu wypadku byli policjanci, którzy patrolowali okolice Liniewa i Iłownicy. To oni
zauważyli samochód, który
uderzył w drzewo, a w nim kobietę i dziecko. Natychmiast
FOT. MACIEJ WAJER
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tragicznego wypadku na trasie Iłownica-Liniewo
b Pomimo reanimacji nie udało się uratować sześciomiesięcznej dziewczynki
rozpoczęli reanimację. Po chwili przyjechały dwie karetki
wówczas ofiarami wypadku zajęli się lekarze. Niestety, mimo
reanimacji nie udało się uratować 6-miesięcznego dziecka,
które zginęło na miejscu. To
dziewczynka, która urodziła się
we wrześniu 2014 roku. Kobieta, która kierowała samochodem, po reanimacji odzyskała
przytomność. Została przewieziona do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.
- Na drodze ważne jest, by
dostosować prędkość do warunków atmosferycznych - mówi Piotr Kwidziński. - Sprawdźmy, czy fotelik samochodowy dla dziecka, ma wszystkie
niezbędne atesty, czy dziecko
jest dobrze przypięte.
W tym roku zmieniły się
przepisy, które zakazują przewożenia na przednim siedzeniu dziecka w foteliku skierowanym tyłem do kierunku jazdy, jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną
dla pasażera. A
Dziewczynki, które znalazły się pod lodem, zostały wybudzone ze śpiączki
Gmina Dziemiany
Tragedia była blisko. Troje
dzieci ślizgało się na zamarzniętym oczku wodnym.
W pewnej chwili lód się załamał i dzieci wpadły do wody.
J. Surażyńska, E. Okoniewska
[email protected]
Dramatyczne chwile rozegrały
się w gminie Dziemiany. Troje
dzieci ślizgało się na oczku
wodnym w miejscowości
Belfort. W pewnej chwili załamał się lód. Dwie dziewczynki
w wieku 8 i 10 lat wpadły
do wody. 7-letni chłopiec, który się z nimi bawił, pobiegł
po pomoc. Na miejsce przybiegł ojciec, który wyciągnął
dzieci i rozpoczął reanimację.
- Chłopiec zdołał wydostać
się o własnych siłach - mówi
Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Dziewczynki zostały przewiezione
do szpitala w Gdańsku. Stan
obu był bardzo poważny. Zosta-
ły wprowadzone w śpiączkę
farmakologiczną. Po kilku
dniach zostały wybudzone.
Z tego, co wiem, to już w środę
rozmawiały przez telefon ze
swoimi rodzicami.
7-letni chłopiec przebywał
natomiast w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.
- Chłopiec jest uczniem
pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Kaliszu - mówi Leszek Pobłocki, wójt Dziemian.
- Natomiast dziewczynki spędzały ferie w Belforcie u swoich
dziadków. W tej miejscowości
jest wiele podobnych oczek
wodnych. Z tego, co wiem,
dzieci bez opieki dorosłych ślizgały się w pobliżu domu. 7-latek w środę przyszedł do szkoły, był to jego pierwszy dzień
w placówce po tych dramatycznych wydarzeniach.
Pod wrażeniem jego zachowania są mieszkańcy.
- Chłopiec, choć ma zaledwie 7 lat, wykazał się zimną
krwią i zachował się prawidłowo, gdyż natychmiast pobiegł
po pomoc do osoby dorosłej mówi Leszek Pobłocki. - Całe
szczęście, że nie próbował sam
ratować dziewczynek, ponieważ sytuacja mogłaby skończyć się tragicznie. Zachował
się naprawdę rozsądnie.
Podobny dramat miał miejsce w 2013 roku nad jeziorem
Skąpym w gm. Karsin. O wielkim szczęściu może mówić jeden z wędkarzy. Przechodząc
z rowerem po lodzie, ten nagle
załamał się. Mężczyzna trafił
pod wodę i tylko cudem udało
mu się wypłynąć na jej powierzchnię. Dramatyczną sytuację widzieli z daleka Jolanta
i Wiesław Zwara, mieszkańcy
Karsina. Nie zważając na grożące niebezpieczeństwo pan Wiesław udał się na ratunek tonącemu. Kiedy dobiegł w pobliże
zdarzenia, położył się na lód
i zaczął po nim czołgać się
w kierunku tonącego wędkarza. Jednak lód załamał się.
Obaj mężczyźni z trudem
utrzymywali się na powierzchni wody.
Pani Jolanta wysłała dziecko
po samochodową linę holowniczą, za pomocą której wyciągnęła mężczyzn na brzeg. A
Kobiecie podejrzanej o zabójstwo konkubenta grozi nawet dożywocie
Kościerzyna
36-letni mężczyzna został
ugodzony nożem kuchennym
w serce i płuco. Po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Jego
partnerka trafiła do aresztu.
E. Okoniewska, J. Surażyńska
[email protected]
To był jeden cios, który okazał
się śmiertelny dla 36-letniego
mężczyzny. W walentynkowe
popołudnie doszło do awantury domowej w jednym z mieszkań przy ul. Kartuskiej
w Kościerzynie. 45-letnia kobieta podczas kłótni ugodziła
nożem kuchennym swojego
partnera. Mężczyzna został
przewieziony do kościerskiego
szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł.
- Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie
otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyspozytorki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, że
w jednym z mieszkań na terenie miasta doszło do ugodzenia
nożem
mówi
Piotr
Kwidziński, rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Kościerzynie. - Policjant na-
tychmiast wysłał na miejsce
funkcjonariuszy, którzy na
miejscu zdarzenia ustalili, że
pomiędzy znajomymi doszło
do awantury. Podczas kłótni
45-letnia kobieta ugodziła nożem mężczyznę. Policjanci zabezpieczyli mieszkanie, wykonali oględziny, przesłuchali
świadków. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, jak również
zabezpieczyli nóż kuchenny,
którym ugodzony został mężczyzna.
Kobieta w momencie zatrzymania miała blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Sprawę prowadzi kościerska
policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie.
Sąd Rejonowy w Kościerzynie
zdecydował o tymczasowym
aresztowaniu kobiety na okres
dwóch miesięcy. Grozi jej nawet dożywocie.
- Kobieta została przesłuchana i usłyszała zarzut zabójstwa - mówi Mariusz Duszyński, szef kościerskiej prokuratury. - Podejrzana złożyła
wyjaśnienia, prokurator analizuje i weryfikuje materiał. Planowane są dalsze czynności.
Niewykluczone, że zostanie
przeprowadzona wizja lokalna.
Prawdopodobnie odbędzie się
ona w przyszłym tygodniu. Jak
wynika z przeprowadzonej sekcji zwłok 36-letniego mężczyzny, nóż uszkodził płuca i serce, w wyniku czego doszło
do wstrząsu krwotocznego.
Do podobnej tragedii doszło przed kilkoma laty
w Milonkach w gm. Liniewo.
Wówczas kobieta zabiła swojego 45-letniego konkubenta.
Wyrok w jej sprawie zapadł
przed Sądem Okręgowym
w Gdańsku. Została skazana
na 9 lat pozbawienia wolności.
Kobieta, według ustaleń
śledczych, związała znajdują-
cego się pod wpływem alkoholu konkubenta fragmentami zasłon i udusiła go następnie pończochą. Kiedy poczuła, że jej
partner się nie broni, zwolniła
ucisk i posadziła go na fotelu,
rozcięła mu więzy, ubrała go,
kawałki rajstop i zasłon włożyła do pieca i poszła na górę
do syna, aby zawiadomić, że
najprawdopodobniej pozbawiła życia Marka K. Według biegłych kobieta nie działała
w afekcie. Motywem zabójstwa
miał być zawód sercowy. Skazana nigdy nie była karana, cieszyła się dobrą opinią i wychowała siódemkę dzieci. A
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
FOTOREPORTAŻ
tygodnik//09
Zobacz wideo i galerię zdjęć z balu karnawałowego
w Grabówku na www.gryfkoscierski.pl
FOT. JOANNA SURAŻYŃSKA
Mali uczestnicy balu chętnie brali
udział w konkursach i zabawach
przygotowanych przez animatorów
z firmy Bajlandia.
Rodzice zadbali o wspaniałe stroje karnawałowe dla swoich pociech. Dzięki temu w naszym balu uczestniczyli m.in. ratownicy medyczni, królewny Śnieżki,
policjanci, spidermany, kotki, księżniczki, piraci. Wszyscy bawili się doskonale
w tak doborowym towarzystwie.
Miss i Mister Karnawału
FOT. JOANNA SURAŻYŃSKA
Wspaniałazabawa,mnóstwo
uśmiechów iradosnetwarze
dzieci.Takmożnapodsumować
balkarnawałowywZajeździe
nadStawemwGrabówku.
FOT. EDYTA OKONIEWSKA
FOT. JOANNA SURAŻYŃSKA
Wspólna zabawa
dzieci i ich rodziców
b Rodzice zadbali o niezwykłe stroje
karnawałowe. Dzieci tryskały humorem
FOT. EDYTA OKONIEWSKA
b Naszym najmłodszym uczestnikom podczas
zabawy towarzyszyły rodziny
FOT. EDYTA OKONIEWSKA
b Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Arielka i Śpiąca Królewna z firmy Bajlandia
zadbały o to, by dzieciom nie brakowało rozrywki podczas balu
b Nie mogło zabraknąć konkursów dla dorosłych. Ich wyczynom z uśmiechami
na twarzach przyglądali się najmłodsi, którzy głośno kibicowali
To było święto wszystkich
dzieci, które biorą udział
w plebiscycie Miss i Mister
Karnawału. W Zajeździe
nad Stawem w Grabówku odbył się niezapomniany bal
karnawałowy. O dobry humor
i mnóstwo zabawy zadbały
niezwykłe księżniczki z firmy
Bajlandia. Tańce, konkursy,
a także słodki poczęstunek to
wszystko czekało na niezwykłych gości. Choć było to
święto dzieci, nie zapomniano
również o rodzicach. Mieli oni
okazję wykazać się w konkursie tanecznym.
Przypomnijmy, że głosowanie
w plebiscycie Miss i Mister
Karnawału 2015 będzie trwać
do piątku 27 lutego do godz.
20. Aktualne wyniki głosowania można sprawdzać na stronie www.koscierzyna.
naszemiasto.pl.
Warto dodać, że na zwycięzców w każdej kategorii
plebiscytu będą czekać profesjonalne sesje fotograficzne.
Laureaci drugich i trzecich
miejsc także otrzymają nagro-
b Uśmiech gościł na twarzach
dy niespodzianki. Do środy
w kategorii dziewczynek
w wieku 2-5 lat najwięcej głosów miała Julia Szuta. Drugie
miejsce zajmowała Pola
Żywicka, trzecie - Antonina
Nowicka.
W kategorii dziewczynek
w wieku 6-10 lat najwięcej
głosów (do środy) miała Sara
Jaskulska, za nią Agnieszka
Romanowska i Amelia Sikorska.
W kat. chłopców w wieku
2-5 lat w dniu zamknięcia tego
numeru “Gryfa Kościerskiego” najwięcej głosów miał Paweł Perszewski, za nim Rafał
Miller i Sebastian Ossowski.
W kat. chłopców w wieku 6-10
lat do środy najwięcej głosów
miał Jan Sobiechowski,
za nim Adam Aschick i Piotr
Laska.
Dziękujemy uczestnikom
za wspaniałą zabawę i zachęcamy do udziału w głosowaniu. (SURA, EDA)
10//tygodnik
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
ROZMOWA TYGODNIA
Kształcenie zawodowe szansą na przyszłą pracę
Z Grzegorzem Urowskim, dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Kościerzynie rozmawia Maciej Wajer
W ostatnim czasie dużo uwagi
poświęca się kształceniu zawodowemu, a placówka, którą pan
kieruje, jest jedną z największych tego typu w Kościerzynie...
W Powiatowym Zespole Szkół
nr 3, znanym bardziej jako
szkoła drzewna, funkcjonują
różne typy szkół. W technikum kształcimy młodzież
w czterech zawodach: technik
usług fryzjerskich, technik
technologii drewna, technik
ochrony środowiska oraz
technik geodeta. Natomiast
w zasadniczej szkole zawodowej, która rzeczywiście jest
największą tego typu szkołą
w powiecie kościerskim,
kształci się ponad 300 uczniów. Uczniowie ci uczą się
w 12 oddziałach, w około 20
zawodach. Dwie klasy pierwsze oraz dwie klasy drugie
sprofilowane są następującymi zawodami: stolarz-fryzjer
oraz mechanik pojazdów samochodowych-sprzedawca.
W przypadku tych klas kształcenie teoretyczne zawodowe
odbywa się w szkole, natomiast praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy. Wyjątek stanowią stolarze, którzy
praktyczną naukę zawodu odbywają na warsztatach szkolnych. Pozostałe osiem klas to
klasy wielozawodowe, w których młodzież kształci się
w takich zawodach jak elektryk, cukiernik, piekarz, ślusarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik. Praktycznie
każdy absolwent gimnazjum
ma możliwość uczenia się
u nas wybranego przez siebie
zawodu. Poza tym szkoła
drzewna jest pięknie położona, z dużą ilością terenów zielonych, z nowo wybudowanym stadionem lekkoatletycznym, z nowoczesnymi pracowniami dydaktycznymi,
a kadra nauczycielska posiada
najwyższe kwalifikacje.
Jako szkoła zawodowa współpracujemy z ponad 100 zakładami pracy, w których nasi
uczniowie odbywają zajęcia
praktyczne oraz praktyki zawodowe. Są to różnej wielkości firmy, począwszy od
mikroprzedsiębiorstw, a skończywszy na firmach zorgani-
REKLAMA
004953139
zowanych w spółki akcyjne.
Dzisiaj kształcenie zawodowe
wraca na należne mu miejsce
w polskim systemie oświaty.
Potrzebujemy bowiem dobrych fachowców, z dobrymi
kwalifikacjami i umiejętnościami. Od zawsze współpracowaliśmy z przedstawicielami
różnych branż. Pracodawcy
opiniują m.in. programy nauczania, zależy im na dobrym
przygotowaniu uczniów, których po ukończeniu nauki,
mogliby zatrudnić w swoich
zakładach pracy.
Niedawno uczestniczył pan
w spotkaniu z władzami powiatu oraz przedsiębiorcami. Proszę powiedzieć, co było tematem tych rozmów i jakie są oczekiwania przedsiębiorców?
Tematem tych rozmów było
m.in. kształcenie zawodowe,
a także współpraca pomiędzy
przedsiębiorcami a szkołą.
Chodzi o to, by dostosować
kształcenie zawodowe do potrzeb gospodarki. Przedsiębiorcy oferują praktyczną
naukę zawodu, staże, udział
w targach, kursy doskonalące
oraz wiele innych form współpracy. Zwrócono też uwagę
na to, że w naszym regionie
dominującą branżą jest bran-
FOT. MACIEJ WAJER
Rozmowa
b Grzegorz Urowski, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 3
ża przemysłu drzewnego oraz
branża budowlana. Jeśli chodzi o branżę drzewną to na naszym terenie mamy dużą ilość
tartaków, stolarni, zakładów
meblarskich, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Przedsiębiorstwa te zgłaszają
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców średniego szczebla technicznego
w zawodzie technik technolo-
REKLAMA
Kościerzyna, dnia 10 lutego 2015 r.
004953123
Skoro podkreśla pan, że szkoła
powinna kształcić dobrych fachowców, to proszę powiedzieć,
jak uczniowie wypadają podczas egzaminów zawodowych?
Muszę przyznać, że wyniki
egzaminów zawodowych
Rozmawiał MACIEJ WAJER
REKLAMA
Kościerzyna, dnia 10 lutego 2015 r.
004953135
Kościerzyna, dnia 10 lutego 2015 r.
WGN.6722.2.2014
WGN.6722.3.2014
WGN.6722.1.2014
gii drewna. Nasza placówka
posiada wszelkie możliwości,
aby kształcić m.in. w tym zawodzie.
w zasadniczej szkole zawodowej wypadają bardzo dobrze.
W przypadku niektórych zawodów zdawalność kształtuje
się na poziomie 100 procent,
czego przykładem jest mechanik pojazdów samochodowych. W innych przypadkach,
zdawalność kształtuje się
na poziomie 80-90 procent.
To lepiej niż średni wynik
w województwie i w kraju.
Chciałbym też podkreślić,
osiągnięcia naszych uczniów,
którzy kształcą się w zawodach technik usług fryzjerskich i fryzjer. W Międzyszkolnym Konkursie Open Hair
Cup 2014, który odbył się
w Gdańsku, i który był organizowany przez Pomorską Izbę
Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nasza
uczennica Martyna Kurkowska zajęła indywidualnie trzecie miejsce. Taką samą lokatę
zajęliśmy jako szkoła w kategorii drużynowej. A trzeba zaznaczyć, że poziom tego konkursu był bardzo wysoki,
a konkurencja duża. Na zakończenie chciałbym zaprosić
przyszłych absolwentów gimnazjów do kontynuowania
nauki w naszej szkole. a
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki
271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej
działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działek
nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 647 z póżn. zm.)
w wykonaniu uchwały Nr LXIII/470/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej
działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego, zatwierdzonego uchwałą Nr
XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 65, poz. 395) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego w dniach od 27 lutego 2015 r.
do 20 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83400 Kościerzyna, pokój nr 44 III piętro w godz. od 9.00 do 14.00.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr LXV/490/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki
nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/186/2000
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2000 r. Nr 65, poz. 395) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb
7 przy ul. Klasztornej w dniach od 27 lutego 2015 r. do 20 marca 2015 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 44, III piętro, w godz. od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchylenia planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 19 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna sala nr 11 I piętro w godz. 10.30 – 11.30.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu i ustaleń.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchylenia planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 19 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, sala nr 11, I piętro, w godz. 10.30-11.30.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn.
zm.) w wykonaniu uchwały Nr LXV/491/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części
dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego, zatwierdzonego
uchwałą Nr XLVII/395/02 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2002 r.
(publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 38, poz. 858) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna
w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego
w dniach od 27 lutego 2015 r. do 20 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 44, III piętro, w godz.
od 9.00 do 14.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu i ustaleń.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu i ustaleń.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kościerzyna (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kościerzyna (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kościerzyna (organ
właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r.
OGŁOSZENIE
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchylenia planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 19 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, sala nr 11, I piętro, w godz. 10.30 – 11.30.
Michał Majewski
Michał Majewski
Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna
Burmistrz Miasta Kościerzyna
Burmistrz Miasta Kościerzyna
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
LUDZIE
Jak bezpiecznie ratować
Chceszpoznaćprzyjacielalub
przyjaciółkę,awswojejokolicynie
maszkutemuokazji?Skorzystaj
znaszejpropozycjiizamieśćwtej
rubryceswójanons.Anonseze
zdjęciempublikujemywpierwszej
kolejności(dozdjęciaprosimydołączyćpisemnązgodęnajego
publikacjęwgazecieikserokopię
dowoduosobistego-stronaze
zdjęciem).Niepublikujemyanonsówznumeramitelefonów,jeśli
wliścieniemaadresuzwrotnego
nadawcy(dowiadomościredakcji)orazpisemnejzgodynapublikacjęwspomnianegonumeru
wgazecieikserokopiidowodu
osobistego-stronazezdjęciem.
Jeżelichcesznawiązaćkontakt
zwybranąosobą,napiszdoniej
list,oznaczgonumeremsygnatury,dołączczystąkopertę,znaczek
orazkuponiwyślijdonas.My
przekażemylistpodwłaściwy
adres.Naszadres:Sercadwa,
„DziennikBałtycki”,ul.Obr.
Westerplatte28,83-110Tczew.
OfertyCzytelnikówiodpowiedzi
naanonseprzyjmujemywyłączniezzamieszczonymniżejkuponem.Uwaga!Redakcjanieponosi
odpowiedzialnościzaewentualne
konsekwencjewynikłezzawartychtądrogąznajomości.Nie
sprawdzamysytuacjiżyciowej
iprawnejosób,którekorzystają
ztejrubryki.Udostępniamytylko
łamyosobomsamotnym,licząc
naichszczereiuczciweintencje.
A Jarek, 31 lat, zainteresowania:
sport, muzyka, film. 178 cm, niebieskooki szatyn. Chciałbym poznać
fajną i sympatyczną kobietę. Nie
szukam przygód.
Sygn. 54
A Miły, samotny 70-latek, zadbany, niezależny, bez nałogów,
170/70. Lubię podróże, wycieczki,
dobre książki, ciekawe filmy, spacery oraz rowerowe przejażdżki. Poznam miłą, samotną panią z mieszkaniem z okolic Darłowa, do 65 lat,
ok. 165 cm wzrostu. Pozdrawiam
samotne panie i czekam na poważne oferty.
Sygn. 55
A Mirek, pragnę poznać, pokochać
i poślubić ładną, mądra panią
w wieku 40-50 lat, 150-160 cm,
z własnym mieszkaniem. Stan cywilny obojętny (poza separacją).
Pani paląca, lekko puszysta mile widziana, tylko ze Starogardu Gd. lub
okolic. Ja: kawaler, 50/165/60, niemałą rentą, z okolic Starogardu Gd.,
uczciwy, tolerancyjny i stały
w uczuciach. Palę, nie piję alkoholu.
KUPON
Proszę wyłącznie o smsy, tel. 609
193 121.
Sygn. 56
A Wdowa po 70, domatorka, uczciwa, bez nałogów, średniego
wzrostu i wagi, ze średnim wykształceniem, niezależna finansowo, pozna wdowca, kawalera
do stałego związku, bez nałogu alkoholowego, uczciwego, bez problemów mieszkaniowych i finansowych, w stosownym wieku. Chętnie zmienię miejsce zamieszkania.
Miasto lub wieś. Wykształcenie
obojętne. Interesuje mnie wyłącznie stały związek. Proszę pisać lub
dzwonić (bez sms-ów), tel. 669
620 395.
Sygn. 57
A Jestem panną, 32/168/60, bez
nałogów i zobowiązań. Poznam pana w wieku 35-50 lat, w celu matrymonialnym. Tel. 518 867 255.
Sygn. 58
A Kawaler po 30, niezależny,
szczery, oddany, wierny, wrażliwy,
ciepły, spokojny, pragnie stworzyć
kochający się związek oraz rodzinę.
Pragnę poznać panią bez nałogów,
spokojną, o dobrym sercu.
Sygn. 59
A Wysoki, samotny brunet (175
cm), 24 lata, spod znaku Bliźniąt,
o piwnych oczach, z natury romantyk, pozna panią do lat 31. Przygody
mnie nie interesują, a dzieci nie stanowią przeszkody. Jeśli jesteś samotna tak jak ja, oczekuje na szczery list oraz numer telefonu. Mile widziane zdjęcie. Damian
Sygn. 60
A 47-letnia wdowa z powiatu
kościerskiego (wyglądająca na 12 lat
mniej – opinia bliskich), gospodarna,
oszczędna, starająca się zachować
umiar we wszystkim, pozna rolnika,
pana pracującego naetacie, emeryta
czy rencistę, najchętniej zwłasnym
M, zpowiatu kościerskiego lub okolic. Cel: przyjaźń, miłość, seks, czyli
małżeństwo.
Sygn. 61
A Dzisiejszymświatemrządzą
internetisms-y.Jawybrałemtradycyjnądrogęnawiązaniakontaktu
zkobietą,zktórątaksamojakmidoskwierasamotność,pragniekochać
ibyćkochaną.Ja:miły,sympatyczny,
podobnoprzystojny,szatynopiwnychoczach,omiłejaparycji,zdużym
poczuciemhumoru,31lat.Bezzobowiązań,zwłasnymM,kawaler,troskliwy,opiekuńczy,odpowiedzialny.Marzęostworzeniuzwiązkuopartego
nawzajemnymzaufaniu,wzaciszu
domowegoogniska.Cenięszczerość,
prawdomówność,wierność.
Sygn. 50
A W wodzie warto wiedzieć, jak ratować drugiego człowieka, by
samemu nie utonąć. Takich umiejętności uczą specjaliści WOPR
Powiat kościerski
Edyta Okoniewska
[email protected]
Działalność Kościerskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie kończy
się z chwilą zakończenia sezonu letniego.
- Oprócz zabezpieczania ratowniczego w kościerskim basenie prowadzimy również
szkolenia dokształcające dla ratowników z zakresu ratownictwa wodnego jak np. szkolenie ratowania płetwonurka mówi Ryszard Brzoskowski,
prezes kościerskiego WOPR.
Z uwagi na coraz większe zainteresowanie płetwonurkowaniem i korzystaniem z basenu
nurkowego należało opracować procedury i program szkolenia w tym zakresie.
- Tego rodzaju szkolenie jest
naszym autorskim pomysłem
i jest bardzo potrzebne m.in.
w celu zabezpieczania basenu
nurkowego w AQUA Centrum
w Kościerzynie - dodaje Ryszard Brzoskowski. - Ratownicy po takim kursie poznają teoretycznie i praktycznie procedury ratowania płetwonurków,
a także bez trudu z głębokości
około 4 metrów ratują osoby,
które potrzebują takiej pomocy bez potrzeby stosowania
aparatu oddechowego. Z tego
szkolenia skorzystało już ponad
40 ratowników kościerskiego
WOPR.
Oprócz dodatkowych szkoleń specjalistycznych kościerski
WOPR prowadzi także szkolenia podstawowe z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy. Współpracuje ze szkołami na terenie
powiatu kościerskiego. Warto
podkreślić, że uczniowie
Zobacz galerię zdjęć z działalności kościerskiego WOPR
w naszym serwisie www.gryfkoscierski.pl
b Zainteresowanie płetwonurkowaniem jest coraz większe. Dlatego też ratownicy kościerskiego
WOPR opracowali procedury ratowania płetwonurków, którzy także mogą potrzebować pomocy
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie,
szkoleni przez ratowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobyli pierwsze miejsce
wśród szkół specjalnych w województwie pomorskim w konkursie z zakresu bezpieczeństwa.
- Dla młodzieży szkolnej, jak
i dla dorosłych w okresie ferii
wspólnie z AQUA Centrum
przygotowaliśmy ofertę dla
tych, którzy w tym okresie
chcieliby rozszerzyć swe wiadomości i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego
i udzielania pierwszej pomocy
i zorganizowaliśmy szkolenie
na stopień młodszego ratownika WOPR - mówi prezes
kościerskiego WOPR. - Po tym
REKLAMA
004872906
SKŁAD OPAŁU
W WIELKIM KLINCZU
WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ
oraz IMPORTOWANY
Miał
Groszek
Orzech
Gruby
EKOgroszek
Brunatny
FOT. ARCH. WOPR
Serca dwa
Jeśli jesteś samotny
tygodnik//11
450 zł/t
550 zł/t
630 zł/t
660 zł/t
640 zł/t
265 zł/t
tel. 58 686 16 14 kom. 609 785 991
TRANSPORT GRATIS! (do 15 km powyżej 1 t)
ZAKUPY NA RATY!
szkoleniu kilkanaście osób zasili szeregi kościerskiego WOPR
i pozna zasady ratowania osób
ze szczególnym zwróceniem
uwagi na bezpieczeństwo własne ratownika.
Trzeba pamiętać, że często
dochodzi do sytuacji, iż ratująca osoba staje się ofiarą i ginie
podczas udzielania pomocy.
- Na naszych szkoleniach
uczymy ratowania bezpiecznego dla ratownika - zauważa Ryszard Brzoskowski. - Podczas
akcji ratunkowej, ratownik naraża swe życie lub zdrowie, jednak aby to zminimalizować,
uczymy korzystania ze sprzętu
ratunkowego, co daje lepszą
skuteczność przeprowadzania
akcji , a także poprawia bezpieczeństwo ratownika.
Kościerskie WOPR co roku
zakupuje nowoczesny sprzęt
ratunkowy, a także szkoleniowy m.in. dzięki dotacjom
z Urzędu Miasta w Kościerzynie, Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, wojewody pomorskiego, czy marszałka.
- Ponad 40-letnia działalność kościerskiego WOPR, coraz lepsza współpraca z policją,
strażą pożarną i gminami na terenie powiatu kościerskiego,
do tego szkolenia ratowników,
odpowiednie wyposażenie
w wysokiej klasy sprzęt, jak
również prelekcje, pokazy ratownictwa, pierwszej pomocy,
w szkołach i nie tylko, poprawiają od wielu lat bezpieczeństwo - dodaje prezes.
REKLAMA
004737951
NOWY SKŁAD OPAŁU
PIEKIEŁKO
DIABELSKO
DOBRY WĘGIEL
Oferujemy
węgiel polski i importowany
791 377 126
Kościerzyna, ul. Drogowców 12
12//tygodnik
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
OGŁOSZENIA DROBNE
nieruchomości
A Nowe Polaszki sprzedam dom na
Kaszubach 370 tys. zł do negocj.,
781-191-011
mieszkania - sprzedam
domy - do wynajęcia
w kucyki 185x80cm, sprzedam Kościerzyna, 500-492-036
dwupokojowe
A Żukowo centrum, piętro domu do
A Wózek dziecięcy wielofunkcyjny,
A Czersk, mieszkanie własnościowe
M-3, 32,3 mkw, 500-610-711
wynajęcia, osobne wejście, media, tel.
790-272-552
dla dziecka
A Łóżko dla dziewczynki niebieskie
stan bdb, cena 150 zł sprzedam, tel.
696-238-596
A Lubań k/Kościerzyny mieszkane 2-po-
lokale użytkowe - do wynajęcia
meble
kojowe, 697-020-156
biurowe
A Kanapę rozkładaną tanio sprzedam,
004959741
Łubiana k. Kościerzyny
sprzedam mieszkanie 2-pok.
w bloku, środkowe, ciepłe, słoneczne,
po generalnym remoncie, z piwnicą
i balkonem, 500 726 198
trzypokojowe
A Sprzedam lub zamienię na ziemię orną
Gdańsk - Przymorze przedsiębiorstwo oferuje do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe, 58
511-23-60, 695-376-000
inne
A Gminna Spółdzielnia "SCh" Sierakowi-
ce wydzierżawi restaurację "Morenka" Sulęczyno, al. Zwycięstwa 6, tel.
698-634-400
niebeskie w kucyki 185x80cm, sprzedam
Kościerzyna, 500-492-036
A Sofę, 2 fotele kolor miodowy, stan
A 25 km od Gdańska gmina Przodkowo
lane, po 1200 m kw., przy lesie, blisko
jeziora, tel. 517-964-266
A Kaszuby sprzedam działkę 1000 mkw
20000 zł, 606-547-481
nową, cena 200 zł,tel. 880-892-409
A Sprzedam drzewo ilglaste, liściaste,
pocięte, połupane z transportem, cena
od 100 zł, 694-682-790
Dostępny jest także numer (42) 647 28 52
specjalnie dla telefonów komórkowych
(połączenie płatne według taryfy operatora).
mieszkania - kupię
lane od właściciela, duży wybór, tanio,
502-552-223
A Okolice Władysławowa, Łebcz Dana,
budowlane, 65zł/mkw, 502-552-223
A Okolice Władysławowa, Łebcz, Werblinia, Starzyński Dwór, budowlane, 33-42
zł/mkw, 502-552-223
A Sztum/Zajezierze, działk. bud. 36,31
inne
m2, 40zł. za metr, 721-823-025
A Kupię mieszkanie: zadłużone,
garaże
z lokatorem lub z dowolnym problemem
prawnym. tel. 796-796-596
mieszkania do wynajęcia
jednopokojowe
A Kartuzy, os. Derdowskiego, wynajmę
kawalerkę, tel. 518-520-351
A Garaże blaszane, bramy garażowe.
Transport, montaż gratis. Raty. www.
konstal-garaże, 55/621-23-38, 58/58836-02, 512-853-323
Garaże blaszane, promocja konstrukcja ocynk, www.partnerstal.pl,
698-230-205
A Kościerzyna do wynajęcia kawalerka
motoryzacja
samochody osobowe- sprzedam
A Fiat punto,2013 r, 1,2 benz,5 drzwi,kli-
ma,el.szyby,cz,city,czarny,12 tys km,oc
ważne do 05(2015, stan bdb, cena
25900,tel.799153060
A HONDA 185, 1980r., 2,8 tys. zł, spraw-
ny, klasyk, tel. 696-238-596
A LAND ROVER Freelander, 2000cm3,
D, 2000r., 3 drzwi, 4x4, srebrno-czarny,
zadbany, 510-044-736
dwupokojowe
A Klęśnik, domek letniskowy, sprzedam,
661-059-747
A RENAULT Trafic, 1,9, DCI, 2003r.,
A Człuchów, mieszkanie do wynajęcia,
A Wiele sprzedam 4,4 ha lasu (las mie-
wanie piecowe, 606-269-187
A Kościerzyna do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe, umeblowane, ogrzane, 720
zł/miesiąc, 509-869-841
A Kościerzyna mieszkanie 2 pokojowe
I piętro do wynajęcia, 660-146-418
inne
Niemcy wynajem mieszkań dla pracowników Tanio!, 786-816-801
handlowe
RTV
A Oddam telewizor LG 27 srebrny, stan
dobry, lodówkę Samsung dużą, białą,
tel. 666-084-516
antyki
A Antykwaryczne książki kupię
609643399
ny, zdrowe blachy, tel. 696-238-596
samochody osobowe- kupię
Skup aut, 24 h, dojazd, gotówka,
w każdym stanie, również złomowanie, 515-533-534
materiały budowlane
jednopokojowe
A Drzwi garażowe sprzedam, tel. 661-
A Poszukuję małego mieszkania lub
pokoju do wynajęcia w Kartuzach lub
okolicy, 691-533-558
domy - sprzedam
A Bory Tucholskie, dom, 58-582-13-75
A Elbląg,sprzedam wygodny,funkcjonal-
ny dom szeregowy w spokojnej dzielnicy
Elbląga /blisko rynku/ tel. 692-466-785
A Kościerzyna centrum sprzedam dom
508-125
Najstarsza wytwórnia na Kaszubach oferuje: pustaki, bloczki z wibroprasy, żwir, kamień tłuczeń, piasek, czarnoziem. Wł. Joskowski Golica 73, 58/681-62-16, 605-314-873
Okna, drzwi, rolety. Płyn do mycia
profili z PCV. Eldor, Kartuzy ul. Jeziorna 2, 58/694-20-89, 695-395-436
części i akcesoria sprzedam
A Hak holowniczy używany do Forda
Transitac 70 zł, 660-146-418
Dostępny jest także numer (42) 647 28 52
specjalnie dla telefonów komórkowych
(połączenie płatne według taryfy operatora).
A LAVORO Sp. z o.o. zatrudni osoby do
zdrowie
pracy w Gdańsku, na stanowisko: Monter. Wymagane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności. Gwarantujemy
umowę o pracę. Telefon 791-120-788 lub
na mail: [email protected]
A Pożyczki, dojazd do klienta,
bez BIK, z zajęciem komorniczym
tel. 795-156-231 lub 600-500-626
ginekologia
A A-Z Dyskretnie Ginekolog 506-879-398
A Ginekolog -tanio 0-502-865-184
A Mechanik samochodów ciężarowych
(TIRY) z doświadczeniem - Hamm,
Niemcy, 0049173-2604911, e-mail:
[email protected]
Szybka pożyczka gotówkowa z dostawą do domu, 500-092-864
A Ginekolog, badanie genetyczne
ojcostwa, cytologia, leczenie nadżerek,
nieprawidłowych krwawień, polecam
implanty antykoncepcyjne, 604-237-647
Młodego energicznego stolarza,
prawo jazdy kat B, zatrudnię do
montażu mebli kuchennych 514091-594, 692-881-953
usługi finansowe
Egzekutor długów, 669-111-148
inne specjalizacje
Winmed leczenie nieoperacyjne żylaków,naczynek, pajączków,lasery,redukcja tkanki tłuszczowej tel.
601-267-262 www.esteticomfort.pl
A Norwegia-pracownik fizyczny, 28 tys.
zł za 6 tygodni. Tel. 696 618 246
usługi prawne
A Opiekun(ka) osób starszych w Niemczech. ATERIMA MED. Premie wiosenne,
dużo ofert! Tel. 58-506-55-88
Agencja-Detektyw, 601-692-992
usługi
A Pracowników do dociepleń budyn-
ków, praca na terenie Trójmiasta,
502-069-439
zaświadczeń o dochodach! Tel. 58/73640-72, 518-807-807; po 17.00 infolinia:
801-807-807 (opłata 0, 33gr)
agd rtv foto
Domofony, alarmy, anteny TV.
Montaż, serwis. Tel. 601-64-54-52
A Sprzedawcę do sklepu odzieżowego
w Pruszczu Gdańskim, tel. 695-964-629
REKLAMA
i004769040
Wyślij SMS-em
ogłoszenie drobne do „POLSKI Dziennika Bałtyckiego”
do tygodnika lokalnego
Informacja: 58 3003 249
pod nr 7568 (koszt 5 zł + VAT) dla ogłoszeń do rubryki Usługi - inne, pod nr 7168 (koszt 1 zł + VAT) dla pozostałych ogłoszeń
Wyemitujemy je w pakiecie tygodników lokalnych. Wpisz kod z cyferką właściwą dla wybranego pakietu (lista poniżej). Liczba znaków razem z kodem i numerem telefonu nie może przekroczyć 160. Proszę nie używać
polskich znaków.
Przykład: DBPXGR Gospodarstwo rolne, z zabudowaniami, tel. 00/000-00-00 (w miejsce X wpisać numer pakietu).
NIERUCHOMOŚCI H Mieszkania sprzedam DBPXSM H Mieszkania kupię DBPXKM H Mieszkania odnajmę DBPXOM H Mieszkania poszukuję DBPPM H Mieszkania zamienię DBPXMZ H Domy sprzedam DBPXDS H Domy
kupię DBPXDK H Domy odnajmę DBPXDO H Domy poszukuję DBPXDP H Domy zamienię DBPXDZ H Działki, grunty sprzedam DBPXGS H Działki, grunty kupię DBPXGK H Gospodarstwa DBPXGR H Garaże DBPXGZ H
NAUKA Języki obceDBPXJO H Korepetycje DBPXKO H PRACA H Szukam pracy DBPXSP H ZDROWIE H Inne DBPXZI H USŁUGI H Inne DBPXUI H ZWIERZĘTA, ROŚLINY H Rośliny DBPXZR H RÓŻNE H
Różne DBPXRR H Samochody osobowe sprzedam DBPXOS H Samochody osobowe kupię DBPXOK H Samochody osobowe zamienię DBPXOZ H Zabytkowe sprzedam DBPXZS H Zabytkowe kupię DBPXZK H
Uszkodzone, rozbite sprzedam DBPXUZ H Uszkodzone, rozbite kupię DBPXUK H Motocykle sprzedam DBPXMS H Motocykle kupię DBPXMK H Części i akcesoria sprzedam DBPXAS H Części i akcesoria kupię DBPXAK
PAKIET NR 1: Dziennik Malborski, Powiśle Sztum Dzierzgoń, Żuławy i Mierzeja, Kurier Powiatu Kwidzyńskiego PAKIET NR 2: Gryf Kościerski, Dziennik Człuchowski, Dziennik Powiatu
Bytowskiego, Tygodnik Kartuzy PAKIET NR 3: Echo Pruszcza, Dziennik Kociewski, Dziennik Tczewski PAKIET NR 4: Gryf Wejherowski, Echo Ziemi Puckiej, Goniec Rumski, Echo Ziemi
Lęborskiej, Dziennik Sławieński
Regulamin na stronie: www.dziennikbaltycki.pl/reklama
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
ogłoszenie drobne do „POLSKI Dziennika Bałtyckiego”
Wypełnij kupon, wrzuć do skrzynki lub przynieś do biura ogłoszeń.
Adresy na stronie www.dziennikbaltycki.pl/reklama
Kupon na bezpłatne ogłoszenie dla osób fizycznych
Emisja
numer pakietu
1
2
Zlecam emisję bezpłatnego ogłoszenia w dodatku (zaznacz znak X przy wybranym dodatku):
Wpisz treść ogłoszenia: 2 linie (ok. 70 znaków), za znak uważa się każdą literę, cyfrę, przerwę
między wyrazami oraz znak interpunkcyjny (kropka, przecinek, myślnik itp.) drukowanymi literami
A SHL 175 części tanio sprzedam, tel.
696-238-596
A Sprzedam komplet felg stalowych
czternastki od golfa III cena 100 zł tel.
600516958
A Trabant 601, części tłoki, cylindry itp.
ul. 8-go Marca 36 a, 698-434-070
tekstylia, odzież
A Łyśniewo k/Sierakowic (Kaszuby)
A Karakuły futro, kurtka, kożuch sprzedam tel. 503-386-777
inne
A Kurtkę z wilków ładna tanio sprzedam
A Rower z silnikiem, cena 700 zł, tel.
Kościerzyna, 606-624-146
696-238-596
tanio sprzedam dom do remontu/dz.
5394m2 , piękna okolica, blisko jezioro,
las. Tel. 782-208-462
Czekamy: pon.-pt. 8.00 - 21.00;
sobota 10.00 - 18.00;
niedziela 10.00 - 15.00.
Konsultantki Avon, 509-261-381
bez BIK, z zajęciem komorniczym
tel. 795-156-231 lub 600-500-626
uszkodzone, rozbite kupię
dzone,odbiór z miejsca postoju
tel.608656541
004769503
A Kierowców C+E w transporcie międzynarodowym, 725-579-098
A Pożyczki, dojazd do klienta,
A Kupię auta całe rozbite lub uszko-
mieszkania - wynajmę
opieka nad starszą osobą, 695-339-011
A Kierowcę transportu międzynarodowego z uprawnieniami ADR na cysterny
zatrudnię, Kościerzyna, 602-217-210
Bez zaświadczeń o dochodach. Tel.
58/736-40-72, 518 807 807; po 17.00
infolinia: 801-807-807 (opłata 0,33 gr)
EURO-CASH
A TOYOTA Yaris, 1,0, benz., 99 r., 9 tys.
A WARTBURG 1991 r., 2,5 tys. zł, spraw-
szukam pracy
A Szukam pracy na terenie Kościerzyny
A Firma budowlana zatrudni hydraulika,
tel. 602-121-931
A Pożyczki! Chwilówki! Szybko!
hak, opony LZ, GPS, opłaty do 2016 r.,
509-023-988
zł, czerwony, 157 tys. km, 5 drzwi, Kartuzy, 604-729-016
branża sanitarno-grzewcza.Do 40 lat.
Lublewo k. Kolbud, Kalinowa 9, 601
622 642
stanowisko Samodzielny Majster z okolic Strzebielina tel.502-687-100
oddłużenia komornicze, bez BIK i KRD,
bez opłat wstępnych, z dojazdem 703803-026 (7,69/min)
inne
inne
A Ględowo, mieszkanie 60 m kw, ogrze-
A Nowość udzielamy pożyczki z zaję-
A Firma Brukarska zatrudni osobę na
A Pożyczki, chwilówki, szybko! Bez
w domu jednorodzinnym ( wysoki standard) osobne wejście, 601-292-312
szany), 692-186-488
[email protected], 511-991-218
A AMBERCARE Opiekunki j.niemiecki.
Do 1500 euro od zaraz 730-340-005
A Ananas Pożyczki od 300 zł do 1500 zł,
bezwyp. II właściciel klima nawigacja
lub zamienię 503507107
1,9dci srebrny metalik 11tys. zł tel.727273-095
513-219-638
Ale szybka pożyczka - nawet
10.000zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska
S.A. 600 400 295 (opłata wg taryfy
operatora)
A OPEL vectra, 1,9 CDTI 150KM 2005
A Renault grand scenic 7os. 2005r.
A Zatrudnię kierowcę -magazyniera,
Club w Polsce zatrudni: TANCERKI,
MASAŻYSTKI, KELNERKI.Tylko u nas
zarobisz dwa razy więcej niż w innych
klubach !! (zadzwoń, sprawdź !!) Zakwaterowanie i dojazd gratis. Gliwice
woj. śląskie, ul. Ceglarska 35. Tel.
888-555-008
508593833
A Pożyczki pozabankowe, chwilówki,
A Okolice Wejherowa, Pucka, budow-
Czekamy: pon.-pt. 8.00 - 21.00;
sobota 10.00 - 18.00;
niedziela 10.00 - 15.00.
A Absolutna nowość Pożyczki
inne
A Maszynę do szycia Łucznik, prawie
budowlana
zatrudnię
A "QUEENS" -Niepowtarzalnie najlepszy
A Bartex - dealer czeskiego węgla wyso-
A Gowidlino, działki uzbrojone, budow-
inne
A Bezczynszowe w Czarnej Dąbrówce-
Szukamy firmy/osób do sprzedaży
i dystrybucji gazet.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie oferty lub CV na adres
[email protected]
praca
kredyty, pożyczki
ciem komorniczym. Dojeżdżamy do
klienta. Szybka decyzja. 784089512,
600500626
bdb, 200 zł sprzedam, tel. 880-284-360
(budowlana) 48 tys. zł. 600 637 166
działki, grunty sprzedam
004769464
A Łóżko dla dziewczynki 1-osobowe,
kiej jakości: dostawy cała Polska min. 25
t. Eko-groszek 225zł, miał 150 zł, kostka
280 zł, orzech I 270zł -ceny netto+ cena
transportu do klienta w zależności od
miejsca dostawy w Polsce. Tel. 32/22114-00, 504-096-211 Mysłowice.
(rolniczą), mieszkanie w Gdyni (14 lat),
urządzone, 789-160-545
(pow. bytowski), 505-711-172
tel. 530-563-484
finanse biznes
sprzedam, tel. 696-238-596
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do wiadomości wydawcy:
Imię i nazwisko:..................................................................................................................... Telefon:.......................................................
Adres:..................................................................................................................... Podpis:...........................................................................
Biuro Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zredagowania, sklasyfikowania ogłoszenia lub jego niezamieszczenia.
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Wybierz się
do kina Remus Tu przeczytasz
Kościerzyna
Zawsze w poniedziałek
Zawsze
we wtorek
Pitawal pomorski
Kościerzyna
W weekend warto wybrać się
do Kina Remus w Kościerzynie. W sobotę wystąpi znany kabaret - Nowaki. Początek
o godz. 16.30.
J. Surażyńska-Bączkowska
[email protected]
W sobotę 21 lutego o godz. 16.30
w sali L. Szopińskiego w Kościerzynie wystąpi Kabaret
Nowaki. Cena biletu - 50 złotych. Nowaki to młoda, zdolna
i wybitnie energetyczna trójka
zielonogórskich artystów. Ich
talent i kreatywna praca przynoszą rezultaty w postaci wypełnionych po brzegi sal i śmiejącej się widowni, która polubiła ich charakterystyczną ekspresję i oryginalny sposób poruszania tematyki obyczajowej.
Natomiast dziś, 20 lutego
o godz. 15 w Kinie Remus rozpocznie się seans: Pingwiny
z Madagaskaru - 3D - kinowy
przebój, który odtajni tajnych
agentów, animacja, familijny,
komedia. Godzina 17.30 oraz
20.30 - Pięćdziesiąt twarzy
Greya - ekranizacja największego bestsellera ostatnich lat, melodramat, erotyczny (od lat
18). A
A Hotel “BAZUNY”, ul. Kościuszki 17
A American Bar, ul. Matejki 15
A Bar Expresso Społem PSS ul. Rynek 6
A Biblioteka Miejska im. K. Damrota ul. Rynek 21
A Centrum Kultury iSportu ul. Długa 31
A Drukarnia RAF Witold Szwaba ul. Sędzickiego 30
A Hotelik Obiady Domowe ul. Długa 26
A Kancelaria Notarialna Zenon Pepliński ul. Wojska Polskiego 5
A Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA Centrum ul.
Piechowskiego 1
A Ochrona Kaszuby ul. Wojska Polskiego 4
A Mechanika Pojazdowa Stanisław Dejk, ul. Gryfa Pomorskiego 22
A Państwowa Szkoła Muzyczna Ist. ul. Dworcowa 12
A Piekarnia “JUREK” Jerzy Pepliński ul. Klasztorna 1
A Piekarnia Cukiernia Bernard iJacek Jarzębiński, ul. Świętojańska 20
A Piekarnia Kiedrowscy ul. Konopnickiej 1
A Pizzeria Da Grasso ul. Jeziorna 4
A Przedszkole “Tęczowa Trójeczka” ul. Kopernika 12
A Przedszkole Językowe Bluebelle S.C ul. Sienkiewicza 3
A PUB LA ROCCA Daniel Dargacz ul. Długa 27
A Restauracja “Rzemyk” ul. Tkaczyka 6
A Sklep Zoologiczny URysia Ryszard Szczepaniak ul. Heykiego 19
A Skup iprzedaż. surowców wtórnych K. Borowicki, ul. Przemysłowa 4
A Stacja Kontroli Pojazdów K. Buszman ul. Kościerska Huta 6F
A Stomatologia J.Koseda ul. Drogowców 21A
A Tad-Med T.Ostrowski ul. Kapliczna 5
A VADEMECUM Kaszubskie Centrum Edukacji ul. Partyzantów 4
tygodnik//13
JarosławSawicki
Adam Tomaszewski
Gryf
Kościerski+
już od kilku miesięcy
jsaidjasd
asdczytam
jasd ajsid:
i polecam go wszystkim użytkownikom sieci
sjidjsi djais djaid jais djais djais djais
internetowej. Przede wszystkim, aby zapoznać
djais djais djais djai sdjai sdjai sdjai
się z najważniejszymi informacjami z regionu,
sdjia
sdjias
djais
djais
sdjai sdjia
nie
muszę
iść do
sklepu,
czydjai
też kiosku.
Wystarsdjia
sdjiakomputer
sdjia sjdia
sdjias
czy
włączyć
lubsdjia
telefonsdjia
, by mieć
garść
djais djaisinformacji,
kdaos dkaos
dkaso
ciekawych
bez względu
nadkaos
to, gdzie
dkasosd kasods
kaso
dkasod kaosd
przebywam.
Ponadto,
niewątpliwym
plusem
portalu
to, żekdoa
informacje
są dostępne
dzień
kaosdjest
kaosd
skdoa
dkd dskaod
wcześniej,
aniżeliaskdoa
ukazuje się
papierowe
wydaakosd aksdo
sdkoa
dkosda
nie “Gryfa Kościerskiego”.
UWAGA! WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
PRENUMERATĄ I PUBLIKACJĄ W RAMCE
“TU PRZECZYTASZ” PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM TEL. 58 680-17-60
LUB ADRESEM E-MAILOWYM: [email protected]
WIĘCEJ NA STRONIE: WWW.DZIENNIKBALTYCKI.PL/PRENUMERATA
004968216
Nowy konkurs dla listonoszy!
Czekają nagrody za sprzedaż prenumerat „Dziennika Bałtyckiego”
W każdym powiecie 3 nagrody finansowe dla listonoszy,
którzy pozyskają najwięcej nowych prenumerat
> Warunkiem otrzymania nagrody jest
wykazanie przez Listonosza i Urząd,
w którym pracuje przyrostu prenumerat
równego ilościom pozyskanych nowych
prenumeratorów.
Z regulaminu konkursu:
> Uwzględniane będą tylko nowe
prenumeraty przyjęte w okresie
trwania konkursu realizowane
od 1 kwietnia 2015 r.
budowlano-remontowe
stolarskie
A Biurowe, kuchnie, szafy, 600-926-745
Cyklinowanie 668-336-576
> Wydawca przyzna 3 nagrody
dla najlepszych Listonoszy w każdym
powiecie tj. na terenie zasięgu
każdej mutacji „Dziennika
Bałtyckiego”.
turystyka
A Schody z drewna pod wymiar od
Cyklinowanie, 603-072-712
A Elewacje, wykończenia wnętrz - malo-
3500 zł, parapety,zabudowy altany,
782-703-931
wanie, glazura, podłogi, tel. 791-151-414
A Malowanie, tapetowanie, szpachlowa-
nie, kafelkowanie, płyty gipsowe i inne
prace remontowe - solidnie, 572-615-023
A Rusztowania tel. 601-292-312
Rynny, rury, obróbki blacharskie,
pokrycia dachowe, 511-016-044
A Masaże -klasyczny,sportowy relaksacyjny, banka chińska, zapraszamy.
tel.691-145-720 masaże lekarstwem
na ból
gastronomia
porządkowe
004958075
Usługi Sprzątania i Akrylizacji
PRANIE DYWANÓW I TAPICEREK SAMOCHODOWYCH
Mar-Clean
Sierakowice, ul. Mickiewicza 15
( 502 180 685 www.mar-clean.pl
UL. RYNEK 1, SIERAKOWICE
ORGANIZUJE STYPY,
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE,
KOMUNIE, CHRZCINY itd.
TEL. 698581589
rolnicze
zwierzęta
A Nawozy NPK azot 8%, fosfor 25%, po-
inne
A Kombajn zbożowy Deutz Fahr m88,kosa 2,8m,silnik Perkins,cena 8800 zł lub
zamiana na przyczepę wywrotkę lub
c328 tel. 516 605 895
A Kokoszki odchowane, 5 tyg. od 9.03 i 8
tas 24%, siarka 9%, magnez 17%, wapń
morzem. Informacje - tel. 512 092 317.
tyg. od 23.02 i 30.03, możliwość dowozu,
Rudno, 668-806-394
10% - Bigbag 1650zł, 500-669-621
A Kombajn zbożowy Deutz Fahr m88,kosa 2,8m,silnik Perkins,cena 8800 zł lub
zamiana na przyczepę wywrotkę lub
c328, 798410650
pensjonaty
A Króliki karmione ekologicznie na ubój
towarzyskie
A Meble dziec.,4cz.,dl3,10,kolor buk,firmy BRW,stan bdb,cena 450 zl.Sierakowice 691 299 265.
Beskidy 7 dni z wyżyw. 405 zł z 30%
zniżką emer. renc. i 50+, możliwość
dowozu gratis. 33/870-30-50
lub do dalszej hodowli sprzedam, tel.
787-362-309
A Eufemia Sex Telefon 700-688-388 - 24h
rośliny
A Łubin żółty pastewny sprzedam, 2zł/
004956568
RESTAURACJA PARIS
> Nagrody zostaną wypłacone
do 15 kwietnia 2015 r.
> Wszelkie informacje o konkursie
pod numerem telefonu
58 30 03 605.
zwierzęta
rośliny ogrody
obozy i kolonie
A Obozy sportowe. Kolonie. Ośrodki nad
inne
> Za każdą nową prenumeratę
- codzienną lub magazynową - Listonoszowi
przysługuje nagroda wysokości 12 zł za
pozyskanie prenumeraty kwartalnej i 36 zł
za pozyskanie prenumeraty półrocznej pod
warunkiem uzyskania progu
minimum 3 nowych prenumerat.
pokoje gościnne
kg. Borkowo tel. 58/681-81-48 wieczorem
A Ferie w Kotlinie Kłodzkiej
A Pszenżyto jare sprzedam, gm Brusy.
698-181-498
490 zł/7 noclegów z wyżywieniem.
Tel. 74/813-92-94, www.ponikwa.com
A Siano w kostkach i łubin gorzki sprze-
dam, Kartuzy okolice, tel. 693-100-579
różne
A Bursztyn kupię, tel. 784-098-134
Garaże blaszane, konkurencyjne
ceny, 59\833-45-36, 660-385-917,
605-286-058
A Piec gazowy 26kw z zasob. na wodę
90l+wkład komin. 6 metrów i sterownik,
1500zł do neg., Sztum, 665-273-010
A Sprzedam radio odtwarzacz cd samochodowy 50 zł, koncentrat chłodniczego
30 zł i dwie małe flagi na samochód 20 zł
tel 600516958
A Tanio sprzedam pralkę automat stan
dobry, 601-921-557
14//tygodnik
EDUKACJA
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
Niezapomniana studniówka
A Uczniowie klas maturalnych PZS nr 2 w Kościerzynie bawili się podczas studniówki, która odbyła
FOT. JOANNA SURAŻYŃSKA
się w Leśnym Dworze w Kornem. Galerię zdjęć i wideo znajdziesz na www.gryfkoscierski.pl
FOT. JOANNA SURAŻYŃSKA
b Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie, klasa 4 TI/TMtr. Uczniowie: Grzegorz Cybula, Marcin Dalecki, Kacper Felskowski, Seweryn Jeszke, Tomasz Kordal, Marcin Liedtke, Michał Mielewczyk, Adrian
Narloch, Szymon Pepliński, Jakub Rumiński, Cezary Skwierawski, Kamil Szymichowski, Bartosz Ugowski, Karol Borkowicz, Maciej Brunka, Dawid Dułak, Tomasz Kulaszewicz, Damian Maliński, Patryk
Okoniewski, Przemysław Pepliński, Patryk Skierka, Marek Szynalewski, Damian Treder, Radosław Wolff, Jakub Żabinski, Wojciech Żywicki. Wychowawca: Leszek Wysiński
b Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie, klasa 4 TOT. Uczniowie: Monika Barzowska, Martyna Breza, Agnieszka Czapiewska, Ewa Czerwonka, Aneta Ewald, Aleksandra Felskowska, Kamil Gębura,
Szymon Grulkowski, Karolina Jonack, Paweł Kamiński, Patrycja Klasa, Agnieszka Kłopotek, Ramona Kozak, Agata Anna Kreft, Agata Joanna Kreft, Jagoda Kupiecka, Przemysław Lamczyk, Daria Langner,
Agnieszka Lipska, Marcelina Machut, Karolina Maszk, Patrycja Mudlaff, Paulina Stenzel, Marzena Weissgerber, Adrianna Wiecka, Dominika Zaborowska, Izabela Zdrojewska, Aneta Żelewska.
Wychowawca: Zofia Ramczykowska
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
SPORT
tygodnik//15
Horror na parkiecie w stolicy
A Kościerskie szczypiornistki po niezwykle ciężkim meczu wygrały z akademiczkami z Warszawy
Maciej Wajer
[email protected]
Szczypiornistki AZS AWF były
bliskie sprawienia wielkiej sensacji w meczu z UKS PCM
Kościerzyna. Losy tego meczu,
rozstrzygnęły się dopiero po
końcowej syrenie.
Przed tym spotkaniem dyrektor UKS PCM Kościerzyna
Marcin Modrzejewski podkreślał, że inny wynik, aniżeli zwycięstwo kościerskiego zespołu
trzeba będzie uznać za ogromną niespodziankę. Okazało się,
że taka niespodzianka wisiała
w powietrzu. Od pierwszych
minut spotkania gospodynie
starały się pokazać, że prze-grana w pierwszej rundzie w
Kościerzynie, była przypadkiem. Po upływie 12 minut gry
akademiczki prowadziły już
7:5. Okazało się, że taki obrót
sprawy podziałał na podopieczne Dariusza Męczykowskiego, jak przysłowiowy
prysznic. Kościerzyniankom
udało się wprawdzie wyjść
na prowadzenie 12:9, jednak
końcówka pierwszej odsłony
ponownie należała do gospodyń. Warto w tym miejscu podkreślić, że w tym czasie gry, zawodniczki z Kościerzyny zmarnowały aż trzy rzuty karne, co
z zimną krwią wykorzystały
warszawianki i to one schodziły na przerwę z dorobkiem 16
bramek, natomiast nasz zespół
miał ich na swym koncie 15. Początek drugiej połowy ponownie należał do zespołu z Warszawy. UKS PCM Kościerzyna
nie potrafił znaleźć recepty
na dobrze grające w tym dniu
szczypiornistki ze stolicy. Ich
gra charakteryzowała się przede wszystkim znakomitą skutecznością, a to przynosiło
w miarę upływu czasu, zamierzone efekty. Po 15 minutach
drugiej części meczu, AZS AWF
Warszawa prowadził już 24:20.
Jednak Kaszubki po raz kolejny
pokazały swój charakter i udowodniły, że potrafią zachować
zimną krew do ostatnich se-
kund. W ostatniej minucie
spotkania udało im się doprowadzić do remisu. To co się stało później, przypominało grę
polskich szczypiornistów na
MŚ w Katarze. W ostatniej akcji
meczu, sfaulowana została zawodniczka UKS i w tym momencie zawyła końcowa syrena. Sędzia podyktował rzut
wolny, który wykonała Martyna Żukowska. W efekcie bezpośredniego rzutu pokonała bramkarkę gospodyń, co dało kościerskiej drużynie zwycięstwo
warte dwóch punktów. A
I liga kobiet
1. UKS PCM Kościerzyna
2. AZS Łączpol AWFiS Gdańsk
3. KPR Kobierzyce
4. Słupia Słupsk
5. Polonia Kępno
6. Dwójka Profil Nowy Sącz
7. Jutrzenka Płock
8. Korona Handbal Kielce
9. AZS AWF Warszawa
10. MKS AZS UMCS Lublin
11. SMS ZPRP Płock
12. Sparta Oborniki
26 pkt
26 pkt
17 pkt
16 pkt
15 pkt
14 pkt
12 pkt
12 pkt
11 pkt
11 pkt
10 pkt
6 pkt
FOGT. MACIEJ WAJER
Piłka ręczna
b Szczypiornistki UKS PCM Kościerzyna w pierwszej części sezonu odniosły bardzo łatwe zwycięstwo
nad AZS AWF Warszawa. Rewanż w Warszawie miał inny przebieg i mógł się skończyć niespodzianką
Brązowy medal był bardzo blisko Sokół ogrywa akademików
FOT. ARCH. KLUBU
Maciej Wajer
[email protected]
b Reprezentacja Kościerskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Remus w Toruniu
Lekkoatletyka
Maciej Wajer
[email protected]
Weronika Lizakowska, zawodniczka Kościerskiego UczniowskiegoKlubuSportowegoRemus
zajęła piąte miejsce w finale Halowych Mistrzostw Polski, które
odbyłysięwToruniu.Byłabliska
zdobycia medalu, jednak zabrakło doświadczenia w tego typu
imprezach.
Trener kościerskiej zawodniczki Wojciech Pobłocki pod-
kreśla, że chociaż liczył na medal, to piąte miejsce jego podopiecznej jest dużym sukcesem.
WeronikaLizakowskastartowała na dystansie 2 kilometrów
i uzyskała czas 6 minut i 34 sekundy.
-Wynikjestbardzodobry,bo
jest to drugi wynik w tabelach
krajowych - mówi Wojciech
Pobłocki. - Bieg układał się bardzodobrze,bopopierwszymkilometrzeWeronikaplasowałasię
na trzeciej pozycji. Niestety,
na ostatnich czterystu metrach
zabrakło determinacji i w końcówcebiegunaszazawodniczka
za późno finiszowała. Zabrakło
trzechsekund,byzdobyćbrązowy medal.
ZkoleiPatrykSerkowski,wystartował na dystansie 800 metrów. Bieg eliminacyjny ukończyłnadrugiejpozycjiidostałsię
do finału, w którym ostatecznie
zajął ósmą pozycję. Wojciech
Pobłockipodkreśla,żesamowejście do finału było niewątpliwym sukcesem. Damian
Narloch na 800 metrów zajął 11
miejsce, natomiast Dawid
Szrederuplasowałsięnadystansie 2 kilometrów poza pierwszą
dwudziestką. A
Sokół Kościerzyna zanotował
wysokiezwycięstwowwyjazdowym spotkaniu z AZS AWF Biała Podlaska.
OdpoczątkuspotkaniatoSokółdominowałnaparkiecieiwypracował sobie kilkubramkową
przewagę. Znakomity okres gry,
kościerska drużyna zaprezentowała pod koniec pierwszej części spotkania. Wówczas szczypiorniści Sokoła rzucili aż pięć
bramek, tracąc przy tym tylko
jedną.
Do szatki zawodnicy kościerskiejekipyschodzilizdorobkiem siedemnastu bramek, natomiast gospodarze mieli
na swoim koncie jedenaście
oczek.
Wdrugiejczęścimeczuobraz
gry nie uległ zdecydowanej
zmianie. Gospodarze nie potrafili znaleźć sposoby na dobrze
grających zawodników kościerskiego zespołu, którzy przez cały czas kontrolowali przebieg
spotkania. Ostatecznie wyjazd
kościerzynian do Białej Podlaskiejzakończyłsięzwycięstwem
naszego zespołu 30:27. Najskuteczniejszym zawodnikiem
w kościerskiej ekipie był Maciej
Reichel, który rzucił dziewięć
bramek. Kolejny mecz Sokół
Kościerzynarozegraprzedwłasną publicznością. W najbliższą
sobotę podopieczni Andrzeja
Gryczki zmierzą się ze zdecydowanie bardziej wymagającym
rywalem.WkościerskiejSokolni
podejmą
ekipę
Warmii
Traveland Olsztyn. Początek tego spotkania zaplanowano na
godzinę 18.
Dodajmy również, że zespół
z Olsztyna zajmuje obecnie
czwarte miejsce w tabeli I ligi
mężczyzn. A
I liga mężczyzn
1. KPR Borodino Legionowo
2. Polski Cukier Pomezania Malbork
3. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
4. Warmia Traveland Olsztyn
5. Kar-Do Spójnia Gdynia
6. Meble Wójcik Elbląg
7. Wolsztyniak Wolsztyn
8. Vetrex Sokół Kościerzyna
9. Warszawianka Warszawa
10. Real Astromal Leszno
11. MKS Poznań
12. SMS ZPRP Gdańsk
13. AZS AWF Biała Podlaska
14. MKS Henri Loyd Brodnica
33 pkt
27 pkt
24 pkt
23 pkt
20 pkt
19 pkt
19 pkt
16 pkt
15 pkt
13 pkt
9 pkt
8 pkt
4 pkt
4 pkt
FOT. MACIEJ WAJER
Piłka ręczna
b Najskuteczniejszym zawodnikiem w Sokole Kościerzyna był
Maciej Reichel (w środku), który zdobył dziewięć bramek
16//tygodnik
Gryf Kościerski
Piątek, 20 lutego 2015
REKLAMA
REKLAMA
004938956
Na lepszy
początek roku.
Najlepszy
koniec rocznika.
Z niespotykanym upustem cenowym!
Zacznij rok od końca – końca rocznika 2014 w najlepszej cenie. Dostawcze samochody Mercedes-Benz dla Twojej firmy. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan
z rekordowym upustem cenowym. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz.
Eurotruck Sp. z o.o., ul. Starogradzka 24, 83-010, Straszyn, tel.: +48 58 692 27 70, faks: +48 692 27 89, www.eurotruck.mercedes-benz.pl

Podobne dokumenty