wybudował - Życie Powiatu na Mazowszu

Komentarze

Transkrypt

wybudował - Życie Powiatu na Mazowszu
NIERUCHOMOŚCI
wybieraj strona
8
wwl-nieruchomosci
nr 14 (355) 24 kwietnia 2014
tel. 22 787 29 11
– W ramach tych targów wystawiało swoje stoiska wielu
przedsiębiorców, rękodzielników, organizatorów turystyki.
Cieszę się, że również reprezentacja z naszej ziemi wzięła w nich
udział – mówi Rafał Rozpara, prezes
LGD Równiny Wołomińskiej
>> str. 5
LGD Równiny
Wołomińskiej
na targach
turystycznych
– Budżet obywatelski to ważna sprawa.
Świadczy o tym ilość złożonych wniosków. To właśnie
mieszkańcy widzą dokładniej,
to, co należy zrobić w ich otoczeniu. Złożone wnioski pokazują, co ludziom najbardziej
przeszkadza, czego potrzebują
– mówi radny Zbigniew Paziewski >> str. 2
Kto i dlaczego
Edward M.
Urbanowski
wybudował
Marszałkowską?
Jak wydać
milion złotych?
Wołominianie
mają ponad
200 pomysłów
To nie mój świat
3
Major Rocco
A. Spencer
– Nie mogąc się
doczekać na poprawę warunków w
czerwcu 2013 roku,
wystąpiliśmy do
burmistrza z kolejnym pismem, w którym napisaliśmy,
że skoro gmina
nie może w żaden
sposób zrealizować
tej inwestycji, to
my – mieszkańcy
tej ulicy – chcemy
wykonać ją sami –
opowiada Bogdan
Domagała >> str. 3
Akademia
Przedsiębiorcy
w Zielonce
4
Piotr
Uściński
5
W obronie
wartości
do Europarlamentu
2
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
powiat
24 kwietnia 2014
Aż 152 pozycje zawiera lista zweryfikowanych projektów zgłoszonych przez mieszkańców do
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. 14 kwietnia opublikowana została karta do głosowania, za pomocą której mieszkańcy gminy Wołomin mogą głosować na te inwestycje, które
ich zdaniem są najatrakcyjniejsze. W ten sposób zadecydują o przeznaczeniu miliona złotych z
przyszłorocznego budżetu na najważniejsze ich zdaniem potrzeby.
Jak wydać milion złotych?
Wołominianie mają
ponad 200 pomysłów
Do 31 marca wpłynęło 211 zgłoszeniowych. Po weryfikacji formalno-prawnej nie zakwalifikowano
do następnego etapu 59 propozycji
mieszkańców. W większości przypadków zadecydował o tym koszt
proponowanych inwestycji. Najwięcej projektów dotyczyło poprawy
przejezdności, remontów dróg i
chodników, odwodnienia, doposażenia placów zabaw, a także wyposażenia jednostek oświatowych – szkół i
przedszkoli. Mieszkańcy zgłaszali
też pomysły dotyczące nowych
miejsc parkingowych, zakupu ławek,
poprawy bezpieczeństwa na drogach
poprzez budowę sygnalizacji świetlnej czy wyniesionych skrzyżowań.
Pomysły dotyczyły poprawy jakości
życia zarówno w samym Wołominie,
jak i na terenach wiejskich. Każdy nie
mógł przekroczyć kwoty 100 tys. zł.
Projekty będą oceniane w drodze głosowania, które trwa od
14 kwietnia do 6 czerwca. Głosować może każdy pełnoletni
mieszkaniec, zameldowany na
stałe na terenie gminy Wołomin,
wypełniając kartę do głosowania.
Ankiety dostępne są na stronie
www.wolomin.org oraz w wersji
papierowej w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Wołominie (Biuro
Obsługi Mieszkańca), Miejskiego
Domu Kultury w Wołominie,
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni
oraz na pływalni. Wypełnione karty
należy wrzucić do urn zlokalizowanych w powyższych miejscach.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW WWL 008
OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
008
OKRĘGOWA
OKRĘGOWA
STACJA
STACJA
KONTROLI
KONTROLI
POJAZDÓW
POJAZDÓW
WWL 008
05-200
Wołomin,
Nowe
Lipiny
- ul. Szosa Jadowska
53 WWL
– To dobry pomysł wprowadzony również przez inne
samorządy, szansa na
realizację mniejszych projektów. Co do weryfikacji
wniosków mieszkańców i
samego procesu głosowania na razie wstrzymam
się od komentarza – mówi
Wojciech Plichta.
– Przed nami głosowanie, w którym mieszkańcy wybiorą projekty do
realizacji w przyszłym
roku. Mam nadzieję, że
weźmie w nim udział
jeszcze więcej mieszkańców – mówi Burmistrz
Wołomina,
Ryszard Madziar.
– Władza samorządowa,
która będzie projektować
i uchwalać kolejny budżet,
powinna umieścić sporo
propozycji mieszkańców
w budżecie na 2015 rok,
nawet jeśli nie znajdą się
one wśród zwycięskich
wniosków – uważa radny
Dominik Kozaczka.
Można zaznaczyć maksymalnie
trzy projekty, stawiając obok nich
znak „X”. 20 czerwca poznamy
projekty, które będą realizowane w
ramach „Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2015”.
- Budżet Obywatelski cieszy się
dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy pokazali, że angażują się w
sprawy miasta i zależy im na jego
rozwoju. Mogą teraz decydować
o tym, na co wydawane są środki,
które w znacznej mierze pochodzą z ich podatków. Dzięki temu
możemy poznać potrzeby ludzi.
Budżet obywatelski jest rodzajem
konsultacji społecznych i każdy
postulat mieszkańców jest ważnym
sygnałem o oczekiwaniach lokalnej
społeczności. Przed nami głosowanie, w którym mieszkańcy wybiorą
projekty do realizacji w przyszłym
roku. Mam nadzieję, że weźmie w nim udział jeszcze więcej
mieszkańców – mówi Burmistrz
Wołomina, Ryszard Madziar. W
pierwszej edycji na WBO gmina
przeznaczyła milion złotych.
– W mojej ocenie władza samorządowa, która będzie projektować
i uchwalać kolejny budżet, powinna
umieścić sporo propozycji mieszkańców w budżecie na 2015 rok,
nawet jeśli nie znajdą się one wśród
zwycięskich wniosków – uważa
radny Dominik Kozaczka.
05-200
Wo
łłomin,
omin,
Nowe
Nowe
Lipiny
Lipiny
--28
ul.
ul.
Szosa
Szosa
Jadowska
Jadowska53
53
53
05-200
Wo
łłomin,
-- ul.
Szosa
Jadowska
05-200
WoWo
omin,
Nowe
Lipiny
ul.
Szosa
Jadowska
53
tel.05-200
/fax
22
776
10Nowe
08,
22Lipiny
776
18
www.zientara.com.pl
tel.
tel.
/fax
/fax
22
22
776
776
10
10
08,
08,
22
22
776
776
18
18
28
28
www.zientara.com.pl
www.zientara.com.pl
tel.
/fax
22
776
10
08,
22
776
18
28
www.zientara.com.pl
tel./fax 22 776 10 08, 22 776 18 28
www.zientara.com.pl
Elektryka
Elektryka
Elektryka
Elektryka
elektronika
elektronika
elektronika
� �
�
�
elektronika
�
elektronika
pojazdowa
pojazdowa
pojazdowa
pojazdowa
pojazdowa
Tachografy
Tachografy
Tachografy Hamownia
Hamownia
Hamownia
Tachografy
Hamownia
pomiar
pomiar
mocy
mocy
silnika
silnika Auto
pomiar
mocy
silnika
analogowe
analogowe
Auto
AutoSerwis
Serwis
Serwis
analogowe
mocy
wwsamochodach
samochodach
cyfrowe
cyfrowe
analogowe
Auto
Serwis
wpomiar
samochodach
cyfrowe
pomiar
mocy silnika
silnika
mech
mech
anika
anika
pojazdowa
pojazdowa
analogowe
mech
anika
pojazdowa
oomasie
masiecałkowitej
całkowitej
sprawdzanie
sprawdzanie
w samochodach
��
�
��
�
�
�
��
�
�
� ��
o masie
całkowitej
w
samochodach
do
do3,5
3,5
tt
o
do
3,5
t całkowitej
o masie
masie
całkowitej
oraz
oraz
motocykli
do
3,5
oraz
motocykli
do
3,5
ttmotocykli
oraz
oraz motocykli
motocykli
geometria
geometria
komputerowa
komputerowa
��
�
anika
pojazdowa
geometria
�mech
mech
anikakomputerowa
pojazdowa
serwis
serwis
klimatyzacji
klimatyzacji
��
geometria
komputerowa
�geometria
serwis
klimatyzacji
komputerowa
�
wulkanizacja
wulkanizacja
��
serwis
klimatyzacji
�serwis
wulkanizacja
klimatyzacji
�
wulkanizacja
�
�wulkanizacja
��
cyfrowe
sprawdzanie
cyfrowe
instalacja
instalacja
��
sprawdzanie
instalacja
sprawdzanie
wykresówki
wykresówki
��
instalacja
�instalacja
wykresówki
�
wykresówki
�
�wykresówki
�
�
�
�
Zatrudnimy
Myjnia
Myjnia
Myjnia
Myjnia
��
tiry
tiry
�
tiry
ciężarowe
ciężarowe
��
�
tiry
ciężarowe
�
tiry
dostawcze
dostawcze
��
ciężarowe
�
dostawcze
�ciężarowe
osobowe
osobowe
��
�
osobowe
dostawcze
�dostawcze
�
osobowe
�osobowe
dwie młode
energiczne osoby
na staż
w redakcji życie Powiatu na Mazowszu
 dziennikarz  pracownik biurowy
Wołomin, Wileńska 36a, tel. 698655256
[email protected]
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
relacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl
Na YouTube i na FB pojawił
się filmik zatytułowany „Lotnisko dla bocianów”, na którym
w – delikatnie mówiąc – niezbyt
wybrednych słowach komentator
pyta – na co komu ten asfalt w
środku lasu.
Tematem zainteresowali się
również radni wołomińscy, którzy
wcześniej bo na początku 2011
roku zrezygnowali z budowy
ulicy Marszałkowskiej, pomimo
przygotowanej już wcześniej
przez poprzedni samorząd dokumentacji.
Przy ulicy Marszałkowskiej w
Wołominie mieszka kilkadziesiąt
rodzin. Wydawać by się mogło,
że nic nie jest w stanie zakłócić
spokoju w tym, z dala od centrum
położonym, zakątku miasta. Nic
bardziej mylnego.
Okoliczni mieszkańcy przez
wiele lat borykali się z kurzem
i wysokim stopniem zapylenia,
które w tym miejscu znacznie
przekraczało dopuszczalne normy. Drogę tę szczególnie upodobały sobie wozy asenizacyjne
wożące nieczystości do Oczyszczalnię ścieków KRYM. Warunki
do życia stawały się szczególnie
uciążliwe w ciepłe – wiosenne,
letnie i jesienne dni.
– Zrobiliśmy badania stopnia
zapylenia i wiemy, że normy były
znacznie przekroczone – opowiada mieszkający przy Marszałkowskiej Bogdan Domagała. Sytuacja
miała się poprawić po oddaniu
do użytku nowej, rozbudowanej
oczyszczalni ścieków.
– Czekaliśmy więc cierpliwie.
Tak się jednak nie stało. Cztery
lata temu, w piśmie z dnia 31
maja 2010 roku skierowanym do
ówczesnego burmistrza Jerzego
Mikulskiego, zwróciliśmy się z
prośbą o poprawę przejezdności
na Marszałkowskiej – wyjaśnia
nasz rozmówca. Pod wnioskiem
podpisało się 16 mieszkających
przy ulicy Marszałkowskiej rodzin.
Z odpowiedzi, którą otrzymali od burmistrza Wołomina
24 czerwca 2010 roku, wynikało, że ich udręka zakończy się
wraz z zakończeniem budowy
oczyszczalni. Burmistrz obiecał
wprowadzenie ograniczenia
tonażu przejeżdżających tędy
pojazdów.
- I takie ograniczenie –
zgodnie ze złożoną obietnicą –
burmistrz Mikulski wprowadził
– opowiada Domagała.
Równolegle gmina przygotowała dokumentację na budowę
tej ulicy. Wydane zostało pozwolenie na budowę ulicy. Plan
zakładał realizację inwestycji w
trzech etapach.
Radość okolicznych mieszkańców nie trwała jednak zbyt
długo, gdyż wkrótce po wyborach, które odbyły się pod
koniec 2010 roku, odstąpiono
od realizacji inwestycji.
Dyskusja na temat budowy
tej drogi toczyła się podczas
obrad Rady Miejskiej w Wołominie na początku 2011 roku,
inwestycję – pomimo gotowej
dokumentacji – odłożono na
bliżej nieokreśloną przyszłość.
– Nie mogąc się doczekać na
poprawę warunków życiowych,
w dniu 13 czerwca 2013 roku,
wystąpiliśmy ponownie do burmistrza z kolejnym pismem, w
którym napisaliśmy, że skoro
gmina nie może w żaden sposób
zrealizować tej inwestycji, to my
– mieszkańcy tej ulicy – chcemy
wykonać tą inwestycję sami –
opowiada pan Bogdan.
Gmina wyraziła zgodę na
wykonanie utwardzenia drogi.
Zawarte zostało porozumienie,
w myśl którego MZDiW wydal
zgodę na poprawę przejezdności ulicy Marszałkowskiej i
zapewnił nadzór inspektorski.
Mieszkańcy sfinansowali zakup
niezbędnych do realizacji inwestycji materiałów, aktualizację
dokumentacji oraz potrzebny
do wykonania tego zadania
sprzęt.
Droga została utwardzona.
To jednak nie oznaczało końca
problemów. – Skończył się kurz
ale zaczęły się wyścigi, zdzieranie opon, hamowanie z piskiem.
Kierowcy rozpędzali się w tym
miejscu do granic możliwości, nie reagowali na ustawione
znaki – opowiada mieszkaniec
Marszałkowskiej.
Było to dla mieszkańców tej
okolicy na tyle uciążliwe, że w
październiku ubiegłego roku
skierowano do wołomińskiego
urzędu kolejne pismo od mieszkańców. Mieszkańcy wystąpili
o zgodę na realizację – również
na własny koszt – budowy progów zwalniających. Tym razem
pod wnioskiem podpisało się
28 osób.
W odpowiedzi, datowanej
na 14 listopada, gmina wyraziła
zgodę na budowę progów zwalniających, określiła też wymogi
powiat
przepisy. Przy tej okazji wykonane zostało kolejnych 200 metrów
utwardzonej nawierzchni ulicy
Marszałkowskiej.
Na wszystkie działania są właściwe pozwolenia. Koszt związany z zakupem materiałów pokryty
został przez mieszkańców ulicy
Marszałkowskiej a zrealizowaną inwestycję przekazano pod
nadzór MZDiZ – wyjaśnia nasz
rozmówca.
Mieszkańcy ulicy Marszałkowskiej w dalszym ciągu wyrażają gotowość finansowania wykonania nawierzchni asfaltowej
w całości na odcinku od ulicy
Granicznej do ostatniego progu
zwalniającego w ulicy Marszałkowskiej. Wystąpili nawet już o
zgodę na dalszą realizację.
– Nie rościmy sobie żadnych
praw do ograniczania przejazdu
tą drogą z wyjątkiem samochodów ciężkich, tych, które
24 kwietnia 2014
Kozaczka pytając – czy każdy
mieszkaniec, którego na to stać
może sobie drogę wybudować, a
ten którego nie stać to nie może?
Jaki jest sens tego pytania? Ta
droga została wybudowana z
udziałem naszych pieniędzy ale
ma służyć wszystkim. Co jest w
naszym działaniu złego? – zastanawiają się.
- Skoro radny nie zadbał
o to, żebyśmy mieli tu drogę,
choć to on powinien się w naszym imieniu zajmować takimi
problemami, to przynajmniej
powinien dowiedzieć się kto i
dlaczego to zrobił – podkreślają
wzburzeni.
Bogdana Domagałę bulwersują również wypowiedzi, znanego ze swoich – często skrajnie
prawicowych poglądów – Kazimierza A. Zycha, w latach 1998
– 2002 radnego wołomińskiego
z ramienia AWS-u.
Przez lata mieszkańcy ulicy Marszałkowskiej w Wołominie narzekali na
kurz i zapylenie na drodze. Nie mogąc się doczekać na poprawę przejezdności przez gminę postanowili sfinansować budowę nawierzchni z
własnych środków. To działanie jest od pewnego czasu tematem poruszanym w publicznej dyskusji.
Kto i dlaczego
wybudował
Marszałkowską?
3
To nie mój świat
Edward M. Urbanowski
Trudno w to uwierzyć, a jednak ... . Według niemieckiej telewizji ARD, do
demonstrantów w Kijowie strzały oddawali nie tylko snajperzy reżimu Janukowycza. Z przedstawionego materiału wynika bowiem, że do protestujących
na ulicy Instytuckiej strzelano również od strony hotelu „Ukraina”, do którego
byli oni odwróceni plecami. Potwierdził to naoczny świadek, który w tych
dniach tam przebywał. - Strzelano do nas z tyłu, mniej więcej z VIII, albo IX
piętra hotelu. To musieli być zawodowcy. Komuś bardzo zależało, by było tak
dużo ofiar. Lecz hotel znajdował się przecież w rękach opozycji i zachodnich
dziennikarzy! Któż więc strzelał?
Adwokaci członków rodzin zabitych i rannych na kijowskim Majdanie
już wysuwają ciężkie zarzuty pod adresem „nowej” ukraińskiej Prokuratury
Generalnej prowadzącej śledztwo. Twierdzą, że nie udostępniono im prawie
żadnych wyników prowadzonego dochodzenia. Nie powiedziano z jakiego
typu broni strzelano, nie udostępniono ekspertyz, ani też nie ujawniono rzeczywistych działań policji. Padło oskarżenie: „Kryją swoich ludzi, są stronniczy,
jak dawniej”.
Szok? Nie dla Zbigniewa Brzezińskiego, amerykańskiego eksperta
do spraw bezpieczeństwa. „Ukraińcy uzyskają znaczącą pomoc Zachodu
tylko wtedy jeśli zbrojnie przeciwstawią
się Rosji. Gdy zdecydują się na opór, to
prawdopodobnie będą przegrywać krok
Państwo, które chce
po kroku. Jeśli jednak ten opór się utrzyma
być samodzielne, nie
to Zachód, czy tego chce, czy nie, będzie może w ten sposób dać
pod rosnącą presją opinii publicznej by
się zastraszać. Musi
pomóc Ukraińcom. Pomoc USA i Zachodu
podejmować walkę.
nie musi polegać na wysłaniu na Ukrainę
Natomiast, gdyby
wojsk ale uzbrojenia.”
wkroczyły na jej teren
... a może Ukraińcy nie powinni w ogóle
potężne rosyjskie siły,
ginąć dla jakiejś tam zachodniej „opinii
publicznej?
można by przejść do
Emerytowany polski generał Roman działań partyzanckich...
Polko: „Zbigniew Brzeziński ma 200 proc.
rację. To powinna być także lekcja dla
Polski, że najpierw sami musimy o siebie zadbać, zanim będziemy zwracać
się w stronę NATO i Unii Europejskiej. Dopóki siły ukraińskie nie podejmą
walki, nie zdemaskują rosyjskich bezpieczniaków, nie powinny liczyć na pomoc
Zachodu. Państwo, które chce być samodzielne, nie może w ten sposób dać
się zastraszać. Musi podejmować walkę. Natomiast, gdyby wkroczyły na jej
teren potężne rosyjskie siły, można by przejść do działań partyzanckich, po to
żeby udowodnić, że Rosji nie opłaca się okupowanie Ukrainy.”
... tylko dlaczego mamy to „udowadniać” kosztem bogu ducha winnych
Ukraińców?
Profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego:
„Władzom Ukrainy brak sił i odwagi. Brakuje im takiej zwyczajnej sprawności,
jeżeli chodzi o podstawowe służby, dziedziny państwa, które są potrzebne,
żeby to stłumić. Powiedziałbym, że to jest żadna wielka sztuka, ale jednak oni
nie potrafią tego zrobić.”
... nie jest łatwo i prosto strzelać do własnych obywateli, Profesorze!
Na szczęście jest jeszcze kilku polityków ... normalnych, chociażby taki
Wojciech Olejniczak, europoseł SLD: „Tusk przeszarżował. Na forum Unii
Europejskiej przestaliśmy być skuteczni i realnie odbierani jako głos doradczy. W Europie Zachodniej Polskę, polski rząd i polityków głównie PO i PiS
traktuje się jako rusofobów. Polityka rządu w sprawie kryzysu ukraińskiego
była błędem, głównie dlatego, że ustawiła Polskę na froncie konfliktu z Rosją.
Już za to płacimy!”
... najwyższa więc pora zmienić ten „świat”.
Gra o tron
Łukasz Rygało
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wołomińska Marszałkowska zmienia swoje oblicze...
Takie widoki na Marszałkowskiej w Wołominie nie należały do rzadkości przez wiele lat
co do ich usytuowania, warunków technicznych i wyglądu.
Zastrzeżono, że progi muszą się
znaleźć minimum 60 metrów od
każdego skrzyżowania, muszą
mieć oznakowanie pionowe i
poziome oraz na określonej długości odpowiednią nawierzchnię.
Dlatego właśnie wylane zostały
trzydziestometrowe „lizaki” z
odpowiedniej nawierzchni bitumicznej.
– Progów nie można instalować
na nieutwardzonej nawierzchni.
Jej parametry określają stosowne
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
powinny poruszać się po drogach powiatowych i wojewódzkich omijając centrum miasta.
Chodzi głównie o przejazd do
oczyszczalni ulicami 1 maja, Sikorskiego i Marszałkowską. Bo to
stwarzałoby potężne zagrożenie
bezpieczeństwa – uważa Bogdan
Domagała.
Mieszkańcy podkreślają, że
są gotowi do dalszego inwestowania w budowę tej drogi ale
są zaszokowani publicznymi
wypowiedziami radnych. – Co
miał na myśli radny Dominik
– Skoro pyta on o to z czyich pieniędzy wybudowano tę
drogę to ja zapytam inaczej,
a z czyich pieniędzy finansowano niektóre – bliskie panu
– inwestycje w czasie, kiedy był
pan radnym gminnym? Bo ja
gwarantuję, że ulica Marszałkowska została sfinansowana
z pieniędzy mieszkańców przy
niej mieszkających – mówi kończąc rozmowę z nami Bogdan
Domagała.
Teresa Urbanowska
Czasem wydaje mi się że są ludzie,
którzy znają przepis na sukces w sprawach zawodowych, zwłaszcza w branży
kulturalno-rozrywkowej. Są muzycy,
których każda płyta rozchodzi się w
milionowychnakładach,aktorzygrający
w filmach co najmniej przyzwoitych za
nieprzyzwoicie wielkie pieniądze czy
celebryci, którzy wprawdzie niczego
do zabawy nie wnoszą, ale zawsze
przyciągają uwagę mediów i widzów.
Są też pisarze, którzy nie nadążają z
pisaniem...
Zastanawiające jest, czy ich sukcesy
wynikają z wrodzonego talentu, czy też
może ze świetnej znajomości rynku,
odbiorców i zimnego, biznesowego
wyrachowania? Inaczej mówiąc - czy
są jak politycy którzy mówią nam to,
co chcemy usłyszeć, żeby zyskać nasz
poklask i poparcie? Czy stoi za nimi
sztab ludzi z nosami w laptopach,
którzy wciąż analizują społeczne trendy
i próbują się w nie wpasować, ciągle
szukając tej najwyższej, najsilniejszej
fali, na której można by przez dłuższy
czas efektownie surfować? A może po
prostu robią swoje i na wyżyny popularności wynosi ich masowe uznanie
ich talentu? Prawda zapewne leży
pośrodku, jak to ma w zwyczaju...
Na pewno na szczycie wielkiej fali
popularności jest „Gra o tron” - serial
telewizyjny na podstawie długiej (i jak
dotąd nie skończonej) powieści fantasy
autorstwa George’a R.R. Martina. Już
czwarty sezon w siedmiu królestwach
wielkie rody i ich poplecznicy orężem
i podstępem walczą o piekielnie niewygodny Żelazny Tron i panowanie
nad Siedmioma Królestwami. Krew
leje się na ekranie obficie, nie brakuje
golizny, pięknych kobiet i muskular-
nych brutali, rodzinnych dramatów,
wykalkulowanych zdrad i dobrych
uczynków, z których każdy będzie
prędzej czy później ukarany. Martin
stał się bohaterem niezliczonych
żartów krążących po internecie – dotyczą głównie zaobserwowanej przez
czytelników i widzów prawidłowości,
że budzące ich sympatię postacie zazwyczaj źle kończą, najczęściej tracąc
głowę lub przynajmniej rękę. Recepta
na sukces wydaje się prosta – wśród
kilkudziesięciu ważnych dla zawiłej
(...) będziemy świadkami
„gry o tron” na nieco
mniejszą skalę, ale jej
przebieg będzie zapewne
podobny do serialowego.
Kto zwycięży na ekranie?
Tego zapewne nie wie na
razie nawet sam autor,
ale wiele wskazuje na to,
że wygra karzeł...
fabuły postaci każdy znajdzie kogoś, z
kim może się utożsamiać. Nawet jeśli
nie,tozpewnościąwekranowychintrygach odnajdzie sytuacje, które spotkały
go w życiu – to często wystarczy, żeby z
wypiekami czekać na kolejny odcinek.
Wybory już niedługo – będziemy
świadkami „gry o tron” na nieco
mniejszą skalę, ale jej przebieg będzie
zapewne podobny do serialowego. Kto
zwycięży na ekranie? Tego zapewne nie
wie na razie nawet sam autor, ale wiele
wskazuje na to, że wygra karzeł...
W realnym życiu wolałbym, żeby
był to ktoś wielki.
Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c.
Redaktor naczelny: Edward M. Urba­now­ski. Redaguje Zespół.
Adres Redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel./fax 22 787 77 83, tel. kom.
698 655 256, www.zyciepw.pl, e-mail: [email protected] Re­dak­cja nie zwraca tekstów
nieza­mó­wio­nych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi od­po­wie­dzial­no­ści za treść
płatnych reklam i anonsów. Kolportaż - 22 776 17 76.
www.zyciepw.pl
4
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Wołomin zasługuje
na więcej!
Igor Sulich
Zjednoczona Europa, wspólne polityki, Unia Europejska,
fundusze unijne, to hasła które
przez najbliższe tygodnie będą
przewijały się w mediach znacznie
częściej niż dotychczas, powodem
są zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Chętnych
ubiegających się o mandat europosła dużo, na mnogość komitetów
wyborczych również nie można
narzekać. Wśród osób chcących
Co takiego mają nam
do zaoferowania w zamian za oddany głos?
Jaki jest ich pomysł na
wykorzystanie nadarzającej się okazji uzyskania
środków zewnętrznych?
Ile z nich i w jaki sposób
może zostać zainwestowana tutaj w powiecie
wołomińskim?
zyskać uznanie wyborców można
dopatrzyć się i tych, na co dzień
kojarzonych z Wołominem oraz
Powiatem Wołomińskim. Na listach wyborczych znalazł się radny
powiatowy z Wołomina Rafał Pazio
reprezentujący Nową Prawicę, starosta powiatu wołomińskiego Piotr
Uściński z Prawa i Sprawiedliwości, czy wiceburmistrz Wołomina
Sylwester Jagodziński, kandydujący z list Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
W latach 2014-2020, na rozwój
i inwestycje polskie instytucje,
w tym lokalne samorządy, będą
mogły ubiegać się o ostatnie tak
duże wsparcie finansowe z Unii.
Zgodnie z ostatnimi wyliczeniami
i ustaleniami europejskich przy-
wódców przewiduje się, że Polsce
przypadnie 106 miliardów euro,
czyli ogromna kwota sięgająca ponad 440 miliardów złotych.
Zanim w nadchodzących wyborach podejmiemy decyzję o
tym, kogo wskażemy jako naszego
faworyta warto byłoby posłuchać
kandydatów, przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych, którzy ubiegać się będą o
głosy mieszkańców ziemi wołomińskiej.
Co takiego mają nam do zaoferowania w zamian za oddany głos?
Jaki jest ich pomysł na wykorzystanie nadarzającej się okazji
uzyskania środków zewnętrznych?
Ile z nich i w jaki sposób może
zostać zainwestowana tutaj w
powiecie wołomińskim?
Wołomin w Unii Europejskiej,
Unia Europejska w Wołominie.
Wyzwania i korzyści. To proponowany roboczy tytuł debaty
kandydatów do Parlamentu Europejskiego w Wołominie. Na chwilę
obecną chęć udziału w organizacji
wydarzenia zadeklarowała największa w powiecie organizacja
zrzeszająca przedsiębiorców-Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie oraz
Mazowieckie Forum Biznesu
Nauki i Kultury. Zapraszam do
współpracy wszystkich, zarówno
organizacje, jak i osoby indywidualne, którzy wspólnie chcieliby
się podjąć współorganizacji takiej
publicznej debaty. Wierzę w to, że
tego typu spotkania mają sens, że
jako mieszkańcy i wyborcy chcemy
świadomie wybierać osoby nas
reprezentujące.
Zachęcam do współpracy:
[email protected]
Wypowiedzenie
pełnomocnictwa
Aldona Sasin
Mój adwokat wypowiedział mi pełnomocnictwo
w sprawie o ustanowienie
służebności, powiedział
że będzie działał w mojej
sprawie tylko przez dwa
tygodnie. Skąd ten termin i
od kiedy się liczy. Skąd sąd
dowie się, że nie reprezentuje mnie adwokat.
Przepis Art. 94. § 1 kodeksu
postępowania cywilnego stanowi,
iż „Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę odnosi skutek prawny
w stosunku do sądu z chwilą zawiadomienia go o tym, w
stosunku zaś do przeciwnika i
innych uczestników - z chwilą
doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.” Zgodnie z
Wyrokiem Sądu Najwyższego
- Izba Cywilna z dnia 24 lutego
2006 r. II CK 425/05 „Sąd nie
jest związany wypowiedzeniem
pełnomocnictwa przez mocodawcę od chwili jego odwołania,
a dopiero od momentu, w którym
zawiadomienie o tym zostanie
doręczone do rozpatrującego
sprawę sądu”
Natomiast zgodnie z § 2 powyższego przepisu „Adwokat lub
radca prawny, który wypowiedział
pełnomocnictwo, obowiązany jest
działać za stronę jeszcze przez
dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik
powinien, mimo wypowiedzenia,
działać za mocodawcę przez ten
sam czas, jeżeli jest to konieczne
do uchronienia mocodawcy od
niekorzystnych skutków prawnych.” Termin dwutygodniowy
jest liczony od daty zwolnienia od
obowiązku zastępowania strony,
natomiast w świetle powyższych
przepisów data wniosku pełnomocnika o zwolnienie pozostaje
bez znaczenia dla oceny czasu
www.zyciepw.pl
trwania obowiązku zastępowania
strony. Ustanowienie obowiązku
działania pełnomocnika jeszcze
przez dwa tygodnie od momentu
wypowiedzenia pełnomocnictwa
ma na celu zabezpieczenie interesów strony w toczącym się
postępowaniu cywilnym. Przepisy
nie określają formy, w jakiej pełnomocnictwo ma być wypowiedziane, przez co należy rozumieć,
że zarówno mocodawca, jak i
pełnomocnik procesowy mogą
wypowiedzieć pełnomocnictwo
w dowolnej formie, tj. pisemnie
lub ustnie do protokołu rozprawy.
Co istotne z chwilą wygaśnięcia
pełnomocnictwa procesowego
Adwokat lub radca prawny,
który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest
działać za stronę jeszcze
przez dwa tygodnie, chyba
że mocodawca zwolni go
od tego obowiązku. Każdy
inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia,
działać za mocodawcę przez
ten sam czas, jeżeli jest to
konieczne...
wygasają również dalsze pełnomocnictwa substytucje. Pełnomocnik, któremu wypowiedziano
pełnomocnictwo, nie tylko może,
ale wręcz powinien, w szczególności gdy pełnomocnikiem
jest adwokat lub radca prawny,
zawiadomić o tym sąd (por. post.
SN z 29.1.1968 r., I CZ 124/67,
OSN 1968, Nr 10, poz. 170; W.
Siedlecki, Przegląd orzecznictwa, PiP 1969, Nr 8-9, s. 399; E.
Wengerek, J. Sobkowski, Przegląd
orzecznictwa, NP 1970, Nr 5, s.
708).Ta sama procedura dotyczy
strony, dla której ustanowiono
adwokata z urzędu.
powiat
24 kwietnia 2014
7 maja ogólnopolska Akademia Przedsiębiorcy zawita do Zielonki. Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców poprowadzi major US Army, Rocco A. Spencer. Były wojskowy, a dziś doradca firm, pokaże jak odnosić sukcesy na biznesowym polu walki, dzięki metodom wykorzystywanym w siłach zbrojnych. Zapisy
na warsztaty na stronie internetowej www.akademia-przedsiebiorcy.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Akademia Przedsiębiorcy
w Zielonce już 6 maja
Akademia Przedsiębiorcy to
ogólnopolski projekt, którego
celem jest inspirowanie firm
nowymi pomysłami, technikami zarządzania czy budowania
przewagi nad konkurencją. Tegoroczna edycja odbywająca się
pod hasłem: Strategie zwycięstwa
na biznesowym polu walki – to
przełożenie metod wojskowych
na praktyczne wskazówki dla
przedsiębiorców.
– Polski biznes staje przed
coraz większymi wyzwaniami.
Aby im sprostać, współczesny
lider powinien m.in. przewidywać
ruchy przeciwników. Dlatego
tegoroczne warsztaty będą skoncentrowane na strategicznym
myśleniu i wdrażaniu narzędzi,
które sprawdziły się w siłach
zbrojnych – mówi Filip Jaskuła,
dyrektor Obszaru Małych Firm
Banku Zachodniego WBK.
Major Rocco A. Spencer, który
7 maja poprowadzi warsztaty w Hotelu „U Pietrzaków”
w Zielonce, jest emerytowanym
oficerem armii amerykańskiej. Po
odejściu ze służby został doradcą
firm amer ykańskich, między
innymi giganta telekomunikacyjnego AT&T. W ramach Akademii Przedsiębiorcy poprowadzi
warsztaty pt.: Nie ma drugiego
miejsca. Są tylko zwycięzcy i przegrani. Warsztaty będą tłumaczone
na język polski.
Rocco A. Spencer podczas
warsztatów pokaże, że dzisiejsze
wojsko przypomina organizację,
w której podstawą jest komunikacja, współpraca i wspólny cel.
Każdy realizuje w niej istotną
część wspólnego planu. Umiejętność pracy w zespole i dla
zespołu jest kluczowym elementem, który często decyduje o
powodzeniu misji. Stąd tak wiele
elementów z zarządzania na
polu walki można wykorzystać
w biznesie, by uzyskać przewagę
nad konkurencją.
równi dotyczy sił zbrojnych, jak i
biznesu.
-Nikt nam nie płaci za porażki.
Liczą się tylko sukcesy. Aby je
osiągać potrzebny jest lider, który
będzie potrafił pokierować zespołem – mówi Rocco A. Spencer.
-Lider przypomina dyrygenta,
który dba o to, by nawet trzecie
skrzypce w jego orkiestrze grały
dokładnie to, czego oczekuje.
Właśnie takie podejście powinno
warunkach i może zostać wykorzystane również w biznesie.
Stąd pomysł zaproszenia byłych
wojskowych do ogólnopolskich
warsztatów w ramach Akademii
Przedsiębiorcy. Łącznie odbędzie
się 50 spotkań w całej Polsce.
Organizatorem Akademii
Przedsiębiorcy jest Bank Zachodni WBK i Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych. Honorowym
patronatem wydarzenie objął:
Major Rocco A. Spencer,
który 7 maja poprowadzi
warsztaty w Hotelu
„U Pietrzaków”
w Zielonce, jest emerytowanym oficerem armii
amerykańskiej. Po odejściu ze służby został doradcą firm amerykańskich,
między innymi giganta telekomunikacyjnego AT&T.
Armia to również silne przywództwo. Dowódca to najczęściej
lider zespołu, który jest jego
częścią, ale potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność za decyzje.
Zachowanie równowagi między
odpowiedzialnością za człowieka,
a koniecznością wykonania zadania, to jedno z wyzwań, które na
cechować dobrego żołnierza i dobrego biznesmena – dodaje.
Zawód żołnierza to profesja,
z którą nierozerwalnie związana
jest presja, konieczność kalkulacji
ryzyka, myślenia strategicznego
i planowania. Przedsiębiorcy
zaczynają dostrzegać, że to co
sprawdziło się w ekstremalnych
Starosta Powiatu Wołomińskiego.
Wsparcie medialne zapewniają:
TVP Warszawa, Polska The Times, Życie Powiatu na Mazowszu
oraz zyciepw.pl.Data: 7 maja 2014
r., godzina 10:00 Miejsce: Hotel
„U Pietrzaków”, ul. Lipowa 20
Szczegóły pod adresem:
www.akademia-przedsiebiorcy.pl
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska zaprasza na X Vademecum 2014 – w korowodzie weselnym
rodziców Cypriana Norwida”. Uroczystość odbędzie się 27 kwietnia w niedzielę kanonizacji Jana Pawła
II. Rozpocznie ją msza św. o godz. 12:00 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Strachówce.
X Vademecum 2014 – w korowodzie
weselnym rodziców Cypriana Norwida
Po mszy złożone zostaną kwiaty
pod pomnikiem Jana Pawła II.
Świąteczny korowód ruszy ulicą
Norwida i Jana Pawła II do Sulejowa, aby uczestnicy po drodze mogli
„napatrzeć się” na mazowiecką
równinę, która była natchnieniem
dla poezji Czwartego Wieszcza,
a której „tak wiele zawdzięczał
Jan Paweł II”. – W sulejowskim
kościele posłuchamy, co o małżeństwie mówił sam Norwid i
polski Papież. W drodze powrotnej
złożymy kwiaty na grobie ks. Jakuba
Dosta, który 25 kwietnia 1818 roku
udzielał ślubu Janowi Norwidowi
i Ludwice Ździeborskiej – opowiada Grażyna Kapaon, prezes
stowarzyszenia Rzeczpospolita
Norwidowska. Szczególnie ważnym elementem tego dnia będzie
Koncert Papieski w wykonaniu
Barbary Żarnowieckiej – sopran,
Łukasza Wrońskiego – tenor, Roberta Olejniczaka – flet, Wiktora
Brzuchacza – fortepian. Poezję
Karola Wojtyły recytować będzie
Jerzy Łazewski. – Dopełnieniem
naszego hołdu i dziękczynienia za
dar świętości Jana Pawła II będzie
przygotowana przez nas wystawa
„Jeden zaszczyt; być człowiekiem”.
We wstępie do niej piszemy „W niedzielę 27 kwietnia 2014 na szlaku
świętości spotkali się w Strachówce
i całej Rzeczpospolitej Norwidowskiej Karol Wojtyła polski Papież
i Cyprian Norwid czwarty polski
Grażyna Kapaon, prezes stowarzyszenia Rzeczpospolita
Norwidowska ze Strachówki
zaprasza na X Vademecum
2014 – w korowodzie weselnym rodziców C.K. Norwida
wieszcz. Wystawa pokazuje, jak są
sobie i nam bliscy. Jak ich widzenie
świata, człowieka i Boga się splata
i zazębia”. Dopełnieniem całości
będzie wspólna zabawa, biesiada
weselna, w którą wprowadzi nas
szlachecki polonez w wykonaniu
gimnazjalistów z Zespołu Szkół
im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce. To niezwykle
radosny dzień. Zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania
w Strachówce - dodaje Grażyna
Kapaon.
Zadanie współfinansowane ze
środków Powiatu Wołomińskiego.
Oprac. w oparciu o materiał
nadesłany przez organizatorów
10 kwietnia w Miejskim Domu Kultury, odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne słuchaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W rodzinnej atmosferze, życzenia dla wszystkich zgromadzonych złożyli Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
Paweł Solis. Jednocześnie. Burmistrz zapowiedział utworzenie Rady Seniorów, która będzie organem
doradczym, wspierającym władze samorządowe w podejmowaniu decyzji.
Spotkanie Świąteczne
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
WUTW spotyka się w licznym składzie w wołomińskim MDK
Podczas wykładu, słuchacze
poznali Wielkanocne tradycje, które
w Polsce mają bardzo długą i bogatą
historię. Po części oficjalnej, przygotowano poczęstunek dla wszystkich
zgromadzonych.
Uniwersytet Trzeciego Wieku, powstał w październiku 2007
roku i funkcjonuje w Wołominie
już siedem lat. Prezes zarządu
WUTW Pani Elżbieta Rozbicka z
dumą mówi o Uniwersytecie - Już
200 osób przychodzi na wykłady
z różnych dziedzin. Tematy które
poruszaliśmy to m.in. „Tajemnica
życia codziennego w Wersalu”,
„Arcydzieła malarstwa zachodniego
w polskich zbiorach” czy „Turcja na
pograniczu europy i Azji”. Oprócz
wykładów mamy zajęcia fakultatywne takie jak nauka języków obcych,
pilates, gimnastyka korekcyjna, tai
chi. Był u nas kurs komputerowy,
uczęszczamy także na wycieczki
zagraniczne i krajowe.
Spotkania Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w każdy czwartek i cieszą się
niesłabnąca popularnością.
Szymon Krzyżanowski
MDK Wołomin
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
relacja video z targów turystycznych na www.zyciepw.pl
Przygotowania do uczestnictwa w
Targach na Marsa w Warszawie trwały
wiele tygodni. Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej pierwsze
przymiarki czyniła w tym kierunku
już w ubiegłym roku - jednak dopiero
w tym roku zamiar ten udało się zrealizować. LGD zarezerwowało i opłaciło miejsce pod stoisko i rozpoczęło
rozmowy w sprawie przygotowania
wspólnej ekspozycji. Do współpracy
przekonano Teresę Urbanowską,
prezes Zarządu Mazowieckiego
Forum Biznesu Nauki i Kultury. –
Rozmawialiśmy wiele razy o potrzebie
uczestnictwa w tego rodzaju targach.
Ale to wbrew pozorom nie jest łatwe.
Choć od trzech lat prowadzimy, jako
stowarzyszenie, promocję LGD to
jednak były to do tej pory jednodniowe
wyjazdy i to na imprezy o charakterze
pikników. Podchodziłam więc do tego
przedsięwzięcia z dużą rezerwą mówi Teresa Urbanowska.
Udział w Targach to duży wysiłek
organizacyjny ale i finansowy. Trzeba
było do tej idei przekonać wiele osób.
Zamysł, aby zaprezentować jak najszersze spektrum bogactwa regionu
dodatkowo utrudniał zadanie.
Członkowie MFBNiK odbyli
wiele spotkań, napisali wiele pism aby
pozyskać podmioty, które zdecydują
się na tego rodzaju działanie. - Upór
w tych działaniach przyniósł efekty,
choć do ostatniego dnia nie miałam
pewności, czy wszystko uda się zgrać
- mówi Urbanowska, koordynująca
wszystkie działania.
Tak więc na tegorocznych targach
swoje stoiska wystawiały wspólnie
organizacje pozarządowe i jednostki
samorządu terytorialnego również z
powiatu wołomińskiego wspólnie z
Lokalną Grupą Działania „Równiny
Wołomińskiej” i z Mazowieckim
Forum Biznesu, Nauki i Kultury. Obie
organizacje zajęły się przygotowaniem
stoiska, które promowało powiat wołomiński, wyszkowski i węgrowski.
W organizację włączyła się gmina
Wołomin, Samorządowa Instytucja
Kultury z Ossowa oraz wołomiński
MDK. Patronat nad wołomińską
reprezentacją objął starosta wołomiński.
- Targi trwały przez trzy kolejne
dni. Zadbaliśmy o to, aby nasz udział w
nich był zauważalny. Na przywitanie –
ze sceny głównej – tuż po zakończeniu
oficjalnego otwarcia – zaprezentowała
się powiatowa Kapela Ludowa przy
Fabryczce, która od kilku miesięcy
intensywnie przygotowuje się do
występów, a ten podczas targów był dla
kapeli pierwszym publicznym pokazaniem się – mówi Teresa Urbanowska.
Grupa po otwarciu targów grała przez
kilka godzin wywołując swoimi popisami duże zainteresowanie.
Na stoisku LGD RW prezentowało się 20 podmiotów wśród nich
artyści i rzemieślnicy z naszego terenu
m. in Gabriela Czarnecka i Danuta
Rasińska. Prezentowały się instytucje
kultury takie jak Park Kulturowy z
Ossowa czy Muzeum Nałkowskich z
Wołomina, Dom św. siostry Faustyny
z Ostrówka, masarnia Jasińskich z
Klembowa, piekarnia Mirosława Laski z Jadowa, agroturystyka Grzegorza
Kaflika, producent koszyków z wikliny,
miodów i wyrobów z wosku. Stoisko
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Odwiedziło
go również wielu gości w tym samorządowców, którzy chcieli osobiście
sprawdzić potencjał tkwiący w tego
powiat
raz kolejny wszyscy ci, którzy z nami
wyjechali wrócili bardzo zadowoleni.
Organizacja tego wyjazdu nie byłaby
możliwa bez zaangażowania i pracy
włożonej przez panią Teresę Urbanowską, której bardzo dziękuję za
ten trud i wiele godzin poświęconych
na dopięcie wszystkich szczegółów.
Mam też nadzieję, że będziemy mieli
okazję zobaczyć się na targach za rok.
Serdecznie zapraszam do obejrzenia
relacji z naszego pobytu na targach
na stronie internetowej LGD www.
24 kwietnia 2014
podczas nich naszej gminy i jej potencjału szerszemu odbiorcy. Cieszę
się, że mieliśmy szansę pokazać ofertę
naszych jednostek kulturalnych - Samorządowej Instytucji Kultury „Park
Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku” oraz Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich.
Mam nadzieję, że w kolejnych latach
na targach pojawi się jeszcze więcej
wystawców z powiatu wołomińskiego,
bo to świetna okazja nie tylko do prezentacji oferty kulturalno-turystycznej,
pani Teresie Urbanowskiej za zaangażowanie w inicjatywy, które mają
pozytywny wpływ na postrzeganie
naszych małych ojczyzn – powiedział
burmistrz po zakończeniu targów.
Promocja Wołomina i LGD RW
wzbudzała ogromne zainteresowanie.
Przez wszystkie dni targowe było ono
licznie odwiedzane. Odbyło się wiele
spotkań i rozmów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta muzealna
i edukacyjna „Domu nad Łąkami”
i przygotowane specjalnie z myślą o
5
- Pokazaliśmy na tegorocznych
targach namiastkę bogactwa naszego
powiatu. Dużo się u nas mówi o stworzeniu oferty turystycznej. Ja od dawna
twierdzę, że taką ofertę posiadamy ale
nie wykorzystujemy naszych możliwości. Musimy zacząć się pokazywać
– mówi Teresa Urbanowska.
Wśród osób, które odwiedziły ekspozycję powiatu był również starosta
Piotr Uściński. - Faktycznie powinniśmy się chwalić tym co mamy na
naszym terenie. To dobrze, że powiat
LGD Równiny Wołomińskiej
na targach turystycznych
– Na początku kwietnia, miałem przyjemność być na Targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2014 w Warszawie na ul. Marsa. W ramach
tych targów wystawiało swoje stoiska wielu przedsiębiorców, rękodzielników, organizatorów turystyki. Cieszę się, że również znacząca
reprezentacja naszej ziemi wzięła udział w tych targach – mówi Rafał Rozpara, prezes LGD Równiny Wołomińskiej
Targi trwały przez trzy kolejne dni.
LGD RW reprezentowało dwadzieścia podmiotów występujących
pod wspólnym szyldem: artyści,
przedsiębiorcy, rękodzielnicy,
instytucje kultury, organizacje
pozarządowe i samorządowe
a całości dopełniła Kapela Ludowa
przy przy Fabryczce, która dopiero
rozpoczyna swoją działalność.
typu działaniach. - Cieszę się bardzo
z tak dużego zainteresowania naszym
stoiskiem. Dziękuję staroście wołomińskiemu – Piotrowi Uścińskiemu
za objęcie patronatem tego przedsięwzięcia oraz burmistrzowi Wołomina
– Ryszardowi Madziarowi za wsparcie
nas w organizacji wyjazdu na targi i
pobytu na nich. Mam nadzieję, że po
lgdrw.pl – mówi Rafał Rozpara, prezes
LGD RW
Zadowolenia z udziału gminy w
Targach nie kryje również Ryszard
Madziar, burmistrz Wołomina. - Targi
poświęcone produktom tradycyjnym
i ekologicznym oraz inicjatywom
wspierającym lokalne społeczności
dały możliwość zaprezentowania
ale również do nawiązania kontaktów,
które w przyszłości mogą zaowocować
wzajemną współpracą. Powinniśmy
promować nasz region, który nie został
jeszcze w pełni odkryty i poznany, co
ze względu na bliskość stolicy daje
duże możliwości rozwoju. Chciałbym podziękować Lokalnej Grupie
Działania Równiny Wołomińskiej i
targach pocztówki. Prawdziwe oblężenie przeżywała siostra Dominika z
Domu św. Faustyny w Ostrówku oraz
reprezentująca Instytucję Kultury
z Ossowa Agnieszka Kacprzak – te
zlokalizowane na targach obok siebie
stanowiska praktycznie ciągle miały
gości zainteresowanych ich ofertą i
samym miejscem.
wziął udział w tych targach, to jak najbardziej potrzebna działalność a dzięki
temu, że nasze stoisko odwiedziło wiele osób i dowiedziało się o tym co u nas
można odwiedzić, poznać, jest większe prawdopodobieństwo, że wybiorą
się oni również aby odwiedzić nasze
obiekty – powiedział po targach.
Alicja Szczotka
W minioną środę (23 kwietnia) w Wołominie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Piotra
Uścińskiego, starostę wołomińskiego, podczas którego oficjalnie poinformował, że kandyduje
do Parlamentu Europejskiego z listy PiS. – W Parlamencie Europejskim chciałbym stać w obronie
wartości rodziny – zadeklarował starosta.
W obronie wartości do Europarlamentu
Zaproszenie starosty przyjęło
wiele osób z grona lokalnej polityki
ale nie tylko. Nie zabrakło również
organizacji, z którymi starosta
współpracuje od wielu lat: Klubu
Gazety Polskiej, NSZZ Solidarność oddział Wołomin, Wspólnoty
Samorządowej i innych. - Jestem
kandydatem, który – jeśli zostanie
europosłem – będzie bronił w Parlamencie Europejskim wartości
rodziny – podkreślił wielokrotnie
w swojej prezentacji starosta
Uściński. Zapewnił też, że będzie
wówczas nadal utrzymywał więź
z powiatem wołomińskim. - Na
naszym staroście Piotrze Uścińskim można polegać. Jeśli mówi,
że coś zrobi, to to zrobi – przekonywał wójt Klembowa Kazimierz
Rakowski.
Z kolei do licznego udziału w
wyborach zachęcał poseł Jacek
Sasin. – W dużej mierze dzięki
głosom mieszkańców powiatu
wołomińskiego zostałem posłem. Teraz – mam taką nadzieję,
że dzięki głosom mieszkańców
powiatu wołomińskiego – Piotr
Uściński zostanie Europosłem
– mówił udzielając rekomendacji
staroście wołomińskiemu.
Głos poparcia starosta otrzymał również ze strony Konrada
Rytla, szefa Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, obecnego
wicestarosty. – Obserwuję Piotra
od wielu lat. Widzę konsekwencję
z jaką realizuje swój program
prorodzinny. W naszym kraju re-
miałby w tym Europarlamencie
co robić – przekonywał.
Wśród osób publicznie udzielających wsparcia kandydatowi
PiS mocny przekaz popłynął od
szefa NSZZ Solidarność Józefa
Radzio. - Już
– Jestem kandydatem, który w Europarlamencie będzie bronił wartości rodzinnych,
takim, który będzie wspierał organizacje
pozarządowe. Nie chcę być europosłem,
który będzie przebywał tylko w Brukseli, ale takim, który często będzie
tu, w powiecie wołomińskim –
deklarował starosta Piotr Uściński
podczas spotkania inaugurującego jego start wyborczy
alizowanych jest wiele projektów
społecznych – często bezużytecznych, dobrze by było, gdyby
choć część tych pieniędzy zostało przeznaczonych na projekty
skierowane do rodzin. Jestem
przekonany, że poprzemy Piotra.
Jestem przekonany, że Piotr ze
swoim światopoglądem i tym co
zrobił do tej pory na tym polu,
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
raz deklarowałem nasze wsparcie
a dziś go tylko potwierdzam, że
popieramy tego kandydata – powiedział.
Najdalej pamięcią sięgnął
wieloletni przyjaciel i kolega ze
szkolnej ławy – burmistrz Ząbek
Robert Perkowski. - Znam Piotra
od 30 lat – zapewnił. - Gdy w 1998
roku po raz pierwszy przygotowywaliśmy naszą wspólną kampanię
wyborczą zrobiliśmy listę wielu
postulatów. W ubiegłym roku
zrealizowaliśmy ostatni
z tej listy. To, że Piotr
jest obrońcą wartości wszyscy wiemy,
natomiast niewielu
z nas zdaje sobie
sprawę z faktu, że
za realizacją wielu inwestycji w
naszym powiecie stoi właśnie
obecny starosta
Piotr Uściński–
mówił burmistrz
Perkowski. Szefem
kampanii wyborczej Piotra
Uścińskiego został Tomasz Czarnogórski.
Teresa Urbanowska
www.zyciepw.pl
6
edukacja
24 kwietnia 2014
Myślenie twórcze i twórcze działanie to podstawa życia współczesnego człowieka, jak twierdzą psychologowie humanistyczni Abraham Maslow, Erich Fromm. Postawa twórcza to domena nie tylko artystów,
ale też zdolność do owocnej samorealizacji w życiu zawodowym i społeczno–emocjonalnym, to zdolność
do zajęcia korzystnego miejsca w świecie i przestrzeni społecznej.
Aktywność
twórcza w SAT
Twórcy, powstałego na początku
XX stulecia, kierunku pedagogicznego
określanego jako Nowe Wychowanie,
kładli ogromny nacisk na przedmioty artystyczne i twórczą aktywność uczniów w
procesie wychowania. Wymienić tu można takie alternatywne i autorskie szkoły,
jak system Marii Montessori, szkoły
steinerowskie, freinetowskie – znane i
do dziś popularne na całym
świecie. Działająca od
ponad 20 lat Szkoła
Aktywności Twórczej NSP 48 w
Zielonce/SAT/
nawiązuje do
postępowego
nurtu Nowego Wychowania,
a w szczególności
do francuskich
technik opracowanych przez
Celestyna
Freineta. W
trudach
życia współczesnego poradzą sobie
tylko jednostki
twórcze, które
dzięki inwencji
–wynalazczości, postawie kreatywnej,
będą zmieniać warunki egzystencji,
przyczyniając się do szczęścia ludzi na
wspólnej planecie. Celem wychowania
w SAT jest więc rozwijanie osobowości
niezależnych, zdolnych do twórczego
kształtowania siebie i swojego życia
Wielokierunkowa aktywność twórcza
uczniów w SAT pozwala właśnie na
rozwijanie twórczych osobowości dzieci i młodzieży, co realizujemy dzięki
rozszerzonemu programowi wychowania estetycznego w SAT – w czasie
lekcyjnym i pozalekcyjnym, w trakcie
zielonych szkół, plenerów malarskich/
np. z prof. R. Ługowskim z ASP/ i
graficznych, malarstwa na tkaninach –
batiku, ceramicznych i rzeźbiarskich,
a także lalkarskich–teatralnych i muzycznych. Od klasy ,,0” dzieci mają
zajęcia ze specjalistami – co zapewnia
profesjonalne wsparcie artystyczne dla
rozwoju talentów wszystkich dzieci. W
klasach początkowych realizują prace
malarskie i graficzne z wyobraźni, jak
też inspirowane bajkami, literaturą,
malarstwem, plakatem artystycznym, teatrem, naturą, a także
muzyką. W klasach młodszych i
starszych wprowadzamy techniki
plastyczne: ceramika, batik,
a także pracując na kole garncarskim,
tocząc garnki, misy czy wazoniki. Co
roku w okresie Wielkanocy realizujemy
warsztaty folklorystyczne z udziałem
twórczyni ludowej z Opoczna Zofii Pacan, z którą dzieci tworzą palmy i zdobią jajka, piszą,
poznają strój ludowy,
wycinanki, muzykę
regionu. Pracujemy
metodą projektów
edukacyjnych. Wykorzystujemy ją od
ponad 15 lat, zanim
stała się
znana
życia na Ziemi ” –konkursy/3 edycje/
ekologiczno –artystyczne kształtujące
postawy proekologiczne i zdrowy tryb
życia, konkursy malarskie, fotograficzne,
poetyckie literackie, konkurs na piosenkę
o wodzie .Uczestnictwo w przedmiotowych konkursach zaowocowało szeregiem zwycięstw i nagród indywidualnych
i zbiorowych. Otrzymaliśmy nagrodę
Kuratora Oświaty za teatr lalkowy, liczne
nagrody w konkursach recytatorskich,
plastycznych – wyróżnienia w konkursach organizowanych przez Toruńską
Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka. Coroczną tradycją w naszej
szkole stały się festiwale teatralne, Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Religijnych
oraz Festiwal Naukowy we współpracy
i udziałem profesorów z UKSW, gdzie
dzieci i młodzież rozwijają myślenie
twórczewzakresieprzedmiotówścisłych
i inwentyki. Ostatnie projekty edukacyjno-artystyczne dotyczyły Festiwalu Kultur intensyfikowały naukę języka angielskiegoiniemieckiego,rozszerzaływiedzę
o krajach europejskich.organizowaliśmy,
także wymiany międzynarodowe.
Nad procesem edukacji
i wychowania w SAT czuwają
nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych, doskonalonych dzięki stałej współpracy z
Wydziałem Pedagogicznym UW,
Szkoła ma charakter szkoły
ćwiczeń od wielu lat realizując
praktyki studenckie.
malarstwo, grafika, plenerowe formy
przestrzenne pozwalające na ekspresję,
dzięki różnym materiałom artystycznym,
kreując wyroby rzemieślnicze. Szeroki
zakres edukacji kulturalnej realizujemy
dzięki wizytom i lekcjom muzealnym
w warszawskich galeriach i muzeach,
Filharmonii, teatrach oraz w trakcie
koncertów muzyki w szkole. W pracowni
ceramicznej dzieci od kl. „0” rozwijają
umiejętności manualne i wyobraźnię
przestrzenną, tworząc małe formy
ceramiczne i duże formy rzeźbiarskie
z gliny: wizerunki zwierząt czy postaci
fantastycznych np. trójgłowych smoków,
w polskiej szkole. Zaczęliśmy od projektu
dotyczącego Kultury Indian. Uczniowie
uczęszczali na warsztaty dotyczące tradycji, obyczajów, wierzeń, legend, plastyki
obrzędowej Indian, zwiedzali wystawy w
Muzeum Etnograficznym w Warszawie,
tworzyli także batikowe, indiańskie
Tipi i barwnie malowane stroje. Święto
Wiatru z udziałem zespołu muzyki ludowej z Ameryki Południowej „Keczua
Ajmara” było finałem- latawce wykonane
przez dzieci szybowały w powietrzu,
dzieci w rytm muzyki tańczyły wraz z
,,Indianami” w tradycyjnych strojach.
Kolejne projekty to : ,,Woda jako źródło
Plastyki w naszej szkole uczą:
Mariusz Samoraj – dr nauk humanistycznych absolwent Wydziału Pedagogicznego UW i Studiów Podyplomowych ,,Sztuka”. Pracownik Wydziału
Pedagogicznego UW, członek INSEA
,Przewodniczący Fundacji Wychowanie
przez Sztukę współtwórca SAT i jej
koncepcji, były dyrektor Szkoły, gdzie
pracuje stale od 22lat. Prowadzi zajęcia
ceramiczne; Tomasz Sosnowski- absolwent ASP w Łodzi oraz Akademii
Pedagogicznej w Krakowie-Wydział
Sztuk Pięknych. W SAT– prowadzi
zajęcia z plastyki.
Czy potraficie wyobrazić sobie przedszkole, w którym dzieci uczą się szycia, piorą, prasują ciepłym żelazkiem, poznają układ słoneczny i pracują z mikroskopem, a także z własnej woli liczą
w zakresie tysiąca? Tak wyglądają przedszkola inspirowane pedagogiką Marii Montessori.
W Tumirai przedszkolak
uczy się w praktyce
Dla osób, które interesują się modelami wychowania dziecka przygotowano
w marcu nie lada gratkę. Trudno uwierzyć, ale do Wołomina na zaproszenie
władz gminy i przedszkoli Tumirai
zjechały się sławy pedagogiki montessoriańskiej. – Ktoś zapewne popuka się
w głowę i zapyta – po co przedszkole
niepubliczne chce upowszechniać
wizję przedszkola, wg której działa?
Przecież biznesowo wydaje się to niepoprawne - opowiadali organizatorzy.
Otóż nie o biznes tu chodzi. Podczas gdy inne przedszkola niepubliczne
właśnie rozpoczynają akcję promocyjną
i rekrutację - wolnych miejsc w przedszkolach Tumirai nie ma już do września 2015 roku. O co więc chodzi?
– Zabrzmi banalnie – o dobro
dziecka, o danie mu najlepszej szansy
jaką my dorośli możemy dać. O to,
aby stworzyć dzieciom warunki do
budowania w nich wiary we własne
możliwości, do rozwoju swoich najlepszych potencjałów – przekonuje kadra
przedszkoli Tumirai.
Tą drogą idzie inicjatywa wołomińskich matek-Tumirai. Tumirai to przedszkola bliskie naturze
– z własnymi grządkami, zagrodą ze
zwierzętami. Emilia Polnau i Marta
Kaczkowska w poszukiwaniu idei
najbliższej ich sercom wybrały pełną
miłości i szacunku myśl pedagogiczną kobiety, która wyprzedziła swoją
epokę -pani doktor Marii Montessori.
W tamtych czasach mówienie o braku
kar w stosunku do dzieci, poszanowaniu ich wolności i pracy sensorycznejbyło trudne.
– Coraz bardziej zafascynowani
montessoriańskimi ideami szukaliśmy
autorytetów w tej dziedzinie. Tak udało
nam się poznać niezwykłe sylwetki
pedagogiczne- Państwa Jordan (Alicję i
Jarosława), panie: Joannę Maghen i Patrycję Cichą. To ludzie, których słuchamy zawsze z szeroko otwartym sercem
i głową. To, w jaki sposób przekazywali
nam i naszym nauczycielom swoją wie-
www.zyciepw.pl
dzę i pasję- sprawiło, że jesteśmy pewni
tej drogi pracy z dzieckiem – mówią
nasze rozmówczynie.
Czym więc przedszkola Tumirai
różnią się od tradycyjnych? – Dzieci
edukowane według założeń pedagogiki
Montessori już na etapie przedszkola
doświadczają życia praktycznego, które
pozwala na rozwijanie koncentracji,
koordynacji i kontroli. Różnorodne
pomoce Montessori pozwalają na zdobywanie umiejętności posługiwania się
rzeczy, którą pragniemy zaoferować
dzieciom w naszych placówkach jest
szansa na doświadczenie i zapewnienie im warunków ciszy i spokoju.
Ważnym momentem doznania ciszy
jest codzienna „lekcja ciszy”, którą
praktykujemy. Dzieci ją uwielbiają. W
tym czasie przekazują sobie np. malutki
dzwoneczek- jak najciszej potrafią –
dodaje Marta Kaczkowska”.
Mówi się, że wychowanie montessoriańskie jest formą snobowania
czątku tej drogi cieszymy się jednak, że
mogliśmy spotkać na niej tak inspirujących pedagogów. Zamierzamy nadal
ściśle współpracować ze środowiskiem
montessoriańskim i ciągle się doskonalić. Wierzmy, że to początek przygody z
pedagogiką montessoriańską również
dla czytających ten artykuł i już dziś zapraszamy na kolejną edycję konferencji
za rok – mówi Emilia i Marta.
Efektem konferencji jest również
zacieśnienie współpracy lokalnego śro-
– Dzieci edukowane według
założeń pedagogiki Montessori już na etapie przedszkola
doświadczają życia praktycznego, które pozwala na rozwijanie koncentracji, koordynacji
i kontroli. Różnorodne pomoce Montessori pozwalają na
zdobywanie umiejętności posługiwania się przedmiotami i
przyborami znanymi dzieciom
z rodzinnego domu – mówi
Emilia Polnau-Wrzesińska
przedmiotami i przyborami znanymi
dzieciom z rodzinnego domu. Dziecko
uczy się samodzielnie sprzątać, przygotowywać prosty posiłek (np. kanapki,
sałatki), a nawet gotować czy piec. Wie
jak umyć stolik, podłogę, okno, czyścić i
polerować buty i wiele innych czynności
życia codziennego. Celem tych ćwiczeń
jest przygotowanie dziecka do życia, nie
tylko do następnego etapu edukacji –
mówi Emilia Polnau-Wrzesińska.
– W dzisiejszym świecie przepełnionym bodźcami, gdzie żyje się w ciągłym pośpiechu, bardzo trudno zadbać
o spokój wewnętrzny i znaleźć ciszę.
Dlatego jedną z bardziej wartościowych
się- czesne w tych placówkach jest
wysokie. Tak wychowywane są mi.in:
dzieci brytyjskiego dworu królewskiego. – Wychowanie montessoriańskie
ukończyło wiele zasłużonych ludzi
Larry Page i Sergey Brin: założyciele
Google’a; a także twórca Wikipedii.
Nasz program jest rzeczywiście droższy
niż w innych przedszkolach, ale koszty
zakupu oryginalnych pomocy i szkolenia personelu też są duże - wyjaśnia
Emilia Polnau.
– O jakości placówki montessoriańskiej można rozmawiać po kilkunastu
latach działalności – stwierdzi kiedyś
Jarosław Jordan. – My jesteśmy na po-
dowiska przedszkolnego. Dyrektorzy
placówek chętnie wymieniali się pomysłami i doświadczeniami. Z inicjatywy
przedszkoli Tumirai powstał pomysł
utworzenia Stowarzyszenia Przedszkoli
Powiatu Wołomińskiego.
– Razem możemy więcej zrobić dla
dobra naszych dzieci. Cieszę się, że inni
dyrektorzy też chcą współpracować –
kończy Marta Kaczkowska.
Emilia Polnau - Wrzesińska
Dyrektor Zarządzający
Niepubliczne Przedszkola Tumirai
tel 660412908
www.tumirai.pl
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
zdrowie i uroda
24 kwietnia 2014
7
Pierwsze Certyfikaty uczestnictwa w zajęciach Powiatowej Szkoły Rodzenia prowadzonej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl zostały wręczone
15 kwietnia w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.
Certyfikaty Powiatowej
Szkoły Rodzenia
Certyfikaty z rąk Starosty Piotra
Uścińskiego odebrało 11 par, które
ukończyły 20-godzinne przygotowanie do powitania swego dziecka. Kurs
obejmował 10 spotkań poświęconych
zdrowiu kobiety przed i po porodzie,
opiece i pielęgnacji dziecka przekazanych w postaci wykładów, prezentacji,
warsztatów i zajęć uczestniczących z
fizjoterapeutą. Zajęcia prowadzone
są na zlecenie Starostwa przez specjalistów z dziedziny położnictwa,
neonatologii i fizjoterapii.
– Nasza powiatowa, bezpłatna
szkoła rodzenia, jest kolejnym działaniem zmierzającym do stworzenia
dobrego klimatu wokół rodziny i
kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny z dziećmi. Wspieramy
rodziny i chcących założyć rodzinę.
Mam nadzieję, że udział w zajęciach
przygotuje przyszłych rodziców do
przyjścia na świat upragnionego potomstwa – mówi starosta wołomiński
Piotr Uściński.
– Cieszę się, że udało się zrealizować projekt bezpłatnej szkoły
rodzenia, dostępnej dla wszystkich
mieszkańców powiatu. To kolejny
element programu polityki prorodzinnej, który daje realne korzyści
i przygotowuje przyszłych rodziców
do ważnego wydarzenia, jakim jest
przyjście na świat dziecka – podkreśla Sylwia Matusiak, obecna
wiceburmistrz Marek, a jeszcze
jako radna powiatowa inicjatorka
powstania programu TAKrodzina.
pl i Powiatowej Szkoły Rodzenia.
Bezpłatna Powiatowa Szkoła
Rodzenia cieszy się już dużym
zainteresowaniem przyszłych rodziców z terenu całego powiatu,
o czym świadczą uczestnicy z
różnych gmin – Ząbek, Zielonki,
Kobyłki, Tłuszcza, Radzymina,
Pierwsi adepci Powiatowej Szkoły Rodzenia w wołomińskim szpitalu z samorządowcami i organizatorami warsztatów
Marek, Klembowa jak również
Poświętnego.
„Bardzo nam się przydały zajęcia,
a w Szpitalu jest bardzo miła, życzliwa
i profesjonalna obsługa. Jesteśmy z
żoną na TAK” – podsumował Sebastian Sobieraj, uczestnik kursu a od
dwóch tygodni szczęśliwy tatuś.
Nie zabrakło również kilku osobistych uwag Piotra Uścińskiego
– prywatnie taty dwójki dzieci, na
Dla kolejnych grup planowane są zajęcia od 8 maja
(jest jeszcze kilka wolnych
miejsc!). Zapisy
i szczegółowe informacje
pod nr tel. 22 763 31 37
od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00- 14.00
temat opieki i pielęgnacji nad niemowlęciem.
Przyszli rodzice na koniec kursu
wypełniają kwestionariusz ankiety,
dzięki czemu przekazują cenne uwagi i sugestie, które wykorzystane będą
przy organizacji kolejnych zajęć.
W ankiecie oceniają zarówno
poziom jak i sposób przekazania
prezentowanej wiedzy i umiejętności. Pierwsze dwie grupy najwyżej
oceniły zajęcia dotyczące pielęgnacji
noworodka i karmienia piersią, a na
pytanie ,,Czy polecilibyście państwo
Powiatową Szkołę Rodzenia innym
osobom?” wszyscy odpowiedzieli
twierdząco. W pytaniach otwartych
pojawiły się sugestie o zwiększenie
czasu poświęconego pielęgnacji noworodka i opiece nad wcześniakiem.
Celem zajęć jest przygotowanie
ciężarnej i jej partnera do porodu i
aktywnego w nim uczestnictwa, ale
również przekazanie informacji m.in.
o zdrowiu w ciąży, o odżywianiu, jak
radzić sobie z dolegliwościami, o
czynnikach mających wpływ na zdrowie kobiety ciężarnej i jej dziecka.
Główny akcent zajęć kładziony jest
na poród naturalny, ale kształcenie
obejmuje przygotowanie do wielu
wariantów porodu, tak aby w sytuacji, gdy okazuje się, iż będzie on
przebiegał inaczej, rodzice rozumieli
to co się dzieje i świadomie w tym
uczestniczyli. Szkoła rodzenia edukuje jak opiekować się noworodkiem,
niemowlęciem, przygotowuje do
karmienia naturalnego, uczy dialogu
z dzieckiem.
Aktualnie w zajęciach uczestniczy kolejnych 36 par, a następne 12
rozpocznie cykl spotkań w najbliższy
wtorek tj. 22 kwietnia. Dla kolejnych
grup planowane są zajęcia od 8 maja
(jest jeszcze kilka wolnych miejsc!).
Szkoła Tańca
A
y Głogowskiej
Głog
gowskie
o
ejj
Anny
wl.pl
p Zapisy:
y: tel. 604-132-430
www.taniec.wwl.pl
Tai chi dla każdego
MDK w Wołominie
w poniedziałki i środy
o godz. 20
seniorzy ćwiczą
w Wołominie i tłuszczu
w ramach Uniwersytetu
trzeciego Wieku
Informacje pod nr tel. 516 099 060
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.annaglogowska.pl
www.zyciepw.pl
8
kiermasz
świąteczny
nieruchomości
24 kwietnia 2014
NIERUCHOMOŚCI
wwl-nieruchomosci
506 406 097
SPRZEDAM MIESZKANIE
3-pokojowe mieszkanie w Wołominie, przy ul. Mieszka I (od strony ul.
Lipińskiej). Parter z ogrodzonym ogródkiem.
Mieszkanie jest ciche i ciepłe. Miejsce parkingowe, piwnica. WC i łazienka oddzielnie. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie,
umeblowane (część mebli zostaje). Kuchnia
oddzielna z oknem.
Cena 285 000 zł
SPRZEDAM DOM
Do sprzedania 2 bliźniaki w Kobyłce (Zalasek) w stanie developerskim. Powierzchnia 190 m2, działka 720 m2. Budynki
z 2012 r. Garaż. Dach z blachodachówki.
Wszystkie media. Okolica to tereny zabudowy jednorodzinnej. Spokój i cisza. Bardzo
dobry dojazd do Kobyłki, Marek. Budynki
przy drodze gminnej. Na dole salon, kuchnia, WC. Na piętrze 4 sypialnie + WC. Instalacja alarmowa. Miejsce na kominek.
Cena 510 000 zł
SPRZEDAM DOM
W Markach, 5 pokoi, 1 piętro.
piętro. Działka 1070 m2, prostokątna. Pow. domu 225 m2,
mieszkalna 163 m2. Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja miejska. W okolicy niska zabudowa, plac zabaw, przedszkole, sklep spożywczy. Blisko centra handlowe. Wysokość parteru
3,15 m, dom do wykończenia. Na parterze salon połączony z kuchnią, hall, łazienka, garaż.
Na poddaszu: 4 pokoje, łazienka, garderoba. Wysokość poddasza ok. 4,50 m.
SPRZEDAM MIESZKNAIE
Piękny, gotowy do zamieszkania
dom pod Radzyminem. Oddany do
użytku w 2010 r. Garaż. Dojazd drogą asfaltową. Wykończenie na wysoki standard.
Schody, parapety i blaty kuchenne z marmuru indyjskiego forrest brown, markowa
ceramika, ogrzewanie podłogowe. Kuchnia
na zamówienie.
SPRZEDAM MIESZKANIE
Bezczynszowe w Markach, okol. ul.
Fabrycznej, 40 m2. W chwili obecnej
mieszkanie jest 2-pokojowe, można przerobić je na kawalerkę. Klient sam decyduje o
ostatecznej aranżacji mieszkania. Stan developerski. Ogrzewanie piecem gazowym
dwu-funkcyjnym. Miejsce postojowe. Ogródek. Balkon.
Cena 195 000 zł
Cena 735 000 zł
SPRZEDAM MIESZKANIE
Segment w Ząbkach, 140 m , 5 pokoi. Działka 235 m2. Stan developerski.
Garaż, kotłownia. Na piętrze 4 sypialnie.
Na parterze salon z kuchnią, wc. Strych użytkowy. Wjazd i chodnik z kostki. Dodatkowo
odkurzacz centralny.
Cena 610 000 zł
W Markach w stanie developerskim.
Pow. 210 m2, 6 pokoi. 2 łazienki. Garderoba. Pralnia. Kotłownia. Termin oddania inwestycji - maj 2014 r. Poddasze użytkowe.
Ogrzewanie CO gazowe. Okna plastikowe.
Garaż 2-stanowiskowy. Działka 580 m2. Kanalizacja miejska. Dom bardzo funkcjonalny,
przestronny. Teren zagospodarowany.
Cena 630 000 zł
SPRZEDAM MIESZKANIE
Bardzo PILNA sprzedaż ze względów osobistych. Dla klientów zdecydowanych, możliwość negocjacji ceny. Radzymin, ul. Słowackiego. Bardzo funkcjonalne mieszkanie, 3-pokojowe. 51m2. Pełna własność. Stan mieszkania, jak na zdjęciach,
bardzo dobry. Budynek z 2006 r. Piętro 1/3. Kuchnia w aneksie z wyposażeniem. W
łazience wanna. 2 duże szafy wnękowe. Orientacja wschodnia. Zabudowany balkon.
Miejsce parkingowe w cenie mieszkania.
SPRZEDAM DZIAŁKĘ
Wieliszew, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, bardzo ładna działka
rolno-budowlana. Blisko drogi 631, częściowo zalesiona. Przyłącze do prądu. Na
sąsiednich działkach są rozpoczęte budowy
domów. Okolica cicha i spokojna położona
w odległości 25 km od centrum Warszawy,
4km do Zalewu Zegrzyńskiego. W pobliżu
sklepy, szkoła, ośrodek zdrowia, kościół,
przystanek autobusowy.
Cena 140 000 zł
SPRZEDAM MIESZKANIE
W Ząbkach o pow. użytkowej 115 m2,
dwupoziomowe, 5-pokojowe, garaż podziemny. Własnościowe, ładne, zadbane, wysoki
standard wykończenia, nie wymaga wkładu finansowego, kuchnia w aneksie z wyposażeniem,
centralne ogrzewanie. Osiedle zamknięte.
Cena 411 000 zł
SPRZEDAM DZIAŁKĘ
Brańszczyk, w sąsiedztwie rzeki
Bug. Mimo bliskości rzeki, działka nie jest
narażona na zalewanie. Powierzchnia
2500 m2. Działka ma charakter rekreacyjny
z możliwością zabudowy. Nie ma problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Działka jest ogrodzona i uzbrojona (woda,
prąd, tv, internet). W sąsiedztwie zabudowa
jednorodzinna. Możliwość zamiany działki
na niewielki dom na Białołęce, w okol. Legionowa, Marek lub na ciekawe mieszkanie w
Warszawie. Wszystkie rozsądne propozycje
do rozpatrzenia.
Cena 125 000 zł
WYNAJMĘ SEGMENT
Białołęka, okol. ul. Reniferowej.
Pow. 120 m2, 5 pokoi. Dom wyposażony, gotowy do zamieszkania. Ogród. Dom
bardzo słoneczny i przytulny.
Cena 2 700 zł
www.zyciepw.pl
SPRZEDAM MIESZKANIE
SPRZEDAM MIESZKANIE
Gotowe do zamieszkania, bez żadnych nakładów. Radzymin, ul. Słowackiego. 3-pokojowe mieszkanie, 57,5 m2.
Kuchnia oddzielna. piętro 3/3. Mieszkanie
słoneczne, rozkład południowo-zachodni.
Mieszkanie czyste, zadbane, w pełni umeblowane i wyposażone.
Cena 315 000 zł
SPRZEDAM BLIŹNIAK
Zielonka. Dom o nowoczesnej architekturze
i funkcjonalnym rozkładzie pomieszczeń.
Wykonany z najwyższej klasy materiałów dom o metrażu 116 m2, wysokości pomieszczeń ok. 2,7 m. Ogród ok. 320
m2. Parter: salon z kuchnią i jadalnią, łazienka i garaż. Piętro: trzy sypialnie i łazienka.
Poddasze – strych. Instalacja gazowa, kanalizacyjna, telefoniczna, telewizyjna i internetowa wewnątrz domu. Instalacja alarmowa,
domofonowa.
Cena 469 000 zł
SPRZEDAM DZIAŁKĘ
650 m zlokalizowana w Duczkach
przy ul. Jaroszewskiej. Media: prąd,
woda, gaz. Dojazd drogą asfaltową/utwardzoną. Okolica bardzo rozwojowa. Teren
podwyższony, nie zalewowy. Działka rolna
z możliwością zabudowy. Nie będzie problemów z uzyskaniem warunków zabudowy.
Nieruchomość nie obciążona.
Cena 78 000 zł
WYNAJMĘ MIESZKANIE
Radzymin, ul. Falandysza. Budynek
z 2013 r. Mieszkanie świeżo urządzone.
3 pokoje, 2 sypialnie, kuchnia w aneksie
połączona z salonem. Mieszkanie nie umeblowane. Kuchnia i łazienka wyposażone w
nowy sprzęt. Osiedle zamknięte. Miejsce
parkingowe
Cena 1 450 zł
Praga Pólnoc. 62 m , IV piętro. Adaptacja poddasza. Obecnie w trakcie remontu
- mieszkanie będzie doprowadzone do stanu
developerskiego. Trzy pokoje, garderoba i pralnia. Nowe instalacje CO i CWU, odnowiony
budynek (tynki). Osobna kuchnia i łazienka.
Dach po remoncie. W okolicy przedszkole,
szkoła, basen.
Cena 315 000 zł
SPRZEDAM MIESZKANIE
2-pok. w Markach. Budynek z 2007 r.
Piętro 2/3. Czynsz ok. 320 zł. Stan mieszkania bardzo dobry. Kuchnia oddzielna, z
oknem, wyposażona. W łazience wanna.
Okna plastikowe. Miejsce parkingowe.
Cena 277 000 zł
Cena 207 000 zł
SPRZEDAM MIESZKANIE
Cena 490 000 zł
SPRZEDAM BLIŹNIAK
Wołomin. Dwa pokoje z oddzielną
widną kuchnią usytuowane w bloku
otoczonym zielenią, szpalerem krzaczków
ozdobnych i drzewek. Praktyczny rozkład
wnętrza, przestronny salon z wyjściem na
balkon, widna sypialnia, łazienka, osobne
WC. Okna nowe plastikowe wychodzące na
stronę wschodnią i zachodnią, do mieszkania
przynależy piwnica. Wymieniona częściowo
instalacja, mieszkanie do odświeżenia.
PILNA SPRZEDAŻ!!! Dla osób zdecydowanych cena do negocjacji. Do sprzedania
duże, 2-poziomowe mieszkanie w Markach.
3 pokoje, 80 m2. Garderoba. W oknach rolety. I poziom: pokój z aneksem kuchennym,
łazienka, przedpokój. II poziom: 2 pokoje,
garderoba. Bardzo dobry punkt komunikacyjny. Osiedle zamknięte, zapewniona cisza
i spokój. Do mieszkania przynależą 2 miejsca parkingowe (w cenie mieszkania).
Cena 245 000 zł
SPRZEDAM DOM
Wolnostojący w Wołominie. 7 pokoi,
III kondygnacje. Dom jest po dwóch generalnych remontach. Na podwórku kostka
brukowa oraz oświetlenie. W ogrodzie nawodnienie. Kominek. Garaż. Za domem dwa
odrębne mieszkania.
Cena 909 000 zł
Cena 320 000 zł
SPRZEDAM MIESZKANIE
Duże mieszkanie, nowocześnie urządzone w kameralnym budynku. Dwa miejsca
postojowe w cenie mieszkania na terenie zamkniętym. Mieszkanie przestronne i rozkładowe:
pokój dzienny 20 m2, kuchnia 9,42 m2 z zabudową, dwie sypialnie: 12 m2 i 12,7 m2, przedpokój
14 m2, łazienka z wanną 7 m2, pomieszczenie 2
m2 przystosowane do WC.
Cena 406 000 zł
SPRZEDAM DOM
Środkowy segment w centrum Wołomina. Powierzchnia 150 m2, 5 pokoi.
Stan developerski. Działka 200 m2. Na dole
salon z aneksem kuchennym. Pralnia. Garaż
jednostanowiskowy. Dodatkowo strych nie
wliczany do powierzchni domu. Wszystkie
media, ogrzewanie miejskie. Miejsce na kominek. Doskonała infrastruktura, dobry punkt
komunikacyjny.
Cena 550 000 zł
Dom 180 m2
w bardzo okazyjnej cenie, Tłuszcz. Działka
700 m2, nowoczesne, jasne wnętrze.
Cena 398 000 zł
SPRZEDAM BLIŹNIAK
Kobyłka. Bliźniak składa się z dwóch
oddzielnych mieszkań, na parterze to
kawalerka (pokój, kuchnia, przedpokój, sień).
Drugie mieszkanie na piętrze to salon połączony barkiem z kuchnią, trzy dodatkowe
pokoje oraz łazienka, przedpokój i balkon.
Zagospodarowany zielenią ogródek (398 m),
z zadaszonym miejscem do grillowania, duży
garaż z pomieszczeniem gospodarczym. Budynek jest podpiwniczony z kilkoma pomieszczeniami piwnicznymi.
W Markach w stanie developerskim.
Pow. 210 m2, 6 pokoi. Budynek 1-piętrowy.
2 łazienki. Garderoba. Pralnia. Kotłownia.
Termin oddania inwestycji - maj 2014 r. Poddasze użytkowe. Ogrzewanie CO gazowe.
Blachodachówka. Okna plastikowe. Garaż
2-stanowiskowy. Działka 580 m2. Kanalizacja miejska. Blisko Centrum Handlowego M1
i trasy S8. Dom bardzo funkcjonalny, przestronny, ma wiele możliwości aranżacyjnych
(ścianki działowe można postawić zgodnie
z potrzebami).
Cena 436 000 zł
Duże mieszkanie w Kobyłce. Blisko
stacji PKP. Mieszkanie w trakcie generalnego remontu - koniec koniec lutego. 3 pokoje,
2 duże sypialnie + salon połączony z kuchnią. Mieszkanie w domu dwu-rodzinnym,
pierwsze piętro. Stan mieszkania idealny.
2 balkony. Spokojna okolica. Miejsca do
parkowania. Idealne dla rodziny. Oddzielne, niezależne wejście. Dodatkowo płatny
prąd, woda, gaz.
Cena 1 500 zł
Na Pradze Północ, okol. ul. Ząbkowskiej. Bardzo dobry punkt komunikacyjny.
Mieszkanie nadaje się na cele mieszkalne,
jak również na biuro. Stan mieszkania dobry.
Budynek z 2006 r. Kuchnia w aneksie. Możliwość wynajęcia garażu.
Cena 220 000 zł
SPRZEDAM MIESZKANIE
SPRZEDAM 1/2 BLIŹNIAKA
WYNAJMĘ MIESZKANIE
SPRZEDAM KAWALERKĘ
Cena 630 000 zł
WYNAJMĘ LOKAL
Usługowo/handlowy, 109 m2, Radzymin. Parter. Nowe budownictwo, budynek usytuowany wśród innych obiektów
użytkowych. Nieumeblowany, pomalowany
na biało. Parking. W pobliżu Tesco, Rossman, Dagrasso, Biesiadowo, przychodnia
NFZ, Gabinet kosmetyczny. Cena 40 zł./ +
VAT + opłaty.
Cena 4 300 zł
Radzymin. Kameralne osiedle 3 budynków w zabudowie bliźniaczej, w
każdym budynku 4 lokale mieszkalne z indywidualnym wejściem. Mieszkanie na parterze składa się z: pokój 19,1 m2, pokój 16,0
m2, pokój 10,0 m2, kuchnia 7,7 m2, łazienka
5,5 m2, wc 1,2 m2, pomieszczenie gospodarcze 4,1 m2, korytarz 10,8 m2, wiatrołap 3,3
m2. Do mieszkania przynależy ogródek oraz
miejsce parkingowe.
Cena 260 000 zł
SPRZEDAM DOM
Dom wolnostojący 220 m2 w Rasztowie k. Radzymina. 30k m od Warszawy,
dojazd S8. Działka 3000 m2 w zagospodarowanym ogrodem (miejsce na ognisko,
altanka, szopa). Garaż wolnostojący na 2
samochody. Nad garażem znajduje się 80
m2 urządzone mieszkanie. Dom jest w bardzo dobrym stanie. Okna plastikowe. Ogrzewanie gazowe.
Cena 890 000 zł
SPRZEDAM BLIŹNIAK
Tylko pierwszy klient kupuje za taką
cenę!!! Wysoka jakość materiałów, trwałość
oraz solidne wykonanie wyróżnia tą inwestycję od innych, które powstały lub powstają
w Wieliszewie. Bardzo dobra lokalizacja. W
okolicy nowe domy. Budynki z 2013 r., stan
developerski. Garaż.
Cena 430 000 zł
SPRZEDAM MIESZKANIE
4 km od zalewu Zegrzyńskiego. Duża
widna kuchnia otwarta na część jadalnianą,
łazienka, pokój i kotłownia, garaż na dwa samochody, z bramą o elektrycznym napędzie. Na
piętrze znajdują się trzy duże sypialnie, pokój
oraz dwie widne łazienki (prysznic, wanna).
Każda z sypialni posiada oddzielną garderobę.
Dom jest wykończony wysokiej jakości materiałami. Dogodna komunikacja, pełna infrastruktura.
Cena 1 170 000 zł
WYNAJMĘ MIESZKANIE
3-pok. mieszkanie na Bielanach.
Balkon. Budynek z 2009 r. Mieszkanie
umeblowane. Salon z aneksem kuchennym.
Z salonu wyjście na balkon - 2 pokoje mogące służyć za sypialnie lub gabinet i sypialnię. W przedpokoju duża garderoba i szafa
wnękowa. Duża łazienka z kabiną prysznicową oraz blatem z wbudowaną umywalką,
pod którym jest pralka. Miejsce parkingowe
w garażu podziemnym.
Cena 2 300 zł
2-pok. w Markach
sce w garażu podziemnym. Pokój z aneksem
ok. 35 m2, sypialnia, łazienka, garderoba,
korytarz. Łącznie 56 m2 + 5 m2 balkon.
Kuchnia umeblowana. Parkiet w salonie i
sypialni, mieszkanie bardzo przestronne, instalacja pod kino domowe poprowadzona
w ścianach. Winda. Osiedle ogrodzone,
brama na pilota.
Cena 325 000 zł
WYNAJMĘ MIESZKANIE
2-pokojowe w Wołominie, okol. ul.
Mieszka I. Czynsz administracyjny już
w cenie. Dodatkowo prąd, gaz, ponadnormatywna woda. Mieszkanie ma 56 m2.
Wolne od zaraz. Duża logga. Kuchnia zabudowana i wyposażona. Pokoje częściowo
umeblowane. III piętro. Piwnica i miejsce na
strzeżonym parkingu.
Cena 1 400 zł
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Bardzo zmienił się język, którym
blisko sto lat temu posługiwali się
żurnaliści - widać to już w pierwszych akapitach: Myśl powstania na
naszym gruncie pisma powitana była
na ogół biorąc życzliwie. Wprawdzie,
jak wszędzie i jak zwykle, znajdowali
się i znajdują ludzie z lekkim sercem
kładący kłody pod nogi, ze zwykłym
uśmiechem kpiący sobie z wysiłku,
pracy i tej dobrej woli, która jest motorem twórczym życia, ale jakoś, chociaż
ciężko niezmiernie, chociaż ciężej niż
można w tych krótkich słowach wyrazić, posunęliśmy się naprzód, wydając
dziś pierwszy numer pierwszego
Miesięcznika w powiecie.
Nie zmieniły się jednak inne
sprawy, choćby wołomińsko-radzymińska niechęć - autor podpisujący
się jako „Klon” w krótkim tekście
analizuje perspektywy trzech miast:
Wołomina, Radzymina i Tłuszcza:
Trzy te punkty powiatu radzymińskiego wybitnie wyróżniają się z
pomiędzy pozostałych wsi i osad
powiatu. Radzymin - jako siedlisko starostwa i miasto pamiętające
jeszcze czasy Kościuszki, Wołomin
- jako największe miasto w powiecie,
Tłuszcz - jako punkt węzłowy, dla
ruchu pasażerskiego i towarowego.
Chwaląc wpływ rywalizacji na rozwój
tych miejscowości widzi też zagrożenia: Oczywisty wzrost Wołomina
daje wróżyć najpomyślniejsze horoskopy na najbliższą przyszłość. Pod
energiczną gospodarką burmistrza,
inż. M. Czajkowskiego, (...) miasto
rozwija się i to tak dalece, że grozi
Radzyminowi poważną konkurencją.
Wołominowi sprzyja wielce korzystne
położenie na linji kolei drogi żelaznej,
czego, niestety, nie posiada Radzymin. Dzisiaj konkurencja doszła
do tak dalekich granic, że ogólnie
powtarzanem jest zdanie, że „wzrost
Wołomina - to śmierć Radzymina”.
Radzymin z kolei, mimo wysiłków
burmistrza, Marszała, zamiera. Pan
inż. Marszał brukuje miasto, dokłada
starań by elektrownia funkcjonowała
jak można najlepiej, zakłada kąpiele
miejskie, które jednak nie frekwentują, zakłada rzeźnię miejską, lecz
mimo to Radzymin chyli się ku
upadkowi.
M.Z. dostrzega poważne zagrożenia związane z brakiem mieszkań
w mieście związanym z gwałtownym
rozwojem Wołomina: W mieszkaniach przystosowanych jedynie na
letniska, zbudowanych z cieniutkich
balików lub z desek, mieszkają ludzie
z dziećmi, cierpiąc chłód, niewygody,
narażając siebie i przyszłe pokolenie
na najrozmaitsze choroby, a płacąc
jednak sumy bajeczne, by tylko zdobyć dach nad głową. Wołominiacy
wzięli sprawy w swoje ręce: Jednostki
nie zaradzą złu; może tutaj zaradzić
jedynie cały ogół lokatorów, zrzeszony
24 kwietnia 2014
kultura
„Kosmateus” boleje nad losem
miejscowej inteligencji: Inteligencja
naszych czasów wogóle znajduje
się w opłakanym stanie materialnym. Inteligencja zamieszkała w
Wołominie znajduje się nadto w
podwójnie przykrej sytuacji moralnej, w braku wszelkich miejscowych
ognisk życia intelektualnego, bądź
współżycia towarzyskiego. Właśnie
i antagonizmy prowincjonalnych
ugrupowań politycznych przeszka-
tutaj i będziemy jeszcze mieszkać
dobrych lat kilka. Wyprowadzamy
się wprawdzie wciąż, żyjemy chęcią
wyjazdu choćby zagranicę, ale z tem
wszystkem, żyjemy tutaj, a nie gdzie
indziej, mieszkamy w Wołominie i
tutaj musimy odcisnąć każdy na swój
sposób, ślad, żeśmy byli.
Nie brakuje obszernych prezentacji lokalnych twórców: kilka
wierszy Jadwigi Zabielskiej, krótkie
teksty prozą Jerzego Orwicza i
Wołomin powitał z głęboką radością,
licząc się z faktem, że ogromny zastęp ludzi, którzy nie mogli ukończyć
szkoły powszechnej, a nawet nie
mieli czytać ani pisać, zdołają tą drogą przesłuchać pełny kurs i otrzymać
świadectwa. Czyniono też starania o
powstanie w mieście szkoły średniej:
Ideę szkoły przejęło „Towarzystwo
Przyjaciół Szkoły Średniej”, które
powołało do życia Gimnazjum
Wyższe. Wobec trudności mieszka-
Dziś na rynku lokalnych tytułów prasowych mamy spory ścisk, ale łatwo się domyślić, że nie
zawsze tak było. Jedna z pierwszych gazet w naszym rejonie to „Kultura Wołomina”, która zadebiutowała w 1925 roku. Co ciekawe - wiele problemów i obserwacji, z którymi spotkał się
ówczesny wydawca tego miesięcznika wciąż jest aktualnych.
w kooperatywach mieszkaniowych,
przy wydatnej pomocy rządu w
postaci kredytów, udzielanych na
długie terminy. Wołomin pod tym
względem nie pozostał w tyle za innemi miastami. Miasto nasze posiada
ludzi patrzących w przyszłość, którzy
zawiązawszy Komitet organizacyjny
Kooperatywy Mieszkaniowej, pod
nazwą „Własny Lokal” starają się
zwerbować dostateczną ilość udziałowców, w celu przystąpienia do
pracy, w tak palącej dla nas wszystkich
sprawie.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
dzają najbardziej... Wydaje się, że
do dziś pieczołowicie kultywujemy
tę lokalną tradycję! Nieco naiwnie
brzmią dziś apele autora: Wołomin
może się stać miasteczkiem europejskiem, a jednak każdy woli (o
ile może!) uciekać do Warszawy, a
niżeli przyłożyć cegiełkę do rozrostu
miasta. Dlaczego tak jest? Czy to
objaw naturalny? Czy to może tylko
objaw powojenny, braku poczuć
lokalno-obywatelskich? Bo przecież Wołomin - to my! Czy z musu,
czy z dobrej woli, ale mieszkamy
Maurycego Sulistrowskiego, krótka
notka o malarzu Janie Sikorskim,
Krótki artykuł o związanym z naszym rejonem Norwidzie, którego
chyba jeszcze wówczas na nowo nie
odkryto. Dla miłośników lokalnej historii ciekawe mogą się okazać teksty
o szkolnictwie w mieście: Oddział
radzymiński Związku Polskiego
Nauczycielstwa Szkół Poszechnych
otworzył wieczorowe kursa w Wołominie z programem „Siedmioklasowej Szkoły Powszechnej dla
Dorosłych”. Otwarcie kursów tych
niowych kuratorjum nie przyznało
na razie praw państwowych nowopowstałej uczelni, tak że szkoła nosi
obecnie nazwę „Kompletów Gimnazjalnych”. Komplety Gimnazjalne
pod wprawnem kierownictwem p.
Peretjatkowiczowej, przy żywym
współudziale inspektora szkolnego
okr. radzymińskiego p. Winogrodzkiego i przy współpracy doborowego
grona nauczycieli posiadających
wyższe wykształcenie dają gwarancję, iż stoją na wysokości zadania. Z
roku na rok otwierana zostaje klasa
9
wyższa. Dowiadujemy się nadto, że
p. starosta i p. burmistrz mają już na
widoku odpowiedni dom dla użytku
szkoły, tak że możemy się spodziewać, iż przeszkody formalne zostaną
niedługo usunięte, a komplety również pod względem posiadania praw,
odpowiedzą całkowicie potrzebom
ludności miejscowej i okolicznej,
która chcąc kształcić swe dzieci,
wysyłała je do ostatnich lat do Warszawy, w mrozy i niepogodę.
Wiele aspektów działalności lokalnego wydawcy pozostało niezmiennych - choćby próby pozyskania
reklamodawców:
Akwizycja ogłoszeń dla naszego
Miesięcznika nastręcza czasem
oryginalne sytuacje.
Nasz akwizytor, p. Jacobi, udaje
się pa ogłoszenie do firmy.
— Da pan ogłoszenie? - pyta w
pewnej chwili p. Jacobi.
— Dlaczego mam dać? - odpowiada pytaniem firma - nie dam, bo
nie mam towaru. Jak będę miał towar
dam ogłoszenie.
Pan Jacobi rozgląda się po sklepie
niedowierzająco i widzi, że towar
jest.
— A to co? to nie towar?
— Oho - rzecze firma, - to wcale
nie towar, to zero, jak będę miał dwa
razy tyle, to dam reklamę.
Pan Jacobi, którego niedowierzanie wzrosło, mówi zdenerwowany:
— Jeżeli to jest zero, a pan będzie
miał dwa razy tyle, to będzie tylko dwa
zera. Z tem wyszedł.
Wydawca zaznaczał, że planował
tytuł z dużo większym rozmachem,
choćby pod względem ilustracji
zamieszczonych w tytule, jednak
wielu reklamodawców daklarujących
wcześniej współpracę wycofało się w
ostatniej chwili. Mimo to z nadzieją
patrzył w przyszłość: Mówiono nam:
„nie wyjdzie wcale!..” Wyszedł. Mówią nam teraz: „nie utrzyma się!”
Kto wie?!... Kto ma rację - przyszłość
okaże: to pewne jednak, że zamiast
pomocy spotykaliśmy często jakąś
dziwna, niezrozumiałą nam obojętność i chłód, ujmowanie nam wiary i
siły, jak gdyby z tego miał być dla kogo
pożytek, jak gdyby to odsuwanie się
od współpracy należało do szczerego
poczucia społecznego.
Drugi numer „Kultury Wołomina” nie ukazał się nigdy.
www.zyciepw.pl
10
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
W Klembowie grają o Puchar Wójta
Po trzech kolejkach rundy Wiosennej w dalszym ciągu
prowadzi drużyna WKS Ostrówek ale nie może odetchnąć ponieważ tuż za nią klasyfikują się dobrze dysponowane w tej rundzie drużyny BKS i Orły Klembów.
Walka o Mistrzostwo
Premier Ligi trwa
WKS Ostrówek na czele
Najciekawsze spotkanie
ostatniej kolejki miało miejsce
pomiędzy FC Ostrówek a
Joga Bonito, gdzie do ostatniej
chwili ważyły się losy spotkania
by ostatecznie padł remis 2:2.
Po raz kolejny spotkanie w
wykonaniu WKS-u Ostrówek
przyniosło grad bramek dla tej
drużyny, która ostatecznie zwyciężyła aż 14:1 z drużyną AHO
Dobczyn. Ciekawa rywalizacja
toczy się także o miano Króla
Strzelców gdzie trzy trafienia
w ostatniej kolejce zanotował
lider klasyfikacji Kamil Ciak
(BKS) z 36 bramkami a o
10 mniej trafień ma Damian
Piwko z drużyny Joga Bonito.
Ciekawie zapowiada się kolejna
kolejka Premier Ligi, która tym
razem rozegrana zostanie w
najbliższą niedziele. Już teraz
zapraszamy wszystkich sympatyków i młodzież z Gminy
Klembów a także powiatu
Wołomińskiego. – Cieszy mnie
fakt dużego zaangażowania
wszystkich drużyn i tego, że
odciągamy młodzież od komputerów czy innych używek
dając im możliwość spędzenia
aktywnie wolnego czasu a tym
samym ucząc gry Fair Play
i współdziałania w zespole.
Mamy sygnały, że od przyszłego sezonu liga się powiększy.
To sprawia ogromną satysfakcję i daje niejako ocenę naszej
organizacji – mówi Piotr Zych,
Koordynator rozgrywek w
Ostrówku.
Premier Liga Ostrówek
Najlepsi strzelcy
sport
24 kwietnia 2014
Weronika Tyszka z Kobyłki rozpoczęła sezon kolarski od serii sukcesów. W ciągu tygodnia każdy
start kończyła pucharowym miejscem. Zaczęła od miejsca trzeciego potem było drugie a całość
przypieczętowała zwycięstwem w Sobótce po udanym brawurowym finiszu.
Kolarskie sukcesy młodej
mieszkanki Kobyłki
Weronika Tyszka, uczennica I
klasy GM w ZS nr 1 w Kobyłce jeździ
na rowerze od 201 roku. Od stycznia
bieżącego roku trenuje pod okiem
Janusza Królikowskiego. Mieszka
w Kobyłce a jest członkiem BDC
NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziewczyna odnosi coraz
większe sukcesy w swojej kategorii.
– Zaczęłam trenować u trenera
Królikowskiego, gdyż przeszłam
z uprawiania kolarstwa górskiego
MTB na kolarstwo szosowe. Obecnie jestem w najlepszym klubie
szosowym, gdzie mogę się rozwijać
sportowo. Cieszę się, że zostałam
przyjęta do tego klubu, z którym
wiążę swoją przyszłość – mówi Weronika Tyszka.
Dla Weroniki najważniejsze jest
obecnie to, że może systematycznie
trenować. - Wykonuję plany treningowe opracowane dla mnie przez
trenera Królikowskiego. Chcę być
kolarzem zawodowym, tak jak moi
starsi koledzy – zawodowi kolarze
BDC Marcpol, którzy mają najlepszą drużynę zawodową kolarzy
szosowych w Polsce. W drużynie
wspieramy się i wspólnie z trenerem
planujemy nasze starty – opowiada
młoda kolarka.
– Wykorzystałam sytuację
i znalazłam się w czołowej
grupie juniorek młodszych
i młodzików, która na wiodącej pod górę prostej finiszowała przez około kilometr.
Zajęłam pierwsze miejsce w
kategorii młodzik – opowiada
Weronika Tyszka, mieszkanka Kobyłki po wygranej w
XXVII Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim w Sobótce.
Rozmawiając z trenerem Weroniki usłyszeliśmy, że dziewczyna
bardzo ciężko pracowała przez okres
zimowy. - Teraz przyszła pora na
starty i zmagania z rywalami.
W tym roku pierwszy wyścig w
którym Weronika wystartowała odbył się w Grodzisku Mazowieckim
30 marca. Było to otwarcie sezonu
szosowego na Mazowszu. Weronika
zajęła w nim trzecie miejsce. Kilka
dni później – 4 kwietnia – rozpoczęcie
sezonu PZKOL w Dzierżoniowie,
gdzie odbyło się kryterium uliczne
w obsadzie międzynarodowej. Po
pasjonującym finiszu mieszkanka
Kobyłki zajęła II miejsce. W rywalizacji brało udział 36 dziewcząt,
reprezentujących najlepsze kluby z
Polski. 5 kwietnia, rozegrany został
wyścig klasyczny na dystansie 17
kilometrów, biegnący częściowo po
górze Ślęża z finiszem w Sobótce.
Startowało 35 dziewczyn. - Warunki
były bardzo ciężkie. Wiał silny wiatr
a do pokonania były trzy podjazdy,
które podzieliły stawkę ścigających
się. Wykorzystałam tą sytuację i zna-
lazłam się w czołowej grupie juniorek
młodszych i młodzików, która na
wiodącej pod górę prostej finiszowała przez około kilometr. Zajęłam
pierwsze miejsce w kategorii młodzik
– opowiada Weronika Tyszka.
Weronika to kolejna uczennica
kobyłkowskiego gimnazjum nr 1,
która sportowe zamiłowania ulokowała w kolarstwie. - Sport sprawia,
że Weronika mimo młodego wieku
jest bardzo samodzielna i wytrwała.
Treningi nie wpływają negatywnie
na jej naukę. Jestem zadowolona,
że ma taką pasję, w której może się
realizować – mówi mama Weroniki.
Weronika zapytana o to co ją skłoniło
do rowerowych rywalizacji odpowiada
z rozbrajająca szczerością: – Lubię
się sprawdzać i rywalizować z dziewczynami a jak się uda zrobić dobry
wynik to miło jest stanąć „na pudle”
a jeszcze milej na jego szczycie.
Weronika to nie jedyna dziewczyna z Kobyłki trenująca z Nowym
Dworze. - Jest nas w klubie trzy
dziewczyny z Kobyłki i jeden kolega.
Pozostali to głównie zawodnicy z
Nowego Dworu. Ale dobrze nam
się z nimi współpracuje – zapewnia
nasza rozmówczyni.
Teresa Urbanowska
W dniach 10 i 11 maja w Wołominie, podczas Mistrzostw Ekstraklasy ZNTS w Tańcu Sportowym odbędą
się Eliminacje Mistrzostw Europy IFMD i WDU. – Zapraszamy sympatyków tańca sportowego do hali sportowej wołomińskiego OSiR-u od godziny 10.00, zapowiada się maraton tańca i z pewnością będzie na co
popatrzeć – mówi Kinga Jakubowska, wiceprezes Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego (ZNTS).
Mistrzostwa Ekstraklasy ZNTS
w Tańcu Sportowym
ZNTS istnieje od pięciu lat. Kinga
Jakubowska, mieszkanka Ząbek jest
członkiem założycielem tej organizacji
i jednocześnie wiceprezesem Federacji zrzeszającej kluby i związki taneczne. - Jesteśmy zrzeszeni w IFMD,
międzynarodowej organizacji zrzeszającej podobne organizacje z
Węgier, Słowacji, Serbii, Rosji,
Włoch, Szwajcarii, Rumunii ,
Mołdawii – opowiada.
Federacja działa aktywnie na terenie powiatu wołomińskiego. - Organizujemy
zawody, szkolenia dla sędziów. Szkolimy trenerów
i organizujemy różne
konkursy – na przykład
dla fotoreporterów –
prezentuje działania organizacji.
Kinga Jakubowska od lat
prowadzi z mężem – Rober-
tem Jakubowskim, zajęcia taneczne
ucząc tańca sportowego. Państwa Jakubowskich połączyła taneczna pasja.
Poznali się na zajęciach tanecznych
w warszawskiej
Stodole. - Taniec daje dobrą
energię ale to
również sposób na życie.
My lubimy
taniec i z nauki tańca się utrzymujemy – dodaje.
– Z całą pewnością taniec również
łączy pokolenia a na zawodach czuje
się moc i pasję co później przenosi się
na inne sfery życia. Warto przyjść na
zawody, pokibicować a może również
zarazić się tą pasją – przekonuje.
Podczas tegorocznej edycji mistrzostw będzie można obejrzeć street
dance revue – to łączone techniki
– Podczas tegorocznej edycji mistrzostw będzie można obejrzeć
street dance revue – to łączone
techniki hip hopu, funky, electric boogie czy break dance
przedstawiające historie
niosące ze sobą uczucie i
zawierające fabułę – mówi
Kinga Jakubowska
hip hopu, funky, electric boogie czy
break dance przedstawiające historie
niosące ze sobą uczucie i zawierające
fabułę.
Podczas rozmowy przypomniały
mi się Krajowe Mistrzostwa IDO w
Street Dance i Tańcu Par, które współorganizowaliśmy jako redakcja w 2009
roku. Wielką sympatię publiczności
podczas tych zawodów zyskała grupa
pań w średnim wieku. Fajnie by było
gdyby podobne zespoły powstały
również i u nas, czy to realne? - Myślę,
że tak i myślę, że może nawet warto
spróbować się do niego przymierzyć.
Taniec jest dla każdego wieku, to
dyscyplina, która ćwiczy nie tylko ciało
ale również umysł - powoduje, że rozwijają się obie półkule naszego mózgu
– odpowiada Kinga Jakubowska.
Kto wie – może w przyszłym
roku podczas kolejnych mistrzostw
zobaczymy na parkiecie nie tylko
młodzież?
Teresa Urbanowska
W lidze okręgowej zespoły z powiatu wołomińskiego grają z różnym szczęściem. Wicher Kobyłka
zremisował z liderem rozgrywek – Hutnikiem Warszawa. Dolcan II Ząbki nadal bez porażki. W III
lidze Huragan Wołomin przełamał wreszcie złą passę porażek.
Wicher Kobyłka remisuje
z liderem, Dolcan II na fali
Wicher Kobyłka chyba zaczyna
łapać wiatr w żagle. W dwóch ostatnich
meczach kobyłczanie zdobyli cztery
punkty. W meczu wyjazdowym pokonali Sokoła Serock 2:1, a u siebie – w
przedświąteczny piątek – zremisowali
z Hutnikiem Warszawa 1:1. Jest to
duży sukces, bo lider ze stolicy wcześniej zremisował tylko raz, wygrywając
wszystkie pozostałe mecze. Dolcan
II Ząbki także ostatnio gra dobrze.
Ostatnie dwa spotkania piłkarze
ząbkowscy rozegrali u siebie. Zremisowali 1:1 z Legionem Warszawa
oraz pokonali Mazura Radzymin 2:0.
Mazur, poza porażką z rezerwami
Dolcanu Ząbki, pokonał u siebie AON
Rembertów.
Wreszcie wygrał również Bóbr
Tłuszcz. Pierwszy wiosenny mecz
gracze z Tłuszcza wygrali z WKSem Rząśnik 1:0 na własnym boisku,
ulegając w wielkanocnej kolejce wiceliderowi tabeli – Olimpii Warszawa
0:3 na wyjeździe. Marcovia Marki nadal w kratkę. W dwóch ostatnich kolejkach zdobyli trzy punkty.
www.zyciepw.pl
W III lidze o utrzymanie
nie może być spokojny
Huragan Wołomin. W
ostatnich dwóch kolejkach
zdobył bowiem trzy punkty
przegrywając u siebie 2:4
z liderem rozgrywek Legią
II Warszawa. W ostatnim
meczu gracze trenera
Wiechowskiego pokonali
Mechanika Radomsko 2:0
Wicher Kobyłka, gracze
trenera Andrzeja Grelocha,
chyba zaczyna łapać wiatr
w żagle. W dwóch ostatnich
meczach kobyłczanie zdobyli cztery punkty. W meczu
wyjazdowym pokonali
Sokoła Serock 2:1,
a u siebie – w przedświąteczny piątek – zremisowali
z Hutnikiem Warszawa 1:1
U siebie ulegli Vulcanovi Wólce Miąska
2:4, a na wyjeździe pokonali WKS
Rząśnik 4:0.
Po 21 kolejkach z naszych drużyn
najwyżej jest Dolcan II Ząbki. Zajmuje
piąte miejsce gromadząc 35 punktów. Na miejscu siódmym jest Bóbr
Tłuszcz z 33 punktami. Lokatę niżej
jest Marcovia Marki, która zdobyła 31
punktów. Na 12 miejscu jest Mazur
Radzymin z dorobkiem 21 punktów.
Zaś pozycję niżej jest Wicher Kobyłka,
mający tyle samo punktów co Mazur.
W III lidze o utrzymanie nie może
być spokojny Huragan Wołomin. W
ostatnich dwóch kolejkach zdobył
bowiem trzy punkty przegrywając u
siebie 2:4 z liderem rozgrywek Legią II
Warszawa. W ostatnim meczu gracze
trenera Wiechowskiego pokonali na
wyjeździe Mechanika Radomsko 2:0.
Klub z Wołomina po 28 kolejkach jest na 15 miejscu. Dotychczas
Huragan zgromadził 32 punkty, tyle
samo co szesnasty Sokół Aleksandrów
Łódzki.
Przemek Kur
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
ogłoszenia
24 kwietnia 2014
11
OGŁOSZENIA DROBNE JUŻ OD 2,46 zł • Minimoduły w DROBNYCH JUŻ OD 10 zł
Do pracy w sklepie ogrodniczym,
przyjmę osobę z doświadczeniem, tel.
888 671 676
Osoby fizyczne i ślusarzy od zaraz
601 216 496
Budownictwo
Usługi
Nieruchomości
Sprzedam
Działka 650 m2 zlokalizowana
w Duczkach przy ul. Jaroszewskiej. Media: prąd, woda, gaz.
Dojazd drogą asfaltową/utwardzoną. Okolica bardzo rozwojowa.
Teren podwyższony, nie zalewowy.
Działka rolna z możliwością
zabudowy. Nie będzie problemów
z uzyskaniem warunków zabudowy. Nieruchomość nie obciążona.
Cena 78 000 zł Tel. 602 733 336
Zatrudnimy do pracy w Markach:
spawaczy mig/mag, operatorów
CNC, monterów. CV prosimy
wysyłać na adres:
[email protected]
Praca
Szukam pracy
Kobieta z kilkuletnim doświadczeniem profesjonalnie posprząta dom
lub mieszkanie 509 743 965.
Posprzątam mieszkanie, umyję okna,
zaopiekuję się osoba starszą, drobne
prace porządkowe tel. 513 735 356.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Markach, okol. ul. Fabrycznej,
40 m2. W chwili obecnej mieszkanie
jest 2-pokojowe, można przerobić je
na kawalerkę. Klient sam decyduje
o ostatecznej aranżacji mieszkania.
Stan developerski. Ogrzewanie piecem
gazowym dwu-funkcyjnym. Miejsce
postojowe. Ogródek. Balkon. Cena
195 000 zł Tel. 602 733 336.
Budownictwo
Materiały
Sztachety olchowe, deska podłogowa,
szalówka, tarcica budowlana i stolarska,
drewno kominkowe tel. 600 627 699.
Budownictwo
Usługi
Tynki gipsowe cementowe zatarte
piaskiem kwarcowym 666 924 600
Brukarstwo tanio-solidnie, duże
doświadczenie, tel. 667 261 828
Usługi dekarskie – kompleksowo
502 067 410
USLUGI BUDOWLANE,
TEL. 696 758 732
Docieplanie budynków szybko, tanio,
solidnie 502 053 214.
Nieruchomości
Sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 775 m
przy mediach Kobyłka ul. Szeroka cena
190 tys. tel. 603 819 825.
2
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
parter w Tłuszczu 668474388
Działki budowlane w Tłuszczu przy
ul. Dębowej i Modrzewiowej 715 do
1376 m2 tel. 600 382 605.
Sprzedam działkę w Kobyłce 1623 m2,
wszystkie media, cena do negocjacji
500 333 917.
Do sprzedania 2 bliźniaki
w Kobyłce (Zalasek) w stanie
developerskim. Powierzchnia
190 m2, działka 720 m2.
Budynki z 2012 r. garaż.
Dach z blachodachówki.
Wszystkie media. Okolica to
tereny zabudowy jednorodzinnej.
Spokój i cisza. Bardzo dobry
dojazd do Kobyłki, Marek.
Budynki przy drodze gminnej. Na
dole salon, kuchnia, WC.
Na piętrze 4 sypialnie + WC.
Instalacja alarmowa.
Miejsce na kominek.
Cena 450 000 zł Tel. 602 733 336
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie w Wołominie,
przy ul. Mieszka I (od strony ul.
Lipińskiej). Parter z ogrodzonym
ogródkiem. Mieszkanie jest ciche
i ciepłe. Miejsce parkingowe,
piwnica. WC i łazienka
oddzielnie. Mieszkanie w bardzo
dobrym stanie, umeblowane
(część mebli zostaje). Kuchnia
oddzielna z oknem.
Cena 285 000 zł Tel. 602 733 336.
 Brańszczyk, w sąsiedztwie rzeki Bug.
Mimo bliskości rzeki, działka nie jest
narażona na zalewanie. Powierzchnia
2500 m2. Działka ma charakter rekreacyjny z możliwością zabudowy. Nie ma
problemów z uzyskaniem pozwolenia
na budowę. Działka jest ogrodzona i
uzbrojona (woda, prąd, tv, internet). W
sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna.
Możliwość zamiany działki na niewielki
dom na Białołęce, w okol. Legionowa,
Marek lub na ciekawe mieszkanie w
Warszawie. Wszystkie rozsądne propozycje do rozpatrzenia. Cena 125 000 zł
Tel. 602 733 336.
Nieruchomości
Sprzedam
 Sprzedam bardzo ładną działkę
rolno-budowlaną w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu, blisko drogi 631,
częściowo zalesioną. Przyłącze do
prądu. Na sąsiednich działkach są
rozpoczęte budowy domów. Okolica
cicha i spokojna położona w odległości
25 km od centrum Warszawy, 4km do
Zalewu Zegrzyńskiego. W pobliżu
sklepy, szkoła, ośrodek zdrowia, kościół, przystanek autobusowy. Cena
140 000 zł Tel. 602 733 336.
Nieruchomości
Wynajmę
Wynajmę mieszkanie w Wołominie
2 pokojowe, blisko stacji PKP tel.
692 408 929.
 Mam do wynajęcia kwatery dla
pracowników 90 m2 w Zielonce 350
zł za osobę, parter domu, oddzielne
wejście, łazienka + oddzielne WC w
pełni wypos. 507 669 437.
Małżeństwo z jednym dzieckiem poszukuje taniego domku, mieszkania w okolicy
Zielonki, Marek w zamian za mieszkanie
możemy zaopiekować się twoim domem
oraz twoim mieniem, uczciwi solidni bez
nałogów 785 581 353.
Duże mieszkanie w Kobyłce. Blisko
stacji PKP. Mieszkanie w trakcie
generalnego remontu - koniec koniec
lutego. 3 pokoje, 2 duże sypialnie +
salon połączony z kuchnią. Mieszkanie
w domu dwu-rodzinnym, pierwsze
piętro. Stan mieszkania idealny. 2
balkony. Spokojna okolica. Miejsca
do parkowania. Idealne dla rodziny.
Oddzielne, niezależne wejście. Dodatkowo płatny prąd, woda, gaz. Cena
1500 zł Tel. 602 733 336.
2-pokojowe w Wołominie, okol. ul.
Mieszka I. Czynsz administracyjny
już w cenie. Dodatkowo prąd, gaz,
ponadnormatywna woda. Mieszkanie
ma 56 m2. Wolne od zaraz. Duża logga.
Kuchnia zabudowana i wyposażona.
Pokoje częściowo umeblowane. III
piętro. Piwnica i miejsce na strzeżonym parkingu. Cena 1400 zł Tel.
602 733 336.
Nieruchomości
Wynajmę
Usługi - Różne
Piękny, gotowy do zamieszkania dom
pod Radzyminem. Garaż. Dojazd
drogą asfaltową. Wykończenie na wysoki standard. Ogrzewanie podłogowe.
Kuchnia na zamówienie (lodówka
2 drzwiowa, zabudowany piekarnik,
zmywarka i mikrofalówka). Możliwość
instalacji kominka. Teren podjazdu
wyłożony kostką, domek ogrodowy na
drobne sprzęty ogrodowe itp. Cena
2000 zł Tel. 602 733 336.
Różne
Sprzedam
Usługi - Różne
Doradca mediator spory konflikty
sprawy trudne, przeglądanie akt,
porady, odwołania, skargi, dojazd do
klienta 693 186 157.
Elewacje Docieplenia Budynków tel.
508 518 396
Krycie dachów – tanio 608451563
Zdrowie - Uroda
A-Z Prace Ogrodnicze, porządkowe,
pranie dywanów tel. 605 324 292
Nowo otwarte studio urody
LABALUZ oferuje: masaż,
kosmetykę, fryzjerstwo
500 713 770 ul. Marecka 89C
Zielonka www.labaluz.pl
Naprawa telewizorów, pralek, lodówek-dojazd 602 216 943.
UWAGA!
Praca
Dam pracę
Ogłoszenie drobne
do rubryk:
Dam pracę
i Szukam pracy
bezpłatne!
www.zyciepw.pl
reklama
a
w
t
s
o
z
Mistr
y
s
a
l
k
a
r
t
Eks
w tańcu
m
y
w
o
t
r
o
sp
www.zyciepw.pl
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

Dobry czas - Życie Powiatu na Mazowszu

Dobry czas - Życie Powiatu na Mazowszu na bieżąco, w wielu sytuacjach mogę też liczyć na pomoc moich zastępców i pracowników. Takie spotkania są dla mnie bezcenne, bo to mieszkańcy tak naprawdę wiedzą, czego brakuje w naszym mieście, co...

Bardziej szczegółowo